S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. a) steunpuntreacties. massa balk m b = b * h * l * ρ GB = 0.5 * 0.5 * 10 * 2500 = 6250 kg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. a) steunpuntreacties. massa balk m b = b * h * l * ρ GB = 0.5 * 0.5 * 10 * 2500 = 6250 kg"

Transcriptie

1 S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. Een gewapend-betonbalk ligt op planken met een grondoppervlak van 1000 x 50 mm². De volumemassa van gewapend beton is 500 kg/m³. Gevraagd : a) de steunpuntsreacties van de planken b) de tegendruk van de grond a) steunpuntreacties massa balk m b = b * h * l * ρ G = 0.5 * 0.5 * 10 * 500 = 650 kg totaal gewicht G = m b * 10 = 6500 N =6.5 kn G R 1 = R = G R 1 = R = 31.5 kn R 1 R b) tegendruk van de grond oppervlakte plank: = 1000 * 50 = mm = 0.5 m 3150 tegendruk: q = q = 0.13 N/mm

2 VII- Een gebouwtje wordt geconstrueerd met elementen van gewapend beton : - 4 kolommen van 0,5 x 0,3 m, lengte 5 m - balken van 0,5 x 0,3 m, lengte 10 m - dakplaten, lengte 4 m, eigen gewicht kn/m² - permanente belasting : 0,5 kn/m² - veranderlijke belasting : 0,5 kn/m² epaal de reactiekrachten aan de onderkant van de kolommen voor de totale belasting. actiekrachten dak op de balken belasting per m? eigengewicht dakplaten 000 N/m? permante belasting 500 N/m? veranderlijke belasting 500 N/m 3000 N/m = 3 kn/m belasting/m op elke balk q 1 = ½ 4 * 3 = 6 kn/m q 1 actiekrachten van de balken op de kolommen? eigengewicht verdeelbalk q = 0.5 * 0.3 *1 * 500 *10 = N/m q = 3.75 kn/m q? dakplaten q 1 = 6 kn/m q 1 + q = q totale belasting / m q = 9.75 kn/m totale belasting: Q = 9.75 * 10 Q = 97.5 kn Q

3 Q actiekracht van de balk op de kolom Q 3 = Q 4 = 1 * Q = 1 *10* 9.75 Q 3 = Q 4 = kn = Q 3 Q 4 reactiekrachten aan onderzijde kolommen? gewicht kolom Q 5 = m * 10 = b * h * l * ρ G = 0.5 * 0.3 * 5 * 500 *10 = N Q 5 = kn Q 5 Q 6? belasting op kolom Q 3 = kn Q 3 Q 4 reactiekrachten Q 3 + Q 5 = 67.5 kn R = R = 67.5 kn Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 R R

4 VII-3 Een ligger op steunpunten wordt belast door een puntlast F = 8 kn en een gelijkmatig verdeelde belasting q = 4 kn/m die aangrijpt over een afstand van m. epaal analytisch en grafisch de reactiekrachten. VII-3 Grafisch VII-3 nalytisch H = 0 H = 0 kn V = V + V = 0 V + V = 16 M = 0 8 * 8 * 5 + V * 8 = 0 8V = 56 V = 7 kn V = 9 kn

5 VII-4 Deze constructie wordt belast door een horizontale kracht F = 40 kn. epaal de reactiekrachten. a H R V V = R H = 0 H + 40 = 0 H = 40 kn pijl omdraaien V = 0 V + V = 0 V = V M = 0 40 * + V * 8 = 0 V = R = 10 kn V = 10 kn pijl omdraaien R = H + V = ( 40) + ( 10) R = 4.3 kn V 1 tan α = = α = 14 H 4 Opmerking De werklijnen van F, R en V gaan door 1 punt: vervangt de voorwaarde: M = 0 tan α = 8 V 1 =. Deze vergelijking H 4

6 VII-5 epaal de reactiekrachten van deze constructie. V 48 kn H 33.6 R V H = 0 H + 48 = 0 H = 48 kn V = 0 V + V = 0 V = V M = 0 48 * + V * 3 = 0 V = 3 kn V =3 kn R = H + V = R = 57.7 kn V 3 tanα = = α = 33.6 H 48 Opmerking De werklijnen van F, R en V gaan door 1 punt: vervangt de voorwaarde: M = 0 tan α = 3 V =. Deze vergelijking H 3

7 VII-6 epaal de oplegreacties van deze ingeklemde balk. H = 0 H = 0 kn V = 0 V 6 = 0 V = 6 KN M = 0 M 6 * 3.5 = 0 M = 1 knm

8 VII-7 epaal de oplegreacties van deze ingeklemde balk. H = 0 H = 0 kn V = 0 V 6 6 = 0 V = 1 KN M = 0 M 6 * 3 6 * 6 = 0 M = 54 knm

9 VII-8 epaal de oplegreacties van deze ingeklemde balkconstructie. H = 0 H = 0 kn V = 0 V 0 = 0 V = 0 KN M = 0 M 0 * 1 = 0 M = 0 knm

10 VII-9 Een stalen staaf is opgehangen met behulp van bouten. Op de staaf werkt een kracht van 900 N zoals aangeduid. epaal de kracht in de bouten. V = 0 F + F 900 = 0 F + F = 900 M = 0 F * * 50 = 0 F = 750 N F = 150 N

11 VII-10 epaal van deze constructie het inklemmingsmoment M. H = 0 3 F - H = 0 H = 3 F V = 0 V - F - F = 0 V = 3 F M = 0 M - 3 F * l + F * 1 l F * l = 0 M = 3 F l

12 VII-11 epaal van deze constructie de krachten in de oplegstaven 45 H V V = R V C = R C H = 0 H = 0 en R = X R = 0 V = 0 V = 0 V + R + R C = 0 R + R C = 180 M = 0 R * 6 + R C * 1-10 * 9 = 0 6 R + 1 R C = 1080 R + R C = 180 R = R C R C + R C = 180 R C = 0 kn R = 180 kn Opmerking ls herleidingspunt = : H = 0 H = 0 en R = X R = 0 V = 0 V = 0 V + R + R C = 0 R + R C = 180 M = 0 R C * 6-10 * * 6 = 0 R C = 0 kn R = 180 kn

13 VII-1 epaal van deze ligger de reactiekrachten. ½ F F H V ½ l ½ l ½ l V H = 0 H = 0 V = 0 V + V - 1 F - F = 0 V + V = 3 F M = 0 1 F * 1 l - F * 1 l + V * l = 0 V = 4 1 F V = 3 F F V = 4 5 F

14 VII-13 epaal van deze ligger analytisch en grafisch de reactiekrachten. 5 4 kn m VII-13 Grafisch H R 11 kn P VII-13 nalytisch X i = 0 H = 0 kn Y i = 0 V + V 5 4 = 0 V + V = 11 kn M = 0 V * 8 5 * 4 * 3 * 7= 0 8V = 36 V = 4.5 kn R = V = 6.5 kn R = V = 4.5 kn V = 6.5 kn

15 VII-14 epaal van deze ligger analytisch en grafisch de reactiekrachten. 00 kn 1 5 m Driehoekig verlopende belasting 1 puntlast van VII-14 Grafisch 00 kn*5 werklijn door zwaartepunt op = 500 kn; 1 5 m = 1.67 m van 3 H = 0 V = R 140 kn R 360 kn VII-14 nalytisch H = 0 H = 0 kn V = 0 V + V 500 = 0 V + V = 500 kn M = 0 V * * (1 + 5 ) = 0 3 6V = V = 361 kn V = 139 kn R = 139 kn R = 361 kn

16 VII-15 Welke van deze constructies zijn statisch bepaald en welke statisch onbepaald? a) 4 onbekenden > 3 vergelijkingen statisch onbepaald b) 4 onbekenden > 3 vergelijkingen statisch onbepaald

17 c) d) 3 onbekenden: statisch bepaald 4 onbekenden: statisch onbepaald e) f) 6 onbekenden: statisch onbepaald 3 onbekenden: statisch bepaald g) 4 onbekenden: statisch onbepaald h) 3 onbekenden: statisch bepaald

18 II-16 epaal van deze ligger analytisch en grafisch de reactiekrachten. 4 5 kn 1 m VII-16 Grafisch VII-16 nalytisch H = 0 X = 0 kn V = 0 V + V = 0 V + V = 7 kn M = 0 V * * 5 * 3 + * 1 = 0 5 V = 0 V = 1 kn V = 6 kn R = V R = V R = 6 kn R = 1 kn

19 VII-17 epaal van deze ligger analytisch en grafisch de reactiekrachten kn m VII-17 Grafisch - 85

20 VII-17 nalytisch Kracht kn H KN V kn rm H m rm V m M (H) kn m M (V) kn m F 1 3*cos45 3 * cos * F 5*cos60 5sin * 4 F * 6 R H V R V 7 V * 7 H = 0 H 3 *cos * cos 60 = 0 H = kn V = 0 V + V 3 * cos 45 5* sin 60 6 = 0 V + V = 1.45 kn M = 0 V * 7.1 * 4.33 * 4 6 * 6 = 0 7 V = V = 8. kn V = 4.3 kn R = H + V R = 4.5 kn V tanα = = α = α R = 95.1 H H R V

21 VII-18 epaal analytisch en grafisch de reactiekrachten. 3 kn 4 m VII-18 Grafisch 1 ste manier R 3 kn 63 H» 1.5 kn 4 R» 3.4 kn H V» 3 kn R tot = 3 kn V 63 R H» 1.5 kn R de manier 4 II s 3 kn H» 1.5 kn 63 v I V V = 3 kn R» 3.4 kn R tot = 3 kn 63 1 H» 1.5 kn P

22 VII-18 nalytisch H 3 kn 63 4 α H V R H = 0 H H = 0 H = H V = 0 V 3 = 0 V = 3 kn M = 0 H * * = 0 4 H = 6 H = 1.5 kn H = 1.5 kn R = H + V = , R = 3.35 kn = V 3 tanα = = = α = 63.4 H 1.5 de manier: zonder momentenvergelijking: H = 0 H H = 0 H = H V = 0 V 3 = 0 V = 3 kn Werklijnen van de gegeven belasting en de reactiekrachen gaan door 1 punt: 4 tan α = V H tan α = V H = V = H H = 1.5 kn H = 1.5 kn R = H + V = , R = 3.35 kn = tan α = α = 63.4

23 VII-19 epaal analytisch en grafisch de reactiekrachten. kn 3 1,5 1,5 m VII-19 Grafisch.7 kn 3.3 kn VII-19 nalytisch H = 0 H = 0 V = 0 V + V = 0 V + V = 6 kn M = 0 * 1.5 * 3 * 5 + V * 7 = 0 V =.71 kn R = V = 3.9 kn en R = V =.71 kn

24 VII-0 epaal analytisch en grafisch de reactiekrachten. 6 3 kn 1,5 m 1,5 1, ,5 1,5 VII-0 Grafisch 6 kn V» 7.3 kn H H = 6 kn R» 6. kn V 1.7 kn a = R tot v 3 kn 3 kn V I s 6 kn 3 kn V III II V IV Werklijn R tot 3 kn kn 3 kn

25 VII-0 nalytisch 3 kn 3 kn H kn 3 kn V V H = 0 H = 0 H = 6 kn V = 0 V + V = V + V = 9 kn M = 0 3 * * * 3 3 * V * 7 = 0 V = 7.9 kn V = 1.71 kn = H + V = ( 6) 1. R = 6.4 kn R + 71 V tan α = = 0.85 α = α R = H 6 kn 3 kn 3 kn V V 3 kn a = -16 R a R = 164 H

26 VII-1 epaal analytisch en grafisch de reactiekrachten. 6 kn 4 kn/m kn m 1 VII-1 Grafisch 6 kn 8 kn 5 kn 5 kn 6 kn H V III I II s IV V 4 3 v 1 R» 9.5 kn 8 kn 46 R tot H 6.5 kn V 6.8 kn V».9 kn

27 VII-1 nalytisch 6 kn 8 kn kn H m 1 V V Kracht kn H KN V kn rm H m rm V m M (H) kn m M (V) kn m 5-5 cos sin cos45 * cos60 = sin * 4-6 sin60 * * 4 R H V R V 7 V * 7 H = 0 H 5 cos 45 3 = 0 H = 6.54 kn V = 0 V + V + 5 sin 45 6* sin 60 8 = 0 V + V = 9.66 kn M = 0 V * cos 45 * 3 + 3*4 6* sin 60 * 8 * 4= 0 7 V = V = R =.83 kn V = 6.83 kn R = H + V R = 9.46 kn V tanα = = 1.04 α = 46. H

28 VII-. epaal analytisch en grafisch de reactiekrachten in de voetscharnieren en en in de topscharnier C van dit driescharnierspant. 4 H (R) C H (L) C 4 C 4 kn 8 H m H V V Voor R en R (wegens symmetrie): H = H en V = V Voor R (L) C en R (R) C: R (L) C = H (L) C = R (R) C = H (R) C (de reactiekrachten in C zijn symmetrisch en de resulterende reactiekracht in C moet nul zijn) VII- Grafisch 4 kn C R (L) C = H (L) C H = 1 kn 63.4 V = 4 kn 63.4 R» 6.8 kn R tot = 4 kn R R (L) C = H (L) C = 1 kn Linkerdeel (= Rechterdeel) F = 4 kn, R en R (L) : werklijnen door 1 punt

29 VII- nalytisch 4 4 C R (L) C = H (L) C 8 a 63.4 H = 0 H R 6 6 V H = H (L) C V = 0 V = 4 V = 4 kn M = 0 H (L) C *1 4*6 = 0 H (L) C = 1 kn R (L) C = H (L) C = R (R) C = H (R) = 1 kn H = 1 kn = H + V = 1 R = R = 6.83 kn R + 4 V tanα = = α = 63.4 H β = 63.4 H (R) C C 4 kn Opmerking β 63.4 R

30 VII-3 epaal analytisch en grafisch de reactiekrachten in de voetscharnieren en en in de topscharnier C van dit driescharnierspant. V (R) C 4 H (L) C C H (R) C 4 kn V (L) C m H V V Voor R (L) C en R (R) C: zelfde werklijn en R (L) C = R (R) C (de resulterende reactiekracht in C moet nul zijn) VII-3 Grafisch H =H C R (R) C C 4 kn V = V C R = R (R) C 4 kn R (L) C V R H R a = 45 a»71.5 R H = H C = 6 kn H = 6 kn V = V C = 6 kn V = 18 kn R = R C» 8.5 kn R» 19 kn Linkerdeel R en R (L) : zelfde werklijn (door en C) In C R (L) C en R (R) C : zelfde werklijnen Rechterdeel F = 4 kn, R en R (R) : werklijnen door 1 punt

31 VII-3 nalytisch Rechterdeel V (R) C C H (R) C 4 kn m H H = 0 H = H (R) C V V = 0 V + V (R) C = 4 M = 0 H (R) C *1 V (R) C * * 6 = 0 H (R) C + V (R) C = 1 kn Linkerdeel 4 H (L) C C V (L) C H = 0 V = 0 V H = H (L) C V = V (L) C M = 0 H (L) C *1 V (L) C * 1 = 0 H (L) C = V (L) C In C H = 0 V = 0 H (R) C = H (L) C V (R) C = V (L) C H (R) C = V (R) C = H (L) C = V (L) C

32 Dus : H (R) C + V (R) C = 1 kn H (R) C = V (R) C = H (L) C = V (L) C H (R) C = V (R) C = H (L) C = V (L) C = 6 kn R (R) C = R (L) C = 6 kn a C = 45 Ook : H = H (L) C H = V = 6 kn V = V (L) C R = 6 kn a = 45 En: V + V (R) C = 4 H = H (R) V = 18 kn H = 6 kn R = 19 kn a = 71.6 Opmerking

33 VII-4 Het scharnier in kan een kracht van maximaal 3, kn opnemen. epaal de maximale belasting F die in punt C door de console kan opgenomen worden. = 34 VII-4 Grafisch F, R en H : werklijnen snijden elkaar in D R = 3. kn F = 1.8 kn 34 H VII-4 nalytisch V = 0 F = V 160 tan α = = α = 33, V = R sin α = 3. sin α = 1,775.. kn V = 1.8 kn F = 1.8 kn

34 VII-5 Op de steel van de klauwhamer dient, zoals getoond in de figuur, een kracht van 00 N uitgeoefend te worden om de nagel uit het blok te trekken. epaal de kracht F 1 die door de hamer wordt uitgeoefend op de nagel, en de kracht F die in door de hamer wordt uitgeoefend op het blok. De contactoppervlakken in zijn voldoende ruw om slippen te voorkomen. VII-5 nalytisch We berekenen de reactiekrachten F in en R in M = 0 F * * 00 = 0 F = 800 N V = 0 V F + 00 sin 0 = 0 V = N H = 0 H 00 cos 0 = 0 H = N α α R = H + V R = N V tan α = = 3, α = 75.6 H De gevraagde krachten F 1 en F zijn gelijk en tegengesteld aan de berekende reactiekrachten. VII-5 Grafisch De werklijnen van 00 N, F 1 en F snijden elkaar in 1 punt. Hiermee kunnen we de richting van de werklijn van F. 00 N krachtendriehoek 00 N 0 F 755 N F 1 = 800 N F F

35 VII-6 Om het stijgen en dalen ten gevolge van de getijdenwerking mogelijk te maken, is de loopbrug van de pier naar het vlot ondersteund door rollen zoals getoond. De loopbrug weegt 300 kg en heeft haar zwaartepunt in G. epaal, voor de positie van de loopbrug zoals getoond, de trekkracht T in de horizontale kabel waarmee de loopbrug is bevestigd, en de reactiekrachten in en. = 3000 N M = 0 V * 8 cos * 4 cos 30 = 0 R = V = 1500 N V = 0 V + V 3000 = 0 V = 1500 N V = 1500 N V = R * cos 30 R V = cos30 R = N H = 0 T H = 0 T = H tan 30 = H H = V * tan 30 = 1500 * tan 30 = T = 866 N V

36 VII-8 De kraan hijst een bulldozer van 4, ton op. De massa van de giek is ton. epaal de trekkracht T in de kabel die is bevestigd in en de reactiekracht R in scharnier O wanneer de giek zich bevindt in de 60 positie. 4 kn T Y = T sin b α T T X = - T cos a E β D α T T Y = - T sin a 1 m 0 kn β 9 m T X = T cos b C 4.5m H O O V O 60 C OD = D = 1 m C = 15 sin 60 = 1.99 m OC = 15 cos 60 = 7.5 m ' E C EC' tan α = = = = ' C'O + OC α = α + β = 60 β = M 0 = 0 T sin β 4 * 4 cos 60 0 * 1 cos 60 = 0 T = T = 6.65 kn V = 0 V O 4 0 T sin α = 0 V O = N H = 0 H O T cos α = 0 H O = N O O R = H + V R O = N VO tan γ = = = g = 54 H O H O R O 54 V O

S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk II II-3. II-3 Grafisch: 1cm. II-3 Analytisch. Sinusregel: R F 1

S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk II II-3. II-3 Grafisch: 1cm. II-3 Analytisch. Sinusregel: R F 1 S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk II II-3 Bepaal grafisch en analytisch de richting en grootte van de resultante, in volgende gevallen; F 1 = 4 kn F = 7 kn : 1) α = 30 ) α = 45 F 1 3) α = 90 α 4) α

Nadere informatie

Oefeningen krachtenleer

Oefeningen krachtenleer Oefeningen krachtenleer Oplossingen van de opgaven cursus Uitwendige krachten Hoofdstuk V: Samenstellen en ontbinden van willekeurige krachten p. 18 e.v. Voorafgaande opmerking ivm numeriek rekenwerk Numerieke

Nadere informatie

OPGAVEN. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur

OPGAVEN. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUDIENUMMER : NM : OPGVEN Tentamen T1031 ONSTRUTIEMEHNI 1 5 november 2010, 09:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven.

Nadere informatie

VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK

VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Proeftoets Beschikbare tijd: 100 minuten Instructies voor het invullen van het antwoordblad. 1. Dit open boek tentamen bestaat uit 10 opgaven.. U mag tijdens het tentamen

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 3 Inwendige krachten in lineaire constructiedelen Opdracht Statisch bepaalde constructie. Uitwendig evenwicht te bepalen met evenwichtsvoorwaarden. Daarna

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 3 Inwendige krachten in lineaire constructiedelen Opdracht Analyse Statisch bepaalde constructie. Uitwendig evenwicht te bepalen met evenwichtsvoorwaarden.

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-0 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-0-versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER!

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031-CT CONSTRUCTIEMECHANICA 1 23 januari :00 12:00 uur

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031-CT CONSTRUCTIEMECHANICA 1 23 januari :00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUIENUMMER : NM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen T101-T106-1 ONSTRUTIEMEHNI 1 2 januari 201 09:00 12:00 uur it tentamen bestaat

Nadere informatie

SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN OPGAVEN

SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN OPGAVEN 1 HOODSTUK SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KACHTEN OPGAVEN.4. Opgaven 1. Bepaal grafisch en analtisch de richting en grootte van de resultante, in volgende gevallen; 1 = 4 kn = 7 kn : 1) = 30 )

Nadere informatie

OPGAVE FORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 4 november 2011, 09:00 12:00 uur

OPGAVE FORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 4 november 2011, 09:00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUDIENUMMER : NM : OPGVE FORMULIER Tentamen T101 ONSTRUTIEMEHNI 1 4 november 2011, 09:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat

Nadere informatie

SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN

SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN II - 1 HOODSTUK SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN Snijdende (of samenlopende) krachten zijn krachten waarvan de werklijnen door één punt gaan..1. Resultante van twee snijdende krachten Het

Nadere informatie

Beginnen met Construeren Module ribbmc01c Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek / ROP Propadeuse, kernprogramma 1 e kwartaal

Beginnen met Construeren Module ribbmc01c Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek / ROP Propadeuse, kernprogramma 1 e kwartaal Week 01 Theorie: Beginnen met Construeren Samenstellen en ontbinden van krachten Vectormeetkunde Onderwerp: Kracht en Massa Opdracht: Schematiseer de constructie van de windverbanden Bereken de krachten

Nadere informatie

Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten 1 kn Module 1 en van de opdrachten F R Opdracht 1 Bepaal de resultante in horizontale en verticale richting: F H 0 6 4 kn dus naar rechts F V 0 4 1 kn dus omhoog De resultante wordt m.b.v. de stelling

Nadere informatie

Statica en Sterkteleer: Voorkennis:

Statica en Sterkteleer: Voorkennis: Statica en Sterkteleer: Voorkennis: Stappenplan bij een krachtenveelhoek: F1 = 10 N F2 = 15 N F3 = 26 N F4 = 13 N Oplossing: Kracht in N Hoek in Horizontale Verticale Fr graden F1 = 10 30 10 * cos(30)

Nadere informatie

UITWERKING. Tentamen (TB 138) SPM1360 : STATICA 25 augustus Opgave 1. Onderdeel a)

UITWERKING. Tentamen (TB 138) SPM1360 : STATICA 25 augustus Opgave 1. Onderdeel a) Opgave Onderdeel a) UITWERKING a) onstructie I is vormvast en plaatsvast, constructie II is plaatsvast maar niet vormvast. ij deze constructie kan er een mechanisme ontstaan. onstructie III is plaatsvast

Nadere informatie

UITWERKING. Tentamen SPM1360 : STATICA 24 maart Opgave 1. Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b)

UITWERKING. Tentamen SPM1360 : STATICA 24 maart Opgave 1. Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b) Opgave Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b) UITWERKING Evenwicht betekent een gesloten krachtenveelhoek en krachten die allen door één punt gaan. Met een krachten veelhoek kan R worden bepaald. ieronder

Nadere informatie

TENTAMEN SPM1360 : STATICA. 6 april :00 17:00 uur. duur 180 minuten

TENTAMEN SPM1360 : STATICA. 6 april :00 17:00 uur. duur 180 minuten TENTMEN SPM1360 : STTI 6 april 2005 14:00 17:00 uur duur 180 minuten it tentamen bestaat uit 4 opgaven. Per opgave is een indicatie van de benodigde tijd weergegeven. Werk iedere opgave op een apart ruitjesblad

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Wiskunde krachten als vectoren oefeningensessie 1 Bron: Wiskunde in de bouw Jos Ariëns, Daniël Baldé

Wiskunde krachten als vectoren oefeningensessie 1 Bron: Wiskunde in de bouw Jos Ariëns, Daniël Baldé Wiskunde krachten als vectoren oefeningensessie 1 Bron: Wiskunde in de bouw Jos Ariëns, Daniël Baldé Oefening 1 Een groot nieuw brugdek van 40m lang moet over een rivier geplaatst worden. Eén kraan alleen

Nadere informatie

OPGAVE FORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min)

OPGAVE FORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min) Opleiding Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : OPGAVE FORMULIER Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november 2014 09:00 12:00 uur (180 min) Dit

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica evenwicht en reactiekrachten November 2015 Theaterschool OTT-1 1 Stelsels van krachten Doel: het vereenvoudigen van een stelsel van meerdere krachten en momenten (paragraaf 4,7 en 4,8) November

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse De constructie bestaat uit een drie keer geknikte staaf die bij A is ingeklemd en bij B in verticale richting is gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min)

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min) Opleiding Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november 2014 09:00 12:00 uur (180 min)

Nadere informatie

Statica & Sterkteleer 1. Statica en Sterkteleer: Voorkennis:

Statica & Sterkteleer 1. Statica en Sterkteleer: Voorkennis: Statica & Sterkteleer 1 Statica en Sterkteleer: Voorkennis: Statica & Sterkteleer 2 Statica & Sterkteleer 3 Stappenplan bij een krachtenveelhoek: Statica & Sterkteleer 4 F1 = 10 N F2 = 15 N F3 = 26 N F4

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur Opleiding BSc iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUDIENUMMER : NM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen T1031 ONSTRUTIEMEHNI 1 2 november 2009, 09:00 12:00 uur Dit tentamen bestaat

Nadere informatie

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2012, 09:00 12:00 uur

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2012, 09:00 12:00 uur Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NM : Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHNIC 4 16 april 01, 09:00 1:00 uur Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven.

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-02 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-02-versie C - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie.

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMEchanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 18 pagina s excl voorblad 02-11-2015 van

Nadere informatie

Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1. 2 november :00 12:00 uur

Tentamen CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1. 2 november :00 12:00 uur Opleiding Sc iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUINUMMR : NM : Tentamen T1031 ONSTRUTIMHNI 1 2 november 2009 09:00 12:00 uur it tentamen bestaat uit 5 opgaven. ls de kandidaat

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. A B C D Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties zijn: Moment in punt

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie.

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMEchanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 5 pagina s excl voorblad 02-11-2015 van

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

BEZWIJKBELASTING VAN RAAMWERKEN ^ BOVENGRENSBENADERING. Gevraagd: 6.3-1t/m 4 Als opgave 6.2, maar nu met F 1 ¼ 0 en F 2 ¼ F.

BEZWIJKBELASTING VAN RAAMWERKEN ^ BOVENGRENSBENADERING. Gevraagd: 6.3-1t/m 4 Als opgave 6.2, maar nu met F 1 ¼ 0 en F 2 ¼ F. 6.3 Vraagstukken Opmerking vooraf: Tenzij in de opgave anders is aangegeven hebben alle constructies overal hetzelfde volplastisch moment M p. 6.2-1 t/m 4 Gegeven vier portalen belast door een horizontale

Nadere informatie

==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica

==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica ==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica NM Tentamen STTIC STUDIENUMMER STUDIERICHTING ls de kandidaat niet voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2013, 09:00 12:00 uur

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2013, 09:00 12:00 uur Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4 15 april 013, 09:00 1:00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven.

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 2 Statisch onbepaald Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten)

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten) P.C.J. Hoogenboom OPMERKINGEN : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden. : Alle studiemateriaal en aantekeningen mogen tijdens het tentamen worden geraadpleegd. : Na afloop kunt u de uitwerking vinden op

Nadere informatie

NIETJE NIET VERWIJDEREN

NIETJE NIET VERWIJDEREN NIETJE NIET VERWIJDEREN Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen NAAM : Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMEchanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 21 pagina

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. NIETJE NIET LOSHALEN!!

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. NIETJE NIET LOSHALEN!! Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMechanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 5 pagina s excl voorblad 27-1-2017 van 09:00-12:00

Nadere informatie

ANTWOORDFORMULIER. Tentamen CT / CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2012, 09:00 12:00 uur

ANTWOORDFORMULIER. Tentamen CT / CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2012, 09:00 12:00 uur Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : ANTWOORDFORMULIER Tentamen CT1036-1 / CT1031 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 2 november 2012, 09:00 12:00

Nadere informatie

Mechanica, deel 2. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Mechanica, deel 2. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Mechanica, deel Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 010-011 Voorwoord Dit is een verzameling van opgeloste oefeningen van vorige jaren die ik heb

Nadere informatie

Errata bij Statica, 13e editie

Errata bij Statica, 13e editie rrata bij Statica, 13e editie earson heeft vastgesteld dat in een aantal opgaven van Statica, 13e editie van Rssel. Hibbeler foten staan. In dit docment vind je de jiste opgaven. 1.10. ekijk de volgende

Nadere informatie

Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 2 Normaalspanningen Opdracht 1 a De trekkracht volgt uit: F t = A f s = (10 100) 25 = 25 000 N = 25 kn b De kracht kan als volgt worden bepaald: l F Δl

Nadere informatie

Tentamen io1031 Product in werking (vragen) vrijdag 26 augustus 2011; 14:00 17:00 uur

Tentamen io1031 Product in werking (vragen) vrijdag 26 augustus 2011; 14:00 17:00 uur Tentamen io1031 Product in werking (vragen) vrijdag 26 augustus 2011; 14:00 17:00 uur Mededelingen Dit tentamen bestaat uit 4 bladzijden. De LAATSTE zes vragen (samen maximaal 5 punten) zijn zogenaamde

Nadere informatie

Blz 64: Figuur De rondjes in de scharnierende ondersteuningen horen onder de doorgaande ligger te worden getekend.

Blz 64: Figuur De rondjes in de scharnierende ondersteuningen horen onder de doorgaande ligger te worden getekend. lgemene opmerking De zetter heeft bij de formuleopmaak in uitwerkingen veelal geen cursieve l gebruikt voor de lengte maar l. Dit is een storend probleem want hiermee is het onderscheid met het getal 1

Nadere informatie

Mechanica Evenwicht Vraagstukken

Mechanica Evenwicht Vraagstukken Mechanica Evenwicht Vraagstukken Coenraad Hartsuijker Meer informatie over deze en andere uitgaven vindt u op www.academicservice.nl. 1999, 2015 C. Hartsuijker Academic Service is een imprint van Boom

Nadere informatie

Wijzigingsblad: Druk 1

Wijzigingsblad: Druk 1 Gronsveld, 23 novemeber 2018 Wijzigingsblad: Druk 1 Blz Wijziging 5 Belastingcombinaties Groep C : STR-GEO 1 e combinatie is geen officiële combinatie. Combinatie: 1,10G k + 1,30Q k;1 + Σ1,30Q kψ 0 kan

Nadere informatie

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc 16 2005-008 Constructieberekening.doc Berekening middenbalk dakconstructie In de bestaande toestand rusten de houten balken aan twee zijden op het metselwerk. De balken zijn ingemetseld waardoor een momentvaste

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Project : Dakkapel Brederolaan 48 Ermelo Opdr. Gever : Dhr. O. Wierbos Brederolaan 48 3852 BC Ermelo Voorschriften van toepassing: NEN-EN 1990 (technische grondslagen bouwconstructies)

Nadere informatie

Tussentoets 2 Mechanica 4RA03 17 oktober 2012 van 9:45 10:30 uur

Tussentoets 2 Mechanica 4RA03 17 oktober 2012 van 9:45 10:30 uur Tussentoets 2 Mechanica 4RA03 7 oktober 20 van 9:45 0:30 uur De onderstaande balkconstructie bestaat uit een horizontale tweezijdig ingeklemde (bij punten A en D) rechte balk met een lengte van m die zowel

Nadere informatie

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 3 Vectoren en hefbomen ( ) Pagina 1 van 14

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 3 Vectoren en hefbomen ( ) Pagina 1 van 14 Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 3 Vectoren en hefomen (2016-05-24) Pagina 1 van 14 Als je een ander antwoord vindt, zijn er minstens twee mogelijkheden: óf dit antwoord is fout, óf jouw antwoord is fout.

Nadere informatie

Konstruktie berekening Dhr. R.J.G. Aarts Molenveldweg BE Liessel

Konstruktie berekening Dhr. R.J.G. Aarts Molenveldweg BE Liessel Konstruktie berekening Dhr. R.J.G. Aarts Molenveldweg 26 5757 BE Liessel -blad 1- Konstruktie berekening t.b.v. garage met afdak Gordingen Spant Houten balklaag Stalen balk t.b.v. de balklaag Begane grondvloer

Nadere informatie

Examen Klassieke Mechanica

Examen Klassieke Mechanica Examen Klassieke Mechanica Herbert De Gersem, Eef Temmerman 23 januari 2009, academiejaar 08-09 IW2 en BIW2 NAAM: RICHTING: vraag 1 (/4) vraag 2 (/4) vraag 3 (/5) vraag 4 (/4) vraag 5 (/3) TOTAAL (/20)

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min)

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CTB1110 CONSTRUCTIEMECHANICA 1 3 november :00 12:00 uur (180 min) Opleiding Civiele Techniek Constructiemechanica ermeld op bladen van uw werk: STUDIEUMMER : oornaam AAM : Achternaam UITWERKIGSFORMULIER Tentamen CTB1110 COSTRUCTIEMECHAICA 1 3 november 014 09:00 1:00

Nadere informatie

Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 12 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 20 meerkeuzevragen

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Vectoren en hefbomen ( ) Pagina 1 van 16

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Vectoren en hefbomen ( ) Pagina 1 van 16 Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Vectoren en hefomen (05-10-2013) Pagina 1 van 16 Opgaven 4.1 Scalars en vectoren 0 a sinα = 0,33 α = 19º 19º tanα = 0,75 α = 37º 37º c 2 = 25 9 = 16 = ± 4 ±4

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie.

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Naam : Studienr : Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMechanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 20 pagina s excl voorblad

Nadere informatie

Examen mechanica: oefeningen

Examen mechanica: oefeningen Examen mechanica: oefeningen 22 februari 2013 1 Behoudswetten 1. Een wielrenner met een massa van 80 kg (inclusief de fiets) kan een helling van 4.0 afbollen aan een constante snelheid van 6.0 km/u. Door

Nadere informatie

Basismechanica. Blok 2. Spanningen en vervormingen

Basismechanica. Blok 2. Spanningen en vervormingen Blok 2 2.01 Een doorsnede waarin de neutrale lijn (n.l.) zich op een afstand a onder de bovenrand bevindt. a = aa (mm) De coordinaat ez van het krachtpunt (in mm). 2 2.02 Uit twee aan elkaar gelaste U-profielen

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^

Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^ Tentamen CTB 1310 Constructiemechanica 2 Antwoordformulier CTB1310 Constructiemechanica 2 ~ ~ 5 ECTS ^^^^'^ Maak alle opgaven op dit antwoordformulier. Lever dit formulier in. Kladpapier wordt niet ingenomen.

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening behorende bij het bouwen van een stal aan de Druisdijk 2A 5131 NP Alphen i.o.v dhr Keustermans aldaar 2015i01855 Z14.00237 8 maart 2016 13-4-2015 1 Berekening vlgs NEN-EN 1991-1-1

Nadere informatie

UITWERKING MET ANTWOORDEN

UITWERKING MET ANTWOORDEN Tentamen T0 onstructieechanica Januari 0 UITWERKING ET ANTWOORDEN Opgave a) Drie rekstrookjes b) Onder hoeken van 45 graden c) Tussen 0,5l en 0,7l (basisgevallen van Euler) d) () : Nee de vergrotingsfactor

Nadere informatie

8 pagina s excl voorblad van 13:30-16:30 uur J.W. (Hans) Welleman

8 pagina s excl voorblad van 13:30-16:30 uur J.W. (Hans) Welleman Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB10 ConstructieMechanica 3 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 8 pagina s excl voorblad 14-04-016 van 13:30-16:30

Nadere informatie

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Werk iedere opgave afzonderlijk uit op het daarvoor bestemde vel papier

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Werk iedere opgave afzonderlijk uit op het daarvoor bestemde vel papier Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen OPGAVE FORMULIER Schriftelijk tentamen Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent CTB3330 ConstructieMechanica 4 8 pagina s excl voorblad

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

X Een bijzondere vorm van een portaalspant is een driescharnierspant. Zo'n spant is statisch onbepaald ondersteund.

X Een bijzondere vorm van een portaalspant is een driescharnierspant. Zo'n spant is statisch onbepaald ondersteund. 16 PORTAALSPANTEN 16.0.1 INLEIDING 16 PORTAALSPANTEN Een constructie samengesteld uit twee kolommen en een balk noemen we een portaal of ook wel portaalspant. In zo'n portaal is de verbinding tussen balk

Nadere informatie

I y y. 2 1 Aangezien er voor de rest geen andere krachtswerking is op de staaf, zijn alle overige spanningen nul.

I y y. 2 1 Aangezien er voor de rest geen andere krachtswerking is op de staaf, zijn alle overige spanningen nul. Oplossing deel 1 Staaf BC is een staaf tussen twee scharnierpunten, zonder dat er tussen de scharnierpunten een kracht ingrijpt. Bijgevolg ligt de kracht volgens BC en grijpt er in B enkel een verticale

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : eerste ronde

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : eerste ronde 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 2005-2006: eerste ronde 1 11 3 11 = () 11 2 3 () 11 5 6 () 11 1 12 11 1 4 11 1 6 2 ls a en b twee verschillende reële getallen verschillend van 0 zijn en 1 x + 1 b = 1, dan

Nadere informatie

CURSUS ATELIERONDERSTEUNING WISKUNDE/WETENSCHAPPEN 5 INHOUD

CURSUS ATELIERONDERSTEUNING WISKUNDE/WETENSCHAPPEN 5 INHOUD CURSUS ATELIERONDERSTEUNING WISKUNDE/WETENSCHAPPEN 5 ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST 25 lesuren, 2009-2010 Bart Wuytens INHOUD DEEL 1: HOEKEN EN AFSTANDEN Hoofdstuk 1: hoeken en afstanden in rechthoekige

Nadere informatie

Construerende Technische Wetenschappen

Construerende Technische Wetenschappen Faculteit: Opleiding Construerende Technische Wetenschappen : Civiele Techniek Tentamen : Mod 4 Mechanica / Statisch onbepaalde constructies / Plasticiteit Datum tentamen : 26-5-2016 Vakcode : 201300146

Nadere informatie

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS?

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? CTB3330 : PLASTICITEITSLEER THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? M M - N N + + σ = σ = + f f BUIGING EXTENSIE Ir J.W. Welleman bladnr 0 kn Gebruiksfase met relatief geringe belasting WAT

Nadere informatie

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend Hints/procedures voor het examen 4Q130 dd 25-11-99 ( Aan het einde van dit document staan antwoorden) Opgave 1 Beschouwing vooraf: De constructie bestaat uit twee delen; elk deel afzonderlijk vrijgemaakt

Nadere informatie

TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009

TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009 MINISTERIE VAN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENUREAU TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009 VAK : TEHNISH INZIHT ATUM : INSAG 07 JULI 2009 TIJ : 09.45.5 UUR EZE TAAK ESTAAT UIT 30 ITEMS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vraag januari 2014, 13u30 r-nummer:... naam:...

Vraag januari 2014, 13u30 r-nummer:... naam:... 1 24 januari 2014, 13u30 r-nummer:... naam:... Vraag 1 Een mobiele torenkraan is verplaatsbaar op een spoor (loodrecht op het vlak van de figuur). De giek (het horizontale deel bovenaan de kraan) kan zwenken

Nadere informatie

Opgave 2 Een kracht heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt.

Opgave 2 Een kracht heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt. Uitwerkingen 1 Opgave 1 Het aangrijpingspunt van een kracht is de plaats waar de kracht op het voorwerp werkt. De werklijn van een kracht is de denkbeeldige (rechte) lijn die samenvalt met de bijbehorende

Nadere informatie

Constructie Berekening

Constructie Berekening Constructie Berekening Werknummer: 1422 Omschrijving: Constructeur: Opdrachtgever: Architect: Trap sparing in de zoldervloer woning aan de Sint Antoniusstraat 15, te Liessel A. Richardson De heer S. Madou

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007 FACULTEIT BOUWKUNDE 9.00-12.00 uur Tentamen: Constructief ontwerpen met materialen, A (7P112) DIT TENTAMEN BESTAAT UIT 2 VRAGEN M.B.T. STAAL (SAMEN 50

Nadere informatie

x D In de punten A en B grijpt respectivelijk een vertikale constante kracht F 1 en F 2 aan.

x D In de punten A en B grijpt respectivelijk een vertikale constante kracht F 1 en F 2 aan. VRIJE UNIVERSITEIT RUSSE FUTEIT TOEGEPSTE WETENSHPPEN NYTISHE MEHNI I Tentamen 1ste Kandidatuur urgerlijk Ingenieur cademiejaar 00-00 4 januari 00 Vraag : F1 γ β F ovenstaand stelsel bestaat uit twee identieke

Nadere informatie

Nieuwbouw van een garage en carport aan de Bakkershof 1 te Neerkant

Nieuwbouw van een garage en carport aan de Bakkershof 1 te Neerkant Statische berekening Nieuwbouw van een garage en carport aan de Bakkershof 1 te Neerkant Opdrachtgever : dhr. J.J.H. Bukkems Bakkershof 1 5758 CE Neerkant Onderwerp : Statische berekening Datum : 12-03-2014

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 2) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Inleiding Inleiding Sterkteberekening van liggers (en assen) Voorbeelden Berekening

Nadere informatie

5.6. Boekverslag door R woorden 7 april keer beoordeeld

5.6. Boekverslag door R woorden 7 april keer beoordeeld Boekverslag door R. 2435 woorden 7 april 2003 5.6 217 keer beoordeeld Vak Wiskunde Inleiding: De boogbrug is één van de oudste type brug. De Grieken hebben het bedacht. De Romeinen hebben de constructie

Nadere informatie

VAKWERKEN. Hans Welleman 1

VAKWERKEN. Hans Welleman 1 VAKWERKEN Hans Welleman 1 WAT IS EEN VAKWERK vormvaste constructie opgebouwd uit alleen pendelstaven Hans Welleman 2 STAAFAANDUIDINGEN Randstaven Bovenrand Onderrand dd sd Wandstaven Verticalen Diagonalen

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Project : Carport Gelreweg 49 te Ermelo Opdr. Gever : Dhr. E. Dekker Gelreweg 49 3851 GM Ermelo Voorschriften van toepassing: NEN-EN 1990 (technische grondslagen bouwconstructies)

Nadere informatie

Uitgebreide uitwerkingen deeltentamen A; 4Q134 dd

Uitgebreide uitwerkingen deeltentamen A; 4Q134 dd 1 Uitgebreide uitwerkingen deeltentamen A; 4Q134 dd 99-10-04 N.B.Het werken in symbolen is noodzakelijk voor het beoordelen van (tussen-)resultaten. Na het bereiken van een antwoord in symbolen is het

Nadere informatie

Bewerkingen met krachten

Bewerkingen met krachten 21 Bewerkingen met krachten Opgeloste Vraagstukken 2.1. Bepaal het moment van de kracht van 2N uir Fig. 2-3 rond het punt O. Laat de loodrechte OD neer vanuit O op de rechte waarlangs de kracht van 2N

Nadere informatie