Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding SepaStudio (versie 1.3)"

Transcriptie

1 Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens van uw relaties (Adresboek) 5. Machtigingen C. Aanmaken SEPA betaalopdrachten D. Aanmaken SEPA incasso-opdrachten D1. Aanmaken incasso-opdrachten vanuit groepen E. Schrijven van SEPA-bestanden F. Importeren CLIEOP bestanden uit Clieopatra of Reba2 G. Importeren adressen en gegevens van relaties (Excel/CSV) H. Importeren van betaalopdrachten (Excel/CSV) I. Importeren van incasso-opdrachten (Excel/CSV) J. Verwijderen van gegevens K. Sorteren van gegevens L. Printen van opdrachten/batches M. Exporteren van adresboeken N. Belangrijke aandachtspunten

2 A. Introductie SEPA SEPA staat voor Single European Payments Area. SEPA stelt u in staat met één rekening betalingen en incasso s in de eurozone te verrichten. SepaStudio SepaStudio is een product van StudioIT waarmee u op eenvoudige wijze betalingen en incasso s aan kunt maken in het SEPA xml-formaat. Deze xml s kunt u in uw internetbankierenpakket inlezen. Waar moet u aan denken voordat u met SEPA begint? Verzamel de benodigde gegevens van uzelf en uw relaties. De belangrijkste gegevens zijn: - Uw eigen IBAN-nummer en BIC-code - De IBAN-nummers en BIC-codes van uw relaties Incasso s Indien u van plan bent te incasseren met SEPA dient u een euro incassocontract af te sluiten met uw bank. SepaStudio is uitsluitend geschikt voor Doorlopende Algemene Incasso s (CORE) en nadrukkelijk niet voor zakelijke incasso s (B2B). Met een doorlopende algemene incasso kunt u als vereniging, stichting, bedrijf, enz incasseren bij particulieren én bedrijven. Bij het euro incassocontract ontvangt u van uw bank een IncassantID. Dit IncassantID dient bij iedere incasso-opdracht te worden vermeld. Ieder van uw relaties moet van u een uniek kenmerk ontvangen. Bij particuliere incasso s is het toegestaan de huidige machtigingen te blijven gebruiken, maar zorg er dus voor dat u per relatie een uniek kenmerk (MandaatID) toekent. U dient uw debiteuren voor uitvoering van de incasso te informeren over het te incasseren bedrag en het moment waarop u gaat incasseren. Dit kunt u bijvoorbeeld tijdig per doen. Voor bestaande machtigingen vult u als datum ondertekening van het kenmerk (mandaat) in. Ook als de machtiging in werkelijkheid later is afgegeven. Nieuwe relaties, of bestaande relaties zonder mandaat, stuurt u een machtigingsformulier toe (dit kunt u vanuit SepaStudio aanmaken). Uw relaties dienen u dit machtigingsformulier ondertekend terug te sturen. Nadat u dit formulier terug heeft ontvangen, vult u de datum van ondertekening in in het adresboek bij uw relatie. Betalingen Voor betalingen hoeft u niet veel aan te passen. Zorg er voor dat van zowel u als uw relaties de IBANen BIC-gegevens juist zijn ingevoerd. NB. SepaStudio kan de juistheid van IBAN- en BIC-gegevens NIET controleren. Draag er dus zorg voor dat u deze informatie correct invoert. Foutieve IBAN- en BIC-gegevens kunnen leiden tot het afkeuren van transacties. Neem contact op met uw bank voor volledige informatie over SEPA.

3 B. Voorbereiding Om met SepaStudio te kunnen werken, doorloopt u de volgende voorbereidende stappen: 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens van uw relaties (Adresboek) 1. Instellingen Standaard wordt SepaStudio in de folder c:\sepastudio geïnstalleerd. In deze folder vindt u nog een aantal folders: db folder met de database betaal hier worden de betaalbestanden weggeschreven incasso hier worden de incassobestanden weggeschreven machtiging hier worden de machtigingen/mandaten weggeschreven doc hier bevinden zich o.a. de handleiding en voorbeeld-excel bestanden Deze instellingen kunt u veranderen door naar Instellingen->Systeeminstellingen te gaan. Hier kunt u de paden naar de diverse mappen wijzigen. Zorg er voor dat indien u een pad wijzigt, de map ook daadwerkelijk bestaat op uw systeem. Stel dat u u betaal-bestanden op uw D: schijf wilt plaatsen, vul dan onder Directory/folder waar betaalbestanden worden geschreven het volgende in: D:\betaal\ (Sluit altijd af met een \ ) U kunt tevens maximum bedragen voor betalingen en incasso s ingeven. (0 betekent geen maximum). NB. De map template moet altijd in de programmadirectory staan, dus de directory waar SepaStudio.exe staat. Als de instellingen naar tevredenheid zijn, klikt u op Akkoord, waarna u SepaStudio moet herstarten.

4 2. Mijn rekeningnummers Hier ziet u twee tabbladen : Betaalopdracht en Incasso. Wilt u betalen met SEPA dan dient u uw gegevens in het tabblad Betaalopdracht in te vullen. Wilt u incasseren met SEPA dan dient u uw gegevens in tabblad Incasso in te vullen. Wilt u beide dan dient u uw gegevens op beide tabbladen in te vullen. Rekeningnummer : dit is uw rekeningnummer in het oude formaat (Domestic Bank Account Number) IBAN : uw rekeningnummer in het IBAN-formaat BIC : de identificatie code van de bank waar deze rekening loopt IncassantID : dit heeft u ontvangen van de bank waar u uw euro incassocontract heeft afgesloten. Deze ID vindt u dus alleen in het tabblad Incasso. U kunt IBAN en BIC berekenen op De button IBAN/BIC code opzoeken opent deze site. De site is van de Nederlandse Vereniging van Banken. Vul uw naam en adresgegevens in (vergeet de code van het land niet, deze staat standaard al op NL, dus voor een Nederlandse bankrekening hoeft u dit niet aan te passen). Nadat alle gegevens juist zijn ingevoerd, klikt u op Toevoegen. U kunt meerdere eigen rekeningnummers toevoegen. LET OP! Per rekeningnummer dat u toevoegt in het tabblad incasso dient u dus een euro incassocontract voor doorlopende algemene incasso s bij uw bank te hebben afgesloten! 3. Groepen (optioneel en alleen van toepassing bij incasso s) Om de relaties die u wilt incasseren in te delen in groepen, dient u eerst groepen aan te maken. Ga naar Instellingen->Groepbeheer Om een nieuwe groep toe te voegen klikt u onderin eerst op +. Vervolgens vult u de naam van de groep in onder Groepsnaam Voer een verkorte naam van de groep in onder Korte naam Klik tenslotte op het vinkje om de groep op te slaan. Voorbeelden van groepnamen: Groepsnaam : Prive Korte naam : PR Groepsnaam : Zakelijk Korte naam : ZK Enz. NB. U kunt groepen alleen incasseren als Recurrent (RCUR). Meer uitleg hierover bij het aanmaken van incasso s.

5 4. Adresboek Het Adresboek bevat de gegevens van uw relaties die u wilt betalen of incasseren. Ook hier ziet u dus twee tabbladen. Betaalopdracht en Incasso. Voor beide tabbladen geldt: Rekeningnummer : dit is het rekeningnummer van de relatie in het oude formaat (Domestic Bank Account Number) IBAN : het rekeningnummer van de relatie in het IBAN-formaat BIC : de identificatie code van de bank waar de rekening van de relatie loopt U kunt IBAN en BIC berekenen op De button IBAN/BIC code opzoeken opent deze site. De site is van de Nederlandse Vereniging van Banken. Vul de naam en adresgegevens van uw relatie in (vergeet de code van het land niet, deze staat standaard al op NL, dus voor een Nederlandse bankrekening hoeft u dit niet aan te passen). In het tabblad Incasso dienen additionele gegevens ingevoerd te worden: Standaard incassobedrag : Niet verplicht. U kunt hier eventueel een standaardbedrag invoeren. De gegevens in de blauwe balk zijn zeer belangrijk: Kenmerk/MandaatID : voer hier het unieke kenmerk uw relatie in. Dit kan een bestaand kenmerk zijn, of een kenmerk dat u aan een nieuwe relatie heeft toegekend. Dit kenmerk MOET uniek zijn. Twee verschillende relaties mogen niet hetzelfde kenmerk hebben. Datum Mandaat : Voer hier de datum ondertekening van de machtiging (met bovenstaand kenmerk) in als dd-mm-jjjj. Dus bijvoorbeeld of Nadat alle gegevens juist zijn ingevoerd, klikt u op Toevoegen. LET OP: Gebruik géén diacritische tekens in de tekstvelden, zoals aanhalingstekens, underscores e.d. Relaties waarvan de gegevens niet SEPA-ready zijn (bijv. IBAN of Kenmerk ontbreekt), worden in het rood weergegeven in de overzichten in de adresboeken. Deze relaties zijn dan niet beschikbaar voor het aanmaken van SEPA-betaal- of incasso-opdrachten. 5. Machtigingen (mandaten) Om een machtiging voor uw relatie te schrijven, gaat u naar Adresboek->Tabblad Incasso. Klik op de naam van een relatie en vervolgens op de button Machtiging bovenin het scherm. Er wordt nu een machtiging geschreven naar de map machtiging. De machtiging bevat alle relevante informatie uit het adresboek en hoeft in principe alleen nog te worden ondertekend. Deze machtiging kunt u naar de relatie mailen die hem vervolgens ondertekend (inclusief datum ondertekening) aan u dient te retourneren. Wij raden u aan de ondertekende machtigingen goed te archiveren. De machtiging wordt geschreven in het RTF-formaat en zou op alle Windows PC s te openen moeten zijn. Ook door gebruikers die niet over Microsoft Word beschikken.

6 C. Aanmaken SEPA betaalopdrachten - Klik bovenin het scherm op SEPA Opdrachten - Kies het tabblad SEPA Betaalopdrachten - Klik op Nieuw om het invoerscherm Nieuwe Betaalopdracht te openen - Klik op de gele folder naast IBAN Opdrachtgever en selecteer één van uw rekeningen - Klik op de gele folder naast Naam Begunstigde en selecteer de naam van de relatie die u wilt betalen. - Selecteer de gewenste uitvoerdatum (houd rekening met de termijn in werkdagen) - Voer het bedrag in - Voer de omschrijving in - Klik op OK, invoer sluiten om op te slaan, of OK, nieuwe opdracht om op te slaan en vervolgens nog een opdracht in te voeren. De ingevoerde opdrachten verschijnen in het opdrachtenoverzicht. Deze opdrachten kunt u nog wijzigen of verwijderen. Bent u zover dat u een SEPA betaalbestand aan wilt maken, klik dan op Programma->Sepa Bestand aanmaken. - Onder Betaling of Incasso selecteert u Betaal opdrachten. - Klik vervolgens op het IBAN nummer waarmee u wilt betalen, de button Verwerk wordt aktief. - Klik op Verwerk - Het scherm Sepa Details verschijnt. Klik hier op SEPA als u het bestand wilt aanmaken. - Er wordt vervolgens om een bevestiging gevraagd. - Na bevestiging wordt gevraagd om het xml-bestand op te slaan. Standaard wordt het xmlbestand weggeschreven in de map betaal, zoals deze in de Instellingen van SepaStudio staat. - Sla het bestand hier of op een andere lokatie op. - Hierna volgt weer een bevestiging. Het xml-bestand kunt u vervolgens in uw internetbankierenpakket inlezen. De opdrachten die net zijn weggeschreven naar het xml-bestand, staan nu in de betaalhistorie. Om de betaalhistorie te bekijken, klikt u weer op SEPA opdrachten bovenin het scherm en selecteert u het tabblad SEPA Betaalopdrachten historie. Hier ziet u een overzicht van de xml-messages die zijn aangemaakt. Iedere opdracht wordt geïdentificeerd door een MessageID (MsgID). Om de details van een message te zien dubbelklikt u op de regel van een message. Vervolgens verschijnt er een scherm met een overzicht van de transacties in deze message. Om de transacties naar Excel (u moet hiervoor over Excel beschikken) te schrijven (bijvoorbeeld voor uw administratie) klikt u één keer op op de regel van de message en vervolgens op het Excel icon rechts in beeld. Het transactie-overzicht wordt geopend in Excel. Dit overzicht kunt u vervolgens printen en/of opslaan. Bij het opslaan raden wij u aan ieder bestand een unieke, voor uzelf duidelijke bestandsnaam te geven.

7 D. Aanmaken van SEPA incasso-opdrachten - Klik bovenin het scherm op SEPA Opdrachten - Kies het tabblad SEPA Incasso opdrachten - Klik op Nieuw om het invoerscherm Nieuwe incasso opdracht te openen - Klik op de gele folder naast IBAN in het vak Incassant en selecteer één van uw rekeningen - Klik op de gele folder naast Naam in het vak Geïncasseerde en selecteer de naam van de relatie. - LET OP: Indien dit de eerste maal is dat u een relatie met SEPA incasseert, dient u onder Type Incasso FRST (First) te selecteren! Voor volgende incasso s geldt RCUR (Recurrent). - Selecteer de gewenste uitvoerdatum. Bij FRST incasso s dient u een termijn van 6 werkdagen aan te houden en bij RCUR een termijn van 3 werkdagen. - Voer het bedrag in - Voer de omschrijving in - Klik op OK, invoer sluiten om op te slaan, of OK, nieuwe opdracht om op te slaan en vervolgens nog een opdracht in te voeren. De ingevoerde opdrachten verschijnen in het opdrachtenoverzicht. Deze opdrachten kunt u nog wijzigen of verwijderen. Bent u zover dat u een SEPA incasso-bestand aan wilt maken, klik dan op Programma->Sepa Bestand aanmaken. - Onder Betaling of Incasso selecteert u Incasso opdrachten. - Klik vervolgens op het IBAN nummer waarmee u wilt incasseren, de button Verwerk wordt aktief. - Klik op Verwerk - Het scherm Sepa Details verschijnt. Klik hier op SEPA als u het bestand wilt aanmaken. - Er wordt vervolgens om een bevestiging gevraagd. - Na bevestiging wordt gevraagd om het xml-bestand op te slaan. Standaard wordt het xmlbestand weggeschreven in de map incasso, zoals deze in de Instellingen van SepaStudio staat. - Sla het bestand hier of op een andere lokatie op. - Hierna volgt weer een bevestiging. Het xml-bestand kunt u vervolgens in uw internetbankierenpakket inlezen. De opdrachten die net zijn weggeschreven naar het xml-bestand, staan nu in de incassohistorie. Om de incassohistorie te bekijken, klikt u weer op SEPA opdrachten bovenin het scherm en selecteert u het tabblad SEPA Incasso historie. Hier ziet u een overzicht van de xml-messages die zijn aangemaakt. Iedere opdracht wordt geïdentificeerd door een MessageID (MsgID). Om de details van een message te zien dubbelklikt u op de regel van een message. Vervolgens verschijnt er een scherm met een overzicht van de transacties in deze message. Om de transacties naar Excel (u moet hiervoor over Excel beschikken) te schrijven (bijvoorbeeld voor uw administratie) klikt u één keer op op de regel van de message en vervolgens op het Excel icon rechts in beeld. Het transactie-overzicht wordt geopend in Excel. Dit overzicht kunt u vervolgens printen en/of opslaan. Bij het opslaan raden wij u aan ieder bestand een unieke, voor uzelf duidelijke bestandsnaam te geven.

8 D1. Aanmaken van SEPA incasso-opdrachten met groepen Incasseren vanuit groepen werkt in grote lijnen hetzelfde als incasseren hierboven met dit verschil dat het mogelijk is alle relaties uit één groep tegelijk toe te voegen aan SEPA Incasso Opdrachten. Zolang er nog geen SEPA-incasso van een relatie is aangemaakt, zal het programma automatisch FRST en een uitvoerdatum van 8 kalenderdagen in de toekomst (6 werkdagen + weekend) aanmaken. Indien een relatie ooit via SEPA is geïncasseerd, en dus in de incasso-historie van SepaStudio staat, zal iedere volgende incasso als RCUR (recurrent) worden aangemaakt met een uitvoerdatum van 3 werkdagen in de toekomst. Het aanmaken van een groepsincasso in het scherm 'Nieuw incasso opdracht' gaat als volgt: - Selecteer de incassant - Zet het vinkje bij 'Incasso groep' aan en selecteer een groep. - U heeft nu twee opties: Optie 1. Direct op 'Ok, invoer sluiten' klikken. De incasso's van de geselecteerde groep worden aangemaakt met de bedragen en omschrijvingen die u bij uw relaties in het Adresboek heeft ingevuld. Relaties waarbij het bedrag niet is gezet (dus op 0 staat), worden niet toegevoegd. Optie 2. U vult onderin het scherm een bedrag en omschrijving in en klikt dan op 'Ok, invoer sluiten'. In dit geval zullen alle incasso's met dit bedrag en deze omschrijving worden aangemaakt. Dit overruled dus de bedragen en de omschrijvingen in het Adresboek. - Controleer voordat u het SEPA-bestand daadwerkelijk aanmaakt de juistheid van de opdrachten. Eventuele fouten (foutieve bedragen en/of data, ontbrekende/foutieve gegevens, foutieve omschrijvingen, vreemde tekens e.d.) kunt u dan nog corrigeren. - Zodra u het SEPA-bestand heeft geschreven, 'veronderstelt' het programma dat de incasso's zijn uitgevoerd. In de toekomst zal dit geverifieerd/gereconcilieerd kunnen worden via CAMT, maar helaas bieden de banken nog geen CAMT aan (waarschijnlijk pas in 2013). - Mochten er zich onverhoopt toch nog problemen voordoen, neem dan aub contact op. Doorgaans helpt het als bij een supportvraag het bestand SepaStudio.mdb gezipt mee wordt gestuurd. Er is dan sneller te onderzoeken wat eventuele problemen zijn.

9 E. Schrijven van SEPA-bestanden 1. Zodra u klaar bent met het maken van opdrachten en SEPA-bestanden wilt schrijven, gaat u naar Programma -> Sepa bestand aanmaken 2. Vervolgens kiest u Betaal opdrachten of Incasso opdrachten

10 3. Vervolgens klikt u eerst op het rekeningnummer waarvan u de opdrachten wilt aanmaken daarna op Verwerk 4. Het aantal opdrachten en totaalbedrag wordt getoond. Klik op SEPA

11 5. Het programma vraagt om een bevestiging. Klik op Ja 6. Het programma toont voor welke bank het SEPA-bericht wordt geschreven. U dient vooraf uw bank te hebben gekozen in de instellingen. 7. Sla het bestand op in een folder na keuze. Default is dit betaal of incasso

12 8. Er wordt een xml-bestand geschreven. Dit bestand upload u naar uw bank. F. Importeren CLIEOP-bestanden uit Clieopatra of Reba2 Om CLIEOP-bestanden succesvol om te zetten naar SEPA-bestanden dienen aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Uw gegevens onder Mijn Rekeningnummers moeten compleet zijn, inclusief uw oude rekeningnummer (BBAN). Voor postbank/gironummers mag geen P meer staan. Oude rekeningnummers (BBAN) moeten volledig numeriek zijn, dus zonder punten, spaties, voorloop nullen, enz. Hetzelfde geldt voor de gegevens van uw relaties. a. Zijn uw eigen gegevens onder Mijn Rekeningnummers niet volledig SEPA-ready dan zal het inlezen van de CLIEOP mislukken. b. Zijn de gegevens van een relatie niet volledig SEPA-ready, dan zal de transactie van die relatie uit de CLIEOP niet ingelezen worden. - Ga naar Importeren -> Clieopbestand importeren - Het scherm Clieop Import verschijnt - Klik op Importeer Clieop Betaling of Importeer Clieop Incasso - Kies het CLIEOP-bestand dat u wilt importeren (Bijvoorbeeld CLIEOP03.TXT uit Clieopatra of CLIEOP03.001, CLIEOP03.004, e.d. uit Reba2). Let op dat u het juiste bestand kiest! - Nadat de import is voltooid, meldt het programma het aantal opdrachten dat is geïmporteerd en eventueel het aantal opdrachten dat niet is geïmporteerd. - Sluit het scherm Clieop Import - Klik op SEPA Opdrachten - Afhankelijk van het soort CLIEOP dat u heeft geïmporteerd, staan de geïmporteerde opdrachten in SEPA Betaalopdrachten of SEPA Incasso opdrachten U kunt nu deze opdrachten eventueel aanpassen en vervolgens een SEPA-bestand aanmaken. LET OP : Zet relaties die u voor het eerst incasseert met SEPA op FRST. Controleer de gewenste uitvoerdata van de geïmporteerde opdrachten (3 werkdagen voor RCUR en 6 werkdagen voor FRST).

13 G. Importeren adressen en gegevens van relaties (Excel/CSV) Om gegevens in de adresboeken te kunnen importeren, dient u bestanden aan te maken met een vaste kolomindeling. Hoe deze kolomindeling moet zijn, ziet u in de voorbeeldbestanden in de folder doc in de programmafolder van SepaStudio. 1. Adresboek betaalopdracht Kolomindeling voor het importeren van relaties die u wilt betalen (zie bestand importadres_betaling.xls). A. Naam B. Rekeningnummer (het rekeningnummer in het oude formaat) C. IBAN D. BIC E. Standaardomschrijving (maximaal 140 tekens) F. Adresregel1 G. Adresregel2 (deze kolom mag altijd worden leeg gelaten, wordt niet gebruikt) H. Postcode I. Woonplaats J. Land De gegevens in BLAUW zijn vereist. Vult u deze niet in dan zult u geen SEPA-opdracht kunnen schrijven. Wij raden u echter aan alle kolommen (behalve Adresregel2) in te vullen. U dient deze kolomindeling en volgorde aan te houden. Ook indien u kolommen leeg laat!!! LET OP! Gebruik geen punt-komma in bijvoorbeeld de omschrijving. Dit teken is gereserveerd als scheidingsteken. Vermijd tevens het gebruik van diacritische tekens (é, ç, ë e.d.). 2. Adresboek incasso Kolomindeling voor het importeren van relaties die u wilt betalen (zie bestand importadres_incasso.xls). A. Naam B. Rekeningnummer C. IBAN D. BIC E. Kenmerk F. Datum Kenmerk G. Standaard Bedrag H. Standaard Omschrijving I. Adresregel 1 J. Adresregel 2 (deze kolom mag altijd worden leeg gelaten, wordt niet gebruikt) K. Postcode L. Woonplaats M. Land De gegevens in BLAUW zijn vereist. Vult u deze niet in dan zult u geen SEPA-opdracht kunnen schrijven. Wij raden u echter aan alle kolommen (behalve Adresregel2) in te vullen. U dient deze kolomindeling en volgorde aan te houden. Ook indien u kolommen leeg laat!!! LET OP! Gebruik geen punt-komma in bijvoorbeeld de omschrijving. Dit teken is gereserveerd als scheidingsteken. Vermijd tevens het gebruik van diacritische tekens (é, ç, ë e.d.).

14 Waarom het oude rekeningnummer? Het oude rekeningnummer (BBAN) is niet noodzakelijk voor het schrijven van SEPA-opdrachten. Echter, als u bijvoorbeeld CLIEOPs uit Reba2 wilt importeren en omzetten naar SEPA, dan zal SepaStudio in het adresboek zoeken naar een oud rekeningnummer en dit vervangen door het bijbehorende IBAN, BIC en (bij incasso-clieops) het mandaatidentificatienummer (kenmerk) die u eerder in het adresboek heeft ingevoerd. Bent u niet van plan CLIEOP te importeren, dan kunt u het oude rekeningnummer dus leeg laten in de adresboeken. - Nadat u de bestanden in Excel heeft aangemaakt, slaat u ze op als CSV bestand. - Vervolgens gaat u naar Importeren -> Importeer Adressen (*.CSV) - Kies onder Voor welk adresboek? voor Adresboek Betaling of Adresboek Incasso. - Klik onder Selecteer import bestand op het gele foldertje en blader naar het CSV-bestand dat u wilt importeren. Let op dat u het juiste bestand kiest. - Tenslotte klikt u op de button Bestand inlezen - Indien het inlezen is geslaagd, verschijnt er een melding met daarin het aantal ingelezen adressen en het aantal niet ingelezen adressen (bijvoorbeeld omdat ze al in het adresboek staan). - De ingelezen adressen zijn nu te zien in het adresboek H. Importeren van betaalopdrachten Om opdrachten te kunnen importeren, dient u bestanden aan te maken met een vaste kolomindeling. Hoe deze kolomindeling moet zijn, ziet u in de voorbeeldbestanden in de folder doc in de programmafolder van SepaStudio. Kolomindeling voor het importeren van betaalopdrachten/overschrijvingen (zie bestand importopdracht_betaling.xls). A. IBAN Opdrachtgever (uw eigen IBAN) B. Gewenste uitvoerdatum (notatie dd-mm-jjjj, dus en niet , , enz) C. Naam begunstigde D. Rekeningnummer begunstigde ( oude rekeningnummer) E. IBAN begunstigde F. BIC begunstigde G. Omschrijving H. Adres begunstigde I. Postcode begunstigde J. Woonplaats begunstigde K. Land begunstigde L. Bedrag (Nederlandse notatie, zonder duizendteken en komma als decimaalteken) De gegevens in BLAUW zijn vereist. Vult u deze niet in dan zult u geen SEPA-opdracht kunnen schrijven. Wij raden u echter aan alle kolommen in te vullen. - U dient deze kolomindeling en volgorde aan te houden. Ook indien u kolommen leeg laat!!! - Opdrachten zonder uitvoerdatum worden NIET geïmporteerd LET OP! Gebruik geen punt-komma in bijvoorbeeld de omschrijving. Dit teken is gereserveerd als scheidingsteken. Vermijd tevens het gebruik van diacritische tekens (é, ç, ë e.d.). Indien de begunstigde in het Adresboek->Betaalopdracht staat en u heeft het IBAN en de BIC niet ingevuld, dan zal SepaStudio deze alsnog trachten te vinden het adresboek door het IBAN en de BIC op te zoeken met behulp van het oude rekeningnummer. Hiervoor dient u uiteraard eerder de gegevens van uw relatie in het adresboek te hebben ingevoerd. Lukt dit niet dan zal deze opdracht niet uitgevoerd kunnen worden.

15 - Nadat u de bestanden in Excel heeft aangemaakt, slaat u ze op als CSV bestand. - Vervolgens gaat u naar Importeren -> Importeer Adressen (*.CSV) - Kies onder Wat voor soort opdrachten? voor Betalingen - Klik onder Selecteer import bestand op het gele foldertje en blader naar het CSV-bestand dat u wilt importeren. Let op dat u het juiste bestand kiest. - Tenslotte klikt u op de button Bestand inlezen - De ingelezen opdrachten zijn nu te zien in het opdrachtenoverzicht SEPA Opdrachten tabblad SEPA Betaalopdrachten I. Importeren van incasso-opdrachten Kolomindeling voor het importeren van betaalopdrachten/overschrijvingen (zie bestand importopdracht_incasso.xls). A. IBAN incassant (uw eigen IBAN) B. Gewenste uitvoerdatum (notatie dd-mm-jjjj, dus en niet , , enz) C. Naam geïncasseerde D. Rekeningnummer geïncasseerde E. IBAN geïncasseerde F. BIC geïncasseerde G. Omschrijving H. Adres geïncasseerde I. Postcode geïncasseerde J. Woonplaats geïncasseerde K. Kenmerk (mandaatidentificatienummer) L. Datum kenmerk (datum van ondertekening kenmerk/mandaat) M. Land geïncasseerde N. Bedrag (Nederlandse notatie, zonder duizendteken en komma als decimaalteken) De gegevens in BLAUW zijn vereist. Vult u deze niet in dan zult u geen SEPA-opdracht kunnen schrijven. Wij raden u echter aan alle kolommen in te vullen. - U dient deze kolomindeling en volgorde aan te houden. Ook indien u kolommen leeg laat!!! - Opdrachten zonder uitvoerdatum worden NIET geïmporteerd!! LET OP! Gebruik geen punt-komma in bijvoorbeeld de omschrijving. Dit teken is gereserveerd als scheidingsteken. Vermijd tevens het gebruik van diacritische tekens (é, ç, ë e.d.). Indien de begunstigde in het Adresboek->Incasso staat en u heeft het IBAN, BIC en/of kenmerk niet ingevuld, dan zal SepaStudio deze alsnog trachten te vinden het adresboek door deze gegevens op te zoeken met behulp van het oude rekeningnummer. Hiervoor dient u uiteraard eerder de gegevens van uw relatie in het adresboek te hebben ingevoerd. Lukt dit niet dan zal deze opdracht niet uitgevoerd kunnen worden. - Nadat u de bestanden in Excel heeft aangemaakt, slaat u ze op als CSV bestand. - Vervolgens gaat u naar Importeren -> Importeer Adressen (*.CSV) - Kies onder Wat voor soort opdrachten? voor Incasso - Klik onder Selecteer import bestand op het gele foldertje en blader naar het CSV-bestand dat u wilt importeren. Let op dat u het juiste bestand kiest. - Tenslotte klikt u op de button Bestand inlezen - De ingelezen opdrachten zijn nu te zien in het opdrachtenoverzicht SEPA Opdrachten -> tabblad SEPA Incasso opdrachten.

16 J. Verwijderen van gegevens In de overzichten van opdrachten en het adresboek kunt u meerdere regels in één keer verwijderen. Reeks opeenvolgende opdrachten verwijderen: Klik op de eerste opdracht, houdt SHIFT ingedrukt en ga met het pijltje omlaag ( ) naar de laatste opdracht die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op de button Verwijderen om de regels te verwijderen. Meerdere, niet-opeenvolgende opdrachten verwijderen: Klik op de eerste opdracht die u wilt verwijderen. Houdt de CTRL-toets ingedrukt en klik op de de volgende opdrachten die u wilt verwijderen. Tenslotte klikt u op de button Verwijderen. K. Sorteren van gegevens Het programma sorteert uitsluitend oplopend op alfabet. Hiertoe klikt u in de overzichten op de titel van de kolom die u wilt sorteren. L. Printen van opdrachten/batches Zodra opdrachten naar een SEPA-bestand zijn geschreven, worden deze opdrachten verplaatst naar de historie. U kunt deze opdrachten printen door naar het formulier SEPA Opdrachten te gaan en vervolgens het tabblad SEPA Betaalopdrachten historie of SEPA Incasso historie te gaan. Indien u de inhoud van een batch alleen wilt bekijken, dubbelklikt u op een batch. Indien u de inhoud van een batch wilt printen, klikt u op een batch en vervolgens op de reportbutton rechts naast het batch-overzicht. M. Exporteren van adresboeken U kunt met de menu-optie Exporteren->Exporteer Adresboeken (*.CSV) de gegevens van uw relaties wegschrijven naar een csv-bestand. Dit bestand kunt u eventueel openen in Excel, daar sorteren en printen.

17 N Belangrijke aandachtspunten. Banken kunnen SEPA-bestanden om diverse redenen afkeuren. Enkele redenen kunnen zijn: Ongeldige (lees)tekens in het xml-bestand. Hieronder het overzicht van tekens die zijn toegestaan. Wijk hier aub niet van af. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -? : ( )., + Spatie Zo is bijvoorbeeld een ampersand (&) dus niet toegestaan. Gebruik van illegale tekens kan leiden tot het geheel afkeuren van het bestand. LET OP: Gebruik geen spaties, punten, komma s e.d. in IBANs, BICs e.d. Dit leidt onherroepelijk tot het afkeuren van hele batches door banken. Foutieve IBAN en/of BIC Behalve dat een IBAN geen spaties, punten, komma s e.d. mag bevatten, dient u er ook nauw op toe te zien dat het IBAN-nummer correct is. Zo dient een Nederlands IBAN-nummer altijd uit 18 tekens te bestaan. Vergeet u 1 teken in een IBAN dan bestaat de kans dat de hele batch wordt afgekeurd door de bank, ook al zijn alle andere IBANs wel correct. De juiste IBAN en BIC van een rekening kunt u vinden op: Ongeldige IncassantID, MandaatID s, datum ondertekening mandaten, enz. Ook hier geen punten en komma s gebruiken en alleen de toegestane tekens.

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 3 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 4 3.1 Inrichting contract PC Leden... 4 3.2 De machtigingen administratie (het

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker IBAN BIC Service Gebruikersinstructies IBAN BIC MultiChecker Disclaimer Dit document is door de stichting IBAN Service NL opgesteld. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.14

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.14 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.14 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN ALGEMEEN Wat is SEPA? SEPA is de afkorting van Single Euro Payments Area. Vanaf 1 augustus 2014 zal in de Europese landen het betalingsverkeer op gelijke wijze afgehandeld worden. Een en ander betekent

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.30

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.30 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.30 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen.

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen. Sepa Incasso s Via Easy-work is het mogelijk om incasso batches aan te maken in het SEPA / XML formaat. Voordat deze optie gebruikt kan worden dienen er een aantal instellingen voor elkaar te zijn en u

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Handleiding voor de facturatiemodule

Handleiding voor de facturatiemodule Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer Handleiding voor de facturatiemodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Facturen...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Bestanden importeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Bestanden importeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Bestanden importeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betaalbestanden importeren 2 Bestanden importeren U kunt een betalingsbestand uit

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

1. Wijzingen in Access Online

1. Wijzingen in Access Online 1. Wijzingen in Access Online Vanaf 28 november zijn er verschillende verbeteringen actief in Access Online. Hier ziet u de belangrijkste wijzigingen. Sommige wijzigingen zijn alleen zichtbaar als u het

Nadere informatie

Handleiding voor de ledenadministratie

Handleiding voor de ledenadministratie Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants

Nadere informatie

VIVA IBAN: gebruik van SEPA.

VIVA IBAN: gebruik van SEPA. VIVA IBAN: gebruik van SEPA. 1. Inleiding...1 2. Voor alle praktijken, factuurlayout aanpassen....2 3. Auto incasso / doorlopende machtiging...3 3.1 Omschakelen naar IBAN voor de automatische Incasso...3

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie e-boekhouden.nl Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding Koppeling Rabobank

Handleiding Koppeling Rabobank Handleiding Koppeling Rabobank 1 Bankkoppeling Rabobank In deze handleiding vindt u alles over de koppeling tussen uw rekening bij de Rabobank en e-boekhouden.nl. 1.1 Wat houdt de koppeling in? Door de

Nadere informatie

PC Leden: omzetten van Bank/gironummers naar BIC/IBAN nummers ( versie maart 2013)

PC Leden: omzetten van Bank/gironummers naar BIC/IBAN nummers ( versie maart 2013) Stappen voorafgaand aan de conversie van de bank/giro nummers naar IBAN: 1. Installeer PC Leden 7 en neem de oude database mee in de installatie. Uw PC Leden versie 7 is nu gevuld met de gegevens uit uw

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2 BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s per vel

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013)

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013) Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013) Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand

Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand In deze handleiding wordt beschreven hoe je een lijst maakt met contact personen in Outlook die voorheen in een Excel bestand stonden. deze handleiding

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Aanmaken CLIEOP bestand:

Aanmaken CLIEOP bestand: Aanmaken CLIEOP bestand: Open KING Selecteer Crediteuren -> Betalingsopdrachten -> Aanmaken/wijzingen/inzien betalingsvoorstellen Klik op toevoegen Selecteer de vinkjes zoals in de afbeelding hierboven.

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.48

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.48 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.48 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn.

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Algemeen Sepa (Single Euro Payments Area) is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Handleiding Migratietool Adresboek Crediteuren

Handleiding Migratietool Adresboek Crediteuren Met behulp van de Migratietool Adresboek Crediteuren kunt u de gegevens van uw Crediteuren in Money Manager for Windows converteren naar Internet Bankieren Zakelijk. Hieronder staat uitgelegd welke stappen

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden.

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Skeelerschool Klik vervolgens op de oranje

Nadere informatie