«Hoe een positieve economie opbouwen?»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«Hoe een positieve economie opbouwen?»"

Transcriptie

1 P E R S D O S S II E R Sympsium «He een psitieve ecnmie pbuwen?» Getuigenissen, debatten, wrkshps Psitieve ecnmie is een andere benadering van de ecnmie, met respect vr menselijke, sciale en milieu waarden. Een ecnmie in evenwicht met de maatschappij en de wereld rndm ns. Persdssier

2 P E R S B E R II C H T De ecnmische en financiële crisis, de verschillende schandalen, de pwarming van de aarde en de maatschappelijke veranderingen bewijzen dat het dringend ndig is m ecnmie anders aan te pakken. Het is daarm dat Psitive-Ecnmy.eu - een prject met g p de prmtie van verantwrdelijk ecnmisch gedrag - een cnferentie ver het thema psitieve ecnmie rganiseert. Ze richt zich tt een ecnmisch publiek: bedrijfsleiders, Human Resurces verantwrdelijken, Eurpese ambtenaren en ze zal aantnen dat het mgelijk is m in een rendabele ecnmische activiteit maatschappelijke waarden en milieubewustzijn te integreren. De dag wrdt ingeleid met een mix van verschillende visies die afgestemd zijn p maatschappelijke uitdagingen en die de ndzaak benadrukken m de ecnmie te veranderen. Men zal Eric de Keuleneer (Prf aan de Slvay Business Schl en auteur), Paul Marie Bulanger (Directeur van het Instituut vr Duurzame Ontwikkeling) en Hans Dnckers (Vise Secretaris-Generaal Epegn) aan het wrd hren. Daarna kmen de Piniers van de psitieve ecnmie getuigen: maatschappelijke ndernemers, die dr vertuiging maatschappelijke criteria en milieubewustzijn geïntegreerd hebben in hun bedrijfsbeleid. Onder deze piniers bevinden zich Olivier Desurmnt prichter van Sine (www.sine.fr), dat een plssing biedt vr het wassen van de wagen znder water en met 100% eclgische prducten en k Niclette Mak, prichtster van Valid Grup (www.validexpress.nl), een interim kantr en een Nederlandse exprespstdienst die enkel persnen tewerkstelt met een lichamelijke handicap. In het 2 de gedeelte van de dag wrden er 2 sessies gehuden waar infrmatie uitgewisseld kan wrden ver rechtvaardige handel, ec-labelling, duurzame ntwikkeling f ver ethische financiering. Het del van deze sessies is m cncrete tips aan te reiken met betrekking tt deze nderwerpen. Deze sessies zullen dr sleutelrganisaties, experts en ndernemers begeleid wrden. Het sympsium He een psitieve ecnmie pbuwen? vindt plaats p dinsdag 16 juni 2009 in de Financietren Kruidentuinlaan 50, 1000 Brussel. Registratie is verplicht. Infrmatie en het prgramma zijn beschikbaar p De cnferentie wrdt gesteund dr: Regi Brussel, Vlaanderen en Wallnië; Prgrammatrische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; BeFair; BTC-CTB; Trids; BECI; Kauri; The Hub; Business & Sciety; MVO Vlaanderen; RSE Wallnië; Apaces; CSR Eurpe; Jade; RFA, FGF. Persdssier

3 P O S I T I V E -- E C O N O M Y.. E U Psitive-ecnmy.eu is een prject met het g p de prmtie van verantwrdelijk ecnmisch gedrag, dat de beheften van de maatschappij en de ecnmie verenigt. Het prject medigt mensen aan m hun persnlijke vertuiging p te nemen in hun bedrijfsvering. De jaarlijks gerganiseerde cnferentie is het belangrijkste hulpmiddel ter prmtie van Psitive-ecnmy.eu en richt zich vrnamelijk p een ecnmisch publiek samengesteld uit bedrijfsleiders, persneelsverantwrdelijken en Eurpese ambtenaren. Aan de hand van getuigenissen, het uitwisselen van ideeën en interactieve wrkshps prbeert men te bewijzen dat het mgelijk is m een rendabele ecnmische activiteit p te zetten dr in alle zaken maatschappelijk waarden en milieubewustzijn te integreren. De edities 2007 en 2008 vnden plaats in het kader van Eurpean Business Summit in Brussel. Dit jaar dr p één dag p een symblische plek: de Financietren. Psitive-ecnmy.eu is een initiatief van Psec vzw, infrmatiecentrum van Psitieve Ecnmie. Psec beschikt ver verschillende prmtie/cmmunicatie werktuigen waarvan het internet prtaal en de drpen/lketten. Het tweetalige prtaal is een gids van praktische adviezen p het ethische, duurzame verbruik en staatsburgerschap. Het idee van het Drp is de actren van de psitieve ecnmie met een samenhang van presentatie te hergreperen en vlgens een zelfde thematiek. De lketten zijn een vereenvudigde versie van de drpen vr middelgrte gebeurtenissen f aan meer plaatselijke reikwijdte. In dezelfde stand, bevinden zich didactische panelen en infrmatie ver de verschillende thematiek. Deze werktuigen zijn pgesteld m alle psitive ecnmie initiatieven te valriseren. Dat het m verspreiding van infrmatie, van vrstel van diensten en prducten, institutinele beslissingen f individuele acties gaat. Vr meer infrmatie: Met dit persdssier, hpen wij u the impuls f change te geven. De infrmatie met nu ng verspreiden wrden. Vr verdere infrmatie, een interview van een van nze sprekers f een lid van het team aarzelt niet m met ns cntact p te nemen. U kunt eveneens met ns cntact pnemen als u aan de cnferencier f het een f andere wrkshp deelnemen wilt. Persdssier

4 H E T P R O G R A M M A 09:00 Ontvangst 09:30 Inleiding Waarm de ecnmie veranderen? Het standpunt van de experts 10:00 Getuigenissen He maatschappelijke waarden in de cre-business integreren? Getuigenissen van de Eurpese psitieve ndernemers 11:30 Vragen & antwrden 12:00 Lancering van het prject Psitive Entrepreneurs directry 12:15 Gendigde Federaal Minister van Duurzame Ontwikkeling 12:30 Buffet Lunch 13:30 Wrkshp: Prducts Develpment Fair Trade Prducts Glbal Eclgical Prcess Multi-stakehlders Partnership Ec-Labelling 15:00 Pauze 15:30 Wrkshp: Team, Prcess, Cmmunicatin Crprate Values Scial Ecnmy Mdel Sustainable finance Sustainable Reprting 17:00 Sltbeschuwing Persdssier

5 D E W O R K S H O P S Sessie 1: CORE BUSINESS He een cre business pzetten met een maatschappelijke meerwaarde? 1.1 FAIR TRADE PRODUCTS (NL/FR): He een fair trade prduct lanceren? Wat zijn de vrdelen? Is er een markt vr deze prducten? Geleid dr: BTC-CTB Ondernemer: Guillaume Hermitte - PUERTO CACAO Ondernemer: Bernard Cessin - Man Man - Cafés Liégeis 1.2 GREEN INNOVATION STRATEGIES (NL): Cnsumers becming transumers Wat kan deze trend betekenen vr het bedrijfsleven? Cradle t Cradle De vlgende stap? Partnerships sleutel tt succes. Glbaal f lkaal? Van paradx naar paradigma. Geleid dr: MVO Vlaanderen 1.3 THE STRATEGIC STAKEHOLDER DIALOGUE (EN/NL/FR): Is het mgelijk m duurzame prducten en diensten te ntwikkelen aan de hand van partnerships? Kan een nn-prfit rganisatie de ntwikkeling van duurzame prducten versterken? He kan een kleine duurzame nderneming een multinatinal inspireren? Geleid dr: Kauri 1.4 ECO CERTIFICATION (FR): Ec-labels: Kans f beperking? Welke labels passen het best binnen uw nderneming? Welke stappen met u ndernemen zdat een prduct een label krijgt? Ondernemer: Alain Germnd SALVECO Persdssier

6 Sessie 2: TEAM, PROCESS, COMMUNICATION Praktische tips m maatschappelijke waarden p te nemen in alles wat niet bij de cre-business hrt. 2.1 CORPORATE VALUES (EN/NL/FR): Wat zijn de sci-ecnmische vrdelen van een MVO-strategie? Wat zijn de manieren m uw persneel te mtiveren vr een MVO-strategie? He kunt u, in tijden van verandering en ecnmische recessie, de meerwaarde van MVO aan de man brengen? Met welke argumenten? Geleid dr: RSE Wallnie Ondernemer: Mieke Vercaeren - Clruyt 2.2 SUSTAINABLE FINANCE (FR): Ondernemer: Trids Expert: Réseau Financement Alternatif 2.3 SOCIAL ECONOMY MODEL (FR): Kan het sciaal ecnmisch mdel een bedrijf inspireren? He kan sciale ecnmie geïntegreerd wrden in een gewne nderneming? Wat zijn de meest geschikte bedrijfssectren? Geleid dr: ApacES Ondernemers: Exaris Intérim (t be cnfirmed) 2.4 SUSTAINABLE REPORTING (EN): Wat zijn de criteria m een DO-engagement aan te gaan? He kunt u de sterktes van uw nderneming identificeren? He een ged rapprt schrijven? Wanneer en waarm cmmuniceren ver bedrijfswaarden en de psitinering van uw bedrijf? Geleid dr: Business & Sciety Ondernemers: Umicre Persdssier

7 D E E X P E R T S MR PAUL-MARIE BOULANGER SOCIOLOOG EN DEMOGRAAF, DIRECTEUR INSTITUUT DUURZAME ONTWIKKELING. Met een brede prfessinele achtergrnd is Paul Marie Bulanger een indrukwekkend nderzeker en auteur gewrden. Hij schreef nder andere ver demgrafie, sciale zekerheid, veiligheid in de vedselketen, plitiek and eclgie. Hij studeerde scilgie aan de Universiteit van Cnstantine in Algerije nadat hij binnen geraakte als nderzeker in het demgrafisch departement van de Universiteit in Luvain-La-Neuve. Hij heeft een helebel nderzek verricht in verband met de interactie tussen de bevlking en het sciaal ecnmische en het natuurlijk milieu. In 1996 heeft hij het Instituut vr Duurzame Ontwikkeling ntwikkeld, hij dirigeert het sinds Binnen het kader van het Instituut vr Duurzame Ontwikkeling cördineert hij nderzek ver nder andere de indicatrs van duurzame ntwikkeling en welzijn. MR ERIC DE KEULENEER PROFESSOR AAN DE SOLVAY BEDRIJFSSCHOOL EN UITVOEREND DIRECTEUR VAN CREDIBE. Hij heeft een graad in verkpstechniek aan de Slvay Bedrijfsschl en een master in bedrijfsadministratie aan de Whartn Schl, Universiteit van Pennsylvenia. Na een brede carrière in de financiële- en bank sectr bij de Kredietbank en de Generale Bank is hij nu president van het Uitverend Cmmité CBHK (Centraal Bureau vr Hypthecair Krediet), nu Credibe. Mmenteel is hij k prfessr aan de Slvay Bedrijfsschl (Vrije Universiteit Brussel) en geeft les in verschillende academische disciplines zals: cmmerciële en investeringsbanken, financiële tussenpersn. Hij heeft verschillende beken en artikels geschreven ver financiële regelgeving en MVO HANS DONCKERS HUMANE RESSOURCES SPECIALIST EN VICE SECRETARIS-GENERAAL BIJ EPEGON Na het behalen van een bachelr in sciaal werk (Leuven) en een master in filsfie (Gent), deed Hans Dnckers dctraal nderzek p het vlak van tegepaste ethiek. Hij schreef artikels ver rechtvaardige verdeling, paternalisme en publieke gezndheid. Hij heeft k een paar cursussen gedceerd: Ecnmie en Ethiek, Recht en Ethiek, Filsfie en Ethiek van de zrg. In 2007 beslt hij uiteindelijk m de academische wereld achter zich te laten. Hij startte in de bedrijfswereld als cnsultant vr Krn/Ferry internatinal. Persdssier

8 D E S P R E K E R S GUILLAUME HERMITTE CHOC ETHIC / PUERTO CACAO FRANKRIJK Guillaume HERMITTE was slechts een student in handel wanneer een beiende chclade fabriek in Zuid-Amerika hem inspireerde. Hij beslt dat chclade zijn middel zu zijn m zich te te wijden aan de maatschappij en milieubewustzijn. Ten hij 21 was, richtte hij in 2006 CHOC ETHIC p, zijn eigen authentieke en duurzame inverkanaal vr cacabnen. Op dit genblik krijgt hij hulp van de Italiaanse NGO Cesvi met de rganische labellisering van zijn 3 Venezlaanse micr prducenten. Hij heeft k een chclade fabriek en bar in Parijs, PUERTO CACAO, nder zijn 5 werknemers hebben er 2 een rehabilitatiecntract. Binnen de 3 jaar had Chc Ethic zijn mzet verdubbeld. Een tweede winkel gaat pen in september Guillaume Hermitte wil dit bedrijfsmdel blijven ntwikkelen. Niclette MAK VALID GROUP Nederland Niclette MAK is de prichtster van VALID EXPRESS, een Nederlandse express vrachtdienst. Valid Express is een particuliere nderneming mdat elke kerier een fysieke nbekwaamheid f een chrnische ziekte heeft. Niclette haar brer had een erfelijke ziekte en kn gedurende 10 jaar geen baan vinden, hij was dus afhankelijk van zakgeld. Deze situatie was vr Niclette z frustrerend dat ze beslist heeft m een speciale zaak p te starten m mensen in deze situatie de zelfstandigheid te geven die ze verdienen. In 1999 besliste ze dat het geneg was en ze richtte Valid Express p. Ondertussen heeft ze in heel Nederland meer dan 600 cliënten en stelt ze meer dan 60 gehandicapten te werk. Sinds dit jaar heeft ze samen met Arrad Eshel de Valid Grup pgericht. Valid Grup biedt ng meer diensten aan zals vrming and caching van het gehandicapte persneel en van de werkgevers. Alle initiatieven zijn er m meer kansen te creëren vr mensen met een handicap. Sinds 2005 is de mzet van Valid Express verdubbeld (2005: 1,2 miljen /2008: 2,2 miljen). Dit tnt aan dat het mgelijk is m menselijke waarden te cmbineren met ndernemen. Persdssier

9 OLIVIER DESURMONT SINEO FRANKRIJK Olivier Desurmnt is de CEO van SINEO, een eclgische carwash. In 2004 nam hij ntslag van zijn hge functie bij Suez m zijn eigen nderneming Sine p te richten. De aut s wrden er met de hand gewassen, znder water en met 100% bilgische prducten. Deze prducten zijn gemaakt van citrusvruchten en essentiële liën. Het Franse chemielabratrium SALVECO, die de Sine prducten ntwikkeld heeft, zal k in de namiddag aanwezig zijn. Sinds 2004 heeft Sine meer dan 25 miljen liter water uitgespaard. Sine s verplichting is glbaal, milieubewust en maatschappelijk mdat één van hun hfddelstellingen was m werklzen te integreren in de arbeidsmarkt. Dankzij een rigineel en dynamisch management heeft Olivier Desurmnt zijn del bereikt met 100% herinrichting. Op dit genblik heeft hij meer dan 120 werknemers. Olivier Desurmnt heeft zijn nderneming naar de tp in Frankrijk geleid, zijn mzet steeg van 1 miljen eur in 2007 naar 5 miljen eur in Nu is hij de Eurpese en internatinale markten aan het ververen. EDGARD NEO LOTSOV* - NEDERLAND Edgar NEO is een bekende Nederlandse ndernemer en één van de prichters van LOTSOV, de bedrijfsversneller vr cleantech ndernemingen. Het was na het investeren in verschillende duurzame startende ndernemingen, na het praten met de Nederlandse Grene Onderneming Kapitalist Eckart Wintzen en de prichter van de Virgin Grep Richard Bransn dat hij inzag wat duurzame ndernemingen en NGO s tegenhield m te greien tt gede rganisaties: het gemis van plitieke steun, financiering, raad, cnnecties, tegang, enz. Sinds de prichting in 2007 is ltsv winstgevend geweest. In assciatie met het Rtterdams Klimaat Initiatief, de Nederlandse Regering en smmige van wereldsgrtste bedrijven zals IBM, Micrsft, Shell, BP, Unilever, is Ltsv een unieke cmbinatie van een duurzame incubatr en versneller aan het ntwikkelen. Letterlijk een ecsysteem vr cleantech startende en greiende ndernemingen. Persdssier

10 FRANÇOIS MARTY CHÊNELET - FRANKRIJK Als pinier in maatschappelijke en eclgische huisvesting, heeft Françis MARTY een nieuw buwpatrn ntwikkeld, dit baseert zich p een netwerk van buwfirma s die werken met persnen met een prfessinele integratie. Het verbinden van maatschappelijke ecnmie en ec-buw. Chênelet heeft in het Nrden van Frankrijk en Ile de France al verschillende huizen gebuwd, 8 bedrijven geaccrediteerd en ntwikkeld zijn netwerk in heel Frankrijk. Op het kruispunt van slidariteit, milieubewustzijn en ndernemingsdynamiek pent een brede tekmst vr Chênelet. Françis Marty is in 2008 geselecteerd dr Ashka als een innvatief maatschappelijke ndernemer. Persdssier

11 O N Z E P A R T N E R S MET DE STEUN VAN: Prgrammatrische federale verheidsdienst Duurzame Ontwikkeling: De dienst heeft als pdracht de vrbereiding van het beleid inzake duurzame ntwikkeling; de cördinatie van de uitvering van het beleid inzake duurzame ntwikkeling; de terbeschikkingstelling van expertise. De POD Duurzame Ontwikkeling heeft k de pdracht het publiek te sensibiliseren vr duurzame ntwikkeling. BTC CTB: Belgische agentschap vr ntwikkelingssamenwerking. In pdracht van de Belgische regering helpt BTC - CTB de ntwikkelingslanden in hun strijd tegen de armede. Naast deze taak van penbare dienstverlening veren zij k pdrachten uit vr rekening van andere natinale en internatinale rganisaties die werken aan duurzame menselijke ntwikkeling. BeFair Fair Trade Center: Om eerlijke handel te ndersteunen, lanceerde BTC in 2005 een prgramma vr de generieke prmtie van de eerlijke handel, genaamd Fair Trade Centre (FTC). Trids: Trids Bank financiert bedrijven, instellingen en prjecten met een meerwaarde p sciaal, milieu en cultureel gebied, daarte in staat gesteld dr spaarders en beleggers die kiezen vr maatschappelijk verantwrd en duurzaam ndernemen. Persdssier

12 MET DE HULP VAN : ApacES: 10 Waalse advieskantren in ecnmische maatschappelijkheid hebben beslten m in prfessinele federatie samen te kmen, ApacES. Een rgaan van vertegenwrdiging en cmmunicatie met als del m vr hun leden een infrmatie-, ntmetings- en cllabratiecentrum te zijn. BECI: Beci (Brussels Enterprises cmmerce and industry) vertegenwrdigt duizenden ndernemingen, verzekert de verdediging van hun interesten en hun aanbd van talrijke diensten m het beheer van hun zaken te vergemakkelijken. Business & Sciety: Is een rganisatie dat een 50tal ndernemingen en rganisaties van verschillende sectren rnd RSA bevat. B&S geeft aan ndernemingen werktuigen en cncrete infrmatie die hun telaten m verder te gaan in hun beheer en in het tepassen van hun acties van MVO. CSR Eurpe: Is een netwerk vr MVO leiderschap in Eurpa. Hun missie is m hun leden te helpen met de integratie van MVO in hun nderneming. FGF: De stichting vr de tekmstige generatie is ntstaat uit de ntwikkeling van cncrete prjecten en reflecties gelinkt aan het cncept van duurzame ntwikkeling, in zijn aspecten van maatschappelijke veranderingen: maatschappelijke justitie, slidariteit, gelijke kansen, eclgisch evenwicht en demcratische beheersing van keuzes. Financité: Netwerk van alternatieve financiering. Sinds meer dan 20 jaar al, past het netwerk van alternatieve financiering meer dan 80 leden in de wereld van de assciatieve en institutinele wereld en geven ze hun de pdracht tussenkmst van geld, ethiek en slidariteit teneinde deel te nemen aan een juistere en verantwrdelijke maatschappij. Persdssier

13 Jade: Sinds 16 jaar, cncentreert de Eurpese Cnfederatie van Jnge Ondernemers zich p de ntwikkeling van de geest m in het hger nderwijs te ndernemen, dr de Jngeren Ondernemingen te ndersteunen en te helpen. Vandaag de dag is het netwerk actief in 15 Eurpese landen en hergrepeert het studenten binnen 280 Jngeren Ondernemingen Kauri: Belgisch netwerk en infrmatiecentrum ver MVO, ethiek in de nderneming, staatsburgerschap van de nderneming alsk de bekhuding van NGOʼs. MVO Vlaanderen: Vlaams ndernemersnetwerk vr MVO, er is een infrmatiemissie en hulp vr Vlaamse ndernemingen. RSE Wallnië: Dankzij het Waals prtaal ver MVO, de buitenlandse Minister van ecnmie, tewerkstelling en handel van de Waalse Regering geeft de kans aan ndernemingen m de vrdelen van dit cncept aan te huden en er zich vr in te zetten. The Hub: Is een netwerk/nderneming die 3000 ndernemers hergrepeert drheen 12 steden in 4 cntinenten. The Hub geeft hen een werkplaats, cnnecties, kennissen, ervaring en investeringen. MET DE LOGISTIEKE STEUN VAN: Exki: Een snel kwaliteitsrestaurant, dat natuurlijke en verse prducten aanbiedt p elk mment van de dag, p gebruiksvriendelijke en ntspannende plaats. Man Man: De bekende kffie merk Café Liégeis lanceerde een nieuw cncept: een rechtvaardige, duurzame en eclgische kffie. Zijn naam? Man Man f Hand in hand» in het Spaans. Vin Mund: Een gespecialiseerde keldergast in kwaliteitswijnen afkmstig van bilgische landbuw en vrzien vr rechtvaardige handel Persdssier

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten OO: het aanbd lkale, seizen- en bi prducten in de distributiesectr vergrten Onder 'distributiesectr' verstaat men alle handelszaken van het intermediaire aanbd (grthandel) en het eindaanbd (grtdistributie,

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh Marketing Management Prf. dr. Yves Van Vaerenbergh 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan het wrd 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Profileringsmogelijkheden. Bouwcampus Duurzaamheidscongres 2013 Samen maken we duurzaam waardevol. 27 juni 2013 Rijtuigenloods Amersfoort

Profileringsmogelijkheden. Bouwcampus Duurzaamheidscongres 2013 Samen maken we duurzaam waardevol. 27 juni 2013 Rijtuigenloods Amersfoort Prfileringsmgelijkheden Buwcampus Duurzaamheidscngres 2013 Samen maken we duurzaam waardevl 27 juni 2013 Rijtuigenlds Amersfrt Buwcampus Duurzaamheidscngres SBRCURnet rganiseert 27 juni het eerste Buwcampus

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Tjalling de Vries Gemeente Enschede. #TwenteM2S

Tjalling de Vries Gemeente Enschede.  #TwenteM2S Tjalling de Vries Gemeente Enschede www.twentemve2scial.nl #TwenteM2S Versnellen sciale ndernemingen Wij helpen innva

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING Verneem p één dag tijd he u binnen het business mdel van India uw cmmerciële inspanningen maximaal laat renderen. Gent Meeting Center (Hliday Inn UZ)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen Standaard vr de certificeringspref sciaal vertalen Januari 2013 1. Omschrijving van het berep De sciaal vertaler zet geschreven bdschappen in een sciale cntext m uit een brntaal in een deltaal. Hij vertaalt

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL HET EEN OF VAN HET MODEL ANDER? BEWERKEN Maatschappelijke uitdagingen aanpakken is ndzakelijk: vergrijzing, armede, klimaatverandering, milieu, eenzaamheid, diversiteit,

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

3D Printers en Techniek op de basisschool

3D Printers en Techniek op de basisschool 3D Printers en Techniek p de basisschl Waarm 3D printen met leerlingen p de basisschl? Aanleiding van 3Dkanjers m met 3D printen vr leerlingen p de basisschl te starten is de, breed gedeelde, cnstatering

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

FRIS katalysator. Trekkers: - LRM - UHasselt BEW

FRIS katalysator. Trekkers: - LRM - UHasselt BEW FRIS katalysatr Trekkers: - LRM - UHasselt BEW Vrstelling FRIS werkgrep katalysatr Werkgrepleden: Jeren Blemen, LRM Piet Pauwels, UHasselt Faculteit BEW Buwstenen FRIS-cluster Belang katalysatr Ecnmisch

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB Tpsprter een berep met tekmst een verheidsprject in samenwerking met de VUB Verslag van een bijeenkmst p 24 mei waarbij het kabinet Sprt een nieuw initiatief vrstelde ter ndersteuning van tpsprters die

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag Themadag 'Agrcmplex Scheldemnd: samen een wereld te winnen?!' 27 nvember 2009, IJzendijke Vr inleidingen zie handuts. Verslag Vragenrnde na inleidingen Langs beide kanten van de grens zijn verschillende

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Dromen van een recovery college

Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Dromen van een recovery college Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Drmen van een recvery cllege Filip Abts, Ervaringswerker Grace Verween, SRH cach Sciaal verpleegkundige NVKVV 25/03/15 Wnen Fenix

Nadere informatie

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015 Business Breakthrugh Bimimicry ktber 2015 Business Breakthrugh Bimimicry Wat is de achtergrnd van het traject? Veel prduct- en prcesntwerpen ntlenen ideeën en principes aan vrbeelden uit de natuur. Het

Nadere informatie

Geaccrediteerd worden in de Wetenschap van Werkgeluk

Geaccrediteerd worden in de Wetenschap van Werkgeluk Geaccrediteerd wrden in de Wetenschap van Werkgeluk 1 Accreditatie in de nieuwe Wetenschap van Werkgeluk Wie met geaccrediteerd wrden in de nieuwe Wetenschap van Werkgeluk? Het iopener Institute ndigt

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief:

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Glbale intrductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Kunstenaars galeries die kunstenaars prmten en werk verkpen publieke kunstrganisaties zals musea,

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Vacature. Account & Sales Manager

Vacature. Account & Sales Manager Vacature Accunt & Sales Manager Januari 2014 Wie is ivox? ivox is actief p vlak van marktnderzek en nline marketing. ivox specialiseert zich in cnsumenten data- en infrmatieverzameling, data- en infrmatiebewerking

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Open Jeugdraad over ondersteuning van jeugdwerk dinsdag 29 november 2016

Open Jeugdraad over ondersteuning van jeugdwerk dinsdag 29 november 2016 Open Jeugdraad ver ndersteuning van jeugdwerk dinsdag 29 nvember 2016 Aanwezig: Jeugdwerk: Ewud, Lisa en Yannick (Free-time), Laurent (Gidsen St. Cleta), Elien en Mathias (Circusplaneet), Stefaan, Peter

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent dt-bol BBL Chrt: 2013-2015 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie