Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen"

Transcriptie

1 Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16

2 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds opgebouwde kapitaal zo goed mogelijk worden geïnvesteerd. In deze brochure leest u alles over de keuzemogelijk heden binnen het Premiepensioen. We leggen u uit welke keuzes u kunt maken, uit welke fondsen u kunt kiezen en hoe u de risico s van beleggen met de Risicomanager kunt beperken. Welke keuzemogelijkheden hebt u? Allereerst kunt u kiezen op welke manier u uw pensioen wilt opbouwen. U hebt hierbij de volgende mogelijkheden: 1. Pensioenopbouw door garantie Kiest u voor garantie, dan bouwt u met uw pensioenpremies een gegarandeerd kapitaal op. Dit noemen wij garantiekapitaal. Op uw pensioendatum is er een kapitaal beschikbaar op basis van een gegarandeerd rendement. Met het garantiekapitaal moet u op de pensioendatum uw pensioen aankopen. Beschikbare premie regeling Het ASR Premiepensioen is een beschikbare premie regeling. Dat houdt in dat uw werkgever jaarlijks premie betaalt voor u aan de verzekeraar. Met deze premie bouwt u een pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum een pensioen moet aankopen. In de Productwijzer Beschikbare Premie Regelingen van het Verbond van Verzekeraars vindt u meer informatie over dit type regeling. 2. Pensioenopbouw door beleggen Kiest u voor beleggen, dan wordt met uw pensioenpremies een beleggingssaldo opgebouwd. Op uw pensioendatum is een kapitaal beschikbaar dat afhankelijk is van het rendement op de beleggingen. Met dit kapitaal moet u op de pensioendatum uw pensioen aankopen. Toelichting garantiekapitaal De pensioenregeling van uw werkgever biedt u de mogelijkheid om met uw beschikbare premie een garantiekapitaal te verzekeren. Bij het garantiekapitaal wordt van tevoren berekend welk bedrag u met zekerheid op uw pensioendatum krijgt. Hierbij wordt rekening gehouden met een gegarandeerd rendement. Met dit bedrag moet u een pensioen aankopen. Bij het garantiekapitaal weet u welk kapitaal beschikbaar is op uw pensioendatum. 2/16

3 Welke beleggingsmogelijkheden hebt u? Voor het kiezen van uw eigen beleggingsmix heeft u de volgende opties: 1. U laat uw beleggingsmix door a.s.r. samenstellen, of 2. U maakt zelf een beleggingskeuze. Wanneer u er voor kiest uw beleggingsmix door a.s.r. samen te laten stellen wordt uw kapitaal belegd, met de Risicomanager, volgens het standaard beleggingsprofiel Neutraal Pensioen. Verderop in de brochure kunt u meer lezen over dit beleggingsprofiel en de Risicomanager. Als u kiest voor het zelf maken van een beleggingskeuze, dan moet u eerst aan de hand van uw persoonlijke situatie een vragenlijst (profielpeiler) invullen. Op basis daarvan stelt a.s.r. een beleggingsprofiel vast dat het best bij u past. Vervolgens kunt u uw premies: A. beleggen met de Risicomanager volgens het geadviseerde beleggingsprofiel uit de profielpeiler, of B. beleggen met de Risicomanager volgens een door u zelf gekozen beleggingsprofiel (zie tabel 1), of C. beleggen volgens een door u zelf samengestelde beleg gings mix. U kunt hierbij kiezen uit de beleggingsfondsen die verderop in de brochure aan bod komen (zie tabel 2). Hieronder ziet u de keuzemogelijkheden in één figuur samengevat. 1. Garantie 2. Beleggen Pensioen opbouw door gegarandeerd kapitaal Beleggingskeuze maken 1. a.s.r. stelt uw beleggingsmix samen 2. U bepaalt uw eigen beleggingsmix Beleggen in het fonds Neutraal Pensioen met de Risicomanager Profielpeiler invullen Beleggen volgens het geadviseerde beleggingsprofiel met de Risicomanager Beleggen volgens een zelf gekozen beleggingsprofiel met de Risicomanager Beleggen volgens een zelf gekozen beleggingsmix 3/16

4 De Risicomanager: Uw persoonlijke bescherming Bij alle beleggingsprofielen en bijbehorende profiel fondsen worden de beleggingen beheerd met de Risicomanager. De Risicomanager zorgt ervoor dat uw beleggingsmix op bepaalde momenten automatisch wordt aangepast volgens één van de vijf beleggingsprofielen. In tabel 1 vindt u de profielfondsen van de verschillende beleggingsprofielen. De aanpassing naar een meer defensieve beleggingsmix binnen het profiel gebeurt op vooraf vastgelegde momenten waarbij het op dat moment resterende aantal jaren tot aan uw pensioendatum bepalend is. Hoe dichter u bij uw pensioendatum komt, des te meer verschuiven de beleggingen in aandelen naar beleg gingen in obligaties. Hierdoor neemt het risico van de beleg gings mix steeds verder af, naarmate u dichter bij de pensioendatum komt. De Risicomanager is alleen van toepassing wanneer u belegt volgens één van de vijf vastgestelde beleggingsprofielen. Stelt u zelf een beleggingsmix samen dan geldt deze Risico manager niet. Als u dan spreiding in uw beleggingen wilt aanbrengen en het risico wilt laten afnemen naarmate de pensioendatum nadert, dan moet u uw beleggingen zelf actief beheren. 4/16

5 Beleggingsprofielen De profielfondsen die horen bij de beleggingsprofielen zijn door a.s.r. zo samengesteld dat het risico en het te verwachten rendement optimaal in balans zijn. De samen stelling van de beleggingsmix van de profielfondsen ziet u overzichtelijk gepresenteerd in tabel 1. De vijf beleggings profielen hebben de volgende kenmerken: Voorzichtig Pensioen Als u wilt beleggen met een aantrekkelijk rendement, maar zo weinig mogelijk risico wilt lopen, belegt u volgens het profiel Voorzichtig Pensioen. Beleggingen in voorna melijk obligaties passen daar goed bij. De samen stelling van de beleggingen wisselt gedurende de looptijd. Bij de langste beleggingshorizon (langer dan 15 jaar) wordt tot maximaal circa 30% in aandelen, 6 in obligaties en in vastgoed belegd. Gedurende de looptijd verschuift deze verdeling tot in het laatste jaar een verdeling van maximaal circa 9 obligaties, 0% aandelen en vastgoed wordt bereikt. Defensief Pensioen U belegt volgens het profiel Defensief Pensioen als u wel wilt meeprofiteren van koersstijgingen op de aandelenmarkt, maar slechts een beperkt risico wilt lopen. De beleggingen binnen Defensief Pensioen bestaan gedurende de looptijd hoofdzakelijk uit obligaties, aangevuld met beleggingen in aandelen en vastgoed. De samenstelling van de beleggingen wisselt gedurende de looptijd. Bij de langste beleggingshorizon (langer dan 15 jaar) wordt tot maximaal circa 40% in aandelen, 5 in obligaties en in vastgoed belegd. Gedurende de looptijd verschuift deze verdeling tot in het laatste jaar een verdeling van maximaal circa 90% obligaties, aandelen en vastgoed wordt bereikt. Neutraal Pensioen (standaard beleggingsprofiel) Beleggen volgens het profiel Neutraal Pensioen betekent ruimschoots profiteren van positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt, terwijl het risico beperkt blijft. U belegt voor een aanzienlijk deel in aandelen en door beleggingen in obligaties en vastgoed spreidt u het risico. De samenstelling van de beleggingen wisselt gedurende de looptijd. Bij de langste beleggingshorizon (langer dan 15 jaar) wordt tot maximaal circa 5 in aandelen, 3 in obligaties en in vastgoed belegd. Gedurende de looptijd verschuift deze ver deling tot in het laatste jaar een verdeling van maximaal circa 8 obligaties, aandelen en vastgoed wordt bereikt. Ambitieus Pensioen Hebt u vertrouwen in de ontwikkelingen op de beleggings markt en bent u zich bewust van de risico s van het beleggen in aandelen? Dan is beleggen volgens het profiel Ambitieus Pensioen iets voor u. U belegt voor een belangrijk deel in aandelen, zodat u kans heeft op een hoger rendement. Om het risico enigszins te spreiden belegt u gedeeltelijk in obligaties en vastgoed. De samenstelling van de beleggingen wisselt gedurende de looptijd. Bij de langste beleggingshorizon (langer dan 15 jaar) wordt tot maximaal circa 6 in aandelen, 2 in obligaties en in vastgoed belegd. Gedurende de looptijd verschuift deze verdeling tot in het laatste jaar een verdeling van maximaal 7 obligaties, 20% in aandelen en vastgoed wordt bereikt. 5/16

6 Offensief Pensioen Bij beleggen volgens het profiel Offensief Pensioen moet u zich goed bewust zijn van het hogere risico dat beleggen in aandelen met zich meebrengt. Beleggen volgens dit profiel betekent kans op een relatief hoog rendement met een focus op aandelen. De samenstelling van de beleg gingen wisselt gedurende de looptijd. Bij de langste beleggingshorizon (langer dan 15 jaar) wordt tot maximaal circa 80% in aandelen, in obligaties en in vastgoed belegd. Gedurende de looptijd verschuift deze verdeling tot in het laatste jaar een verdeling van maximaal 6 obligaties, 30% in aandelen en vastgoed wordt bereikt. 6/16

7 Tabel 1 Aantal jaren tot aan uw pensioendatum Beleggingsprofielen Beleggingsmix 1 > 15 jaar 15-7 jaar 7-3 jaar 3-1 jaar < 1 jaar 1. Voorzichtig Pensioen Aandelen Vastgoed Obligaties 30% 6 20% % 0% 9 2. Defensief Pensioen Aandelen Vastgoed Obligaties 40% 5 30% 6 20% % 3. Neutraal Pensioen (Standaard) Aandelen Vastgoed Obligaties % 5 30% 6 20% Ambitieus Pensioen Aandelen Vastgoed Obligaties % 5 30% 6 20% 7 5. Offensief Pensioen Aandelen Vastgoed Obligaties 80% % 5 30% 6 1 Dit geldt in neutrale omstandigheden. Fondsbeheerders mogen de beleggingsmix altijd aanpassen aan wisselende marktomstandigheden binnen vastgestelde marges (10 procentpunt boven en 10 procentpunt onder het beleggingspercentage dat geldt in neutrale omstandigheden). Voorbeeld De heer Jansen is 39 jaar. Op zijn 67e gaat hij met pensioen, dus pas over 28 jaar. Hij heeft gekozen voor de Risicomanager met het beleggingsprofiel Neutraal Pensioen. Zijn premie wordt nu nog belegd in het profielfonds ASR Mix Neutraal Pensioen >15 jaar. Maar als hij 52 wordt is de tijd tot aan zijn 67e nog maar 15 jaar. Het opgebouwde kapitaal wordt dan automatisch overgezet naar het profielfonds ASR Mix Neutraal Pensioen 15-7 jaar. Ook de toekomstige premies worden vanaf dat moment belegd in dit profielfonds. Wordt de heer Jansen 60 jaar, dan wordt zijn kapitaal automatisch overgezet naar het profiel fonds ASR Mix Neutraal Pensioen 7-3 jaar. Enzovoort. 39 jaar 52 jaar 60 jaar 64 jaar 66 jaar 67 jaar Mix Neutraal Pensioen >15 Mix Pensioen 15-7 Mix Neutraal Pensioen 7-3 Mix Neutraal Pensioen 3-1 Mix Neutraal Pensioen <1 7/16

8 Beleggen volgens een zelf samengestelde beleggingsmix Beleggingsvrijheid Wilt u niet met de Risicomanager beleggen volgens één van de vijf beleggingsprofielen maar zelf een beleggingsmix samenstellen? Dan is dit mogelijk! We hebben voor u een aantal beleggingsfondsen geselecteerd, waaronder vier maatschappelijk verantwoorde fondsen. Met deze fondsen kunt u invulling geven aan uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Onze maatschappelijk verantwoorde fondsen zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat maatschappelijk rendement even belangrijk is als financieel rendement. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de fondsen waaruit u kunt kiezen. Fondsenpallet Mixfondsen ASR Mixfonds Pensioen 1 ASR Mixfonds Pensioen 2 ASR Mixfonds Pensioen 3 ASR Mixfonds Pensioen 4 ASR Mixfonds Pensioen 5 Aandelenfondsen ASR Aandelenfonds ASR Europafonds BNP Paribas OBAM Obligatiefonds ASR Obligatiefonds Vastgoedfonds ASR Vastgoedfonds Liquiditeitenfonds ASR Liquiditeitenfonds Maatschappelijk verantwoorde fondsen Mixfonds ASR Fonds SRI Mixfonds Aandelenfondsen ASR Fonds SRI Futurevision ASR Fonds SRI Meerwaarde Aandelenfonds Obligatiefonds ASR Fonds SRI Obligatiefonds ( aandelen, vastgoed, 90% obligaties) (20% aandelen, vastgoed, 7 obligaties) (40% aandelen, vastgoed, 5 obligaties) (5 aandelen, vastgoed, 3 obligaties) (80% aandelen, vastgoed, obligaties) (50% aandelen en 50% obligaties) 8/16

9 Beschrijving fondsen ASR Mixfondsen Pensioen Met de mixfondsen van a.s.r. belegt u in obligaties, aandelen, vastgoed en liquiditeiten. Deze verschillende beleggingscategorieën reageren niet hetzelfde op marktveranderingen. De waarde van uw aandelen kan bijvoorbeeld dalen en de waarde van vastgoed tegelijkertijd stijgen. Dankzij deze vorm van risicospreiding blijft de totale waarde van het fonds over het algemeen stabieler dan bij een belegging in één categorie. ASR Mixfonds Pensioen 1 Binnen het ASR Mixfonds Pensioen 1 wordt voor het grootste deel (90%) belegd in euro-obligaties. Een klein deel () wordt wereldwijd belegd in aandelen en een klein deel () in Europese vastgoedaandelen. Binnen het mixfonds is sprake van actief vermogensbeheer. Fondsbeheerders hebben altijd de mogelijkheid de beleggingsmix aan te passen aan wisselende marktomstandigheden binnen vastgestelde marges (bandbreedte 20%; 10 procentpunt boven en 10 procentpunt onder het beleggingspercentage dat geldt in neutrale omstandigheden). ASR Mixfonds Pensioen 2 Binnen het ASR Mixfonds Pensioen 2 wordt voor een groot deel (7) belegd in euro-obligaties. 20% wordt wereldwijd belegd in aandelen en het overige deel () in Europese vastgoedaandelen. Binnen het mixfonds is sprake van actief vermogensbeheer. Fondsbeheerders hebben altijd de mogelijkheid de beleggingsmix aan te passen aan wisselende marktomstandigheden binnen vastgestelde marges (bandbreedte 20%; 10 procentpunt boven en 10 procentpunt onder het beleggingspercentage dat geldt in neutrale omstandigheden). ASR Mixfonds Pensioen 3 Binnen het ASR Mixfonds Pensioen 3 wordt ruim de helft (5) belegd in euro-obligaties. Ongeveer 40% wordt wereldwijd belegd in aandelen en het overige deel () in Europese vastgoedaandelen. Binnen het mixfonds is sprake van actief vermogensbeheer. Fondsbeheerders hebben altijd de mogelijkheid de beleggingsmix aan te passen aan wisselende marktomstandigheden binnen vastgestelde marges (bandbreed te 20%; 10 procentpunt boven en 10 procentpunt onder het beleggingspercentage dat geldt in neutrale omstandigheden). ASR Mixfonds Pensioen 4 Binnen het ASR Mixfonds Pensioen 4 wordt ruim de helft (5) wereldwijd belegd in aandelen. Ongeveer 3 in euro-obligaties en het overige deel () in Europese vastgoedaandelen. Binnen het mixfonds is sprake van actief vermogensbeheer. Fondsbeheerders hebben altijd de mogelijkheid de beleggingsmix aan te passen aan wisselende marktomstandig heden binnen vastgestelde marges (bandbreedte 20%; 10 procentpunt boven en 10 procentpunt onder het beleggingspercentage dat geldt in neutrale omstandigheden). 9/16

10 ASR Mixfonds Pensioen 5 Binnen het ASR Mixfonds Pensioen 5 wordt het grootste deel (80%) wereldwijd belegd in aandelen, in euro-obligaties en in Europese vastgoedaandelen. Binnen het mixfonds is sprake van actief vermogensbeheer. Fondsbeheerders hebben altijd de mogelijkheid de beleggingsmix aan te passen aan wisselende markt omstandig heden binnen vastgestelde marges (bandbreedte 20%; 10 procentpunt boven en 10 procentpunt onder het beleggingspercentage dat geldt in neutrale omstandigheden). ASR Europafonds Met het ASR Europafonds belegt u in Europese aandelen. U profiteert met een beperkt valutarisico van de groeikansen die Europa biedt. De Europese Unie is in 2004 uitgebreid met tien landen. Hierdoor zijn veel handelsbarrières weggevallen en is de EU de grootste economische regio ter wereld geworden. Binnen Europa zijn er veel multinationals die goede beleggingsmogelijkheden bieden. ASR Aandelenfonds Met het ASR Aandelenfonds kunt u profiteren van beleggingsmogelijkheden in een groot aantal markten. U hebt kans op een hoog rendement en u beperkt het risico dankzij een optimale spreiding van beleggingen. Om uit het grote, mondiale aanbod van aandelen de beste selectie te maken krijgen de fondsbeheerders onder steuning van een groot aantal lokale analisten. Het fonds richt zich op de meest kansrijke regio s, sectoren en aandelen met een gunstige verhouding tussen rendement en risico. Het ASR Aandelenfonds belegt in aandelenmarkten over de hele wereld. Deze markten, die voor de particuliere belegger moeilijk toegankelijk kunnen zijn, zullen naar verwachting groeien en geven dus mogelijk een beter rendementsperspec tief. Ze zijn niet altijd afhankelijk van elkaar: daling van bijvoorbeeld de Aziatische aandelen in de portefeuille hoeft geen invloed te hebben op de Amerikaanse aandelen in de portefeuille. Door spreiding van beleggingen over verschillende regio s loopt u over het algemeen minder risico. BNP Paribas OBAM BNP Paribas OBAM is één van de langstlopende beleggingsfondsen in Nederland. Het is een fonds met een rijke geschiedenis. BNP Paribas OBAM biedt u perspectief op een aantrekkelijk rendement. Met BNP Paribas OBAM belegt u wereldwijd in toon aangevende beursgenoteerde internationale ondernemingen. Ondernemingen die hun concurrentiekracht al jaren geleden hebben bewijzen. Daarbij kijken de fondsbeheerders niet alleen naar sectoren, maar vooral ook naar de landen waarin het fonds vertegenwoordigd wil zijn. BNP Paribas OBAM is bedoeld als langetermijnbelegging. 10/16

11 ASR Obligatiefonds Deelnemen in het ASR Obligatiefonds betekent beleggen met het beperkte risico van obligaties. De fondsbeheerder belegt voornamelijk in kredietwaardige staatsobligaties en in mindere mate in bedrijfsobligaties. Een obligatie is een deelneming in een schuld van een overheid of onderneming. Wanneer u een obligatie koopt, neemt u een gedeelte van de schuld over. Hiervoor ontvangt u een vast rentepercentage. Omdat een obligatie in principe aan het eind van de looptijd afgelost wordt, loopt u minder risico, dan bij beleggen in aandelen. Een obligatie kan tussentijds verhandeld worden. ASR Vastgoedfonds Met het ASR Vastgoedfonds profiteert u van de groeiende vastgoedmarkt. Het fonds belegt zowel rechtstreeks in Nederlands vastgoed, als in aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Via het fonds belegt u in een combinatie van verschillende soorten vastgoed, zoals winkels, woningen en kantoren. Het fonds streeft naar stabiele huuropbrengsten en een positieve waardeontwikkeling op langere termijn. Vastgoedbeleggingen reageren niet hetzelfde op marktveranderingen als aandelen en obligaties. Ook de waardeontwikkeling van verschillende soorten vastgoed gaat niet gelijk op. De waarde van kantoren kan bijvoorbeeld dalen, terwijl de waarde van woningen stijgt. Daarom wordt door middel van beleggingen in verschillende objecten en vastgoedaandelen een zorgvuldig gespreide portefeuille samengesteld. Vanwege de risico-rendementskarakteristieken van vastgoed is deze beleggingscategorie een goede aanvulling op aandelen en obligaties. ASR Liquiditeitenfonds Als u belegt in het ASR Liquiditeitenfonds, belegt u in de geldmarkt. U maakt kans op een hoger rendement dan met een spaarrekening, dankzij beleggingen in leningen met een goede rentevergoeding. Bovendien loopt u beperkt risico, doordat het fonds vooral belegt in deposito s genoteerd in euro s. Liquiditeiten zijn geldmarktinstrumenten. Op de geldmarkt wordt gehandeld in kredieten met een looptijd van maximaal 2 jaar. Denk aan kortlopende termijndeposito s: geld dat voor een bepaalde tijd is vastgezet. Het risico is laag, want door de korte looptijd hebben renteschommelingen beperkte invloed. Bovendien is de kans klein dat de lening op korte termijn niet kan worden terugbetaald. 11/16

12 Maatschappelijk verantwoorde fondsen a.s.r. biedt u de mogelijkheid om uw geld duurzaam en maatschappelijk verantwoord te beleggen. Deze beleggingen worden ook wel Socially Responsible Investments (SRI) genoemd. Met deze fondsen kunt u invulling geven aan uw persoonlijke wensen en voorkeuren, zoals bestuur, milieu en maatschappij. Onze maatschappelijk verantwoorde fondsen zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat maatschappelijke criteria even belangrijk zijn als financieel economische factoren voor de optimale invulling van een beleggingsportefeuille en op lange termijn een beter rendement zal genereren. ASR SRI Mixfonds Met het ASR SRI Mixfonds belegt u in staatsleningen (Euro), bedrijfsobligaties (Euro) en aandelen van internationale ondernemingen die ethische en milieugebonden criteria naleven. Het streven naar een stabiel rendement wordt gecombineerd met een optimale risicospreiding. Selectie van bedrijven vindt plaats op basis van specifieke criteria betreffende maatschappelijk en milieubeleid alsmede goed bestuur. Hiertoe worden uitgebreide analyses uitgevoerd door de experts van de beleggingscentra op basis van waarderingen en fundamentele factoren. Ondernemingen die aspecten als milieu, maatschappij en regelgeving meenemen in hun strategische beleid, kunnen op deze wijze inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving en vervolgens een beter rendement genereren in de toekomst. Binnen het ASR SRI Mixfonds wordt de helft (50%) belegd in staatsleningen en bedrijfsobligaties. De andere helft in aandelen. Hierbij is sprake van actief vermogensbeheer. Fondsbeheerders hebben altijd de mogelijkheid de beleggingsmix aan te passen aan wisselende markt-omstandigheden binnen vastgestelde marges (bandbreedte 20%: 10 procentpunt boven en 10 procentpunt onder het beleggingspercentage dat geldt in neutrale omstandigheden). ASR SRI Futurevision fonds Met het ASR SRI Futurevision fonds belegt u in internationale ondernemingen die strikte ethische en milieugebonden criteria naleven. Het streven naar een hoog rendement wordt gecom bi neerd met een optimale risicospreiding, wat de basis vormt voor de selectie van bedrijven die voldoen aan de duurzame criteria. Hiertoe worden uitgebreide analyses uitgevoerd door de experts van de beleggingscentra op basis van waarderingen en fundamentele factoren. Het fonds garandeert een grote sectorale en geografische spreiding, teneinde de beleggingsrisico s te beperken. Bedrijven zien zich geplaatst voor een steeds uitgebreidere duurzaamheidsagenda. Het complexe landschap wordt gevormd door een reeks factoren zoals nieuw wetenschappelijk bewijs, opkomend maatschappelijk bewustzijn en veranderende politieke prioriteiten. Ondernemingen die aspecten als milieu, maatschappij en regelgeving meenemen in hun strategische beleid, kunnen op deze wijze inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving en vervolgens een beter rendement genereren in de toekomst. 12/16

13 ASR SRI Meerwaarde Aandelenfonds Met het ASR SRI Meerwaarde Aandelenfonds belegt u in internationale ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Naast de gebruikelijke analyse van rendement en risico, worden de ondernemingen getoetst op hun duurzame kwaliteiten door het research team van Triodos Bank. Vervolgens wordt de beleggingsmix door de Beheerder samengesteld, rekening houdende met een zorgvuldige spreiding van de beleggingsrisico s. Bedrijven zien zich geplaatst voor een steeds uitgebreidere duurzaamheidsagenda. Het complexe landschap wordt gevormd door een reeks factoren zoals nieuw wetenschappelijk bewijs, opkomend maatschappelijk bewustzijn en veranderende politieke prioriteiten. Ondernemingen die aspecten als milieu, maatschappij en regelgeving meenemen in hun strategische beleid, kunnen op deze wijze inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving en vervolgens een beter rendement genereren in de toekomst. Triodos Bank baseert zich bij de selectie van beleggingsmogelijkheden op de uitkomsten van het Triodos duurzaamheidsonderzoek naar beursgenoteerde ondernemingen. Triodos selecteert ondernemingen op basis van zowel absolute als relatieve criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op de mate waarin de duurzaamheid van onze maatschappij beïnvloed wordt. Het betreft een verantwoorde omgang met ons cultureel erfgoed, dierenwelzijn, ecosystemen, mensenrechten, natuurlijke hulpbronnen, sociale structuren en volksgezondheid. ASR SRI Obligatiefonds Met het ASR SRI Obligatiefonds belegt u voornamelijk in staatsleningen en bedrijfsobligaties in Euro met een hoge rating, teneinde de hoogst mogelijke return te realiseren met een lage risicotolerantie. Hierbij worden de beleggingen mede beoordeeld en geselecteerd op basis van specifieke criteria betreffende maatschappelijk en milieubeleid alsmede goed bestuur. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een onderzoeksprocedure en -methodologie die zijn goedgekeurd door een internationaal comité van onafhankelijke experts. Let op - De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook, brengt financiële risico s met zich mee. Beleggen geeft u een kans op een hoger, maar ook op een lager dan gemiddeld rendement. - Voor de in deze brochure vermelde fondsen zijn financiële bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Lees deze voordat u uw definitieve beleggingskeuze maakt. U kunt de financiële bijsluiter op onze site (www.asr.nl) downloaden. - De beslissing om te beleggen in een bepaald fonds dient uitsluitend te worden genomen op basis van de prospectussen. Deze zijn kosteloos op te vragen bij a.s.r.. U kunt het prospectus ook downloaden op onze site (www.asr.nl). - Deze fondsen hebben onder de statutaire namen een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als beleggingsinstellingen op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. 13/16

14 Uw keuze wijzigen Niets is zo veranderlijk als de mens. U kunt dan ook een eerder gemaakte keuze wijzigen als u dit wilt. U kunt het volgende wijzigen. Van het ene naar het andere beleggingsprofiel U kunt wijzigen naar een ander beleggingsprofiel. U moet eerst nogmaals de vragenlijst (profielpeiler) invullen. Uw opgebouwde pensioenkapitaal en uw toekomstige premies worden met de Risicomanager volgens het nieuw gekozen profiel belegd. U kunt slechts volgens één beleggingsprofiel tegelijk beleggen. Van een beleggingsprofiel naar een eigen beleggingsmix U kunt zelf uw beleggingsmix samenstellen. Ook hier moet u weer eerst de vragenlijst (profielpeiler) in te vullen. Uw opgebouwde pensioenkapitaal en uw toekomstige premies worden dan volgens deze zelf samengestelde beleggingsmix belegd. U kunt niet tegelijkertijd met de Risicomanager volgens een beleggingsprofiel én een zelf samengestelde beleggingsmix beleggen. Uw zelf samengestelde beleggingsmix wijzigen U kunt uw beleggingsmix wijzigen. Ook hier moet u weer eerst de vragenlijst (profielpeiler) invullen. U stelt dan vervolgens een (nieuwe) beleggingsmix samen uit de aangeboden fondsen. Hierbij bepaalt u zelf of u uw nieuwe beleggingskeuze alleen voor de toekomstige premies laat gelden of ook voor het opgebouwde kapitaal. U kunt maximaal in vijf fondsen tegelijkertijd beleggen. Van een zelf samengestelde beleggingsmix naar een beleggingsprofiel U wijzigt naar een beleggingsprofiel. Ook hier moet u weer eerst de vragenlijst (profielpeiler) invullen. Uw opgebouw de pensioenkapitaal en uw toekomstige premies worden met de Risicomanager volgens het gekozen beleggings profiel belegd. U kunt niet tegelijkertijd met de Risico manager volgens een beleggingsprofiel én een zelf samengestelde beleggingsmix beleggen. Wat kost een wijziging van mijn beleggingskeuze? Wanneer u met de Risicomanager volgens een beleggingsprofiel in profielfondsen belegt, verandert uw beleggings mix automatisch naarmate het aantal jaren tot aan uw pensioendatum afneemt. Voor wijzigingen door de Risicomanager worden geen aan- en verkoopkosten in rekening gebracht. Als u zelf uw beleggingsmix wilt wijzigen dan worden er wel kosten in rekening gebracht. 14/16

15 Wie beheert de fondsen? a.s.r. heeft het beheer van de beleggings fondsen uitbesteed aan de beleggingsexperts van BNP Paribas Investment Partners. Door gebruik te maken van hun expertise en hun wereldwijde netwerk is uw pensioen geld in professionele handen. Het ASR Vastgoedfonds wordt door een professionele fondsbeheerder van a.s.r. zelf beheerd. Meer weten over de beleggingsfondsen? Meer informatie over de fondsen zoals kosten, samenstelling en rendementscijfers vindt u op onder Fondsen en koersen. 15/16

16 a.s.r. archimedeslaan BA utrecht (04-14) ASR Levensverzekering N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank om levensverzekeringen aan te aanbieden. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan wij geregistreerd onder nummer en bij de Kamer van Koophandel onder nummer Wilt u informatie over klachten procedure van a.s.r.? Kijk dan op 16/16

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie