Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand."

Transcriptie

1 Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1. Kenmerken Formaat Recordlengte 192 Einde record Variabel [CR][LF], niet opgenomen in de recordlengte Veldscheidingsteken Veldidentificatie Geen Geen 2. Recordtypes 1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords (21, 22, 23, 24) 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord 3. Bestandsinhoud 1 Voorlooprecord n Betaalrecords m Totaalrecords 1 Sluitrecord Op dit moment is het maximum aantal opdrachten in 1 bestand ingesteld op 100. BTL91 Recordindeling Toelichting op de vorm van de recordindelingen: 9 Het veld is numeriek X Het veld is alfanumeriek (n) Het veld beslaat n posities

2 1.1 Voorlooprecord NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode X (4) Deviezenbank ABNA X (1) Mediumcode (2) Versienummer (8) Aanmaakdatumbestand EEJJMMDD (3) Batchnummer X (35) Naam Opdrachtgever X (35) Adres Opdrachtgever X (35) Woonplaats Opdrachtgever X (35) Landnaam Opdrachtgever (4) Bedrijfstak (8) Gewenste uitvoeringsdatum EEJJMMDD X (20) Filler 1.2 Betaalrecord Deel 1 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Uniek X (3) Muntsoort Rekeningnummer Opdrachtgever EUR (10) Rekeningnummer Opdrachtgever X (3) Aanleveringsmuntsoort (15) Bedrag van de opdracht Waarde >0. Bevat 3 decimalen (8) Gewenste-Verwerkingsdatum Formaat: EEJJMMDD X (1) Code-Kosten-BNL 1 of X (1) Code-Kosten-Korr 1 of X (1) Code-Soort-Opdracht X (1) Code-Soort-Uitvoering 0 of X (1) Code-Cheques-Crossen spatie X (1) Code-Verz-Cheques spatie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (93) Filler 2

3 Deel 2 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (34) Rekeningnummer-Begunstigde X (35) Naam-Begunstigde X (35) Adres-Begunstigde X (35) Woonplaats-Begunstigde X (2) Landcode-Begunstigde X (35) Landnaam-Begunstigde X (10) Filler Deel 3 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (11) BIC-adres-Bank-Begunstigde X (35) Naam-Bank-Begunstigde X (35) Adres-Bank-Begunstigde X (35) Woonplaats-Bank-Begunstigde X (2) Landcode-Bank-Begunstigde X (35) Landnaam-Bank-Begunstigde X (33) Filler Deel 4 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (46) Filler 3

4 1.3 Totaalrecord per muntsoort NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (3) Totaal-Muntcode (15) Totaalbedrag-Muntsoort 3 decimalen (4) Aantal-Betaalopdrachten X (168) Filler 1.4 Sluitrecord NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (6) Totaal-Aantal-Records (4) Totaal-Aantal-Transactierecord (180) Filler BTL91 Rubriekbeschrijving Algemeen Bij alfanumerieke velden (aangeduid met X ) zijn de volgende tekens toegestaan: A t/m Z (slechts hoofdletters) 0 t/m 9. (punt) / (slash)? (vraagteken) ( (haakje openen) ) (haakje sluiten) (accent) + (Plus), (komma) (spatie) Let op: Uitsluitend deze tekens worden door SWIFT ondersteund. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden (aangeduid met 9 ) zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten, behalve bij veld (zie uitleg op blz. 6). Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linkse posities afgekapt. 4

5 1. Voorlooprecord 11-1 RECORDCODE Deze geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde DEVIEZENBANK Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT adres van de deviezenbank, ABNA die de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden MEDIUMCODE Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken dienen deze rubriek te vullen met de letter X. willekeurige ander letter overig X - cliënten die zelf bestanden aanmaken Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld VERSIENUMMER Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode X mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik. 01 Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld AANMAAKDATUM-BESTAND Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aan- gemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = de eeuw; JJ = het jaartal; MM = het nummer van de maand binnen het jaar; DD = het nummer van de dag binnen de maand. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Moet een geldige datum zijn. 5

6 11-6 BATCHNUMMER Het nummer van de batch die aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen NAAM-OPDRACHTGEVER Volledige naam van de opdrachtgever ADRES-OPDRACHTGEVER Straatnaam/huisnummer of Postbusnummer. Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld WOONPLAATS-OPDRACHTGEVER Woonplaats Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld LANDNAAM-OPDRACHTGEVER Landnaam van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld BEDRIJFSTAK Dit is een nummer van de bedrijfstak waaronder het bedrijf van de opdrachtgever. ressorteert (vier nullen) Deze of code mag wordt leeg zijn toegekend door de Kamer van Koophandel. Niet verplichte rubriek GEWENSTE-UITVOERINGSDATUM Deze rubriek geeft aan op welke datum de batch verwerkt moet worden. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is of 8 spaties Niet verplichte rubriek; Indien ingevuld moet de datum geldig zijn. 6

7 2. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan. Een betaalopdracht bestaat uit vier bij elkaar horende deelrecords. Het eerste deelrecord krijgt als recordcode OPDRACHTNUMMER Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit vier deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. Iedere huidige opdracht, bestaande uit vier deelrecords, krijgt een nummer dat 1 hoger is dan het nummer van de vorige opdracht. Nummering moet bij 1 begin-. Dient met 0001 te beginnen en daarna met 1 oplopend nummer te zijn MUNTSOORT REKENINGNUMMER OPDRACHTGEVER Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort waarin de te debiteren rekening loopt. EUR, binnen Internet Bankieren is het alleen mogelijk om van een EUR-rekening te importeren REKENINGNUMMER-OPDRACHTGEVER Een 10-cijferig bankrekeningnummer van de te debiteren rekening. ; Eerste positie moet een 0 (nul) zijn; Geldig ABN AMRO rekeningnummer op positie 2 t/m AANLEVERINGSMUNTSOORT Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het opdrachtbedrag. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 21-6 OPDRACHTBEDRAG Het bedrag zoals dat in de uitgaande betaalopdracht voorkomt. In dit veld mogen alleen numerieke tekens voorkomen. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien.. Moet groter dan nul zijn; Derde decimaal moet nul zijn. 7

8 21-7 GEWENSTE-VERWERKDATUM Deze rubriek geeft de gewenste verwerkingsdatum aan. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Moet een geldige datum zijn. Moet groter of gelijk zijn aan de huidige datum datum CODE-KOSTEN-BUITENLAND Deze rubriek geeft aan hoe de kosten verrekend dienen te worden. Deze kosten zijn b.v. de transferprovisie. 1 (kosten t.l.v. rekening opdrachtgever) 3 (kosten t.l.v. begunstigde) CODE-KOSTEN-CORRESPONDENT Deze rubriek geeft aan hoe de kosten die door de buitenlandse (correspondent) bank 1 = alle in kosten rekening opdrachtgever; gebracht worden, 3 = alle verrekend kosten moeten voor begunstigde. worden CODE-SOORT-OPDRACHT Deze rubriek geeft aan hoe de betaalopdracht moet worden uitgevoerd CODE-SOORT-UITVOERING Deze rubriek geeft aan of de betalingsopdracht met prioriteit normaal of spoed moet worden verzonden. 0 = normaal; 2 = spoed. verplichte rubriek 8

9 21-12 CODE-SOORT-CROSSEN Deze rubriek wordt niet ondersteund in Internet Bankieren. spatie Rubriek moet verplicht een spatie bevatten CODE-VERZ-CHEQUE Deze rubriek wordt niet ondersteund in Internet Bankieren. spatie Rubriek moet verplicht een spatie bevatten /17 CODE-BETAALINSTRUCTIE (1 t/m 4) Deze rubriek bevat een code die meegegeven wordt in het SWIFT-bericht naar de buitenlandse bank. Let op! Gebruik van deze codes hebben een overige instructie tot gevolg waar een toeslag voor gerekend wordt! Gebruik hiervan wordt afgeraden. 01 t/m 07 en 12,13 en 14 Zie bijlage A: code betaalinstructie. Niet verplichte rubriek, alleen waarde 01 wordt binnen Internet Bankieren gebruikt. 3. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2) REKENINGNUMMER-BEGUNSTIGDE Rekeningnummer begunstigde Hier mogen alleen cijfers en (hoofd)letters worden gebruikt. Scheidingstekens en koppeltekens zijn niet toegestaan. Indien de eerste twee posities een geldige landcode is, gebruik dan het IBAN-nummer. verplichte rubriek met een geldige IBAN.

10 NAAM-BEGUNSTIGDE Naam van de begunstigde DRES-BEGUNSTIGDE Adres van de begunstigde. Niet verplichte rubriek 22-6 WOONPLAATS-BEGUNSTIGDE Woonplaats van de begunstigde LANDCODE-BEGUNSTIGDE Landcode volgens ISO van het land waar de begunstigde gevestigd is. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel 22-8 LANDNAAM-BEGUNSTIGDE Landnaam van het land waar de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 4. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2). 10

11 23-3 SWIFTADRES-BANK-BEGUNSTIGDE De BIC van de bank van de begunstigde. Niet verplicht indien rubriek. SWIFT adres van 8 of 11 aaneengesloten posities. Posities 1 t/m 6 alfabetisch, posities 5 en 6 bevatten de ISO-landcode van de bank van de begunstigde en moet overeenkomen met de ISO-landcode in rubriek 23-7 (Op positie 9,10 en 11 geen X) 23-4 NAAM-BANK-BEGUNSTIGDE Naam van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is ADRES-BANK-BEGUNSTIGDE Adres van de bank van de begunstigde. Niet verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is WOONPLAATS-BANK-BEGUNSTIGDE Woonplaats van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is LANDCODE-BANK-BEGUNSTIGDE Landcode volgens ISO van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel, indien geen BIC ingevuld is (veld 23-3 niet is gevuld) 23-8 LANDNAAM-BANK-BEGUNSTIGDE Landnaam van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 11

12 5. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2) Niet verplichte rubriek 24-3/6 REDEN-VAN-BETALING (1 t/m 4) Deze rubriek bevat een door de opdrachtgever vermelde reden van betaling. Deze omschrijving wordt met de betaalopdracht meegestuurd naar de begunstigde. Alleen cijfers, letters en basisinterpunctie zijn toegestaan voor de omschrijving. Bovendien mag het niet beginnen met '-' of ':' en niet eindigen met '-'. Niet verplichte rubriek 6. Totaalrecord 31-1 RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan TOTAAL-MUNTCODE ISO Aanduiding volgens ISO van de muntsoort van het totaalrecord. Voor alle betaalopdrachten in dezelfde muntsoort dient per batch één totaalrecord Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 31-3 TOTAALBEDRAG-MUNTSOORT Het totaalbedrag van de betaalopdrachten in de muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. 12

13 31-4 AANTAL-BETAALOPDRACHTEN Het aantal betaalopdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in TOTAAL- MUNTCODE.. Moet groter dan nul zijn. 7. Sluitrecord 41-1 AANTAL-BETAALOPDRACHTEN Deze code geeft de recordsoort aan TOTAAL-AANTAL-RECORDS Hier wordt het totaal aantal records van het bestand vermeld. Dit totaal is inclusief het voorlooprecord, de deelrecords van betaalopdrachten, totaalrecords en het 41-3 TOTAAL-AANTAL-TRANSACTIERECORDS Het totaal aantal betaalopdrachten in het bestand, ongeacht de muntsoort van het opdrachtbedrag.. Moet groter dan nul zijn HASH-CODE Met de hash-code wordt niet gewerkt. filler 13

14 Bijlage A Code-betalingsinstructie Deze instructies zijn bestemd voor de ontvangende bank. Let op! Gebruik van deze codes hebben een overige instructie tot gevolg waar een toeslag voor gerekend wordt! Gebruik hiervan wordt afgeraden. CODE AFKORTING IN SWIFTBE- RICHT TEKST IN TELEX OF EURO BETEKENIS 01 /PHONBEN/ ADVISE BENEF. BY PHONE Adviseer de begunstigde 02 /TELEXBEN/ ADVISE BENEF. BY TELEX telefonisch. Adviseer de begunstigde 03 /PHON/ ADVISE BENEF. BANK BY PHONE 04 /TELEX/ ADVISE BENEF. BANK BY 05 ADVISE BEN. BANK BY CA- BLE/ CABLE/SWIFT CHAR- GES FOR US 06 ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ SWIFT WITHOUT CHARGES FOR US TELEX ADVISE BEN. BANK BY SWIFT CHARGES FOR US ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ SWIFT WITHOUT CHARGES FOR US per Adviseer telex. de bank van de begunstigde, telefonisch. Adviseer de bank van de begunstigde, per telex. Adviseer de bank van de begunstigde telegrafisch of via SWIFT; wij betalen Adviseer de bank van de begunstigde telegrafisch of via SWIFT; wij betalen geen kosten. 07 /HOLD/ HOLD DISPOSAL Ter beschikking houden 12 IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS DECEASED PLEASE RETURN AMOUNT 13 THIS PAYMENT IS IRREVO- CABLE 14 INTERCOMPANY TRANS- FER IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS DECEASED PLEASE RETURN AMOUNT THIS PAYMENT IS IRREVO- CABLE INTERCOMPANY TRANSFER voor de begunstigde. Indien de begunstigde onbekend is, of is overleden gelieve het bedrag te retourneren. Deze opdracht is onher- roepelijk. Overboeking tussen moe- der/dochter 14

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Versie, datum 1 april 2015 Rabobank Nederland, 2015 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, NAWIBAN / NAWIKANT Definitief 1 oktober 2013 Classificatie: Open Versie 2.0 Versiegeschiedenis Versie Datum Status Bewerkt door Belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Uitgave maart 2012 1 Inhoud Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 1. Algemeen... 7 Iedere maand gegevens...

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren. Heeft u hulp nodig? Internet Bankieren met groene adresbalk

Handleiding. Internet Bankieren. Heeft u hulp nodig? Internet Bankieren met groene adresbalk Handleiding Internet Bankieren In deze handleiding leest u precies hoe Internet Bankieren van RegioBank werkt. Lees de handleiding goed door. Heeft u hulp nodig? Op iedere pagina van Internet Bankieren

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional. handleiding

Rabo Internetbankieren Professional. handleiding Rabo Internetbankieren Professional handleiding Rabobank Nederland, 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze

Nadere informatie

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968.

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968. Stamgegevens buitenlandse crediteuren De UvA betaald maandelijks aan ongeveer 110 crediteuren in het buitenland naar alle continenten via betalingsopdracht of declaraties. De eerste stap die wij moeten

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007)

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) Handleiding Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) 1 Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u kunt Internet Bankieren bij SNS Regio Bank en hoe u met de digipas omgaat. Lees deze handleiding eerst

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing.

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing. Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks)

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Service Manager bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Service Manager bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Service Manager bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Service Manager IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk betalen

Informatiewijzer Zakelijk betalen Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk betalen Hoofdstuk De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen Bij het in gebruik nemen van nieuwe programmatuur voor adressenbestanden, relatiebeheer of CRMprogramma s bestaat

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie