Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management"

Transcriptie

1 Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

2 Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services Contact adres Rabobank International, UCR 191 Croeselaan 18, Postbus HG Utrecht Rabobank, 2011 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rabobank.

3 Inhoudsopgave 1 ClieOp03 Importformaat ClieOp03 Beschrijving Beschrijving Algemene kenmerken ClieOp03 Structuur Inleiding Indeling Geschiktheid Technische beschrijving Toelichting Structuurschema ClieOp03 recordindeling Recordindeling op bestandsniveau Recordindeling op batchniveau Recordindeling op transactieniveau voor Incasso opdrachten Recordindeling op transactieniveau voor Zakelijke Betalingen ClieOp03 Rubrieken Invulinstructie voor de rubrieken Rubriekbeschrijving 15 2 BTL91 Importformaat BTL91 Algemeen Kenmerken Recordtypen Recordinhoud BTL91 recordindeling Voorlooprecord Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Totaalrecord per muntsoort Sluitrecord BTL92 Rubriekbeschrijving Algemeen Voorlooprecord Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Totaalrecord per muntsoort Sluitrecord BTL91 Bijlagen Bijlage A: Code betalingsinstructie Bijlage B: Opbouw van IBAN en BBAN numers Bijlage C: Opbouw rekeningnummers met nationale bankcode Duitsland Groot-Brittannië (inclusief Guernsey, Jersey en Isle of Man) 36

4 2.5.3 Ierland Oostenrijk Zwitserland Bijlage D: PSD & EER landen en valuta Inleiding Landenlijst EER/EVA EER/EVR Muntsoorten 39 3 MT940 Extended Algemene informatie Formaatstructuur Schematische weergave Toelichting Inhoud Beschrijving inhoud Bestandsheader Veld :20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :28: Afschriftnummer/Volgnummer Veld :60F: Vorig boeksaldo Veld :61: Transactie Veld :86: Omschrijving Veld :62F: Huidig boeksaldo Veld :64: Valutair saldo (per boekdatum) Veld :65: Vooruitliggend valutair saldo Extended opties Algemeen Adresgegevens toevoegen Specificaties toevoegen Transactiesoort code toevoegen Afschriftnummer toevoegen Transactiereferentie toevoegen Rekening formaat Herhaal TAG86 in omschrijvingsregels Betalingskenmerk toevoegen Bedrag met voorloopnullen Punt(.) als decimaal scheidingsteken Extra Bijlage A: Lijst met transactiesoort codes 48 4 SWIFT MT940 Exportformaat Algemene informatie Formaatstructuur Beschrijving inhoud Bestandsheader Veld :20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Veld :60F: Vorig boeksaldo Veld :61: Afschriftregel 67

5 4.3.7 Veld :86: Omschrijving Veld :62F: Huidig boeksaldo Veld :64: Valutair saldo (per boekdatum) Veld :65: Vooruitliggend valutair saldo 68 5 SWIFT MT Algemene informatie Inhoud Toelichting Beschrijving inhoud Bestandsheader Veld :20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Veld :34F: Ondergrensindicator Veld :13:D: Indicatie Datum/Tijdstip Veld :61: Afschriftregel Veld :86: Omschrijving Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen 73 6 CSV Exportformaat Algemene informatie 74

6 1 ClieOp03 Importformaat Bestanden in het ClieOp03 formaat kunnen gebruikt worden om betaal- en incasso-opdrachten te importeren in Rabo Cash Management 1.1 ClieOp03 Beschrijving Beschrijving De meest recente versie van de ClieOp (cliëntenopdrachten) indeling is de ClieOp03. De ClieOp03 indeling is medium onafhankelijk opgesteld. De indeling is hierdoor geschikt voor het aanleveren van incasso- en betalingsopdrachten via datacommunicatie. De indeling is singlefile/multibatch en modulair van opbouw. De informatie die functioneel bij elkaar hoort is telkens in één record geplaatst Algemene kenmerken De algemene kenmerken van de recentste versie van ClieOp03 zijn: Op één informatiedrager mag slechts één bestand voorkomen. Er kan per post (cheque) een betalingskenmerk worden vermeld van maximaal 16 posities lang. Tijdens de verwerking wordt de vaste omschrijving automatisch aan iedere transactie in de batch toegevoegd. Een transactie mag niet meer dan 4 omschrijvingen (vast/variabel) hebben - aantal vaste omschrijving (batchniveau record 0020) en - Omschrijvingrecord (transactieniveau record 0160) of - Betalingskenmerk (transactieniveau - record 0150) Record 0150 en 0160 kunnen nooit samen in een bestand aanwezig zijn De opdrachtgever dient zijn/haar naam mee te geven. Incasso- en betalingsopdrachten mogen niet samen in één bestand voorkomen, dat wil zeggen: de transactiegroep dient binnen één bestand gelijk te blijven. Bij betalingsopdrachten is het aan te raden om de crediteuren- en salarisbetalingen in een aparte batch op te nemen. U kunt vervolgens bij het inlezen aangeven wat voor bestand het betreft, zodat een crediteuren- of salarisbetaling als zodanig kan worden behandeld. 1.2 ClieOp03 Structuur Inleiding Dit hoofdstuk bevat de specificaties van ClieOp03, voor de bestandsindeling voor Equens. Deze kent een eigen "Kern" (structuur, rubriekbeschrijving, recordindelingen, mogelijkheid voor integriteitcontrole en authenticiteitcontrole) waaromheen zij een "Schil" (fysieke kenmerken, aanlevering, authenticiteitcontrole) aangebracht hebben. De Kern plus de Schil vormen samen de informatie die Equens aan haar klanten verstrekt.

7 1.2.2 Indeling Na de algemene kenmerken en de structuur van Equens, wordt hieronder vervolgens de indeling beschreven. De onderstaande indeling wordt door Equens gehanteerd; Rekeningnummeropdrachtgever dient een rekeningnummer te bevatten, behorend bij de verwerkende instelling. In de Naam- en Woonplaatsrubrieken van 35 posities worden maximaal 28 posities verwerkt. Onzuivere incasso ten laste van Postrekeningnummers kan bij Equens worden aangeleverd. De NAW-code is alleen van belang voor Equensklanten. Er wordt geen eis gesteld aan de naam van het ClieOp03-bestand. Via RCM is het zuiver aanleveren van incasso- of betaalopdrachten verplicht (geen naam-nummer controle van postbank rekeningen). Degene die het ClieOp-bestand aanlevert is in dit verband de opdrachtgever, de tegenpartij van de transactie heet klant. Tijdlijn: De batch dient op de gewenste verwerkingsdatum vóór 12 uur bij te Equens zijn om die dag te worden verwerkt. Equens garandeert dit tijdstip onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden en onder voorbehoud van het tijdig van de bank ontvangen van fiat. Equens vraagt de bank fiat voor: batches met zakelijke betalingen; batches met incasso-opdrachten die een contractueel vastgelegde grens overschrijden. Bij voldoende capaciteit verwerkt Equens ook bestanden die na 12 uur worden ingestuurd dezelfde dag nog. Als dit niet de bedoeling is, maak dan gebruik van de rubriek Gewenste verwerkingsdatum. U kunt tot maximaal 30 kalenderdagen voor de gewenste verwerkingsdatum aanleveren Geschiktheid ClieOp03, is geschikt voor: (on)zuivere crediteuren- en salarisbetalingen zuivere incassi onzuivere incassi overige betalingen

8 1.2.4 Technische beschrijving ClieOp03 kan worden aangeleverd via datacommunicatie. De records dienen afgesloten te worden CR (Carriage Return) en LF (Line Feed). Het bestand dient afgesloten te worden met een EOF (End Of File) Marker Toelichting In de hierna volgende schema's betekent "1" dat de record verplicht is; "n - m" betekent dat de record minimaal n en maximaal m keer voorkomt. De transactiegroep dient binnen één bestand gelijk te blijven. De vaste omschrijving(en) op batchniveau wordt of worden bij verwerking aan elke post toegevoegd. Per post kan (kunnen) ook (een) omschrijving(en) opgegeven worden. Hierbij geldt dat het aantal records voor vaste omschrijving(en) en omschrijving(en) per post niet meer dan 4 mag bedragen. Het Naam begunstigdenrecord is bij betalingen naar de Postbank verplicht; de opdrachtgever wordt verzocht ook de Woonplaats begunstigdenrecord op te nemen indien deze beschikbaar is. Het Naam betalerrecord is bij incasso verplicht als het rekeningnummer van de klant onzuiver is; de opdrachtgever wordt verzocht ook Woonplaats betalerrecord op te nemen indien deze beschikbaar is. Het aantal omschrijvingregels per betaal- of incasso-opdracht is maximaal 4. De combinatie van vaste omschrijving record (0020) en omschrijving record (0160) mag niet meer dan 4 regels bedragen.

9 1.2.6 Structuurschema Onderstaand schema geeft weer hoe de modulaire structuur van de ClieOp03 indeling is opgebouwd. Client opdracht indeling (ClieOp03) Bestandsvoorlooprecord (0001) Verplicht (1) Batch met betalingen of incasso Verplicht ( ) Bestandssluit record (9999) Verplicht (1) Batchvoorloop record (0010) Verplicht (1) Vasteomschrijving record (0020) Optioneel (0-4) Opdrachgever record (0030) Verplicht (1) Zakelijke betalingen of incasso's Verplicht( ) Batchsluitrecord (9990) Verplicht (1) Transactierecord (0100) Verplicht (1) Naam betaler record (0110) Optioneel (0-1) Woonplaats betaler record (0113) Optioneel (0-1) Betalingskenmerk record (0150) Optioneel (0-1) Omschrijvings record (0160) Optioneel (0-4) Naam begunstigde record (0170) Optioneel (0-1) Woonplaats begunstigderecord (0173) Optioneel (0-1) Incasso + Zakelijke betalingen Incasso Incasso Incasso + Zakelijke betalingen Incasso + Zakelijke betalingen Zakelijke betalingen Zakelijke betalingen In het schema wordt getoond: de naam van de rubriek; daarachter tussen haakjes de recordcode voor de betreffende rubriek. Daaronder wordt weergegeven of de rubriek verplicht is of niet, met daarachter tussen haakjes het aantal keren dat het record kan voorkomen op het niveau van bestand, batch of transactie. Bij de rubrieken op het niveau van de transacties is nog aangegeven of het van belang is voor incasso- of voor betalingsopdrachten.

10 1.3 ClieOp03 recordindeling In dit hoofdstuk wordt per record in een ClieOp03 bestand de indeling besproken Recordindeling op bestandsniveau Bestand voorlooprecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 6 Numeriek Aanmaakdatum bestand ddmmjj 12 8 Alfanumeriek Bestandsnaam CLIEOP Alfanumeriek Inzenderidentificatie 25 4 Alfanumeriek Bestandsidentificatie 29 1 Numeriek Duplicaatcode Alfanumeriek Filler Bestand sluitrecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 45 Alfanumeriek Filler Recordindeling op batchniveau Batch voorlooprecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 2 Alfanumeriek Transactiegroep 8 10 Numeriek Rekeningnummer opdrachtgever 18 4 Numeriek Batchvolgnummer 22 3 Alfanumeriek Muntsoort aanlevering EUR Alfanumeriek Filler

11 Vaste omschrijving Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 32 Alfanumeriek Vaste omschrijving Alfanumeriek Filler Opdrachtgever Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 1 Numeriek NAW-code 7 6 Numeriek Gewenste verwerkingsdatum ddmmjj Alfanumeriek Naamopdrachtgever 48 1 Alfanumeriek Testcode Hoofdletter verplicht 49 2 Alfanumeriek Filler Batch sluitrecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 18 Numeriek Totaalbedrag Numeriek Totaalrekeningnummers 34 7 Numeriek Aantalposten Alfanumeriek Filler

12 1.3.3 Recordindeling op transactieniveau voor Incasso opdrachten Transactierecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 4 Alfanumeriek Transactiesoort Numeriek Bedrag Numeriek Rekeningnummerbetaler Numeriek Rekeningnummerbegunstigde 42 9 Alfanumeriek Filler Naam betaler Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 35 Alfanumeriek Naambetaler Alfanumeriek Filler Woonplaats betaler Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 35 Alfanumeriek Woonplaatsbetaler Alfanumeriek Filler Betalingskenmerk Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 16 Alfanumeriek Betalingskenmerk Alfanumeriek Filler

13 Omschrijving Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 32 Alfanumeriek Omschrijving Alfanumeriek Filler Recordindeling op transactieniveau voor Zakelijke Betalingen Transactierecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 4 Alfanumeriek Transactiesoort Numeriek Bedrag Numeriek Rekeningnummerbetaler Numeriek Rekeningnummerbegunstigde 42 9 Alfanumeriek Filler Betalingskenmerk Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 16 Alfanumeriek Betalingskenmerk Alfanumeriek Filler Omschrijving Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 32 Alfanumeriek Omschrijving Alfanumeriek Filler

14 Naam begunstigde Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 35 Alfanumeriek Naambegunstigde Alfanumeriek Filler Woonplaats begunstigde Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 35 Alfanumeriek Woonplaatsbegunstigde Alfanumeriek Filler 1.4 ClieOp03 Rubrieken Invulinstructie voor de rubrieken Alfanumerieke velden worden links aangesloten en aangevuld met spaties. Numerieke spatievelden worden rechts aangesloten en links aangevuld met nullen. Rekeningnummers dienen een numerieke waarde te hebben. Derhalve dient een girorekening niet vooraf te worden gegaan van een P. Niet ingevulde rubrieken en fillers bevatten: spaties als het type "alfanumeriek is of nullen als het type numeriek is Als het aantal cijfers van een totaaltelling de lengte van de rubriek overschrijdt, wordt de telling links afgekapt. Elke rubriek dient ingevuld te zijn, tenzij de beschrijving anders vermeldt. Alfanumerieke records mogen met hoofd- of kleine letters worden gevuld. Een girorekening is als zuiver te beschouwen, indien de opdrachtgever heeft gecontroleerd of de naam die bij de girorekening in zijn bestand staat, overeenkomt met de naam die bij de Postbank geregistreerd staat. Onzuivere opdrachten dienen voorzien te zijn van de naam en eventueel de woonplaats van de betreffende Postbankrekeninghouders.

15 1.4.2 Rubriekbeschrijving Aanlevering muntsoort (Batch voorlooprecord) Geeft aan in welke muntsoort het bedrag in de transacties van de batch is uitgedrukt. Alleen EUR (Euro) is mogelijk. Aanmaakdatum bestand (Bestand voorlooprecord) Datum waarop het bestand is aangemaakt volgens het formaat: ddmmjj Aantal posten (Batch sluitrecord) Het aantal Transactierecords tussen het Batch voorlooprecord en het Batch sluitrecord. Er is een maximum van transacties per batch. Batch volgnummer (Batch voorlooprecord) Een met een (1) oplopend volgnummer per batch. Batchvolgnummer (Batch voorlooprecord) Een met 1 oplopend volgnummer per batch. In opeenvolgende informatiedragers mag worden doorgenummerd. Bedrag (Transactierecord) Het over te boeken bedrag in centen. Het maximum bedrag per transactie is EUR ,08 (het bedrag moet vermeld worden zonder punten en komma). Een groter bedrag leidt tot afkeuring van de betreffende post. Bestandsidentificatie (Bestand voorlooprecord) Identificeert het bestand uniek per maand. Inhoud: positie 1-2 = positie 1-2 van Aanmaakbestand (dag van de maand) positie 3-4 vanaf 1 met 1 oplopend volgnummer per dag van de maand waarop aanlevering heeft plaatsgevonden. Bestandsnaam (Bestand voorlooprecord) Deze mag zelf gekozen worden. Betalingskenmerk (Betalingskenmerkrecord) Door de cliënt aan de post toegevoegd kenmerk. Zie ook Algemene kenmerken. Duplicaatcode (Bestand voorlooprecord) Geeft aan of het bestand een duplicaat is van een eerder verstrekt bestand. Waarden: 1 Unicaat 2 Duplicaat Opmerking: Unicaat en duplicaat verschillen alleen in deze rubriek. Gewenste verwerkingsdatum (Opdrachtgeverrecord) Bevat (indien ingevuld) de toekomstige datum waarop de batch verwerkt dient te worden. U kunt tot maximaal 30 kalenderdagen voor de gewenste verwerkingsdatum aanleveren.

16 Inzenderidentificatie (Bestand voorlooprecord) Identificatie die de inzender zichzelf toekent. Naambegunstigde (Naambegunstigderecord) Naam van de begunstigde volgens de opdrachtgever. Van deze rubriek worden de eerste 24 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd. Naambetaler (Naambetalerrecord) Naam van de betaler volgens de opdrachtgever. Van deze rubriek worden de eerste 24 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd. Naamopdrachtgever (Opdrachtgeverrecord) Naam van de opdrachtgever. Van deze rubriek worden de eerste 24 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd. NAW-code (Opdrachtgeverrecord) Geeft bij betalingen (Transactiegroep 00) aan of de opdrachtgever van onzuivere rekeningnummers de NAW-gegevens, zoals door de Postbank geadministreerd, wil ontvangen. Hiervoor dient wel een contract met Equens te zijn afgesloten: Waarden: 1.NAW niet gewenst 2.NAW gewenst. Bevat bij incasso (Transactiegroep 10) altijd de waarde 1. Omschrijving (Omschrijvingsrecord) Toelichting op de transactie. Zie ook Algemene kenmerken. Recordcode (alle records) Identificeert het record. Voorwaarden: zie de Recordindelingen. Rekeningnummerbegunstigde (Transactierecord) Het rekeningnummer van de ontvanger van Bedrag. Bij Transactiegroep 10 (incasso) geldt dat dit nummer gelijk moet zijn aan Rekeningnummeropdrachtgever. Rekeningnummerbetaler (Transactierecord) Het rekeningnummer van de opdrachtgever. Bij Transactiegroep 00 geldt dat dit nummer gelijk moet zijn aan Rekeningnummeropdrachtgever. Rekeningnummeropdrachtgever (Batchvoorlooprecord) Bevat het rekeningnummer van de opdrachtgever van de batch. Dit nummer dient een geldig (actief) en juist (elfproef) bankrekeningnummer te zijn. Testcode (Opdrachtgeverrecord) Geeft aan of de batch als productie of als test verwerkt dient te worden. Waarden: P = productie T = test Alleen P wordt geaccepteerd in Rabo Cash Management. De waarde T is alleen bedoel voor testen met directe aanlevering aan Equens zonder tussenkomst van de bank.

17 Totaalbedrag (Batchsluitrecord) Het totaal van de rubrieken Bedrag in deze batch. Tot nader order is dit maximaal EUR ,01 per batch. Een groter bedrag leidt tot afkeuring van de batch. Totaalrekeningnummers (Batchsluitrecord) Het totaal van de rubrieken Rekeningnummerbetaler en Rekeningnummerbegunstigde in de batch. Van elke opdracht moet zowel rekeningnummerbetaler als rekeningnummerbegunstigde worden opgeteld. Als deze som de lengte van de rubriek overschrijdt,wordt de rubriek gevuld met de rechter tien cijfers. Als de inhoud van deze rubriek verschilt van de telling, wordt de batch geweigerd. Transactiegroep (Batchvoorlooprecord) Geeft aan tot welke Transactiegroep de posten van de batch behoren. Waarden: 00 = Betalingen 10 = Incasso s Transactiesoort (Transactierecord) Nadere onderverdeling binnen Transactiegroepen 00 en 10 door toevoeging van 2 cijfers. Waarden: 0000 = onzuivere crediteurenbetaling t.g.v. een Postbankrekeningnummer 0003 = onzuivere salarisbetaling t.g.v. een Postbankrekeningnummer 0005 = zuivere crediteurenbetaling t.g.v. een Postbankrekeningnummer, crediteurenbetaling t.g.v. een bankrekeningnummer 0008 = zuivere salarisbetaling t.g.v. een Postbankrekeningnummer, salarisbetaling t.g.v. een bankrekeningnummer 1001 = zuivere incasso t.l.v. een Postbankrekeningnummer, incasso t.l.v. een bankrekeningnummer 1002 = onzuivere incasso t.l.v. een Postbankrekeningnummer Variantcode (alle records) De Variantcode identificeert de versie van de info. Een hogere versie bevat meer tekst of meer rubrieken dan de vorige. Zie voor de waarden van deze codes de Recordindelingen, waar de toegestane versies gespecificeerd staan. Vaste omschrijving (Vasteomschrijvingsrecord) Bevat een omschrijving die van toepassing is op alle posten van de batch. (zie ook algemene kenmerken). Hierbij schuift Equens eventuele bestaande Omschrijvingen op. De Vaste omschrijving(en) verschijnen dus als eerste op het rekeningafschrift.

18 Woonplaatsbegunstigde (Woonplaatsbegunstigderecord) Bevat (indien ingevuld) de woonplaats die volgens de opdrachtgever bij rekeningnummerbegunstigde hoort. Van deze rubriek worden de eerste 28 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd. Woonplaatsbetaler (Woonplaatsbetalerrecord) Bevat (indien ingevuld) de woonplaats die volgens de opdrachtgever bij rekeningnummerbetaler hoort. Van deze rubriek worden de eerste 28 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd.

19 2 BTL91 Importformaat 2.1 BTL91 Algemeen Het BTL91 importformaat is bedoelt voor het importeren van buitenlandopdrachten ten laste van een Rabobank rekening Kenmerken Formaat Variabel Maximale recordlengte 194 End of record [CR][LF], opgenomen in de recordlengte Field separator Geen Field identifier Geen Recordtypen 1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord Recordinhoud 1 Voorlooprecord n Betaalrecords n Totaalrecord 1 Sluitrecord

20 2.2 BTL91 recordindeling Toelichting recordtype: A = alfanumeriek N = numeriek Voorlooprecord Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud Recordcode Numeriek Deviezenbank Alfanumeriek 3 4 RABO Mediumcode Alfanumeriek Versienummer Numeriek Aanmaakdatum bestand Numeriek 10 8 EEJJMMDD Batchnummer Numeriek Naam opdrachtgever Alfanumeriek Adres opdrachtgever Alfanumeriek Woonplaats opdrachtgever Alfanumeriek Landnaam opdrachtgever Alfanumeriek Bedrijfstak Numeriek Gewenste uitvoerdatum Numeriek EEJJMMDD Filler Alfanumeriek Betaalrecord deel 1 Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud Recordcode Numeriek Opdrachtnummer Numeriek 3 4 Uniek Rekeningnummer Muntsoort Alfanumeriek 7 3 Opdrachtgever ISO Rekeningnummer opdrachtgever Numeriek Aanleveringmuntsoort ISO Alfanumeriek Opdrachtbedrag Numeriek Waarde> Gewenste verwerkingsdatum Numeriek 38 8 EEJJMMDD Code kosten buitenland Alfanumeriek , 2 of Code kosten correspondent Alfanumeriek , 2 of Code soort opdracht Alfanumeriek , 1 of Code soort uitvoering Alfanumeriek of Code cheque crossen Alfanumeriek Code verzenden cheque Alfanumeriek Code betalingsinstructie 1 Alfanumeriek Code betalingsinstructie 2 Alfanumeriek Code betalingsinstructie 3 Alfanumeriek Code betalingsinstructie 4 Alfanumeriek Code betaling betreft Alfanumeriek , 2, 3, 4 of Omschrijving aard van de Alfanumeriek 61 40

21 betaling Omschrijving aard van de Alfanumeriek betaling Registratienummer DNB Alfanumeriek Code goederen Alfanumeriek Artikelnummer Alfanumeriek Handelaarnummer Alfanumeriek Instructies Alfanumeriek Filler Alfanumeriek Betaalrecord deel 2 Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 22-1 Recordcode Numeriek Opdrachtnummer Numeriek 3 4 inhoud veld Rekeningnummer begunstigde 1 Alfanumeriek Naam begunstigde Alfanumeriek Adres begunstigde Alfanumeriek Woonplaats begunstigde Alfanumeriek Landcode begunstigde ISO Alfanumeriek Landnaam begunstigde Alfanumeriek Filler Alfanumeriek Betaalrecord deel 3 Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 23-1 Recordcode Numeriek Opdrachtnummer Numeriek 3 4 inhoud veld SWIFT-adres bank begunstigde 2 Alfanumeriek Naam bank begunstigde Alfanumeriek Adres bank begunstigde Alfanumeriek Woonplaats bank begunstigde Alfanumeriek Landcode bank begunstigde ISO Alfanumeriek Landnaam bank begunstigde Alfanumeriek Instructies Alfanumeriek Betaalrecord deel 4 Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 1 Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruik van een IBAN verplicht. 2 Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruik van een SWIFT/BIC verplciht.

22 24-1 Recordcode Numeriek Opdrachtnummer Numeriek 3 4 inhoud veld Reden van betaling 1 Alfanumeriek Reden van betaling 2 Alfanumeriek Reden van betaling 3 Alfanumeriek Reden van betaling 4 Alfanumeriek Filler Alfanumeriek Totaalrecord per muntsoort Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 31-1 Recordcode Numeriek Totaal muntcode ISO Numeriek Totaalbedrag muntsoort Numeriek Aantal betaalopdrachten Numeriek Filler Alfanumeriek Totaalrecord BTL 91 verplicht de totale waarden en verzoeken die in alle betaalrecords zijn te vinden, te checken en te verifiëren Sluitrecord Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 41-1 Recordcode Numeriek Totaal aantal records Numeriek Totaal aantal transactierecords Numeriek Hashcode Numeriek Filler Alfanumeriek Sluitrecord BTL 91 verplicht de totale waarden en verzoeken die in alle betaalrecords zijn te vinden, te checken en te verifiëren

23 2.3 BTL92 Rubriekbeschrijving Algemeen Bij alfanumerieke velden (aangeduid met A ) zijn de volgende tekens toegestaan: A t/m Z (slechts hoofdletters) 0 t/m 9. (punt) / (slash)? (vraagteken) : (dubbele punt) ( (haakje openen) ) (haakje sluiten) (accent) (min, minus) + (plus), (komma) (spatie) Uitsluitend deze tekens worden door het formaat ondersteund. De slash, de dubbele punt en het minteken wordt door SWIFT als scheidingsteken gebruikt en mag derhalve niet op de eerste positie van een rubriek staan. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten. Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linkse posities afgekapt. Sommige waarden kunnen ervoor zorgen dat de opdracht specifieke instructies meekrijgt. Hiervoor zullen bij de bank extra (handmatige) acties uitgevoerd moeten worden. Deze kunnen leiden tot extra kosten voor de opdracht. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw consultant Financiële Logistiek Voorlooprecord 11-1 Recordcode Beschrijving Deze code geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde 11. Waardebereik 11 Validaties Verplichte rubriek 11-2 Deviezenbank Beschrijving Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT-adres van de deviezenbank die de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden. Waardebereik RABO Validaties Verplichte rubriek

24 11-3 Mediumcode Beschrijving Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken, dienen deze rubriek te vullen met de letter X. Waardebereik X cliënten die zelf bestanden aanmaken Validaties Verplichte rubriek 11-4 Versienummer Beschrijving Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode X mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik Waardebereik Validaties Verplichte rubriek 11-5 Aanmaakdatum bestand Beschrijving Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aangemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. Dit ongeacht of het bestand on-line wordt verzonden of op diskette wordt aangeleverd. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = de eeuw; JJ = het jaartal; MM = het nummer van de maand binnen het jaar; DD = het nummer van de dag binnen de maand is. Waardebereik EE is 19-20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Validaties Verplichte rubriek. Moet een geldige datum zijn Batchnummer Beschrijving Het nummer van de batch dat aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt, dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen. Voorkeur hierbij is iedere volgende batch een hoger nummer te geven. Waardebereik Validaties Verplichte rubriek 11-7 Naam opdrachtgever Beschrijving Volledige naam van de opdrachtgever. Waardebereik n.v.t. Validaties Verplichte rubriek 11-8 Adres opdrachtgever Beschrijving Straatnaam en huisnummer of Postbusnummer. Waardebereik n.v.t. Validaties Verplichte rubriek 11-9 Woonplaats opdrachtgever Beschrijving Postcode en woonplaats. Woonplaats beginnend met postcode, formaat 4 numeriek + spatie + 2 alfanumeriek + spatie. Woonplaats is maximaal 27 karakters lang.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91

Formaatbeschrijving BTL91 September 2014 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS

Nadere informatie

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

BTL91. Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken. 2. Recordtypes. 3.

BTL91. Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken. 2. Recordtypes. 3. BTL91 Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken Formaat Maximale Recordlengte 192 Einde record Veldscheidingsteken Veldidentificatie 2. Recordtypes

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Internetbankieren (Professional) Juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91

Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91 Formaten van OfficeNet Direct voor importeren van gegevens CLIEOP 03 ABN AMRO BTL91 Versie 1.12 Januari 2008 2008 Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Landentabel... 4 3. Betaalwijzen... 5 3.1. Buitenlandse betaalwijzen... 5 3.2. Wijzigen betaalwijze

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers NO N Namen en Adressen 7-cijferige s Definitief Author: equensworldline Document date: Augustus 207 Classification: Open Version: 4.0 Versie historie Version no. Version date Status Edited by Most important

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, NAWIBAN / NAWIKANT Definitief 1 oktober 2013 Classificatie: Open Versie 2.0 Versiegeschiedenis Versie Datum Status Bewerkt door Belangrijkste

Nadere informatie

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers N0 N Namen en Adressen 7-Cijferige s Bestandsbeschrijving Definitief oktober 203 Classificatie: Open Versie 3.0 Versie geschiedenis Versie Datum Status Gewijzigd door Belangrijkste wijzigingen.0 99 Definitief

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in WebSolutions

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in WebSolutions Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in WebSolutions Pagina 1 van 11 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Landentabel... 4 3. Betaalwijzen... 5 3.1. Buitenlandse betaalwijzen... 5 3.2. Wijzigen betaalwijze

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, Definitief Author: equensworldline Document date: 1 augustus 2017 Classification: Open Version: 3.0 Versie historie Version no. Version

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer

1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer 1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer Voor uw buitenlands betalingsverkeer, evenals voor andere vormen van internationaal zakendoen, heeft u in ING de juiste partner gevonden. Graag informeren

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 3URGXFWGDWDVKHHW +,*+/,*+76 FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 Beschikbaarheid: 04/2011 Merk Fiat Systeem Instant NAV Onderdeelnummer klant 51900429 Onderdeelnummer NAVTEQ T1000-17913 Dekkingsoverzicht Inclusief

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving

Nadere informatie

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland.

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Landeninfo U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Andorra Aruba Australië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Estland

Nadere informatie

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving Definitief Classificatie: OPEN Versie 4.1-1 november 2009 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Inhoud...4 2.2 Verstrekking...6 2.3 Wijziging...6 2.4 Testen...6 3 Technisch... 7 3.1 Structuur...7

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional

Rabo Internetbankieren Professional Rabo Internetbankieren Professional Wereldbetaling U doet een Wereldbetaling als u in vreemde valuta betaalt of in euro s naar een land buiten het SEPA-gebied. Via de menu-optie Nieuwe opdracht krijgt

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Key2Parkeren Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Module Vergunningen - Extern Financieel pakket Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status:

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 juli 2017. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren CSV Formatenboek Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export 3 Dagafschrift export 4 Betaling en incasso

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar.

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar. Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Januari 2017 Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4 2.1 Betalingen

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968.

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968. Stamgegevens buitenlandse crediteuren De UvA betaald maandelijks aan ongeveer 110 crediteuren in het buitenland naar alle continenten via betalingsopdracht of declaraties. De eerste stap die wij moeten

Nadere informatie

BIN-normen EFFICIËNTE COMMUNICATIE VVKSO

BIN-normen EFFICIËNTE COMMUNICATIE VVKSO BIN-normen EFFICIËNTE COMMUNICATIE VVKSO Inleiding NBN Z 01-002 officiële publicatie in 2002 beperkt aantal wijzigingen in vergelijking met de norm van 1991 als gevolg van verdere automatisering van de

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART KROATIË

HANDLEIDING SIM KAART KROATIË HANDLEIDING SIM KAART KROATIË Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

.bedomeinnamen. onder de loep 2011

.bedomeinnamen. onder de loep 2011 1.bedomeinnamen onder de loep 2011 2 Aantal nieuwe.be-registraties Evolutie van de.be-domeinnamen 471.453 602.607 736.498 859.474 977.998 1.101.668 1.219.935 131.588 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie