Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB"

Transcriptie

1 Tpsprter een berep met tekmst een verheidsprject in samenwerking met de VUB Verslag van een bijeenkmst p 24 mei waarbij het kabinet Sprt een nieuw initiatief vrstelde ter ndersteuning van tpsprters die hgere studies aanvatten. Tpsprt - Een berep met tekmst - Bert Anciaux Tpsprtactieplan past binnen tpsprtactiebeleid Vlaanderen - In dit beleid werden 8 strategisch delstellingen, waarvan 2 invled hebben p tpsprtcarrièreplanning 3: het verhgen van de efficiëntie en effectiviteit dr het streven naar een geptimaliseerde structuur vr de sprt met duidelijke afgebakende beleid verantwrdelijken 7: het veren van een vrwaarden scheppend en integraal tpsprtbeleid Tpsprtcarrière is een lange weg - Wetenschappelijk nderzek (Australië +VUB) en de resultaten in een aantal succesvlle landen tnen aan dat Tpsprtsucces verhgt als je de ttale carrière ged plant, zwel bij begin als bij het einde van de sprtcarrière Een sprtcarrière drgaans circa 23 jaar investering eist, waarvan circa 10 jaar aan de tp, met verschillende nden in verschillende fases De delstellingen van het tpsprtcarrière begeleidingsprject zijn Kansen p tpsprtsucces verhgen Optimale cmbinatie sprt - studeren - werken Optimale leefsituatie vr de (ex)sprter Optimale vrbereiding p de na-carrière Vrbeelden Anne Simns: Olympische medaille gecmbineerd met universitaire studies Z lang mgelijk maximaal cmbineren van sprt & studies

2 Carrièrebegeleiding van de tpsprter - Prf. Paul Wylleman De ntwikkeling van talentvlle atleet naar tpsprter - Een tpsprtcarrière verlpt vr alle sprters in een aantal vaste fases Initiatiefase Ontwikkelingsfase: pleiding van begaafde atleten p prvinciaal f natinaal niveau Perfectiefase: eerste selectie vr natinale pleg Discntinuatie: tpsprter beslist m tpsprt af te sluiten (bv. ng tt de vlgende Olympische Spelen), sms verplicht m te stppen dr kwetsuren, niet selectie f mwille van andere interesses - Deze ntwikkeling met gezien wrden in een breed kader naast de sprtieve ntwikkeling is er de psychlgische ntwikkeling van de atleet puberteitsperide: in deze fase zet de jngere zich af van de uders, maar heeft hij tch de psychlgische steun ndig van de uders en trainers die kunnen mgaan met pubers en adlescenten jng vlwassenen: een partner die je ndersteunt in tpsprt is niet eenvudig te vinden en kan een belangrijke struikelblk zijn de psych-sciale ntwikkeling in een eerste fase hebben brers, zussen en leeftijdsgenten een grte invled in later fase wrdt de tpsprtcach, die niet altijd gemakkelijk te vinden, cruciaal de academische/berepsntwikkeling sprt en studies (lager, middelbaar en hger nderwijs) / werk dienen gecmbineerd te wrden Op genblik van drbraak p natinaal niveau zijn er veel uitdagingen (psychlgische, sciale en schlcarrière) Carrièrebegeleiding is meer dan enkel sprt ndersteuning Aandachtspunten: - Studie carrière : een lang stuk van de sprtcarrière is gedurende de schllpbaan, een ptimale cmbinatie van sprt en schl is dus cruciaal - Prfessinele carrière: na secndaire nderwijs krijgen bepaalde sprters een prfcntract aangebden - Nacarrière: bepalen he de sprtcarrière wrdt afgernd en wat de sprter zal den na de sprtcarrière Psychlgisch aspecten: veel cachen zeggen: zwijg erver, anders gaan ze zich niet meer kunnen fcussen, in realiteit zal een tpsprter beter presteren als hij gemedsrust heeft en zicht heeft p zijn nacarrière) Fysieke aspecten: het lichaam van een tpsprter heeft een bepaald biritme, een tpsprter heeft tt 8 maanden ndig m terug in nrmaal patrn te kmen

3 Welke zijn de werkpunten, cruciale vaardigheden vr een tpsprter? - timemanagement vanaf de (pre)tpsprtschl: he mijn dag efficiënt plannen en gebruiken - vldende vrkennis in de tpsprtschl m de verstap naar het hger nderwijs te maken - kunnen mgaan met de media: weten wat en he ik iets zeg aan de pers - relaties zijn zeer belangrijk maar niet evident: regelmatig verblijf in het buitenland, niet uitgaan, p tijd gaan slapen... - financieel/fiscaal: het financiële aspect is belangrijk mdat slechts een kleine minderheid zal kunnen rentenieren na tpsprtcarrier, inkmsten dienen k crrect aan de fiscus gerapprteerd te wrden m later fiscale prblemen te vermijden - netwerken Initiatieven carrièrebegeleiding Australian Institute f Sprt (het vrbeeld bij uitstek) - medische, technische, psychlgische, financiële ndersteuning, studie f prfessinele begeleiding - centra verspreid ver het cntinent met geïntegreerde begeleiding UK Sprt - 7 centra rnd carrièrebegeleiding Frankrijk (INSEP) Nederland (Paependal +studiebegeleiding) Duitsland (Olympia Stutzpukte) Deze begeleiding fcust zich p drie aspecten 1. studiebegeleiding 2. carrièrebegeleiding 3. leefstijlvaardigheden (mtrisch talent met samengaan met he te leven als tpsprter) Carrièrebegeleiding samengevat in één zin is dus: Talentvlle en elite atleten steunen m zich in ptimale mstandigheden in hun tpsprt en persnlijk leven te ntwikkelen

4 Mijn persnlijke verhaal dr heel en na mijn carrière als tpsprter - Ann Simns Mtivatie m tpsprt met studie te cmbineren - Het is cruciaal dat je een dubbele mtivatie hebt: sprt (mijn passie) en studies (belangrijk) - Het was vr mij belangrijk m niet alleen te fcussen p sprt (bv. studies ls van LO) Hulp tijdens mijn studies? Zeker!!! - Veel hulp van de uders - Hulp van VUB: verplaatsen van examens + geen verplichting m naar de les te gaan - Ntities: medestudent die alles vr haar kpieerde - Behefte aan een gede babbel, niet alleen sprt (het wrdt sms allemaal te veel) - Je hebt de hulp ndig en met ze k zeken Sleutelwrden: zelfdiscipline (met een zeer strak schema) efficiëntie rust en evenwicht (niet in geslaagd drdat ik mezelf sms te hge eisen plegde) Mijn manier van werken Tussendelen: cursus lezen / lijst met vragen maken / verleg met assistenten Regelmatig studeren Vertruwenspersn in de klas Bij prblemen: km uit je schelp, durf aanklppen bij de dienst tpsprt & studie van de VUB! Was het de meite waarde? Znder twijfel was het de meite waard! Ga er vr, het kan: slaagpercentage vr tpsprter is hger dan bij de gewne studenten Psitieve ervaringen Geleerd m dr te gaan en te pieken; tpsprt = universiteit van leven (J.M. Dedecker) Gemis Er was geen gestructureerde hulp, wel hulp van de VUB Vral tijdens peride van niet-selectie Olympische Spelen en revalidatieperide Carrièrebegeleiding: Wees er bewust mee bezig, kies wat je graag det, niet wat het gemakkelijkst is Te weinig begeleiding naast het sprtstatuut

5 Prblemen Ik was niet vrbereid p de nasprt carrière (na tpsprt laten ze je vallen, in Nederland is er ng 2 jaar nazrg.a. medische begeleiding) Medische begeleiding Ok dit maakt deel uit van de carrièrebegeleiding van een atleet. Preventietraining is cruciaal, kwetsuren zijn een hel tijdens en na de tpsprtcarriere; Dit is sms belangrijker dan krachttraining f een extra lptraining Besluit Tpsprtbegeleiding is ndig, zwel vr de student als de berepssprter Na tpsprt met je k pgevangen wrden (je leeft geïsleerd van gewne wereld en weet niet wat je graag det buiten sprt) Het geeft gemedsrust als je weet wat je na de tpsprt zal den Tpsprter met k bezig zijn met dingen buiten sprt (gedeelde fcus sprt-studie is beter dan een vlledige fcus)

6 Prject carrièrebegeleiding - Iv Van Aken - Dit is een grte pdracht, waarbij niet alles nmiddellijk kan geïmplementeerd wrden Gefaseerde implementatie: grep die studeert wrdt in eerste fase uitgepikt Opdrachten van het prject Uitstippelen ptimale sprt- en na-carrière Belangrijk aandacht te geven aan de nacarrière Begeleiden sprtcarrière vanaf eerste (?) stap naar prfessinele sprtprgramma s Per sprttak met leeftijd van sleutelmmenten bepaald wrden, die gekenmerkt wrden dr een grte tijdsbesteding en behefte aan een brede begeleiding Er met evenwicht kmen tussen tpsprt en de rest Geznd en plezant sprten leidt tt beter resultaten Blessureperides ptimaal pvangen Creatief mgaan met deze perides (bv. extra studie inzet) Opleiden van cach, uders en partners Persnen die invled hebben duidelijk maken he zij de atleet kunnen ndersteunen Fases waar prject een bijdrage zal leveren Cmbinatie tpsprt, studies & dagelijks leven Cmbinatie tpsprt, werk & dagelijks leven Cmbinatie tpsprt, tewerkstellingscntract & dagelijks leven Begeleiden van (eventuele tweede) tpsprtcarrière (bv. van zwemmen naar triatln) Succesvlle nacarrière Re-integratie in dagelijks (gezins)leven Begeleiding van prject Sturing Tpsprtmanager Iv Van Aken Uitvering Te bepalen Cördinatie Prfessr Paul Wylleman - VUB Opvlging Jul Clnen Delstellingen 2007 /2008 Begeleiden studiekeuze Begeleiden nacarrière vr atleten die in deze fase kmen in deze peride He zal er gewerkt wrden? Wrkshps met uitdieping specifieke tpics Oudercntacten Individuele gesprekken Website tpsprt Vlaanderen vanaf sept 2007 Brchures Aanbevelingen naar stuurgrep Task frce tpsprt

7 adressen - - Besluit Benut het aanbd, zdat je kunt ntdekken he het je kan helpen

8 Vragen & Antwrden Vraag: Bestaat er begeleiding in andere universiteiten naast VUB? Antwrd: Dit is geen VUB prject, de wrkshps kunnen veral; Universiteiten hebben meestal een tpsprtcördinatr, bij hgeschlen is meer zekwerk ndig. Vraag: Wat met cmbinatie sprt-studies in buitenland? Antwrd Vr bepaalde sprten zijn er studiebeurzen vr buitenland (bv. zwemmen en basket). Dit is prima tijdens de sprtperide, maar vaak niet ptimaal vr de nacarrière indien in pleiding bv. in de VSA (diplma s wrden vaak niet aanvaard). De plssing bestaat erin m zich zwel in buitenland als in België in te schrijven, bv. cmbinatie universiteit USA & studeren p afstand in België vr een aantal vakken. Vraag: Wanneer met je afspraken maken met de schl: bij de inschrijving f tijdens het schljaar? Antwrd: Best vraf, zdat de schl weet wat je beheften zijn en je niet ntgcheld wrdt (smmige sprten zijn niet cmbineerbaar met bepaalde studies en schlen). Bepaal k wat je p termijn zal ndig hebben (bv. niet alleen de trainingstijd ndig tijdens het eerste jaar, maar k buitenlandse stages in 2 de en 3 de jaar). Vraag: He test je dat een schl k zijn belften nakmt? Antwrd: Het is belangrijk te testen f schlen enkel lippenservice leveren, in praktijk zijn ze f een begeleidingswalhalla (VUB & Leuven) f wrdt je rnduit tegengewerkt; je met dus nagaan f deze belften k wrden waargemaakt - infdagen praat met de verschillende prfs vraag het examenreglement p: tn mij dat een tpsprter examens mag verplaatsen - federaties hebben afspraken met universiteiten dcumenten beschrijven he tpsprters wrden begeleid - gebruik je netwerk: vraag he het gaat in de praktijk

9 Het nieuw decreet nderwijs bepaalt k dat je als student zeer flexibel kunt studeren (studiepunten systeem, streef naar minaal 30 punten per jaar, want 27 is het minimum vr kindergeld) Vraag Dit wrdt duur, wie zal dit financieren? Antwrd Het is de bedeling m dit p termijn k via spnsring te financieren naast verheidsgeld (serieuze extra middelen via Vlaamse Gemeenschap); Eerst met aangetnd wrden dat iets wrdt gerealiseerd. Vraag Mijn zn vlgt tpsprtschl in Hasselt, kan hij k p andere plaatsen studeren en begeleid wrden als afstandlper? Antwrd De tpsprtbegeleiding is de verantwrdelijkheid van de federatie. De federaties dienen bij de keuze van de plaats van de tpsprtschl p lange termijn te denken (eerst ligging trainingscentrum bepalen, daarna ligging tpsprtschl). Via caching kan er eventueel k p afstand getraind te wrden.

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Hou je van een uitdaging? Ben je een bezige bij? Lees je graag een goed boek? Ben je sportief of creatief?

Hou je van een uitdaging? Ben je een bezige bij? Lees je graag een goed boek? Ben je sportief of creatief? Hu je van een uitdaging? Ben je een bezige bij? Lees je graag een ged bek? Ben je sprtief f creatief? Heb je een wiskundeknbbel f een passie vr talen? Het maakt niet uit wie je bent: nze schl wil je stimuleren

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie