I A (papier in) 10cm 10 cm X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I A (papier in) 10cm 10 cm X"

Transcriptie

1 Tentamen: Fysica en Medische Fysica 2 Tijd: 15:15-18:00 uur, donderdag 28 mei 2009 Plaats: TenT blok 4 (met bijlage van formules, handrekenmachine is toegestaan) Docent: Dr. K.S.E. Eikema Puntentelling: Open vragen 1 punt per vraag, gelijk verdeeld over de deelvragen, en multiple-choice vragen zijn 0.5 punt waard. 1) Een geleidende massieve bol A met een straal van 15 cm heeft een onbekende lading >A- Om deze bol been zit (concentrisch) een geleidende bolschil B met een straal van 30 cm en met een negatieve lading Q B = -1,5 10^6 C. Het elektrische veld binnen bolschil B en op een afstand van 20 cm van het middelpunt van bol A is gelijk aan E r = - 7, N/C en is dus radiaal naar binnen gericht. a) Bereken de waarde van de lading Q A b) Bereken de totale elektrische potentiaal V op 50 cm van het middelpunt van bol A Denk bij de beantwoording aan de plus- en mintekens. 2) In het schema hiernaast, met V - 12 V, R } = 1,0 kq, R 2 = 10,0 kq, R 3 = 9,0 kq, R 4 = 5,0 kq en C = 1,5 jaf, wordt de schakelaar gesloten. a. Wat is de spanning over de condensator als die volledig is opgeladen? b. Hoeveel lading is er dan op de condensator? c. De schakelaar wordt weer geopend. Hoelang duurt het totdat de condensator nog maar 5 % van de lading in de vorige vraag heeft? V T C 3) Een torus, of toroi'de, is een soort solenoi'de, die in de vorm van een cirkel met straal r is rondgebogen (het lijkt dus op een donut). De oppervlakte van een wikkelingen van de torus is gelijk aan A, er zijn N wikkelingen, en het magneetveld in de torus staat overal loodrecht op het oppervlak van de windingen (dus het magneetveld loopt rond door de 'donut'). a) Leidt uit de gegeven formules van het formuleblad af dat de zelfinductie van een torus met straal r en oppervlakte A gelijk is aan L = uo N A /2nr. b) Bereken de zelfinductie van een kleine torus met de volgende parameters: het aantal wikkelingen N = 1000, de straal van de cirkel r = 10 cm, het oppervlak van een wikkeling A = 1,0 cm. c) Wat zijn de waarden van het magnetische veld B en de magnetische energie U, die in de torus zijn opgeslagen bij een stroom van 7=0,1 A? d) Bereken de zelfinductie van de torus, als die geheel met ijzer is gevuld. De relatieve magnetische permeabiliteit van dit ijzer is K m = 1000.

2 10cm 10 cm X I A (papier in) B 4) Twee lange rechte stroomdraden met een stroom IA =!O A in de richting van de y-as (recht het papier in), en lb=10a in de richting van de x-as (naar rechts), kruisen elkaar loodrecht op de z-as met een onderlinge afstand van 20 cm (zie figuur hierboven). De dikte van de draaden is verwaarloosbaar. a) Bereken het maximale magnetische veld langs de stroomdraad waar een stroom I A in loopt, ten gevolge van de stroom I B in de andere draad. b) Oefent het magneetveld door stroom IB een Lorentzkracht uit op de draad met stroom I A bij de kortste afstand waar de draden elkaar kruisen? c) Bereken de grootte van het totale magnetische veld op de z-as halverwege de twee draden (punt X op de bovenstaande tekening). Wat is de richting van dit magneetveld?. 5) In het LRC circuit hieronder heeft de weerstand R een waarde van 200 kq. Met schakelaar Si gesloten en met 82 en 83 open, heeft het RC circuit een tijdconstante T/ = 5,2 s. Met schakelaar 82 gesloten en met Si en 83 open, heeft het RL circuit een tijdconstante T2= 0,30 u.s. a) Bereken de waarden van L en C. b) Bereken de resonantiefrequentie/a/5 alleen 83 gesloten is. c) Wat is de totale impedantie Z van het volledige LCR circuit (dus als alle schakelaars open zijn) bij de dan optredende resonantiefrequentie? d) Stel dat we een wisselspanningsbron met een piek-spanning van 1000 V, en een instelbare frequentie, aansluiten op het LCR circuit (alle schakelaars open). Bij een bepaalde frequentie is het gemiddelde vermogen wat de bron moet leveren het hoogst. Bij welke frequentie is dat, en hoeveel vermogen levert de bron dan? R

3 Multiple-choice vragen Schrijf het antwoord niet op dit blad, maar bij de rest van de open vragen!! Voorbeeld: stel bij de (fictieve) vraag 11 is het antwoord "a", schrijf dan ll=a. 6) Stel je hebt 4 condensatoren met een capaciteit C. Je kunt ze in serie schakelen, of parallel, of een combinatie van beide. Wat is de factor tussen de hoogste en laagste capaciteit die je zo kan maken? a) Factor 2 b) Factor 4 c) Factor 8 d) Factor 16 7) Een lading van 12 fic en van 6.5 (ic bevinden zich 5 cm van elkaar. De potentiele energie van deze combinatie is gelijk aan: a) 14 uj b) 0.28 mj c) 14 J d) 281J 8) Een molecuul heeft een permanent dipoolmoment, en wordt geplaatst in een electrisch veld, met zijn dipoolmoment parallel in de richting van de electrische veldlijnen op de plaats van het molecuul. Het electrische veld is inhomogeen, en neemt af in de richting van het dipoolmoment. Welke bewering is waar? a) Het molecuul zal om zijn as gaan draaien, maar het massamiddelpunt blijft op zijn plaats b) Het molecuul zal om zijn as gaan draaien, en het massamiddelpunt versnelt van zijn plaats c) Het molecuul draait niet, en het massamiddelpunt blijft op zijn plaats d) Het molecuul draait niet, maar het massamiddelpunt versnelt van zijn plaats 9) Een spoel in een 60 Hz wisselspanningsgenerator heeft een oppervlak van 3*10~ 2 m, en draait in een magneetveld van 0.12 T. De spoel heeft 125 windingen. Wat is de piekspanning van deze generator? a) 110V b) 120V c) 170V d) 220V 10) Een DC-motor is aangesloten op een spanningsbron van 12V via een weerstand van 1 Ohm, en draait vrij rond. Vervolgens oefen je een kracht uit op de motor, zodat die langzamer gaat draaien. Wat gebeurt er? a) De stroom door de motor en de spanning over de motor nemen af. b) De stroom door de motor neemt af, maar de spanning over de motor neemt toe c) De stroom door de motor neemt toe, maar de spanning neemt af over de motor d) De stroom door de motor neemt toe, net als de spanning over de motor.

4 Elektriciteit en magnetisme formules (van het blad): 1) Permittiviteit van het vacuum, s 0 ~ 8,85 x 1(T 12 C 2 N" 1 m~ 2 2) k = -l ^9,Oxl0 9 N-m 2 -CT 2 3) Elementaire lading, e ~ 1,602 x 10~ 19 C 4) Potentiele energie van een elektrische dipool, U = -p E (21-10) 5) Elektrisch veld buiten een geleidend oppervlak, E = (22-5) ^\ ^ \ 6) Elektrisch veld bij potentiaal F, E = -W,met V = i + j + k (23-9) dx dy dz 7) Potentiaal van een puntlading, V = -- (23-5) r 8) Capaciteit van een parallelle plaatcondensator, C - s 0 (24-2) d 9) Capaciteit van twee coaxiale cilinders, C (biz. 616) ^0 10) Capaciteit van een bol, C = 4x 0 r b (biz. 617) 11) Energie in een condensator, U = QV --CV 2 (24-5) 12) Energiedichtheid van het elektrische veld in vrije ruimte, u = j 0 E 2 (24-6) 13) Elektrische geleidbaarheid, a - jl E- 1 / p (25-4) 14) Tijdconstante van een RC-keten, r = RC (26-6) 15) Definitie magnetisch dipoolmoment van een spoel, fi = TV/A (27-10) 16) Krachtmoment op een magnetische dipool, T = (i x B (27-11) 17) Potentiele energie van een magnetische dipool, U = -fi B (27-12) 18) Ge'induceerde spanning door het Hall effect, S H = v d Bl (27-14) 19) Permeabiliteit van het vacuum, JU Q = 4;r xlo" 7 T-m-A" 1 (28-1) 20) Magnetisch veld rond een lange rechte stroomdraad, B = (28-1) In r 21) Magnetisch veld in een solenoide, B - /j Q NI / L (28-4) 22) Magnetisch veld in een toroide, B = ^ (biz ) 2m-

5 23) Wet van Biot-Savart, db = ^7^* r ^_^ 4?r r u,. u Magnetisch veld langs de as van een magnetische dipool, B «- J -- (28-7) In x 25) Magnetische susceptibiliteit, % m - K m -! = ///// 0-1 (biz. 725) 26) Magnetisatie, M = n/f (biz. 726) V I N 27) Transformator vergelijkingen, -?- = - - = 2- (29-5) V P I s N P 28) Wederzijdse inductie, M 21 = -^ 21 (30-1) A MD R 29) Zelfinductie, L = (30-4) 30) Energie in een spoel, U = LI 2 (30-6) IB 2 31) Energiedichtheid van het magneetveld, u = (30-7) 32) Tijdconstante van een LR-keten, r = (30-10) 33) Definitie inductieve reactantie, X L = a>l (31-4) 35) Definitie impedantie van LRC-keten, Z = ^R 2 + (X L - X R ) 2 (31-9) rr Resonantiefrequentie van LRC-keten, Gj n - -I UC (31-13) 1 coc

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I Gelijke oppervlakten De parabool met vergelijking y = 4x x2 en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong O en in punt. Zie. y 4 3 2 1-1 O 1 2 3

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde)

natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) Examen VWO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Opgave: Deeltjesversnellers

Opgave: Deeltjesversnellers Opgave: Deeltjesversnellers a) Een proton is een positief geladen en wordt dus versneld in de richting van afnemende potentiaal. Op het tijdstip t1 is VA - VB negatief, dat betekent dat de potentiaal van

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Telecommunicatie 6H 1

Telecommunicatie 6H 1 Telecommunicatie 6H 1 1 TRANSMISSIELIJNEN 1.1 Inleiding De verbinding tussen een informatiebron en een ontvanger wordt gevormd door de transmissieweg. Het soort transmissieweg dat in een bepaald geval

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F

Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F Op basis van exameneisen versie 30 juli 2010, referentie 944a.v1/944b.v1 Door Robert Elsinga, PC5E Versie 1.02 d.d.08-03-2015 [bewust lege pagina] Pagina 2

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia.

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia. Algemeen Anders dan bij eerdere practica moet er bij deze experimenten meer uitgevoerd worden dan alleen een gedetailleerde lijst met opdrachten. Gebruik een deel van de tijd om de lijst 'minimale opdracht'

Nadere informatie

De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging)

De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging) De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging) Inleiding Uit verschillende QSO's op 80 is mij gebleken dat er veel misverstanden bestaan over trafo's. Daarmee bedoel ik niet in de eerste plaats voedingstrafo's

Nadere informatie

Energie. Jouw werkbladen. In de klas. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Naam: Klas: Energie Onderbouw havo/vwo Leerlingen In de klas versie 04-2014 1

Energie. Jouw werkbladen. In de klas. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Naam: Klas: Energie Onderbouw havo/vwo Leerlingen In de klas versie 04-2014 1 Energie Jouw werkbladen In de klas Naam: Klas: Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Energie Onderbouw havo/vwo Leerlingen In de klas versie 04-2014 1 Energie op aarde Energie, fossiele brandstoffen, groene

Nadere informatie

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume.

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume. NAAM: KLAS: SaLVO! 8 Formules en evenredigheden I (ma) I R=c massa massa=2 volume massa=0,5 volume R ( ) boter (gra m) volume WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO SaLVO! Dit lesmateriaal is een onderdeel van het samenwerkingsproject

Nadere informatie

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek.

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek. Bij het uitrekenen van een lengte, een oppervlakte of een inhoud moet je altijd het volgende opschrijven: de formule - de tussenstap - het antwoord - de eenheid. 1. rechthoek. Kenmerken: alle hoeken zijn

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten In de wiskunde werken we meestal met exacte getallen: 2π, 5, 3, 2 log 3. Ook in natuurwetenschappelijke vakken komen exacte getallen voor, maar

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak 2 natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: dynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer 2.3 Airshowers In ons Melkwegstelsel is sprake van een voortdurende stroom van hoogenergetische

Nadere informatie

GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14

GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14 GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 3 Docentenhandleiding... 5 BIJLAGEN... 10 Goniometrie, leerling blad 1... 10 INTRODUCTIE sinusoïde... 11 WISKUNDIGE DENKACTIVITEIT GONIOMETRIE...

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

22 November 2008 PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER

22 November 2008 PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER 22 November PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER Peter Oostewechel & Sander Brinkhof V6a Hoofdstuk: Voorwoord Voorwoord Voor u ligt het profielwerkstuk van Peter Oostewechel en Sander Brinkhof. Wij hebben

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve AnleitungÖko..QXD 08.08.2006 13:00 Uhr Seite 26 1. Eco Power Energie uit regeneratieve energiebronnen Wij allemaal hebben dag in, dag uit enorme hoeveelheden energie nodig. Laten we daarom eens een heel

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie