Oefenopgaven Hoofdstuk 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenopgaven Hoofdstuk 9"

Transcriptie

1 Oefenopgaven Hoofdstuk 9 1 Reisbureau Annes De balans van reisbureau Annes luidt op 31 december 2011: Reisbureau Annes Gebouw Eigen Vermogen Inventaris Hypotheek Debiteuren Geboekte Reizen Bank (rekening Door klanten gedane courant) aanbetalingen a. Bepaal de totale post van de vaste activa en de vlottende activa. b. Geef gemotiveerd aan waarom door klanten gedane aanbetalingen aan de creditzijde van de balans staat. c. Bereken de omvang van het geïnduceerde vermogen. d. Bereken de omvang van het bruto-werkkapitaal. e. Bereken de omvang van het netto-werkkapitaal. f. Geef gemotiveerd aan of onderstaande uitspraak juist of onjuist is: Uit de balans van 31 december 2011 van het reisbureau Annes blijkt dat het bureau gebruikmaakt van kort vreemd vermogen om vaste activa te financieren. 2 Karmen De heer Karmen is financieel medewerker van een productiebedrijf. Eén van zijn taken is het uitvoeren van het werkkapitaalbeheer. Per maand wordt er een overzicht opgesteld van de vlottende activa en passiva. Op 31 maart 2011 ontvangt hij het volgende overzicht: Waarde voorraad grondstoffen Handelsvoorraden Debiteuren Crediteuren Te betalen belastingen Uit het bankoverzicht blijkt dat op 31 maart 2011 voor een bedrag van gebruik is gemaakt van de rekening-courantfaciliteit. (Het bedrijf staat dus voor een bedrag van rood.) De totale kredietfaciliteit is Dat wil zeggen dat de bank alleen betalingsopdrachten uitvoert zolang de totale schuld kleiner blijft dan Gevraagd: a. Bereken de omvang van het netto-werkkapitaal. Uitgaande van de berekening van het netto-werkkapitaal constateert de heer Karmen dat er sprake is van een positief werkkapitaal en dat hij geen aanvullende acties hoeft te ondernemen richting bank. De waarde van de vlottende acitva is zodanig dat er op korte termijn voldoende geld binnenkomt om de verplichtingen te kunnen betalen. b. Bent u het eens met de conclusie van de heer Karmen? (Motiveer uw antwoord.) 2013 Noordhoff Uitgevers bv 1

2 3 KUUN BV De onderneming KUUN BV wil het voorraadbeheer met betrekking tot de voor een van haar producten benodigde grondstoffen optimaliseren. De fabricage en afzet van het hoofdproduct is gelijkmatig over de werkdagen van het jaar verspreid en is stuks per jaar. Per eenheid product is 20 kg Grondstof Q nodig. Een kg grondstof kost 100 per kg. De levertijd, na een bestelling, is 2 weken. De opslagkosten (op jaarbasis) bedragen 0,50 per kg per jaar. Een bestelling kost per keer 18. KUUN BV hanteert een vermogenskostenvoet van 10% per jaar. a. Bereken de totale voorraadkosten als KLUUN iedere maand een bestelling zou plaatsen. b. Bereken de optimale bestelhoeveelheid (dat wil zeggen, die bestelhoeveelheid waarbij de totale voorraadkosten minimaal zijn). c. Bereken de gemiddelde voorraad, als KLUUN de optimale bestelhoeveelheid zou gaan invoeren. d. Bereken de totale voorraadkosten in geval van toepassing van de optimale bestelhoeveelheid. 4 ROLLAN BV De onderneming ROLLAN BV produceert het artikel Rolban. Voor de productie van één artikel Rolban is 5 kg grondstof X nodig en 10 kg van de grondstof Y. De grondstoffen worden bij verschillende leveranciers besteld en geleverd. Per jaar produceert en verkoopt ROLLAN BV artikelen Rolban. De productie en afzet is gelijkmatig over het jaar verdeeld. De bestelkosten van de grondstoffen zijn: grondstof X 150 per bestelling en 1 per kilogram, de inkoopprijs is 15 per kg grondstof Y 250 per bestelling en 0,70 per kilogram, de inkoopprijs is 8 per kg. De levertijd is voor beide producten gemiddeld 2 weken. De binnengekomen grondstoffen worden opgeslagen in een speciaal magazijn. ROLLAN BV huurt het magazijn voor per maand. ROLLAN BV rekent met een vermogenskostenvoet van 15% per jaar. ROLLAN BV wil een optimale bestelpolitiek voor beide producten voeren. a. Bereken voor beide grondstoffen de optimale bestelhoeveelheid. b. Bereken de totale voorraadkosten voor ROLLAN BV voor de grondstoffen X en Y. Op enig moment kondigt de leverancier van grondstof X aan dat de levertijd in plaats van 2 weken in de toekomst 3 weken gaat bedragen. c. Wat betekent deze aankondiging voor de optimale bestelhoeveelheid van grondstof X en de totale voorraadkosten van grondstof X? Het is in het verleden regelmatig voorgekomen dat ROLLAN BV het product Rolban niet kan leveren, omdat de vraag groter was dan in eerste instantie verwacht. Rolban kan dan niet geleverd worden, omdat de grondstoffen op waren. In overleg besluit de directie om een veiligheidsvoorraad van kg X en kg Y aan te houden. d. Wat betekent het aanhouden van een veiligheidsvoorraad voor de optimale bestelhoeveelheid van grondstof X en Y? e. Bereken de verwachte totale voorraadkosten per jaar voor ROLLAN BV na aanschaf van de veiligheidsvoorraad. 5 Indubio 2013 Noordhoff Uitgevers bv 2

3 De omzet van de onderneming Indubio is ,- per maand en gelijkmatig over de maand verdeeld. Alle verkopen vinden plaats op rekening, waarbij een maximale krediettermijn van 30 dagen wordt toegestaan. De vermogenskostenvoet voor Indubio bedraagt 1% per maand (enkelvoudige interest). (1 maand = 30 dagen en 1 jaar = 360 dagen). Het feitelijk betaalgedrag van de afnemers is: - 50% van de afnemers betaalt op 30 e dag na levering - 30% van de afnemers betaalt op 50 e dag na levering - 20% van de afnemers betaalt op 80 e dag na levering a. Bereken de mate van wanbetaling die op dit moment optreedt. De controller onderzoekt de mogelijkheid om de afnemers een korting te geven als zij binnen een bepaalde termijn betalen. Hij stelt voor de afnemers die binnen 15 dagen betalen een korting te geven van 1%, de uiterlijke betaaldatum blijft 30 dagen na levering. De controller verwacht het volgende betaalgedrag van de afnemers: - 40% van de afnemers betaalt op de 15 e dag na levering - 20% van de afnemers betaalt op de 30 e dag na levering - 30% van de afnemers betaalt op de 50 e dag na levering - 10% van de afnemers betaalt op de 80 e dag na levering b. Bereken of het verlenen van de korting aan de afnemers doorgang moet vinden als Indubio streeft naar de maximalisatie van de waarde van haar onderneming. 6 Debiteurenanalyse Een creditmanager krijgt het volgende overzicht over de werkelijke ontvangsten uit hoofde van debiteuren: betaling Percentage van de omzet conform betalingscondities Percentage van de omzet Werkelijkheid 10 dagen 20% 10% 30 dagen 30% 30% 45 dagen 30% 25% 60 dagen 20% 33% Vermogenskostenvoet: 12% op jaarbasis De omzet per jaar is per jaar. Het bedrijf staat een korting voor contant van 1% toe voor klanten die binnen 10 dagen betalen. Uit de administratie blijkt dat de 25% van de omzet die in de categorie 30 dagen valt, onterecht de korting voor contant in mindering brengt. Het bedrijf accepteert dit. In de overige categoriën betaalt men het volledige bedrag of helemaal niet. Vorderingen die na 60 dagen niet zijn betaald, worden als oninbaar afgeboekt. Gevraagd: a. Bereken het gemiddelde debiteurensaldo op basis van de verstrekte gegevens. b. Volgens de literatuur maakt de beoordeling van de kredietwaardigheid onderdeel uit van het debiteurenbeheer. Men maakt daarbij onderscheid in de subjectieve en objectieve benadering. De subjectieve benadering baseert zich op factoren die in de literatuur bekend staan als de 5C's. Wat houden deze 5C's in? c. Een alternatief is de Z-score van Altman. Wat houdt deze methode in? d. Welke kostencategorieën onderkent men in het kader van debiteurenbeheer? 2013 Noordhoff Uitgevers bv 3

4 e. Bepaal de wanbetalingsfactor voor de onderneming. 7 Beta Handelsonderneming Beta BV verkoopt slechts één artikel. De verkoopprijs bedraagt 100 per stuk. De bedrijfskosten bestaan uit een variabel gedeelte van 55 per stuk en een constant gedeelte van per maand. De verkopen geschieden uitsluitend op rekening. De toegestane krediettermijn is 2 maanden. De maandelijkse afzet bedraagt stuks. Het feitelijke betalingspatroon van de debiteuren van Beta is als volgt: 20% betaalt na 1 maand; 60% betaalt na 2 maanden; 16% betaalt na 3 maanden. De overige 4% van de vorderingen is geheel oninbaar en wordt 3 maanden na factuurdatum als verlies afgeboekt. Deze vorderingen worden dan niet meer tot het debiteurensaldo gerekend. De vermogenskostenvoet van Beta is 1% per maand. a Bereken de gemiddelde feitelijke krediettermijn van Beta. b Bereken het gemiddelde debiteurensaldo van Beta. c Bereken de mate van wanbetaling in het geval van Beta. Om de verliezen wegens wanbetaling te beperken overweegt Beta de toegestane krediettermijn te verkorten tot 1 maand. Om de afnemers niet te veel af te schrikken en snelle betaling te belonen wordt tevens een korting van 2% van het factuurbedrag toegestaan bij betaling binnen 10 dagen. Door de wijziging van de betalingsvoorwaarden wordt geen verandering van de omzet verwacht. Wel wordt een verschuiving verwacht van het betalingspatroon van de afnemers volgens de volgende tabel. Huidig (in %) Verwacht (in %) 20 Betaling na 10 dagen 1 maand maanden maanden 16 8 Oninbaar 4 2 d Bereken de verwachte toe- of afname van de jaarlijkse nettowinst door de voorgestelde verandering van de betalingsvoorwaarden. 8 Mevrouw Jansen Mevrouw Jansen is per 1 januari 2013 als creditmanager in dienst van de handelsonderneming Klara. Op 5 januari krijgt ze het volgende overzicht op haar bureau: Percentage van de omzet dat als oninbaar is afgeboekt Gemiddelde debiteurentermijn ,5% 7% 6,7% 50 dagen 40 dagen 45 dagen Omzet Gegeven betalingskortingen Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Het bedrijf heeft als standaardvoorwaarde dat er binnen 30 dagen betaald moet worden. Daarnaast heeft de leiding afgesproken dat alleen goede klanten de volgende betalingsconditie mogen hebben: betalen binnen 30 dagen, indien het openstaande bedrag binnen 8 dagen wordt betaald mag 1% korting voor contant op de factuurwaarde in mindering worden gebracht Volgens de directie komt 20% van de klanten (goed voor 50% van de omzet) voor deze conditie in aanmerking. De handelsonderneming schrijft een vordering die na 90 dagen nog niet is betaald als oninbaar af. Gevraagd: a. Bereken het gemiddeld debiteurensaldo in b. Maken de klanten, die de betalingsvoorwaarde korting voor contant krijgen, in 2010, 2011 en 2012 gebruik van de aangeboden regeling? Verder doorvragen van mevrouw Jansen leert dat haar voorganger klanten die niet op tijd betalen na 10 dagen een schriftelijke aanmaning stuurt. Als de klant na 14 dagen dan nog niet heeft betaald, wordt een tweede aanmaning, met een verwijzing dat de vordering in handen van een incassobureau wordt gegeven, gestuurd. Als de klant na 60 dagen nog niet heeft betaald, belde de creditmanager de klant. Na 70 dagen wordt de vordering daadwerkelijk in handen gegeven van een incassobureau. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de omzet die het betreft positief reageert op de eerste brief, 25% van omzet die het betreft reageert positief op de tweede brief, 50% van de omzet die het betreft betaalt onmiddellijk na het telefoontje. c. Hoeveel % van de omzet werd in 2012 alsnog via inzet van een incassobureau geïnd? Naar aanleiding van haar analyse heeft mevrouw Janssen de regels aangescherpt. Haar doelstelling voor 2013 is een maximale wanbetalingsfactor van 2,5%. Onderzoek over de eerste helft van het jaar 2013 geeft de volgende informatie: Omzet januari - juni (6 maanden): Klanten, goed voor 15% van omzet, betaalt op dag 8 of eerder en claimt de korting voor contant. Klanten, goed voor 30% van de omzet, betaalt op dag 30 (of eerder na 8 dagen), 10% van deze categorie claimt de korting voor contant. Klanten goed voor 30% van de omzet betaalt op dag 60 (of eerder na 30 dagen). Klanten goed voor 20% van de omzet betaalt op dag 90 (of eerder na 60 dagen). Na 90 dagen, wordt de omzet als oninbaar afgeschreven, toch is het in 2010 gelukt om de helft van de als oninbaar afgeschreven omzet na 120 dagen te incasseren. De organisatie hanteert een vermogenskostenvoet van 12%. d. Laat door middel van een berekening zien in hoeverre mevrouw Janssen haar doelstelling over de eerste helft van het jaar heeft gerealiseerd. e. Een probaat middel om geen last meer te hebben van je debiteuren is factoring. Noem minimaal 4 zaken die in een factoringsovereenkomst geregeld moeten worden. 9 Factoring 2013 Noordhoff Uitgevers bv 5

6 De onderneming Matta overweegt uit oogpunt van liquiditeitsverbetering en planning haar debiteurenbestand over te dragen aan een factoorsbedrijf. De jaaromzet is regelmatig over het jaar verspreid en bedraagt Het betalingspatroon van haar klanten is als volgt: 20% betaalt na 1 maand 70% betaalt na 2 maanden 10% betaalt na 3 maanden Matta hanteert als betalingsconditie: betalen binnen 30 dagen. Het beheer van debiteuren brengt kosten met zich mee. Matta calculeert als vermogenskosten 1,5% per maand. Daarnaast hanteert ze een tarief van 2,5% administratiekosten over het factuurbedrag (te berekenen op het moment van het ontstaan van de vordering). Het factoorbedrijf Factora heeft voordat ze een offerte wil uitbrengen het uitstaande debiteurenbestand doorgelicht. Op basis van het onderzoek brengt ze twee offertes uit: a. een contract waarbij Factora 90% van de vorderingen betaalt op het moment dat de vordering ontstaat. De resterende 10%, na aftrek van de rentekosten (op basis van 1% per maand) en factoorsloon (1,5% van het factuurbedrag) ontvangt Matta na afloop van de gemiddeld feitelijke krediettermijn. b. een contract waarbij Factora 90% van de vorderingen betaalt op het moment van het verstrijken van de gemiddelde feitelijke krediettermijn (afgerond op hele maanden) en de resterende 10% (na aftrek van 1% factoorsloon) 1 kwartaal na afloop van de gemiddelde feitelijke krediettermijn. Alle huidige openstaande vorderingen worden in het contract opgenomen; Matta informeert de klanten. a. Bereken de gemiddelde omvang van het debiteurenbestand van Matta voor het afsluiten van een factoorscontract. b. Geef gemotiveerd aan waarom het gebruikelijk is in een factoorovereenkomst om een bepaald percentage (in dit geval 10%) van de vorderingen pas achteraf uit te keren. c. Vergelijk de drie mogelijkheden (zelf debiteurenbeheer blijven uitvoeren, contract a of contract b) door bij een factuurbedrag van 100 de contante waarde van de netto-ontvangsten te berekenen (na aftrek van de kosten van Matta of Factora). 10 Janssen BV Janssen BV brengt het nieuwe product Kasika op de markt. De verkoopprijs van het product is 800. De financieel medewerker heeft berekend dat de kostprijs van het product 600 is. De kostprijs bestaat uit 150 grondstofkosten en 450 arbeidskosten. Janssen BV verwacht in stuks te verkopen. Janssen BV wil graag berekenen of ze in staat is het benodigde werkkapitaal (productie en verkoop) van het product te financieren. Volgens de financiële medewerker zijn de volgende veronderstellingen realistisch: de inkoop van de grondstoffen vindt op de eerste dag van een maand plaats en moet voldoende zijn voor de productie van 1 maand. Als veiligheidvoorraad wil Janssen de productie van 1 maand. Op 1 januari ontvangt Janssen grondstoffen voor een bedrag van de leverancier van de grondstoffen geeft 30 dagen leverancierskrediet. de lonen moeten aan het eind van de maand betaald worden. op 1 februari begint de verkoop van de producten. Janssen BV verkoopt deze producten op rekening. De gemiddelde krediettermijn is 30 dagen. Voor de 2013 Noordhoff Uitgevers bv 6

7 berekening wordt verondersteld dat de verkopen op de eerste van de maand plaatsvinden. Janssen BV wil de hoogte van het werkkapitaal financieren met een rekening courant. Voor de berekening veronderstelt Janssen BV dat er op 31 maart en op 30 juni een bedrag van aan rente voor het gebruik van het rekening-courantkrediet moet worden betaald. 1. Bereken voor het eerste halfjaar op de eerste dag van de maand per maand, door een liquiditeitsbegroting op te stellen (zie bestand: excel voor studenten ) a. De hoogte van de balanspost grondstoffen b. De hoogte van de balanspost eindvoorraad Kasika c. De hoogte van de balanspost Crediteuren d. De hoogte van de balanspost Debiteuren 2. Bereken de maximale kredietbehoefte (de kredietlimiet op de rekening-courant). 3. Breng de cash conversion cycle voor het product Kasika in kaart. Geef daarbij de hoogte van het geïnduceerd vermogen aan. 4. Leg uit hoe het mogelijk is dat, ondanks het feit dat uit de cash conversion cycle een te financieren bedrag aan werkkapitaal van 60 dagen komt, Janssen BV al op 1 juni geen gebruik meer hoeft te maken van het rekening-courantkrediet. 11 Netting Mevrouw Carolas is hoofd-cashmanagement van het Beros concern. Deze organisatie heeft 12 vestigingen in verschillende landen. Het kenmerk van het concern is dat er relatief veel onderlinge leveringen zijn. In het verleden werden onderlinge leveringen daadwerkelijk via bankrekeningen betaald. De bankkosten, waaronder ook de kosten van het betalingsverkeer zijn sterk gestegen. Mevrouw Carolas wil de kosten van het betalingsverkeer laten afnemen en overweegt netting in te voeren. a. Wat is netting? b. Waarom kan netting leiden tot het afnemen van de kosten van het betalingsverkeer? Op een gegeven moment ontvangt Mevrouw Carolas onderstaand overzicht: ontvangsten Bedragen x betalingen Totaal Noordhoff Uitgevers bv 7

8 c. Laat zien dat door middel van netting het aantal overboekingen kan worden verminderd. 12 Sunwear BV Sunwear BV, fabrikant van badmode, maakt in ieder voorjaar een schatting van de behoefte aan liquide middelen gedurende het seizoen. De verkopen van Sunwear vertonen een duidelijk seizoenpatroon, waarbij de piek in de verkopen in het voorjaar ligt aan het begin van de zomer. De marketingafdeling heeft de maandelijkse omzet voor de volgende periode als volgt geraamd: maart juni september april juli oktober mei augustus november De betalingscondities van Sunwear luiden als volgt: betaling binnen 30 dagen, 2% korting bij betaling binnen 10 dagen. De debiteurenadministratie verwacht dat 20% van de verkopen in dezelfde maand nog zal worden betaald (dit zijn de contante betalingen waarvoor de korting geldt), 70% zal in de maand na de verkoop worden betaald en 9% wordt 2 maanden na de verkoop betaald. 1% van de vorderingen zal oninbaar zijn. De maandelijkse inkopen van materialen zijn gelijk aan 60% van de omzet in de volgende maand. Voor de inkopen geldt een leverancierskrediet met een krediettermijn van 1 maand. De lonen en salarissen zijn per maand. Te betalen leasetermijnen bedragen per maand. Voor diverse uitgaven is een bedrag van per maand begroot. Aan het eind van elk kwartaal moet belastingen worden afgedragen. In augustus is nodig voor de aanschaf van een nieuwe snijmachine. Het kassaldo per 1 mei wordt geschat op Dit bedrag moet steeds aan het begin van de maand in kas aanwezig zijn. a. Stel voor Sunwear BV een liquiditeitsbegroting op voor de maanden mei tot en met oktober, waarin per maand een overzicht wordt gegeven van de ontvangsten en de uitgaven en waarin het maandelijkse overschot of tekort aan kasmiddelen blijkt. b. De maandelijkse afschrijvingen bedragen Moeten deze bedragen worden opgenomen in de liquiditeitsbegroting? c. Stel dat alle uitgaven plaatsvinden op de 5e dag van de maand en alle ontvangsten op de 25e dag van de maand. Hoe beïnvloedt dit de liquiditeitsplanning van Sunwear BV? Hoe kan de liquiditeitsbegroting worden aangepast om dit effect zichtbaar te maken? d. De in de liquiditeitsbegroting opgenomen bedragen zijn schattingen. Wat zou het effect zijn op het kassaldo indien de verkopen 20% lager zouden zijn dan geschat en de productie en de inkopen pas in de maand juli aan de lagere verkopen zouden worden aangepast? 13 Opdracht Jansma (liquiditeitsbeheer) 2013 Noordhoff Uitgevers bv 8

9 De heer Jansma is cashmanager van een groothandel in sanitair. Het bedrijf waar hij voor werkt heeft verschillende vestigingen. Als cashmanager is de heer Jansma onder andere verantwoordelijk voor de opstelling van de liquiditeitsbegroting. Iedere eerste werkdag van de maand stelt hij concernbreed een begroting op. Dit betekent dat iedere vestiging één week voorafgaand aan de eerste werkdag van de maand de cijfers moet doorgeven. In de loop van de maand worden alleen wijzigingen van meer dan doorgegeven. Euro Liquiditeitsplanning augustus t/m oktober periode De liquiditeitsbegroting voor de komende periode laat bovenstaand verloop op de rekening-courant (het bedrijf heeft gekozen voor rentecompensatie) zien. (Zie voor exacte bedragen bijgevoegde bijlage.) a. Wat houdt een rentecompensatiesysteem in? b. Wanneer is een rentecompensatiesysteem aan te bevelen? Naast de opstelling van de liquiditeitsbegroting is hij ook verantwoordelijk voor het liquiditeitsbeheer. De Treasurer, de heer J. de Kiezer, heeft in samenspraak met de directie afgesproken dat het bedrijf alleen gebruikmaakt van deposito s en kasgeldleningen (naast uiteraard de rekening-courant) als geldmarktinstrumenten. Het doel is het optimaliseren van het renteresultaat. c. Geef gemotiveerd aan wat de heer Jansma op basis van bovenstaande gegevens zou moeten doen. Voor de duidelijkheid: het is vandaag maandag 29 juli Noordhoff Uitgevers bv 9

10 Bijlage 1 Liquiditeitsplanning Jansma 29 juli Ultimo datum saldo bank dag 1 1-aug dag 2 2-aug dag 3 3-aug dag 4 4-aug dag 5 5-aug dag 6 6-aug dag 7 7-aug dag 8 8-aug dag 9 9-aug dag aug dag aug dag aug dag aug week 3 14 aug - 20 aug week 4 21 aug - 27 aug week 5 28 aug - 3 sept week 6 4 sept - 10 sept week 7 11 sept - 17 sept week 8 18 sept - 24 sept maand 3 25 sept - 22 okt maand 4 23 okt Overzicht tarieven: Deposito s (minimaal ) Euribor 0,5% Kasgeldleningen (minimaal ) Euribor + 0,5% Euribor 30 dgn 2,5% Euribor 60 dgn 2,7% Euribor 90 dgn 3% 2013 Noordhoff Uitgevers bv 10

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Cases hoofdstuk 7: Werkkapitaalbeheer Case 1

Cases hoofdstuk 7: Werkkapitaalbeheer Case 1 Cases hoofdstuk 7: Werkkapitaalbeheer Case 1 'BikeA', een fietsenzaak in Amsterdam, heeft een afzet van 12.000 fietsen per jaar. De afzet is regelmatig verdeeld over de 300 dagen in het jaar dat het bedrijf

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 T/m 19.12 zijn activiteitskengetallen. Vanaf 19.13 Rentabiliteitskengetallen Opgave 19.3 A. Bereken de gemiddelde voorraad over 2013 Q1 1-1

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Financiering. voor de propedeuse. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Financiering. voor de propedeuse. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis Financiering voor de propedeuse drs. H.J.Ots Hellevoetsluis 14-11-2004, Financiering voor de propedeuse, ISBN 90-70619-10-5, drs. H.J. Ots, www.webecon.nl Financiering voor de propedeuse Drs. H.J. Ots

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? Kostencalculatie Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? De technische voorraad a is de economische

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2009 - II

Eindexamen m&o vwo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. In deze opgave blijft btw buiten beschouwing. De HockeyWinkel bv, gevestigd in Amsterdam, is een winkel die gespecialiseerd is in alle

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 15 DECEMBER 2015 09.00 11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-17-1-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-17-1-b Bijlage HAVO 2017 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-17-1-b Informatiebron 1 Airbnb is opgericht in 2008 in San Francisco, Amerika. Het is een onlinemarktplaats waarop particulieren

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Bedrijfseconomie Dit examen bestaat uit 4 opgaven. De beschikbare tijd is 3¾ uur. De antwoorden dienen uitsluitend op de uitwerkingenvellen te

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e Numerieke antwoorden Hoofdstuk 1 V 1.2 a1 250.000 a2 290.000 b 192.500 c1 124.025 c2 133.400 d 165.975 e 156.600 V 1.3 a Omzet maximaal 11.400 (situatie 10) b Winst maximaal 4.670 (situatie 7) Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

2.1. Vijf praktijkgevallen nader bekeken

2.1. Vijf praktijkgevallen nader bekeken 2.1. Vijf praktijkgevallen nader bekeken Uw werkkapitaal wordt beïnvloed door grote en kleine beslissingen, die u dagelijks neemt. In deze paragraaf laten we u vijf praktijkgevallen zien die over alledaagse

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT

NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT 1. Welke van de onderstaande taken valt NIET onder de treasurytaak? A. De registratie van financiële gegevens door middel van een resultatenrekening. B. Het opstellen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Tijdens het spelen van deze Business Game zet je samen met andere leerlingen een eigen onderneming op, en stippelen jullie een strategie uit.

Tijdens het spelen van deze Business Game zet je samen met andere leerlingen een eigen onderneming op, en stippelen jullie een strategie uit. VECON Business Game Leerlinghandleiding Spelregels De VECON BUSINESS GAME is een educatief spel, dat door docenten gebruikt wordt om jou in een realistische omgeving kennis te laten maken met het beheren

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met in totaal 15 open

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Zakelijke kredieten Examennummer: 61629 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Zakelijke kredieten Examennummer: 61629 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Zakelijke kredieten Examennummer: 61629 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Examen : Professional Controller 2 Vak : Accounting 2 Datum : 22 juni 2015 Examen PC 2 Accounting 2 Instructieblad Tijd : 13.30-15.00 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2001-II

Eindexamen m&o vwo 2001-II 4 Antwoordmodel Opgave Het boekresultaat (winst of verlies) dat ontstaat bij verkoop van vaste activa /deelnemingen. Niet, want in een beoordelingsgesprek staat de beoordeling van de prestaties van de

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?

Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? Kostencalculatie Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? De technische voorraad a is de economische

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Inventaris Kassa 1.500 Keuken 55.000 Beelden om de inrichting gezelliger te maken 5.000 Tafels en stoelen 12.000 Totaal 81.500

Inventaris Kassa 1.500 Keuken 55.000 Beelden om de inrichting gezelliger te maken 5.000 Tafels en stoelen 12.000 Totaal 81.500 Opgave 1 a. Het winkelpand staat niet op de investeringsbegroting omdat Egbert dit winkelpand huurt. Alleen aankopen staan bij de vaste activa. b. De verbouwing moet in één keer door Egbert betaald worden.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen paragraaf 1.1 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. 3. Noem een aantal functies van boekhouden. 4. In de Wet op de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Zijn uw plannen en middelen in balans?

Zijn uw plannen en middelen in balans? Zijn uw plannen en middelen in balans? MEER DOEN MET MINDER GELD DOOR UW WERKKAPITAAL TE VERLAGEN CASH IS KING! Ontdek in deze brochure hoe dat kan Werkkapitaal is bijna in elk bedrijf en instelling een

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Hoofdstuk 25, 30 en 31

Hoofdstuk 25, 30 en 31 V5 M&O Samenvatting SE2 Hoofdstuk 25, 30 en 31 1 Hoofdstuk 25 Breakeven analyse Variabele kosten zijn afhankelijk van de productie/afzet. Proportioneel variabele kosten stijgen in dezelfde mate als de

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Beoordeling financieel Financiële kengetallen Activiteitskengetallen Rentabiliteitskengetallen Liquiditeitskengetallen Solvabiliteitskengetallen Productiviteitskengetallen Beleggingskengetallen

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16

Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16 Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16 Opgave 18.5 In deze opgave interestberekeningen. A. Bereken de interest voor 2016 Je kunt een aflossingschema per jaar maken, maar het kan sneller.

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie