«Hoe een positieve economie opbouwen?»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«Hoe een positieve economie opbouwen?»"

Transcriptie

1 P E R S D O S S II E R Sympsium «He een psitieve ecnmie pbuwen?» Getuigenissen, debatten, wrkshps Psitieve ecnmie is een andere benadering van de ecnmie, met respect vr menselijke, sciale en milieu waarden. Een ecnmie in evenwicht met de maatschappij en de wereld rndm ns. Persdssier

2 P E R S B E R II C H T De ecnmische en financiële crisis, de verschillende schandalen, de pwarming van de aarde en de maatschappelijke veranderingen bewijzen dat het dringend ndig is m ecnmie anders aan te pakken. Het is daarm dat Psitive-Ecnmy.eu - een prject met g p de prmtie van verantwrdelijk ecnmisch gedrag - een cnferentie ver het thema psitieve ecnmie rganiseert. Ze richt zich tt een ecnmisch publiek: bedrijfsleiders, Human Resurces verantwrdelijken, Eurpese ambtenaren en ze zal aantnen dat het mgelijk is m in een rendabele ecnmische activiteit maatschappelijke waarden en milieubewustzijn te integreren. De dag wrdt ingeleid met een mix van verschillende visies die afgestemd zijn p maatschappelijke uitdagingen en die de ndzaak benadrukken m de ecnmie te veranderen. Men zal Eric de Keuleneer (Prf aan de Slvay Business Schl en auteur), Paul Marie Bulanger (Directeur van het Instituut vr Duurzame Ontwikkeling) en Hans Dnckers (Vise Secretaris-Generaal Epegn) aan het wrd hren. Daarna kmen de Piniers van de psitieve ecnmie getuigen: maatschappelijke ndernemers, die dr vertuiging maatschappelijke criteria en milieubewustzijn geïntegreerd hebben in hun bedrijfsbeleid. Onder deze piniers bevinden zich Olivier Desurmnt prichter van Sine (www.sine.fr), dat een plssing biedt vr het wassen van de wagen znder water en met 100% eclgische prducten en k Niclette Mak, prichtster van Valid Grup (www.validexpress.nl), een interim kantr en een Nederlandse exprespstdienst die enkel persnen tewerkstelt met een lichamelijke handicap. In het 2 de gedeelte van de dag wrden er 2 sessies gehuden waar infrmatie uitgewisseld kan wrden ver rechtvaardige handel, ec-labelling, duurzame ntwikkeling f ver ethische financiering. Het del van deze sessies is m cncrete tips aan te reiken met betrekking tt deze nderwerpen. Deze sessies zullen dr sleutelrganisaties, experts en ndernemers begeleid wrden. Het sympsium He een psitieve ecnmie pbuwen? vindt plaats p dinsdag 16 juni 2009 in de Financietren Kruidentuinlaan 50, 1000 Brussel. Registratie is verplicht. Infrmatie en het prgramma zijn beschikbaar p De cnferentie wrdt gesteund dr: Regi Brussel, Vlaanderen en Wallnië; Prgrammatrische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; BeFair; BTC-CTB; Trids; BECI; Kauri; The Hub; Business & Sciety; MVO Vlaanderen; RSE Wallnië; Apaces; CSR Eurpe; Jade; RFA, FGF. Persdssier

3 P O S I T I V E -- E C O N O M Y.. E U Psitive-ecnmy.eu is een prject met het g p de prmtie van verantwrdelijk ecnmisch gedrag, dat de beheften van de maatschappij en de ecnmie verenigt. Het prject medigt mensen aan m hun persnlijke vertuiging p te nemen in hun bedrijfsvering. De jaarlijks gerganiseerde cnferentie is het belangrijkste hulpmiddel ter prmtie van Psitive-ecnmy.eu en richt zich vrnamelijk p een ecnmisch publiek samengesteld uit bedrijfsleiders, persneelsverantwrdelijken en Eurpese ambtenaren. Aan de hand van getuigenissen, het uitwisselen van ideeën en interactieve wrkshps prbeert men te bewijzen dat het mgelijk is m een rendabele ecnmische activiteit p te zetten dr in alle zaken maatschappelijk waarden en milieubewustzijn te integreren. De edities 2007 en 2008 vnden plaats in het kader van Eurpean Business Summit in Brussel. Dit jaar dr p één dag p een symblische plek: de Financietren. Psitive-ecnmy.eu is een initiatief van Psec vzw, infrmatiecentrum van Psitieve Ecnmie. Psec beschikt ver verschillende prmtie/cmmunicatie werktuigen waarvan het internet prtaal en de drpen/lketten. Het tweetalige prtaal is een gids van praktische adviezen p het ethische, duurzame verbruik en staatsburgerschap. Het idee van het Drp is de actren van de psitieve ecnmie met een samenhang van presentatie te hergreperen en vlgens een zelfde thematiek. De lketten zijn een vereenvudigde versie van de drpen vr middelgrte gebeurtenissen f aan meer plaatselijke reikwijdte. In dezelfde stand, bevinden zich didactische panelen en infrmatie ver de verschillende thematiek. Deze werktuigen zijn pgesteld m alle psitive ecnmie initiatieven te valriseren. Dat het m verspreiding van infrmatie, van vrstel van diensten en prducten, institutinele beslissingen f individuele acties gaat. Vr meer infrmatie: Met dit persdssier, hpen wij u the impuls f change te geven. De infrmatie met nu ng verspreiden wrden. Vr verdere infrmatie, een interview van een van nze sprekers f een lid van het team aarzelt niet m met ns cntact p te nemen. U kunt eveneens met ns cntact pnemen als u aan de cnferencier f het een f andere wrkshp deelnemen wilt. Persdssier

4 H E T P R O G R A M M A 09:00 Ontvangst 09:30 Inleiding Waarm de ecnmie veranderen? Het standpunt van de experts 10:00 Getuigenissen He maatschappelijke waarden in de cre-business integreren? Getuigenissen van de Eurpese psitieve ndernemers 11:30 Vragen & antwrden 12:00 Lancering van het prject Psitive Entrepreneurs directry 12:15 Gendigde Federaal Minister van Duurzame Ontwikkeling 12:30 Buffet Lunch 13:30 Wrkshp: Prducts Develpment Fair Trade Prducts Glbal Eclgical Prcess Multi-stakehlders Partnership Ec-Labelling 15:00 Pauze 15:30 Wrkshp: Team, Prcess, Cmmunicatin Crprate Values Scial Ecnmy Mdel Sustainable finance Sustainable Reprting 17:00 Sltbeschuwing Persdssier

5 D E W O R K S H O P S Sessie 1: CORE BUSINESS He een cre business pzetten met een maatschappelijke meerwaarde? 1.1 FAIR TRADE PRODUCTS (NL/FR): He een fair trade prduct lanceren? Wat zijn de vrdelen? Is er een markt vr deze prducten? Geleid dr: BTC-CTB Ondernemer: Guillaume Hermitte - PUERTO CACAO Ondernemer: Bernard Cessin - Man Man - Cafés Liégeis 1.2 GREEN INNOVATION STRATEGIES (NL): Cnsumers becming transumers Wat kan deze trend betekenen vr het bedrijfsleven? Cradle t Cradle De vlgende stap? Partnerships sleutel tt succes. Glbaal f lkaal? Van paradx naar paradigma. Geleid dr: MVO Vlaanderen 1.3 THE STRATEGIC STAKEHOLDER DIALOGUE (EN/NL/FR): Is het mgelijk m duurzame prducten en diensten te ntwikkelen aan de hand van partnerships? Kan een nn-prfit rganisatie de ntwikkeling van duurzame prducten versterken? He kan een kleine duurzame nderneming een multinatinal inspireren? Geleid dr: Kauri 1.4 ECO CERTIFICATION (FR): Ec-labels: Kans f beperking? Welke labels passen het best binnen uw nderneming? Welke stappen met u ndernemen zdat een prduct een label krijgt? Ondernemer: Alain Germnd SALVECO Persdssier

6 Sessie 2: TEAM, PROCESS, COMMUNICATION Praktische tips m maatschappelijke waarden p te nemen in alles wat niet bij de cre-business hrt. 2.1 CORPORATE VALUES (EN/NL/FR): Wat zijn de sci-ecnmische vrdelen van een MVO-strategie? Wat zijn de manieren m uw persneel te mtiveren vr een MVO-strategie? He kunt u, in tijden van verandering en ecnmische recessie, de meerwaarde van MVO aan de man brengen? Met welke argumenten? Geleid dr: RSE Wallnie Ondernemer: Mieke Vercaeren - Clruyt 2.2 SUSTAINABLE FINANCE (FR): Ondernemer: Trids Expert: Réseau Financement Alternatif 2.3 SOCIAL ECONOMY MODEL (FR): Kan het sciaal ecnmisch mdel een bedrijf inspireren? He kan sciale ecnmie geïntegreerd wrden in een gewne nderneming? Wat zijn de meest geschikte bedrijfssectren? Geleid dr: ApacES Ondernemers: Exaris Intérim (t be cnfirmed) 2.4 SUSTAINABLE REPORTING (EN): Wat zijn de criteria m een DO-engagement aan te gaan? He kunt u de sterktes van uw nderneming identificeren? He een ged rapprt schrijven? Wanneer en waarm cmmuniceren ver bedrijfswaarden en de psitinering van uw bedrijf? Geleid dr: Business & Sciety Ondernemers: Umicre Persdssier

7 D E E X P E R T S MR PAUL-MARIE BOULANGER SOCIOLOOG EN DEMOGRAAF, DIRECTEUR INSTITUUT DUURZAME ONTWIKKELING. Met een brede prfessinele achtergrnd is Paul Marie Bulanger een indrukwekkend nderzeker en auteur gewrden. Hij schreef nder andere ver demgrafie, sciale zekerheid, veiligheid in de vedselketen, plitiek and eclgie. Hij studeerde scilgie aan de Universiteit van Cnstantine in Algerije nadat hij binnen geraakte als nderzeker in het demgrafisch departement van de Universiteit in Luvain-La-Neuve. Hij heeft een helebel nderzek verricht in verband met de interactie tussen de bevlking en het sciaal ecnmische en het natuurlijk milieu. In 1996 heeft hij het Instituut vr Duurzame Ontwikkeling ntwikkeld, hij dirigeert het sinds Binnen het kader van het Instituut vr Duurzame Ontwikkeling cördineert hij nderzek ver nder andere de indicatrs van duurzame ntwikkeling en welzijn. MR ERIC DE KEULENEER PROFESSOR AAN DE SOLVAY BEDRIJFSSCHOOL EN UITVOEREND DIRECTEUR VAN CREDIBE. Hij heeft een graad in verkpstechniek aan de Slvay Bedrijfsschl en een master in bedrijfsadministratie aan de Whartn Schl, Universiteit van Pennsylvenia. Na een brede carrière in de financiële- en bank sectr bij de Kredietbank en de Generale Bank is hij nu president van het Uitverend Cmmité CBHK (Centraal Bureau vr Hypthecair Krediet), nu Credibe. Mmenteel is hij k prfessr aan de Slvay Bedrijfsschl (Vrije Universiteit Brussel) en geeft les in verschillende academische disciplines zals: cmmerciële en investeringsbanken, financiële tussenpersn. Hij heeft verschillende beken en artikels geschreven ver financiële regelgeving en MVO HANS DONCKERS HUMANE RESSOURCES SPECIALIST EN VICE SECRETARIS-GENERAAL BIJ EPEGON Na het behalen van een bachelr in sciaal werk (Leuven) en een master in filsfie (Gent), deed Hans Dnckers dctraal nderzek p het vlak van tegepaste ethiek. Hij schreef artikels ver rechtvaardige verdeling, paternalisme en publieke gezndheid. Hij heeft k een paar cursussen gedceerd: Ecnmie en Ethiek, Recht en Ethiek, Filsfie en Ethiek van de zrg. In 2007 beslt hij uiteindelijk m de academische wereld achter zich te laten. Hij startte in de bedrijfswereld als cnsultant vr Krn/Ferry internatinal. Persdssier

8 D E S P R E K E R S GUILLAUME HERMITTE CHOC ETHIC / PUERTO CACAO FRANKRIJK Guillaume HERMITTE was slechts een student in handel wanneer een beiende chclade fabriek in Zuid-Amerika hem inspireerde. Hij beslt dat chclade zijn middel zu zijn m zich te te wijden aan de maatschappij en milieubewustzijn. Ten hij 21 was, richtte hij in 2006 CHOC ETHIC p, zijn eigen authentieke en duurzame inverkanaal vr cacabnen. Op dit genblik krijgt hij hulp van de Italiaanse NGO Cesvi met de rganische labellisering van zijn 3 Venezlaanse micr prducenten. Hij heeft k een chclade fabriek en bar in Parijs, PUERTO CACAO, nder zijn 5 werknemers hebben er 2 een rehabilitatiecntract. Binnen de 3 jaar had Chc Ethic zijn mzet verdubbeld. Een tweede winkel gaat pen in september Guillaume Hermitte wil dit bedrijfsmdel blijven ntwikkelen. Niclette MAK VALID GROUP Nederland Niclette MAK is de prichtster van VALID EXPRESS, een Nederlandse express vrachtdienst. Valid Express is een particuliere nderneming mdat elke kerier een fysieke nbekwaamheid f een chrnische ziekte heeft. Niclette haar brer had een erfelijke ziekte en kn gedurende 10 jaar geen baan vinden, hij was dus afhankelijk van zakgeld. Deze situatie was vr Niclette z frustrerend dat ze beslist heeft m een speciale zaak p te starten m mensen in deze situatie de zelfstandigheid te geven die ze verdienen. In 1999 besliste ze dat het geneg was en ze richtte Valid Express p. Ondertussen heeft ze in heel Nederland meer dan 600 cliënten en stelt ze meer dan 60 gehandicapten te werk. Sinds dit jaar heeft ze samen met Arrad Eshel de Valid Grup pgericht. Valid Grup biedt ng meer diensten aan zals vrming and caching van het gehandicapte persneel en van de werkgevers. Alle initiatieven zijn er m meer kansen te creëren vr mensen met een handicap. Sinds 2005 is de mzet van Valid Express verdubbeld (2005: 1,2 miljen /2008: 2,2 miljen). Dit tnt aan dat het mgelijk is m menselijke waarden te cmbineren met ndernemen. Persdssier

9 OLIVIER DESURMONT SINEO FRANKRIJK Olivier Desurmnt is de CEO van SINEO, een eclgische carwash. In 2004 nam hij ntslag van zijn hge functie bij Suez m zijn eigen nderneming Sine p te richten. De aut s wrden er met de hand gewassen, znder water en met 100% bilgische prducten. Deze prducten zijn gemaakt van citrusvruchten en essentiële liën. Het Franse chemielabratrium SALVECO, die de Sine prducten ntwikkeld heeft, zal k in de namiddag aanwezig zijn. Sinds 2004 heeft Sine meer dan 25 miljen liter water uitgespaard. Sine s verplichting is glbaal, milieubewust en maatschappelijk mdat één van hun hfddelstellingen was m werklzen te integreren in de arbeidsmarkt. Dankzij een rigineel en dynamisch management heeft Olivier Desurmnt zijn del bereikt met 100% herinrichting. Op dit genblik heeft hij meer dan 120 werknemers. Olivier Desurmnt heeft zijn nderneming naar de tp in Frankrijk geleid, zijn mzet steeg van 1 miljen eur in 2007 naar 5 miljen eur in Nu is hij de Eurpese en internatinale markten aan het ververen. EDGARD NEO LOTSOV* - NEDERLAND Edgar NEO is een bekende Nederlandse ndernemer en één van de prichters van LOTSOV, de bedrijfsversneller vr cleantech ndernemingen. Het was na het investeren in verschillende duurzame startende ndernemingen, na het praten met de Nederlandse Grene Onderneming Kapitalist Eckart Wintzen en de prichter van de Virgin Grep Richard Bransn dat hij inzag wat duurzame ndernemingen en NGO s tegenhield m te greien tt gede rganisaties: het gemis van plitieke steun, financiering, raad, cnnecties, tegang, enz. Sinds de prichting in 2007 is ltsv winstgevend geweest. In assciatie met het Rtterdams Klimaat Initiatief, de Nederlandse Regering en smmige van wereldsgrtste bedrijven zals IBM, Micrsft, Shell, BP, Unilever, is Ltsv een unieke cmbinatie van een duurzame incubatr en versneller aan het ntwikkelen. Letterlijk een ecsysteem vr cleantech startende en greiende ndernemingen. Persdssier

10 FRANÇOIS MARTY CHÊNELET - FRANKRIJK Als pinier in maatschappelijke en eclgische huisvesting, heeft Françis MARTY een nieuw buwpatrn ntwikkeld, dit baseert zich p een netwerk van buwfirma s die werken met persnen met een prfessinele integratie. Het verbinden van maatschappelijke ecnmie en ec-buw. Chênelet heeft in het Nrden van Frankrijk en Ile de France al verschillende huizen gebuwd, 8 bedrijven geaccrediteerd en ntwikkeld zijn netwerk in heel Frankrijk. Op het kruispunt van slidariteit, milieubewustzijn en ndernemingsdynamiek pent een brede tekmst vr Chênelet. Françis Marty is in 2008 geselecteerd dr Ashka als een innvatief maatschappelijke ndernemer. Persdssier

11 O N Z E P A R T N E R S MET DE STEUN VAN: Prgrammatrische federale verheidsdienst Duurzame Ontwikkeling: De dienst heeft als pdracht de vrbereiding van het beleid inzake duurzame ntwikkeling; de cördinatie van de uitvering van het beleid inzake duurzame ntwikkeling; de terbeschikkingstelling van expertise. De POD Duurzame Ontwikkeling heeft k de pdracht het publiek te sensibiliseren vr duurzame ntwikkeling. BTC CTB: Belgische agentschap vr ntwikkelingssamenwerking. In pdracht van de Belgische regering helpt BTC - CTB de ntwikkelingslanden in hun strijd tegen de armede. Naast deze taak van penbare dienstverlening veren zij k pdrachten uit vr rekening van andere natinale en internatinale rganisaties die werken aan duurzame menselijke ntwikkeling. BeFair Fair Trade Center: Om eerlijke handel te ndersteunen, lanceerde BTC in 2005 een prgramma vr de generieke prmtie van de eerlijke handel, genaamd Fair Trade Centre (FTC). Trids: Trids Bank financiert bedrijven, instellingen en prjecten met een meerwaarde p sciaal, milieu en cultureel gebied, daarte in staat gesteld dr spaarders en beleggers die kiezen vr maatschappelijk verantwrd en duurzaam ndernemen. Persdssier

12 MET DE HULP VAN : ApacES: 10 Waalse advieskantren in ecnmische maatschappelijkheid hebben beslten m in prfessinele federatie samen te kmen, ApacES. Een rgaan van vertegenwrdiging en cmmunicatie met als del m vr hun leden een infrmatie-, ntmetings- en cllabratiecentrum te zijn. BECI: Beci (Brussels Enterprises cmmerce and industry) vertegenwrdigt duizenden ndernemingen, verzekert de verdediging van hun interesten en hun aanbd van talrijke diensten m het beheer van hun zaken te vergemakkelijken. Business & Sciety: Is een rganisatie dat een 50tal ndernemingen en rganisaties van verschillende sectren rnd RSA bevat. B&S geeft aan ndernemingen werktuigen en cncrete infrmatie die hun telaten m verder te gaan in hun beheer en in het tepassen van hun acties van MVO. CSR Eurpe: Is een netwerk vr MVO leiderschap in Eurpa. Hun missie is m hun leden te helpen met de integratie van MVO in hun nderneming. FGF: De stichting vr de tekmstige generatie is ntstaat uit de ntwikkeling van cncrete prjecten en reflecties gelinkt aan het cncept van duurzame ntwikkeling, in zijn aspecten van maatschappelijke veranderingen: maatschappelijke justitie, slidariteit, gelijke kansen, eclgisch evenwicht en demcratische beheersing van keuzes. Financité: Netwerk van alternatieve financiering. Sinds meer dan 20 jaar al, past het netwerk van alternatieve financiering meer dan 80 leden in de wereld van de assciatieve en institutinele wereld en geven ze hun de pdracht tussenkmst van geld, ethiek en slidariteit teneinde deel te nemen aan een juistere en verantwrdelijke maatschappij. Persdssier

13 Jade: Sinds 16 jaar, cncentreert de Eurpese Cnfederatie van Jnge Ondernemers zich p de ntwikkeling van de geest m in het hger nderwijs te ndernemen, dr de Jngeren Ondernemingen te ndersteunen en te helpen. Vandaag de dag is het netwerk actief in 15 Eurpese landen en hergrepeert het studenten binnen 280 Jngeren Ondernemingen Kauri: Belgisch netwerk en infrmatiecentrum ver MVO, ethiek in de nderneming, staatsburgerschap van de nderneming alsk de bekhuding van NGOʼs. MVO Vlaanderen: Vlaams ndernemersnetwerk vr MVO, er is een infrmatiemissie en hulp vr Vlaamse ndernemingen. RSE Wallnië: Dankzij het Waals prtaal ver MVO, de buitenlandse Minister van ecnmie, tewerkstelling en handel van de Waalse Regering geeft de kans aan ndernemingen m de vrdelen van dit cncept aan te huden en er zich vr in te zetten. The Hub: Is een netwerk/nderneming die 3000 ndernemers hergrepeert drheen 12 steden in 4 cntinenten. The Hub geeft hen een werkplaats, cnnecties, kennissen, ervaring en investeringen. MET DE LOGISTIEKE STEUN VAN: Exki: Een snel kwaliteitsrestaurant, dat natuurlijke en verse prducten aanbiedt p elk mment van de dag, p gebruiksvriendelijke en ntspannende plaats. Man Man: De bekende kffie merk Café Liégeis lanceerde een nieuw cncept: een rechtvaardige, duurzame en eclgische kffie. Zijn naam? Man Man f Hand in hand» in het Spaans. Vin Mund: Een gespecialiseerde keldergast in kwaliteitswijnen afkmstig van bilgische landbuw en vrzien vr rechtvaardige handel Persdssier

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Infrmatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart - mei 2015 - n 5 Gemeentelijk infblad Algemeen Vrije tijd & terisme Welzijn Wnen & milieu Praktische inf Pagina 2-5 Pagina 6-15 Pagina 16-18

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie