Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden"

Transcriptie

1 Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van duurzame energiebronnen. Zowel door de gemeente zelf, als door bedrijven en maatschappelijke organisaties als bewoners. Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren De regio faciliteert energiebesparing en het gebruik van duurzame energie door huishoudens, door het geven van informatie, het aanbieden van een energiescan met korting en het organiseren van bijvoorbeeld een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Maar hoe kunnen huishoudens het best gefaciliteerd worden? Waar hebben ze behoefte aan? En wat zijn daarbij belemmeringen? En wat verwachten ze van de gemeenten in de regio? Deze vragen hebben we in juni 2014 voorgelegd aan de deelnemers van het Bewonerspanel Drechtsteden. Van de deelnemers hebben personen de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 58%. Bewonerspanel gemeenten in de regio Drechtsteden Een digitaal panel met inwoners van de zes gemeenten in de regio van 12 jaar en ouder die zichzelf hebben aangemeld en die graag hun mening geven via korte internetenquêtes. Dit is wat dan een representatieve steekproef onder de totale bevolking. Het Bewonerspanel is uitermate geschikt om verschillende soorten meningen te inventariseren en om een eerste globale indruk te krijgen van de mate waarin die meningen onder de bevolking voorkomen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag en doelgroep, is het mogelijk om een specifieke doelgroep te selecteren of alle deelnemers aan het panel te benaderen. Een handig instrument om even kort en snel de mening van de bevolking te peilen. 1 Conclusies Energiebesparende maatregelen Veel inwoners van de Drechtsteden doen aan energiebesparing door lampen uit te doen in ruimtes waar niemand aanwezig is en door energiezuinige apparaten aan te schaffen. Het bijhouden van het energieverbruik wordt nog niet zo veel gedaan. Tweederde doet dit nooit of hooguit af en toe (figuur 1). De meest voorkomende energiebesparende maatregelen aan de eigen woning zijn dubbel/driedubbel glas in de woonkamer (84%), de HR-ketel (76%) en dubbel/driedubbel glas in de slaapkamer (70%). Ook isolatie van dak en spouwmuur wordt door ruim meer dan de helft genoemd (figuur 2). Drie op de tien inwoners zijn voornemens (nog meer) energiebesparende maatregelen te nemen (figuur 3). Bij energiebesparende maatregelen denken ze voornamelijk aan meer isolatie van vloer, dak en spouwmuur. Ook het gebruik van zonne-energie wordt genoemd (figuur 4). Meer dan de helft van de deelnemers aan het Bewonerspanel geeft daarbij aan dat het nemen van maatregelen vooral ter verhoging van het wooncomfort is (5), als bijdrage aan een beter milieu (5) en dat de investering zichzelf terugverdient (51%). De belangrijkste reden om geen maatregelen te nemen zijn de kosten: 35% vindt het te duur (figuur 6). Huursector Bijna de helft van de huurders van de Drechtsteden (46%) is bereid een hogere huur te betalen voor een verlaging van het energieverbruik en de kosten ervoor, wanr de totale kosten ongeveer gelijk blijven. Een derde is niet bereid een hogere huur betalen voor de verlaging van de kosten van energiegebruik (figuur 7).

2 Duurzame energie Bijna de helft van de bewoners van de Drechtsteden maakt gebruik van groene energie 1. Veel minder huishoudens maken gebruik van zonnepanelen (8%) of een houtkachel (). Een derde maakt geen gebruik van duurzame energie (figuur 8). Bij vier op de tien deelnemers aan het Bewonerspanel bestaat het voornemen om (meer) duurzame energie te gebruiken (figuur 9). En daarbij denken ze vooral aan het gebruik van groene energie (43%) en de aanschaf van zonnepanelen (3) (figuur 10). Zes op de tien inwoners van de Drechtsteden hebben interesse in gezamenlijke inkoop van duurzame energie, waarvan een deel (11%) alleen samen met de buren (figuur 11). Rol van de gemeente Een derde van de inwoners van de Drechtsteden vindt de gemeente redelijk tot heel duurzaam en een kwart vindt dat de gemeente (helemaal) niet duurzaam is (figuur 12). Dit geldt het meest voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: 46% van de inwoners vindt deze gemeente redelijk tot heel duurzaam. Wat verwachten de bewoners van de gemeente op gebied van energiebesparing en duurzaamheid? Zes op de tien vindt dat de gemeente vooral voorlichting moet geven en de helft is van mening dat de gemeente moet ondersteunen bij duurzaam bouwen (figuur 13). Windenergie Zeven op de tien deelnemers van het Bewonerspanel zijn positief over windenergie. Ruim de helft wil meedelen in de opbrengst van windenergie en wil dat de gemeente een actievere rol gaat spelen bij het opwekken van windenergie (figuur 14). Vier op de tien heeft geen bezwaren tegen plaatsing van windmolens in de naaste omgeving, bijna de helft zou er wel moeite mee hebben. Bekendheid en deelname initiatieven Bijna een derde van de inwoners van de Drechtsteden wil met andere inwoners meedoen aan initiatieven rondom duurzaamheid. Bijna de helft weet het (nog) niet (figuur 15). Het bekendste initiatief is de groepsaankoop van zonnepanelen (bekend bij zes op de tien bewoners). Op enige afstand gevolgd door de energiescan (korting op energie advies) (44%), de informatiebijeenkomst (45%) en de mogelijkheid om van energieleverancier over te stappen via een groepsactie (4). Andere initiatieven zijn bij ongeveer een kwart bekend (figuur 16). We hebben ook gevraagd naar de deelname aan deze initiatieven en daaruit blijkt dat ongeveer 10% de zonatlas heeft geraadpleegd. De deelname aan andere initiatieven varieert tussen 1% en van de huishoudens. 2 Figuren Energiebesparende maatregelen Figuur 1 Minder energie in huis verbruiken Ik doe lampen in de (meeste) ruimtes waar niemand aanwezig is uit. 76% 13% 8% Ik zet apparaten na gebruik uit. 56% 18% 21% 5% Ik schaf energiezuinige apparaten aan, ook al zijn deze in aanschaf duurder. 2 20% 4% Ik zet de verwarming een graad lager. 2 20% 20% 21% 12% Ik gebruik zo min mogelijk warm water. 18% 23% 28% Ik hou mijn energiegebruik bij zodat ik (meer) kan besparen. 13% 6% 14% 3 (bijna) altijd heel vaak vaak af en toe (bijna) nooit 1 Groene energie is energie geproduceerd door elektriciteitsbedrijven met behulp van wind, water, zon of biomassa. Dit zijn relatief weinig schadelijke en onuitputbare brandstoffen. In tegenstelling tot grijze energie, zoals kolencentrales of kernenergie.

3 Figuur 2 Aanwezige energiebesparende maatregelen dubbel/driedubbel glas woonkamer 84% HR-ketel 76% dubbel/driedubbel glas slaapkamer 70% dakisolatie 5 spouwmuurisolatie 53% vloerisolatie 41% energiezuinige ventilatie 28% Figuur 3 Voornemens om energiebesparende maatregelen te nemen 2 ja 71% Figuur 4 Te nemen energiebesparende maatregelen vloerisolatie dakisolatie spouwmuurisolatie dubbel/driedubbel glas slaapkamer HR-ketel dubbel/driedubbel glas woonkamer energiezuinige ventilatie 14% 13% 10% 6%

4 Figuur 5 Reden voor keuze energiebesparende maatregelen verbetering comfort 5 bijdrage aan beter milieu 5 investering verdient zich terug 51% woning beter verkoopbaar 34% gunstige aanbieding door laag BTW-tarief 5% Figuur 6 Belemmeringen voor keuze energiebesparende maatregelen te duur 35% kan niet bij woning weet te weinig van mogelijkheden 1 weinig tijd voor 36% Figuur 7 Bereid hogere huur te betalen in ruil voor verlaging kosten energieverbruik 11% ja, ook als ik in totaal iets meer ga betalen ja, alleen als ik in totaal evenveel blijf betalen ja, alleen als ik in totaal wat minder ga betalen 32% 35% Duurzame energie Figuur 8 Gebruik van duurzame energie ja, groene energie 48% ja, zonnepanelen 8% ja, houtkachel 3% 34% Toelichting: andere vormen zoals zonneboiler of warmtepomp komen minder dan 2% voor

5 Figuur 9 Voornemens (meer) gebruik te maken van duurzame energie? ja 58% 42% Figuur 10 Denkt aan maatregelen als kiezen voor groene energie 43% aanschaf zonnepanelen 3 aandelen in lokaal opgewekte windenergie 1 aanschaf zonneboiler 10% 12% Figuur 11 Belangstelling gezamenlijke inkoop ja, ik heb belangstelling voor gezamenlijke inkoop ja, maar alleen met buren 38% 51%, doe dit liever zelf 11% Figuur 12 Beeld over duurzaamheid gemeente Alblasserdam 41% 28% Dordrecht 35% 43% HI-Ambacht 46% 36% 18% Papendrecht 44% 26% Sliedrecht 48% Zwijndrecht 2 40% 34% Drechtsteden 33% 42% heel-redelijk een beetje (helemaal) niet

6 Rol van de gemeente Figuur 13 Rol gemeente bij energiebesparing en duurzaamheid voorlichting 62% ondersteunen duurzaam bouwen 50% marktpartijen samenbrengen 36% verstrekken van duurzaamheidsleningen bewoners samenbrengen 24% niets 6% Windenergie Figuur 14 Houding ten opzichte van windenergie Ik ben positief over windenergie. 70% Ik vind het belangrijk dat ik ook meedeel in de opbrengst van windenergie. 53% 32% Mijn gemeente moet een actievere rol spelen om het opwekken van meer windenergie mogelijk te maken. 51% 24% Ik vind het geen probleem als er windmolens zichtbaar in mijn buurt worden geplaatst. 3 46% (zeer) mee eens niet mee eens, niet mee ons (zeer) mee ons Bekendheid en deelname initiatieven Figuur 15 Bereidheid mee te doen met andere bewoners aan initiatief rondom duurzaamheid ja 46% weet (nog) niet 23%

7 Figuur 16 Gehoord van de initiatieven groepsaankoop zonnepanelen 62% overstappen van energieleverancier via groepsactie 4 bijeenkomst over energie 45% korting op energie advies (energiescan) 44% zonatlas informatiebijeenkomst in Duurzaamheidscentrum Weizigt aandelen in lokaal opgewekte windenergie (Dordtse stromen) 24% 0% 20% 40% 60% 80% Figuur 17 Deelgenomen aan de initiatieven zonatlas overstappen van energieleverancier via groepsactie groepsaankoop zonnepanelen bijeenkomst over energie korting op energie advies (energiescan) 5% W. (Wanda) van den Boogaard drs. J.M.A. (Jan) Schalk september 2014 Postbus AP Dordrecht (078) informatiebijeenkomst in Duurzaamheidscentrum Weizigt aandelen in lokaal opgewekte windenergie (Dordtse stromen) 1% 3% 0% 20% 40% 60%

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert.

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Het groene boekje Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Bespaartips in en rondom het huis Inleiding 5 Verwachte besparing gemiddelde eengezinswoning 6 A. BESPAREN IN EEN HANDOMDRAAI 9 Verwarmen

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE

DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE GP/Til GP/Beentjes Deze toolkit is voor alle Greenpeace-vrijwilligers. Hij staat vol tips en ideeën om met de onderwerpen klimaat & energie aan de slag

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Green4energy is specialist in advies

Green4energy is specialist in advies Green4energy is specialist in advies en ontwerp van duurzame energiesystemen, energiemonitoring en besparingsonderzoeken. Ook verzorgen wij EnergiePrestatieAdviezen voor woningen, bedrijfs- en utiliteitsgebouwen.

Nadere informatie

Belangstelling MKB voor duurzame energie

Belangstelling MKB voor duurzame energie M201204 Belangstelling MKB voor duurzame energie Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, april 2012 Inleiding Flinke interesse bij MKB-bedrijven om te investeren in duurzame energie De vakbladen en aanbieders

Nadere informatie

USP Energie Monitor. Februari 2014

USP Energie Monitor. Februari 2014 USP Energie Monitor Februari 2014 Rapportage Thema: Windenergie Ir Gerald Snoei Annemiek van de Burgt MA Februari 2014 - i14uemmvk2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Februari 2014 4 3

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Energiebesparen doen we samen in het Vonderkwartier. Werkgroep Energie 22 januari 2015

Energiebesparen doen we samen in het Vonderkwartier. Werkgroep Energie 22 januari 2015 Energiebesparen doen we samen in het Vonderkwartier Werkgroep Energie 22 januari 2015 1 Agenda 19.30 Inloop 20.00 Welkom & introductie werkgroep Dirk Veldman (Werkgroep Energie) Energiebesparen doe je

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL 35.000,- Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen Een huis zonder energierekening. Het kan, als je het wilt! Als het lukt om alle energie die je nodig hebt op je eigen huis,

Nadere informatie

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld 1 Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 2 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

Nog meer energie besparen?

Nog meer energie besparen? Benut de zon optimaal ook voor stroom! PV-panelen, met zon stroom opwekken Zonlicht is uitstekend geschikt om duurzaam elektriciteit mee op te wekken. Dit gebeurt met PV-panelen. Het principe is als volgt:

Nadere informatie