Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand."

Transcriptie

1 Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1. Kenmerken Formaat Recordlengte 192 Einde record Variabel [CR][LF], niet opgenomen in de recordlengte Veldscheidingsteken Veldidentificatie Geen Geen 2. Recordtypes 1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords (21, 22, 23, 24) 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord 3. Bestandsinhoud 1 Voorlooprecord n Betaalrecords m Totaalrecords 1 Sluitrecord Op dit moment is het maximum aantal opdrachten in 1 bestand ingesteld op 100. BTL91 Recordindeling Toelichting op de vorm van de recordindelingen: 9 Het veld is numeriek X Het veld is alfanumeriek (n) Het veld beslaat n posities

2 1.1 Voorlooprecord NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode X (4) Deviezenbank ABNA X (1) Mediumcode (2) Versienummer (8) Aanmaakdatumbestand EEJJMMDD (3) Batchnummer X (35) Naam Opdrachtgever X (35) Adres Opdrachtgever X (35) Woonplaats Opdrachtgever X (35) Landnaam Opdrachtgever (4) Bedrijfstak (8) Gewenste uitvoeringsdatum EEJJMMDD X (20) Filler 1.2 Betaalrecord Deel 1 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Uniek X (3) Muntsoort Rekeningnummer Opdrachtgever EUR (10) Rekeningnummer Opdrachtgever X (3) Aanleveringsmuntsoort (15) Bedrag van de opdracht Waarde >0. Bevat 3 decimalen (8) Gewenste-Verwerkingsdatum Formaat: EEJJMMDD X (1) Code-Kosten-BNL 1 of X (1) Code-Kosten-Korr 1 of X (1) Code-Soort-Opdracht X (1) Code-Soort-Uitvoering 0 of X (1) Code-Cheques-Crossen spatie X (1) Code-Verz-Cheques spatie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (93) Filler 2

3 Deel 2 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (34) Rekeningnummer-Begunstigde X (35) Naam-Begunstigde X (35) Adres-Begunstigde X (35) Woonplaats-Begunstigde X (2) Landcode-Begunstigde X (35) Landnaam-Begunstigde X (10) Filler Deel 3 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (11) BIC-adres-Bank-Begunstigde X (35) Naam-Bank-Begunstigde X (35) Adres-Bank-Begunstigde X (35) Woonplaats-Bank-Begunstigde X (2) Landcode-Bank-Begunstigde X (35) Landnaam-Bank-Begunstigde X (33) Filler Deel 4 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (46) Filler 3

4 1.3 Totaalrecord per muntsoort NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (3) Totaal-Muntcode (15) Totaalbedrag-Muntsoort 3 decimalen (4) Aantal-Betaalopdrachten X (168) Filler 1.4 Sluitrecord NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (6) Totaal-Aantal-Records (4) Totaal-Aantal-Transactierecord (180) Filler BTL91 Rubriekbeschrijving Algemeen Bij alfanumerieke velden (aangeduid met X ) zijn de volgende tekens toegestaan: A t/m Z (slechts hoofdletters) 0 t/m 9. (punt) / (slash)? (vraagteken) ( (haakje openen) ) (haakje sluiten) (accent) + (Plus), (komma) (spatie) Let op: Uitsluitend deze tekens worden door SWIFT ondersteund. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden (aangeduid met 9 ) zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten, behalve bij veld (zie uitleg op blz. 6). Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linkse posities afgekapt. 4

5 1. Voorlooprecord 11-1 RECORDCODE Deze geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde DEVIEZENBANK Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT adres van de deviezenbank, ABNA die de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden MEDIUMCODE Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken dienen deze rubriek te vullen met de letter X. willekeurige ander letter overig X - cliënten die zelf bestanden aanmaken Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld VERSIENUMMER Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode X mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik. 01 Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld AANMAAKDATUM-BESTAND Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aan- gemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = de eeuw; JJ = het jaartal; MM = het nummer van de maand binnen het jaar; DD = het nummer van de dag binnen de maand. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Moet een geldige datum zijn. 5

6 11-6 BATCHNUMMER Het nummer van de batch die aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen NAAM-OPDRACHTGEVER Volledige naam van de opdrachtgever ADRES-OPDRACHTGEVER Straatnaam/huisnummer of Postbusnummer. Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld WOONPLAATS-OPDRACHTGEVER Woonplaats Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld LANDNAAM-OPDRACHTGEVER Landnaam van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld BEDRIJFSTAK Dit is een nummer van de bedrijfstak waaronder het bedrijf van de opdrachtgever. ressorteert (vier nullen) Deze of code mag wordt leeg zijn toegekend door de Kamer van Koophandel. Niet verplichte rubriek GEWENSTE-UITVOERINGSDATUM Deze rubriek geeft aan op welke datum de batch verwerkt moet worden. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is of 8 spaties Niet verplichte rubriek; Indien ingevuld moet de datum geldig zijn. 6

7 2. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan. Een betaalopdracht bestaat uit vier bij elkaar horende deelrecords. Het eerste deelrecord krijgt als recordcode OPDRACHTNUMMER Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit vier deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. Iedere huidige opdracht, bestaande uit vier deelrecords, krijgt een nummer dat 1 hoger is dan het nummer van de vorige opdracht. Nummering moet bij 1 begin-. Dient met 0001 te beginnen en daarna met 1 oplopend nummer te zijn MUNTSOORT REKENINGNUMMER OPDRACHTGEVER Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort waarin de te debiteren rekening loopt. EUR, binnen Internet Bankieren is het alleen mogelijk om van een EUR-rekening te importeren REKENINGNUMMER-OPDRACHTGEVER Een 10-cijferig bankrekeningnummer van de te debiteren rekening. ; Eerste positie moet een 0 (nul) zijn; Geldig ABN AMRO rekeningnummer op positie 2 t/m AANLEVERINGSMUNTSOORT Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het opdrachtbedrag. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 21-6 OPDRACHTBEDRAG Het bedrag zoals dat in de uitgaande betaalopdracht voorkomt. In dit veld mogen alleen numerieke tekens voorkomen. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien.. Moet groter dan nul zijn; Derde decimaal moet nul zijn. 7

8 21-7 GEWENSTE-VERWERKDATUM Deze rubriek geeft de gewenste verwerkingsdatum aan. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Moet een geldige datum zijn. Moet groter of gelijk zijn aan de huidige datum datum CODE-KOSTEN-BUITENLAND Deze rubriek geeft aan hoe de kosten verrekend dienen te worden. Deze kosten zijn b.v. de transferprovisie. 1 (kosten t.l.v. rekening opdrachtgever) 3 (kosten t.l.v. begunstigde) CODE-KOSTEN-CORRESPONDENT Deze rubriek geeft aan hoe de kosten die door de buitenlandse (correspondent) bank 1 = alle in kosten rekening opdrachtgever; gebracht worden, 3 = alle verrekend kosten moeten voor begunstigde. worden CODE-SOORT-OPDRACHT Deze rubriek geeft aan hoe de betaalopdracht moet worden uitgevoerd CODE-SOORT-UITVOERING Deze rubriek geeft aan of de betalingsopdracht met prioriteit normaal of spoed moet worden verzonden. 0 = normaal; 2 = spoed. verplichte rubriek 8

9 21-12 CODE-SOORT-CROSSEN Deze rubriek wordt niet ondersteund in Internet Bankieren. spatie Rubriek moet verplicht een spatie bevatten CODE-VERZ-CHEQUE Deze rubriek wordt niet ondersteund in Internet Bankieren. spatie Rubriek moet verplicht een spatie bevatten /17 CODE-BETAALINSTRUCTIE (1 t/m 4) Deze rubriek bevat een code die meegegeven wordt in het SWIFT-bericht naar de buitenlandse bank. Let op! Gebruik van deze codes hebben een overige instructie tot gevolg waar een toeslag voor gerekend wordt! Gebruik hiervan wordt afgeraden. 01 t/m 07 en 12,13 en 14 Zie bijlage A: code betaalinstructie. Niet verplichte rubriek, alleen waarde 01 wordt binnen Internet Bankieren gebruikt. 3. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2) REKENINGNUMMER-BEGUNSTIGDE Rekeningnummer begunstigde Hier mogen alleen cijfers en (hoofd)letters worden gebruikt. Scheidingstekens en koppeltekens zijn niet toegestaan. Indien de eerste twee posities een geldige landcode is, gebruik dan het IBAN-nummer. verplichte rubriek met een geldige IBAN.

10 NAAM-BEGUNSTIGDE Naam van de begunstigde DRES-BEGUNSTIGDE Adres van de begunstigde. Niet verplichte rubriek 22-6 WOONPLAATS-BEGUNSTIGDE Woonplaats van de begunstigde LANDCODE-BEGUNSTIGDE Landcode volgens ISO van het land waar de begunstigde gevestigd is. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel 22-8 LANDNAAM-BEGUNSTIGDE Landnaam van het land waar de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 4. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2). 10

11 23-3 SWIFTADRES-BANK-BEGUNSTIGDE De BIC van de bank van de begunstigde. Niet verplicht indien rubriek. SWIFT adres van 8 of 11 aaneengesloten posities. Posities 1 t/m 6 alfabetisch, posities 5 en 6 bevatten de ISO-landcode van de bank van de begunstigde en moet overeenkomen met de ISO-landcode in rubriek 23-7 (Op positie 9,10 en 11 geen X) 23-4 NAAM-BANK-BEGUNSTIGDE Naam van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is ADRES-BANK-BEGUNSTIGDE Adres van de bank van de begunstigde. Niet verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is WOONPLAATS-BANK-BEGUNSTIGDE Woonplaats van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is LANDCODE-BANK-BEGUNSTIGDE Landcode volgens ISO van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel, indien geen BIC ingevuld is (veld 23-3 niet is gevuld) 23-8 LANDNAAM-BANK-BEGUNSTIGDE Landnaam van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 11

12 5. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2) Niet verplichte rubriek 24-3/6 REDEN-VAN-BETALING (1 t/m 4) Deze rubriek bevat een door de opdrachtgever vermelde reden van betaling. Deze omschrijving wordt met de betaalopdracht meegestuurd naar de begunstigde. Alleen cijfers, letters en basisinterpunctie zijn toegestaan voor de omschrijving. Bovendien mag het niet beginnen met '-' of ':' en niet eindigen met '-'. Niet verplichte rubriek 6. Totaalrecord 31-1 RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan TOTAAL-MUNTCODE ISO Aanduiding volgens ISO van de muntsoort van het totaalrecord. Voor alle betaalopdrachten in dezelfde muntsoort dient per batch één totaalrecord Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 31-3 TOTAALBEDRAG-MUNTSOORT Het totaalbedrag van de betaalopdrachten in de muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. 12

13 31-4 AANTAL-BETAALOPDRACHTEN Het aantal betaalopdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in TOTAAL- MUNTCODE.. Moet groter dan nul zijn. 7. Sluitrecord 41-1 AANTAL-BETAALOPDRACHTEN Deze code geeft de recordsoort aan TOTAAL-AANTAL-RECORDS Hier wordt het totaal aantal records van het bestand vermeld. Dit totaal is inclusief het voorlooprecord, de deelrecords van betaalopdrachten, totaalrecords en het 41-3 TOTAAL-AANTAL-TRANSACTIERECORDS Het totaal aantal betaalopdrachten in het bestand, ongeacht de muntsoort van het opdrachtbedrag.. Moet groter dan nul zijn HASH-CODE Met de hash-code wordt niet gewerkt. filler 13

14 Bijlage A Code-betalingsinstructie Deze instructies zijn bestemd voor de ontvangende bank. Let op! Gebruik van deze codes hebben een overige instructie tot gevolg waar een toeslag voor gerekend wordt! Gebruik hiervan wordt afgeraden. CODE AFKORTING IN SWIFTBE- RICHT TEKST IN TELEX OF EURO BETEKENIS 01 /PHONBEN/ ADVISE BENEF. BY PHONE Adviseer de begunstigde 02 /TELEXBEN/ ADVISE BENEF. BY TELEX telefonisch. Adviseer de begunstigde 03 /PHON/ ADVISE BENEF. BANK BY PHONE 04 /TELEX/ ADVISE BENEF. BANK BY 05 ADVISE BEN. BANK BY CA- BLE/ CABLE/SWIFT CHAR- GES FOR US 06 ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ SWIFT WITHOUT CHARGES FOR US TELEX ADVISE BEN. BANK BY SWIFT CHARGES FOR US ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ SWIFT WITHOUT CHARGES FOR US per Adviseer telex. de bank van de begunstigde, telefonisch. Adviseer de bank van de begunstigde, per telex. Adviseer de bank van de begunstigde telegrafisch of via SWIFT; wij betalen Adviseer de bank van de begunstigde telegrafisch of via SWIFT; wij betalen geen kosten. 07 /HOLD/ HOLD DISPOSAL Ter beschikking houden 12 IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS DECEASED PLEASE RETURN AMOUNT 13 THIS PAYMENT IS IRREVO- CABLE 14 INTERCOMPANY TRANS- FER IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS DECEASED PLEASE RETURN AMOUNT THIS PAYMENT IS IRREVO- CABLE INTERCOMPANY TRANSFER voor de begunstigde. Indien de begunstigde onbekend is, of is overleden gelieve het bedrag te retourneren. Deze opdracht is onher- roepelijk. Overboeking tussen moe- der/dochter 14

BTL91. Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken. 2. Recordtypes. 3.

BTL91. Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken. 2. Recordtypes. 3. BTL91 Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken Formaat Maximale Recordlengte 192 Einde record Veldscheidingsteken Veldidentificatie 2. Recordtypes

Nadere informatie

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91

Formaatbeschrijving BTL91 September 2014 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Internetbankieren (Professional) Juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING

Nadere informatie

Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91

Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91 Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91 Versie 1.12 Januari 2008 2008 Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers NO N Namen en Adressen 7-cijferige s Definitief Author: equensworldline Document date: Augustus 207 Classification: Open Version: 4.0 Versie historie Version no. Version date Status Edited by Most important

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, NAWIBAN / NAWIKANT Definitief 1 oktober 2013 Classificatie: Open Versie 2.0 Versiegeschiedenis Versie Datum Status Bewerkt door Belangrijkste

Nadere informatie

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 5 2 1 Algemeen

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers N0 N Namen en Adressen 7-Cijferige s Bestandsbeschrijving Definitief oktober 203 Classificatie: Open Versie 3.0 Versie geschiedenis Versie Datum Status Gewijzigd door Belangrijkste wijzigingen.0 99 Definitief

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, Definitief Author: equensworldline Document date: 1 augustus 2017 Classification: Open Version: 3.0 Versie historie Version no. Version

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

Buitenlandse betalingsopdrachten

Buitenlandse betalingsopdrachten Buitenlandse betalingsopdrachten Bankstandaard Nr. I.4 Versie 3 - Editie september 2005/p.1 wp14020 Buitenlandse betalingsopdrachten De bankstandaard Buitenlandse betalingsopdrachten beschrijft de elektronische

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Key2Parkeren Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Module Vergunningen - Extern Financieel pakket Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status:

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out A.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke e-mail aanwezig zijn:

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional

Rabo Internetbankieren Professional Rabo Internetbankieren Professional Wereldbetaling U doet een Wereldbetaling als u in vreemde valuta betaalt of in euro s naar een land buiten het SEPA-gebied. Via de menu-optie Nieuwe opdracht krijgt

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt.

SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. SHL-LINK SHL-210/1 Programma: 210 Datum: 24/11/2010 SHL-LINK: Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden

Nadere informatie

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties Door: Bert Velthuijs Datum 1e versie: 5 april 2012 (versie 0.xx) Datum laatste wijziging 20 september 2012 Huidige Versie: 2.xx.0 Wijzigingen 19 juli 2012

Nadere informatie

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 Versie: 1.1 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

SHL-LINK: VERKOPEN Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt.

SHL-LINK: VERKOPEN Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. SHL-209/1 Programma: 209 Datum: 24/11/2010 SHL-LINK: Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd,

Nadere informatie

Buitenlandse betalingsopdrachten

Buitenlandse betalingsopdrachten Buitenlandse betalingsopdrachten Bankstandaard Nr. I.4 Versie 3.1- Editie september 2005/p.1 wp14017 Buitenlandse betalingsopdrachten De bankstandaard Buitenlandse betalingsopdrachten beschrijft de elektronische

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht standard - credit transfer - form - personalisation - NL.doc version 1.2 DW 08/06/2009 Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.2

Nadere informatie

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving Definitief Classificatie: OPEN Versie 4.1-1 november 2009 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Inhoud...4 2.2 Verstrekking...6 2.3 Wijziging...6 2.4 Testen...6 3 Technisch... 7 3.1 Structuur...7

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.3 Februari 2013 Aanpassingen versie 1.3-1/2/2013: - hoofdstuk 1: modaliteiten van overgangsperiode

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Key2Belastingen koppeling externe vorderingen 1 Inhoudsopgave Contents 1 Koppeling Externe

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Document date: 1 oktober 2016 Classification: Open Version: 7.1 Copyright equensworldline SE and/or its subsidiaries. All rights reserved.

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer

Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer A2 Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer A2.1 Inleiding Met ingang van Logisch Ontwerp GBA, versie 3.6 op 26 november 2007 is het burgerservicenummer in categorie 01 Persoon op de persoonslijst een

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN. StUF-GH-definitie 4.11 geldend vanaf update 1.0.2

KEY2BELASTINGEN. StUF-GH-definitie 4.11 geldend vanaf update 1.0.2 KEY2BELASTINGEN StUF-GH-definitie 4.11 geldend vanaf update 1.0.2 Key2Belastingen StUF-GH-definitie 4.11 geldend vanaf update 1.0.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 Service en ondersteuning... 4 2 Brondocumenten

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

DIVERSE VERRICHTINGEN

DIVERSE VERRICHTINGEN SHL-212/1 Programma: 212 Datum: 22/11/2010 SHL-LINK: Via programma 212 worden diverse verrichtingen vanuit een tekstbestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd (zie

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Importeren van gegevens in Loon

Importeren van gegevens in Loon Importeren van gegevens in Loon Interfacebeschrijving Technische documentatie voor softwareontwikkelaars Menno Wilmans Loon Salarissoftware BV Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Formaat... 2 Structuur...

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Zorgaanbieder Standaard

Zorgaanbieder Standaard Zorgaanbieder Standaard ZA-Standaard Naam afdeling of projectteam: Afdeling Dataverkeer Ketenpartners Datum: -2012 Naam auteur: Camille Versteegh Versie: Versie 7 Inleiding In deze handleidingen leggen

Nadere informatie

Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie. - Technische eisen en specificaties -

Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie. - Technische eisen en specificaties - Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie - Technische eisen en specificaties - November 2006 Waarom geautomatiseerd melden? Datacommunicatie met het Hoofdbedrijfschap Agrarische

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2

XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2 XML-/ASCII-KOPPELING NAW-GEGEVENS 1/2 Met deze optie kunt u in King een ASCII of XML-bestand inlezen met debiteuren, crediteuren of andere relaties. U kunt nieuwe debiteuren, crediteuren of relaties toevoegen

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen. Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs

Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen. Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs Versie: 1.4 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Dit document bestaat uit drie delen.

Nadere informatie

Het Europese overschrijvingsformulier

Het Europese overschrijvingsformulier Het Europese overschrijvingsformulier DAGELIJKS BANKIEREN Beknopte handleiding Het Europese overschrijvingsformulier 1 De Europese overschrijving Dezelfde veiligheid en snelheid. De Europese overschrijving

Nadere informatie

Swift Formaten MT940 MT942 voor export van gegevens vanuit OfficeNet Direct

Swift Formaten MT940 MT942 voor export van gegevens vanuit OfficeNet Direct Swift Formaten MT940 MT942 voor export van gegevens vanuit OfficeNet Direct Januari 2008 2008 Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Handleiding Hulpmiddelen en Voorzieningen

Handleiding Hulpmiddelen en Voorzieningen Handleiding Hulpmiddelen en Voorzieningen Van: Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners Datum: 09-10-2014 Versie: Definitief 1.0 Handleiding Hulpmiddelen en Voorzieningen Wmo 2015 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud 1.1 Burger of Organisatie... 2 1.2 Contactgegevens Organisatie... 2 1.3 Contactgegevens Organisatie Buitenland... 4 1.4 Contactgegevens Persoon... 5

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker IBAN BIC Service Gebruikersinstructies IBAN BIC MultiChecker Disclaimer Dit document is door de stichting IBAN Service NL opgesteld. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie