Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten"

Transcriptie

1 1 Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 2 Normaalspanningen Opdracht 1 a De trekkracht volgt uit: F t = A f s = (10 100) 25 = N = 25 kn b De kracht kan als volgt worden bepaald: l F Δl = l ε = l = E E A F = EA l = 2, (10 100) l = N = 1050 kn c Kracht en verlenging gedragen ich lineair (ijn evenredig): F = = N = 2100 kn Figuur.1 Opdracht 2 a Als het gat op diepte is, hangt de boorkop net vrij van de bodem. De boortafel krijgt dan het volledige gewicht van de boorstang te dragen.

2 2 De spanning is niet constant: aan de punt is dee nul, ter plaatse van het ophangpunt is de spanning maximaal. De gemiddelde spanning is: gem + = = 2 2 min max max Hiermee kan de gemiddelde rek worden bepaald en daarmee de verlenging: l gem l = gem l = = E max 2E l De onbekende in dee vergelijking is de maximale spanning ter plaatse van het ophangpunt. Met de gegevens van de boor kan worden gevonden: max F volume g A l g = = = = g l A A A Hieruit volgt: l g l ( ) 2E 2E 2 2, max l = = = = 5 7,4mm Het geboorde gat wordt hiermee ,4 mm diep. b Doordat de staaf op de punt rust, al de boorstang onder druk komen te staan. De drukspanning is even groot als de trekspanning die is gevonden bij vraag a. De kabel al over moeten worden gevierd dat de trekspanning kan overgaan in een drukspanning. De totale verkorting die daarmee gepaard gaat, is 7,4 + 7,4 = 14,86 mm. De kabel al dus 14,86 mm moeten worden gevierd. Figuur.2

3 Opdracht Door de temperatuurverhoging ullen de beide materialen willen uitetten. Doordat de materialen met elkaar ijn verbonden, al de verlenging voor beide materialen gelijk ijn. Figuur. a We kijken naar het afonderlijke gedrag van de beide materialen. Uiteraard moet er krachtenevenwicht ijn. De evenwichtsvergelijking die kan worden opgesteld, luidt (ie hiervoor de theorie): (Δl T + Δl Ft ) staal = (Δl T Δl Fc ) messing Met: Δl T = ΔT α l; l = F c F l E A Uit het evenwicht volgt dat de drukkracht even groot moet ijn als de trekkracht: F c = F t Invullen levert de basisvergelijking met als onbekende de kracht F: F l F l T l + = T l E A E A staal staal F F T + = T E A E A messing messing

4 4 Met: ΔT = = 54 A staal = 1 4 π 1002 = 78,54 mm 2 A messing = 1 4 π ( ) = 7,85 mm 2 De onbekende kracht F kan nu worden opgelost en daarmee kunnen vervolgens de spanningen in het staal en messing worden bepaald: 6 F 6 F = , , ,85 F = 4021 N F 4021 σ staal = = = 51,2 N/mm 2 A 78,54 σ messing = staal F A messing 4021 = = 10,76 N/mm 2 7,85 In het staal ontstaat een trekspanning, in het messing een drukspanning. b De verlenging kan worden bepaald met: F l l = T l + = + 2, E A 78,54 staal = 0,089 mm Opdracht 4 Voor het oplossen van dit vraagstuk wordt uitgegaan van de volgende basisvergelijking: (Δl T + Δl Ft ) staal = (Δl T Δl Fc ) beton 1 F F T + = T 2 E A E A staal beton Met: σ beton = F A beton beton = 5 N/mm 2 F beton = = N = F staal Verder uitwerken levert voor de nog onbekende temperatuurverhoging: T T 2 10 T 7, = = =

5 5 Hoofdstuk Spanningen als gevolg van buiging Opdracht 5 a Algemeen geldt: M = W, el f s met: f s = 25 N/mm 2 Voor de gevraagde profielen levert dit tabel.1. Tabel.1 Profielgegevens Profiel W [mm ] e.g. [kg/m] M [knm] HE200A 88,6 10 mm 42, 91, HE200B 569,6 10 mm 61, 1,9 HE200M 967,4 10 mm 10,0 227, b Door het moment te delen door het eigengewicht kan de capaciteit van het profiel ten opichte van de hoeveelheid materiaal (prijs) worden bepaald (ie tabel.2). Tabel.2 Capaciteit Profiel e.g. [kg/m] M [knm] HE200A 42, 91, 2,16 HE200B 61, 1,9 2,18 HE200M 10,0 227, 2,21 M/e.g. [knm/kg] Conclusie: de M-profielen ijn wel sterker per kg dan de A- en B-profielen, maar qua prijsprestatie maakt het niet veel uit. Opdracht 6 Uit smmetrie volgt: A V = B V = = 40 kn; M veld = = 80 knm Het benodigde profiel volgt uit de basisvergelijking: M = W, el f s = W, el 25 W, el = 94,4 10 mm Kies een IPE270 met een W, el = 428,9 10 mm.

6 6 Figuur.4 Hoofdstuk 4 Schuifspanningen door een dwarskracht Opdracht 7 Ter plaatse van de neutrale lijn in de doorsnede is de schuifspanning maximaal. De grootte van de schuifspanning wordt bepaald met: V S = b I Het statisch moment van het afgeschoven deel (halve doorsnede) is: 2 S = (b 1 h) 1 1 h = bh = = mm 8 8 Het traagheidsmoment van de doorsnede is: I = 1 12 bh = 8, 10 4 mm 4 De schuifspanning ter plaatse van de neutrale lijn wordt hiermee (b = 100 mm): τ max = , 10 = 0,75 N/mm 2 Het schuifspanningsverloop is parabolisch over de hoogte van de doorsnede. Aan de boven- en onderrand moet de schuifspanning nul ijn; ter plaatse van de neutrale lijn (halverwege) is de

7 7 schuifspanning gelijk aan de hiervoor gevonden maximale waarde. Voor een rechthoekige doorsnede kan hiervoor worden gevonden: V 5000 τ max = = 2 2 A = 0,75 N/mm 2 De maximale schuifspanning is dus 1,5 maal de gemiddelde schuifspanning. Hoofdstuk 5 Zwaartepunten en traagheidsgrootheden Opdracht 8 Figuur.5 Deel de figuur op in een omhullende rechthoek en een driehoek. Dee driehoek is een negatief oppervlak, dit moet van de omhullende af om het gegeven oppervlak te verkrijgen. A 1 = = 000 mm 2 (rechthoek) A 2 = = 600 mm2 (driehoek)

8 8 De ligging van het waartepunt wordt bepaald ten opichte van de - en -as. S 1A1 2A , = = = = 25,8 mm A A A tot 1 2 S 1A1 2A = = = = 28,75 mm A A A tot 1 2 Visuele controle van de ligging van het waartepunt levert op dat dit punt inderdaad boven de halve hoogte moet liggen en links van de halve breedte. De gevonden waarden ijn hiermee in overeenstemming. Opdracht 9 De gegeven figuur is smmetrisch ten opichte van de horiontale en verticale as. Het waartepunt ligt in het midden van de figuur. Splits de figuur op in bekende basisvormen (ie hiervoor figuur.6). deel 1 = mm 2 deel 2 = mm 2 I totaal = I eigen 1 I eigen 2 = = 61, 10 4 mm 4 I totaal = I eigen 1 I eigen 2 = = 29, 10 4 mm 4 Figuur.6

9 9 Hoofdstuk 6 Transformaties van assenstelsels Opdracht 10 De figuur is smmetrisch ten opichte van de verticale as; het waartepunt ligt dus op de verticale as. Splits de figuur op in bekende basisdelen (ie hiervoor figuur.7a). Om de oplossing te bepalen ijn de volgende stappen nodig: 1 Bepaal het waartepunt van de afonderlijke bekende delen. 2 Bepaal het waartepunt van de samengestelde doorsnede. Bepaal de verschuiving van de bekende delen ten opichte van het gevonden waartepunt van de totale doorsnede (verschuifterm in de regel van Steiner). 4 Bepaal het eigen traagheidsmoment van de afonderlijke delen. 5 Bepaal het totale traagheidsmoment, dus inclusief de translatie (verschuiving). deel I = 10 0 = 00 mm 2 deel II = = 200 mm 2 deel III = = 00 mm 2 Het waartepunt van de doorsnede wordt gevonden met (ie ook figuur.7b): = S 00 ( 15) ,5 = A tot = 0,94 mm De stappen 2 tot en met 5 ijn in tabel. weergegeven. Tabel. Stap 2 t/m 5, eenheden in mm Deel A 2 A I eigen I 00 15, , = 2500,00 II 200 0,94 176, = 6666,67 III 00 16, = 5625,00 Totaal , ,8 10 Voor de beide traagheidsmomenten wordt gevonden: I = 158, ,8 10 = 17,5 10 mm 4 I = I eigen I + I eigen II + I eigen III = = 4,2 10 mm 4

10 10 Figuur.7 Hoofdstuk 7 Spanningscombinaties Opdracht 11 Het profiel moet een moment en een normaal(druk)kracht opnemen. De maximale spanning is 25 N/mm 2. De basisvergelijking die moet worden gebruikt, is: M N = W A

11 11 Figuur.8 De momentcapaciteit van een HE200A is: M max, el = W, el f = 88, = 91, 10 6 Nmm = 91, knm Het optredende moment is 50 knm, de bijbehorende spanning volgt uit het lineaire verband tussen het moment en de normaalspanning ten gevolgde van het moment: σ M = ± 50,0 91, 25 = ±128,7 N/mm2 Voor de normaalspanning ten gevolge van een normaal(druk)kracht is de drukone maatgevend. De drukspanning is maximaal gelijk aan 25 N/mm 2. Voor de spanning ten gevolge van de normaalkracht resteert: σ M + σ N = f s 128,7 + σ N = 25 σ N = 106, N/mm 2 De normaalkracht die hierbij hoort, is: N = 106, A = 106, 58 = N = 572 kn De drukkracht heeft dus een grootte van 572 kn. Opdracht 12 De basisvergelijking luidt: M M M M I I W W = = Voor een HE180B geldt: W, el = 425,7 10 mm W, el = 151,4 10 mm

12 12 Ten gevolge van het optredende moment M ontstaat er in de uiterste veel een spanning: M M = = W ,7 10 = ±58,7 N/mm 2 De grootte van de normaalspanning in dee uiterste veel kan door toedoen van een moment M nog maximaal toenemen tot de vloeispanning. Hieruit volgt voor de spanning ten gevolge van een moment M : σ M = 25 58,7 = 176,27 N/mm 2 De grootte van het moment M is nu te bepalen met: M = 176,27 W, el = 176,26 151,4 10 = 26, Nmm = 26,7 knm Opdracht 1 De basisvergelijking die moet worden gebruikt, is: M M N I I A = De doorsnede is smmetrisch. De traagheidsmomenten en het oppervlak van de doorsnede ijn als volgt te bepalen: I = = 126,67 10 mm I = = 1,67 10 mm A = = 800 mm 2 In drie punten ijn de spanningen gegeven. Er kunnen nu dus drie vergelijkingen worden opgesteld met als onbekenden de momenten M, M en de normaalkracht N. In de vergelijkingen worden dee snedekrachten positief aangenomen. Uit de berekening al blijken of dee aanname juist was. Voor elk punt moet per snedekracht worden nagegaan of de spanningsbijdrage positief of negatief is. Bestudeer hiervoor figuur 7.4 op bl (1) (2) () M 10 M 12,5 N I I A 1 = + + M 7,5 2 = + I N A M 10 M 7,5 N I I A = + +

13 1 Uitwerken levert: (1) (2) () 15 M 10 M 12,5 N 126, , = + + M 7,5 1,67 10 = + N 800 M 10 M 7,5 N 126, , = + + Door vergelijking (1) en () bij elkaar op te tellen, valt de bijdrage van M eruit. Samen met vergelijking (2) resteren dan nog twee vergelijkingen met twee onbekenden: (1) + () (2) 5 M 20 2N 1, = + M 7,5 1,67 10 = + N 800 Door de laatste vergelijking met 2 te vermenigvuldigen en van de eerste af te trekken, wordt N geëlimineerd en ontstaat: M 5 11 = 1,67 10 M = 995 Nmm Met vergelijking (2) kan voor de normaalkracht worden gevonden: N 995 7,5 = ,67 10 = 514 N Door gebruik te maken van vergelijking (1) wordt voor het moment M gevonden: 15 M , , , = + + M = Nmm Met de basisformule en de nu bekende snedekrachten kan de spanning in elk punt (, ) worden bepaald: M M N I I A = + Voor de vier buitenste punten wordt o tabel.4 gevonden.

14 14 Tabel.4 Spanningen in de hoekpunten Punt Spanning [N/mm 2 ] Linksboven 12, ,9 Rechtsboven 12, ,7 Linksonder 12, ,0 Rechtsonder 12, ,1 Opdracht 14 De gegevens van een IPE160 ijn: A = 2009 mm 2 W = 108,7 10 mm W = 16,66 10 mm Voor de kernafmetingen kan worden gevonden (ie figuur.9): 1 e 1 e A W e = 8, mm 1 e 1 e A W e = 54,1 mm Figuur.9 Opdracht 15 De basisvergelijking waarmee moet worden gewerkt, is: M M M = = met: W = 1 6 I W bh2 = mm

15 15 a Het moment ten gevolge van de q-last en de hierdoor optredende (buig)spanning: M = = 80 knm σ = ± = ±2,22 N/mm2 Het moment ten gevolge van de voorspankracht en de hierdoor optredende (buig)spanning: M = P v e = 100 0,2 = 20 knm σ = ± = ±5,55 N/mm2 De spanning ten gevolge van de normaalkracht: N = = A = 0,278 N/mm 2 De uiteindelijke spanningen in de uiterste veels aan de boven- en onderijde van de balk worden hiermee (ie ook figuur.10): σ boven = 2,22 + 0,555 0,278 = 1,94 N/mm 2 σ onder = +2,22 0,555 0,278 = +1,8 N/mm 2 Figuur.10 b Aan de onderijde van de ligger is een trekspanning aanweig. Beton kan geen trek opnemen (scheurt), dus de voorspanning moet odanig worden aangebracht dat er juist een spanning nul optreedt in de uiterste veel aan de onderijde van de balk: Pv 100 Pv σ onder = 2,22 = 0 W A Uitwerken levert een voorspankracht: P v = 99,6 kn

16 16 Opdracht 16 Zie voor de uitwerking figuur.11,.12 en.1. Figuur.11 Figuur.12 Figuur.1

17 17 Hoofdstuk 8 Niet-homogene dwarsdoorsneden Opdracht 17 De kolom van gewapend beton heeft de volgende gegevens: A = mm 2 A c = 0,96A; A s = 0,04A E c = N/mm 2 E s = 2, N/mm 2 Met dee gegevens kan de kracht in het beton worden bepaald: F c Ec Ac = F E A + E A c c s s , = , ,1 10 0, = 196,5 10 N = 196,5 kn De spanning in het beton wordt hiermee: σ c = F A c c 196,5 10 = 0, = 1,7 N/mm 2 Op deelfde wije kunnen de kracht en de spanning in het staal worden bepaald: F s E A E A + E A s s = c c s s F 5 2,1 10 0, , ,1 10 0, = = = N 60,5 kn De spanning in het staal wordt hiermee: σ s = Fs A s 60,5 10 = 0, = 12 N/mm 2 In beide materialen it dus een drukspanning. Uiteraard moet de kracht in het beton en het staal samen 800 kn ijn. Het blijkt dat het grootste deel van de belasting door het staal (!) wordt gedragen.

18 18 Opdracht 18 a Bepaal de plaats van de neutrale lijn (ie hiervoor figuur.14a). (ES) k = (ES) s E ks k = E ss s E s S k = Ss = n Ss E k 5 (50x) 1 x = 2, x 2 = 5250 x = 14,49 mm (50 10) 5 b Zie figuur.14b. E s S k = E Ss k 5 (50x) 1 x = 2, (50 (40 x)) 40 x x 2 = 2,1 25 (40 x) 2 x 2 = 2,1 (40 x) 2 x 2 = 2,1 ( x + x 2 ) 1,1x 2 168x + 60 = 0 x 1,2 = 2 1,1 2 ( 168) ,1 60 x 1 = 2,67 mm; x 2 = 129,06 mm (voldoet niet) Figuur.14

19 19 Opdracht 19 De ligging van de neutrale lijn kan worden gevonden door de doorsnede op te delen in basisfiguren. Figuur.15 A i = A 1 + A 2 + n A met: n = E E Ke b = 1,1 A i = n A i = mm 2 De ligging van de neutrale lijn ten opichte van de onderrand kan nu worden gevonden met behulp van: n.l. (00 900) (600 00) ,1 (00 50) 25 = = 49 mm Het traagheidsmoment kan nu worden bepaald: I i = (I eigen + a 2 A) beton flens + (I eigen + a 2 A) beton lijf + n (I eigen + a 2 A) staal I i = ( ) + ( ) + 1,1 ( ) = mm 4 De spanningen in het beton en het Kevlar kunnen worden bepaald met: σ beton = σ Kevlar = n M e I i M e I i

20 20 Voor de spanningen in de punten uit figuur.15 worden de volgende waarden gevonden: = (49 50) 2 = 8 = 0,64 N/mm 2 = 0,49 N/mm (49 50) = 1,1 = 6,42 N/mm = 1,1 = 7,24 N/mm Opdracht 20 Voor het bepalen van de schuifspanning in de lijmverbinding tussen beton en staal van de samengestelde doorsnede die wordt belast met een dwarskracht van 100 kn, moeten de volgende stappen worden doorlopen: 1 Bepaal de ligging van de neutrale lijn. 2 Bepaal I i. Bepaal het statisch moment van het afgeschoven deel. 4 Bepaal de schuifspanning in de lijmverbinding. De verhouding van de elasticiteitsmoduli is: 5 E s 2,1 10 n = = = 21 4 E 1 10 b Stap 1 Bepaal de ligging van de neutrale lijn ten opichte van het waartepunt van de stalen plaat. Zie hiervoor figuur.16. (ES) beton = (ES) staal S beton = n S staal A b b = n A s s Invullen geeft: ( ) (0 x) = 21 x(60 400) x = 106,45 mm

21 21 Stap 2 Het traagheidsmoment van de samengestelde doorsnede kan nu worden bepaald met: I i = (I eigen + a 2 A) beton + n (I eigen + a 2 A) staal I i = ( (0 106,45) ) + 21 ( , ) = 250, mm 4 Stap Als het betondeel als afschuivend deel wordt beschouwd, kan de schuifspanning in de lijmverbinding worden bepaald met: V ( ES ) V E S V E S V S = = = = b ( EI) b ( E I + E I ) b E ( I + n I ) b I beton b beton b beton beton totaal b b s s b b s i Het statisch moment van het afgeschoven deel is: S beton = ( ) (0 106,45 0) = mm Stap 4 De schuifspanning in de lijmverbinding wordt hiermee: V Sbeton = = 8 b I ,56 10 i = 0,46 N/mm 2 Figuur.16

22 22 Module Uitwerkingen van de toetsopgaven Opgave 1 a b c F = l 1 A 1 p g = f m A 1 l 1 = mm l 2 = mm Δl = 92 mm Opgave 2 a F = N b ΔT = 42,8 Opgave a ΔT = 7,9 T o = 19,9 b σ = 50,55 N/mm 2 Opgave 4 M = 5,77 knm Figuur.17 Opgave 5 a Ten opichte van de onderijde: = 875 mm b I = mm 4 Opgave 6 a I = I = , mm 4 b W = mm c Er mag geen trekspanning in de doorsnede aanweig ijn: M = 854,5 knm.

23 2 Opgave 7 M =,75 knm M = 2,25 knm σ 1 = 5, + 10,667 = 16,0 N/mm 2 σ 2 = 5, 10,667 = 5, N/mm 2 σ = 5, 10,667 = 16,0 N/mm 2 σ 4 = 5, + 10,667 = 5, N/mm 2 Figuur.18 Opgave 8 a Zie figuur.19. b De hoofdspanningen ijn: σ min =,97 N/mm 2 en σ max = 12,0 N/mm 2 c Zie figuur.19. Figuur.19

24 24 Opgave 9 a V d = 10 kn; M d = 1,0 knm IPE400: b = 180 mm; t f = 1,5 mm; t w = 8,6 mm I = mm (180 1,5 19,25 + 8,6 86,5 14,25) τ = 4 8, , σ = = 0,4 N/mm = 2,90 N/mm 2 De normaalspanning op een vlakje evenwijdig aan de staafas is nul, de schuifspanning heeft deelfde richting als de dwarskracht op de positieve snede. Zie figuur.20. Figuur.20 b Hoofdspanningen en hoofdrichting: σ min = 0, , ,95 =,1 N/mm 2 σ max = 0,215 + tan (2α) = 2 2 0, ,95 = 2,7 N/mm 2 2,95 0,215 α = 4 Opgave 10 a b n = 21, neutrale lijn op 128,5 mm vanaf de bovenijde van het hout Het totale traagheidsmoment van de samengestelde doorsnede: I i = mm 4 Als de spanning in het hout maatgevend is geldt: 12, M = 128,5 4 = 18, 10 6 Nmm = 18, knm Als de spanning in het staal maatgevend is geldt: M = = 6, Nmm = 6,6 knm 21 ( ,5) Maatgevend is dus een moment van 6,6 knm waarbij de vloeispanning in het staal wordt bereikt.

CTB3330 : ConstructieMechanica 4

CTB3330 : ConstructieMechanica 4 CTB3330 COLLEGE 13 CTB3330 : Constructieechanica 4 13-14 Niet-smmetrische en/of inhomogene doorsneden Inleiding lgemene theorie voor etensie en buiging Niet-smmetrische doorsneden Voorbeelden kromming

Nadere informatie

CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 2.8 Antwoorden

CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 2.8 Antwoorden ONSTRUTEEHN 4.8 ntwoorden oorsnedegrootheden.1.1 a) met de oorsprong van het assenstelsel in punt : Z (00; 6,5) mm b) zz 9,1 x 10 8 mm 4 5, x 10 8 mm 4 z z 0 c) met behulp van de irkel van ohr: zz, x 10

Nadere informatie

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 16 april 2012 ANTWOORDEN

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 16 april 2012 ANTWOORDEN Opgave ANTWOORDEN Hier geen complete antwoorden op de theorie, slechts hints om je aan te etten om echt in de theorie te duiken in de voorbereiding op het komende tentamen. a) Zie lesmateriaal. Uitleg

Nadere informatie

VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK

VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Proeftoets Beschikbare tijd: 100 minuten Instructies voor het invullen van het antwoordblad. 1. Dit open boek tentamen bestaat uit 10 opgaven.. U mag tijdens het tentamen

Nadere informatie

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS?

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? CTB3330 : PLASTICITEITSLEER THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? M M - N N + + σ = σ = + f f BUIGING EXTENSIE Ir J.W. Welleman bladnr 0 kn Gebruiksfase met relatief geringe belasting WAT

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse De constructie bestaat uit een drie keer geknikte staaf die bij A is ingeklemd en bij B in verticale richting is gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-0 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-0-versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER!

Nadere informatie

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2013, 09:00 12:00 uur

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2013, 09:00 12:00 uur Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4 15 april 013, 09:00 1:00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven.

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Module 9 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 9 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 9 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Zie voor de gevraagde begrippen de tekst van dit onderdeel. Opdracht 2 De vormfactor wordt bepaald door: W p W De weerstandmomenten van de gegeven doorsneden

Nadere informatie

I y y. 2 1 Aangezien er voor de rest geen andere krachtswerking is op de staaf, zijn alle overige spanningen nul.

I y y. 2 1 Aangezien er voor de rest geen andere krachtswerking is op de staaf, zijn alle overige spanningen nul. Oplossing deel 1 Staaf BC is een staaf tussen twee scharnierpunten, zonder dat er tussen de scharnierpunten een kracht ingrijpt. Bijgevolg ligt de kracht volgens BC en grijpt er in B enkel een verticale

Nadere informatie

Werkcollege 7 - Samengestelde en biaxiale buiging

Werkcollege 7 - Samengestelde en biaxiale buiging erkcollege 7 - Samengestelde en biaxiale buiging Opgave : Samengestelde buiging Een HE 00 proiel wordt in een ekere doorsnede onderworpen aan samengestelde buiging: Ed = 5000 k (druk) en Ed = 800 km. De

Nadere informatie

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 3 bladzijden inclusief dit voorblad.

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 3 bladzijden inclusief dit voorblad. POST HBO-OPLEIDINGEN Betonconstructeur BV Staalconstructeur BmS Professional master of structural engineering Toegepaste mechanica Materiaalmodellen en niet-lineaire mechanica docent : dr. ir. P.C.J. Hoogenboom

Nadere informatie

Opgaven met uitwerkingen over buiging op een balk leerjaar 2: 1. Voorbeelden: Ingeklemde balk: Belastingsschema. Dwarskrachten lijn D-lijn

Opgaven met uitwerkingen over buiging op een balk leerjaar 2: 1. Voorbeelden: Ingeklemde balk: Belastingsschema. Dwarskrachten lijn D-lijn Opgaven met uitwerkingen over buiging op een balk leerjaar 2: 1 Opgaven met uitwerkingen over buiging op een balk: Tekenen van D-lijn en Mb-lijn, maximaal moment berekenen en balk ontwerpen. https://techniekvenlo.nl/data/documents/opgaven-met-uitwerkingen-over-buiging-bij-eenbalk_3.pdf

Nadere informatie

Construerende Technische Wetenschappen

Construerende Technische Wetenschappen Faculteit: Opleiding: Construerende Technische Wetenschappen Civiele Techniek Oefententamen Module I Mechanica Datum tentamen : 14-1-2015 Vakcode : 201300043 Tijd : 3:00 uur (18:15-21:15) Studenten met

Nadere informatie

Mechanica, deel 2. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Mechanica, deel 2. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Mechanica, deel Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 010-011 Voorwoord Dit is een verzameling van opgeloste oefeningen van vorige jaren die ik heb

Nadere informatie

Oefenopgaven buiging, zwaartepunt berekenen, traagheidsmoment en weerstandsmoment berekenen.

Oefenopgaven buiging, zwaartepunt berekenen, traagheidsmoment en weerstandsmoment berekenen. Oefenopgaven Leerjaar 2 periode 4 1 Oefenopgaven buiging, zwaartepunt berekenen, traagheidsmoment en weerstandsmoment berekenen. Opdracht 1 buigende momentenlijn. Hoe groot is het inklemmoment. Opdracht

Nadere informatie

Tentamen CTB3330/CT /CIE3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2014, 09:00 12:00 uur

Tentamen CTB3330/CT /CIE3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2014, 09:00 12:00 uur 3 Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Tentamen CTB3330/CT3109-09/CIE3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4 14 april 014, 09:00 1:00 uur Dit tentamen

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc 16 2005-008 Constructieberekening.doc Berekening middenbalk dakconstructie In de bestaande toestand rusten de houten balken aan twee zijden op het metselwerk. De balken zijn ingemetseld waardoor een momentvaste

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 3) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Schuifspanning Schuifspanning Schuifspanning (afschuiving) Dwarskrachten of afschuifkrachten

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica: Sterkteleer Januari 2015 Theaterschool OTT-1 1 Sterkteleer Sterkteleer legt een relatie tussen uitwendige krachten (MEC1-A) en inwendige krachten Waarom lopen de balken taps toe? Materiaaleigenschappen

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Doorbraak Loosduinseweg 1013A te 'S- Gravenhage werk no. 16216 Eigenaar: aug-16 Odrachtgever: P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0615180441 0306045485

Nadere informatie

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2012, 09:00 12:00 uur

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2012, 09:00 12:00 uur Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NM : Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHNIC 4 16 april 01, 09:00 1:00 uur Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven.

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-02 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-02-versie C - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare

Nadere informatie

Basismechanica. Blok 2. Spanningen en vervormingen

Basismechanica. Blok 2. Spanningen en vervormingen Blok 2 2.01 Een doorsnede waarin de neutrale lijn (n.l.) zich op een afstand a onder de bovenrand bevindt. a = aa (mm) De coordinaat ez van het krachtpunt (in mm). 2 2.02 Uit twee aan elkaar gelaste U-profielen

Nadere informatie

UITWERKING. Tentamen (TB 138) SPM1360 : STATICA 25 augustus Opgave 1. Onderdeel a)

UITWERKING. Tentamen (TB 138) SPM1360 : STATICA 25 augustus Opgave 1. Onderdeel a) Opgave Onderdeel a) UITWERKING a) onstructie I is vormvast en plaatsvast, constructie II is plaatsvast maar niet vormvast. ij deze constructie kan er een mechanisme ontstaan. onstructie III is plaatsvast

Nadere informatie

Mechanica van materialen: Oefening 1.8

Mechanica van materialen: Oefening 1.8 UNIVERSITEIT GENT, FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR Mechanica van materialen: Oefening 1.8 Nick Verhelst Academiejaar 2016-2017 1 OPGAVE Gegeven is onderstaande auto (figuur 1.1) met aanhangwagen.

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 3 Inwendige krachten in lineaire constructiedelen Opdracht Analyse Statisch bepaalde constructie. Uitwendig evenwicht te bepalen met evenwichtsvoorwaarden.

Nadere informatie

S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk II II-3. II-3 Grafisch: 1cm. II-3 Analytisch. Sinusregel: R F 1

S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk II II-3. II-3 Grafisch: 1cm. II-3 Analytisch. Sinusregel: R F 1 S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk II II-3 Bepaal grafisch en analytisch de richting en grootte van de resultante, in volgende gevallen; F 1 = 4 kn F = 7 kn : 1) α = 30 ) α = 45 F 1 3) α = 90 α 4) α

Nadere informatie

UITWERKING MET ANTWOORDEN

UITWERKING MET ANTWOORDEN Tentamen T0 onstructieechanica Januari 0 UITWERKING ET ANTWOORDEN Opgave a) Drie rekstrookjes b) Onder hoeken van 45 graden c) Tussen 0,5l en 0,7l (basisgevallen van Euler) d) () : Nee de vergrotingsfactor

Nadere informatie

S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. a) steunpuntreacties. massa balk m b = b * h * l * ρ GB = 0.5 * 0.5 * 10 * 2500 = 6250 kg

S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. a) steunpuntreacties. massa balk m b = b * h * l * ρ GB = 0.5 * 0.5 * 10 * 2500 = 6250 kg S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. Een gewapend-betonbalk ligt op planken met een grondoppervlak van 1000 x 50 mm². De volumemassa van gewapend beton is 500 kg/m³. Gevraagd : a) de steunpuntsreacties

Nadere informatie

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend Hints/procedures voor het examen 4Q130 dd 25-11-99 ( Aan het einde van dit document staan antwoorden) Opgave 1 Beschouwing vooraf: De constructie bestaat uit twee delen; elk deel afzonderlijk vrijgemaakt

Nadere informatie

UITWERKING. Tentamen SPM1360 : STATICA 24 maart Opgave 1. Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b)

UITWERKING. Tentamen SPM1360 : STATICA 24 maart Opgave 1. Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b) Opgave Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b) UITWERKING Evenwicht betekent een gesloten krachtenveelhoek en krachten die allen door één punt gaan. Met een krachten veelhoek kan R worden bepaald. ieronder

Nadere informatie

Statische berekening. Dhr. Willie Polman. Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel. werk no Eigenaar : feb-17.

Statische berekening. Dhr. Willie Polman. Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel. werk no Eigenaar : feb-17. Statische berekening Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel werk no. 773 feb-17 Opdrachtgever P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pens.nl 0306045485 0615180441 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 2 Kracht, moment en koppel Opdracht 1 Bepaal de resultante in horizontale en verticale richting. ΣF H = 0 2 + 6 = 4 kn dus naar rechts ( ) ΣF V = 0 4

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur Opleiding BSc iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUDIENUMMER : NM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen T1031 ONSTRUTIEMEHNI 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat

Nadere informatie

ANTWOORDEN CONSTRUCTIEMECHANICA 4. Doorsnedegrootheden

ANTWOORDEN CONSTRUCTIEMECHANICA 4. Doorsnedegrootheden NTWOORDEN Doorsnedegrootheden.1.1 a) met de oorsprong van het assenstelsel in punt : Z (00; 6,5) mm b) I zz 9,1 x 10 8 mm 4 I 5, x 10 8 mm 4 I z I z 0 c) met behulp van de irkel van Mohr: I zz I, x 10

Nadere informatie

Tentamen ConstructieMechanica 4 11 april 2016 BEKNOPTE ANTWOORDEN

Tentamen ConstructieMechanica 4 11 april 2016 BEKNOPTE ANTWOORDEN BEKNOPTE ANTWOORDEN Ogave Hieronder zijn de gevraagde invloedslijnen a) t/m e) geconstrueerd en f) en g) geschetst. De geldende afsraken voor ositieve krachtsgrootheden zijn aangehouden. A S B E C S D

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 2) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Inleiding Inleiding Sterkteberekening van liggers (en assen) Voorbeelden Berekening

Nadere informatie

1 Uitwendige versus inwendige krachten

1 Uitwendige versus inwendige krachten H1C8 Toegepaste mechanica, deel FORMULRIUM STERKTELEER 1 G. Lombaert en L. Schueremans 1 december 1 1 Uitwendige versus inwendige krachten Relaties tussen belasting en snedekrachten: n(x) = dn p(x) = dv

Nadere informatie

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden inclusief dit voorblad.

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden inclusief dit voorblad. POST HBO-OPLEIDINGEN Betonconstructeur BV Staalconstructeur BmS Master of structural engineering Toegepaste mechanica Materiaalmodellen en niet-lineaire mechanica docent : dr.ir. P.C.J. Hoogenboom TENTAMEN

Nadere informatie

Statica & Sterkteleer 1. Statica en Sterkteleer: Voorkennis:

Statica & Sterkteleer 1. Statica en Sterkteleer: Voorkennis: Statica & Sterkteleer 1 Statica en Sterkteleer: Voorkennis: Statica & Sterkteleer 2 Statica & Sterkteleer 3 Stappenplan bij een krachtenveelhoek: Statica & Sterkteleer 4 F1 = 10 N F2 = 15 N F3 = 26 N F4

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. A B C D Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties zijn: Moment in punt

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd Week 05 Theorie: Sterkte en stijfheid van staal en hout Berekening stalen ligger Toetsing van de sterkte De toetsing van de sterkte vindt plaats door de zogenaamde unity-check. Dit betekent dat aan de

Nadere informatie

Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten 1 kn Module 1 en van de opdrachten F R Opdracht 1 Bepaal de resultante in horizontale en verticale richting: F H 0 6 4 kn dus naar rechts F V 0 4 1 kn dus omhoog De resultante wordt m.b.v. de stelling

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 3 Inwendige krachten in lineaire constructiedelen Opdracht Statisch bepaalde constructie. Uitwendig evenwicht te bepalen met evenwichtsvoorwaarden. Daarna

Nadere informatie

Examen Klassieke Mechanica

Examen Klassieke Mechanica Examen Klassieke Mechanica Herbert De Gersem, Eef Temmerman 23 januari 2009, academiejaar 08-09 IW2 en BIW2 NAAM: RICHTING: vraag 1 (/4) vraag 2 (/4) vraag 3 (/5) vraag 4 (/4) vraag 5 (/3) TOTAAL (/20)

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 2 Statisch onbepaald Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties

Nadere informatie

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES 1. De buigstijfheid EI 1.1 Inleiding 1.2 De relatie tussen moment en kromming: EI 1.3 Tension Stiffening 1.4 M-κ diagrammen voor de UGT en de BGT 1.4.1 Berekening van

Nadere informatie

M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking. Hans Welleman 1

M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking. Hans Welleman 1 M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking Hans Welleman 1 Uitwendige krachten 50 kn 120 kn 98,49 kn 40 kn 40 kn 30 kn 90 kn 4,0 m 2,0 m 2,0 m werklijnen van de reactiekrachten Hans Welleman 2

Nadere informatie

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten)

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten) P.C.J. Hoogenboom OPMERKINGEN : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden. : Alle studiemateriaal en aantekeningen mogen tijdens het tentamen worden geraadpleegd. : Na afloop kunt u de uitwerking vinden op

Nadere informatie

Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^

Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^ Tentamen CTB 1310 Constructiemechanica 2 Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^ Maak alle opgaven op dit antwoordformulier. Lever dit formulier in. Kladpapier wordt niet ingenomen.

Nadere informatie

Stappenplan knik. Grafiek 1

Stappenplan knik. Grafiek 1 Stappenplan knik Bepaal de waarden voor A, L buc, i y, i z, λ e (afhankelijk van materiaalsoort) en f y,d (=rekgrens) Kniklengte Instabiliteit tabel 1.1 Slankheid λ y = L buc/i y Rel slankheid λ rel =

Nadere informatie

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost Statische berekening Geldersekade 37-3 te Amsterdam werk no. 820 aug-17 Opdrachtgever P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0306045485 0615180441 Inhoudsopgave blz. 1

Nadere informatie

Bouwkundig buro. INSI Teken & Bouwkundig adviesburo. Morra KH Drachten Tel : Mob: Werknummer:

Bouwkundig buro. INSI Teken & Bouwkundig adviesburo. Morra KH Drachten Tel : Mob: Werknummer: Bouwkundig buro INSI Teken & Bouwkundig adviesburo Morra 2 9204 KH Drachten Tel : 0512584575 Mob: 06-21656417 Werknummer: 021-2013 Project: Opdrachtgever : Dhr. L. Kreupeling Onderdeel : Constructie berekening

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 5 juli 2006, 09:00 12:00 uur

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 5 juli 2006, 09:00 12:00 uur Subfacuteit Civiee Techniek Vermed op baden van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Tentamen CT309 CONSTRUCTIEMECHANICA 4 5 jui 006, 09:00 :00 uur GA NA AFLOOP VOOR DE GEZELLIGHD EN DE

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Hertentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 1 jul 2009, 09:00 12:00 uur

Hertentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 1 jul 2009, 09:00 12:00 uur Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Hertentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4 1 jul 009, 09:00 1:00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven.

Nadere informatie

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 5 bladzijden inclusief dit voorblad.

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 5 bladzijden inclusief dit voorblad. POST HBO-OPLEIDINGEN Betonconstructeur BV Staalconstructeur BmS Professional master of structural engineering Toegepaste mechanica Materiaalmodellen en niet-lineaire mechanica docent : dr. ir. P.C.J. Hoogenboom

Nadere informatie

POEREN. ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen

POEREN. ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen POEREN ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen ABT b.v. Sinds 1953 Vestigingen: Velp, Delft, Antwerpen Adviesgroepen: Constructies Civiele techniek Bouwmanagement Bouwkunde Installaties ABT België n.v. Sinds

Nadere informatie

Mechanica Spanningen, vervormingen, verplaatsingen Vraagstukken

Mechanica Spanningen, vervormingen, verplaatsingen Vraagstukken Mechanica Spanningen, vervormingen, verplaatsingen Vraagstukken Coenraad Hartsuijker Meer informatie over deze en andere uitgaven vindt u op www.academicservice.nl. 1999, 2016 C. Hartsuijker Academic Service

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031-CT CONSTRUCTIEMECHANICA 1 23 januari :00 12:00 uur

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031-CT CONSTRUCTIEMECHANICA 1 23 januari :00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUIENUMMER : NM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen T101-T106-1 ONSTRUTIEMEHNI 1 2 januari 201 09:00 12:00 uur it tentamen bestaat

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007 FACULTEIT BOUWKUNDE 9.00-12.00 uur Tentamen: Constructief ontwerpen met materialen, A (7P112) DIT TENTAMEN BESTAAT UIT 2 VRAGEN M.B.T. STAAL (SAMEN 50

Nadere informatie

Tentamen Fundamentals of Deformation and Linear Elasticity (4A450)

Tentamen Fundamentals of Deformation and Linear Elasticity (4A450) Tentamen Fundamentals of Deformation and Linear Elasticity (4A450) Datum: 22 november 2001 Tijd: 14:00 17:00 uur Locatie: Auditorium, zaal 9, 10, 15 en 16 Dit tentamen bestaat uit drie opgaven. Het gebruik

Nadere informatie

Blz 64: Figuur De rondjes in de scharnierende ondersteuningen horen onder de doorgaande ligger te worden getekend.

Blz 64: Figuur De rondjes in de scharnierende ondersteuningen horen onder de doorgaande ligger te worden getekend. lgemene opmerking De zetter heeft bij de formuleopmaak in uitwerkingen veelal geen cursieve l gebruikt voor de lengte maar l. Dit is een storend probleem want hiermee is het onderscheid met het getal 1

Nadere informatie

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN PROJECTGEGEVENS Ordernummer 66173 Trap Atrium Amsterdam 7 e - 8 e verdieping Deelberekening - Opdrachtgever Vistra Corporate Services B.V. Projectnummer - STATISCHE BEREKENING Datum Rev. Omschrijving Paraaf

Nadere informatie

CT3109 : ConstructieMechanica 4

CT3109 : ConstructieMechanica 4 CT3109 COLLG CT3109 : Constrctieechanica 4 13-14 Niet-smmetrische en/of inhomogene doorsneden Inleiding lgemene theorie voor etensie en biging Niet-smmetrische doorsneden Voorbeelden kromming en belasting

Nadere informatie

OPGAVEN. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur

OPGAVEN. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUDIENUMMER : NM : OPGVEN Tentamen T1031 ONSTRUTIEMEHNI 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven.

Nadere informatie

b Wat zijn de waarden van de hoofdspanningen in het kubusje? (zie figuur)

b Wat zijn de waarden van de hoofdspanningen in het kubusje? (zie figuur) Tentamen Materiaalmodellen en Niet-lineaire Mechanica docent: P.C.J. Hoogenboom 8 januari 2013, 18:00 tot 19:30 uur Toegestaan is gebruik van dictaat, aantekeningen, boeken, calculator en een laptop-computer

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B Profi

Examen VWO. Wiskunde B Profi Wiskunde B Profi Eamen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag 25 mei 3.30 6.30 uur 20 00 Dit eamen bestaat uit 7 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

Stappenplan knik. Grafiek 1

Stappenplan knik. Grafiek 1 Stappenplan knik Bepaal de waarden voor A, L buc, i y, i z, λ e (afhankelijk van materiaalsoort) en f y,d (=rekgrens) Kniklengte Instabiliteit tabel 1.1 Slankheid λ y = L buc /i y Rel slankheid λ rel =

Nadere informatie

Omrekenen : Sinus, cosinus en tangens als Goniometrische functies. Overzicht van cyclometrische functies. o Arctangens

Omrekenen : Sinus, cosinus en tangens als Goniometrische functies. Overzicht van cyclometrische functies. o Arctangens 1 Formules : update : 06/02/2017 Omrekenen : Figuren: cirkel Wiskunde : Exponentiële groei. Cartesiaanse vergelijking. Formularium goniometrie. Sinus, cosinus en tangens als Goniometrische functies. Overzicht

Nadere informatie

NEN-EN 1990, NEN-EN1991. staal: NEN-EN hout: NEN-EN Algemeen Niet in woongebouw gelegen woning: gevolgklassse 1

NEN-EN 1990, NEN-EN1991. staal: NEN-EN hout: NEN-EN Algemeen Niet in woongebouw gelegen woning: gevolgklassse 1 algemeen: NEN-EN 1990, NEN-EN1991. staal: NEN-EN 1993. hout: NEN-EN 1995. Algemeen Niet in woongebouw gelegen woning: gevolgklassse 1 Ontwerplevensduurklasse: 4 (ontwerplevensduur 50 jaar) uiterste grenstoestand:

Nadere informatie

Dwarskracht. V Rd,c. ν min. k = 1 +

Dwarskracht. V Rd,c. ν min. k = 1 + Rekenvoorbeelden EC2 Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (4) In de serie met rekenvoorbeelden voor de Eurocode 2 1 ) is in dit artikel dwarskracht aan de beurt. Aan de hand van vier voorbeelden wordt toegelicht

Nadere informatie

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Werk iedere opgave afzonderlijk uit op het daarvoor bestemde vel papier

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Werk iedere opgave afzonderlijk uit op het daarvoor bestemde vel papier Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen OPGAVE FORMULIER Schriftelijk tentamen Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent CTB3330 ConstructieMechanica 4 8 pagina s excl voorblad

Nadere informatie

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 3 bladzijden inclusief dit voorblad.

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 3 bladzijden inclusief dit voorblad. POST HBO-OPLEIDINGEN Betonconstructeur BV Staalconstructeur BmS Professional master of structural engineering Toegepaste mechanica Materiaalmodellen en niet-lineaire mechanica docent : dr. ir. P.C.J. Hoogenboom

Nadere informatie

Variantenstudie versterking Scheffersplein

Variantenstudie versterking Scheffersplein Variantenstudie versterking Scheffersplein Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Objectnummer opdrachtgever: 108021 Project: Variantenstudie versterking Scheffersplein Projectnummer: INPA110670

Nadere informatie

Tentamen Fundamentals of Deformation and Linear Elasticity (4A450)

Tentamen Fundamentals of Deformation and Linear Elasticity (4A450) Tentamen Fundamentals of Deformation and Linear Elasticity (4A450) Datum: 6 maart 00 Tijd: 14:00 17:00 uur Locatie: Matrixgebouw, zaal 1.60 Dit tentamen bestaat uit drie opgaven. Het gebruik van het dictaat,

Nadere informatie

Statische calculatie Country High 8 x 2 m. NL14200 brug Aetsveld B rev0. Ir. EHM Volker. Streetlife Bv. Oude Singel 144.

Statische calculatie Country High 8 x 2 m. NL14200 brug Aetsveld B rev0. Ir. EHM Volker. Streetlife Bv. Oude Singel 144. Statische calculatie Country High 8 x 2 m NL14200 brug Aetsveld B3 Country High brug model 28-9-2015 rev0 Ir. EHM Volker Streetlife Bv Oude Singel 144 2312 RG Leiden T:071-524 6846 www.streetlife.nl streetlife@streetlife.nl

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie.

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMEchanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 18 pagina s excl voorblad 02-11-2015 van

Nadere informatie

CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER

CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER Naam Studienummer LET OP: NA HET JUIST INVULLEN VAN DE VERPLAATSINGEN BIJ ONDERDEEL 4 KRIJG JE EEN

Nadere informatie

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden inclusief dit voorblad en een uitwerkingsblad.

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden inclusief dit voorblad en een uitwerkingsblad. POST HBO-OPLEIDINGEN Betonconstructeur BV Staalconstructeur BmS Professional master of structural engineering Toegepaste mechanica Materiaalmodellen en niet-lineaire mechanica docent : dr ir P.C.J. Hoogenboom

Nadere informatie

De stijfheidsmatrix van een volledig asymmetrisch profiel

De stijfheidsmatrix van een volledig asymmetrisch profiel Bachelor Eindwerk Naam: Matti Kabos Studienummer: 1512803 Begeleiders: Dr.ir. P.C.J. Hoogenboom Ir. P.A. de Vries Plaats: Delft, Datum: juni 2011 Hoofdstuk: 2/ Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Tentamen Materiaalmodellen en Niet-lineaire Mechanica Docent: P.C.J. Hoogenboom 29 mei 2012, 18:00 tot 19:30 uur. Vraagstuk 1 (30 minuten, 3 punten)

Tentamen Materiaalmodellen en Niet-lineaire Mechanica Docent: P.C.J. Hoogenboom 29 mei 2012, 18:00 tot 19:30 uur. Vraagstuk 1 (30 minuten, 3 punten) Tentamen Materiaalmodellen en Niet-lineaire Mechanica Docent: P.C.J. Hoogenboom 29 mei 2012, 18:00 tot 19:30 uur. Vraagstuk 1 (30 minuten, 3 punten) Een gewapend betonnen constructiedeel heeft in een maatgevend

Nadere informatie

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m Vraag 1 Beschouw onderstaande pickup truck met de afmetingen in mm zoals gegeven. F G is de massa van de wagen en bedraagt 18,5 kn. De volledige combinatie van wielen, banden en vering vooraan wordt voorgesteld

Nadere informatie

Gebouw Ijdock 89 tussenvloer. Algemeen

Gebouw Ijdock 89 tussenvloer. Algemeen Algemeen deze berekening betreft het controleren van de constructiedelen benodigd voor het aanbrengen van een in het gebouw Ijdock 89 vloer ligt op de hoogte +4100 tussen derijen 13 en 14 en tussen stramien

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 1xprofiel 1: HE140A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

BEKNOPTE ANTWOORDEN ( geen modeluitwerking! )

BEKNOPTE ANTWOORDEN ( geen modeluitwerking! ) VRGSTUK 1 : Theorie ee 1 EKNOPTE NTWOOREN ( geen modeuitwerking! ) a) ie theorie b) bepaa de igging van de haveringsijn, dee bijkt op 50 mm evenwijdig vanaf de bovenrand te open. Hieruit vogt voor het

Nadere informatie

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Het verschil in aanpak betreft het evenwicht in de verplaatste vervormde toestand. Tot nu toe werd bij een evenwichtsbeschouwing van een constructie

Nadere informatie