SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN"

Transcriptie

1 SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015

2 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN Aanvragen gewenste componenten Tot stand brengen van een connectie met de Rabobank Testen 6 4. INITIATIE SWIFT FIN ALGEMENE INFORMATIE 8 5. INITIATIE VIA SWIFT FIN Initiatie berichten voor corporates MT Initiatie berichten voor (Non-Banking) Financial Institutions MT On Behalf Of Payments MT MT MT Op welke manier controleert Rabobank de door u ingezonden betaalopdrachten? Controle op duplicaten Landcode begunstigde (bank) Aanvullende informatie (formaatbeschrijving) SUPPORT RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES VOOR FIN BERICHTEN 13 2

3 1. Inleiding SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is opgezet voor het uitwisselen van financiële berichten tussen banken. Het netwerk dat SWIFT daarvoor gebruikt SWIFTNet is een beveiligde en betrouwbare manier om data te versturen en te ontvangen. De belangrijkste redenen voor corporates, pensioenfondsen, banken en vermogensbeheerders om aan te sluiten op SWIFTNet zijn: standaardisatie, efficiëntie, autonomie en veiligheid. Onderhoud en aanpassingen aan bank specifieke elektronisch bankieren pakketten, -processen en verschillende formaten zijn bij gebruik van SWIFT niet nodig. Corporates en (Non-Banking) Financial Institutions zijn daardoor meer bankonafhankelijk. De bericht-standaarden van SWIFT gelden wereldwijd. Met de Rabobank SWIFT for Corporates aansluiting biedt Rabobank een product voor bedrijven en (Non-Banking) Financial Institutions die regelmatig veilig een beperkt aantal transacties uitvoeren. Om aansluiting te krijgen op Rabobank SWIFT for Corporates dient u eerst een contract af te sluiten met SWIFT. Meer informatie is te vinden op Transactie initiatie Initiatie SWIFT Banken FIN: MT101, MT103, MT200, MT202, MT210 FileAct: PAIN.001, PAIN.008, BTL91 Statusinformatie Status en verantwoording FileAct: PAIN.002 Verantwoordingsinformatie FIN: MT195 1, MT295 1, MT900, 910, MT940, MT942 FileAct: MT940S, CAMT.053, MT942S, CAMT.052 Schematische weergave Rabobank SWIFT for Corporates 1 Rejects op MT101, MT103, MT200 en MT202 zijn uitsluitend mogelijk als u de formaat aanpassing hebt ge daan die vermeld staan in paragraaf 5.5 van deze brochure. 3

4 2. Wat is Rabobank SWIFT for Corporates? U kunt afspraken maken met Rabobank over het uitwisselen van berichten via SWIFTNet als elektronisch distributiekanaal. U kunt hierbij gebruik maken van twee soorten dienstverlening van SWIFT over haar netwerk: 1. Verzenden van losse gestandaardiseerde (MT) berichten, via SWIFT FIN Via SWIFT FIN wordt aan corporates standaard bepaalde berichten aangeboden. Niet alle berichten worden ondersteund. Rabobank hanteert SWIFT SCORE voor haar Rabobank SWIFT for Corporates-propositie. SCORE is de naam van een standaard set van diensten en berichten die SWIFT specifiek heeft opgezet voor het uitwisselen van berichten tussen corporates en hun banken. Daarnaast beschikken (Non-Banking) Financial Institutions over eigen berichten die zij kunnen uitwisselen met de Rabobank. 2. Verzenden van files via het netwerk, via SWIFT FileAct Sinds enige jaren biedt SWIFT de mogelijkheid om files via SWIFTNet FileAct te verzenden. Hierbij is het mogelijk is om alle formaten te gebruiken die u en de Rabobank overeenkomen. Financiële berichten worden bij gebruik van SWIFT FileAct als het ware in een envelop gestopt en de envelop wordt over SWIFTNet verstuurd naar de bank. Bij de bank wordt de envelop uitgepakt en de betaalopdracht/bestand verwerkt. Hiervoor heeft Rabobank een aparte FileAct handleiding die u kunt downloaden van Tabel 1 geeft inzicht in de standaardberichten die met Rabobank kunnen worden uitgewisseld met SWIFT FIN, uitsluitend voor corporates. Voor elke type bericht staat beschreven welke formaten beschikbaar zijn voor verzending met SWIFT FIN. De basis voor de uitwisseling van berichten is een rekening die u als corporate bij Rabobank heeft. Een bericht is bijvoorbeeld een opdracht om een betaling te doen ten laste van deze rekening(en), of een overzicht van bij- en afschrijvingen op de rekening(en). Het is niet mogelijk om rekeningen van derde partijen te gebruiken, ook niet als u hierover met de derde partij afspraken heeft gemaakt. Product/Dienst Opdracht Eurobetaling (SEPA) 1 Opdracht Eurobetaling (Spoed) Opdracht Euro-incasso (SEPA) Opdracht Bedrijven Euro-incasso (SEPA) Opdracht Wereldbetaling 1 Statusinformatie Reject bericht SWIFT (FIN) MT101 MT101 X X MT101 X MT195 Debit bevestiging 3 MT900 2 Credit bevestiging 4 MT910 2 Eindedag verantwoordingsinformatie Intradag verantwoordingsinformatie MT940 MT942 Tabel 1: Overzicht SWIFT FIN voor corporates Alleen directe verwerking is mogelijk. Alleen mogelijk voor rekeningen aangehouden bij Rabobank Nederland. De bank verstuurt een bericht aan de klant als er op de rekening van de klant een debitering heeft plaatsgevonden. De bank verstuurt een bericht aan de klant als er op de rekening van de klant een creditering heeft plaatsgevonden als gevolg van een Eurobetaling, Wereldbetaling of rentevergoeding. 4

5 Tabel 2 geeft inzicht in de standaardberichten die met Rabobank kunnen worden uitgewisseld met SWIFT FIN uitsluitend voor (Non-Banking) Financial Institutions. Voor elke type bericht staat beschreven welke formaten beschikbaar zijn voor verzending met SWIFT FIN. Product/Dienst Opdracht Eurobetaling (SEPA) 1 Opdracht Wereldbetaling 1 Non-Banking Financial Institution overboeking voor Eigen Rekening Overboeking tussen twee (Non-Banking) Financial Institutions Vooraankondiging van een overboeking tussen twee (Non- Banking) Financial Institutions Reject bericht Eindedag verantwoordingsinformatie Intradag verantwoordingsinformatie SWIFT (FIN) MT103 MT103 MT200 MT202 MT210 MT195/295 MT940 MT942 Debit bevestiging 3 MT900 2 Credit bevestiging 4 MT910 2 Tabel 2: Overzicht SWIFT FIN berichten voor (Non-Banking) Financial Institutions MT103 berichten worden verzonden door (Non-Banking) Financial Institutions. Alleen directe verwerking is mogelijk. Alleen mogelijk voor rekeningen aangehouden bij Rabobank Nederland. De bank verstuurt een bericht aan de klant als er op de rekening van de klant een debitering heeft plaatsgevonden. De bank verstuurt een bericht aan de klant als er op de rekening van de klant een creditering heeft plaatsgevonden als gevolg van een Eurobetaling, Wereldbetaling of rentevergoeding. 5

6 3. Het inrichten van Rabobank SWIFT FIN 3.1 Aanvragen gewenste componenten Op het inrichtingsformulier Rabobank SWIFT for Corporates kunt u aangeven welke specifieke SWIFT for Corporates componenten u wenst te gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: Welke Rabobankrekeningen SWIFT FIN en/of SWIFT FileAct (zie hiervoor hoofdstuk 2) Welke type betalingen en/of incasso s u gaat initiëren Welke berichttype (MT-berichten/PAIN) u wilt gaan insturen Welke type verantwoordingsinformatie u wilt ontvangen Het is belangrijk dat u de inhoud van dit formulier goed afstemt met de Rabobank. Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van dit formulier, kunt u gebruik maken van de bijbehorende toelichting, en anders navraag doen bij uw Rabobank contactpersoon. 3.2 Tot stand brengen van een connectie met de Rabobank De standaard stappen die u als klant neemt om via Rabobank SWIFT for Corporates betaalopdrachten aan Rabobank toe te kunnen sturen, zijn de volgende: 1. Contract met SWIFT: om gebruik te mogen maken van SWIFTNet, sluit u een contract met SWIFT, inclusief afspraken over de service van SWIFT, tarieven en systeemtechnische inrichting 2. Aansluiting op SWIFT: het zorgen voor een technische aansluiting van uw financiële administratie/erp-systeem op SWIFTNet 3. Contract met de Rabobank: u sluit een contract af met Rabobank dat u de aangeleverde betaalopdrachten zal verzenden via Rabobank SWIFT for Corporates en/of dat Rabobank rapportagebestanden naar u terug zal sturen. Afspraken over de te verwerken en/of te versturen formaten worden in het inrichtingsformulier vastgelegd. De opdrachten worden verwerkt ten laste of ten gunste van de rekening(en) die uw bedrijf bij de Rabobank aanhoudt 4. Implementatie SWIFT FIN: Als bovenstaande stappen (1 t/m 3) zijn doorlopen, zullen wij met u het proces starten om de connectie met Rabobank tot stand te brengen. Hierbij zal er een RMA uitwisseling van de beveiligingssleutel plaatsvinden. Zie hiervoor paragraaf 3.3. Een beschrijving van de bestandsformaten kunt u vinden op de site Op deze pagina vindt u alle formaatbeschrijvingen die u momenteel kunt inzetten in het SWIFT kanaal van de Rabobank. Indien relevant, zijn hier ook (afwijkende) tijdslijnen in opgenomen. 3.3 Testen Rabobank biedt u de mogelijkheid om het formaat van de berichten en bestanden te testen voordat u gebruik gaat maken van het SWIFT for Corporates kanaal. In deze paragraaf geven we een kort advies met betrekking tot deze testen. Allereerst kunt u zelf de inhoud van de berichtenformaten controleren op een nieuwe tool van SWIFT, MyStandards. Nadat u de inhoud van de MTberichten heeft gecontroleerd en eventueel uw berichten heeft bijgesteld, zullen we met u de beveiligde connectie tot stand brengen en de overige testen doen ter voorbereiding van de aanlevering van uw betaalopdrachten. Daarna doen we samen met u een test in de testomgeving en een acceptatie test. 6

7 Het controleren van het berichtenformaat via MyStandards Afhankelijk van de gemaakte afspraken, kunt u het MT101, MT103, MT200, MT202 of een MT210 bericht controleren in de SWIFT tool MyStandards. Hiervoor dient u eerst een eigen testportaal aan te laten maken waar u specifiek controleert of uw berichten voldoen aan de Rabobank formaateisen. Rabobankformaten zijn basis berichten waarop wij onze restricties c.q voorwaarden hebben toegepast. Hiervoor hoeft u alleen uw eigen bericht te uploaden en het juiste Rabobank formaat te selecteren. Daarna controleert het systeem zelfstandig uw bericht op regel en veld niveau met de Rabobank formaat waarmee u de test-vergelijking wilt maken. Het inloggen op uw eigen portaal vindt plaats door het gebruik van uw persoonlijke user account. De handleiding voor het aanmaken van uw portal en de overige zaken, kunt u downloaden op via het kopje Testservice. Hier vindt u ook meer informatie over MyStandards. Het tot stand brengen van de connectie Vervolgens zullen Rabobank en u de connectie tot stand brengen voor de MT101, MT103, MT200, MT202 en MT210. Om de berichten beveiligd te kunnen uitwisselen, is het noodzakelijk dat de RMAuitwisseling plaatsvindt. De RMA-uitwisseling is bedoeld om de beveiligingssleutel tussen u en Rabobank vast te leggen. Indien u beschikt over een test BIC, dan zal hiervoor een aparte RMA procedure worden gevolgd. Het uitvoeren van test in testomgeving en acceptatietest Nadat de RMA-uitwisseling heeft plaatsgevonden, kan gestart worden met het versturen van een testbericht naar de SWIFT testomgeving. Deze test is noodzakelijk om te controleren of de SWIFT route correct is aangelegd. Vervolgens voeren u en de Rabobank de acceptatietest uit. Deze acceptatietest toont aan dat de keten binnen de productie omgeving correct werkt. Bij deze test kunt u een bericht insturen via SWIFT for Corporates met een transactie van 1,00. Hierop ontvangt u als klant de reguliere verantwoording terug in de vorm van een MT940. Als u ook intradag verantwoording wilt ontvangen in de vorm van een MT942, dan kunt u dit op het inrichtingsformulier aangeven. Na succesvolle afronding van de acceptatietest is het testproces afgerond en kunt u overgaan op verzending van FIN berichten in productie. Rabobank zal u extra ondersteuning geven tijdens de eerste keer dat u uw bericht instuurt. Daarom is het belangrijk dat u hierover afspraken maakt met uw Rabobank contactpersoon. 7

8 4. Initiatie SWIFT FIN algemene informatie Onderstaande aandachtspunten zijn van belang bij het aanleveren van betalingsopdrachten: Het is belangrijk om betalingen in te sturen voor de cut-off tijd. De cut-off tijden of tijdslijnen, zijn gebaseerd op de standaard cut-off tijden van Rabobank. De cut-off tijden voor het aanleveren van betalingsopdrachten zijn hier te vinden. Betaalopdrachten aangeleverd via SWIFT FIN zullen in uw eigen financiële administratie of ERP-pakket opgesteld dienen te worden. Intrekken van betalingen is alleen mogelijk als de betalingen nog niet verwerkt zijn. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw Rabobank contactpersoon. Als de betalingen verwerkt zijn, dan zullen we het verzoek tot annulering in behandeling nemen. Hierbij zijn we echter afhankelijk van de tegenpartij of het nog lukt om de betaling te retour te laten komen. Relevante informatie met betrekking tot het betalingsverkeer is te vinden op onderstaande sites: - Algemene informatie is hier te vinden - Informatie over de verwerking van betalingen tijdens werkdagen/feestdagen kunt u hier vinden. 8

9 5. Initiatie via SWIFT FIN Na het succesvol afronden van de acceptatietest kunt u gebruik maken van SWIFT FIN. 5.1 Initiatie berichten voor corporates MT101 Een MT101 is een verzoek tot betaling, verstuurd door u als corporate klant naar de Rabobank. Dit type bericht wordt gebruikt om bedragen over te boeken vanaf uw Rabobank rekening(en). U kunt een MT101 gebruiken om binnenlandse- en/of internationale betalingen te verrichten naar een derde partij. Daarnaast kan een MT101 gebruikt worden om bedragen tussen uw eigen Rabobank rekeningen onderling heen en weer te boeken. Een MT101 kan één of meerdere transacties (met een maximum van 60 transacties per MT101) bevatten. Rabobank accepteert zowel MT101 berichten met één of met meerdere transacties, zolang er maar één debet rekening in voorkomt (in Sequence A van de MT101). Het is echter niet mogelijk om een koppeling te maken tussen MT101berichten, zoals in veld 28D staat beschreven als chained messages. Voor meer informatie, zie hiervoor de formaatbeschrijving. De formaatbeschrijving van de MT101 is terug te vinden op 5.2 Initiatie berichten voor (Non-Banking) Financial Institutions MT103 Een MT103 is een bericht dat gebruikt wordt in het cross-border verkeer voor crediteuren betalingen. Deze berichten kunt u alleen gebruiken als uw bedrijf een (Non-Banking) Financial Institution is. Een MT103 kan gebruikt worden voor: - Euro betalingen binnen de Euro zone - Buitenland betalingen in andere valuta dan Euro en/of buiten de Euro zone. Het doel van een MT103 is om Rabobank de opdracht te geven uw rekening te debiteren ten gunste van een andere rekening. Als uw rekening wordt gedebiteerd ten name van een derde partij, ten gunste van een ontvangende partij, dan noemen we dit een zogenaamde On Behalf Of Payments (OBOP). Hierover vindt u hieronder meer uitleg en toelichting. De formaatbeschrijving van de MT103 is terug te vinden op On Behalf Of Payments Voor On Behalf Of Payments (OBOP) dient uitsluitend het MT103 formaat gebruikt te worden. De Rabobank dient van te voren op de hoogte te zijn wie uw OBOP relaties zijn. Alleen dan is het mogelijk dat u namens een derde partij een betaling vanaf uw eigen rekening initieert. Wij ontvangen hiervoor graag een lijst van u met alle OBOP-partijen. Per partij dient u de volgende gegevens te verstrekken: Een uniek identificatienummer Deze identificatie mag zowel cijfers als letters bevatten. U kunt hiervoor bijvoorbeeld het KvK nummer van deze partij gebruiken. Deze code mag niet de specificatie van Tag 50 overschrijden Statutaire naam van de OBOP-relatie Vestigingsadres Postcode Woon- of vestigingsplaats Landcode (ISO) 9

10 Gebruik OBOP gegevens - In veld 50 (opties F of K) van de MT103 vermeldt u de identificatie van de OBOP-relatie zoals die door u is opgegeven aan de Rabobank. Deze identificatie dient vooraf te worden gegaan door een /, conform SWIFT formaateisen. - De gegevens voor de On Behalf Of Payments in veld 70 zijn niet nodig. Uw relatie kan hier nu additionele opdracht informatie meegeven ten behoeve van de begunstigde van deze opdracht. - Rabobank zal de NAW-gegevens die door u vooraf aan Rabobank over de OBOP-relatie zijn verstrekt, in de betaalopdracht verwerken. OBOP gegevens wijzigen gaat via ons wijzigingsformulier dat u kunt verkrijgen via uw Rabobank contactpersoon MT200 Dit bericht wordt gebruikt door een Non-Banking Financial Institution om payment instructies uit te wisselen voor een eigen rekening bij Rabobank. Het wordt gebruikt om een overboeking te maken naar een eigen rekening bij een andere bank. De formaatbeschrijving van de MT200 is terug te vinden op MT202 Een MT202 een bericht wat gebruikt wordt om payment instructies uit te wisselen tussen (Non- Banking) Financial Institutions. Het doel van deze berichten is om gelden tussen (Non-Banking) Financial Institutions heen en weer te kunnen schuiven. Daarnaast kan het bericht gebruikt worden om voor meerdere rekeningen gelden van de insturende partij onderling uit te wisselen. De formaatbeschrijving van de MT202 is terug te vinden op MT210 De formele naam van het MT210 bericht is Notice to Receive, een internationaal formaat dat gebruikt wordt door de klant om aan zijn bank van te voren aan te kondigen dat er een bepaald geldbedrag op de eigen rekening zal worden gestort. Rabobank kan 24/7 MT210 berichten ontvangen. Deze berichtensoort wordt verzonden door: - De eigenaar van de rekening aan zijn eigen bank - Een derde partij die geautoriseerd is door de bankrekeninghouder aan bank van de rekeninghouder. De formaatbeschrijving van de MT210 is terug te vinden op 10

11 5.3 Op welke manier controleert Rabobank de door u ingezonden betaalopdrachten? Wanneer u een MT101, MT103, MT200 of een MT202 verstuurt naar de Rabobank via SWIFT FIN, worden verschillende controles uitgevoerd door Rabobank. Rabobank zal uitsluitend een betaling goedkeuren en verwerken die aan de eisen voldoet. De volgende controles en bewerkingen worden uitgevoerd: - Rabobank controleert of het formaat in het aangeleverde MT101, MT103, MT200 of MT202 bericht voldoet aan de specifieke formaateisen van de Rabobank - Rabobank controleert of de rekening die gedebiteerd moet worden, binnen het SWIFT for Corporates contract valt - Rabobank vult de NAW-gegevens van de opdrachtgever aan of vervangt de aangeleverde waarden op basis van de gegevens die bij Rabobank bekend zijn - Indien een opgegeven identificatie van een On Behalf Of opdrachtgever niet bekend is bij Rabobank, dan wordt de betaling afgekeurd - De identificatie van elke On Behalf Of opdrachtgever moet vooraf aan de Rabobank worden opgegeven, inclusief de NAW-gegevens - Voor een MT101, een MT103, een MT200 en een MT202 geldt dat een betaling die volledig binnen SEPA kan worden afgewikkeld, vervolgens als SEPA CT opdracht zal worden verwerkt Indien een of meer van deze controles een negatieve uitkomst geven, dan wordt het bericht afgekeurd. Betreft het om een afgekeurde MT101 of een MT103, dan ontvangt u een MT195. Gaat het om een afkeuring van een ingezonden MT200 of MT202, dan ontvangt u een MT295. Let op: dit is alleen mogelijk als u uw berichten hebt ingericht op basis van de de standaarden van juni 2015 op Is dit niet het geval, dan neemt uw contactpersoon bij Rabobank contact met u op, 5.4 Controle op duplicaten De Rabobank wil te allen tijde voorkomen dat betaalopdrachten dubbel worden uitgevoerd. Eén van de maatregelen hiervoor is een duplicaatcontrole. Dit is een controle of een aangeleverde MT101, MT103, MT200 of MT202 al eerder is aangeleverd aan Rabobank. Deze controle voeren we uit, ongeacht de eventuele PDE ( Possible Duplicate Emission) of PDM (Possible Duplicate Message) in het bericht. Hierbij vergelijken we de volgende velden met eerder ontvangen betaalopdrachten: De inhoud van veld 20 de BIC waarmee het bericht is aangeleverd Het type opdracht (MT101, MT103, MT200 of MT202) Wanneer Rabobank een MT101, MT103, MT200 of MT202 afkeurt, om welke reden dan ook, dan hanteert Rabobank de procedure genoemd in paragraaf 5.3. Indien u deze betaalopdracht heeft gecorrigeerd, dan dient u deze vervolgens aan te bieden met een andere unieke referentiewaarde in veld 20. Hiermee voorkomt u dat Rabobank de nieuwe opdracht als duplicaat beschouwt en om die reden afkeurt. De referentiewaarde die u aan een betaalopdracht meegeeft, maakt de opdracht uniek herkenbaar, waardoor Rabobank bij afkeuring of incidenten kan refereren aan het juiste bericht. 5.5 Landcode begunstigde (bank) Om compliant te zijn met de wet- en regelgeving moet Rabobank een aantal controles uitvoeren waarvoor ook het land van de begunstigde en de bank van de begunstigde nodig zijn: - In een MT101 is het gebruik van de BIC van de bank van de begunstigde in veld 57A verplicht. 11

12 Voor een MT103, MT200 en een MT202, dient de BIC van de bank van de begunstigde bij voorkeur in veld 57A te staan. Uit deze BIC kan de landcode van de bank van de begunstigde worden afgeleid. Beschikt u niet over de BIC, dan dient u veld 57D te gebruiken en de landcode te gebruiken in de NAW op regel 3 of 4, en wel als laatste 2 karakters, voorafgegaan door een spatie. - In een MT101 gebruikt u veld 59 voor de gegevens van de begunstigde. Opgave van de NAW gegevens inclusief de ISO3166 landcode is een vereiste. Gebruik minimaal 3 regels met op de laatste regel de twee letterige landcode, voorafgegaan met een spatie. In een MT103 gebruikt u bij voorkeur veld 59A waarbij de BIC en rekeningnummer van de begunstigde moet worden aangeleverd. Indien u de begunstigde niet beschikt over een eigen BIC, dan dient u veld 59 (no letter option) te gebruiken. Opgave van de naw gegevens inclusief de landcode is dan een vereiste. Gebruik minimaal 3 regels met op de laatste regel de ISO3166 landcode, voorafgegaan met een spatie. Dit is een tweeletterige code. Voor een MT202 geldt hetzelfde; de voorkeur van de Rabobank is dat u in veld 58A gebruikt voor de BIC en IBAN van de begunstigde. Indien u niet beschikt over deze BIC, dan mag u in veld 58D de ISO landcode meegeven bij de NAW van de begunstigde op regel 3 of 4, als laatste 2 karakters voorafgegaan door een spatie. Voor EUR betalingen binnen de EU/EAA is het gebruik van een IBAN verplicht, voor zowel aanlevering via MT101, MT103 en MT202. Zie de formaatbeschrijving van de MT101, MT103, MT200 en MT202 voor de details. Hieronder volgen twee voorbeelden voor een NAW met US als landcode op regel 3 of 4 als laatste 2 karakters, vooraf gegaan door een spatie: :59:/ Company name Streetnumber Locationcode City Land US Of: :59:/ Company name Streetnumber Locationcode City Country US Indien geen landcode van bank begunstigde en/of begunstigde aanwezig is, dan zal Rabobank de betaalopdracht afkeuren. 5.6 Aanvullende informatie (formaatbeschrijving) Veld 72 in een MT103 en in een MT202 mag voor EUR-opdrachten binnen het SEPA gebied niet worden gebruikt. De betaalopdracht wordt afgekeurd als dit wel gebeurt. Bij wereldbetalingen en bij MT200 berichten wordt de opdracht in dat geval niet afgekeurd, maar het gebruik van dit veld wordt wel afgeraden, aangezien het een kostenopslag tot gevolg heeft en mogelijk tot vertraging in de verwerking kan leiden. 12

13 6. Support Rabobank SWIFT for Corporates voor FIN berichten Na succesvolle ingebruikname van Rabobank SWIFT for Corporates voor FIN berichten, kunt u voor vragen of het oplossen van problemen contact opnemen met uw contactpersoon bij de Rabobank. 13

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FileAct April 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FILEACT VOOR GEBRUIK 5 3.1 Aanvragen gewenste

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen

Nadere informatie

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4

Nadere informatie

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Versie, datum 1 april 2015 Rabobank Nederland, 2015 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007)

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) Handleiding Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) 1 Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u kunt Internet Bankieren bij SNS Regio Bank en hoe u met de digipas omgaat. Lees deze handleiding eerst

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Creditor Implementatie Gids emandates Core

Creditor Implementatie Gids emandates Core Creditor Implementatie Gids emandates Core Document versie 1.03 VERTROUWELIJK Mei 2015 Copyright Currence Services BV Alle rechten voorbehouden. Voorwaarden De voorwaarden voor het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank

Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank Rabo ideal Lite Integratie Handleiding opgesteld door: Rabobank Versie 2.2, April 2007 Copyright 2007, Rabobank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Stappen integratie Rabo ideal Lite...

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over geschillen, terugboekingen en het American Expressgeschillenproces

Alles wat u moet weten over geschillen, terugboekingen en het American Expressgeschillenproces Alles wat u moet weten over geschillen, terugboekingen en het American Expressgeschillenproces BELANGRIJKE INFORMATIE OVER GESCHILLEN EN TERUGBOEKINGEN Inhoud 1. Definities geschillen en terugboekingen

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready?

2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? 2 e herziene editie: september 2013 2 3 Hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? Deze folder is bestemd voor alle administrateurs van kerkelijke gemeenten die gebruikmaken

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Internet Bankieren. Toelichting vooraf. 1 Definities. Overeenkomst. Internet Bankieren. RegioBank. Klant.

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Internet Bankieren. Toelichting vooraf. 1 Definities. Overeenkomst. Internet Bankieren. RegioBank. Klant. Voorwaarden Betalen Voorwaarden Internet Bankieren Toelichting vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst Internet Bankieren. De Algemene Bankvoorwaarden zijn ook op de Overeenkomst

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids

ideal Merchant Integratie Gids ideal Merchant Integratie Gids Versie 3.3.1 (februari 2015) Februari 2015 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids wordt door de producteigenaar Currence beschikbaar

Nadere informatie

p b ro asishandleiding 1

p b ro asishandleiding 1 basishandleiding pro 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw prorekening 5 Inloggen op de website 5 Pro-applicatie 6 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS)

Corporate Payment Service (CPS) Corporate Payment Service (CPS) Bank specifieke CPS informatie Final CPS bank specifieke informatie 30 March 2014 Classification: Open Version 1.0 Version history Version no. Version date Status Edited

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional. handleiding

Rabo Internetbankieren Professional. handleiding Rabo Internetbankieren Professional handleiding Rabobank Nederland, 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Aansluitovereenkomst kaartacceptatie

Aansluitovereenkomst kaartacceptatie Aansluitovereenkomst kaartacceptatie Dit is een aansluitovereenkomst voor de acceptatie van debet- en creditbetaalkaarten via de toonbank (POS) en/of via internet (E-commerce). U sluit deze overeenkomst

Nadere informatie

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 handleiding sparen 1 INHOUD Inleiding 3 1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 2. Gebruik van de website 7 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie