Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91"

Transcriptie

1 Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91 Versie 1.12 Januari 2008

2 2008 Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem opgeslagen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2

3 Werken met de formaten in OfficeNet Direct Dit document is geschreven voor mensen die specificaties definiëren om gegevens te importeren in het ABN AMRO Electronic Banking product OfficeNet Direct. OfficeNet Direct is een op zichzelf staand product. Het kan als communicatiemodule dienen voor ABN AMRO Electronic Banking programma s zoals de modules Binnenland betalen, Buitenland betalen en incasso die onderdeel zijn van OfficeNet Extra voor Windows. OfficeNet Direct kan tevens dienen als communicatieprogramma in combinatie met financieel administratieve pakketten, zodat opdrachten naar ABN AMRO kunnen worden verstuurd en rapportageinformatie kan worden ontvangen. Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de Electronic Banking ServiceDesk. Met vragen kunt u ook terecht bij de volgende afdeling: ABN AMRO N.V. Afdeling Functioneel Beheer & Support Interactive Banking T.a.v. Beheer formaten Postbus EA Amsterdam PAC AA Alhoewel de informatie in dit document met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden daarin. Wij behouden ons het recht voor om de (technische) gegevens van de besproken producten te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen. Bij gebruik ten behoeve van derden van de in dit boekje opgenomen informatie vrijwaart u ons voor aanspraken van die derden. ABN AMRO N.V. 3

4 Inhoudsopgave WERKEN MET DE FORMATEN IN OFFICENET DIRECT IN HET KORT: DE ACHTERGROND VAN DE FORMATEN VERWERKING VAN OPDRACHTEN IN OFFICENET DIRECT CLIEOP ALGEMEEN OPDRACHTTYPEN RECORDS CLIEOP03-FORMAAT TOELICHTING OP DE RECORDS VAN HET CLIEOP03-FORMAAT ELFPROEF TOEGESTANE TEKENS AFWIJKINGEN BIJ ADMINISTRATIEVE VERWERKING ABN AMRO BTL ALGEMEEN OPDRACHTTYPEN STRUCTUUR RECORDINDELING INDELING VOORLOOPRECORD INDELING BETAALRECORD DEEL 1 VAN INDELING BETAALRECORD DEEL 2 VAN INDELING BETAALRECORD DEEL 3 VAN INDELING BETAALRECORD DEEL 4 VAN INDELING TOTAALRECORD INDELING SLUITRECORD VERBANDCONTROLES CRITERIA EU-BETALING (IBAN/BIC) GEBRUIK VAN DES-HASH I.C.M. BTL91-BESTANDEN...22 BIJLAGE A: CODE-BETALINGSINSTRUCTIE

5 1. In het kort: de achtergrond van de formaten De formaten die door OfficeNet Direct worden ondersteund zijn ClieOp03, ABN AMRO BTL91, SWIFT MT940 en SWIFT MT942. Met behulp van deze beschrijving is het mogelijk om specificaties te definiëren om gegevens te importeren in OfficeNet Direct vanuit andere software. U leest hier met welke kenmerken u daarbij rekening moet houden. In dit document worden de uitzonderingen ten opzichte van officiële formaatbeschrijvingen van de uitgevende instantie behandeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Met importeren bedoelen we in dit hoofdstuk het integreren van een bestand met opdrachten in OfficeNet Direct, aangemaakt met een ander programma. OfficeNet Direct ondersteunt de volgende formaten: Voor het importeren van gegevens in OfficeNet Direct Voor het exporteren vanuit OfficeNet Direct -ClieOp03 -ABN AMRO BTL91 -SWIFT MT940 -SWIFT MT942 De formaten zijn ontwikkeld om elektronische verwerking van gegevens (opdrachten of rekeningrapportage) mogelijk te maken. ClieOp03 is een formaat van Equens (voorheen Interpay) voor de aanlevering van binnenlandse betaalopdrachten en incassi. Het BTL91 formaat is ontwikkeld door ABN AMRO, bedoeld om buitenlandse opdrachten elektronisch aan te leveren. De SWIFT formaten zijn van SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) en zijn bedoeld voor de export van rekeninginformatie. De formaten in OfficeNet Direct wijken af van de officiële formaatbeschrijvingen; ook gelden soms andere validaties. Dit is noodzakelijk om administratieve verwerking in de systemen van ABN AMRO mogelijk te maken. Dit document beschrijft voor ClieOp03 en ABN AMRO BTL91 de specifieke kenmerken voor een correcte aanlevering van gegevens via OfficeNet Direct. De formaten SWIFT MT940 en MT942 worden niet in dit document beschreven. 5

6 2. Verwerking van opdrachten in OfficeNet Direct In dit hoofdstuk wordt beknopt uitgelegd hoe opdrachten welke voldoen aan de formaatbeschrijvingen ClieOp03 en ABN AMRO BTL91 worden verwerkt in OfficeNet Direct. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar de helpteksten die standaard bij het pakket OfficeNet Direct worden meegeleverd. De helpteksten in het programma roept u aan met behulp van functietoets F1. De opdrachten in het formaat ClieOp03 of ABN AMRO BTL91 kunnen worden aangemaakt in een financieel administratief pakket of een module behorend bij OfficeNet Extra. Deze opdrachten moeten vervolgens als bestand worden opgeslagen. OfficeNet Direct zal deze bestanden automatisch in verwerking nemen wanneer: - de bestanden voldoen aan de formaatbeschrijvingen - de bestanden worden aangeboden in een vooraf afgesproken directory Deze directories zijn gespecificeerd in OfficeNet Direct. U vindt de instellingen voor de directories bij de optie 'Instellingen\Conversies\OfficeNet Direct Import'. Indien de opdrachtbestanden worden geplaatst in de directories die in OfficeNet Direct zijn gespecificeerd zullen deze bestanden worden verwerkt in OfficeNet Direct. Met OfficeNet Direct kunnen de opdrachten vervolgens worden ondertekend en verzonden naar ABN AMRO. Onderstaand figuur geeft schematisch dit proces weer. Aanmaak opdrachten in fin. adm. pakket of module Opslaan als bestand in gespecificeerde directory Opstarten OfficeNet Direct: optie Opdrachten\ Geïmporteerd Tekenen en Verzenden naar ABN AMRO N.B. De manier waarop het bestand wordt opgeslagen is niet van belang, zolang de bestanden aan de formaatbeschrijvingen voldoen kunnen de bestanden, ongeacht de bestandsextensie, ter verwerking worden aangeboden. Tijdens het verwerkingsproces vindt controle plaats van de aangeboden opdrachten. Gecontroleerd wordt of de opdrachten kunnen worden verwerkt bij ABN AMRO. Dit kan inhouden dat OfficeNet Direct constateert dat de opdrachten nog niet kunnen worden getekend en verzonden omdat niet aan bepaalde eisen is voldaan. Dit is zichtbaar aan de status van het bestand in het scherm 'Opdrachten\Geïmporteerd' in OfficeNet Direct. Opdrachten die niet kunnen worden geïmporteerd zijn zichtbaar in het scherm 'Opdrachten\Geweigerd bij import'. Meer informatie over de status van opdrachten en geweigerde opdrachtbestanden vindt u in de helpteksten behorend bij dit scherm. In de hoofdstukken over ClieOp03 en ABN AMRO BTL91 wordt uitgegaan van de standaard installatie van OfficeNet Direct. Dit is onder meer van belang om te weten voor de instellingen van de directories waarin de opdrachtbestanden worden geplaatst. 6

7 3. ClieOp03 De in dit hoofdstuk beschreven bijzonderheden over het gebruik van het ClieOp03- formaat in combinatie met OfficeNet Direct gaan uit van de officiële formaatbeschrijving ClieOp03 uitgegeven door Equens (voorheen Interpay). De ClieOp03-formaatbeschrijving is te downloaden van Onder File Layout vindt U de koppeling naar de PDF-bestanden ClieOp en ClieOp NL. 3.1 Algemeen Batchopdrachten: zuivere/onzuivere Postbankopdrachten Een Postbankopdracht (betaling naar of incasso van een Postbankrekening) is zuiver als de opdrachtgever heeft gecontroleerd of de tenaamstelling van de Postbankrekening overeenkomt met de registratie van de Postbank. Is dit het geval dan kunnen deze bestanden zonder naam en woonplaatsgegevens geïmporteerd worden. Bij zuivere opdrachten voert de Postbank geen naam/nummercontrole meer uit. Om import van zuivere opdrachten in OfficeNet Direct mogelijk te maken geeft u in het ClieOp03 bestand met het veld Transactiesoort aan dat een opdracht zuiver verwerkt moet worden. 3.2 Opdrachttypen Welke controles OfficeNet Direct toepast en hoe de opdrachten ter verwerking moeten worden aangeboden, wordt bepaald door: de directory waarin de opdrachten worden geplaatst de instelling individueel/batch in OfficeNet Direct eventueel aangebrachte kenmerken in het aangeleverde bestand Deze punten worden hieronder toegelicht. Spoedopdrachten en niet-spoedopdrachten Of een opdracht als spoed- of als niet-spoedopdracht wordt verwerkt is afhankelijk van de directory waarin de opdrachten in ClieOp-formaat ter verwerking worden aangeboden aan OfficeNet Direct. Binnenlandse opdrachten welke als spoedopdrachten verwerkt dienen te worden biedt u aan in de directory C:\...\OfficeNet Extra\Clieop\Spoed. Alle overige binnenlandse opdrachten welke als niet-spoedopdrachten verwerkt dienen te worden biedt u aan in de directory C:\...\OfficeNet Extra\Clieop. Individueel of batch In OfficeNet Direct kunt u instellen of de opdrachten welke worden geïmporteerd individueel moeten worden verwerkt of als batch. Deze afhandeling van de opdrachten is instelbaar in het pakket. U gaat hiervoor naar de map Instellingen en kiest voor Algemeen. Onder het kopje Overige instellingen kunt u bepalen hoe de afhandeling plaats moet vinden. Als u het hokje Opdrachten als batch behandelen aanvinkt worden de geïmporteerde opdrachten als batch verwerkt. Deze opdrachten worden als één bedrag aan u teruggemeld op het dagafschrift. U vinkt het hokje niet aan wanneer alle geïmporteerde opdrachten individueel aan u moeten worden teruggemeld. 7

8 Let op! - Deze instelling is alleen van toepassing als u werkt met OfficeNet Direct in combinatie met een financieel administratief pakket. Wanneer u werkt met de module Binnenland betalen van OfficeNet Extra is het type verwerking (batch, spoed, normaal of acceptgiro) bepalend voor de verwerking van de opdracht in OfficeNet Direct. - Incasso-opdrachten worden altijd als batch verwerkt. Acceptgiro Door middel van de hiervoor genoemde instellingen kan onderscheid gemaakt worden tussen spoed- en niet-spoedopdrachten en tussen individuele- en batchopdrachten. Het onderscheid tussen normale- (bankgiro) en acceptgiroopdrachten wordt aangegeven door vermelding van het betalingskenmerk en de formuliercode van de acceptgiro in het ClieOp03 bestand. Het voordeel hiervan is dat het mogelijk is om de kenmerken van een acceptgiro te behouden in het betalingsproces. Formuliercode Om opdrachten welke worden aangeboden aan OfficeNet Direct te laten verwerken als acceptgiro plaatst u aan het einde op de eerste positie van de filler van infocode 0100 de tweecijferige formuliercode, deze code volgt dus na het rekeningnummer begunstigde. De formuliercode staat rechtsonderaan in de witte balk op een acceptgiro (mogelijke waarden zijn 12, 13, 14, 15). Indien van toepassing kunt u het betalingskenmerk van de acceptgiro plaatsen in infocode Incasso-opdrachten Incasso-opdrachten worden herkend aan de transactiesoort (1001 of 1002) en moeten altijd in een aparte batch worden aangeleverd. 3.3 Records Clieop03-formaat Toelichting vorm: 9(n) de rubriek is numeriek en telt n posities X(n) de rubriek is alfanumeriek en telt n posities Naam Vorm Verplichte Inhoud Opmerking / toelichting Bestandsvoorlooprecord Aanmaakdatum bestand Bestandsnaam Inzender identificatie Bestandsidentificatie Duplicaatcode 9(6) X(8) X(5) X(4) 9(1) X(21) 0001 A CLIEOP03 1 formaat ddmmjj Niet verplicht in OfficeNet Verplichte waarde in OfficeNet Bestandssluitrecord X(45) 9999 A 8

9 Naam Vorm Verplichte Inhoud Opmerking / toelichting Batch voorlooprecord Transactiegroep Rekeningnummer opdrachtgever Batchvolgnummer Aanleveringsmuntsoort X(2) 9(10) X(3) X(26) 0010 B EUR Bij import van één batch in een bestand kan worden volstaan met nullen Vaste omschrijving record Vaste omschrijving X(32) X(13) 0020 A Niet verplichte rubriek echter als recordcode en variantcode in bestand voorkomen dan moet de rubriek gevuld worden Opdrachtgever record NAWcode Gewenste verwerkingsdatum Naam opdrachtgever Testcode 9(1) 9(6) X(35) X(2) 0030 B 1 P Verplichte waarde in OfficeNet formaat ddmmjj Verplichte waarde in OfficeNet Batch sluitrecord Totaalbedrag Totaal rekeningnummers Aantal posten 9(18) 9(10) 9(7) X(10) 9990 A Transactie record Transactiesoort Bedrag Rekeningnummer betaler Rekeningnummer begunstigde Bij acceptgiro wordt filler vervangen door: Formuliercode X(4) 9(12) 9(10) 9(10) X(9) 9(2) X(7) 0100 A waarde 12, 13, 14 of 15 9

10 Naam Vorm Verplichte Inhoud Opmerking / toelichting Naam betaler record Naam betaler X(35) X(10) 0110 B Alleen gebruiken in combinatie met incasso transactiesoort 1001 of 1002 Woonplaats betaler record Woonplaats betaler X(35) X(10) 0113 B Sinds 2005 niet meer verplicht. Alleen gebruiken in combinatie met 0110 Betalingskenmerk record Betalingskenmerk X(16) X(29) 0150 A Verplicht in combinatie met acceptgiro met formuliercode 13 of 15 Omschrijving record Omschrijving X(32) X(13) 0160 A Niet verplichte rubriek echter als recordcode en variantcode in bestand voorkomen dan moet de rubriek gevuld worden Naam begunstigde record Naam begunstigde X(35) X(10) 0170 B Niet verplicht bij batchverwerking Woonplaats begunstigde record Woonplaats begunstigde X(35) X(10) 0173 B Sinds 2005 niet meer verplicht. 3.4 Toelichting op de records van het ClieOp03-formaat Tenzij anders vermeld in de beschrijving van een rubriek geldt: alfanumerieke rubrieken worden links aangesloten en aangevuld met spaties; numerieke rubrieken worden rechts aangesloten en aangevuld met nullen; niet ingevulde alfanumerieke rubrieken bevatten spaties; niet ingevulde numerieke rubrieken bevatten nullen; elke rubriek van een gebruikt record dient ingevuld te zijn. Aantal posten (Batch sluitrecord) Het aantal Transactie records tussen Batch voorlooprecord en Batch sluitrecord. Het maximum is

11 Batchvolgnummer (Batch voorlooprecord) Een met 1 oplopend volgnummer per batch. Bij import van één batch in een bestand kan worden volstaan met nullen. Bedrag (Transactie record) Het bedrag van de post in centen. Het maximum is EUR ,08. Bestandsidentificatie (Bestandsvoorlooprecord) Identificeert het bestand uniek per maand. Inhoud: positie 1 2 positie 1 2 van Aanmaakdatum bestand (dag van de maand) positie 3 4 vanaf 1 met 1 oplopend volgnummer per dag van de maand waarop aanlevering heeft plaatsgevonden Betalingskenmerk (Betalingskenmerk record) Door de opdrachtgever aan de post toegekend kenmerk. Bij incasso is het betalingskenmerk vooral voor u van belang, en gebruikt u een omschrijving om de betaler te informeren. Bij terugboekingen ontvangt u namelijk altijd het betalingskenmerk van de oorspronkelijke incasso-opdracht retour. Als u een uniek betalingskenmerk gebruikt, kunt u eenvoudig zien welke incasso-opdracht wordt teruggeboekt. Indien u gebruik maakt van een formuliercode 13 of 15 bij verwerking van een acceptgiro is deze rubriek verplicht. Duplicaatcode (Bestandsvoorlooprecord) Verplichte waarde binnen OfficeNet 1 (unicaat) Inzender identificatie (Bestandsvoorlooprecord) Identificatie die de inzender zichzelf toekent. Naam begunstigde (Naam begunstigde record) Naam van de begunstigde volgens de opdrachtgever. Alleen de eerste 24 posities van de rubriek worden verwerkt, de overige posities worden genegeerd. Naam betaler (Naam betaler record) Naam van de betaler volgens de opdrachtgever. Alleen de eerste 24 posities van de rubriek worden verwerkt, de overige posities worden genegeerd. NAWcode (Opdrachtgever record) Verplichte waarde binnen OfficeNet = 1. Omschrijving (Omschrijving record) Toelichting op de post (factuurnummers, referentienummer e.d.) Rekeningnummer begunstigde (Transactie record) Het rekeningnummer van de ontvanger van Bedrag. Bij incasso geldt dat dit nummer gelijk moet zijn aan Rekeningnummer opdrachtgever. Postbankrekeningnummers worden niet voorafgegaan door een P, maar door nullen. Bankrekeningnummers moeten voldoen aan de elfproef. Rekeningnummer betaler (Transactie record) Het rekeningnummer van de betaler van Bedrag. Bij zakelijke betalingen geldt dat dit nummer gelijk moet zijn aan Rekeningnummer opdrachtgever. Postbankrekeningnummers worden niet voorafgegaan door een P, maar door nullen. Bankrekeningnummers moeten voldoen aan de elfproef. 11

12 Rekeningnummer opdrachtgever (Batch voorlooprecord) Bevat het bankrekeningnummer van de opdrachtgever van de batch. Bankrekeningnummers moeten voldoen aan de elfproef. Testcode (Opdrachtgever record) Geeft aan of de batch als productie of als test verwerkt dient te worden. Verplichte waarde in OfficeNet P Totaalbedrag (Batch sluitrecord) Het totaal van de rubrieken Bedrag in de batch. Het maximum is EUR ,01. Totaal rekeningnummers (Batch sluitrecord) Het totaal van de rubrieken Rekeningnummer betaler en Rekeningnummer begunstigde in de batch. Als deze som de lengte van de rubriek overschrijdt, wordt de rubriek gevuld met de rechter tien cijfers. Transactiegroep (Batch voorlooprecord) Geeft aan welke soort posten de batch bevat. Waarden: 00 zakelijke betalingen 10 incasso-opdrachten Transactiesoort (Transactie record) Geeft een nadere onderverdeling binnen Transactiegroep. Zie ook Postbankrekeningen. Waarden: 0000 onzuivere crediteurenbetaling naar een Postbank rekening 0003 onzuivere salarisbetaling naar een Postbank rekening 0005 crediteurenbetaling naar een bankrekening, of: zuivere crediteurenbetaling naar een Postbank rekening 0008 salarisbetaling naar een bankrekening, of: zuivere salarisbetaling naar een Postbank rekening 1001 incasso ten laste van een bankrekening, of: zuivere incasso ten laste van een Postbank rekening 1002 onzuivere incasso ten laste van een Postbank rekening Vaste omschrijving (Vaste omschrijving record) Bevat een op alle posten van de batch van toepassing zijnde omschrijving. 12

13 3.5 Elfproef Bij het aanmaken van het bestand controleert u of bankrekeningnummers aan de elfproef voldoen: vermenigvuldig het meest linkse cijfer van het rekeningnummer met 10; vermenigvuldig het cijfer daarnaast met 9, het cijfer daarnaast met 8, enzovoorts, tot u het tiende cijfer met 1 hebt vermenigvuldigd; tel de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op; deel deze som door 11. Als de uitkomst van deze deling een geheel getal is, voldoet het bankrekeningnummer aan de 11-proef. Als voorbeeld nemen we rekeningnummer : 11 = x x x x x x x x x x = Toegestane tekens Bij import van een ClieOp03 bestand zal OfficeNet Direct controleren of de karakters in het aangeboden bestand toegestaan zijn voor verwerking in de systemen van de ABN AMRO Bank. De volgende tekens zijn toegestaan: - hoofdletters; - cijfers; - de leestekens spatie ( ), punt (.), asterisk (*), slash (/), at minteken/koppelteken (-) percentage (%), ampersand (&) en gelijk (=). Alle andere tekens vervangt OfficeNet Direct bij het importeren door spaties. We adviseren daarom alleen de toegestane tekens te gebruiken. 13

14 3.7 Afwijkingen bij administratieve verwerking In ClieOp03 is voor elke rubriek een aantal posities in het bestand beschikbaar. Ook in OfficeNet Direct geldt een maximaal aantal posities per rubriek. Het aantal beschikbare posities in OfficeNet Direct kan afwijken van het aantal posities dat beschikbaar is volgens de formaatbeschrijving van ClieOp03. Dit heeft te maken met de afhandeling in de systemen van ABN AMRO. OfficeNet Direct controleert het aantal posities bij import van het ClieOp03 bestand. Eventuele aanpassingen die hierin worden gedaan zijn zichtbaar door middel van de status die het geïmporteerde bestand krijgt. Tevens wordt gemeld welke aanpassing het betreft. De onderstaande tabel geeft het aantal toegestane posities weer. Als de rubriek zich bevindt in een info-indeling waartoe meerdere rubrieken behoren, geven we tevens aan in welke info-indeling de rubriek zich bevindt. Aantal beschikbare posities in OfficeNet Direct Rubriek ClieOp03 OfficeNet Direct Naam begunstigde (35 posities) 24 posities (naam) Naam betaler (35 posities) 24 posities (naam) Woonplaats begunstigde (35 posities) 20 posities (plaats) 18 posities (plaats) voor spoedopdrachten Woonplaats betaler (35 postities) 20 posities (plaats) Betalingskenmerk (16 posities) 3 * 32 posities (omschrijving, zie onderstaande Vaste omschrijving (4 * 32 posities) toelichting) Omschrijving (4 * 32 posities) De rubrieken Betalingskenmerk, Vaste omschrijving en Omschrijving worden bij import van het ClieOp03 bestand, voor zover het aantal posities dit toelaat, gevuld in het veld Omschrijving in OfficeNet Direct. In dit veld zijn 3 regels beschikbaar van elk 32 posities. Deze regels worden achtereenvolgens gevuld met de rubrieken Betalingskenmerk, Vaste omschrijving en Omschrijving. Tussen de rubrieken wordt een spatie geplaatst binnen het beschikbare aantal posities in OfficeNet Direct. De overige posities in de rubriek(en) vervallen. 14

15 4. ABN AMRO BTL91 De in dit hoofdstuk beschreven bijzonderheden over het gebruik van het ABN AMRO BTL91-formaat in combinatie met OfficeNet Direct gaat uit van de officiële formaatbeschrijving Buitenland Opdrachten ABN AMRO BTL91 (of kortweg BTL91). Dit door ABN AMRO ontwikkelde formaat wordt momenteel alleen nog gebruikt t.b.v. importeren van gegevens in OfficeNet Direct. 4.1 Algemeen Buitenlandse opdrachten welke moeten worden geïmporteerd in OfficeNet Direct plaatst u in de directory 'installatiedirectory'\btl91, ongeacht het opdrachttype. 4.2 Opdrachttypen Via BTL91 kunnen de volgende buitenlandse opdrachttypen worden geïmporteerd in OfficeNet Direct: ABN AMRO Buitenland betaling Normaal ABN AMRO Buitenland betaling Spoed ABN AMRO Cheque ABN AMRO EU-betaling (IBAN/BIC) De codes voor het definiëren van de Buitenland betalingen en Cheque opdrachten zijn beschikbaar in de formaatbeschrijving van BTL91. Er is geen code beschikbaar voor een EU-betaling (IBAN/BIC). Voor het samenstellen van een EU-betaling (IBAN/BIC) zie paragraaf Structuur Ieder bestand bestaat uit 1 voorlooprecord, 1 batch en 1 sluitrecord Een betaalopdracht is onderverdeeld in 4 betaalrecords; 1 t/m 4 Elke betaalopdracht heeft een uniek nummer, welke oplopend gesorteerd is. Een batch bestaat uit maximaal 9999 betaalopdrachten gevolgd door één of meer totaalrecords die gegroepeerd per aanwezige opdracht-muntcode-iso voorkomen na het laatste betaalrecord en vòòr het sluitrecord. 4.4 Recordindeling Recordlengte Alfabet Toelichting op de vorm: 192 gevolgd door een einde record indicatie (ASCII 'CRLF', HEX '0D0A'). ASCII a = alfanumeriek n = numeriek d = decimalen 15

16 Bij alfanumerieke velden (aangeduid met 'a') zijn de volgende tekens toegestaan: A t/m Z (slechts hoofdletters), cijfers 0 t/m 9, de leestekens spatie ( ), punt (.), asterisk (*), slash (/), at minteken/koppelteken (-) percentage (%), ampersand (&) en gelijk (=) Alle andere tekens vervangt OfficeNet Direct bij het importeren door spaties. We adviseren daarom alleen de toegestane tekens te gebruiken N.B. De dubbele punt wordt door SWIFT ook als scheidingsteken gebruikt en mag derhalve niet op de eerste positie van een rubriek staan. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden (aangeduid met 'n') zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten Indeling Voorlooprecord Nr. Naam Start positie Deviezenbank Mediumcode Versienummer Aanmaakdatum bestand Batchnummer Opdrachtgever naam idem adres idem woonplaats idem landnaam Bedrijfstak Uitvoeringsdatum Vorm 2n 4a 1a 2n 8n 3n 4n 8n 20a Verplichte Inhoud 11 ABNA X spaties Opmerking / toelichting * * formaat JJJJMMDD zie toelichting * niet verplichte rubriek formaat JJJJMMDD * Rubrieken Mediumcode, Versienummer en Bedrijfstak worden niet meer actief gebruikt. Hiervoor dient de verplichte inhoud te worden gebruikt Batchnummer Batchnummer naar keuze binnen het waardenbereik (001 t/m 999). Voorkeur hierbij is iedere volgende batch een hoger nummer te geven. 16

17 Indeling Betaalrecord deel 1 van 4 Nr. Naam Start positie Opdrachtnummer Opdr.gever Rekmuntcode-ISO Opdr.gever rekeningnummer Opdracht muntcode Opdrachtbedrag Gewenste Verwerkingsdatum Code-kosten-BNL Code-kosten-KORR Code-soort opdracht Code-soort uitvoering Code-Cheque crossen Code-Verz-cheque Code-Betalingsinstr 1 Code-Betalingsinstr 2 Code-Betalingsinstr 3 Code-Betalingsinstr 4 filler Vorm 2n 4n 3a 10n 3a 15n 3d 8n 1n 1n 1n 1n 1a 1a 2a 2a 2a 2a 133a Verplichte Inhoud 21 spaties Opmerking / toelichting zie toelichting 1e positie = 0 verplicht veld formaat JJJJMMDD 21-2 Opdrachtnummer Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit vier deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. Iedere huidige opdracht, bestaande uit vier deelrecords, krijgt een nummer dat 1 hoger is dan het nummer van de vorige opdracht. Nummering moet bij 1 beginnen. (waardenbereik : ) 21-3 Opdrachtgever Rekeningmuntcode-ISO Muntcode, conform ISO-muntcodetabel, van de rekening opdrachtgever. Bij opdrachten t.l.v. de VV-rekening (Opdrachtgever Rek.muntcode ongelijk aan EUR) dient Opdracht muntcode (record 21-5) gelijk te zijn aan Opdracht-Muntcode-ISO Muntcode, conform ISO-muntcodetabel, van het opdrachtbedrag 21-6 Opdrachtbedrag Alleen numerieke tekens. Derde decimaal moet nul zijn, indien muntcode is JPY of ISK dan dienen de 3 decimalen 0 te zijn. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde posities van achteraf gezien. Bedrag moet groter zijn dan nul en kleiner dan 90 miljard ongeacht de muntsoort Code-kosten BNL Verrekening van kosten en of provisies die ABN AMRO voor het uitvoeren van de opdracht in rekening brengt. Waardenbereik 1 = kosten t.l.v. EUR-rekening opdrachtgever 2 = kosten t.l.v. VV-rekening opdrachtgever (alleen mogelijk als record 21-3 is ongelijk aan EUR) 3 = kosten t.l.v. begunstigde Verbandcontroles: 6, 7, 8 zie pagina 21 17

18 21-9 Code-Kosten-Korr Verrekening van kosten en of provisies die door de buitenlandse (korrespondent) bank in rekening worden gebracht Waardenbereik 1 = kosten t.l.v. EUR-rekening opdrachtgever 2 = kosten t.l.v. VV-rekening opdrachtgever 3 = kosten t.l.v. begunstigde Verbandcontroles: 6, 7, 8, 9 zie pagina Code-soort-opdracht Deze rubriek geeft aan of de opdracht wordt uitgevoerd als overboeking of dat de ABN AMRO een cheque verstrekt. Waardenbereik 0 = overboeking 1 = cheque Verbandcontroles: 1, 2, 3, 4, 9, 10 zie pagina Code-soort-uitvoering Een overboeking wordt door ABN AMRO verzonden via het SWIFT-netwerk. Deze rubriek geeft aan of er een normaal of spoed bericht wordt verzonden. Waardenbereik 0 = Normaal 2 = Spoed Verbandcontroles: 1, 9 zie pagina Code-cheque-crossen Cheques worden standaard gecrossed wat betekent dat de begunstigde de cheque alleen via zijn bankrekening en niet contant kan incasseren. Waardenbereik J = Cheque crossen indien code-soort-uitvoering = 1 (cheque) Spatie indien code-soort-uitvoering = 0 (overboeking) Verbandcontroles: 1, 9 zie pagina Code-Verz-cheque Deze rubriek geeft de adressering van de cheque aan. Waardenbereik 2 = cheque zenden aan opdrachtgever 3 = cheque zenden aan begunstigde Verbandcontroles: 1, 9, 10 zie pagina /17 Code-betalingsinstructie (1t/m4) Deze instructies zijn bestemd voor de buitenlandse bank. LET OP: Deze instructies leiden tot extra handelingen welke door de buitenlandse bank worden getarifeerd. Deze tarieven zijn niet altijd transparant. Waardenbereik zie bijlage A Verbandcontroles: 3, 9 zie pagina 21 18

19 Indeling Betaalrecord deel 2 van 4 Nr. Naam Start positie Opdrachtnummer Begunstigde- Accountnummer Begunstigde-Naam Begunstigde-Adres Beg.-Woonplaats Beg.-Landcode (ISO) Beg.-Landnaam Vorm 2n 4n 34a 2a 10a Verplichte Inhoud 22 inhoud 21-2 spaties Opmerking / toelichting alleen cijfers/letters géén scheidingstekens verbandcontrole 3, 10 verbandcontrole Begunstigde-Accountnummer Rekeningnummer begunstigde. Hier mogen alleen cijfers en (hoofd)letters worden gebruikt. Scheidingstekens en koppeltekens zijn niet toegestaan. Dit kan leiden tot onjuiste import van de rekeningnummers, wat succesvolle verwerking van de opdracht in de weg staat. Verbandcontroles: 3, 5, 9 zie pagina Indeling Betaalrecord deel 3 van 4 Nr. Naam Start positie Opdrachtnummer Bank-beg-BIC Bank-beg-naam Bank-beg-adres Bank-beg-woonplaats Bank-beg-Landcode Bank-beg-Landnaam Vorm 2n 4n 11a 2a 33a Verplichte Inhoud 23 inhoud 21-2 spaties Opmerking / toelichting Verbandcontr. 1,2,4,9 Verbandcontr. 9 Verbandcontr. 1,2,4,9 Verbandcontr. 1,4,5,9 Verbandcontr Bank-Begunstigde-BIC De BIC-code (SWIFT-adres) van de bank van de begunstigde. Indien ingevuld een geldige BIC code bestaande uit 8 of 11 aaneengesloten posities. Positie 5 en 6 bevatten de ISO-landcode van de bank van begunstigde en dient overeen te komen met record 23-7 Verbandcontroles: 2, 4, 9 zie pagina Indeling Betaalrecord deel 4 van 4 Nr. Naam Start positie Opdrachtnummer Reden van betaling Reden van betaling Reden van betaling Reden van betaling filler 147 Vorm 2n 4n Verplichte Inhoud 24 inhoud 21-2 spaties Opmerking / toelichting 19

20 Indeling Totaalrecord Nr. Naam Start positie Totaal-Muntcode-ISO Totaalbedrag Aantal-Betaalopdr. 21 filler 25 Vorm 2n 3a 15n 3d 4n 168a Verplichte Inhoud 31 spaties Opmerking / toelichting getal > Totaal-Muntcode-ISO Voor alle betaalopdrachten met dezelfde Opdracht-muntcode-ISO (record 21-5) dient per batch één totaalrecord opgenomen te worden Totaalbedrag Het totaalbedrag van de opdracht in de muntsoort zoals vermeld in record De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linkse posities afgekapt Aantal-Betaalopdrachten Het aantal opdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in record Indeling Sluitrecord Nr. Naam Start positie Totaal-aantal-records Totaal-aantal-opdr filler Vorm 2n 6n 4n 180a Verplichte Inhoud 41 Opmerking / toelichting getal > Totaal aantal Records Totaal aantal records in het bestand inclusief voorlooprecord, de deelrecords van betaalopdrachten, totaalrecords en het sluitrecord. 20

21 4.5 Verbandcontroles NR INDIEN RUBRIEK 1 DAN MOET RUBRIEK 2 1 CODE-SOORT-OPDRACHT is overboeking (0) CODE-SOORT-UITVOERING gevuld zijn BANK-BEG-NAAM gevuld zijn BANK-BEG-WOONPLAATS gevuld zijn CODE-VERZ-CHEQUE leeg zijn CODE-CHEQUE-CROSSEN leeg zijn 2 BANK-BEG-LANDCODE-ISO is blanco en CODE-SOORT-OPDRACHT is 0 3 CODE-SOORT-OPDRACHT is 0 en BEGUNSTIGDE-ACCOUNTNR is blanco en alle CODE-BETALINGS INSTRUCTIES zijn ongelijk aan 07 4 BANK-BEG.-LANDCODE- ISO is NL en CODE-SOORT-OPDRACHT is 0 CODE-KOSTEN-KORR gevuld zijn BANK-BEG-SWIFTADRES gevuld zijn BANK-BEG-NAAM gevuld zijn BANK-BEG-WOONPLAATS gevuld zijn BEGUNSTIGDE-ADRES gevuld zijn BANK-BEG-SWIFTADRES gevuld zijn BANK-BEG-NAAM gevuld zijn BANK-BEG-WOONPLAATS gevuld zijn 5 BANK-BEG-LANDCODE-ISO is NL BEGUNSTIGDE-ACCOUNTNR gevuld zijn 6 CODE-KOSTEN-BNL is 1 CODE-KOSTEN-KORR 1 of 3 zijn 7 CODE-KOSTEN-BNL is 2 CODE-KOSTEN-KORR 2 of 3 zijn 8 CODE-KOSTEN-BNL is 3 CODE-KOSTEN-KORR 3 zijn 9 CODE-SOORT-OPDRACHT is cheque(1) 10 CODE-SOORT-OPDRACHT is 1 en CODE-VERZ-CHEQUE is 3 CODE-KOSTEN-KORR leeg zijn CODE-SOORT-UITVOERING leeg zijn CODE-CHEQUE-CROSSEN gevuld zijn CODE-VERZ-CHEQUE gevuld zijn CODE-BETALINGSINSTR-1 T/M 4 leeg zijn BEGUNSTIGDE-ACCOUNTNR leeg zijn BANK-BEG-SWIFTADRES leeg zijn BANK-BEG-NAAM leeg zijn BANK-BEG-ADRES leeg zijn BANK-BEG-WOONPLAATS leeg zijn BANK-BEG-LANDCODE-ISO leeg zijn BANK-BEG-LANDNAAM leeg zijn BEGUNSTIGDE-ADRES gevuld zijn BEGUNSTIGDE-LANDNAAM gevuld zijn N.B. verbandcontrole 4 is tevens van toepassing voor betaalopdrachten binnen het ABN AMRO concern 21

22 4.6 Criteria EU-betaling (IBAN/BIC) Met BTL91 kunt u een EU-betaling (IBAN/BIC) in OfficeNet importeren. Een EU-betaling(IBAN/BIC) moet daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen om tegen binnenlands tarief verwerkt te worden: Het bedrag van de betaling is in euro's; Het bedrag van de EU Betaling is maximaal euro; De kosten voor verwerking van de betaling worden gedeeld tussen opdrachtgever en begunstigde; Vermelding van het correcte en volledig rekeningnummer van de begunstigde opgegeven in IBAN formaat; Vermelding van correcte en volledige BIC (voorheen genaamd SWIFT- adres) van de bank van de begunstigde; De rekening van de begunstigde wordt aangehouden in een van de EU landen *; Geen aanvullende betalingsinstructies Voor de indeling van de betaalrecords in de BTL91-opdracht, welke niet wijzigt, leidt dit tot de volgende overeenkomstige rubriekbeschrijvingen: Rubriek Naam Start Vorm Inhoud positie 21-5 OPDRACHT-MUNTCODE-ISO 20 3a EUR 21-6 OPDRACHTBEDRAG 23 15n 3d <= CODE-KOSTEN-BNL 46 1n CODE-KOSTEN-KORR 47 1n /17 CODE-BETALINGSINSTRUCTIE Spaties 22-3 BEGUNSTIGDE-ACCOUNTNR 7 34a International Bank Account Number(IBAN) BANK-BEGUNSTIGDE- SWIFTADRES 7 11a volledige en juiste BIC BANK BEGUNSTIGDE- LANDCODE-ISO 123 2a EU-landencode 4.7 Gebruik van DES-hash i.c.m. BTL91-bestanden Indien u voor de aanmaak van opdrachten gebruik maakt van de module Buitenland betalen van OfficeNet Extra wordt aan het bestand dat wordt klaargezet voor verzending een Des Hash code in de filler van het sluitrecord toegevoegd. Een Des Hash code is een controlecijfer, het is het resultaat van een berekening die over een aantal variabelen in het bestand wordt uitgevoerd. Indien u gebruik maakt van een financieel administratief pakket dat het BTL91- bestand aanmaakt dient binnen OfficeNet Direct de optie Buitenlandse betalingen zonder hash accepteren te worden aangevinkt onder Instellingen/geavanceerd. Alleen de hoofdgebruiker is hiertoe geautoriseerd. 22

23 Bijlage A: CODE-BETALINGSINSTRUCTIE Deze instructies zijn bestemd voor de ontvangende bank. CODE AFKORTING IN SWIFTBERICHT TEKST IN TELEX OF EURO BETEKENIS 01 /PHONBEN/ ADVISE BENEF. BY PHONE Adviseer de begunstigde telefonisch. 02 /TELEBEN/ PLS ADV.BENEF.BY THE MOST Adviseer de begunstigde APPROPRIATE AND EFFICIENT via telecommunicatie. MEANS OF TELECOMM. 03 /PHON/ ADVISE THE ACCOUNT WITH Adviseer bank van de INSTITUTION BY TELEPHONE begunstigde, telefonisch. 04 /TELE/ ADV.ACC.WITH BK BY THE MOST Adviseer de bank van APPROPRIATE AND EFFICIENT de begunstigde, via MEANS OF TELECOM telecommunicatie 05 /REC/ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ ADVISE BEN. BANK BY Adviseer de bank van de SWIFT CHARGES FOR US CABLE/SWIFT CHARGES begunstigde telegrafisch FOR US of via SWIFT; wij betalen de kosten. 06 /REC/ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ ADVISE BEN. BANK BY Adviseer de bank van de SWIFT WITHOUT CHARGES CABLE/SWIFT WITHOUT begunstigde telegrafisch FOR US CHARGES FOR US of via SWIFT; wij betalen geen kosten. 07 /HOLD/ HOLD DISPOSAL Ter beschikking houden voor de begunstigde. 12 /REC/IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS IF BEN. IS UNKNOWN OR Indien de begunstigde DECEASED PLEASE RETURN HAS DECEASED PLEASE onbekend is, of is AMOUNT RETURN AMOUNT overleden gelieve het bedrag te retourneren. 13 /REC/THIS PAYMENT IS THIS PAYMENT IS Deze opdracht is IRREVOCABLE IRREVOCABLE onherroepelijk. 14 /INTRACOM/ INTERCOMPANY Overboeking tussen TRANSFER moeder / dochter maatschappij. 23

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91

Formaatbeschrijving BTL91 September 2014 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers N0 N Namen en Adressen 7-Cijferige s Bestandsbeschrijving Definitief oktober 203 Classificatie: Open Versie 3.0 Versie geschiedenis Versie Datum Status Gewijzigd door Belangrijkste wijzigingen.0 99 Definitief

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving Definitief Classificatie: OPEN Versie 4.1-1 november 2009 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Inhoud...4 2.2 Verstrekking...6 2.3 Wijziging...6 2.4 Testen...6 3 Technisch... 7 3.1 Structuur...7

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Key2Parkeren Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Module Vergunningen - Extern Financieel pakket Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status:

Nadere informatie

SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0

SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0 SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, NAWIBAN / NAWIKANT Definitief 1 oktober 2013 Classificatie: Open Versie 2.0 Versiegeschiedenis Versie Datum Status Bewerkt door Belangrijkste

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

Swift Formaten MT940 MT942 voor export van gegevens vanuit OfficeNet Direct

Swift Formaten MT940 MT942 voor export van gegevens vanuit OfficeNet Direct Swift Formaten MT940 MT942 voor export van gegevens vanuit OfficeNet Direct Januari 2008 2008 Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen...

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... 12 WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s Via Management,

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Algemeen Rabo OndernemersPakket 1 (ROP) per maand 7,90 ROP met Startersvoordeel 2 per maand 2,40 Rabo VerenigingsPakket 3 per maand 7,50 Rekening-Courant

Nadere informatie

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge):

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Voor bedrijven die betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats van naar hun eigen bank Februari 2013 Versie 1.0 Eén Europese betaalmarkt Europa

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

AFO 437 - Beheer automatische incasso

AFO 437 - Beheer automatische incasso AFO 437 - Beheer automatische incasso 437.1 Inleiding Met AFO 437 regelt u de verwerking van contributie-inning via automatische incasso. Leners geven een betaalopdracht af aan de bibliotheek en aan hun

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Blijven betalen in 2014

Blijven betalen in 2014 Blijven betalen in 2014 145 dagen te gaan Bijeenkomst SEPA 3 september 2013 Bennie Bergman Pain.001.001.03 Pain 008.001.02 SEPA SEPA INHOUD Wat is SEPA? IBAN rekeningnummer Europese overschrijving Europese

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

VIVA IBAN: gebruik van SEPA.

VIVA IBAN: gebruik van SEPA. VIVA IBAN: gebruik van SEPA. 1. Inleiding...1 2. Voor alle praktijken, factuurlayout aanpassen....2 3. Auto incasso / doorlopende machtiging...3 3.1 Omschakelen naar IBAN voor de automatische Incasso...3

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8 tarieven zakelijk betalingsverkeer 2012 Blad 1 van 8 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso via Internet Bankieren/Access Online 0,082

Nadere informatie

Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie. - Technische eisen en specificaties -

Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie. - Technische eisen en specificaties - Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie - Technische eisen en specificaties - November 2006 Waarom geautomatiseerd melden? Datacommunicatie met het Hoofdbedrijfschap Agrarische

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig?

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig? Internet bankieren Is bankieren via internet veilig? In de eerste plaats is veiligheid uw eigen verantwoordelijkheid: u moet toegangscodes (uw pincode of gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden, goed

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie 1 juli 2013 Versie 1.2 Inleiding In het huidige tijdperk kunnen bedrijven betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie