Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management"

Transcriptie

1 Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

2 Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services Contact adres Rabobank International, UCR 191 Croeselaan 18, Postbus HG Utrecht Rabobank, 2011 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rabobank.

3 Inhoudsopgave 1 ClieOp03 Importformaat ClieOp03 Beschrijving Beschrijving Algemene kenmerken ClieOp03 Structuur Inleiding Indeling Geschiktheid Technische beschrijving Toelichting Structuurschema ClieOp03 recordindeling Recordindeling op bestandsniveau Recordindeling op batchniveau Recordindeling op transactieniveau voor Incasso opdrachten Recordindeling op transactieniveau voor Zakelijke Betalingen ClieOp03 Rubrieken Invulinstructie voor de rubrieken Rubriekbeschrijving 15 2 BTL91 Importformaat BTL91 Algemeen Kenmerken Recordtypen Recordinhoud BTL91 recordindeling Voorlooprecord Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Totaalrecord per muntsoort Sluitrecord BTL92 Rubriekbeschrijving Algemeen Voorlooprecord Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Totaalrecord per muntsoort Sluitrecord BTL91 Bijlagen Bijlage A: Code betalingsinstructie Bijlage B: Opbouw van IBAN en BBAN numers Bijlage C: Opbouw rekeningnummers met nationale bankcode Duitsland Groot-Brittannië (inclusief Guernsey, Jersey en Isle of Man) 36

4 2.5.3 Ierland Oostenrijk Zwitserland Bijlage D: PSD & EER landen en valuta Inleiding Landenlijst EER/EVA EER/EVR Muntsoorten 39 3 MT940 Extended Algemene informatie Formaatstructuur Schematische weergave Toelichting Inhoud Beschrijving inhoud Bestandsheader Veld :20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :28: Afschriftnummer/Volgnummer Veld :60F: Vorig boeksaldo Veld :61: Transactie Veld :86: Omschrijving Veld :62F: Huidig boeksaldo Veld :64: Valutair saldo (per boekdatum) Veld :65: Vooruitliggend valutair saldo Extended opties Algemeen Adresgegevens toevoegen Specificaties toevoegen Transactiesoort code toevoegen Afschriftnummer toevoegen Transactiereferentie toevoegen Rekening formaat Herhaal TAG86 in omschrijvingsregels Betalingskenmerk toevoegen Bedrag met voorloopnullen Punt(.) als decimaal scheidingsteken Extra Bijlage A: Lijst met transactiesoort codes 48 4 SWIFT MT940 Exportformaat Algemene informatie Formaatstructuur Beschrijving inhoud Bestandsheader Veld :20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Veld :60F: Vorig boeksaldo Veld :61: Afschriftregel 67

5 4.3.7 Veld :86: Omschrijving Veld :62F: Huidig boeksaldo Veld :64: Valutair saldo (per boekdatum) Veld :65: Vooruitliggend valutair saldo 68 5 SWIFT MT Algemene informatie Inhoud Toelichting Beschrijving inhoud Bestandsheader Veld :20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Veld :34F: Ondergrensindicator Veld :13:D: Indicatie Datum/Tijdstip Veld :61: Afschriftregel Veld :86: Omschrijving Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen 73 6 CSV Exportformaat Algemene informatie 74

6 1 ClieOp03 Importformaat Bestanden in het ClieOp03 formaat kunnen gebruikt worden om betaal- en incasso-opdrachten te importeren in Rabo Cash Management 1.1 ClieOp03 Beschrijving Beschrijving De meest recente versie van de ClieOp (cliëntenopdrachten) indeling is de ClieOp03. De ClieOp03 indeling is medium onafhankelijk opgesteld. De indeling is hierdoor geschikt voor het aanleveren van incasso- en betalingsopdrachten via datacommunicatie. De indeling is singlefile/multibatch en modulair van opbouw. De informatie die functioneel bij elkaar hoort is telkens in één record geplaatst Algemene kenmerken De algemene kenmerken van de recentste versie van ClieOp03 zijn: Op één informatiedrager mag slechts één bestand voorkomen. Er kan per post (cheque) een betalingskenmerk worden vermeld van maximaal 16 posities lang. Tijdens de verwerking wordt de vaste omschrijving automatisch aan iedere transactie in de batch toegevoegd. Een transactie mag niet meer dan 4 omschrijvingen (vast/variabel) hebben - aantal vaste omschrijving (batchniveau record 0020) en - Omschrijvingrecord (transactieniveau record 0160) of - Betalingskenmerk (transactieniveau - record 0150) Record 0150 en 0160 kunnen nooit samen in een bestand aanwezig zijn De opdrachtgever dient zijn/haar naam mee te geven. Incasso- en betalingsopdrachten mogen niet samen in één bestand voorkomen, dat wil zeggen: de transactiegroep dient binnen één bestand gelijk te blijven. Bij betalingsopdrachten is het aan te raden om de crediteuren- en salarisbetalingen in een aparte batch op te nemen. U kunt vervolgens bij het inlezen aangeven wat voor bestand het betreft, zodat een crediteuren- of salarisbetaling als zodanig kan worden behandeld. 1.2 ClieOp03 Structuur Inleiding Dit hoofdstuk bevat de specificaties van ClieOp03, voor de bestandsindeling voor Equens. Deze kent een eigen "Kern" (structuur, rubriekbeschrijving, recordindelingen, mogelijkheid voor integriteitcontrole en authenticiteitcontrole) waaromheen zij een "Schil" (fysieke kenmerken, aanlevering, authenticiteitcontrole) aangebracht hebben. De Kern plus de Schil vormen samen de informatie die Equens aan haar klanten verstrekt.

7 1.2.2 Indeling Na de algemene kenmerken en de structuur van Equens, wordt hieronder vervolgens de indeling beschreven. De onderstaande indeling wordt door Equens gehanteerd; Rekeningnummeropdrachtgever dient een rekeningnummer te bevatten, behorend bij de verwerkende instelling. In de Naam- en Woonplaatsrubrieken van 35 posities worden maximaal 28 posities verwerkt. Onzuivere incasso ten laste van Postrekeningnummers kan bij Equens worden aangeleverd. De NAW-code is alleen van belang voor Equensklanten. Er wordt geen eis gesteld aan de naam van het ClieOp03-bestand. Via RCM is het zuiver aanleveren van incasso- of betaalopdrachten verplicht (geen naam-nummer controle van postbank rekeningen). Degene die het ClieOp-bestand aanlevert is in dit verband de opdrachtgever, de tegenpartij van de transactie heet klant. Tijdlijn: De batch dient op de gewenste verwerkingsdatum vóór 12 uur bij te Equens zijn om die dag te worden verwerkt. Equens garandeert dit tijdstip onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden en onder voorbehoud van het tijdig van de bank ontvangen van fiat. Equens vraagt de bank fiat voor: batches met zakelijke betalingen; batches met incasso-opdrachten die een contractueel vastgelegde grens overschrijden. Bij voldoende capaciteit verwerkt Equens ook bestanden die na 12 uur worden ingestuurd dezelfde dag nog. Als dit niet de bedoeling is, maak dan gebruik van de rubriek Gewenste verwerkingsdatum. U kunt tot maximaal 30 kalenderdagen voor de gewenste verwerkingsdatum aanleveren Geschiktheid ClieOp03, is geschikt voor: (on)zuivere crediteuren- en salarisbetalingen zuivere incassi onzuivere incassi overige betalingen

8 1.2.4 Technische beschrijving ClieOp03 kan worden aangeleverd via datacommunicatie. De records dienen afgesloten te worden CR (Carriage Return) en LF (Line Feed). Het bestand dient afgesloten te worden met een EOF (End Of File) Marker Toelichting In de hierna volgende schema's betekent "1" dat de record verplicht is; "n - m" betekent dat de record minimaal n en maximaal m keer voorkomt. De transactiegroep dient binnen één bestand gelijk te blijven. De vaste omschrijving(en) op batchniveau wordt of worden bij verwerking aan elke post toegevoegd. Per post kan (kunnen) ook (een) omschrijving(en) opgegeven worden. Hierbij geldt dat het aantal records voor vaste omschrijving(en) en omschrijving(en) per post niet meer dan 4 mag bedragen. Het Naam begunstigdenrecord is bij betalingen naar de Postbank verplicht; de opdrachtgever wordt verzocht ook de Woonplaats begunstigdenrecord op te nemen indien deze beschikbaar is. Het Naam betalerrecord is bij incasso verplicht als het rekeningnummer van de klant onzuiver is; de opdrachtgever wordt verzocht ook Woonplaats betalerrecord op te nemen indien deze beschikbaar is. Het aantal omschrijvingregels per betaal- of incasso-opdracht is maximaal 4. De combinatie van vaste omschrijving record (0020) en omschrijving record (0160) mag niet meer dan 4 regels bedragen.

9 1.2.6 Structuurschema Onderstaand schema geeft weer hoe de modulaire structuur van de ClieOp03 indeling is opgebouwd. Client opdracht indeling (ClieOp03) Bestandsvoorlooprecord (0001) Verplicht (1) Batch met betalingen of incasso Verplicht ( ) Bestandssluit record (9999) Verplicht (1) Batchvoorloop record (0010) Verplicht (1) Vasteomschrijving record (0020) Optioneel (0-4) Opdrachgever record (0030) Verplicht (1) Zakelijke betalingen of incasso's Verplicht( ) Batchsluitrecord (9990) Verplicht (1) Transactierecord (0100) Verplicht (1) Naam betaler record (0110) Optioneel (0-1) Woonplaats betaler record (0113) Optioneel (0-1) Betalingskenmerk record (0150) Optioneel (0-1) Omschrijvings record (0160) Optioneel (0-4) Naam begunstigde record (0170) Optioneel (0-1) Woonplaats begunstigderecord (0173) Optioneel (0-1) Incasso + Zakelijke betalingen Incasso Incasso Incasso + Zakelijke betalingen Incasso + Zakelijke betalingen Zakelijke betalingen Zakelijke betalingen In het schema wordt getoond: de naam van de rubriek; daarachter tussen haakjes de recordcode voor de betreffende rubriek. Daaronder wordt weergegeven of de rubriek verplicht is of niet, met daarachter tussen haakjes het aantal keren dat het record kan voorkomen op het niveau van bestand, batch of transactie. Bij de rubrieken op het niveau van de transacties is nog aangegeven of het van belang is voor incasso- of voor betalingsopdrachten.

10 1.3 ClieOp03 recordindeling In dit hoofdstuk wordt per record in een ClieOp03 bestand de indeling besproken Recordindeling op bestandsniveau Bestand voorlooprecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 6 Numeriek Aanmaakdatum bestand ddmmjj 12 8 Alfanumeriek Bestandsnaam CLIEOP Alfanumeriek Inzenderidentificatie 25 4 Alfanumeriek Bestandsidentificatie 29 1 Numeriek Duplicaatcode Alfanumeriek Filler Bestand sluitrecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 45 Alfanumeriek Filler Recordindeling op batchniveau Batch voorlooprecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 2 Alfanumeriek Transactiegroep 8 10 Numeriek Rekeningnummer opdrachtgever 18 4 Numeriek Batchvolgnummer 22 3 Alfanumeriek Muntsoort aanlevering EUR Alfanumeriek Filler

11 Vaste omschrijving Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 32 Alfanumeriek Vaste omschrijving Alfanumeriek Filler Opdrachtgever Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 1 Numeriek NAW-code 7 6 Numeriek Gewenste verwerkingsdatum ddmmjj Alfanumeriek Naamopdrachtgever 48 1 Alfanumeriek Testcode Hoofdletter verplicht 49 2 Alfanumeriek Filler Batch sluitrecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 18 Numeriek Totaalbedrag Numeriek Totaalrekeningnummers 34 7 Numeriek Aantalposten Alfanumeriek Filler

12 1.3.3 Recordindeling op transactieniveau voor Incasso opdrachten Transactierecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 4 Alfanumeriek Transactiesoort Numeriek Bedrag Numeriek Rekeningnummerbetaler Numeriek Rekeningnummerbegunstigde 42 9 Alfanumeriek Filler Naam betaler Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 35 Alfanumeriek Naambetaler Alfanumeriek Filler Woonplaats betaler Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 35 Alfanumeriek Woonplaatsbetaler Alfanumeriek Filler Betalingskenmerk Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 16 Alfanumeriek Betalingskenmerk Alfanumeriek Filler

13 Omschrijving Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 32 Alfanumeriek Omschrijving Alfanumeriek Filler Recordindeling op transactieniveau voor Zakelijke Betalingen Transactierecord Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 4 Alfanumeriek Transactiesoort Numeriek Bedrag Numeriek Rekeningnummerbetaler Numeriek Rekeningnummerbegunstigde 42 9 Alfanumeriek Filler Betalingskenmerk Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 16 Alfanumeriek Betalingskenmerk Alfanumeriek Filler Omschrijving Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode A 6 32 Alfanumeriek Omschrijving Alfanumeriek Filler

14 Naam begunstigde Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 35 Alfanumeriek Naambegunstigde Alfanumeriek Filler Woonplaats begunstigde Start Lengte Type Naam Inhoud positie 1 4 Numeriek Recordcode Alfanumeriek Variantcode B 6 35 Alfanumeriek Woonplaatsbegunstigde Alfanumeriek Filler 1.4 ClieOp03 Rubrieken Invulinstructie voor de rubrieken Alfanumerieke velden worden links aangesloten en aangevuld met spaties. Numerieke spatievelden worden rechts aangesloten en links aangevuld met nullen. Rekeningnummers dienen een numerieke waarde te hebben. Derhalve dient een girorekening niet vooraf te worden gegaan van een P. Niet ingevulde rubrieken en fillers bevatten: spaties als het type "alfanumeriek is of nullen als het type numeriek is Als het aantal cijfers van een totaaltelling de lengte van de rubriek overschrijdt, wordt de telling links afgekapt. Elke rubriek dient ingevuld te zijn, tenzij de beschrijving anders vermeldt. Alfanumerieke records mogen met hoofd- of kleine letters worden gevuld. Een girorekening is als zuiver te beschouwen, indien de opdrachtgever heeft gecontroleerd of de naam die bij de girorekening in zijn bestand staat, overeenkomt met de naam die bij de Postbank geregistreerd staat. Onzuivere opdrachten dienen voorzien te zijn van de naam en eventueel de woonplaats van de betreffende Postbankrekeninghouders.

15 1.4.2 Rubriekbeschrijving Aanlevering muntsoort (Batch voorlooprecord) Geeft aan in welke muntsoort het bedrag in de transacties van de batch is uitgedrukt. Alleen EUR (Euro) is mogelijk. Aanmaakdatum bestand (Bestand voorlooprecord) Datum waarop het bestand is aangemaakt volgens het formaat: ddmmjj Aantal posten (Batch sluitrecord) Het aantal Transactierecords tussen het Batch voorlooprecord en het Batch sluitrecord. Er is een maximum van transacties per batch. Batch volgnummer (Batch voorlooprecord) Een met een (1) oplopend volgnummer per batch. Batchvolgnummer (Batch voorlooprecord) Een met 1 oplopend volgnummer per batch. In opeenvolgende informatiedragers mag worden doorgenummerd. Bedrag (Transactierecord) Het over te boeken bedrag in centen. Het maximum bedrag per transactie is EUR ,08 (het bedrag moet vermeld worden zonder punten en komma). Een groter bedrag leidt tot afkeuring van de betreffende post. Bestandsidentificatie (Bestand voorlooprecord) Identificeert het bestand uniek per maand. Inhoud: positie 1-2 = positie 1-2 van Aanmaakbestand (dag van de maand) positie 3-4 vanaf 1 met 1 oplopend volgnummer per dag van de maand waarop aanlevering heeft plaatsgevonden. Bestandsnaam (Bestand voorlooprecord) Deze mag zelf gekozen worden. Betalingskenmerk (Betalingskenmerkrecord) Door de cliënt aan de post toegevoegd kenmerk. Zie ook Algemene kenmerken. Duplicaatcode (Bestand voorlooprecord) Geeft aan of het bestand een duplicaat is van een eerder verstrekt bestand. Waarden: 1 Unicaat 2 Duplicaat Opmerking: Unicaat en duplicaat verschillen alleen in deze rubriek. Gewenste verwerkingsdatum (Opdrachtgeverrecord) Bevat (indien ingevuld) de toekomstige datum waarop de batch verwerkt dient te worden. U kunt tot maximaal 30 kalenderdagen voor de gewenste verwerkingsdatum aanleveren.

16 Inzenderidentificatie (Bestand voorlooprecord) Identificatie die de inzender zichzelf toekent. Naambegunstigde (Naambegunstigderecord) Naam van de begunstigde volgens de opdrachtgever. Van deze rubriek worden de eerste 24 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd. Naambetaler (Naambetalerrecord) Naam van de betaler volgens de opdrachtgever. Van deze rubriek worden de eerste 24 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd. Naamopdrachtgever (Opdrachtgeverrecord) Naam van de opdrachtgever. Van deze rubriek worden de eerste 24 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd. NAW-code (Opdrachtgeverrecord) Geeft bij betalingen (Transactiegroep 00) aan of de opdrachtgever van onzuivere rekeningnummers de NAW-gegevens, zoals door de Postbank geadministreerd, wil ontvangen. Hiervoor dient wel een contract met Equens te zijn afgesloten: Waarden: 1.NAW niet gewenst 2.NAW gewenst. Bevat bij incasso (Transactiegroep 10) altijd de waarde 1. Omschrijving (Omschrijvingsrecord) Toelichting op de transactie. Zie ook Algemene kenmerken. Recordcode (alle records) Identificeert het record. Voorwaarden: zie de Recordindelingen. Rekeningnummerbegunstigde (Transactierecord) Het rekeningnummer van de ontvanger van Bedrag. Bij Transactiegroep 10 (incasso) geldt dat dit nummer gelijk moet zijn aan Rekeningnummeropdrachtgever. Rekeningnummerbetaler (Transactierecord) Het rekeningnummer van de opdrachtgever. Bij Transactiegroep 00 geldt dat dit nummer gelijk moet zijn aan Rekeningnummeropdrachtgever. Rekeningnummeropdrachtgever (Batchvoorlooprecord) Bevat het rekeningnummer van de opdrachtgever van de batch. Dit nummer dient een geldig (actief) en juist (elfproef) bankrekeningnummer te zijn. Testcode (Opdrachtgeverrecord) Geeft aan of de batch als productie of als test verwerkt dient te worden. Waarden: P = productie T = test Alleen P wordt geaccepteerd in Rabo Cash Management. De waarde T is alleen bedoel voor testen met directe aanlevering aan Equens zonder tussenkomst van de bank.

17 Totaalbedrag (Batchsluitrecord) Het totaal van de rubrieken Bedrag in deze batch. Tot nader order is dit maximaal EUR ,01 per batch. Een groter bedrag leidt tot afkeuring van de batch. Totaalrekeningnummers (Batchsluitrecord) Het totaal van de rubrieken Rekeningnummerbetaler en Rekeningnummerbegunstigde in de batch. Van elke opdracht moet zowel rekeningnummerbetaler als rekeningnummerbegunstigde worden opgeteld. Als deze som de lengte van de rubriek overschrijdt,wordt de rubriek gevuld met de rechter tien cijfers. Als de inhoud van deze rubriek verschilt van de telling, wordt de batch geweigerd. Transactiegroep (Batchvoorlooprecord) Geeft aan tot welke Transactiegroep de posten van de batch behoren. Waarden: 00 = Betalingen 10 = Incasso s Transactiesoort (Transactierecord) Nadere onderverdeling binnen Transactiegroepen 00 en 10 door toevoeging van 2 cijfers. Waarden: 0000 = onzuivere crediteurenbetaling t.g.v. een Postbankrekeningnummer 0003 = onzuivere salarisbetaling t.g.v. een Postbankrekeningnummer 0005 = zuivere crediteurenbetaling t.g.v. een Postbankrekeningnummer, crediteurenbetaling t.g.v. een bankrekeningnummer 0008 = zuivere salarisbetaling t.g.v. een Postbankrekeningnummer, salarisbetaling t.g.v. een bankrekeningnummer 1001 = zuivere incasso t.l.v. een Postbankrekeningnummer, incasso t.l.v. een bankrekeningnummer 1002 = onzuivere incasso t.l.v. een Postbankrekeningnummer Variantcode (alle records) De Variantcode identificeert de versie van de info. Een hogere versie bevat meer tekst of meer rubrieken dan de vorige. Zie voor de waarden van deze codes de Recordindelingen, waar de toegestane versies gespecificeerd staan. Vaste omschrijving (Vasteomschrijvingsrecord) Bevat een omschrijving die van toepassing is op alle posten van de batch. (zie ook algemene kenmerken). Hierbij schuift Equens eventuele bestaande Omschrijvingen op. De Vaste omschrijving(en) verschijnen dus als eerste op het rekeningafschrift.

18 Woonplaatsbegunstigde (Woonplaatsbegunstigderecord) Bevat (indien ingevuld) de woonplaats die volgens de opdrachtgever bij rekeningnummerbegunstigde hoort. Van deze rubriek worden de eerste 28 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd. Woonplaatsbetaler (Woonplaatsbetalerrecord) Bevat (indien ingevuld) de woonplaats die volgens de opdrachtgever bij rekeningnummerbetaler hoort. Van deze rubriek worden de eerste 28 posities verwerkt, de overige posities worden genegeerd.

19 2 BTL91 Importformaat 2.1 BTL91 Algemeen Het BTL91 importformaat is bedoelt voor het importeren van buitenlandopdrachten ten laste van een Rabobank rekening Kenmerken Formaat Variabel Maximale recordlengte 194 End of record [CR][LF], opgenomen in de recordlengte Field separator Geen Field identifier Geen Recordtypen 1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord Recordinhoud 1 Voorlooprecord n Betaalrecords n Totaalrecord 1 Sluitrecord

20 2.2 BTL91 recordindeling Toelichting recordtype: A = alfanumeriek N = numeriek Voorlooprecord Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud Recordcode Numeriek Deviezenbank Alfanumeriek 3 4 RABO Mediumcode Alfanumeriek Versienummer Numeriek Aanmaakdatum bestand Numeriek 10 8 EEJJMMDD Batchnummer Numeriek Naam opdrachtgever Alfanumeriek Adres opdrachtgever Alfanumeriek Woonplaats opdrachtgever Alfanumeriek Landnaam opdrachtgever Alfanumeriek Bedrijfstak Numeriek Gewenste uitvoerdatum Numeriek EEJJMMDD Filler Alfanumeriek Betaalrecord deel 1 Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud Recordcode Numeriek Opdrachtnummer Numeriek 3 4 Uniek Rekeningnummer Muntsoort Alfanumeriek 7 3 Opdrachtgever ISO Rekeningnummer opdrachtgever Numeriek Aanleveringmuntsoort ISO Alfanumeriek Opdrachtbedrag Numeriek Waarde> Gewenste verwerkingsdatum Numeriek 38 8 EEJJMMDD Code kosten buitenland Alfanumeriek , 2 of Code kosten correspondent Alfanumeriek , 2 of Code soort opdracht Alfanumeriek , 1 of Code soort uitvoering Alfanumeriek of Code cheque crossen Alfanumeriek Code verzenden cheque Alfanumeriek Code betalingsinstructie 1 Alfanumeriek Code betalingsinstructie 2 Alfanumeriek Code betalingsinstructie 3 Alfanumeriek Code betalingsinstructie 4 Alfanumeriek Code betaling betreft Alfanumeriek , 2, 3, 4 of Omschrijving aard van de Alfanumeriek 61 40

21 betaling Omschrijving aard van de Alfanumeriek betaling Registratienummer DNB Alfanumeriek Code goederen Alfanumeriek Artikelnummer Alfanumeriek Handelaarnummer Alfanumeriek Instructies Alfanumeriek Filler Alfanumeriek Betaalrecord deel 2 Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 22-1 Recordcode Numeriek Opdrachtnummer Numeriek 3 4 inhoud veld Rekeningnummer begunstigde 1 Alfanumeriek Naam begunstigde Alfanumeriek Adres begunstigde Alfanumeriek Woonplaats begunstigde Alfanumeriek Landcode begunstigde ISO Alfanumeriek Landnaam begunstigde Alfanumeriek Filler Alfanumeriek Betaalrecord deel 3 Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 23-1 Recordcode Numeriek Opdrachtnummer Numeriek 3 4 inhoud veld SWIFT-adres bank begunstigde 2 Alfanumeriek Naam bank begunstigde Alfanumeriek Adres bank begunstigde Alfanumeriek Woonplaats bank begunstigde Alfanumeriek Landcode bank begunstigde ISO Alfanumeriek Landnaam bank begunstigde Alfanumeriek Instructies Alfanumeriek Betaalrecord deel 4 Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 1 Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruik van een IBAN verplicht. 2 Bij betalingen in een EER-muntsoort naar een EER-land is het gebruik van een SWIFT/BIC verplciht.

22 24-1 Recordcode Numeriek Opdrachtnummer Numeriek 3 4 inhoud veld Reden van betaling 1 Alfanumeriek Reden van betaling 2 Alfanumeriek Reden van betaling 3 Alfanumeriek Reden van betaling 4 Alfanumeriek Filler Alfanumeriek Totaalrecord per muntsoort Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 31-1 Recordcode Numeriek Totaal muntcode ISO Numeriek Totaalbedrag muntsoort Numeriek Aantal betaalopdrachten Numeriek Filler Alfanumeriek Totaalrecord BTL 91 verplicht de totale waarden en verzoeken die in alle betaalrecords zijn te vinden, te checken en te verifiëren Sluitrecord Nr Naam Type Startpositie Lengte Dec Inhoud 41-1 Recordcode Numeriek Totaal aantal records Numeriek Totaal aantal transactierecords Numeriek Hashcode Numeriek Filler Alfanumeriek Sluitrecord BTL 91 verplicht de totale waarden en verzoeken die in alle betaalrecords zijn te vinden, te checken en te verifiëren

23 2.3 BTL92 Rubriekbeschrijving Algemeen Bij alfanumerieke velden (aangeduid met A ) zijn de volgende tekens toegestaan: A t/m Z (slechts hoofdletters) 0 t/m 9. (punt) / (slash)? (vraagteken) : (dubbele punt) ( (haakje openen) ) (haakje sluiten) (accent) (min, minus) + (plus), (komma) (spatie) Uitsluitend deze tekens worden door het formaat ondersteund. De slash, de dubbele punt en het minteken wordt door SWIFT als scheidingsteken gebruikt en mag derhalve niet op de eerste positie van een rubriek staan. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten. Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linkse posities afgekapt. Sommige waarden kunnen ervoor zorgen dat de opdracht specifieke instructies meekrijgt. Hiervoor zullen bij de bank extra (handmatige) acties uitgevoerd moeten worden. Deze kunnen leiden tot extra kosten voor de opdracht. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw consultant Financiële Logistiek Voorlooprecord 11-1 Recordcode Beschrijving Deze code geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde 11. Waardebereik 11 Validaties Verplichte rubriek 11-2 Deviezenbank Beschrijving Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT-adres van de deviezenbank die de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden. Waardebereik RABO Validaties Verplichte rubriek

24 11-3 Mediumcode Beschrijving Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken, dienen deze rubriek te vullen met de letter X. Waardebereik X cliënten die zelf bestanden aanmaken Validaties Verplichte rubriek 11-4 Versienummer Beschrijving Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode X mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik Waardebereik Validaties Verplichte rubriek 11-5 Aanmaakdatum bestand Beschrijving Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aangemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. Dit ongeacht of het bestand on-line wordt verzonden of op diskette wordt aangeleverd. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = de eeuw; JJ = het jaartal; MM = het nummer van de maand binnen het jaar; DD = het nummer van de dag binnen de maand is. Waardebereik EE is 19-20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Validaties Verplichte rubriek. Moet een geldige datum zijn Batchnummer Beschrijving Het nummer van de batch dat aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt, dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen. Voorkeur hierbij is iedere volgende batch een hoger nummer te geven. Waardebereik Validaties Verplichte rubriek 11-7 Naam opdrachtgever Beschrijving Volledige naam van de opdrachtgever. Waardebereik n.v.t. Validaties Verplichte rubriek 11-8 Adres opdrachtgever Beschrijving Straatnaam en huisnummer of Postbusnummer. Waardebereik n.v.t. Validaties Verplichte rubriek 11-9 Woonplaats opdrachtgever Beschrijving Postcode en woonplaats. Woonplaats beginnend met postcode, formaat 4 numeriek + spatie + 2 alfanumeriek + spatie. Woonplaats is maximaal 27 karakters lang.

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland.

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Landeninfo U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Andorra Aruba Australië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Estland

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Landentabel... 4 3. Betaalwijzen... 5 3.1. Buitenlandse betaalwijzen... 5 3.2. Wijzigen betaalwijze

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer

1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer 1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer Voor uw buitenlands betalingsverkeer, evenals voor andere vormen van internationaal zakendoen, heeft u in ING de juiste partner gevonden. Graag informeren

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional. handleiding

Rabo Internetbankieren Professional. handleiding Rabo Internetbankieren Professional handleiding Rabobank Nederland, 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

1.1 Het importeren van uw eigen adressenbestand

1.1 Het importeren van uw eigen adressenbestand Handleiding importeren bestanden in DelisPrint en automatisch verzenden van emailbericht aan geadresseerde U heeft van DPD DElisPrint ontvangen met diverse handleidingen voor DelisPrint: - Installatie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007)

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) Handleiding Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) 1 Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u kunt Internet Bankieren bij SNS Regio Bank en hoe u met de digipas omgaat. Lees deze handleiding eerst

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Handleiding. Webwinkel. Inhoud

Handleiding. Webwinkel. Inhoud Welkom in de webwinkel van Theunissen Technical Trading BV (TTT). Hier kunt u in vier simpele stappen een bestelling plaatsen. Dankzij de ruime voorraden in het eigen magazijn is een snelle levering vrijwel

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Uitgave maart 2012 1 Inhoud Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 1. Algemeen... 7 Iedere maand gegevens...

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing.

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing. Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks)

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie