Leereenheid 4. Diagnostische toets: Serieschakeling. Let op!

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leereenheid 4. Diagnostische toets: Serieschakeling. Let op!"

Transcriptie

1 Leereenheid 4 Diagnostische toets: Serieschakeling Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met: J O. Sommige van die uitspraken zijn juist, andere zijn onjuist. Als het antwoord juist is, trek dan een kringetje rond de J, is het antwoord onjuist, trek dan een kringetje rond de O. Onderstreep ook het woord dat de uitspraak onjuist maakt. Kies uit de lijst onder de toets het woord dat de uitspraak juist maakt en zet de letter die het woord voorafgaat in de open ruimte voor de uitspraak. Vragen gemerkt met: J O Sommige van die uitspraken zijn juist, andere zijn onjuist. Als het antwoord juist is, trek dan een kringetje rond de J, is het antwoord onjuist, trek dan een kringetje rond de O fig. 1 I = fig. 2 I = inductantie = fig. 3 I = capacitantie = Teken in fig. 5 hoe je de niet-ideale spoel voorgesteld in fig. 4 kan voorstellen. fig. 4 fig. 5 1

2 Serieschakeling J O. Voor het opstellen van het vectordiagram van een seriekring vertrekken we altijd van de spanningsvector J O Om sinusvormige grootheden samen te tellen, tel je de voorstellende vectoren samen op dezelfde manier als je krachtenvectoren samentelt in de mechanica J O. Je vindt altijd de som van sinusvormig veranderlijke grootheden die onderling in fase zijn verschoven door de vectoriële som te maken J O Om een vector bij een andere op te tellen zal je die vector, met behoud van zijn richting en zin, met zijn beginpunt altijd in het eindpunt van de andere vector plaatsen. De verbinding van het beginpunt van de eerste vector met het eindpunt van de tweede geeft dan de resulterende vector Om het vectordiagram van een seriekring op te stellen, zoeken we grafisch: 1 de totale spanning om een stroomsterkte I door de kring te sturen. 2 de stroomsterkte als gevolg van de gekende aangelegde spanning. a Stelling l is juist, 2 is onjuist. b Stelling 2 is juist, l is onjuist. c Beide stellingen zijn juist. d Geen van beide stellingen is juist J O. Vermits de deelspanningen in een seriekring onderling in fase verschoven zijn, moeten we ze vectorieel of algebraïsch optellen om de totale spanning te krijgen Teken het vectorendiagram van de inductieve RLC-seriekring in fig. 6. fig Teken het vectorendiagram van een RLC-seriekring voor de volgende gevallen: a X C < X L b X C = X L c X C > X L J O. Een kring waarin de stroom naijlt op de spanning is altijd inductief J O. Bij een inductieve kring is de tan ϕ altijd positief J O. Naarmate een kring meer inductief is, zal de stroom meer naijlen op de spanning J O In een capacitieve kring ijlt I voor op U J O. De spanningsdriehoek van een RLC-seriekring is een gelijkzijdige driehoek J O De impedantiedriehoek is congruent met of gelijkvormig aan de spanningsdriehoek. 2

3 Leereenheid Teken de impedantiedriehoek voor een inductieve RLC-seriekring De faseverschuivingshoek tussen spanning en stroom van een RLC-seriekring lezen we af op de: 1 spanningsdriehoek. 2 impedantiedriehoek. a Stelling l is juist, 2 is onjuist. b Stelling 2 is juist, l is onjuist. c Beide stellingen zijn juist. d Geen van beide stellingen is juist In een RLC-seriekring is I =.,. Z = J O. De faseverschuivingshoek van een RLC-seriekring neemt toe naarmate de gelijkstroomweerstand groter wordt J O. Voor een inductieve RLC-seriekring is tan ϕ = X L + XC. R J O De complexe rekenwijze maakt grafische constructies volledig overbodig Schrijf voor een RL-seriekring de complexe uitdrukking in de cartesiaanse en in de polaire vorm. cartesiaanse vorm polaire vorm Z U I Schrijf de complexe uitdrukking van de impedantie van een RC-seriekring in de polaire vorm: Z = cartesiaanse vorm: Z = Schrijf de complexe uitdrukking van de impedantie voor een RLC-seriekring. Z = Het complex toegevoegde van A 1 = a + jb =. Het complex toegevoegde van A 2 = A 2 a = J O. Het toegevoegde getal van een complex getal vormt in een grafische voorstelling het spiegelbeeld van het complexe getal t.o.v. de imaginaire as. 3

4 Serieschakeling (a+jb).(a jb) = J O. Bij een serieresonantie is I. Z = I. R J O. Voor een willekeurige RLC-seriekring kan je resonantie krijgen door de spanning te wijzigen We spreken van een serieresonantie als: 1 U bron in fase is met I. 2 U spoel = U condensator. a Stelling l is juist, 2 is onjuist. b Stelling 2 is juist, l is onjuist. c Beide stellingen zijn juist. d Geen van beide stellingen is juist De resonantiefrequentie van een RLC-seriekring 1 f r = J O. Bij resonantie is de stroomsterkte in een RLC-seriekring enkel beperkt door de gelijkstroomweerstand van de kring J O. In een RLC-seriekring vind je spanningen die hoger kunnen zijn dan de bronspanning J O. In een willekeurige LC-seriekring is I altijd 90 verschoven t.o.v. U Teken het vectorendiagram van de LC-seriekring in fig. 7 als X L > X C. fig Hoe groot is de impedantie Z van een LC-seriekring bij resonantie? Z = J O. Bij een trillingskring in resonantie is U = J O. De samenstellende deelspanningen van een kring met R en L in serie staan altijd loodrecht op elkaar J O. Als je de inductiecoëfficiënt L in een RL-seriekring opvoert dan zal U iets meer dan 90 voorijlen op I Als de gelijkstroomweerstand in een RL-seriekring heel klein is t.o.v. L, dan zal de stroomsterkte: 1 bijna in fase zijn met U. 2 bijna 90 voorijlen op U. 4

5 Leereenheid 4 a Stelling l is juist, 2 is onjuist. b Stelling 2 is juist, l is onjuist. c Beide stellingen zijn juist. d Geen van beide stellingen is juist J O. De spanningsdriehoek van een RL-seriekring is altijd een rechthoekige driehoek Teken het vectorendiagram van fig. 8. fig Pas de stelling van Pythagoras toe op de spanningsdriehoek van een RL-seriekring. U R = In een RL-seriekring is I = Teken de impedantiedriehoek van fig Pas de stelling van Pythagoras toe op de impedantiedriehoek van een RL-seriekring. Z = In een RL-seriekring is: a sin ϕ = Z. X L b cos ϕ = R. Z c tan ϕ = R. X L d sin ϕ = U. U R Als we in een RL-seriekring de frequentie opdrijven, dan zal: a R toenemen. b ϕ toenemen. c Z afnemen. d I toenemen Als R toeneemt in een RL-seriekring, dan zal: a X L constant blijven. b I dalen. c ϕ toenemen. d Z afnemen. 5

6 Serieschakeling Wil je in een RL-seriekring de stroomsterkte constant houden terwijl de frequentie af- neemt, dan zal de aangelegde spanning moeten Een smoorspoel zal: a gelijkstroom moeilijk geleiden. b wisselstroom met hoge frequentie goed geleiden. c de kortsluitstroom bij wisselspanningsinstallaties beperken. d de spanning aan een toestel in wisselstroomkringen verlagen Teken het vectorendiagram van de kring in fig. 9. fig J O. In een RC-seriekring zal de stroom altijd naijlen op de bronspanning Naarmate de capaciteit in een RC-seriekring toeneemt, zal: 1 de capacitantie toenemen. 2 de faseverschuiving toenemen. a Stelling l is juist, 2 is onjuist. b Stelling 2 is juist, l is onjuist. c Beide stellingen zijn juist. d Geen van beide stellingen is juist In een RC-seriekring is I =, Z = In een RC-seriekring is: a sin ϕ = XC. Z R b cos ϕ =. X C c tan ϕ = XC. R Z d sin ϕ =. X C Teken de impedantiedriehoek van een RC-seriekring. X C = 1 6

7 Leereenheid Als in een RC-seriekring de frequentie van de voedingsbron toeneemt, dan zal: a de capaciteit toenemen. b de faseverschuiving kleiner worden. c de stroomsterkte dalen. d de gelijkstroomweerstand afnemen J O De tan ϕ in een RC-seriekring zal altijd negatief zijn J O. Een niet-ideale condensator kunnen we voorstellen als een gelijkstroomweerstand met een ideale condensator in serie Het complement van de faseverschuivingshoek ϕ van een niet-ideale condensator noe- men we de Teken het spanningsvectorendiagram van de kring fig. 10. fig De impedantie van de kring in fig. 10 is Z = Teken de impedantiedriehoek van de kring in fig De complexe uitdrukking van de impedantie van de kring van fig. 10 is Z = In een kring met verschillende spoelen in serie is: 1 de totale impedantie gelijk aan de algebraïsche som van de impedanties. 2 de totale inductantie gelijk aan de algebraïsche som van de inductanties. a Stelling l is juist, 2 is onjuist. b Stelling 2 is juist, l is onjuist. c Beide stellingen zijn juist. d Geen van beide stellingen is juist R (Ω) L (mh) C (µf) f (Hz) Z (Ω) U (V) I (A) ϕ ( ) 10 95, ,

8 Serieschakeling Woordenlijst A af J minder B nooit K rechthoekige C stroomvector L reële D voorijlen M X L X C R E capacitief N frequentie F serie O algebraïsche G negatief P I(X L X C ) H complex Q spanning I positief 8

9 Oplossingen Antwoordsleutel Vraag U R U ; w.l X L U 1 ; X C w.c 4 Fig. 11 fig onjuist; spanningsvector; C 6 juist 7 juist 8 juist 9 a 10 onjuist; algebraïsch; H 11 Fig. 12 fig fig. 13 fig. 14 fig. 15 9

10 Oplossingen 13 juist 14 juist 15 juist 16 juist 17 onjuist; gelijkzijdige; K 18 juist 19 Fig. 16 fig c 21 I = U Z Z = R 2 + (X L X C ) 2 22 onjuist; toe; A 23 onjuist; X L + XC ; M R 24 juist 25 cartesiaanse vorm R + jx L R.I + j.x L.I I + j0 polaire vorm Z ϕ U ϕ I 0 26 Z = Z ϕ; Z = R jx C 27 Z = R + j(x L X C ) 28 a jb; A 2 a 29 onjuist; imaginaire; L 30 a 2 + b 2 31 juist 32 onjuist; spanning; N 33 c 34 f r = 1 2p L.C 35 juist 36 juist 37 juist 38 Fig. 17 fig nul ohm 40 juist 41 juist 42 onjuist; meer; J 10

11 Oplossingen 43 d 44 juist 45 Fig. 18 fig U R = U 2 U 2 L 47 I = U R 2 + X 2 L 48 Fig. 19 fig Z = R 2 + X 2 L 50 b 51 b 52 a en b 53 verminderen 54 c en d 55 Fig. 20 fig onjuist; naijlen, D 57 d 58 I = U Z Z = R 2 + X 2 C 59 c 60 Fig. 21 fig. 21 X C = 1 w.c 61 b 62 juist 63 juist 64 verlieshoek 11

12 Oplossingen 65 Fig. 22 fig Z = (R 1 + R 2 ) 2 + (X L1 + X L2 ) 2 67 Fig. 23 fig Z = R 1 + R 2 + j(x L1 + X L2 ) 69 b 70 R (Ω) L (mh) C (µf) f (Hz) Z (Ω) U (V) I (A) ϕ ( ) 11,66 10,00 +31,0 188, ,9 24,8 124,0 36,3 133,7 65,3 3, , ,5 12

Leereenheid 5. Diagnostische toets: Parallelschakeling. Let op!

Leereenheid 5. Diagnostische toets: Parallelschakeling. Let op! Leereenheid 5 Diagnostische toets: Parallelschakeling Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met: J O. Sommige

Nadere informatie

Leereenheid 6. Diagnostische toets: Gemengde schakeling. Let op!

Leereenheid 6. Diagnostische toets: Gemengde schakeling. Let op! Leereenheid 6 Diagnostische toets: Gemengde schakeling Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met: J O. Sommige

Nadere informatie

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen

Leereenheid 3. Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Leereenheid 3 Diagnostische toets: Enkelvoudige wisselstroomkringen Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met:

Nadere informatie

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT LABORATORIUM ELEKTRICITEIT 1 Proef RL in serie... 1.1 Uitvoering:... 1.2 Opdrachten... 2 Proef RC in serie... 7 2.1 Meetschema... 7 2.2 Uitvoering:... 7 2.3 Opdrachten... 7 3 Proef RC in parallel... 11

Nadere informatie

Leereenheid 7. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom

Leereenheid 7. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom Leereenheid 7 Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor van een sinusvormige wisselstroom Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden

Nadere informatie

Leereenheid 9. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor in driefasenetten

Leereenheid 9. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor in driefasenetten Leereenheid 9 Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor in driefasenetten Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen

Nadere informatie

Leereenheid 8. Diagnostische toets: Driefasenet. Let op!

Leereenheid 8. Diagnostische toets: Driefasenet. Let op! Leereenheid 8 Diagnostische toets: Driefasenet Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met: J O. Sommige van die

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-3-2 1 Theorie wisselspanning 1.1 De inductieve spoelweerstand (X L ) Wanneer we een spoel op een wisselspanning

Nadere informatie

Leereenheid 2. Diagnostische toets: De sinusvormige wisselspanning. Let op!

Leereenheid 2. Diagnostische toets: De sinusvormige wisselspanning. Let op! Leereenheid 2 Diagnostische toets: De sinusvormige wisselspanning Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen gemerkt met:

Nadere informatie

3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS. Ivan Maesen Jo Hovaere. Plantyn

3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS. Ivan Maesen Jo Hovaere. Plantyn 3DE GRAAD DEEL 1 ELEKTRICITEIT & LAB EENFASIGE WISSELSTROOMKETENS Ivan Maesen Jo Hovaere Plantyn Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger

Nadere informatie

Takstroom Takstroom Totale φ tussen I1 I2 stroom I I1 en I2 (A) (A) (A) A B C

Takstroom Takstroom Totale φ tussen I1 I2 stroom I I1 en I2 (A) (A) (A) A B C 1. Vul de ontbrekende grootheden aan: Takstroom Takstroom Totale φ tussen I1 I2 stroom I I1 en I2 (A) (A) (A) A 7 3 30 B 3 5 90 C 20 30 60 stromen A: I1 + I2 = 7 + 3

Nadere informatie

Leereenheid 1. Diagnostische toets: Soorten spanningen. Let op!

Leereenheid 1. Diagnostische toets: Soorten spanningen. Let op! Leereenheid 1 Diagnostische toets: Soorten spanningen Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan Vragen gemerkt met: J O Sommige

Nadere informatie

Formuleblad Wisselstromen

Formuleblad Wisselstromen Formuleblad Wisselstromen Algemeen Ueff = U max (bij harmonisch variërende spanning) Ieff = I max (bij harmonisch variërende stroom) P = U I cos(φ) gem eff eff U Z = I Z V = Z + Z + (serieschakeling) Z3

Nadere informatie

Theorie elektriciteit - sem 2

Theorie elektriciteit - sem 2 Theorie elektriciteit - sem 2 Michael De Nil 11 februari 2004 Inhoudsopgave 1 Basisbegrippen 2 1.1 Wisselspanning/stroom gelijkspanning/stroom......... 2 1.2 Gemiddelde waarde effectieve waarde..............

Nadere informatie

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel Rotterdam Academy Tentamenvoorblad Naam: Studentnr.: Groep/klas: Tentamen voor de: Arts en Crafts Officemanagement Opleiding(en): Engineering Maintenance & Mechanic Ondernemen Pedagogisch-Educatief Mw

Nadere informatie

Wisselstromen. Benodigde voorkennis Elektriciteit (deel 2) Paragraaf 1 t/m 8 Elektronica Paragraaf 4 t/m 6

Wisselstromen. Benodigde voorkennis Elektriciteit (deel 2) Paragraaf 1 t/m 8 Elektronica Paragraaf 4 t/m 6 Wisselstromen 1 Effectieve waarden Basiseigenschappen van een spoel en een condensator 3 Spoel en condensator bij harmonisch variërende signalen 4 Harmonisch variërende signalen optellen 5 Impedantie van

Nadere informatie

2. Wat is het verschil tussen een willekeurige wisselstroom en een zuivere wisselstroom?

2. Wat is het verschil tussen een willekeurige wisselstroom en een zuivere wisselstroom? Vraagstukken Wisselstroomtheorie Elektronica Technicus (Rens & Rens) 1. Geef een grafiek van de volgende spanningen: a. Zuivere gelijkspanning b. Veranderlijke gelijkspanning c. Willekeurige gelijkspanning

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit II Deel II

Oefeningen Elektriciteit II Deel II Oefeningen Elektriciteit II Deel II Dit document bevat opgaven die aansluiten bij de cursustekst Elektriciteit II deel II uit het jaarprogramma van het e bachelorjaar industriële wetenschappen KaHo Sint-ieven.

Nadere informatie

BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN

BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN 1ste Kandidatuur ARTS of TANDARTS Academiejaar 2002-2003 Oefening 11 (p29) BIOFYSICA: WERKZITTING 08 en 09 (Oplossingen) ELEKTRISCHE KRINGEN Bereken de stromen in de verschillende takken van het netwerk

Nadere informatie

Wisselstroomtheorie. Les 1. Nadruk verboden 1

Wisselstroomtheorie. Les 1. Nadruk verboden 1 Wisselstroomtheorie. Les 1. Nadruk verboden 1 1. Wisselstromen en spanningen. 1.1 stroomsoorten. In het voorgaande hebben we steeds gebruik gemaakt van stromen en spanningen, welke voortdurend in dezelfde

Nadere informatie

9.2 Bepaal de harmonische tijdsfuncties die horen bij deze complexe getallen: U 1 = 3 + 4j V; U 2 = 3e jb/8 V; I 1 =!j + 1 ma; I 2 = 7e!jB/3 ma.

9.2 Bepaal de harmonische tijdsfuncties die horen bij deze complexe getallen: U 1 = 3 + 4j V; U 2 = 3e jb/8 V; I 1 =!j + 1 ma; I 2 = 7e!jB/3 ma. Elektrische Netwerken 21 Opgaven bij hoofdstuk 9 9.1 Geef de complexe weergave van deze tijdsfuncties: u 1 =!3.sin(Tt+0,524) V; u 2 =!3.sin(Tt+B/6) V; u 3 =!3.sin(Tt+30 ) V. (Klopt deze uitdrukking?) 9.2

Nadere informatie

Uitwerkingen 1. Opgave 2 a. Ueff. 2 b. Opgave 3

Uitwerkingen 1. Opgave 2 a. Ueff. 2 b. Opgave 3 Uitwerkingen Opgave De momentane spanning is de spanning op een moment. De ectieve spanning zegt ook iets over de hoogte van de spanning maar is een soort tijdgemiddelde. Opgave U U U P 30 V, 5 V 30 W

Nadere informatie

Theoretische elektriciteit 5TSO

Theoretische elektriciteit 5TSO TER INFO: IMAGINAIRE NOTATIES De algemene frmule kan men herschrijven in een cmbinatie van twee cmpnenten; namelijk in cmplexe vrm bestaat er een reëel deel en een imaginair deel. Het reële deel van de

Nadere informatie

Wisselstromen anders bekeken

Wisselstromen anders bekeken Wisselstromen anders bekeken In de tekst die volgt, maak je kennis met weerstanden, condensatoren en spoelen. Sommige zaken behandelde je misschien in de lessen fysica, andere nog niet. We geven daarom

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

1. Opwekken van een sinusoïdale wisselspanning.

1. Opwekken van een sinusoïdale wisselspanning. 1. Opwekken van een sinusoïdale wisselspanning. Bij de industriële opwekking van de elektriciteit maakt men steeds gebruik van een draaiende beweging. Veronderstel dat een spoel met rechthoekige doorsnede

Nadere informatie

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek Verantwoordelijke docent: R. Hoogendoorn, H.J. Wimmenhoven Cursus Analoge- en Elektrotechniek Code MAMAET01 Cursusjaar: 2014 Datum: 2-6-2014 Tijdsduur: 90 min. Modulehouder: R. Hoogendoorn Aantal bladen:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse

HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse 1. Netwerkanalyse situering analyseren van het netwerk = achterhalen van werking, gegeven de opbouw 2 methoden manuele methode = reductie tot Thévenin- of Norton-circuit zeer

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Extra proeven onderofficier weerkundig waarnemer

Extra proeven onderofficier weerkundig waarnemer Proeven elektriciteit en technisch redeneren Technische proeven onderofficier: o Elektriciteit o Mechanica o Rekentechnieken Proef Engels Elektriciteit Deze test gaat je kennis over elektriciteit na. Je

Nadere informatie

Uitwerking LES 10 N CURSSUS

Uitwerking LES 10 N CURSSUS 1) B De resonantiefrequentie van een afstemkring wordt bepaald door: A) uitsluitend de capaciteit van de condensator B) de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van de spoel (zowel van de condensator

Nadere informatie

Kenm.: M/TB/TOPL/010 Datum: 16.02.2006 Blz. 1 / 42. Dir. B-M - Documentatie opleiding ELEKTRICITEIT OPGESTELD NAGEZIEN GOEDGEKEURD.

Kenm.: M/TB/TOPL/010 Datum: 16.02.2006 Blz. 1 / 42. Dir. B-M - Documentatie opleiding ELEKTRICITEIT OPGESTELD NAGEZIEN GOEDGEKEURD. Dir. B-M - Documentatie opleiding ELEKTICITEIT Kenm.: M/TB/TOPL/00 Datum: 6.02.2006 Blz. / 42 ELEKTICITEIT Functie Naam OPGESTELD NAGEZIEN GOEDGEKED 6.02.2006 - Blz. 2 / 42 INHODSTAFEL HOOFDSTK I: Inleidende

Nadere informatie

Wisselstromen. Benodigde voorkennis Elektriciteit (deel 2) Paragraaf 1 t/m 8 Elektronica Paragraaf 4 t/m 6

Wisselstromen. Benodigde voorkennis Elektriciteit (deel 2) Paragraaf 1 t/m 8 Elektronica Paragraaf 4 t/m 6 Wisselstromen 1 Effectieve waarden 2 Spoel en condensator 3 Harmonisch variërende signalen optellen 4 Complexe getallen 5 Complexe impedantie 6 Filters 7 Opgenomen vermogen 8 Extra opgaven Benodigde voorkennis

Nadere informatie

Elektronicapracticum. een toepassing van complexe getallen. Lesbrief

Elektronicapracticum. een toepassing van complexe getallen. Lesbrief Elektronicapracticum een toepassing van complexe getallen Lesbrief 2 Inleiding Bij wiskunde D heb je kennisgemaakt met complexe getallen. Je was al vertrouwd met de reële getallen, de getallen die je op

Nadere informatie

1. Langere vraag over de theorie

1. Langere vraag over de theorie . Langere vraag over de theorie. Bereken het magneetveld dat veroorzaakt wordt door een lange, cilindervormige stroomvoerende geleider met straal R en stroom (uniforme stroomdichtheid) en dit zowel binnen

Nadere informatie

WISSELSTROOMTHEORIE 1. EENFASIGE WISSELSTROOMTHEORIE 1

WISSELSTROOMTHEORIE 1. EENFASIGE WISSELSTROOMTHEORIE 1 WSSESTOOMTHEOE. EENFASGE WSSESTOOMTHEOE. nleiding tot de wisselstrootheorie.. Periode (T).. Frequentie (f)..3 Moentele waarde (u, i)..4 Maxiale en top-top waarde..5 Geiddelde waarde ( ge, ge )..6 Effectieve

Nadere informatie

1. Langere vraag over de theorie

1. Langere vraag over de theorie 1. Langere vraag over de theorie Maak gebruik van de methode van de fasoren (teken ook het betreffende diagramma) om het verband tussen stroom en spanning te bepalen in een LC-kring die aangedreven wordt

Nadere informatie

Extra proeven onderofficier voor technische functie (en meteo)

Extra proeven onderofficier voor technische functie (en meteo) voor technische functie (en meteo) I. ELEKTRICITEIT : te kennen leerstof 1. Bouw van de stof 2. Gelijkstroom Moleculen en atomen Rangschikking van de atomen Structuur van het atoom Samenstelling Energieniveau

Nadere informatie

4. WISSELSTROOMTHEORIE

4. WISSELSTROOMTHEORIE 4-4. WSSELSTROOMTHEORE 4. Periodieke verschijnselen nleiding n dit hoofdstuk zullen we ons bezighouden met de eigenschappen van bepaalde wisselstroomvormen, zoals de blok-, de driehoek-, de sinus- en de

Nadere informatie

Extra proeven onderofficier voor technische functie (en meteo) I. ELEKTRICITEIT : te kennen leerstof

Extra proeven onderofficier voor technische functie (en meteo) I. ELEKTRICITEIT : te kennen leerstof voor technische functie (en meteo) I. ELEKTRICITEIT : te kennen leerstof 1. Bouw van de stof 2. Gelijkstroom a. Elektrodynamica Moleculen en atomen Rangschikking van de atomen Structuur van het atoom Samenstelling

Nadere informatie

Leereenheid 4. Driefasige synchrone motoren

Leereenheid 4. Driefasige synchrone motoren Leereenheid 4 Driefasige synchrone motoren Wegwijzer Na de studie van de asynchrone motor, toegepast voor de aandrijving van verschillende werktuigmachines via het driefasenet, bespreken we in deze leereenheid

Nadere informatie

Extra proeven onderofficier voor een technische functie

Extra proeven onderofficier voor een technische functie Proeven elektriciteit en technisch redeneren Technische proeven onderofficier: o Elektriciteit o Mechanica o Rekentechnieken Elektriciteit Deze test gaat je kennis over elektriciteit na. Je beschikt over

Nadere informatie

Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter

Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter Naam: Klas: Practicum: Kantelfrequentie en resonantiefrequentie Benodigdheden Gloeilampje, spoel, condensator, signaalgenerator die een sinusvormige wisselspanning levert, aansluitdraden, LCR-meter Eventueel

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Dir. B-M - Documentatie opleiding Kenm.: M/TB/TOPL/010 TE KENNEN MATERIE VOOR DE PROEF VAN TECHNICUS ELEKTROMECANICIEN

Dir. B-M - Documentatie opleiding Kenm.: M/TB/TOPL/010 TE KENNEN MATERIE VOOR DE PROEF VAN TECHNICUS ELEKTROMECANICIEN Dir. B-M - Documentatie opleiding Kenm.: M/TB/TOPL/00 ELEKTICITEIT Datum: 6.02.2006 Blz. / 47 TE KENNEN MATEIE VOO DE POEF VAN TECHNICS ELEKTOMECANICIEN. Elektriciteit N.B. : De kandidaat wordt ondervraagd

Nadere informatie

Practicum complexe stromen

Practicum complexe stromen Practicum complexe stromen Experiment 1a: Een blokspanning over een condensator en een spoel De opstelling is al voor je klaargezet. Controleer of de frequentie ongeveer op 500 Hz staat. De vorm van het

Nadere informatie

Werken met de Smith-Chart

Werken met de Smith-Chart Werken met de Smith-Chart Op donderdagavond 6 september 2001 heeft Peter PE1IEE een uiteenzetting gegeven over der Smith-Chart. Wat betekenen al die cirkels en hoe gebruik je zo n kaart. Zo n Smith-Chart

Nadere informatie

Wisselspanningen. Maximale en effectieve waarde. We gaan de wisselspanning aansluiten op een weerstand. U R. In deze situatie geldt de wet van Ohm:

Wisselspanningen. Maximale en effectieve waarde. We gaan de wisselspanning aansluiten op een weerstand. U R. In deze situatie geldt de wet van Ohm: Wisselen Maximale en effectieve waarde We gaan de wissel aansluiten op een weerstand. I I G In deze situatie geldt de wet van Ohm: I = We zien een mooie sinusvormige wissel. De hoogste waarde word ook

Nadere informatie

UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE AANWERVINGSPROEF VAN (EERSTE) TECHNICUS ELEKTROMECANICIEN

UITVOERIG PROGRAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE AANWERVINGSPROEF VAN (EERSTE) TECHNICUS ELEKTROMECANICIEN ITVOEIG POGAMMA VAN DE VAKKEN VAN DE AANWEVINGSPOEF VAN (EESTE) TECHNICS ELEKTOMECANICIEN A. Schriftelijk en mondeling gedeelte. Elektriciteit.. Algemene kennis (algemene elektriciteit) Wetten (wet van

Nadere informatie

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit 1. Gelijkstroomkringen (DC) De verschillende elektrische grootheden bij gelijkstroom zijn: Elektrische spanning (volt) definitie: verschillend potentiaal

Nadere informatie

Extra opgaven. Bewijs de uitdrukking voor L V in de eerste figuur door Z V = Z 1 + Z 2 toe te passen.

Extra opgaven. Bewijs de uitdrukking voor L V in de eerste figuur door Z V = Z 1 + Z 2 toe te passen. Extra opgaven Opgave In de volgende vier figuren staan twee spoelen of twee condensators met elkaar in serie of parallel. Onder deze figuren zijn de vervangingsspoel L of de vervangingscondensator C geteken

Nadere informatie

Langere vraag over de theorie

Langere vraag over de theorie Langere vraag over de theorie (a) Magnetisch dipooloent Zoals het elektrisch dipooloent is het agnetisch dipooloent een vectoriële grootheid. Het agnetisch dipooloent wordt gedefinieerd voor een gesloten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. - 2 - De condensator

Inhoudsopgave.  - 2 - De condensator Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Capaciteit...3 Complexe impedantie...4 De condensator in serie of parallel schakeling...4 Parallelschakeling...4 Serieschakeling...4 Aflezen van de capaciteit...5

Nadere informatie

16.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op in 2x + 3i = 5x + 6i -3x = 3i x = -i

16.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op in 2x + 3i = 5x + 6i -3x = 3i x = -i 16.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op in 2x + 3i = 5x + 6i -3x = 3i x = -i Voorbeeld 2: Los op in 4x 2 + 12x + 15 = 0 4x 2 + 12x + 9 + 6 = 0 (2x + 3) 2 + 6 = 0 (2x + 3) 2 = -6 (2x + 3) 2 = 6i 2 2x + 3 =

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

Een mogelijke oplossing verkrijgen we door het gebruik van gyratoren. In de volgende figuur zien we het basisschema van een gyrator.

Een mogelijke oplossing verkrijgen we door het gebruik van gyratoren. In de volgende figuur zien we het basisschema van een gyrator. 1.1.1 Oplossing met gyratoren Een mogelijke oplossing verkrijgen we door het gebruik van gyratoren. In de volgende figuur zien we het basisschema van een gyrator. Figuur 36.2 Het basisschema van een gyrator

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Het driefasennet

Hoofdstuk 3 : Het driefasennet Hoofdstuk 3 : Het driefasennet Algemeen In de lessen praktijk of laboratorium heb je waarschijnlijk de aansluitklemmen van een driefasennet opgemerkt. Je kan alzo 4 klemmen onderscheiden waarvan er 3 dezelfde

Nadere informatie

Niet-symmetrisch driefasig systeem

Niet-symmetrisch driefasig systeem Niet-symmetrisch driefasig systeem Niet-symmetrisch driefasig systeem - Situering - Symmetrische componenten - Gevolgen - Conclusie Situering In het ideale geval is een driefasig net volledig symmetrisch:

Nadere informatie

e jπ + 1 = 0 Complexe getallen β release Ing. C.H.A. Keyer voor de elektrotechniek. Hogeschool van Amsterdam Department of Electronic Engineering

e jπ + 1 = 0 Complexe getallen β release Ing. C.H.A. Keyer voor de elektrotechniek. Hogeschool van Amsterdam Department of Electronic Engineering e jπ + 1 = 0 Complexe getallen voor de elektrotechniek. β release Ing. C.H.A. Keyer Hogeschool van Amsterdam Department of Electronic Engineering 15 oktober 2007 2 Copyleft: c Cees Keyer, Hogeschool van

Nadere informatie

PRACTICUM TRILLINGSKRINGEN onderdeel van het vak Trillingen en Golven

PRACTICUM TRILLINGSKRINGEN onderdeel van het vak Trillingen en Golven PRACTICUM TRILLINGSKRINGEN onderdeel van het vak Trillingen en Golven Inleiding In dit practicum worden experimenten gedaan aan elektrische trillingskringen, bestaande uit weerstanden, condensatoren en

Nadere informatie

Inleiding tot de wisselstroomtheorie

Inleiding tot de wisselstroomtheorie Hoofdstuk 6 Inleiding tot de wisselstroomtheorie Doelstellingen 1. Kenmerkende grootheden gebruikt in wisselstroomtheorie kennen 2. Weten hoe de passieve componenten R,L en C zich gedragen in AC-regime

Nadere informatie

WINDENERGIE : SYNCHRONE GENERATOREN

WINDENERGIE : SYNCHRONE GENERATOREN WINDENERGIE : REACTIEF VERMOGEN INHOUD: SYNCHRONE GENERATOREN Het equivalent schema Geleverde stromen en vermogens Het elektrisch net Een synchrone generator is een spanningsbron. Het equivalent schema

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

Semester 6 2008-2009 Mutatoren 1. E1-mutator 2. B2-mutator 3. M3-mutator 4. B6-mutator E1-mutator Definitie Een mutator is een schakeling tussen een wisselspanning met een vaste spanning en een vaste frequentie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Vermogen...3 Impedantie...3 Serieschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...4 Parallelschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...5

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C juni 2010, uur

Tentamen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C juni 2010, uur Tentamen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C10 30 juni 010, 9.00-1.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven. Indien u een opgave niet kunt maken, geeft u dan aan hoe u de opgave zou maken. Dat kan

Nadere informatie

EXAMENFOLDER maandag 26 januari 2015 OPLOSSINGEN. Vraag 1: Een gelijkstroomnetwerk (20 minuten - 2 punten)

EXAMENFOLDER maandag 26 januari 2015 OPLOSSINGEN. Vraag 1: Een gelijkstroomnetwerk (20 minuten - 2 punten) Universiteit Gent naam: Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voornaam: de Bachelor Ingenieurswetenschappen richting: Opties C,, TN en W prof. Kristiaan Neyts Academiejaar 4-5 erste xamenperiode

Nadere informatie

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Ons elektriciteitsnet wordt bedreven met wisselspanning en wisselstroom. Als bij een lineaire belasting een sinusvormige wisselspanning aangeboden

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C120 7 april 2010, uur. Het gebruik van een (grafische) rekenmachine is toegestaan.

Tentamen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C120 7 april 2010, uur. Het gebruik van een (grafische) rekenmachine is toegestaan. Tentamen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C1 7 april 1, 9. - 1. uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven. Indien u een opgave niet kunt maken, geeft u dan aan hoe u de opgave zou maken. Dat kan een

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober 2000 Reglementering 1. Het woord EXAMEN wordt volgens het internationaal spellingsalfabet gespeld als : a. Echo X-ray Alpha Mike Echo November b. Eric X-files

Nadere informatie

Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde.

Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde. Elektrische Netwerken 13 Opgaven bij hoofdstuk 5 Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde. 5.1 5.2 5.3 5.4

Nadere informatie

Elektrische Netwerken 27

Elektrische Netwerken 27 Elektrische Netwerken 27 Opgaven bij hoofdstuk 12 12.1 Van een tweepoort zijn de Z-parameters gegeven: Z 11 = 500 S, Z 12 = Z 21 = 5 S, Z 22 = 10 S. Bepaal van deze tweepoort de Y- en H-parameters. 12.2

Nadere informatie

Mathematical Modelling

Mathematical Modelling Mathematical Modelling Ruud van Damme Creation date: 21-08-08 Overzicht 1 Inleiding 2 Overzicht 1 Inleiding 2 Bijeenkomsten Vrijdagmiddagen: 13:45 17:30 (tijden in benadering) 13:45-14:15: nabespreken

Nadere informatie

10.0 Voorkennis. cos( ) = -cos( ) = -½ 3. [cos is x-coördinaat] sin( ) = -sin( ) = -½ 3. [sin is y-coördinaat] Willem-Jan van der Zanden

10.0 Voorkennis. cos( ) = -cos( ) = -½ 3. [cos is x-coördinaat] sin( ) = -sin( ) = -½ 3. [sin is y-coördinaat] Willem-Jan van der Zanden 10.0 Voorkennis 5 1 6 6 cos( ) = -cos( ) = -½ 3 [cos is x-coördinaat] 5 1 3 3 sin( ) = -sin( ) = -½ 3 [sin is y-coördinaat] 1 Voorbeeld 1: Getekend is de lijn k: y = ½x 1. De richtingshoek α van de lijn

Nadere informatie

AC/DC-vermogen schakelingen en transformatoren

AC/DC-vermogen schakelingen en transformatoren AC/DC-vermogen schakelingen en transformatoren 1 AC/DC-vermogen schakelingen en transformatoren. De basis voor elke elektrische installatie. Studenten voorzien van de nodige kennis in de grondbeginselen

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

Introductie Smith Diagram. RF seminar B&D 2013 Robert Langenhuysen, PA0RYL

Introductie Smith Diagram. RF seminar B&D 2013 Robert Langenhuysen, PA0RYL Introductie Smith Diagram RF seminar B&D 2013 Robert Langenhuysen, PA0RYL Transmissielijn 2 Reflection Coefficient and SWR Als de lijn zuiver ohms is, dan X 0 =0 dus absolute waarde van reflection coefficient

Nadere informatie

Bestaat er dan toch een wortel uit 1?

Bestaat er dan toch een wortel uit 1? Bestaat er dan toch een wortel uit 1? Complexe getallen en complexe functies Jan van de Craats Universiteit van Amsterdam, Open Universiteit CWI Vacantiecursus 2007 Wat zijn complexe getallen? Wat zijn

Nadere informatie

3.3.2 Moment op een rechthoekige winding in een magnetisch. veld... 10

3.3.2 Moment op een rechthoekige winding in een magnetisch. veld... 10 Contents 1 Electrostatica 3 1.1 Wet van Coulomb......................... 3 1.2 Elektrische veldsterkte...................... 3 1.3 Arbeid in het electrisch veld................... 3 1.4 Beweging van lading

Nadere informatie

8.1 Rekenen met complexe getallen [1]

8.1 Rekenen met complexe getallen [1] 8.1 Rekenen met complexe getallen [1] Natuurlijke getallen: Dit zijn alle positieve gehele getallen en nul. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Het symbool voor de natuurlijke getallen is Gehele getallen: Dit zijn

Nadere informatie

elektrotechniek CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 11

elektrotechniek CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 11 elektrotechniek SPE KB 2009 minitoets bij opdracht 11 variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

Algebra Nadruk verboden 1 Opgaven. 5 ; 3 ; 7. antwoord: coëfficiënten resp. 5, 3 en 7

Algebra Nadruk verboden 1 Opgaven. 5 ; 3 ; 7. antwoord: coëfficiënten resp. 5, 3 en 7 Algebra Nadruk verboden 1 Opgaven 1. Wat zijn de coëfficiënten en wat is de graad van de volgende vormen? 5 ; 3 ; 7. antwoord: coëfficiënten resp. 5, 3 en 7 graad resp. 3, 5 en 9. 2. Hoeveel termen heeft

Nadere informatie

Passieve filters. - Inleiding - Zelfinductie - Parallel LC-kring. - De serie RLC-kring. - Het gebruik van de serie RLC-kring

Passieve filters. - Inleiding - Zelfinductie - Parallel LC-kring. - De serie RLC-kring. - Het gebruik van de serie RLC-kring Passieve filters Passieve filters - Inleiding - Zelfinductie - Parallel LC-kring - De serie RLC-kring - Het gebruik van de serie RLC-kring - Het ontwerp van de serie RLC-kring - Passieve hoogdoorlaatfilter

Nadere informatie

Elektronicapracticum. een toepassing van complexe getallen. Docentenhandleiding

Elektronicapracticum. een toepassing van complexe getallen. Docentenhandleiding Elektronicapracticum een toepassing van complexe getallen Docentenhandleiding Achtergronden bij de praktische opdracht Complexe getallen zijn abstracter dan reële getallen waar leerlingen ook buiten de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I Gelijke oppervlakten De parabool met vergelijking y = 4x x2 en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong O en in punt. Zie. y 4 3 2 1-1 O 1 2 3

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 18 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Elektro-magnetisme Q B Q A

Elektro-magnetisme Q B Q A Elektro-magnetisme 1. Een lading QA =4Q bevindt zich in de buurt van een tweede lading QB = Q. In welk punt zal de resulterende kracht op een kleine positieve lading QC gelijk zijn aan nul? X O P Y

Nadere informatie

PROEF 1. FILTERS EN IMPEDANTIES. Naam: Stud. Nr.: Doos:

PROEF 1. FILTERS EN IMPEDANTIES. Naam: Stud. Nr.: Doos: PROEF 1. FILTERS EN IMPEDANTIES. Naam: Stud. Nr.: Doos: 1. RC Circuit. fig.1.1. RC-Circuit als integrator. Beschrijf aan de hand van een differentiaalvergelijking hoe het bovenstaande RCcircuit (fig.1.1)

Nadere informatie

Enkel voor klasgebruik WEGWIJZER

Enkel voor klasgebruik WEGWIJZER WEGWIJZER Leereenheid 8 bracht ons inzicht in de samensteuing van een driefasenet. De functie van de Lijnen en van de nulgeleider werd duidelijk omschreven. Bij het aansluiten van driefasige verbruikers

Nadere informatie

Arbeidsfactor en spanningsval op leidingen

Arbeidsfactor en spanningsval op leidingen Katern voor scholing, her- en bijscholing 06 inhoud 1 Arbeidsfactor en spanningsval op leidingen 5 Cursusoverzicht 6 Fotowedstrijd 6 Kort nieuws Otib Basiskennis Een uitgave van Intech Elektro & ICT en

Nadere informatie

VOORBLAD SCHRIFTELIJKE TOETSEN. : 0 meerkeuzevragen. : Lees bladzijde 2 door en vul op deze bladzijde je naam, studentnummer en klas in.

VOORBLAD SCHRIFTELIJKE TOETSEN. : 0 meerkeuzevragen. : Lees bladzijde 2 door en vul op deze bladzijde je naam, studentnummer en klas in. Faculteit Technologie, nnovatie & Samenleving VOOBLAD SCHFTLJK TOTSN OPLDNG TOTSCOD GOP : MCHATONCA : MOT1-T1 : MH TOTSDATUM : 7 APL 016 TJD : 11:00-1:30 uur AANTAL PAGNA S (incl. voorblad) : 9 (inclusief

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden

Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden Antenne impedantie theorie en praktijk Graag probeer ik hier de theorie en de praktijk van antenne impedantie uitgebreid toe te lichten. Er worden een

Nadere informatie

Complexe getallen: oefeningen

Complexe getallen: oefeningen Complexe getallen: oefeningen Hoofdstuk 2 Praktisch rekenen met complexe getallen 2.1 Optelling en aftrekking (modeloplossing) 1. Gegeven zijn de complexe getallen z 1 = 2 + i en z 2 = 2 3i. Bereken de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I Formules Vlakke meetkunde Verwijzingen naar definities en stellingen die bij een bewijs mogen worden gebruikt zonder nadere toelichting. Hoeken, lijnen en afstanden: gestrekte hoek, rechte hoek, overstaande

Nadere informatie

Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8)

Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8) Elektrische netwerken Oefenopgaven: open vragen Hints en Antwoorden Antwoorden bij Deel 1 (hfdst. 1-8) Hoofdstuk 1 1.1 15 S 1.2 4,5 A 1.3 2 A, 4 A, 6 A 1.4 5 ma,!2,5 ma 1.5 B: in strijd met de stroomwet;!1

Nadere informatie

DE ON5ZN-ANTENNE Door/par ON5UK

DE ON5ZN-ANTENNE Door/par ON5UK DE ON5ZN-ANTENNE Door/par ON5UK De tekst toont aan hoe, met behulp van de Smith-kaart, de lengte van de transmissielijn en stub van de ON5ZN-antenne berekend kunnen worden.deze tekst is een bijdrage in

Nadere informatie