Richtlijnen voor organisatoren van wielerwedstrijden 07/12/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen voor organisatoren van wielerwedstrijden 07/12/2010"

Transcriptie

1 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ VOORWOORD Jaarlijks wrdt nze plitiezne drkruist dr een 60-tal wielerwedstrijden. Het vraagt uiteraard de ndige aandacht m deze evenementen in gede banen te leiden. Elk jaar bent u betrkken bij de rganisatie en/f de uitvering van een wielergebeuren p ns grndgebied. Hierbij wrdt u vanuit verschillende gpunten aan vrschriften nderwrpen. Vrschriften die vr u misschien niet altijd lgisch f verbdig lijken. Sms gaat dit gepaard met de ndige ergernis, zwel vanwege de plitie als van de rganisatr uit. En laat ns vral k de bewners langsheen de verschillende parcurs niet vergeten. Veel van deze, meestal kleine prblemen, kunnen echter vermeden wrden wanneer we gede afspraken maken. Wij, als plitie, staan er zelden bij stil wat vr werk het vraagt m een wielerwedstrijd te rganiseren. Vermedelijk weten jullie k niet wat er met jullie aanvraag juist gebeurt. Daarm leek het ns nuttig m dr middel van deze brchure wat meer uitleg te geven bij nze werkwijze en wat jullie van ns, als lkale plitie, mgen verwachten. Met wielerminnende greten, Freddy De Chu Mark De Brakeleer Steeman Bart Burgemeester G bergen Burgemeester Lierde Hfdinspecteur Vrzitter Plitiecllege Lkale Plitie Lkale Plitie Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 1/19

2 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ REGLEMENTERING 2.1.Wet van 16 maart 1968: betreffende de plitie ver het wegverkeer Sprtwedstrijden p de penbare weg zijn verbden behudens vrafgaand en schriftelijke telating van de burgemeesters. De telating (vergunning) bepaalt de vrzrgen en vrwaarden die zwel dr de rganisatr als dr de deelnemers in het belang van de veiligheid meten getrffen wrden 2.2.KB van : de wetten betreffende het algemeen reglement p de plitie van het wegverkeer de wegcde 2.3.het KB van tt reglementering van de wielerwedstrijden en van veldritten, gewijzigd bij de Kninklijke Besluiten van , , , en en de Besluiten van de Vlaamse Regering van , , en verplichting tt het aanstellen van een kersdirecteur richtlijnen betreffende de inzet van seingevers vrmvereisten van de rde - en de grene -vlag Op het dak van het vertuig dat de rde vlag vert met, p een vr tegenliggers ged zichtbare wijze, het verkeersteken wrden aangebracht dat is afgebeeld nder het nr. A51 in artikel 664 van het kninklijk besluit van 1 december 1975, hudende algemeen reglement p de plitie van het wegverkeer. De zijde van dit verkeersteken met ten minste 70 cm bedragen, en het verkeersteken met wrden aangebracht bven een rechthekig brd waarp, p een blauwe achtergrnd, in witte letters van ten minste 20 cm hgte en ten minste 2 cm breedte, de vermelding "WEDSTRIJD" in de taal f in de talen van de streek is aangebracht. Het laatste vertuig dat de wedstrijd vlgt met een grene vlag veren. Deze vlag, welke ten minste 50 cm breed en 60 cm lang is, met vraan links p het vertuig wrden aangebracht, derwijze dat zij vldende bven het vertuig uitsteekt, pdat zij duidelijk zichtbaar is vr de andere weggebruikers en vr de teschuwers. Op het dak van dit vertuig met eveneens, p een vr het achterpkmend verkeer ged zichtbare wijze, dezelfde signalisatie wrden aangebracht als deze welke is vrzien vr het vertuig dat de wedstrijd vrafrijdt. Publiciteitscaravan Iedere publiciteitskaravaan wrdt aangekndigd dr een vertuig dat een rde vlag vert en ngeveer 500 meter vrp rijdt. Het laatste vertuig van de karavaan vert een grene vlag en rijdt ten minste 15 minuten vóór de renners uit. De bestuurder die m enige reden mcht achterblijven met zijn vertuig aan Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 2/19

3 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 de kant zetten tt de wedstrijd vrbijgetrkken is en mag niet meer bij de karavaan aansluiten Vlgwagens Alleen die vertuigen mgen de wedstrijd vergezellen, waarvan de bestuurders lid zijn van de sprtverenigingen, belast met het tezicht p de technische rganisatie van de wedstrijden, en de vertuigen waarvan de bestuurders in het bezit zijn van een dr de kersdirecteur afgegeven drgangsbewijs Vertuigen die vergunning hebben m de wedstrijd te vergezellen mgen geen supprters ververen. Deze bepaling legt geen beperking p de bevegdheid van de verheden die met het handhaven van de rde en de plitie van het wegverkeer belast zijn, nch p het recht van de leden van de rdedienst m zich bij de vlgersgrep te vegen. Vergunningsaanvraag De vergunningsaanvragen wrden in drievud, bij een ter pst aangetekende brief aan de betrkken burgemeesters geznden, ten minste (drie) maanden vóór de datum die bepaald is vr het verlp van de wedstrijd. <KB , art. 10> Zij vermelden : 1 het vlledig parcurs van de wedstrijd; 2 de categrie van renners vr wie de wedstrijd is vrbehuden; 3 de eventuele deelneming van een publiciteitskaravaan en de mvang daarvan; 4 het benaderend tijdschema vr het verlp van de wedstrijd; 5 de identiteit van de kersdirecteur, die minstens 21 jaar ud met zijn; 6 het aantal vertuigen waarvr de kersdirecteur vrnemens is drgangsbewijzen af te geven Wanneer de wedstrijd een penbare weg vlgt die deel uitmaakt van de rijkswegennet, f vrbijkmt aan een kruispunt waarvan een van die wegen deel uitmaakt, mag de vergunning slechts verleend wrden p de eensluidende adviezen van het hfd van het Agentschap Wegen en Verkeer in wier ambtsgebied de wedstrijd plaats heeft. 2.4.UCI reglement van de wielersprt Aansprakelijkheid De rganisatr is geheel en exclusief aansprakelijk De rganisatr is de enige verantwrdelijke tegenver de autriteiten, de deelnemers, de begeleiders, de fficials en de teschuwers. De rganisatr blijft enige verantwrdelijke wat betreft kwaliteit en veiligheid van de rganisatie en de geplaatste attributen. Hij met alle mgelijke veiligheidsvrzieningen treffen die de vrzichtigheid vereist. De rganisatr met een verzekering afsluiten Vergunning De rganisatr met al de ndige administratieve vergunningen verkrijgen welke vereist zijn vlgens de wet en de reglementen van het land. Parcurs en veiligheid De rganisatr met zrgen vr een bekwame veiligheidsdienst en een Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 3/19

4 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 deltreffende samenwerking rganiseren met de plitie. De rganisatr met zrg dragen vr een adequate medische dienst Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 4/19

5 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ WAT MET GEWESTWEGEN? Indien u een wedstrijd wenst te rganiseren, waarbij gebruik gemaakt wrdt van een gewestweg (vlgen en/f kruisen van een gewestweg) zijn er bijkmende vrwaarden en regels waar u zich dient aan te huden. Uw aanvraag dient via de plitie minimum 3 maand vr datum drgestuurd te wrden naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij kijken vral vlgende punten na: De aankmstplaats (wanneer deze p een gewestweg valt bv. Flanders Eurpe Classic) dient de vlden aan art. 7 van het KB van 21/08/1967 De mlp met minimum 6 km zijn fwel dient er een dr de plitie gedgekeurde mleiding vrzien te wrden Er mag geen tegangsgeld gevraagd wrden Wanneer de start f aankmst p een gewestweg ligt, dient er een gedgekeurd mleidingsplan bijgevegd te wrden. Aanwezigheid van een plan waarp vermeld staat wie de beveiliging van de kruispunten det (seingever, plitie) Parcurs mag niet in tegenwijzerszin wrden afgelegd. Tevens legt het Agentschap Wegen en verkeer vlgende verplichtingen/vrschriften p: Afsluiting langsheen de gewestweg dient nmiddellijk na de wedstrijd verwijderd te wrden Schade dient hersteld te wrden Er mgen een lijnen, strepen,e.d. aangebracht wrden d.m.v. verf f witsel. Gebruik van de gewestweg dient tt het minimum beperkt te wrden Geen publiciteitskaravan Drgaand verkeer vr vertuigen met steeds tegelaten wrden als het een pen mlp betreft. Wegmleggingen dienen aan strenge nrmen te vlden. Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 5/19

6 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ WAT MET WATERWEGEN? Indien het parcurs van uw wedstrijd de Dender (f een andere waterweg) verschrijdt via een phaalbrug vraagt u het best stremming aan m te vrkmen dat deze pgehaald wrdt p het genblik van de wedstrijd. De aanvraag hiervr dient te gebeuren dr de rganisatr bij Waterwegen en Zeekanaal NV. Vr wat betreft de Dender p ns grndgebied kan u dat via mail f via de klassieke pst p vlgend adres: Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Bvenschelde Nederkuter Gent Hiervr wrdt in principe een bedrag vr aangerekend. Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 6/19

7 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ SEINGEVERS 5.1.Taakbeschrijving van de seingever: Ben je tussen de 18 en de 75 jaar ud en heb je zin vr verantwrdelijkheid, dan beschik je alvast ver de basisvrwaarden m seingever te wrden. Als seingever ben je nmisbaar bij de rganisatie van een wielerwedstrijd p de penbare weg. Je staat gedurende de wedstrijd zwel in vr de veiligheid van de renners en de teschuwers als vr de veiligheid van de andere weggebruikers. De taak van een seingever bestaat erin het verkeer stil te leggen wanneer de wielerwedstrijd in aantcht is, vanaf het vrbijrijden van de wagen met de rde vlag (peningswagen) tt de passage van de grene vlag (sluitingswagen). 5.2.Van een seingever wrdt verwacht: dat hij minstens 20 minuten vr de aanvang van de wedstrijd f de passage van de renners p zijn aangewezen punt staat én er blijft tt het einde van de wielerwedstrijd dat hij crrect ptreedt (hij mag bijvrbeeld het verkeer niet nuttels phuden), dat hij zich NIET schuldig maakt aan drankmisbruik. 5.3.Bevegdheid van de seingever: Deze bevegdheid begint bij het naderen van de wagen met de gevarendriehek A51, met nderbrd WEDSTRIJD tt de wagen met de grene vlag vrbij is. Deze bevegdheid is vlgens de wet vastgelegd. De seingever is bevegd m het verkeer tijdig en p hffelijke wijze staande te huden. Hij weet de bedelingen van de andere weggebruikers ged in te schatten. Na passage van de grene vlag, dient hij nmiddellijk de weg vrij te geven. Hier hudt zijn pdracht dan k p én dient de seingever zich te huden aan de algemeen geldende verkeersregels. De seingever heeft niet de bevegdheid het verkeer te regelen. 5.4.Uitrusting van de seingever Een gede seingever beschikt steeds ver de ndige uitrusting vr hij de baan pgaat. De basisuitrusting van een seingever bestaat uit: een reflecterend jasje, een armband met de natinale driekleur en het pschrift seingever (duidelijk zichtbaar te bevestigen aan de linker bvenarm), Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 7/19

8 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 een verkeersbrd C3 ( spiegelei ), een dsis geznd verstand en een prtie verantwrdelijkheidszin. 5.5.Verzekering Als seingever ben je gedekt vr je burgerlijke aansprakelijkheid dr de bndsplis van de KBWB in hedanigheid van medewerker aan de rganisatie van wielerwedstrijden en meetings. Tijdens de uitvering van de pdracht zijn de gevlgen van futen en nalatigheden dus ten laste van FORTIS-AG, indien zij betrekking hebben p de vervulling van de rl van seingever. Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 8/19

9 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ LOKALE SPECIALITEITEN De Vlaamse Ardennen zijn bekend, f liever berucht m de krte nijdige hellingen. Vlgende drie hellingen zijn de meest bekende, dch er zijn ng meer hellingen p ns grndgebeid die het de renners meilijk kunnen maken 6.1. Eikenmlen 3 maal in de Rnde van Vlaanderen ( ) Gemiddelde hellingsgraad: 5 % Maximale hellingsgraad: 12 % Afstand: 610m Hgteverschil: 36m Straat: Hgstraat-Eikenmlen Plaats: Lierde (St. Maria-Lierde) OPGELET: Hu er rekening mee dat de vet van de eikenmlen p de N8 ligt en dus de reglementering met betrekking tt gewestwegen van tepassing is! Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 9/19

10 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ De Muur - Kapelmuur De Kapelmuur is 30 keer pgenmen in de Rnde ( ); de Muur (znder Kapelmuur) werd k beklmmen in ; (14 keer) Gemiddelde hellingsgraad: 9 % Maximale hellingsgraad: 19 % Afstand: 1075m Hgteverschil: 91,38m Straat: Markt - Vesten - Oudebergstraat - Oudeberg Plaats: Geraardsbergen OPGELET: De Muur mag niet gebruikt wrden vr gemtriseerd verkeer. Er zijn slechts drie vertuigen die hierp een uitzndering mgen maken, nl. een mtr met de rde vlag, een neutrale mtr met wielen en een mtr met de grene vlag. Met als gevlg dat de rde en de grene vlag ntdubbeld meten wrden. De vlgwagens dienen rnd te rijden via de Oude Steenweg, en ter hgte van Driepikkel terug achter de renners mgen aansluiten. De wagen met de rde vlag wacht aldaar de mtr met de rde vlag p, en p het genblik dat zij samen kmen dient de mtr zijn vlag weer weg te stppen. Hetzelfde scenari geldt vr de grene vlag. Mtren met perscamera s wrden k NIET tegelaten p de muur. Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 10/19

11 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ Bsberg 36 keer pgenmen in de Rnde ( ) Gemiddelde hellingsgraad: 5 % Maximale hellingsgraad: 10 % Afstand: 986m Hgteverschil: 56,93 Straat: Kapellestraat Plaats: Geraardsbergen (Merbeke, gehucht Atembeke) OPGELET: De helling van de Bsberg ligt p het grndgebied Geraardsbergen, maar de tp is Galmaarden Het cmmerciële centrum van Geraardsbergen In principe wrdt een wedstrijd via de winkelstraten en de Markt van Geraardsbergen niet tegestaan, zeker niet p zaterdagen. Dit m de vr de hand liggende reden dat wij met nze handelaars k rekening dienen te huden. Omwille van het drukke winkel -verkeer wrdt het gebruik van de Astridlaan (N42) k het best zveel mgelijk vermeden Km eens langs Wanneer u bij het uittekenen van uw parcurs met vragen zit bent u steeds welkm p de verkeersdienst van de Lkale Plitie. Sms kan een verlegmment met ns u verder helpen en uw mlp verbeteren. Wanneer u de vrbereiding van uw wielerwedstrijd kan aanvatten, znder vr nverwachte parcurswijzigingen gesteld te wrden, heeft u tch al één zrg minder Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 11/19

12 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ HOE AANVRAGEN? 7.1.Naar wie? Lkale Plitie Geraardsbergen-Lierde Dienst Verkeer & Openbare Orde Denderstraat Geraardsbergen tel.: 054/ fax: 054/ Wanneer? Uw vergunning dient ten laatste 3 maand vr de geplande wielerwedstrijd aangevraagd wrden. (aangetekend met de pst, via , f persnlijk verhandigen in het cmmissariaat) 7.3.Wat? Een vlledig dssier. Wanneer gebruik gemaakt wrdt van een gewestweg, f een gewestweg gekruist wrdt, in 6-vud, in de andere gevallen is in 3- vud vldende. Dit dssier mvat: ingevuld frmulier "aanvraag rganisatie" (zie bijlage 1) plan van het te vlgen parcurs p het grndgebied van Geraardsbergen en Lierde (hiervr kan GOOGLE MAPS gemakkelijk gebruikt wrden) verzekeringsattest vr de rganisatie vlgbewijzen (enkel wanneer wagens meerijden in de rganisatie) Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 12/19

13 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ WAT GEBEURT MET UW AANVRAAG? CHECKLIST WIELERWEDSTRIJD 1. aanvraag wielerwedstrijd aangevraagd via crrect dcument datum aanvraag wie is cntactpersn? srt wedstrijd publiciteitskaravaan parcurs vldende exemplaren (in geval , anders 3 ) 2. maakt het parcurs gebruik van een gewestweg (ja 3 / neen 6) 3. is de start p ns grndgebied (ja 4 / neen 5) 4. telating vragen aan bruggen en wegen: minimum 3 maand vr de WW in 5 vud naar (vr Vlaams gewest): Ministerie Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Agentschap wegen en verkeer Afdeling Ost-Vlaanderen District Heurnestraat OUDENAARDE 5. ntvangst vergunning bruggen en wegen 6. verzekeringsattest van tepassing? enkel wanneer de start p ns grndgebied is. 7. nakijken wegenwerken en desgewenst alternatief parcurs vrzien) 8. pmaken signalisatieplan (mleidingen / parkeerverbden 9. bepalen aantal seingevers + plaatsen 10.wielerwedstrijd in activiteitenlijst bijvegen 11. verwittigen externe diensten. G bergen : De Lijn, Mug Geraardsbergen, Brandweer G bergen Lierde : De Lijn, Mug G bergen en Zttegem, Brandweer G bergen en Brakel 12. vergunning pmaken Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 13/19

14 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ dssier (vergunning + signalisatieplan + pstelplaatsen signaalgevers) versturen vr ndertekening in 2-vud naar de burgemeesters 14. ndertekend dssier terug naar verkeersdienst PZ 15.afschrift vergunning vermaken aan Geraardsbergen: preventieambtenaar Lierde: wijkdienst Fed. Plitie, Directeur Cördinatie & steundirectie Oudenaarde 16. vlgende dcumenten vermaken aan rganisatr: kpie van ndertekende vergunning lijst van pstelplaatsen vr de seingevers richtlijnen vr rganisatr 17. bepalen persneelsinzet en pmaak rder 18. signalisatieplan versturen naar: Geraardsbergen : mbiliteitsambtenaar technische dienst Signalisatiepleg Lierde : mbiliteits ambtenaar verantwrdelijke techn. Dienst 19. Signaalgeverslijst ntvangen? minimum 8 dagen vr de wedstrijd 20. uitveren van de rdedienst nakijken signalisatie nakijken parkeerverbd nakijken signaalgevers verkeersregeling 21. Opmaak van evaluatie Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 14/19

15 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/ AANVRAAG VAN MATERIAAL Aanvraag van materiaal gebeurt rechtstreeks via de respectievelijke stad f gemeente. Hiervr kan het bijgevegd frmulier gebruikt wrden. Weet wel dat hiervr een bedrag gevraagd wrdt. Meer inf kan u p de gemeente bekmen. 10. BIJLAGEN: Aanvraagfrmulier telating wielerwedstrijd Aanvraagfrmulier materiaal Alle aanvraagfrmulieren staan ter beschikking p de website van de Lkale Plitie. 11. NUTTIGE LINKS Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde. Hier vindt u de brchure met de ndige aanvraagdcumenten Stad Geraardsbergen Gemeente Lierde Alle verkeerswetgeving van België Kninklijke Belgische Wielrijdersbnd - natinale en internatinale wetgeving - kalender met wielerwedstrijden Overzicht van de belangrijkste nevenbnden Waterwegen en Zeekanalen NV Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 15/19

16 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 BIJLAGE 1: Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 16/19

17 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 17/19

18 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 18/19

19 Richtlijnen vr rganisatren van wielerwedstrijden 07/12/2010 BIJLAGE 2: In 2 exemplaren AANVRAAG MATERIAAL BIJ DE ORGANISATIE VAN WIELERWEDSTRIJDEN Identiteit aanvrager Naam: Vrnaam Adres: Pstcde: Gemeente:. Tel. GSM Handelend als vrzitter secretaris kersdirecteur (1) van de wielerclub:.. Verzekt het Cllege van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen/Lierde (1) de beschikking van het hiernder vermelde materiaal ter gelegenheid van de wielerwedstrijd van. Leveringsplaatsen nadars Aantal m nadars Adres Ttaal te leveren:.. m nadars Ander materiaal (tribunes, tenten,.) (1) schrappen wat niet past Handtekening: Lkale Plitie Geraardsbergen Lierde Pagina 19/19

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE WEG (grote werkzaamheden)

AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE WEG (grote werkzaamheden) Lkale Plitie Kastze Tervuursesteenweg 295 1820 Steenkkerzeel 02/759.78.72 02/759.69.21 Datum IN:. Dssiernummer:. Behandeld dr:. AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

AANVRAAG TOELATING INNAME GEDEELTE VAN DE OPENBARE WEG (kleine werkzaamheden)

AANVRAAG TOELATING INNAME GEDEELTE VAN DE OPENBARE WEG (kleine werkzaamheden) Lkale Plitie Kastze Tervuursesteenweg 295 1820 Steenkkerzeel 02/759.78.72 02/759.69.21 Datum IN:. Dssiernummer:. Behandeld dr:. AANVRAAG TOELATING INNAME GEDEELTE VAN DE OPENBARE WEG (kleine werkzaamheden)

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en/of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB)

Aanvraagformulier voor een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en/of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) Aanvraagfrmulier vr een vergunning vr de explitatie van een taxidienst en/f dienst vr het verhuren van vertuigen met bestuurder (VVB) Algemeen Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier vraagt u een vergunning

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Strende interacties zne 30 Preventie Vrrang 3 Actieplan: Vrrang 3 Fietspad Fietsstraat HCP Ken Wuters - HINP Nic Vandenbempt 1. Cntext Algemeen De stad

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015

REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015 + REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015 01. De Vlaamse Vlleybalbnd richt de VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE in vr zwel jngens als vr meisjes en dit in de categrieën U19, U17, U15 en U13. 02.

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA Kninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA RL: 39 Datum uitgave : 20 ktber 2012 Versie: 1 De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA... 1 1 Srten van (uit)betalingen...

Nadere informatie

Programma zaterdag 22 juli 2017 Politie Circuit Lelystad

Programma zaterdag 22 juli 2017 Politie Circuit Lelystad Prgramma zaterdag 22 juli 2017 Plitie Circuit Lelystad Beste deelnemer, Hierbij het prgramma. Lees het ged dr, dit zal zeker bijdragen aan een geslaagde training. Aankmst circuit Het inschrijven zal plaats

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Reglement Dé Verlichte Optocht Berghem

Reglement Dé Verlichte Optocht Berghem Reglement Dé Verlichte Optcht Berghem Reglement Dé Verlichte Optcht, Berghem Seizen 2014-2015 Pagina 1 Inhud Vrwaarde tt deelname; 3 Veiligheid 3 Algemeen 3 Categrieën 3 Categrie jeugd; 3 Categrie vlwassenen;

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 7/10/1969 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen Nieuwe verplaatsingstestellen: lpt technlgie vr p de wettelijke regeling van de verzekering van aansprakelijkheid? C. Van Schubreck Hgleraar KU Leuven, advcaat Balie Turnhut FOD Ecnmie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen

CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen 1 CBR 1. Afgifte van een dcument 01/11 afgifte van een dcument na een geslaagd examen Anders dan bij de registratie van een dcument, hudt deze cmbinatie autmatisch een intrekking in van een vrgaand dcument(en).

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Zttegem, 23 mei 2013 MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Beste leerlingen Geachte uders Vraleer wij aan de zmervakantie te zijn, hebben nze leerlingen ng een zware peride van eindpreven

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Programma maandagavond 15 mei 2017 Circuit Park Zandvoort

Programma maandagavond 15 mei 2017 Circuit Park Zandvoort Prgramma maandagavnd 15 mei 2017 Circuit Park Zandvrt Beste deelnemer, Hierbij het prgramma. Lees het ged dr, dit zal zeker bijdragen aan een geslaagde training. Aankmst circuit Het inschrijven zal plaats

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Informatiebrochure competitiezwemmers januari 2014

Informatiebrochure competitiezwemmers januari 2014 Infrmatiebrchure cmpetitiezwemmers januari 2014 TRAININGEN Maandag: - 18u tt 19u drgtraining - 19u tt 20u zwemtraining Wensdag: - 17u30 tt 18u30 drgtraining - 18u40 tt 19u30 zwemtraining Vrijdag: - 19u50

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

ORGANISATIEVOORSCHRIFTEN WEDSTRIJDORGANISATOREN

ORGANISATIEVOORSCHRIFTEN WEDSTRIJDORGANISATOREN 1. WEG 1. Wedstrijdreglement en technische gids - Het wedstrijdreglement en de technische gids dienen uiterlijk drie maanden vraf ter gedkeuring naar de vrzitter van de prvinciale cmmissie WPV gestuurd,

Nadere informatie

Voor alle derdejaars leerlingen van het Montessori College Groesbeek organiseren wij een 4 daagse reis naar

Voor alle derdejaars leerlingen van het Montessori College Groesbeek organiseren wij een 4 daagse reis naar Gresbeek, 29 augustus 2014 Geachte uders/verzrgers, IN DEZE BRIEF: * Infrmatie ver de Lndenreis * Prgramma * Vrwaarden * Inschrijffrmulier * Checklist Vr alle derdejaars leerlingen van het Mntessri Cllege

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM090 Betreft: Dienstverlening inzake berepsmatige verplaatsingsksten en bijkmende diensten vr de Kninklijke Muntschuwburg. A. GEGEVENS

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie