Richtlijnen voor organisatoren van wielerwedstrijden 07/12/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen voor organisatoren van wielerwedstrijden 07/12/2010"

Transcriptie

1 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ VOORWOORD Jaarlijks wrdt nze plitiezne drkruist dr een 60-tal wielerwedstrijden. Het vraagt uiteraard de ndige aandacht m deze evenementen in gede banen te leiden. Elk jaar bent u betrkken bij de rganisatie en/f de uitvering van een wielergebeuren p ns grndgebied. Hierbij wrdt u vanuit verschillende gpunten aan vrschriften nderwrpen. Vrschriften die vr u misschien niet altijd lgisch f verbdig lijken. Sms gaat dit gepaard met de ndige ergernis, zwel vanwege de plitie als van de rganisatr uit. En laat ns vral k de bewners langsheen de verschillende parcurs niet vergeten. Veel van deze, meestal kleine prblemen, kunnen echter vermeden wrden wanneer we gede afspraken maken. Wij, als plitie, staan er zelden bij stil wat vr werk het vraagt m een wielerwedstrijd te rganiseren. Vermedelijk weten jullie k niet wat er met jullie aanvraag juist gebeurt. Daarm leek het ns nuttig m dr middel van deze brchure wat meer uitleg te geven bij nze werkwijze en wat jullie van ns, als lkale plitie, mgen verwachten. Met wielerminnende greten, Freddy De Chu Mark De Brakeleer Steeman Bart Burgemeester G bergen Burgemeester Lierde Hfdinspecteur Vrzitter Plitiecllege Lkale Plitie Lkale Plitie Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 1/19

2 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ REGLEMENTERING 2.1.Wet van 16 maart 1968: betreffende de plitie ver het wegverkeer Sprtwedstrijden p de penbare weg zijn verbden behudens vrafgaand en schriftelijke telating van de burgemeesters. De telating (vergunning) bepaalt de vrzrgen en vrwaarden die zwel dr de rganisatr als dr de deelnemers in het belang van de veiligheid meten getrffen wrden 2.2.KB van : de wetten betreffende het algemeen reglement p de plitie van het wegverkeer de wegcde 2.3.het KB van tt reglementering van de wielerwedstrijden en van veldritten, gewijzigd bij de Kninklijke Besluiten van , , , en en de Besluiten van de Vlaamse Regering van , , en verplichting tt het aanstellen van een kersdirecteur richtlijnen betreffende de inzet van seingevers vrmvereisten van de rde - en de grene -vlag Op het dak van het vertuig dat de rde vlag vert met, p een vr tegenliggers ged zichtbare wijze, het verkeersteken wrden aangebracht dat is afgebeeld nder het nr. A51 in artikel 664 van het kninklijk besluit van 1 december 1975, hudende algemeen reglement p de plitie van het wegverkeer. De zijde van dit verkeersteken met ten minste 70 cm bedragen, en het verkeersteken met wrden aangebracht bven een rechthekig brd waarp, p een blauwe achtergrnd, in witte letters van ten minste 20 cm hgte en ten minste 2 cm breedte, de vermelding "WEDSTRIJD" in de taal f in de talen van de streek is aangebracht. Het laatste vertuig dat de wedstrijd vlgt met een grene vlag veren. Deze vlag, welke ten minste 50 cm breed en 60 cm lang is, met vraan links p het vertuig wrden aangebracht, derwijze dat zij vldende bven het vertuig uitsteekt, pdat zij duidelijk zichtbaar is vr de andere weggebruikers en vr de teschuwers. Op het dak van dit vertuig met eveneens, p een vr het achterpkmend verkeer ged zichtbare wijze, dezelfde signalisatie wrden aangebracht als deze welke is vrzien vr het vertuig dat de wedstrijd vrafrijdt. Publiciteitscaravan Iedere publiciteitskaravaan wrdt aangekndigd dr een vertuig dat een rde vlag vert en ngeveer 500 meter vrp rijdt. Het laatste vertuig van de karavaan vert een grene vlag en rijdt ten minste 15 minuten vóór de renners uit. De bestuurder die m enige reden mcht achterblijven met zijn vertuig aan Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 2/19

3 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 de kant zetten tt de wedstrijd vrbijgetrkken is en mag niet meer bij de karavaan aansluiten Vlgwagens Alleen die vertuigen mgen de wedstrijd vergezellen, waarvan de bestuurders lid zijn van de sprtverenigingen, belast met het tezicht p de technische rganisatie van de wedstrijden, en de vertuigen waarvan de bestuurders in het bezit zijn van een dr de kersdirecteur afgegeven drgangsbewijs Vertuigen die vergunning hebben m de wedstrijd te vergezellen mgen geen supprters ververen. Deze bepaling legt geen beperking p de bevegdheid van de verheden die met het handhaven van de rde en de plitie van het wegverkeer belast zijn, nch p het recht van de leden van de rdedienst m zich bij de vlgersgrep te vegen. Vergunningsaanvraag De vergunningsaanvragen wrden in drievud, bij een ter pst aangetekende brief aan de betrkken burgemeesters geznden, ten minste (drie) maanden vóór de datum die bepaald is vr het verlp van de wedstrijd. <KB , art. 10> Zij vermelden : 1 het vlledig parcurs van de wedstrijd; 2 de categrie van renners vr wie de wedstrijd is vrbehuden; 3 de eventuele deelneming van een publiciteitskaravaan en de mvang daarvan; 4 het benaderend tijdschema vr het verlp van de wedstrijd; 5 de identiteit van de kersdirecteur, die minstens 21 jaar ud met zijn; 6 het aantal vertuigen waarvr de kersdirecteur vrnemens is drgangsbewijzen af te geven Wanneer de wedstrijd een penbare weg vlgt die deel uitmaakt van de rijkswegennet, f vrbijkmt aan een kruispunt waarvan een van die wegen deel uitmaakt, mag de vergunning slechts verleend wrden p de eensluidende adviezen van het hfd van het Agentschap Wegen en Verkeer in wier ambtsgebied de wedstrijd plaats heeft. 2.4.UCI reglement van de wielersprt Aansprakelijkheid De rganisatr is geheel en exclusief aansprakelijk De rganisatr is de enige verantwrdelijke tegenver de autriteiten, de deelnemers, de begeleiders, de fficials en de teschuwers. De rganisatr blijft enige verantwrdelijke wat betreft kwaliteit en veiligheid van de rganisatie en de geplaatste attributen. Hij met alle mgelijke veiligheidsvrzieningen treffen die de vrzichtigheid vereist. De rganisatr met een verzekering afsluiten Vergunning De rganisatr met al de ndige administratieve vergunningen verkrijgen welke vereist zijn vlgens de wet en de reglementen van het land. Parcurs en veiligheid De rganisatr met zrgen vr een bekwame veiligheidsdienst en een Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 3/19

4 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 deltreffende samenwerking rganiseren met de plitie. De rganisatr met zrg dragen vr een adequate medische dienst Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 4/19

5 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ WAT MET GEWESTWEGEN? Indien u een wedstrijd wenst te rganiseren, waarbij gebruik gemaakt wrdt van een gewestweg (vlgen en/f kruisen van een gewestweg) zijn er bijkmende vrwaarden en regels waar u zich dient aan te huden. Uw aanvraag dient via de plitie minimum 3 maand vr datum drgestuurd te wrden naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij kijken vral vlgende punten na: De aankmstplaats (wanneer deze p een gewestweg valt bv. Flanders Eurpe Classic) dient de vlden aan art. 7 van het KB van 21/08/1967 De mlp met minimum 6 km zijn fwel dient er een dr de plitie gedgekeurde mleiding vrzien te wrden Er mag geen tegangsgeld gevraagd wrden Wanneer de start f aankmst p een gewestweg ligt, dient er een gedgekeurd mleidingsplan bijgevegd te wrden. Aanwezigheid van een plan waarp vermeld staat wie de beveiliging van de kruispunten det (seingever, plitie) Parcurs mag niet in tegenwijzerszin wrden afgelegd. Tevens legt het Agentschap Wegen en verkeer vlgende verplichtingen/vrschriften p: Afsluiting langsheen de gewestweg dient nmiddellijk na de wedstrijd verwijderd te wrden Schade dient hersteld te wrden Er mgen een lijnen, strepen,e.d. aangebracht wrden d.m.v. verf f witsel. Gebruik van de gewestweg dient tt het minimum beperkt te wrden Geen publiciteitskaravan Drgaand verkeer vr vertuigen met steeds tegelaten wrden als het een pen mlp betreft. Wegmleggingen dienen aan strenge nrmen te vlden. Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 5/19

6 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ WAT MET WATERWEGEN? Indien het parcurs van uw wedstrijd de Dender (f een andere waterweg) verschrijdt via een phaalbrug vraagt u het best stremming aan m te vrkmen dat deze pgehaald wrdt p het genblik van de wedstrijd. De aanvraag hiervr dient te gebeuren dr de rganisatr bij Waterwegen en Zeekanaal NV. Vr wat betreft de Dender p ns grndgebied kan u dat via mail f via de klassieke pst p vlgend adres: Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Bvenschelde Nederkuter Gent Hiervr wrdt in principe een bedrag vr aangerekend. Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 6/19

7 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ SEINGEVERS 5.1.Taakbeschrijving van de seingever: Ben je tussen de 18 en de 75 jaar ud en heb je zin vr verantwrdelijkheid, dan beschik je alvast ver de basisvrwaarden m seingever te wrden. Als seingever ben je nmisbaar bij de rganisatie van een wielerwedstrijd p de penbare weg. Je staat gedurende de wedstrijd zwel in vr de veiligheid van de renners en de teschuwers als vr de veiligheid van de andere weggebruikers. De taak van een seingever bestaat erin het verkeer stil te leggen wanneer de wielerwedstrijd in aantcht is, vanaf het vrbijrijden van de wagen met de rde vlag (peningswagen) tt de passage van de grene vlag (sluitingswagen). 5.2.Van een seingever wrdt verwacht: dat hij minstens 20 minuten vr de aanvang van de wedstrijd f de passage van de renners p zijn aangewezen punt staat én er blijft tt het einde van de wielerwedstrijd dat hij crrect ptreedt (hij mag bijvrbeeld het verkeer niet nuttels phuden), dat hij zich NIET schuldig maakt aan drankmisbruik. 5.3.Bevegdheid van de seingever: Deze bevegdheid begint bij het naderen van de wagen met de gevarendriehek A51, met nderbrd WEDSTRIJD tt de wagen met de grene vlag vrbij is. Deze bevegdheid is vlgens de wet vastgelegd. De seingever is bevegd m het verkeer tijdig en p hffelijke wijze staande te huden. Hij weet de bedelingen van de andere weggebruikers ged in te schatten. Na passage van de grene vlag, dient hij nmiddellijk de weg vrij te geven. Hier hudt zijn pdracht dan k p én dient de seingever zich te huden aan de algemeen geldende verkeersregels. De seingever heeft niet de bevegdheid het verkeer te regelen. 5.4.Uitrusting van de seingever Een gede seingever beschikt steeds ver de ndige uitrusting vr hij de baan pgaat. De basisuitrusting van een seingever bestaat uit: een reflecterend jasje, een armband met de natinale driekleur en het pschrift seingever (duidelijk zichtbaar te bevestigen aan de linker bvenarm), Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 7/19

8 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 een verkeersbrd C3 ( spiegelei ), een dsis geznd verstand en een prtie verantwrdelijkheidszin. 5.5.Verzekering Als seingever ben je gedekt vr je burgerlijke aansprakelijkheid dr de bndsplis van de KBWB in hedanigheid van medewerker aan de rganisatie van wielerwedstrijden en meetings. Tijdens de uitvering van de pdracht zijn de gevlgen van futen en nalatigheden dus ten laste van FORTIS-AG, indien zij betrekking hebben p de vervulling van de rl van seingever. Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 8/19

9 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ LOKALE SPECIALITEITEN De Vlaamse Ardennen zijn bekend, f liever berucht m de krte nijdige hellingen. Vlgende drie hellingen zijn de meest bekende, dch er zijn ng meer hellingen p ns grndgebeid die het de renners meilijk kunnen maken 6.1. Eikenmlen 3 maal in de Rnde van Vlaanderen ( ) Gemiddelde hellingsgraad: 5 % Maximale hellingsgraad: 12 % Afstand: 610m Hgteverschil: 36m Straat: Hgstraat-Eikenmlen Plaats: Lierde (St. Maria-Lierde) OPGELET: Hu er rekening mee dat de vet van de eikenmlen p de N8 ligt en dus de reglementering met betrekking tt gewestwegen van tepassing is! Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 9/19

10 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ De Muur - Kapelmuur De Kapelmuur is 30 keer pgenmen in de Rnde ( ); de Muur (znder Kapelmuur) werd k beklmmen in ; (14 keer) Gemiddelde hellingsgraad: 9 % Maximale hellingsgraad: 19 % Afstand: 1075m Hgteverschil: 91,38m Straat: Markt - Vesten - Oudebergstraat - Oudeberg Plaats: Geraardsbergen OPGELET: De Muur mag niet gebruikt wrden vr gemtriseerd verkeer. Er zijn slechts drie vertuigen die hierp een uitzndering mgen maken, nl. een mtr met de rde vlag, een neutrale mtr met wielen en een mtr met de grene vlag. Met als gevlg dat de rde en de grene vlag ntdubbeld meten wrden. De vlgwagens dienen rnd te rijden via de Oude Steenweg, en ter hgte van Driepikkel terug achter de renners mgen aansluiten. De wagen met de rde vlag wacht aldaar de mtr met de rde vlag p, en p het genblik dat zij samen kmen dient de mtr zijn vlag weer weg te stppen. Hetzelfde scenari geldt vr de grene vlag. Mtren met perscamera s wrden k NIET tegelaten p de muur. Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 10/19

11 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ Bsberg 36 keer pgenmen in de Rnde ( ) Gemiddelde hellingsgraad: 5 % Maximale hellingsgraad: 10 % Afstand: 986m Hgteverschil: 56,93 Straat: Kapellestraat Plaats: Geraardsbergen (Merbeke, gehucht Atembeke) OPGELET: De helling van de Bsberg ligt p het grndgebied Geraardsbergen, maar de tp is Galmaarden Het cmmerciële centrum van Geraardsbergen In principe wrdt een wedstrijd via de winkelstraten en de Markt van Geraardsbergen niet tegestaan, zeker niet p zaterdagen. Dit m de vr de hand liggende reden dat wij met nze handelaars k rekening dienen te huden. Omwille van het drukke winkel -verkeer wrdt het gebruik van de Astridlaan (N42) k het best zveel mgelijk vermeden Km eens langs Wanneer u bij het uittekenen van uw parcurs met vragen zit bent u steeds welkm p de verkeersdienst van de Lkale Plitie. Sms kan een verlegmment met ns u verder helpen en uw mlp verbeteren. Wanneer u de vrbereiding van uw wielerwedstrijd kan aanvatten, znder vr nverwachte parcurswijzigingen gesteld te wrden, heeft u tch al één zrg minder Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 11/19

12 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ HOE AANVRAGEN? 7.1.Naar wie? Lkale Plitie Geraardsbergen-Lierde Dienst Verkeer & Openbare Orde Denderstraat Geraardsbergen tel.: 054/ fax: 054/ Wanneer? Uw vergunning dient ten laatste 3 maand vr de geplande wielerwedstrijd aangevraagd wrden. (aangetekend met de pst, via , f persnlijk verhandigen in het cmmissariaat) 7.3.Wat? Een vlledig dssier. Wanneer gebruik gemaakt wrdt van een gewestweg, f een gewestweg gekruist wrdt, in 6-vud, in de andere gevallen is in 3- vud vldende. Dit dssier mvat: ingevuld frmulier "aanvraag rganisatie" (zie bijlage 1) plan van het te vlgen parcurs p het grndgebied van Geraardsbergen en Lierde (hiervr kan GOOGLE MAPS gemakkelijk gebruikt wrden) verzekeringsattest vr de rganisatie vlgbewijzen (enkel wanneer wagens meerijden in de rganisatie) Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 12/19

13 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ WAT GEBEURT MET UW AANVRAAG? CHECKLIST WIELERWEDSTRIJD 1. aanvraag wielerwedstrijd aangevraagd via crrect dcument datum aanvraag wie is cntactpersn? srt wedstrijd publiciteitskaravaan parcurs vldende exemplaren (in geval , anders 3 ) 2. maakt het parcurs gebruik van een gewestweg (ja 3 / neen 6) 3. is de start p ns grndgebied (ja 4 / neen 5) 4. telating vragen aan bruggen en wegen: minimum 3 maand vr de WW in 5 vud naar (vr Vlaams gewest): Ministerie Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Agentschap wegen en verkeer Afdeling Ost-Vlaanderen District Heurnestraat OUDENAARDE 5. ntvangst vergunning bruggen en wegen 6. verzekeringsattest van tepassing? enkel wanneer de start p ns grndgebied is. 7. nakijken wegenwerken en desgewenst alternatief parcurs vrzien) 8. pmaken signalisatieplan (mleidingen / parkeerverbden 9. bepalen aantal seingevers + plaatsen 10.wielerwedstrijd in activiteitenlijst bijvegen 11. verwittigen externe diensten. G bergen : De Lijn, Mug Geraardsbergen, Brandweer G bergen Lierde : De Lijn, Mug G bergen en Zttegem, Brandweer G bergen en Brakel 12. vergunning pmaken Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 13/19

14 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ dssier (vergunning + signalisatieplan + pstelplaatsen signaalgevers) versturen vr ndertekening in 2-vud naar de burgemeesters 14. ndertekend dssier terug naar verkeersdienst PZ 15.afschrift vergunning vermaken aan Geraardsbergen: preventieambtenaar Lierde: wijkdienst Fed. Plitie, Directeur Cördinatie & steundirectie Oudenaarde 16. vlgende dcumenten vermaken aan rganisatr: kpie van ndertekende vergunning lijst van pstelplaatsen vr de seingevers richtlijnen vr rganisatr 17. bepalen persneelsinzet en pmaak rder 18. signalisatieplan versturen naar: Geraardsbergen : mbiliteitsambtenaar technische dienst Signalisatiepleg Lierde : mbiliteits ambtenaar verantwrdelijke techn. Dienst 19. Signaalgeverslijst ntvangen? minimum 8 dagen vr de wedstrijd 20. uitveren van de rdedienst nakijken signalisatie nakijken parkeerverbd nakijken signaalgevers verkeersregeling 21. Opmaak van evaluatie Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 14/19

15 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ AANVRAAG VAN MATERIAAL Aanvraag van materiaal gebeurt rechtstreeks via de respectievelijke stad f gemeente. Hiervr kan het bijgevegd frmulier gebruikt wrden. Weet wel dat hiervr een bedrag gevraagd wrdt. Meer inf kan u p de gemeente bekmen. 10. BIJLAGEN: Aanvraagfrmulier telating wielerwedstrijd Aanvraagfrmulier materiaal Alle aanvraagfrmulieren staan ter beschikking p de website van de Lkale Plitie. 11. NUTTIGE LINKS Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde. Hier vindt u de brchure met de ndige aanvraagdcumenten Stad Geraardsbergen Gemeente Lierde Alle verkeerswetgeving van België Kninklijke Belgische Wielrijdersbnd - natinale en internatinale wetgeving - kalender met wielerwedstrijden Overzicht van de belangrijkste nevenbnden Waterwegen en Zeekanalen NV Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 15/19

16 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 BIJLAGE 1: Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 16/19

17 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 17/19

18 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 18/19

19 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 BIJLAGE 2: In 2 exemplaren AANVRAAG MATERIAAL BIJ DE ORGANISATIE VAN WIELERWEDSTRIJDEN Identiteit aanvrager Naam: Vrnaam Adres: Pstcde: Gemeente:. Tel. GSM Handelend als vrzitter secretaris kersdirecteur (1) van de wielerclub:.. Verzekt het Cllege van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen/Lierde (1) de beschikking van het hiernder vermelde materiaal ter gelegenheid van de wielerwedstrijd van. Leveringsplaatsen nadars Aantal m nadars Adres Ttaal te leveren:.. m nadars Ander materiaal (tribunes, tenten,.) (1) schrappen wat niet past Handtekening: Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 19/19

Schoolreglement Freinetschool De Zeppelin

Schoolreglement Freinetschool De Zeppelin Afdeling Onderwijsrganisatie en persneel GO! nderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebrekkaai 36 1000 Brussel Schlreglement Freinetschl De Zeppelin Schljaar 2015-2016 Inhud Deel 1 Algemene infrmatie...

Nadere informatie

Organiseer jij een fuif of optreden? Gebruik de FUIFWIJZER. Politiezone Gavers. Tel. (056) 73 35 11. - DE Fuifwijzer - 2008 -

Organiseer jij een fuif of optreden? Gebruik de FUIFWIJZER. Politiezone Gavers. Tel. (056) 73 35 11. - DE Fuifwijzer - 2008 - Organiseer jij een fuif f ptreden? Gebruik de FUIFWIJZER Plitiezne Gavers Tel. (056) 73 35 11 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 1. De rganisatie - Wat gebeurt vraf? - Wat de je tijdens de activiteit? - Wat gebeurt

Nadere informatie

openbare basisschool

openbare basisschool penbare basisschl 1 Inhud Vrwrd 3 Uitleg van nze naam 5 Geschiedenis van De Hasselbraam. 6 Stichting Westerwijs.. 7 De schl. 8 De visie van de Hasselbraam. 8 Uitgangspunten.. 10 Het schlklimaat. 11 Beleid

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2015/12 van 28 september 2015

Bestek nr. SVL/TT/2015/12 van 28 september 2015 Open fferteaanvraag vr diensten Bestek nr. SVL/TT/2015/12 van 28 september 2015 Offertes meten wrden ingediend ten laatste p dinsdag 3 nvember 2015 m 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

TOOLBOX RECREATIEDOMEINEN

TOOLBOX RECREATIEDOMEINEN TOOLBOX RECREATIEDOMEINEN Catalgus van mgelijke initiatieven m preventieve actie in recreatiedmeinen te ndernemen Tlbx Beveiliging van recreatiedmeinen 1 ste luik I. INTRODUCTIE Overlast in recreatiedmeinen

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Bestek nr. ICT-PROJ-2014-002

Bestek nr. ICT-PROJ-2014-002 Afdeling Organisatie en Resurces Management Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL Bestek nr. ICT-PROJ-2014-002 Open fferteaanvraag vr de implementatie van een nieuwe gebruikersinterface (client) vr het dcument

Nadere informatie

MEMO. Kennisgeving over de vereisten die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens

MEMO. Kennisgeving over de vereisten die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens MEMO Aan : de leden van de KNSA (schietsprtverenigingen) Van : Algemeen Bestuur KNSA Datum : 18 ktber 2013 Kennisgeving ver de vereisten die wrden gesteld aan de verwerking van persnsgegevens 1. Inleiding

Nadere informatie

cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld door het consortium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen

cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld door het consortium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld dr het cnsrtium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen Samenstellers: DGZ-Vlaanderen: De Bleecker Ken, Van Damme An, Vangrenweghe Frédéric, Van Meirhaeghe

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING FRYSLÂN58 2014 2018.

BELEIDSPLAN STICHTING FRYSLÂN58 2014 2018. BELEIDSPLAN STICHTING FRYSLÂN58 2014 2018. Pagina 1 van 31 INHOUDSOPGAVE. 1 INLEIDING. 2 DOELSTELLING VAN FRYSLAN 58. 2.1 VISIE. 2.2 MISSIE. 2.3 DOELGROEP. 2.4 INTAKE VAN CLIENTEN. 3 WERKZAAMHEDEN VAN

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag bestek AD-DICT/INV/2011-06/JG. Levering en onderhoud van OS-X compatibel IT materiaal. Inhoudsopgave

Algemene offerteaanvraag bestek AD-DICT/INV/2011-06/JG. Levering en onderhoud van OS-X compatibel IT materiaal. Inhoudsopgave Algemene fferteaanvraag bestek AD-DICT/INV/2011-06/JG Levering en nderhud van OS-X cmpatibel IT materiaal Inhudspgave DEEL I - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN.... 2 Artikel 1 Wettelijke en reglementaire bepalingen...

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A.

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven B.A. Familiale Inhudstafel 1. Lexicn 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

Handleiding uitwisselingsstudenten

Handleiding uitwisselingsstudenten Handleiding uitwisselingsstudenten Mbiliteitswetenschappen 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 DEEL I ALGEMENE INFORMATIE... 3 1 Vr je vertrek... 3 1.1 Bevestiging van deelname & beurscntract... 3 1.2

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL ALGEMEENHEDEN (VGP - Deel A)

VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL ALGEMEENHEDEN (VGP - Deel A) VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL ALGEMEENHEDEN (VGP - Deel A) Pagina 1/99 Afgedrukt p 4/04/2011 Veiligheids- en Gezndheidsplan - Deel Algemeenheden (VGP - Deel A) DEEL 0 INHOUDSTABEL DEEL 0 Inhudstabel...2

Nadere informatie

Organisatie van grote activiteiten

Organisatie van grote activiteiten Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011 Inhud 1 Think befre yu act... 4 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie... 4 1.1.1 Plannen... 4 1.1.2 Delegeren... 5 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten

Nadere informatie

Honden zijn omwille van de hygiëne en veiligheid niet toegelaten op het hele domein.

Honden zijn omwille van de hygiëne en veiligheid niet toegelaten op het hele domein. Huishudelijk reglement Tiliahf bvba Artikel 1: Tepassingsgebied Dit huishudelijk reglement is van tepassing p eenieder die het dmein van Tiliahf gelegen te Bruggestraat 306, Ingelmunster betreedt. Dr het

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Overeenkomst voor deelname aan Marokko Maatwerk Reizen - Marokko Tour

Overeenkomst voor deelname aan Marokko Maatwerk Reizen - Marokko Tour Markk Maatwerk Reizen - Markk Tur OVEREENKOMST VOOR DEELNAME TUSSEN Markk Maatwerk, gevestigd aan.. hierbij vertegenwrdigd dr Marc Hupkes. Vanaf nu genemd de Organisatr EN Naam en vrletters:... Adres:...

Nadere informatie

Handboek. Ontwikkeld door:koen Grootscholten, Sjanine van den Berg en Inge Rameijer

Handboek. Ontwikkeld door:koen Grootscholten, Sjanine van den Berg en Inge Rameijer Handbek Ontwikkeld dr:ken Grtschlten, Sjanine van den Berg en Inge Rameijer Inhud Vrbereiding... 3 1. Intrductie (20 min)... 5 2. Bestuur & verantwrdelijkheden ( 30 min)... 7 3. Verzekeringen (45 min)...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 basisschool De Spreng

Schoolgids 2014-2015 basisschool De Spreng 1 Schlgegevens: Brinnummer: Directie: Adres hfdvestiging: Cntact schl: Bevegd gezag: Adres bevegd gezag: Cntactpersn: Cntact bevegd gezag: Openbare Heerde 12TO Maarten Brekman (Meerschlendirecteur), Rbin

Nadere informatie

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN INHOUD BLZ DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AFDELING 1: UW CONTRACT Artikel 1 Vrwerp van het cntract.... 3 Artikel 2 Verzekerde bedragen en vrijstelling.... 3 Artikel

Nadere informatie

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen HET IKG-SYSTEEM infrmatiebrchure vr gezinnen INHOUDSTABEL 1. Inkmensgerelateerde kinderpvang f het ikg-systeem?... 4 1.1. Wat is het IKG-systeem?... 4 1.2. Wel f niet instappen in het IKG-systeem?...

Nadere informatie

Handleiding uitwisselingsstudenten

Handleiding uitwisselingsstudenten Handleiding uitwisselingsstudenten Faculteit Architectuur en kunst 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 DEEL I ALGEMENE INFORMATIE... 3 1 Vr je vertrek... 3 1.1 Bevestiging van deelname & beurscntract...

Nadere informatie

ANIP gemeente Boom. Algemeen nood- en interventieplan. Ambtenaar noodplanning: Jurgen Hellemans

ANIP gemeente Boom. Algemeen nood- en interventieplan. Ambtenaar noodplanning: Jurgen Hellemans Ambtenaar ndplanning: Jurgen Hellemans ANIP gemeente Bm 2013 Algemeen nd- en interventieplan Dienst ndplanning Aartselaar Duffel & Rupel Tel 03 844 93 10 Fax 03 844 18 09 Antwerpsestraat 44 2850 Bm Tel

Nadere informatie