Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren"

Transcriptie

1 Energiebesparende maatregelen bij individuele woningeigenaren Rapportage kwantitatief onderzoek > Mei 2013

2 Management samenvatting Doelstelling Dit rapport presenteert de uitkomsten van een kwantitatief onderzoek naar de overwegingen van bewoners om werk te maken van energiebesparing. Doel van het onderzoek is het valideren van de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek Customer Journey Blok voor Blok d.d. december Conclusies De kwantitatieve resultaten bevestigen de meeste bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek, deze worden echter op sommige punten genuanceerd. De belangrijkste uitkomsten: Comfortabel wonen en kosten besparen zijn de belangrijkste drijfveren om energiebesparende maatregelen uit te (laten) voeren. Men is positief verrast door het verhoogde wooncomfort en de lagere energierekening. Meer dan de helft (67%) van deze groep zou energiebesparende maatregelen aanbevelen aan anderen. De belangrijkste reden om geen energiebesparende maatregelen te nemen is het feit dat het huis al geïsoleerd is. Het resultaat van energiebesparende maatregelen komt overeen met de verwachtingen die men vooraf had: het wooncomfort is toegenomen, de energierekening is lager geworden. Voor een zeer klein deel geldt dan men onvoldoende (financieel) effect heeft ervaren. Een ruime meerderheid (82%) van de respondenten die maatregelen heeft uitgevoerd, staat ervoor open om in de toekomst nieuwe energiebesparende maatregelen te nemen. De belangrijkste reden is kosten besparen. De energieleverancier en overheid worden vanwege hun deskundigheid en ervaring als meest logische partijen gezien om te informeren over maatregelen. Een warmtefoto en inzicht in het eigen verbruik ten opzichte van de buren zijn interessante middelen die de nieuwsgierigheid opwekken. Bij het selecteren van een aannemer is deskundigheid belangrijker dan prijs. De meerderheid van alle respondenten kiest het liefst zelf een aannemer. Om deel te nemen aan een buurtaanpak is het behoud van keuzevrijheid cruciaal. Meer dan de helft van alle respondenten wil graag zelfstandig te werk gaan bij het uitvoeren van maatregelen; men zegt geen hulp nodig te hebben van een organisatie. 2

3 Onderzoeksopzet Aanleiding en vraag Het doel van dit kwantitatieve onderzoek is het valideren van de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek Customer Journey Blok voor blok d.d. december In deze rapportage refereren we dan ook naar de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek. Wat is de onderzoeksmethode? Voor dit kwantitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst van 26 vragen (meerkeuze- en open vragen). Respondenten ontvingen een met een link naar de online vragenlijst. Wie zijn de respondenten? Werving heeft plaatsgevonden door het aankopen van data van een bestaand extern klantenpanel van een gerenommeerd selectiebureau. Er is gebruik gemaakt van een representatieve steekproef van n = 400. Deze steekproef leidt ertoe dat uitspraken kunnen worden gedaan met een betrouwbaarheid van 95%. Respondenten zijn geselecteerd op de volgende criteria: Spreiding wel/geen ervaring met het nemen van energiebesparende maatregelen (n=240 wel ervaring met energiebesparende maatregelen, n=160 geen ervaring met energiebesparende maatregelen). NB. Deze tweedeling is voortgekomen uit de behoefte vanuit de verschillende consortia. Individuele woningeigenaren. Wanneer vond het onderzoek plaats? Het onderzoek vond plaats in de periode van 11 t/m 20 maart

4 Frequentie Beschrijvende statistieken: Leeftijdsopbouw 20 Opleidingsniveau MAVO/ MULO 13% VMBO 3% WO 15% 15 HAVO 11% 10 5 LBO 4% MBO 27% HBO 27% 0 Geslacht Bouwjaar huis % Weet ik niet 1% Voor % 40% 60% % % Leeftijd Type maatregelen Zonneboiler Anders, nl Zonnepanelen Vloerisolatie Spouwmuurisolatie Hr (++) glas Dakisolatie Dubbel glas 5% 7% 10% 30% 38% 42% 47% 62% VVE deelname 18% 2% nee ja Weet ik niet 80% Subsidie gebruik 74% 5% 21% ja nee Weet ik niet

5 Comfortabel wonen is de belangrijkste driver Kunt u aangeven hoe belangrijk de volgende mogelijke redenen voor u waren om energiebesparende maatregelen te nemen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Kosten besparen 36,5% 55,7% 6,6% 1,2% 0% Wooncomfort verbeteren Milieu/duurzaamheid Bij verhuizing meenemen 52,0% 45,1% 2,0% 0,4% 0,4% 17,2% 49,6% 26,6% 5,3% 1,2% 16,0% 35,2% 33,2% 10,2% 5,3% Helemaal niet belangrijk De kwalitatieve resultaten worden ondersteund; wooncomfort verbeteren is de belangrijkste reden om energiebesparende maatregelen uit te voeren (97,1%*). Kosten besparen komt op een tweede plaats met 92,2%*. De reden dat subsidie weinig wordt genoemd heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat maar 21% gebruik heeft gemaakt van een subsidie. In het kwalitatieve onderzoek werd dit als belangrijke aanleiding om maatregelen te nemen benoemd. Aantrekkelijke aanbieding 12,3% 27,5% 43,9% 12,3% 4,1% Subsidie 13,1% 26,2% 41,8% 11,9% 7,0% Geïnspireerd door buren 1,6% 14,8% 44,7% 22,5% 16,4% N=244 *Antwoord categorieën belangrijk en heel belangrijk opgeteld. Meerdere antwoorden aankruisen was mogelijk. 5

6 De belangrijkste reden om geen energiebesparende maatregelen te nemen is het feit dat het huis al geïsoleerd is Heeft u weleens energiebesparende maatregelen genomen? nee 46% N=456 ja 54% Waarom heeft u nog nooit energiebesparende maatregelen genomen? Huis is al goed geïsoleerd De meerderheid van de respondenten geeft als reden aan dat hun huis al goed geïsoleerd is. Dit kan zijn doordat ze een goed geïsoleerde nieuwbouw woning hebben gekocht of dat de vorige eigenaar al energiebesparende maatregelen heeft laten uitvoeren. Financiële situatie laat het niet toe Naast geen urgentie om energiebesparende maatregelen te nemen, worden hoge kosten en beperkte financiële middelen ook als redenen aangevoerd. 6

7 Het resultaat van energiebesparende maatregelen is in lijn met de verwachtingen Hebben de energiebesparende maatregelen voldaan aan uw verwachtingen? nee 6% Weet ik niet 11% Hoe komt het dat aan uw verwachtingen is voldaan? Wooncomfort is verhoogd (79%) Energierekening is lager geworden (65%) Overlast met de verbouwing was minder (11%) Kosten van de verbouwing waren minder hoog (10%) N=244 ja 83% Welke type maatregelen zijn uitgevoerd door deze respondenten? Wooncomfort hoger: Dubbelglas (61,6%) HR (++) glas (48,4%) Dakisolatie (46,5%) Spouwmuurisolatie (36,5%) Vloerisolatie (30,8%) Zonneboiler (3,8%) Zonnepanelen (6,9%) Energierekening lager: Dubbelglas (58,3%) HR (++) glas (48,5%) Dakisolatie (52,3%) Spouwmuurisolatie (41,7%) Vloerisolatie (34,8%) Zonneboiler (4,5%) Zonnepanelen (15,9%) Uit de resultaten van het kwalitatief onderzoek komt naar voren dat bijna alle respondenten een verbetering van het woonklimaat ervaren. Ook uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat de verwachtingen die men heeft van de maatregelen worden waargemaakt. Dit komt met name door verhoogd wooncomfort (79%) en een lagere energierekening (65%). 7

8 6% van de deelnemers merkt onvoldoende (financieel) effect Hebben de energiebesparende maatregelen voldaan aan uw verwachtingen? nee 6% Weet ik niet 11% Waarom hebben energiebesparende maatregelen niet voldaan aan uw verwachtingen? Energierekening is niet lager (51%) Wooncomfort is niet vergroot (44%) Kosten van de verbouwing waren hoger dan gedacht (19%) Meer overlast met verbouwing (6%) N=16 Welke type maatregelen zijn uitgevoerd door deze respondenten? ja 83% Wooncomfort niet hoger: Dubbelglas (57,1%) HR (++) glas (42,9%) Dakisolatie (57,1%) Spouwmuurisolatie (71,4%) Vloerisolatie (28,6%) Zonneboiler (0%) Zonnepanelen (0%) N=7 Energierekening niet lager: Dubbelglas (54,5%) HR (++) glas (36,4%) Dakisolatie (45,5%) Spouwmuurisolatie (36,4%) Vloerisolatie (27,3%) Zonneboiler (9,1%) Zonnepanelen (0%) N=11 8

9 82% staat open voor nieuwe energiebesparende maatregelen Weet ik niet 42% Overweegt u in de toekomst (nog meer) energiebesparende maatregelen te nemen? Ja 40% Welke doelgroep overweegt in de toekomst energiebesparende maarregelen te nemen? De groep die in de toekomst beweert (meer) energiebesparende maatregelen te nemen, bestaat voor 50% uit hoger opgeleiden (HBO en WO). Een oorzaak hiervoor kan zijn dat deze groep meer financiële middelen ter beschikking heeft om lange termijn investeringen te kunnen doen. Totale groep Ja-groep Basisonderwijs 0,4% 0% Lager beroepsonderwijs 3,7% 4,1% Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 3,5% 1,0% Middelbaar voortgezet onderwijs 13,2% 5,2% Middelbaar beroepsonderwijs 26,8% 37,1% Nee 18% Hoger voortgezet onderwijs 10,7% 8,2% Hoger beroepsonderwijs 27% 35,1% N=456 Wetenschappelijk onderwijs 15% 19,6% Uit de resultaten van het kwalitatief onderzoek komt naar voren dat als deelnemers de eerste stap in maatregelen hebben gezet, dit vaak tot meer duurzaamheidsbewustzijn leidt. De stap naar nieuwe, andere maatregelen wordt steeds kleiner. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt ook dat 82% van respondenten die maatregelen hebben uitgevoerd, open staat om in de toekomst nieuwe energiebesparende maatregelen te nemen. De belangrijkste reden hiervoor wordt op de volgende pagina benoemd. 9

10 De belangrijkste reden om in de toekomst nieuwe maatregelen te nemen is kosten besparen Waarom wel nieuwe maatregelen? Waarom geen nieuwe maatregelen? Anders, nl. Geïnspireerd door familie etc. Subsidie Aanbieding Milieu/duurzaamheid Wooncomfort verhogen Kosten besparen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anders, nl. Liever zelf energie opwekken Teveel gedoe Huis voldoende geïsoleerd Investering te hoog 0% 20% 40% 60% 80% 100% N=97 N=45 Voor deelnemers die ervaring hebben met het (laten) uitvoeren van energiebesparende maatregelen zijn kosten besparen en op de tweede plaats wooncomfort verhogen de belangrijkste redenen. 10

11 Men is positief verrast door verhoogd wooncomfort en lagere energierekening U heeft een of meer energiebesparende maatregelen genomen. Als u daarop terug kijkt, zijn er dan positieve verrassingen geweest? Zo ja, welke? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Positief verrast door: Comfort verhoogd 46% Lagere rekening 43% Niet positief verrast 26% Minder overlast/ minder werk dan vooraf gedacht 17% Klantgerichte houding van aannemer 11% Professionele benadering voor een aanbieding van energiebesparende maatregelen 7% Anders, nl. 4% Nazorg: ze informeerden naderhand of alles naar wens was Warmtefoto die inzicht gaf in warmte/energieverlies 3% 2% EPA-adviseur nam werk uit handen 1% N = 244 Kwalitatieve resultaten Hierin kwamen twee WOW-momenten naar voren (momenten waarop men positief verrast was): 1. Het merkbaar verhoogde wooncomfort: het gevoel van eindelijk warme voeten. 2. De klantgerichtheid/proactiviteit van de aannemer: een advies of het uitvoeren van een extra klusje. Kwantitatieve resultaten 1. Verhoogd wooncomfort is ook hier een belangrijk WOW-moment: bijna de helft (46%) geeft aan positief verrast te zijn door een verbeterd woonklimaat. 2. De klantgerichte houding van de aannemer komt in dit onderzoek minder sterk naar voren als WOW-moment. Dit kan komen doordat de aannemer niet boven verwachtingen heeft gepresteerd, of dat men het gedrag als normaal percipieert. Opvallende punten: Ontzorging door de EPA-adviseur scoort laag in tegenstelling tot de kwalitatieve resultaten. Een oorzaak kan zijn dat het aantal subsidie respondenten laag is in het kwantitatieve onderzoek (de EPA-adviseur is vaak ingezet bij subsidietrajecten). 43% is positief verrast door de lagere energierekening. Een oorzaak kan zijn dat de verwachtingen ten aanzien van besparingen laag zijn door de stijgende energieprijzen. De kwalitatieve resultaten laten ook zien dat men sceptisch is over de daadwerkelijke besparingen die men verwacht te doen. 11

12 De meeste ontevredenheid heeft betrekking op de uitvoering of een tegenvallende opbrengst Als u terugkijkt op het gehele proces van oriëntatie tot aan daadwerkelijke uitvoering van energiebesparende maatregelen, waar bent u dan het minst tevreden over? En waarom? Meest genoemde* antwoorden bij de open vragen: De uitvoering is een moeizaam proces (veel rompslomp ). Kosten van de verbouwing/investering hoger dan verwacht (door o.a. verhoogde BTW, begroting die niet overeen kwam met factuur). Verhoogd wooncomfort valt tegen. Investering levert minder geld op dan gedacht. Slechte service van aannemer. Problemen bij subsidieaanvraag. Misgelopen subsidie. We zijn niet ontevreden. N=244 * Er worden geen exacte aantallen genoemd, omdat het open antwoorden betreft. De antwoorden zijn geclusterd tot deze 8 categorieën. 12

13 67% is promotor voor energiebesparende maatregelen Zou u het laten uitvoeren van energiebesparende maatregelen aanbevelen aan anderen? Misschien 23% Nee 2% Weet ik niet 8% Uit de kwantitatieve resultaten blijkt dat meer dan de helft (67%) van de respondenten die maatregelen hebben uitgevoerd, het nemen van energiebesparende maatregelen zou aanbevelen aan vrienden en/of collega s. Promotors blijken goede voorspellers te zijn voor klantloyaliteit en kunnen wellicht een interessante rol vervullen in het wervingsproces van nieuwe klanten. Binnen de groep promotors is geen relatie gevonden tussen descriptieve statistieken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) en aanbevelingsintentie. 164 promotors Ja 67% N=244 13

14 Energieleverancier en overheid als meest logische partijen voor werving Wie zou u een logische partij vinden om u te informeren over energiebesparende mogelijkheden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Informatiebronnen Totaal Wel maatregelen genomen Geen maatregelen genomen Energieleverancier 53% 50,8% 55,7% Landelijke overheid 45% 43,4% 46,7% Gemeente 43% 45,5% 40,1% Respondenten vinden vooral de energieleverancier (53%), de landelijke overheid (45%) en de gemeente (43%) logische bronnen om informatie te verstrekken over energiebesparende maatregelen. De redenen waarom men veelal deze partijen noemt, worden op de volgende pagina genoemd. Uit de kwalitatieve resultaten komt naar voren dat de makelaar een rol zou kunnen spelen in het meedenken en adviseren over het verbeteren van het woonklimaat, maar dit wordt in kwantitatief onderzoek slechts door een klein percentage (5%) ondersteund. Landelijk initiatief zoals Blok, voor Blok, Meer Met Minder 29% 27,0% 30,7% Aannemer 21% 23,4% 17,5% Familie/vrienden 17% 17,2% 16,5% Buurtbewoner 8% 9,0% 6,6% Makelaar 5% 6,1% 4,2% Anders, nl. N=456 5% 5,3% 4,7% N=456 14

15 Deskundigheid en ervaring zijn de belangrijkste keuzefactoren Kunt u aangeven waarom u dit een logische partij vindt? 1 2 Energieleverancier Landelijke overheid Deskundige partij. Ervaring in de energiebranche. Hebben veel informatie van mij en over de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Gaan over energie of zijn er verantwoordelijk voor. Deskundigheid. Betrouwbaar en onafhankelijk (niet commercieel). Subsidies worden ook door deze partij uitgegeven. Overheidstaak, dus het valt onder hun verantwoordelijkheid. 3 4 Gemeente Landelijk/regionaal initiatief zoals Blok voor blok Deskundigheid. Betrouwbaar en onafhankelijk (niet commercieel). Subsidies worden ook door deze partij uitgegeven. Overheidstaak, dus het valt onder hun verantwoordelijkheid. Dichtbij en goed contact. Deskundige partij. Betrouwbaar en onafhankelijk (niet commercieel). 15

16 Warmtefoto en verbruik ten opzichte van buren prikkelen nieuwsgierigheid Welke van de volgende middelen met betrekking tot energiebesparende maatregelen zouden uw nieuwsgierigheid opwekken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Middelen Totaal (n=456) Wel maatregelen genomen (n=244) Geen maatregelen genomen (n=212) Warmtefoto 69% 66,0% 72,2% Energieverbruik ten opzichte van de buren Instructievideo uitvoering maatregelen 42% 41,8% 42,9% 16% 18,0% 14,6% Kijkavond bij buren 14% 14,3% 12,7% Anders, nl. 9% 8,6% 9,4% Zowel de deelnemers van het kwalitatieve onderzoek als een groot aantal respondenten (69%) uit het kwantitatieve onderzoek, geeft aan dat een warmtefoto van hun woning nieuwsgierigheid opwekt. Opvallend is dat de groep die geen ervaring heeft met de uitvoering van energiebesparende maatregelen hoger scoort op interesse in de warmtefoto. Een warmtefoto voor het werven van nieuwe klanten lijkt op basis hiervan een effectief middel te zijn. Wat verder opvalt is dat 42% van de respondenten interesse heeft in het energieverbruik van de buren. In de categorie anders worden met name persoonlijk advies van een aannemer, een kosten/baten analyse en informatie over nieuwe technieken/resultaten genoemd. 16

17 Een aannemer wordt met name gekozen op deskundigheid en betrouwbaarheid Stel, u gaat energiebesparende maatregelen uit laten voeren en wilt hiervoor een aannemer selecteren. Zou u in de volgende lijst uw top 3 van meeste belangrijke criteria kunnen aangeven? (1= belangrijkst, max. 3 items aankruisen) Een aannemer die Score* 1 deskundig is betrouwbaar is ervaring heeft in het uitvoeren van maatregelen kwalitatief werk levert een goede prijs levert met je meedenkt afspraken nakomt netjes werkt mij kan adviseren over isolatiemateriaal de Nederlandse taal beheerst goede communicatieve vaardigheden klikt met mij als persoon proactief is af en toe een extra klusje doet uit de buurt komt N=244 * Score = (1 e keuze * 3) + (2 e keuze* 2) + (3 e keuze) 17

18 Een aannemer wordt met name gekozen op deskundigheid en betrouwbaarheid Toelichting bij tabel op vorige pagina Uit het kwalitatieve onderzoek komen de volgende criteria als meest belangrijk naar voren: betrouwbaarheid, deskundigheid, proactiviteit, stiptheid, netheid (manier van presenteren en van werken) en persoonlijke klik. De kwantitatieve resultaten ondersteunen deze resultaten gedeeltelijk: o Deskundigheid en betrouwbaarheid komen ook in de kwantitatieve resultaten naar voren als belangrijke criteria. Daarnaast staat ook ervaring in de uitvoering in de top 3. Het lijkt er op dat vakkennis het meest belangrijk is, waarschijnlijk om te compenseren voor het eigen kennisniveau. o Opvallend is dat proactiviteit en af en toe een extra klusje doen in het kwantitatieve onderzoek als een van de minst belangrijke criteria worden genoemd. o Ook lijkt er minder waarde te worden gehecht aan de netheid van werken van de aannemer. Opvallend aan deze resultaten is dat deskundigheid van de aannemer belangrijker is dan prijs. 18

19 Meerderheid kiest het liefst zelf een aannemer Stel, u heeft besloten om energiebesparende maatregelen te nemen. Hoe kiest u het liefst een aannemer? Ik zie graag dat een organisatie voor mij één aannemer heeft uitgezocht 5% Anders, nl. 5% Ik vind zelf wel een aannemer 55% De kwalitatieve resultaten laten zien dat het kiezen van een aannemer lastig wordt bevonden, maar dat men desondanks niets ziet in een voorgeselecteerde aannemer. De kwantitatieve resultaten ondersteunen dit; meer dan de helft (55%) zegt zelf wel een aannemer te vinden. 35% ziet echter wel iets in een voorselectie van een paar aannemers. Ik zie graag dat een organisatie voor mij een paar aannemers heeft uitgezocht waar ik uit kan kiezen 35% De meest genoemde antwoorden in de categorie anders (n=23) zijn: o Ik doe de verbouwing zelf. o Ik gebruik de ervaring van vrienden en kennissen. o De VVE regelt het. 19

20 Keuzevrijheid behouden bij buurtaanpak is cruciaal Stel, u kunt voordelig energiebesparende maatregelen treffen door mee te doen met een buurtaanpak. Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor u? (schaal 1-5 niet belangrijk-heel belangrijk) Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor u? Totaal belangrijk (= kolom opgeteld) Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Wat het gaat kosten 91% 52% 39% 8% 1% 0% Advies over welke maatregelen voor mijn huis het beste zijn Zelf het type maatregelen (bijv. dubbel glas) kunnen bepalen 84% 23% 61% 15% 0% 1% 77% 25% 52% 20% 2% 1% Zelf een aannemer kunnen kiezen 68% 17% 51% 29% 2% 1% Reviews van aannemers (inzicht in ervaringen van anderen met deze aannemers) Zelf het soort (isolatie)materiaal (bijv. schelpen, glaswol) kunnen kiezen Organisatie die achteraf checkt of alles naar wens is en eventuele problemen op kan lossen De mogelijkheid om een deel van de werkzaamheden zelf te doen en zo geld te besparen 67% 13% 54% 29% 3% 1% 67% 19% 48% 27% 5% 1% 65% 15% 50% 29% 5% 1% 50% 15% 35% 30% 14% 6% Financieringsmogelijkheden 48% 10% 38% 34% 13% 5% Een partij die mij al het regelwerk uit handen neemt 32,7% 3,7% 29% 43% 17% 7% N=456 20

21 Meer dan de helft zegt geen hulp nodig te hebben bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen Bij welke onderstaande zaken zou u graag hulp willen hebben? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Bij welke van deze zaken zou u hulp willen ontvangen? Totaal Wel maatregelen Geen maatregelen (N=456) (N= 244) (N= 212) Geen hulp nodig* 57% 43,4% 41,5% Keuze van type maatregelen (dubbel glas etc.) 46% 41,0% 51,4% Keuze (isolatie) materialen 29% 25,8% 32,1% Selectie aannemer 20% 18,4% 22,6% Regelen administratieve zaken 11% 11,1% 10,4% Anders* 2% 1,6% 2,4% *De categorie anders bestaat o.a. uit: Het maken van een vergelijking met andere woningbezitters/gebruikers die hebben geïnvesteerd in maatregelen, kostenindicatie, gedegen advies over mogelijkheden, uitzoeken subsidiemogelijkheden, teruglevering van stroom, lagere isoleringskosten (subsidie/btw). *Er zijn 194 respondenten die geen hulp nodig aankruisen. Van deze mensen kruisen er 9 (4,6%) óók keuze van type maatregelen (dubbel glas, dakisolatie etc.) aan. Van deze mensen kruisen er 2 (1.0%) óók keuze (isolatie) materialen aan. 21

22 Toelichting van resultaten bij tabellen op pagina 20 en 21 De conclusie uit het kwalitatieve onderzoek is dat Blok voor blok op grote schaal niet haalbaar is. Individuele eigenaren hechten veel waarde aan hun eigen keuzevrijheid op het gebied van type maatregelen, de keuze van materialen en de selectie van aannemers. De kwantitatieve resultaten ondersteunen het belang van invloed op de eigen keuzes. In het kwalitatieve onderzoek wordt geconcludeerd dat individuele eigenaren graag zelf de lead willen houden bij het uitvoeren van maatregelen. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat meer dan de helft (57%) van de respondenten geen hulp zegt nodig te hebben bij het laten uitvoeren van energiebesparende maatregelen. 46% zou hulp willen hebben bij de keuze van het type maatregelen en de (isolatie)materialen. Voor het meedoen aan een buurtaanpak wordt er veel waarde gehecht aan advies (84%*). Het kostenplaatje blijkt een cruciale rol te spelen voor mensen die een buurtaanpak overwegen (91%*). Een aantrekkelijke aanbieding kan wellicht toch de trigger zijn om mensen over de streep te krijgen. Reviews van aannemers worden belangrijk bevonden door 67%*. Dit komt ook naar voren in de kwalitatieve resultaten. In lijn met de kwalitatieve resultaten blijkt er potentie te zijn voor nazorg: een organisatie die achteraf checkt of alles naar wens is en eventuele problemen op kan lossen, wordt belangrijk gevonden door 65%*. De helft van de respondenten (50%*) geeft aan het belangrijk te vinden om een deel van de werkzaamheden zelf te kunnen doen. Een doe-het-zelf-pakket kan een oplossing zijn om deze groep te bedienen. *De percentages zijn berekend door het optellen van de categorie belangrijk en heel belangrijk 22

23 WOW momenten Wat maakt de klant mee? Stap Customer journey energiebesparende maatregelen doelgroep eigenaar/bewoner (overzichtsplaat uit kwalitatief onderzoek) Energiebesparende maatregelen nog niet op de agenda Energiebesparende maatregelen wel op de agenda Afweging en keuze Uitvoering werkzaamheden Betalen rekening Wonen in aangepast huis Nieuwe energierekening beleving * Klant- Ik krijg het maar niet warm in huis** Ik heb het gevoel dat het geld zo onder de kier van de deur naar buiten loopt** Dit punt geldt alleen voor verbouwers : Ik ging verbouwen, dus logisch dat ik gelijk een aantal maatregelen heb genomen Ik zie verschillende aanbiedingen voorbij komen, maar die van de gemeente durf ik te vertrouwen** Die subsidie is erg aantrekkelijk De warmtefoto maakt me nieuwsgierig** Ik vind het prettig dat ik weet bij wie ik moet zijn Het valt me op dat de makelaar me bij aankoop niet heeft gewezen op de mogelijkheden Ik wil vrijheid om te kiezen maar wel zeker weten dat ik het juiste kies.* Je laat drie aannemers langskomen en ze roepen allemaal wat anders Ik wil graag weten of ik een aannemer kan vertrouwen** Ervaringen van bekenden kunnen helpen te weten waar je aan toe bent** Ik vind zo n verbouwing altijd een hoop gedoe Het liefst heb ik maar met één partij te maken die alles voor me regelt Ik word blij van een aannemer die met je meedenkt en net dat stapje extra zet Ik ga er vanuit dat ze de boel weer netjes achterlaten Als de rekening hoger uitpakt dan begroot, dan word ik daar niet blij van** Ik heb geen zin om voor fouten van de aannemer op te draaien Ik was positief verrast door de spontane korting die ik kreeg, omdat de buren ook mee deden Het is zo fijn om eindelijk warme voeten in huis te hebben** Ik merk dat isolerende maatregelen ook een opgesloten gevoel kunnen geven Ik had het best logisch gevonden om achteraf nog even een telefoontje te krijgen** Ik vraag me af of door de stijgende energieprijzen de rekening echt lager zal zijn** Ik merk dat ik meer op mijn verbruik ben gaan letten Ik vind wooncomfort belangrijker dan besparingen doen** De volgende stap is zonnepanelen, maar die zijn nu nog te duur Ik vind het prettig om op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen Expertise EPA-adviseur: Ik kon hem gewoon bellen als ik in de Gamma stond Pro-activiteit aannemer: Een aannemer die ook even een spijker in de muur slaat Comfort: Ik heb eindelijk warme voeten in huis** WOW WOW WOW * De emoticon geeft de gemiddelde klantbeleving per stap weer. ** De resultaten die zowel in het kwalitatieve als kwantitatieve onderzoek ondersteund worden. 23

24 copyright Flow resulting Marc Westeneng / Marianne van Elst Colofon T M E Maliebaan CA Utrecht 24

Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren Rapportage Customer Journey blok voor blok. 10 december2012

Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren Rapportage Customer Journey blok voor blok. 10 december2012 Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren Rapportage Customer Journey blok voor blok 10 december2012 Agenda 1. Management summary 2. Onderzoeksvraag 3. Onderzoeksopzet 4. Resultaten 5.

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

rapportage Energieadvies bij aankoop woning aug 2017

rapportage Energieadvies bij aankoop woning aug 2017 rapportage Energieadvies bij aankoop woning aug 2017 01 Inleiding 2 Aanleiding Een van de natuurlijke momenten om na te denken over de verduurzaming van de woning is bij de aankoop van woning. Uit een

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

27-11-2013. Trias energetica, Rc-waarde, ketensamenwerking, energieneutraal, financiering, wetgeving, milieu, C2C,

27-11-2013. Trias energetica, Rc-waarde, ketensamenwerking, energieneutraal, financiering, wetgeving, milieu, C2C, ir. Frits Schultheiss lectoraat Duurzame Energie Energieneutraal bouwen Energiearm renoveren: 1. De besparingen op de energiekosten maken extra investeringen mogelijk (route van de Energiesprong); 2. De

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Duurzame verbetering oudere eengezinskoopwoningen

Duurzame verbetering oudere eengezinskoopwoningen Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem maart 2011 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Duurzame verbetering oudere Duurzame verbetering

Nadere informatie

Onderzoek Monumenteigenaren 2013

Onderzoek Monumenteigenaren 2013 Onderzoek Monumenteigenaren Uitkomsten onderzoeken Monumenteigenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder monumenteigenaren. In dit rapport wordt het resultaat weergegeven

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Eindrapportage In opdracht van de gemeente Katwijk BMC Implementatie Januari 2017 B.M.A. Lont MSc L. Dols MSc E.J. Timmerman MSc Projectnummer:

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Een derde van geïnformeerde panelleden treft energiemaatregelen Zeven op de tien (69%)

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN

DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN RAPPORTAGE PANELRONDE DECEMBER 2012 DUURZAME PROJECTEN: BEKENDHEID, WAARDERING, EFFECTEN Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

www.samengeeftenergie.nl

www.samengeeftenergie.nl www.samengeeftenergie.nl Segon Stimuleringsinitiatief Energiebesparing Gebouwde Omgeving Nederland Het is onze missie om energiebesparing èn het duurzaam gebruik van energie binnen het bereik te brengen

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor. duurzame. woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor. duurzame. woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor Energie besparende duurzame maatregelen woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieagenda Bouw; werkgroep Klantgerichte woningverbetering Ronald Provoost, Helene Hallebeek

Nadere informatie

Indleiding. Socio-demografisch profiel van de steekproef 22/10/2014

Indleiding. Socio-demografisch profiel van de steekproef 22/10/2014 22/10/2014 Indleiding Bond Beter Leefmilieu liet in het kader van Ecobouwers een kwantitatief online onderzoek uitvoeren door Ipsos over de doelgroep van de bouwers en verbouwers in Vlaanderen en hun houding

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 april-mei 2011 Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis, dhr. Steven Wayenberg, dhr. Angelo Vedder Uitvoerend bureau: Marlyse-Research Contactpersoon: dhr. Mike Lankhorst Projectcode:

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Welkom Buurtbewoners Zorgvlied. www.samengeeftenergie.nl

Welkom Buurtbewoners Zorgvlied. www.samengeeftenergie.nl Welkom Buurtbewoners Zorgvlied www.samengeeftenergie.nl Agenda Terugblik op vorige bijeenkomsten Stap 1: Deelname & Groepsvorming Stap 2: Energieadvies Stap 3: Inkoopbegeleiding/Groepsvorming Aanmelding

Nadere informatie

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015 RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 9 OKTOBER 7 NOVEMBER 05 Samenvatting De belangrijkste resultaten: De grootste groep trainers is lange tijd (>0 jaar) actief. Trainers met een hoger trainersniveau zijn bovendien

Nadere informatie

Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016

Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016 Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 13.152 schadeklanten benaderd: 779 deelnemers, 6%! 2 selecties: Klantgroep 1 - Totaal 6.574, deelnemers 311 Klantgroep

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

dutch nrgy EEN ENERGIENEUTRALE BUURT. HET KÁN SAMEN!

dutch nrgy EEN ENERGIENEUTRALE BUURT. HET KÁN SAMEN! dutch nrgy EEN ENERGIENEUTRALE BUURT. HET KÁN SAMEN! STREEF ZELF NAAR NUL OP UW ENERGIEREKENING! Zou het niet geweldig zijn om geen energierekening meer te hebben? Of om die rekening in ieder geval drastisch

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Huurdersonderzoek De Stroomversnelling

Huurdersonderzoek De Stroomversnelling Huurdersonderzoek De Stroomversnelling Houding van huurders met betrekking tot de energienota=nul propositie. Kwantitatief onderzoek onder 800 huurders van corporatiewoningen Tangram Advies & Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht!

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! Schoolleiding Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! De samenwerking tussen de schoolleiding en het onderwijzend personeel loopt niet vanzelfsprekend optimaal. In de media en door berichten die je

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Financiering energiebesparende voorzieningen

Financiering energiebesparende voorzieningen Re a ge re n Conc e rnsta f Me i 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Financiering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom Bewonerspanel Peiling Energie,, september 2011 Het Programma Utrechtse Energie wil door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie de uitstoot van CO2 in de stad in 2020 met tenminste 30% verminderen.

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen

Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen informatie ORANJEWIJK MAART 2015 nr 1 Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen In februari jl. nodigden wij u uit voor een bewonersavond. Tijdens deze avond hebben wij bij u opgehaald welke

Nadere informatie