Formaatbeschrijving BTL91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formaatbeschrijving BTL91"

Transcriptie

1 September 2014

2 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS DUITSLAND, GROOT-BRITTANIË, IERLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND. 18 CHANGE LOG 20 2

3 1. BTL91 Import Formaat Dit document geeft een beschrijving van de opbouw van het BTL91 bestandsformaat waarmee u buitenlandbetalingen kunt doen ten laste van een Rabobankrekening. Deze beschrijving geldt voor Rabo Cash Management (RCM) en Rabo Direct Connect (RDC). 2. BTL91 Import formaatstructuur Maximum record lengte 192 Einde record [CR][LF], niet opgenomen in record lengte Veldscheidingsteken Geen Veldidentificatie Geen 1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord 1 Voorlooprecord n Betaalrecords n Totaalrecords 1 Sluitrecord 3

4 3. BTL91 Recordindeling Toelichting op de vorm van de recordindelingen: 9 het veld is numeriek X het veld is alfanumeriek (n) het veld bestaat uit posities (2) Recordcode X (4) Deviezenbank RABO X (1) Mediumcode (2) Versienummer (8) Aanmaakdatum bestand EEJJMMDD (3) Batchnummer X (35) Naam opdrachtgever X (35) Adres opdrachtgever X (35) Postcode en woonplaats opdrachtgever X (35) Landnaam opdrachtgever (4) Bedrijfstak (8) Gewenste uitvoeringsdatum EEJJMMDD X (20) Filler (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer X (3) Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever Uniek (10) Rekeningnummer opdrachtgever X (3) Aanleveringsmuntsoort (15) Opdrachtbedrag Waarde > 0 (bevat 3 decimalen) (8) Gewenste verwerkingsdatum EEJJMMDD X (1) Code-Kosten-BNL 1, 2 of X (1) Code-Kosten-Korr 1, 3 of X (1) Code-Soort-Opdracht 0, 1 of X (1) Code-Soort-Uitvoering 0 of X (1) Code-Cheques-Crossen Niet ondersteund X (1) Code-Verz-Cheques Niet ondersteund X (2) Code-Betaalinstructie-1 Niet ondersteund X (2) Code-Betaalinstructie-2 Niet ondersteund X (2) Code-Betaalinstructie-3 Niet ondersteund X (2) Code-Betaalinstructie-4 Niet ondersteund 4

5 21-18 X (1) Code-Betaling-Betreft 1, 2, 3, 4 of X (40) Omschrijving aard van de betaling X (40) Omschrijving aard van de betaling X (8) Registratienummer DNB X (2) Code-goederen X (2) Artikelnummer X (4) Handelaarsnummer X (35) Instructies X (1) Filler (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud veld X (34) Rekeningnummer begunstigde X (35) Naam begunstigde X (35) Adres begunstigde X (35) Woonplaats begunstigde X (2) Landcode begunstigde X (35) Landnaam begunstigde X (10) Filler (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud veld X (11) SWIFT adres bank begunstigde X (35) Banknaam begunstigde X (35) Adres bank begunstigde X (35) Woonplaats bank begunstigde X (2) Landcode bank begunstigde X (35) Landnaam bank begunstigde X (35) Instructies 1 het gebruik van IBAN voor de begunstigde rekeningnummers is verplicht bij het verwerken van een betaling in een EER-valuta naar een EER-land. 5

6 (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (35) Reden van betaling X (35) Reden van betaling X (35) Reden van betaling X (35) Reden van betaling X (46) Filler Het totaalrecord in BTL91 is verplicht om de waarden in de betaalrecords te kunnen vinden, controleren en verifiëren (2) Recordcode (3) Totaal muntcode (15) Totaalbedrag muntsoort 3 decimalen (4) Aantal betaalopdrachten X (168) Filler Het sluitrecord in BTL91 is verplicht om de waarden in de betaalrecords te kunnen vinden, controleren en verifiëren (2) Recordcode (6) Totaal aantal records (4) Totaal aantal transactierecord (24) Hash-code X (156) Filler 6

7 4. BTL91 Rubriekbeschrijving De onderstaande karakters en symbolen kunnen worden gebruikt in de alfanumerieke velden (aangeduid met X ): A t/m Z (uitsluitend hoofdletters) 0 t/m 9. (punt) / (slash)? (vraagteken) : (dubbele punt) ( (haakje openen) ) (haakje sluiten) ' (accent) - (min, minus) + (plus), (komma) (spatie) Uitsluitend deze tekens worden door SWIFT ondersteund. De dubbele punt wordt door SWIFT ook als scheidingsteken gebruikt en mag daarom niet op de eerste positie van een rubriek staan. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden (aangeduid met 9 ) zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten. Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linker posities afgekapt. Deze geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT adres van de deviezenbank, dat de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden. RABO Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken dienen deze rubriek te vullen met de letter X. willekeurige andere letter overig. X - cliënten die zelf bestanden aanmaken 7

8 Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode X mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aangemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. Dit ongeacht of het bestand on line wordt verzonden of op diskette wordt aangeleverd. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = eeuw JJ = jaar MM = maand DD = dag van de maand EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Het nummer van de batch die aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen. Voorkeur hierbij is iedere volgende batch een hoger nummer te geven Volledige naam van de opdrachtgever. Straatnaam/huisnummer of Postbusnummer Postcode en woonplaats 8

9 Landnaam van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Bij Rabobank een verplichte rubriek Dit is een nummer van de bedrijfstak waaronder het bedrijf van de opdrachtgever valt. Deze code wordt toegekend door de Kamer van Koophandel. Niet verplichte rubriek Deze rubriek geeft aan op welke datum de batch verwerkt moet worden. Deze rubriek is voor toekomstig gebruik. De vorm van de datum is EEJJMMDD. CC is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Niet verplichte rubriek; Moet een geldige datum zijn. Deze code geeft de recordsoort aan. Een betaalopdracht bestaat uit vier bij elkaar horende deelrecords. Het eerste deelrecord krijgt als recordcode Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit vier deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. Iedere huidige opdracht, bestaande uit vier deelrecords, krijgt een nummer dat 1 hoger is Dan het nummer van de vorige opdracht. Nummering moet bij 1 beginnen Dient met 0001 te beginnen en daarna met 1 oplopend nummer te zijn. Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort waarin de te debiteren rekening loopt. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 9

10 Een 10-cijferig bankrekeningnummer van de te debiteren rekening. ; Eerste positie moet een 0 (nul) zijn; Geldig Rabobank rekeningnummer op positie 2 t/m 10. Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het opdrachtbedrag. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel Het bedrag zoals dat in de uitgaande betaalopdracht voorkomt. In dit veld mogen alleen numerieke tekens voorkomen. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien.. Moet groter dan nul zijn; Moet kleiner dan 9 miljard zijn (ongeacht muntsoort); Derde decimaal moet nul zijn. Deze rubriek geeft de gewenste verwerkingsdatum aan. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Moet een geldige datum zijn. Moet groter zijn dan de huidige datum. Deze rubriek geeft aan hoe de kosten, die de Rabobank voor het uitvoeren van de betaalopdrachten in rekening brengt, verrekend dienen te worden. Deze kosten zijn b.v. de transferprovisie en cheque kosten. 1, 2 of 3 Niet verplichte rubriek. Rubriek 21-8 wordt niet gebruikt, maar dient wel een geldige waarde (dus 1, 2 of 3) te bevatten. Deze rubriek geeft aan hoe de kosten die door de buitenlandse (correspondent) bank in rekening gebracht worden, verrekend moeten worden. 1 = alle kosten opdrachtgever (OUR); 3 = kosten gedeeld, in het buitenland voor opdrachtgever (SHA), 4 = alle kosten voor begunstigde (BEN). Conditionele rubriek. 10

11 Deze rubriek geeft aan of de betaalopdracht moet worden uitgevoerd als een normale betaling of een basisbetaling. 0 of 2 Voor het uitvoeren van betalingsopdrachten maakt de Rabo gebruik van het SWIFT netwerk. Deze rubriek geeft aan of de betalingsopdracht met prioriteit normaal of spoed moet worden verzonden. 0 = normaal; 2 = spoed. Conditionele rubriek. Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet verplicht rubriek. Deze rubriek geeft aan waar de cheque naartoe gestuurd moet worden. 1 = bank opdrachtgever; 2 = opdrachtgever; 3 = begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Rubriek wordt niet meer gebruikt. Niet verplichte rubriek Rubriek wordt niet meer gebruikt 11

12 Rubriek wordt niet meer gebruikt Rubriek wordt niet meer gebruikt Rubriek wordt niet meer gebruikt Rubriek wordt niet meer gebruikt Rubriek wordt niet meer gebruikt Deze code geeft de recordsoort aan. 22 Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2)

13 Rekeningnummer begunstigde. zie bijlage A: rekeningnummers en bijlage B: opbouw van rekeningnummers met nationale bankcode. Conditioneel verplichte rubriek. Naam van de begunstigde. Adres van de begunstigde. Woonplaats van de begunstigde Landcode volgens ISO van het land waar de begunstigde gevestigd is. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel Landnaam van het land waar de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek Deze code geeft de recordsoort aan

14 Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde als nummer 21-2) Het SWIFT adres van de bank van de begunstigde. Niet verplicht indien rubriek. SWIFT adres van 8 of 11 aaneengesloten posities. Posities 1 t/m 6 alfabetisch, posities 5 en 6 bevatten de ISO-landcode van de bank van de begunstigde en moet overeenkomen met de ISO-landcode in rubriek Naam van de begunstigde bank Conditioneel verplichte rubriek. Adres van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Woonplaats van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Landcode volgens ISO van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel Landnaam van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 14

15 Een specifieke instructie waarmee u om afwijkende verwerking door Rabobank kunt vragen. Bijvoorbeeld, om te routen via uw voorkeurscorrespondent of om same day value verwerking te vragen. door het vullen van dit veld worden aanvullende kosten in rekening gebracht. For RDC, this field is not supported. Alfanumeriek, maximaal 35 posities. Niet verplichte rubriek. Deze code geeft de recordsoort aan. 24 Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2) Deze rubriek bevat een door de opdrachtgever vermelde reden van betaling. Deze omschrijving wordt met de betaalopdracht meegestuurd naar de begunstigde. Niet verplichte rubriek Deze code geeft de recordsoort aan. 31 Aanduiding volgens ISO van de muntsoort van het totaalrecord. Voor alle betaalopdrachten in dezelfde muntsoort dient per batch één totaalrecord opgenomen te worden. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 15

16 Het totaalbedrag van de betaalopdrachten in de muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. Het aantal betaalopdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in TOTAAL- MUNTCODE.. Moet groter dan nul zijn. Deze code geeft de recordsoort aan. 41 Hier wordt het totaal aantal records van het bestand vermeld. Dit totaal is inclusief het voorlooprecord, de deelrecords van betaalopdrachten, totaalrecords en het sluitrecord. Het totaal aantal betaalopdrachten in het bestand, ongeacht de muntsoort van het opdrachtbedrag.. Moet groter dan nul zijn. De DES-hash zoals deze door de standaard BankGiroCentrale DES-hashfunctie wordt berekend over een bestand met opdrachten. Niet verplichte rubriek 16

17 Bijlage A Landcode en rekeningnummer De afkorting IBAN staat voor International Bank Account Number. BBAN staat voor Basic Bank Account Number. Als veld 23-7 (landcode bank begunstigde) de volgende waardes bevat, dan dient veld 22-3 (rekeningnummer begunstigde) met de onderstaande waardes gevuld te worden: AT Oostenrijk 20 Min 4, Max 11 5 posities + BBAN BE België 16 Min en Max 12 CH Zwitserland 21 Min 1, Max 16 3 tot 6** posities + BBAN DE Duitsland 22 Min 1, Max 10 8 posities + BBAN DK Denemarken 18 Min en Max 14 ES Spanje 24 Min en Max 20 FI Finland 18 Min 8, Max 14 FR Frankrijk 27 Min en Max 23 GB Groot-Brittannië 22 Min 7, Max 8 6 posities + BBAN GG Guernsey C.I. 22 Min 7, Max 8 6 posities + BBAN IM Isle of Man 22 Min 7, Max 8 6 posities + BBAN JE Jersey 22 Min 7, Max 8 6 posities + BBAN GR Griekenland 27 Min 8, Max 23 IE Ierland 22 Min en Max 8 IS IJsland 26 Min en Max 12 of Min en Max 22 IT Italië 27 Min en Max 23 LU Luxemburg 20 Min en Max14 of Min en Max 20 NL Nederland 18 Min 9, Max 10 of Min 4, Max 8 NO Noorwegen 15 Min en Max 11 PL Polen 28 Min 8, Max 32 PT Portugal 25 Min en Max 21 SE Zweden 24 Min 2, Max 14 US Verenigde Staten n.v.t. 9 posities + BBAN*** * Rekeningnummer is geen IBAN ** Bij importeren altijd 6 posities *** Bij het importeren wordt er van uitgegaan dat er een FW aanwezig is indien het BBAN 15 posities of meer is. 17

18 Bijlage B Specificatie rekeningnummers Duitsland, Groot-Brittanië, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Nadere specificatie van de rekeningnummers in Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Het Duitse bankrekeningnummer bestaat uit maximaal 18 posities. De eerste 8 posities bevatten de bankcode (BLZ of Bankleitzahl), gevolgd door een maximaal 10-cijferig clientrekeningnummer (Kontonr.), dat bij minder dan 10 cijfers door nullen dient te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Het bankrekeningnummer in Groot Brittannië bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8- cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Het bankrekeningnummer in Guernsey bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Het Ierse bankrekeningnummer bevat altijd 14 posities. De bankcode (Sorting code of SC) dient altijd 6 posities te bevatten. Het clientrekeningnummer bevat altijd 8 posities. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Het bankrekeningnummer in Isle of Man bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Het bankrekeningnummer in Jersey bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekening- 18

19 nummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Het Oostenrijkse bankrekeningnummer bevat maximaal 16 posities. De bankcode (Bankleitzahl of AT) bevat altijd 5 posities. Het clientrekeningnummer (kontonr.) bevat 2-11 posities en dient, bij minder dan 11 posities, door voorloopnullen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer In Zwitserland is de bankrekeningnummerstructuur nog niet gestandaardiseerd. Iedere financiële instelling heeft zijn eigen systematiek die onderling sterk verschilt. De bank/branchecode van maximaal 5 numerieke posities en het cliëntenrekeningnummer, dat uit maximaal 16 alfanumerieke posities bestaat (incl. checkdigit). In het cliëntenrekeningnummer kunnen ook punten, komma s, spaties enz. voorkomen, deze dient u gewoon over te nemen. De bank/branchecode en het cliëntenrekeningnummer dienen, bij minder dan het aantal vereiste posities, door voorloopnullen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer checkdigit A 19

20 Change Log Titel : Formaatbeschrijving BTL91 Versie : Versie 1.7 Datum : : Nieuwe lay-out, contactgegevens aangepast. Vormgeving 1.7 Verwijderen referentie aan bankchequeproduct Rabob ank voert het uitgaande bankcheque product niet meer. 1.7 Voor veld 21-9 de mapping van cijfer naar kostenoptie Correctie. gecorrigeerd. 1.7 Voor velden t/m verduidelijkt dat deze velden Verduidelijking. niet ondersteund worden. 1.7 Bijlage A met vulling voor velden t/m verwijderd. Correctie. 1.7 Toegevoegd dat dit formaat geldt voor kanalen RCM en Verduidelijking RDC. 1.7 De naam Rabo TransAct Portaal gewijzigd in Rabo Corporate Aanpassing Connect 1.7 Aanpassing gewijzigd in aanpassing 20

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING

Nadere informatie

BTL91. Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken. 2. Recordtypes. 3.

BTL91. Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken. 2. Recordtypes. 3. BTL91 Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken Formaat Maximale Recordlengte 192 Einde record Veldscheidingsteken Veldidentificatie 2. Recordtypes

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Internetbankieren (Professional) Juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91

Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91 Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91 Versie 1.12 Januari 2008 2008 Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving

Nadere informatie

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers NO N Namen en Adressen 7-cijferige s Definitief Author: equensworldline Document date: Augustus 207 Classification: Open Version: 4.0 Versie historie Version no. Version date Status Edited by Most important

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers N0 N Namen en Adressen 7-Cijferige s Bestandsbeschrijving Definitief oktober 203 Classificatie: Open Versie 3.0 Versie geschiedenis Versie Datum Status Gewijzigd door Belangrijkste wijzigingen.0 99 Definitief

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, NAWIBAN / NAWIKANT Definitief 1 oktober 2013 Classificatie: Open Versie 2.0 Versiegeschiedenis Versie Datum Status Bewerkt door Belangrijkste

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 5 2 1 Algemeen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, Definitief Author: equensworldline Document date: 1 augustus 2017 Classification: Open Version: 3.0 Versie historie Version no. Version

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968.

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968. Stamgegevens buitenlandse crediteuren De UvA betaald maandelijks aan ongeveer 110 crediteuren in het buitenland naar alle continenten via betalingsopdracht of declaraties. De eerste stap die wij moeten

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Buitenlandse betalingsopdrachten

Buitenlandse betalingsopdrachten Buitenlandse betalingsopdrachten Bankstandaard Nr. I.4 Versie 3.1- Editie september 2005/p.1 wp14017 Buitenlandse betalingsopdrachten De bankstandaard Buitenlandse betalingsopdrachten beschrijft de elektronische

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional

Rabo Internetbankieren Professional Rabo Internetbankieren Professional Wereldbetaling U doet een Wereldbetaling als u in vreemde valuta betaalt of in euro s naar een land buiten het SEPA-gebied. Via de menu-optie Nieuwe opdracht krijgt

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Key2Parkeren Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Module Vergunningen - Extern Financieel pakket Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status:

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Het Europese overschrijvingsformulier

Het Europese overschrijvingsformulier Het Europese overschrijvingsformulier DAGELIJKS BANKIEREN Beknopte handleiding Het Europese overschrijvingsformulier 1 De Europese overschrijving Dezelfde veiligheid en snelheid. De Europese overschrijving

Nadere informatie

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out A.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke e-mail aanwezig zijn:

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

Buitenlandse betalingsopdrachten

Buitenlandse betalingsopdrachten Buitenlandse betalingsopdrachten Bankstandaard Nr. I.4 Versie 3 - Editie september 2005/p.1 wp14020 Buitenlandse betalingsopdrachten De bankstandaard Buitenlandse betalingsopdrachten beschrijft de elektronische

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 Versie: 1.1 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

.bedomeinnamen. onder de loep 2011

.bedomeinnamen. onder de loep 2011 1.bedomeinnamen onder de loep 2011 2 Aantal nieuwe.be-registraties Evolutie van de.be-domeinnamen 471.453 602.607 736.498 859.474 977.998 1.101.668 1.219.935 131.588 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso

Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso DE NL FR IT Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso 3 29 54 80 B DE

Nadere informatie

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 3URGXFWGDWDVKHHW +,*+/,*+76 FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 Beschikbaarheid: 04/2011 Merk Fiat Systeem Instant NAV Onderdeelnummer klant 51900429 Onderdeelnummer NAVTEQ T1000-17913 Dekkingsoverzicht Inclusief

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Landentabel... 4 3. Betaalwijzen... 5 3.1. Buitenlandse betaalwijzen... 5 3.2. Wijzigen betaalwijze

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

.bedomeinnamen. & registrars

.bedomeinnamen. & registrars .bedomeinnamen & registrars 2014 2 Aantal nieuwe.be-registraties 193.659 222.919 232.746 257.637 267.780 306.341 299.846 264.930 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolutie van de.be-domeinnamen 736.498

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management,

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

DETERMINANTEN VAN LAGE WERKINTENSITEIT IN HUISHOUDENS MET ARBEIDSONGESCHIKTE GEZINSLEDEN Empirische analyses voor de EU-15

DETERMINANTEN VAN LAGE WERKINTENSITEIT IN HUISHOUDENS MET ARBEIDSONGESCHIKTE GEZINSLEDEN Empirische analyses voor de EU-15 DETERMINANTEN VAN LAGE WERKINTENSITEIT IN HUISHOUDENS MET ARBEIDSONGESCHIKTE GEZINSLEDEN Empirische analyses voor de EU-15 Leen Meeusen, Annemie Nys en Vincent Corluy 17 juni 2014 Opbouw presentatie Inleiding

Nadere informatie

Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie. - Technische eisen en specificaties -

Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie. - Technische eisen en specificaties - Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie - Technische eisen en specificaties - November 2006 Waarom geautomatiseerd melden? Datacommunicatie met het Hoofdbedrijfschap Agrarische

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940/MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940 Extended,

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties Door: Bert Velthuijs Datum 1e versie: 5 april 2012 (versie 0.xx) Datum laatste wijziging 20 september 2012 Huidige Versie: 2.xx.0 Wijzigingen 19 juli 2012

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

.bedomeinnamen. & registrars

.bedomeinnamen. & registrars .bedomeinnamen & registrars 2013 2 Aantal nieuwe.be-registraties 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637 267.780 306.341 299.846 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolutie van de.be-domeinnamen 602.607

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Key2Belastingen koppeling externe vorderingen 1 Inhoudsopgave Contents 1 Koppeling Externe

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie