Handleiding. Inleiding 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Inleiding 1"

Transcriptie

1 Handleiding Inleiding 1

2 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de cmputer aansluiten...7 Oefenpppen aansluiten met behulp van (een) serieel verbindingskabel(s) en serieel USB-adapters znder USBverdeelds (USB-hub)...8 Oefenpppen aansluiten met behulp van (een) serieel verbindingskabel(s), serieel USB-adapters en een USBhub (USB-verdeelds)...10 INSTELLINGEN SESSIE 14 Richtlijnen selecteren/tevegen/bewerken Trainingsmdus selecteren AED Trainer 2 scenari selecteren VOORGEPROGRAMMEERDE SCENARIO'S VAN DE AED TRAINER Instructeur(s) selecteren/tevegen/bewerken Setup efenppstatins Cursist(en) selecteren/tevegen/bewerken...24 Een eerder bepaalde instellingensessie pslaan/phalen...24 Keuze van de 'instellingen' bij een vlledig nieuwe sessie SCHERMBESCHRIJVINGEN 26 Scherm met individuele statins (grafisch prestatie-verzicht) Scherm met meerdere statins (grafisch prestatieverzicht) Scherm met samenvatting prestatie Onderdeel beademingen:...34 Scherm met numerieke prestatiegegevens Scherm met richtlijngegevens Instructeursgegevensscherm Scherm met studentengegevens Cnfiguratiescherm DATABANK 43 Sessies pslaan en pvragen uit de databank Sessiegegevens exprteren en imprteren... 45

3 Inleiding 3 Resultaatsgegevens exprteren...47 Studentengegevens exprteren en imprteren...48 Aanbevelingen m een back-up van de gegevens te maken...49 PROBLEMEN OPLOSSEN 51

4 4 Inleiding Inleiding Het prgramma "Laerdal PC SkillReprting System" en alle bijbehrende bestanden vallen nder het auteursrecht van Laerdal Medical as tenzij anders gespecificeerd. Systeemvereisten Opdat dit prgramma ged zu werken, met uw cmputer minstens aan deze specificaties vlden: Minimum Aanbevlen Besturingssysteem Windws 98/2000/Me/XP Windws XP Centrale VerwerkingsEenheid (CPU) Geheugen Beeldscherm Pentium 233 MHz (als slechts één efenpp gebruikt wrdt) 64 MB (128 MB vr XP) 800x600 pixels 16 bit kleuren CD-ROM Ja Ja Andere Muis Een RS232 COM prt f USB-serieel adapter (als slechts één efenpp gebruikt wrdt) Pentium 800 MHz als meerdere efenpppen gebruikt wrden 128 MB 1024x768 pixels 24/32 bit kleuren Muis Een RS232 COM prt f USB-serieel adapter per aangeslten efenpp

5 Inleiding 5 Beveiliging databank Het prgramma "Laerdal PC SkillReprting" gebruikt een databank waarin resultaten van trainingssessies en gegevens van cursisten wrden bewaard. De databank wrdt aanvankelijk met een paswrd beveiligd. Wanneer het prgramma vr het eerst gepend wrdt, verschijnt er een wachtwrdvenster. Om verder te gaan, dient u het wachtwrd in te veren (wanneer het prgramma vr het eerst gepend wrdt, is het standaardwachtwrd "laerdal"). Let p: het wachtwrd is hfdlettergevelig. De systeemgebruiker met het wachtwrd later veranderen. Dit kunt u den via het tabblad "Algemene instellingen" in het Cnfiguratiescherm, dat tegankelijk is via het menu-nderdeel "Bekijken\Instellingen". Tepassing Het prgramma Laerdal PC SkillReprting System is een sftwareprgramma dat gebaseerd is p Windws en ntwrpen is m met m het even welke Resusci Anne SkillReprter efenpp te gebruiken. Het biedt de instructeur de mgelijkheid m de trainings- en lessenadministratie te ptimaliseren. Het prgramma biedt vlgende mgelijkheden: Het aanmaken van een databank waarmee de prestaties van cursisten afgewgen kunnen wrden tegen standaard reanimatie- en defibrillatievrschriften en -richtlijnen. Het gebruiken van de databank m administratieve infrmatie ver de cursisten en de instructeurs bij te huden. Eén f meerdere trainingssessies tegelijkertijd vlgen vanaf één pc f draagbare cmputer. Trainingssessies in de databank pslaan m later pnieuw te raadplegen en te analyseren. Het is mgelijk m een vlledige trainingssessie uit te veren en te registreren znder dat de efenpp met de cmputer verbnden is dr de 'pwer'- en 'lg'-knppen van de efenpp te gebruiken. Registreer de trainingsactiviteiten en verbind vervlgens de efenpp met de cmputer m deze gegevens te imprteren. Z kunt u de details van de sessie nmiddellijk pnieuw bekijken en vervlgens de details van de sessie in de databank bewaren.

6 6 Inleiding De grafiek met een samenvatting van de prestatie is een eenvudig te gebruiken instrument waarmee u de prestaties van de cursist met de geselecteerde richtlijnen kunt vergelijken. De samenvatting met de prestatiegegevens is een eenvudige, numerieke samenvatting van de uitvering van een basisreanimatie f een basisreanimatie met gebruik van een defibrillatr (bijvrbeeld semi-autmatische defibrillatr) dr de cursist, die met de geselecteerde richtlijnen vergeleken kan wrden. Deze numerieke schema's kunnen gemakkelijk naar Micrsft Excel geëxprteerd wrden m de prestaties te analyseren en berekenen. De gebruiker kan nderstaande infrmatie naar en van een andere pc met het prgramma Laerdal PC SkillReprting exprteren en imprteren: 1. Eén f meerdere vlledige sessies inclusief reanimatiegrafieken en aantekeningen ver acties 2. Details ver de cursist 3. Numerieke prestatiegegevens van de cursist Oefenpppen p de cmputer aansluiten De efenpp p de cmputer aansluiten indien u één efenpp gebruikt: Dit prgramma werkt enkel met een Resusci Anne SkillReprter efenpp. De efenpp wrdt rechtstreeks p de PC aangeslten met een speciale verbindingskabel (8-pin mini DIN naar 9-pin D sub). Neem cntact p met uw plaatselijke Laerdal-vertegenwrdiger als een verbindingskabel ndig is. Opmerking: artikelnummer serieel verbindingskabel: Meerdere efenpppen p de cmputer aansluiten indien u meerdere efenpppen gebruikt: Afhankelijk van het type cmmunicatieprten waarver de PC beschikt, zijn er drie manieren m meerdere efenppen p een PC aan te sluiten. Vrbeelden: 1. Oefenpppen aansluiten met behulp van (een) serieel verbindingskabel(s) en serieel USB-adapter(s) znder USB-verdeelds (USB-hub) 2. Oefenpppen aansluiten met behulp van (een) serieel verbindingskabel(s), serieel USB-adapters en met een USB-verdeelds (USB-hub)

7 Inleiding 7 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de cmputer aansluiten Gebruik deze methde als het aantal efenpppen dat u aansluit kleiner f gelijk is aan het aantal seriële prten van de cmputer. Vereiste hardware: Serieel verbindingskabel(s). U sluit net zveel efenpppen aan als er seriële prten zijn p de PC. De pppen wrden rechtstreeks p de PC aangeslten met de serieel verbindingskabel. Standaard wrdt er één serieel verbindingskabel met het sftwareprgramma meegeleverd. Bijkmende kabels, artikelnummer , kpt u rechtstreeks bij Laerdal aan. Dit schema tnt een PC met twee seriële prten waarp twee efenpppen aangeslten zijn via serieel verbindingskabels.

8 8 Inleiding Oefenpppen aansluiten met behulp van (een) serieel verbindingskabel(s) en serieel USB-adapters znder USB-verdeelds (USB-hub) Gebruik deze methde als u een grter aantal efenpppen dan het aantal seriële prten p de cmputer aansluit en de PC ten minste één USB-prt heeft. Vereiste hardware: Serieel verbindingskabel(s). Bij het prgramma wrdt één kabel meegeleverd. Bijkmende kabels, met artikelnummer , kpt u rechtstreeks bij Laerdal per stuk. U kunt net zveel efenpppen aansluiten als er seriële prten zijn p de PC. De pppen wrden rechtstreeks p de PC aangeslten met de serieel verbindingskabel die met het prgramma wrdt meegeleverd. Serieel USB-adapter: Opmerking: dit artikel kpt u afznderlijk aan. Er zijn veel verschillende types p de markt. U kunt k in uw plaatselijke elektrnicawinkel vragen welk type geschikt is vr uw PC. U kunt een (extra) efenpp (k) p de PC aansluiten dr een serieel USB-adapter te gebruiken. De serieel verbindingskabel kppelt u dan aan een serieel USB-adapter en deze sluit u rechtstreeks aan p de USBcmmunicatieprt van de PC.

9 Inleiding 9 Dit schema tnt een cmputer met één seriële prt en één USB-prt waarp twee efenpppen aangeslten zijn via twee serieel verbindingskabels (één efenpp is verbnden via een serieel USB-adapter).

10 10 Inleiding Oefenpppen aansluiten met behulp van (een) serieel verbindingskabel(s), serieel USB-adapters en een USBhub (USB-verdeelds) Vereiste hardware: Serieel verbindingskabel(s). Bij het prgramma wrdt één kabel meegeleverd. Bijkmende kabels, met artikelnummer , kpt u rechtstreeks bij Laerdal per stuk. U kunt net zveel efenpppen aansluiten als er seriële prten zijn p de PC. De pppen wrden rechtstreeks p de PC aangeslten met de serieel verbindingskabel die met het prgramma wrdt meegeleverd. Serieel USB-adapter: Opmerking: dit artikel kpt u afznderlijk aan. Er zijn veel verschillende types p de markt. U kunt k in uw plaatselijke elektrnicawinkel vragen welk type geschikt is vr uw PC. U kunt een (extra) efenpp (k) p de PC aansluiten dr een serieel USB-adapter te gebruiken. De serieel verbindingskabel kppelt u dan aan een serieel USB-adapter en deze sluit u rechtstreeks aan p de USBcmmunicatieprt van de PC. USB hub: Opmerking: dit artikel kpt u afznderlijk aan. U kunt een USB-hub via een standaard USB-kabel p de USBcmmunicatieprt van de cmputer aansluiten (De USB-kabel wrdt meestal met de USB-verdeelds meegeleverd). Via de USB-hub kunnen bijkmende efenpppen aangeslten wrden. Vr elke efenpp is een serieel USB-adapter ndig m de efenpppen met de USB-verdeelds te verbinden.

11 Inleiding 11 Dit schema tnt 4 efenpppen die met serieel USB-adapters aangeslten zijn. Hier wrdt slechts één 4-prts USB-hub gebruikt.

12 12 Inleiding Dit schema tnt 7 efenpppen die p serieel USB-adapters aangeslten zijn. Er wrden twee 4-prts USB-hubs gebruikt (De tweede USB-verdeelds is met de eerste USB-hub verbnden via een standaard USB-kabel). Als er een 8-prts USB-hub gebruikt wrdt, is er maar één USB-verdeelds ndig.

13 Clse-up van de bvenstaande illustratie. Inleiding 13

14 14 Instellingen sessie Instellingen sessie Elke keer wanneer u het prgramma pstart ziet u na het ingeven van het wachtwrd (indien van tepassing) het 'instellingen sessie'-scherm. Hier kan de gebruiker infrmatie ver zijn trainingssessies inveren en bewerken. Om een trainingssessie te starten, gaat u als vlgt te werk: 1. Instellingen trainingsscenari - Te gebruiken richtlijnen, Trainingsmdus en AED Trainer scenari (indien van tepassing) 2. Instructeur selecteren vr de trainingssessie. U kunt k nieuwe instructeurs tevegen f details ver instructeurs bekijken. 3. Oefenpp(pen) instellen en elke cursist aan een efenpp tewijzen. U kunt k nieuwe cursisten tevegen f details ver cursisten bekijken. Het is k mgelijk m vraf gedefinieerde instellingen te imprteren. U kunt k de huidige instellingen tevegen (pslaan) m later pnieuw te gebruiken.

15 Instellingen sessie 15 Na deze stappen is het systeem klaar m de trainingssessie te starten. U kunt nu kiezen tussen twee pties: a) Drgaan naar het 'efenpppen'scherm m de trainingssessie te starten: Wanneer alle parameters van de 'instellingen' ingevuld zijn, klikt u p de knp. Opmerking 1: Dit kunt u k gebruiken m de efenpppen autmatisch te detecteren net zals de knp 'efenpppen traceren...'. Opmerking 2: de efenpp met p de cmputer aangeslten zijn m de 'efenpppen traceren...'.-functie te kunnen gebruiken. b) Geregistreerde gegevens van een Resusci Anne SkillReprter efenpp imprteren: Met dit nderdeel kunt u reeds geregistreerde gegevens van een efenpp imprteren. Het is mgelijk m een trainingssessie te bekijken znder dat de efenpp p een PC aangeslten is. U kunt p de knp klikken m een vraf pgeslagen reanimatie-efensessie (met f znder AED f Laerdal AED-trainer) p te halen van een Resusci Anne SkillReprter efenpp als de 'lgfunctie' p de efenpp ingeschakeld was tijdens een trainingssessie. Om de lgfunctie p Resusci Anne te starten, drukt u één keer p de 'lg' knp (p de zijkant van de rmp van de efenpp) vr het begin van de trainingssessie. Als de sessie afgernd is, drukt hij een tweede keer p de 'lg' knp m de registratie te stppen. De reanimatie gegevens zijn nu bewaard en kunnen dr de cmputer pgehaald wrden. Bewaarde infrmatie gaat niet verlren, zelfs niet als de pp uitgeschakeld wrdt. Opmerking: U met deze gegevens naar de cmputer exprteren vraleer een nieuwe sessie met de efenpp geregistreerd wrdt, anders gaan de gegevens verlren. (Zie k de handleiding van uw Resusci Anne Mdular systeem vr verdere details ver dit nderdeel).

16 16 Instellingen sessie Richtlijnen selecteren/tevegen/bewerken Het prgramma wrdt geleverd met één vrgeprgrammeerde instelling van de gebruikersrichtlijnen: de Internatinal Guidelines 2000 (ILCOR). De Internatinal Guidelines 2000 is een alleen-lezen-bestand, het kan dus niet gewijzigd wrden. U kunt uw eigen nrmen pstellen en de instellingen in de databank bewaren. Als meer dan één richtlijn beschikbaar is, kunt u het keuzemenu gebruiken m die nrmen te selecteren die bij zijn trainingsbeheften passen. Klik p de knp, die brengt u naar het Richtlijnen scherm. Hier kan u de richtlijnen bekijken, aanmaken f bewerken. U kunt nieuwe nrmen instellen als de plaatselijke vrschriften verschillen van de aanbevelingen in de Internatinal Guidelines Indien u de intentie heeft m cursisten p te leiden m daarbij gebruik te maken van tegevegde zuurstf (vanaf het begin van de sessie), met wrden. aangevinkt Als dit vakje aangevinkt is, verschijnt er een blauwe strk in het beademingsdiagram tijdens het registreren van de prestatie van de cursist. Deze duidt de ideale beademingsvlumes aan bij het gebruik van tegevegde zuurstf vlgens de Internatinal Guidelines Deze instelling zal gelden vr alle statins als er meerdere efenpppen aangeslten zijn p één PC. Vr bijkmende details ver beademingen met tegevegde zuurstf verwijzen we naar een later nderdeel: "Scherm met individuele statins (grafisch prestatieverzicht) ".

17 Instellingen sessie 17 Trainingsmdus selecteren Met deze ptie kunt u beslissen welk srt sessie u aanmaakt. Er zijn zes trainingsmdi. De gebruiker heeft de keuze uit vlgende mgelijkheden: Reanimatie znder AED, één hulpverlener Er is één hulpverlener die zwel de beademingen als de cmpressies uitvert. Reanimatie znder AED, twee hulpverleners Er zijn twee hulpverleners, waarvan er één de beademingen det en de andere de cmpressies. Reanimatie met AED, één hulpverlener Eén hulpverlener det zwel de reanimatie als de defibrillatie. Reanimatie met AED, twee hulpverleners Eén hulpverlener det de reanimatie, de andere det de defibrillatie. Reanimatie znder AED met enkel cmpressies Eén hulpverlener vert enkel cmpressies uit. Als dit geselecteerd is, wrdt de registratie van de beademingen gedesactiveerd. Reanimatie znder AED met enkel beademingen Eén hulpverlener vert enkel beademingen uit. Als dit geselecteerd is, wrdt de registratie van de cmpressies gedesactiveerd.

18 18 Instellingen sessie AED Trainer 2 scenari selecteren Opmerking: Enkel zichtbaar wanneer een trainingsmdus met AED in gebruik is. U krijgt de mgelijkheid m het AED Trainer 2 trainingsscenari te selecteren. Hier krijgt u een selectie te zien van 10 vrgeprgrammeerde basisreanimatie-trainingsscenari's met gebruik van een defibrillatr die aangebden wrden bij het Laerdal AED Trainer 2 testel. (Om een samenvatting te zien ver het scenari: klik p de details-knp.) Met het Laerdal AED Trainer 2 prgrammeerpakket maakt u scenari's p maat. Drie van deze scenari's kunt u in de Laerdal AED Trainer 2 pslaan. (Zie k de AED Trainer 2 gebruikershandleiding vr details). (Bij aansluiten van het Laerdal AED Trainer 2 testel wrdt het geselecteerde scenari autmatisch geactiveerd.)

19 Instellingen sessie 19 VOORGEPROGRAMMEERDE SCENARIO'S VAN DE AED TRAINER 2 Scenari nr. BESCHRIJVING SCENARIOGEGEVENS ARC* 1 Ventrikelfibrillatie - met single-shck cnversie Één succesvlle shck 2 Ventrikelfibrillatie - multipele shcks bendigd vr cnversie met meerdere shcks gevlgd dr succes shckgevelig hartritme 1 shck niet-shckgevelig hartritme shckgevelig hartritme 3 shcks 1 minuut CPR time-ut 4e shck niet-shckgevelig hartritme 3 Prbleemplssing:defibrillatiepads slechte pad-aansluiting 4 Ventrikelfibrillatie - 1 shck ndig vr cnversie + refibrillatie shckgevelig hartritme 1 shck niet-shckgevelig hartritme shckgevelig hartritme 1 shck niet-shckgevelig hartritme defibrillatie shckgevelig hartritme 2e shck niet-shckgevelig hartritme 5 Niet-shckgevelig hartritme niet-shckgevelig hartritme gedurende gehele sessie 6 Ventrikelfibrillatie - 2 shcks ndig vr cnversie 7 Ventrikelfibrillatie - 2 shcks ndig vr cnversie, + refibrillatie shckgevelig hartritme 2 shcks niet-shckgevelig hartritme shckgevelig hartritme 2 shcks niet-shckgevelig hartritme refibrillatie - shckgevelig hartritme na 50 secnden 3e shck niet-shckgevelig hartritme Scenari nr. ARC#1 ARC#3 ARC#2 ARC#4 AHA** Scenari nr. AHA #1 AHA #5 AHA #4 AHA #6 AHA #2 AHA #3 AHA #7

20 20 Instellingen sessie Scenari nr. BESCHRIJVING SCENARIOGEGEVENS ARC* 8 Prbleemplssing - defibrillatiepads; 2 shcks ndig vr cnversie slechte pad-aansluiting gedurende 15 secnden shckgevelig hartritme 2 shcks niet-shckgevelig hartritme 9 Ventrikelfibrillatie ventrikelfibrillatie gedurende gehele sessie 10 Prbleemplssing - beweging, batterijspanning zwak, 1 shck ndig vr cnversie bewegingsartefacten shckgevelig hartritme 1 shck * ARC - American Red Crss ** AHA - American Heart Assciatin niet-shckgevelig hartritme batterijspanning laag Scenari nr. AHA** Scenari nr. AHA #8 De prductspecificaties kunnen znder mededeling wrden gewijzigd. Opmerking: vr maatscenari's: zie uw eigen dcumentatie ver deze scenari's.

21 Instellingen sessie 21 Instructeur(s) selecteren/tevegen/bewerken Hier kunt u de instructeur vr een trainingssessies selecteren, tevegen f bewerken. Om een instructeur aan een trainingssessie te te kennen, met u gegevens aan de databank tevegen. Met de knp "Tevegen..." kunt u de vereiste en ptinele infrmatie ver de instructeur(s) in de databank inveren. (De knp 'Details...' gebruikt u m gedetailleerde infrmatie ver de instructeur te bekijken.) Setup efenppstatins Ongeacht het feit f u één f meerdere efenpppen gebruikt, is dit de plaats waar u cursisten aan een efenppwerkstatin kppelt. Dit hangt af van het srt trainingssessie dat u geselecteerd hebt in de trainingsmdus. Hier kan de gebruiker één f twee cursisten beademingen, cmpressies en defibrillaties laten uitveren. Nadat de infrmatie ver de cursist is aangemaakt in de cursistendatabank, kan het afrlmenu gebruikt wrden m de juiste selectie van cursisten te maken. Tevegen & verwijderen: Hier kan de gebruiker efenppwerkstatins tevegen en verwijderen vr een trainingssessie. Telkens wanneer een efenppwerkstatin wrdt tegevegd, met de gebruiker de studenten selecteren en verantwrdelijkheden tewijzen: beademing, cmpressie en defibrillatie. Opmerking: De nderdelen 'instructeurs' en 'nrmen' zijn van tepassing p alle werkstatins als meer dan één statin gebruikt wrdt tijdens een trainingssessie.

22 22 Instellingen sessie De efenppwerkstatins tewijzen aan elke verbnden efenpp. Zdra de gebruiker de nrmen en trainingsmdus geselecteerd heeft, is hij klaar m studenten (efenpptrainingsstatins) te selecteren en te te wijzen aan de efenpppen met de vensters: knp. Als de gebruiker deze knp aanklikt, penen er twee Eén efenpp aangeslten: Als slechts één efenpp p de cmputer aangeslten is, verschijnt nderstaand bericht: Klik Cntinue m de efenpp te detecteren en te te wijzen. Meerdere efenpppen aangeslten: Als meer dan één efenpp p de cmputer aangeslten is en het aantal efenpppen dat gedetecteerd wrdt verschilt van het aantal trainingsstatins dat de gebruiker heeft ingegeven, dan verschijnt er een venster dat de gebruiker vraagt m het aantal trainingsstatins aan te passen aan het aantal efenpppen dat gedetecteerd werd. Afhankelijk van wat de gebruiker det, zal het efenpp lcaliseer scherm verschijnen:

23 Instellingen sessie 23 Dit venster bepaalt het vlgende: Oefenpp #. De gedetecteerde efenpp(pen) en de tegewezen nummers van de werkstatins Cursisten: Tnt de naam van de studenten die aan de efenpppen zijn tegewezen Lcatie: Welke prt van de pc de efenpp gedetecteerd heeft, zals bijvrbeeld een seriële prt (COM) f via een virtuele seriële prt verbnden via een serieel-usb adapter (meestal gedefinieerd als een COM prt met een getal dat grter is dan 2) Bijwerken: Hier verschijnt OK als een efenpp een efenppnummer tegwezen gekregen heeft. Wanneer alle efenpppen zijn tegewezen, dient de gebruiker p de OK knp te klikken m dr te gaan en de trainingssessie te starten.

24 24 Instellingen sessie Cursist(en) selecteren/tevegen/bewerken In dit nderdeel van het 'instellingen sessie'-scherm kunt u cursisten vr trainingssessies selecteren, tevegen f bewerken. De manier waarp u cursisten selecteert hangt af van welke trainingsmdus actief is. Is de geselecteerde trainingsmdus bijvrbeeld basisreanimatie met één hulpverlener? Dan is het enkel mgelijk m één cursist te selecteren vr zwel de beademingen als de cmpressies. Met de knp "Tevegen..." kunt u de vereiste en ptinele infrmatie ver de cursist(en) in de databank inveren. (Met de knp 'Details...' bekijkt u de gedetailleerde infrmatie ver de geselecteerde cursist.) Een eerder bepaalde instellingensessie pslaan/phalen 'Instellingen' phalen: Met dit nderdeel kunt u een ingestelde trainingssessie prepen vrdat de cursus start. Dit is nuttig als u wilt beschikken ver gebruiksklare scenari's. Hierbij haalt u alle instellingen van cursisten, instructeurs en richtlijnen p. Waardr u geen kstbare cursustijd meer verliest bij het instellen van deze 'instellingen'. Drukt u p de 'Instellingen laden' knp dan pent het 'Instellingen sessie laden'-scherm. Daarna selecteert u een reeds bewaarde 'instellingen sessie'. Dr het gewenste bestand aan te klikken, kmt u terug p het 'Instellingen sessie'-scherm, waarbij alle reeds pgeslagen instellingen autmatisch geladen wrden. 'Instellingen' pslaan: Hier slaat u de 'instellingen' p m later pnieuw te gebruiken.

25 Instellingen sessie 25 Keuze van de 'instellingen' bij een vlledig nieuwe sessie Klikt u p de knp dan krijgt u de vraag f u een nieuwe sessie wil vrbereiden. De bestaande instellingen wrden dan gewist. Was u aan het werk met een trainingssessie waarvan de gegevens ng niet pgeslagen werden? Dan krijgt u de vraag f u de lpende geregistreerde sessie wenst p te slaan in de databank. Daarna krijgt u de vraag f bestaande 'instellingen sessie' wil wissen f dat u deze wil gebruiken vr de vlgende trainingssessie.

26 26 Schermbeschrijvingen Schermbeschrijvingen Wanneer een trainingssessie lpt f geraadpleegd wrdt, zijn nderstaande schermen beschikbaar m details ver de sessie p te repen: Scherm met individuele statins (grafisch prestatie-verzicht) Scherm met meerdere statins (grafisch prestatie-verzicht) Scherm met samenvatting prestatie Scherm met numerieke prestatiegegevens Scherm met individuele statins (grafisch prestatieverzicht) In het scherm met de individuele statins, f het grafische prestatieverzicht, kunt u de prestaties van één f meerdere studenten cntrleren, registreren, afdrukken en vergelijken met de parameters van de gekzen reanimatierichtlijnen. Zdra u de 'instellingen sessie' parameters bepaald heeft, kan het prgramma de efenpppen traceren. Na een klik p de 'Verdergaan'-knp gaat het prgramma naar het scherm met de statins f het grafisch prestatieverzicht.

27 Schermbeschrijvingen 27 (bvenstaande illustratie geeft een sessie weer waarbij gebruik wrdt gemaakt van de AED Resusci Anne SkillReprter en het AED Trainer 2 testel met Laerdal Link technlgie) Start: Om een registreerbare trainingssessie met tijdsverlp te starten klikt u p de 'start/hervat'- knp die zich links bvenaan het scherm bevindt (grene pijl). Pauze/stp: Om een registreerbare trainingssessie te pauzeren f te stppen klikt u p de 'pauze/stp'-knp (rde verticale streepjes). In- en uitzmen: Met deze functie zmt u in f uit terwijl u de sessie bekijkt. Klik p 'plus'- f 'min'-knp m de tijdsdimensie p de grafiek te verbreden f te versmallen. U kunt k de gewenste tijdsdimensie in het keuzemenu selecteren. Met de '1'-knp gaat u terug naar de basisinstelling. Beademingen: De naam van de cursist die de beademing zal uitveren staat vermeld bven het beademingsdiagram. Het gebied in de gekleurde strk stelt de crrecte beademingsvlumes vr (vlgens de geselecteerde richtlijnen). Deze grafiek zal niet verschijnen als u Reanimatie znder AED met enkel cmpressies selecteert in de 'instellingen sessie'. Deze grafiek tnt de beademingsglfvrmen in milliliter (ml). Als u gebruik van tegevegde zuurstf selecteert, verschijnt er een blauwkleurige strk die de juiste beademingsvlumes weergeeft (vlgens de geselecteerde richtlijnen). Er verschijnt k een merkteken dat aangeeft wanneer beademingen met tegevegde zuurstf startten. Als u geen tegevegde zuurstf meer tedient, kunt u een tweede keer p de knp vr beademingen met tegevegde zuurstf klikken: dan verdwijnt de O2-beademingsstrk en wrdt het genblik aangeduid waarp de nrmale beademingen hervat werden. Verduidelijking van de tekst in de beademingsgrafiek: Reanim.prbl. (reanimatieprblemen): Te snelle beademing - het beademingsvlume in milliliters/secnde wrdt aangegeven bven de betrkken beademing.

28 28 Schermbeschrijvingen Reanim.details (reanimatiedetails): Bij elke beademingsreeks ziet u het aantal crrect uitgeverde beademingen ten pzichte van het ttaal uitgeverde beademingen. Cmpressies: De naam van de cursist die de cmpressie zal uitveren staat vermeld bven het cmpressiediagram. Het gebied in de gekleurde strk stelt de crrecte cmpressiegraad vr (vlgens de geselecteerde richtlijnen). Deze grafiek zal niet actief zijn als u Reanimatie znder AED met enkel beademingen selecteert in instellingen sessie. Een cmpressie in de cmpressiegrafiek wrdt weergegeven in millimeter (ml). Verduidelijking van de tekst in de cmpressiegrafiek: Reanim.details (reanimatiedetails): Bij elke cmpressiesreeks ziet u: het aantal crrect uitgeverde cmpressies ten pzichte van het ttaal uitgeverde cmpressies:

29 Schermbeschrijvingen 29 gemiddelde aantal cmpressies per minuut: gemiddelde Duty Cycle : "Tn:" aan/uit bediening vr diverse nderdelen Reanimatieprbleem: Vink "Reanim.prbl." (reanimatieprblemen) aan m verduidelijkingen te zien bij reanimatieprblemen zals fute handpsities tijdens cmpressie f te hg aantal beademingen. Reanimatiedetails: Vink "Reanim.details" (reanimatiedetails) aan m reanimatiedetails te zien zals de verhuding cmpressie-beademing f het aantal crrecte cmpressies en beademingen in een reeks. Gebeurtenissen: Vink "Gebeurtenissen" aan m verschillende acties tijdens een sessie te zien zals: reactie cntrleren;

30 30 Schermbeschrijvingen ademhaling cntrleren; luchtwegen vrijmaken; aankmst van de defibrillatr; hulp inrepen; alle AED tepassingen. Icn efenpp: Als u deze knp aanklikt, verschijnt er een visuele vrstelling van de efenpp met zichtbare indicatren zals nmiddellijke feedback p hartslagcntrle, pzwelling van de maag en indicatren die fute handpsities tijdens cmpressies aangeven. Als u een AED Resusci Anne met Laerdal Link Technlgy gebruikt, zullen een AED trainer 2 en AED-elektrden zichtbaar zijn die tnen f de elektrden crrect geplaatst wrden nadat het AED Trainer 2 testel ingeschakeld is en minstens één van beide elektrden crrect p de rmp van de efenpp geplaatst wrdt. Reanimatie-indicatren: De reanimatie-indicatren kan de instructeur gebruiken m in één gpslag een indicatie te krijgen van belangrijke reanimatie-prestatieparameters. Deze indicatren zijn zichtbaar als de Reanim. -indic -knp aangeklikt is en vervangen de afbeelding van de efenpp. De Handen af -tijdsindicatr tnt de tijd waarin de patiënt (efenpp) geen circulatie-activiteiten ndergaat. zals cmpressies. Als een cursist een circulatie-activiteit uitvert, wrdt de indicatr p nul gezet en verdwijnt hij van het scherm. De cmpressierati-indicatr tnt een schrijdend gemiddelde van het aantal cmpressies per minuut tijdens de drie laatste cmpressies. De beademingsrati-indicatr tnt een schrijdend gemiddelde van het aantal beademingen per minuut tijdens de drie laatste beademingen. Opmerking: Als u de trainingssessie pauzeert, f als u een sessie uit de databank bekijkt, geven de indicatren de gemiddelden aan vr de vlledige sessie, en dus niet schrijdend per drie laatste handelingen. Gebeurtenissen: Het bedieningspaneel vr de diverse acties is altijd beschikbaar p het scherm van elk statin. Deze manueel te selecteren acties hebben enkel betrekking p het geselecteerde

31 Schermbeschrijvingen 31 statin. Deze acties wrden niet autmatisch gevlgd: u kunt ze tevegen als ze vrkmen in het trainingsscenari. De verschillende functies zijn: ademhaling cntrleren; hulp inrepen; aankmst van de defibrillatr; het intrduceren van beademingen met tegevegde zuurstf; de mgelijkheid m een indicatr te te vegen vr het checken van tekenen van leven f circulaties (dit laatste biedt u de kans m manueel een ntitie te te vegen vr trainingen van niet-prfessinelen waarbij de hulpverleners niet verplicht zijn m de hartslag te cntrleren). Metrnm: Rechts nderaan het scherm met het individuele statin bevindt zich een klein pictgram met een metrnm. U kunt het pictgram met de muis aanklikken m een metrnmbieptn van 100 slagen per minuut te activeren. Als deze functie actief is, zult u dat zien dr het knipperend pictgram. De functie geldt vr elk statin apart. Als er meerdere efenpppen gebruikt wrden, zult u het vr elk statin apart meten activeren. AED Trainer/Laerdal Link activiteiten: Als u trainingssessies hudt met een AED Resusci Anne efenpp, het AED Trainer 2 testel en speciale trainingselektrdes met Laerdal Link Technlgy, verschijnen er autmatisch speciefieke bedieningspanelen vr bepaalde acties. Deze acties ziet u k p de afstandsbediening van het AED Trainer 2 testel. Er verschijnt k een afbeelding die de AED Trainer 2 en de AED elektrdes vrstelt als het systeem die detecteert (zie k de AED Trainer 2 gebruikershandleiding vr details). Als u meer dan één statin gebruikt, laat de Alles -knp de geselecteerde acties vr meer dan één statin gelden. Met de knp Verander het scenari -knp kunt u het AED scenari selecteren/veranderen. Deze functie is alleen actief als u alle sessies pauzeert. Als u de Verander het scenari -knp indrukt, verschijnt er een scherm "Verander AED-scenari. U kunt het scenari kiezen uit een keuzemenu. U kunt p elk genblik de details-knp selecteren m een samenvatting te krijgen van het geselecteerde scenari vr een verzicht van de details van het scenari. Vink Tepassen p alle efenppen aan als deze selectie van het scenari vr alle efenpptrainingsstatins met gelden.

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Programmeer handleiding. Informer Pro. P2000 alarmontvanger Software versie V1.10 USB Hardware versie V12

Programmeer handleiding. Informer Pro. P2000 alarmontvanger Software versie V1.10 USB Hardware versie V12 Infrmer Pr P2000 alarmntvanger Sftware versie V1.10 USB Hardware versie V12 Inhudspgave: Inleiding.. 2 Sftware installatie... 3 De Pager in de prgrammeer unit plaatsen.. 4 Scherm 1 - Cde and Features Scherm....5

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie