uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer"

Transcriptie

1 uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer

2 inhoud De zorgplicht van de pensioenuitvoerder 4 Pensioenregeling met beleggingsvrijheid 4 De standaardoptie 6 Het opting-outrecht 7 De Avéro Achmea Pensioenmanager 11 Vrije fondskeuze (14 UL-fondsen) 11 Pensioenregeling zonder beleggingsvrijheid 12 Eén vast fonds 12 Het standaardprofiel 12 Wie doet wat? 14 Beleggersprofiel invullen 14 Adviseren: uw intermediair op productniveau en wij op beleggingsniveau 16 Risico en rendement 16 uw pensioen, schade volmachten onze zorg 2 3 uw pensioen, schade volmachten onze zorg

3 de zorgplicht van de pensioenuitvoerder Advies op basis van beleggersprofielen Wij adviseren u op basis van drie beleggersprofielen: defensief, gemiddeld of offensief. Deze profielen komen overeen Op 1 januari 2008 trad een belangrijk onderdeel van de nieuwe Pensioenwet in werking. Hierdoor hebben wij als uitvoerder van pensioenen met beleggingsvrijheid een speciale zorgplicht tegenover de deelnemer - u dus. Deze zorgplicht gaat voor nieuwe pensioenen direct in; voor bestaande regelingen van vóór 1 januari 2008 geldt de zorgplicht vanaf 1 januari Waarom is deze zorgplicht eigenlijk bij de pensioenuitvoerder neergelegd? De belangrijkste reden is dat het hier gaat om een basisinkomen in een periode waarin u niet meer actief bent. Hierdoor moeten wij als pensioenuitvoerder extra zorgvuldig te werk gaan. Er zijn namelijk risico s aan verbonden. Immers, bij een pensioenregeling in de vorm van een premieovereenkomst beleggen wij de premies die uw werkgever inlegt. Het resultaat van deze beleggingen bepaalt het eindkapitaal op uw pensioendatum. Om dit risico te beheersen is het van met beleggingsstrategieën waarbinnen het risico op een consistente wijze naar de pensioendatum toe wordt afgebouwd. Daarbij wordt in steeds defensievere beleggingsfondsen belegd. Dit noemt men de lifecycle-systematiek. Deze systematiek maakt gebruik van vier fondsen en de Avéro Achmea Pensioenmanager. Deze geavanceerde methode zorgt voor automatische switches van aanwezig pensioenkapitaal en een premieherbestemming van toekomstige inleg op vooraf vastliggende tijdstippen. Altijd wordt 100% van het aanwezige pensioenkapitaal in een van de vier onderliggende fondsen belegd. De vier fondsen kennen elk een beleggingsmandaat (vooraf vastgestelde bandbreedtes) waarbinnen de vermogensbeheerder gedurende de looptijd van de verzekering actief kan inspelen op de ontwikkelingen op de financiële markten. Hierdoor hebt u geen omkijken naar uw beleggingen. groot belang dat de belegger over specifieke expertise beschikt. De overheid is van mening dat deze expertise ruimer aanwezig is bij de pensioenuitvoerder dan bij de meeste deel nemers. De pensioenuitvoerder is deskundig en kan als een goed huisvader waken over de beleggingen van de pensioenpolissen in zijn administratie. Beleggen is een specialisme, waarvoor kennis, ervaring en tijd nodig zijn. Om al deze redenen is het begrijpelijk dat de zorgplicht bij de pensioenuitvoerder is neergelegd. Wij zijn dan ook in de regel verantwoordelijk voor de beleggingen (niet voor beleggingsresultaten) van de premies voor uw pensioen. U kunt er echter voor kiezen om deze verantwoordelijkheid van ons over te nemen. Over dergelijke keuzemogelijkheden en andere gevolgen van de nieuwe zorgplicht willen wij u in Zelf een beleggingsmix samenstellen Uw beleggersprofiel wordt vastgesteld aan de hand van uw persoonlijke financiële situatie op de pensioendatum, uw beleggingservaring, uw beleggingskennis en uw risicobereidheid. Het doel is bij ons bekend, namelijk pensioen. Als u van mening bent dat u beter kunt beleggen dan de beleggingsstrategie die hoort bij uw profiel, bent u daar vrij in. U kunt dan uw eigen beleggingsmix uit onze fondsen samenstellen. Wel wijzen wij u er dan jaarlijks op dat u niet conform het vastgestelde beleggersprofiel belegt! deze brochure informeren. Het voordeel van mixfondsen pensioenregeling met beleggingsvrijheid Wij hebben de Avéro Achmea Pensioenmanager ingevuld met twee mixfondsen, een aandelenfonds en een obligatiefonds met maatschappijgarantie. Mixfondsen nemen u veel werk uit handen. Door in een mixfonds te beleggen, hoeft u zich niet af te vragen of u aandelen moet bijkopen of juist verkopen. Ook hoeft u zich niet bezig te houden met Als u een pensioenregeling met beleggingsvrijheid hebt, geldt voor ons de zorgplicht vanuit de Pensioenwet. Dit houdt onder meer in dat wij verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen. In dat geval zullen wij een beleggingsmethodiek hanteren die bekend staat als standaardoptie. U kunt er echter voor kiezen deze verantwoordelijkheid van ons over de vraag welke obligaties of aandelen u in uw portefeuille moet hebben. Alle beleggingsbeslissingen worden aan de vermogensbeheerder overgedragen. Mixfondsen kennen een actief beleggingsbeleid, waardoor u er nauwelijks omkijken naar hebt. te nemen. Dit wordt het opting-outrecht genoemd. Als u van dit recht gebruikmaakt, blijven wij u wel adviseren zoals de Pensioenwet voorschrijft. Dat advies hoeft u niet op te volgen; u kunt dan een vrije keuze maken uit onze fondsen om zelf een beleggingsmix samen te stellen. uw pensioen, schade volmachten onze zorg 4 5 uw pensioen, schade volmachten onze zorg

4 de standaardoptie Een halfjaar voor elk automatisch switchmoment ontvangt u een brief waarin u gewaarschuwd wordt dat op tijdstip X uw opgebouwde pensioenkapitaal van fonds Y naar fonds Z wordt herbelegd. Mocht u het automatische Als wij verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen, doen wij dat volgens de zogenaamde standaardoptie. Wij hebben deze standaardoptie op onderstaande wijze ingevuld: switchmoment niet gelukkig vinden, dan kunt u altijd van uw opting-outrecht gebruikmaken en door middel van het wijzigingsformulier kiezen voor de optie Vrije Fondskeuze binnen opting-out. U kunt dan op een ander tijdstip weer instappen in uw profiel (ons beleggingsadvies) of naar de standaardoptie terugkeren. Resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III De standaardoptie > 9 jaar Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds Er is geen prijsverschil tussen de standaardoptie, een beleggersprofiel of de Vrije Fondskeuze binnen opting-out. Met andere woorden; of u nu belegt in het Avéro Achmea Mixfonds III binnen de standaardoptie of binnen optingout, het heeft geen gevolgen voor de premiekosten voor uw werkgever of uzelf. Defensiever beleggen het opting-outrecht Naam Fonds Aandelen Obligaties Deposito s Mixfonds IV 62,5% 35% 2,5% Mixfonds III 37,5% 55% 7,5% GarantieFonds 0% 100% 0% Als u voor opting-out kiest, adviseren wij u op basis van uw beleggersprofiel een bepaalde beleggingstrategie te volgen. Dit advies hoeft u niet op te volgen. U kunt dan zelf een beleggingsmix samenstellen (zie hieronder bij Vrije Fondskeuze). In de regel zullen wij u echter adviseren over de spreiding van de beleggingen over de periode tot uw pensioendatum, De Avéro Achmea Pensioenmanager zorgt ervoor, afhankelijk van de resterende looptijd tot uw pensioendatum, dat uw opgebouwde pensioenkapitaal automatisch wordt geswitcht naar een steeds defensiever fonds op vooraf vastgestelde tijdstippen. Tegelijkertijd vindt een premieherbestemming van uw toekomstige inleg plaats. Zo wordt waarbij het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate uw pensioendatum nadert. Wij houden in ons advies rekening met de mate waarin het risico (standaarddeviatie) toeneemt van bepaalde waardes naarmate uw pensioendatum nadert (zie tabel pagina 8). uw beleggingsrisico naar uw pensioendatum afgebouwd. uw pensioen, schade volmachten onze zorg 6 7 uw pensioen, schade volmachten onze zorg

5 Onderstaand model laat zien in welke fondsen u afhankelijk van uw profiel en leeftijd belegt tot uw pensioendatum. Ook 20% 18% 16% is duidelijk dat per beleggersprofiel het percentage aandelen naar de pensioendatum toe wordt afgebouwd en het percentage obligaties en deposito s wordt opgebouwd. standaarddeviatie 14% 12% 10% 8% 6% 4% De resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III Tijdbox IV Beleggersprofiel > 15 jaar % 0% 1 jaar 3 jaar 5 jaar 7 jaar 20 jaar Defensief Mixfonds III Garantiefonds beleggingshorizon Gemiddeld Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds aandelen obligaties deposito Offensief Nederlands Aandelenfonds II Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds Dit risico neemt toe, omdat bij een eventuele waardedaling van de beleggingen de herstelperiode afneemt. Daarom is het van belang om defensiever te beleggen naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt. Defensief wil hier zeggen: beleggen in minder risicovolle ofwel minder volatiele waardes. Defensiever beleggen Naam fonds Aandelen Obligaties Deposito s Nederlands Aandelenfonds II 100,0% 0,0% 0,0% Mixfonds IV 62,5% 35,0% 2,5% Wij adviseren u aan de hand van een defensief, gemiddeld of offensief beleggersprofiel. Een defensief profiel komt overeen met een beleggingsstrategie waarbij zo lang mogelijk in een gemiddeld mixfonds wordt belegd. Het Mixfonds III 37,5% 55,0% 7,5% Garantiefonds 0,0% 100,0% 0,0% gemiddelde beleggersprofiel komt overeen met een beleggingsstrategie waarbinnen zo lang mogelijk in een offensief mixfonds wordt belegd. Het offensieve beleggersprofiel komt overeen met een beleggingsstrategie waarbinnen zo lang mogelijk in aandelen wordt belegd. uw pensioen, schade volmachten onze zorg 8 9 uw pensioen, schade volmachten onze zorg

6 Onderstaand model laat zien dat risico en rendement communicerende vaten zijn. de Avéro Achmea Pensioenmanager Hoog De Avéro Achmea Pensioenmanager bouwt op een consistente wijze het beleggingsrisico naar de pensioendatum af. De Avéro Achmea Pensioenmanager houdt geen rekening met het beursklimaat en speelt niet in op gebeurtenissen op financiële markten. Dit gebeurt wel bij de mixfondsen, waarop een tactisch beleggingsbeleid mag worden uit- Relatief risico Mixfonds IV Nederlands Aandelenfonds gevoerd binnen het afgesproken beleggingsmandaat (zie bandbreedtes in de tabel onder Vrije fondskeuze). Vrije fondskeuze (14 UL-fondsen) Mixfonds III Aandelen Obligaties Als u uw beleggingsmix uit fondsen wilt samenstellen, hebt u de volgende keuzes. Laag Garantiefonds Potentieel rendement Deposito s Hoog Fondsnaam Aandelen Obligaties Deposito In onderstaand plaatje wordt duidelijk dat alle drie de beleggersprofielen het beleggingsrisico naar de pensioen datum toe afbouwen. Avéro Achmea Wereld Vastgoedfonds 100% Avéro Achmea Euro Aandelenfonds 100% Bandbreedtes Bandbreedtes Bandbreedtes Avéro Achmea AEX Indexfonds II 100% de drie beleggersprofielen Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II 100% Avéro Achmea Euro Indexfonds 100% Nederlands Aandelenfonds III Mixfonds IV Mixfonds III Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds 100% Avéro Achmea Mixfonds II 17,5% (10-25) 75% (60-90) 7,5% (0-15) Avéro Achmea Mixfonds III 37,5% (25-50) 55% (35-75) 7,5% (0-15) Avéro Achmea Mixfonds IV 62,5% (50-75) 35% (25-45) 2,5% (0-5) Risico 0% Leeftijd Garantiefonds Offensief beleggersprofiel Gemiddeld beleggersprofiel Defensief beleggersprofiel Avéro Achmea Wereld Obligatiefonds 100% Avéro Achmea Euro Obligatiefonds 100% Avéro Achmea Euro Liquiditeitenfonds 100% Avéro Achmea Garantiefonds 100% Avéro Achmea Continu Garantiefonds 100% We onderzoeken ten minste één keer per jaar of u conform ons advies op basis van uw beleggersprofiel belegt en informeren u hierover. 10 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 11uw 11

7 premieregeling zonder beleggingsvrijheid Het standaardprofiel Een werkgever kan bij de pensioenregeling ervoor kiezen geen beleggingsvrijheid te geven aan zijn werknemers. We spreken dan van een premieovereenkomst zonder beleggingsvrijheid. De redenen kunnen divers zijn: duidelijkheid, geen switchmomenten, geen keuze voor opting-out en de advisering door de pensioenuitvoerder, gemak of de keuze voor zekerheid. Voor u en uw werkgever zijn er dan diverse keuzes, die we hieronder beschrijven. Resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III > 9 jaar Standaardprofiel Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds Eén vast fonds Een werkgever kan één vast fonds aanbieden aan zijn werknemers. Vaak zal gekozen worden voor een garantiefonds of een fonds met een defensief karakter (minder volatiel fonds). Het standaardprofiel Defensiever beleggen Naam Fonds Aandelen Obligaties Deposito s Mixfonds IV 62,5% 35% 2,5% Mixfonds III 37,5% 55% 7,5% GarantieFonds 0% 100% 0% Het standaardprofiel (niet te verwarren met de methodiek standaardoptie ) belegt volgens onderstaande methode. De methode is rechttoe rechtaan en bouwt het beleggingsrisico op een consistente wijze af naar de pensioendatum. Stel u bent 21 jaar oud en u wilt op uw 65e met pensioen. U belegt dan gedurende 44 jaar op de volgende wijze: Van uw 21e tot uw 56e (35 jaar) wordt uw beleggingsdeel van uw premie belegd in het Avéro Achmea Mixfonds IV. Vervolgens wordt uw aanwezige kapitaal geherinvesteerd in het Avéro Achmea Mixfonds III en wordt tot uw 60e ook het toekomstige beleggingsdeel van uw premie in dit fonds belegd. Het aanwezige kapitaal op uw 60e wordt overgeheveld naar het Avéro Achmea Garantiefonds en gedurende de laatste vijf jaar samen met het beleggingsdeel van uw toekomstige premies in dit fonds belegd totdat u 65 bent geworden. 12 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 13uw 13

8 wie doet wat? Beleggersprofiel invullen Uw beleggersprofiel wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst (zie hieronder), die u samen met uw tussenpersoon kunt invullen. Via uw tussenpersoon komt het beleggersprofiel bij ons terecht. Hebt u inhoudelijke beleggingservaring? Score n Nee 1 n Ja, met beleggingsfondsen 2 n Ja, met obligaties 3 n Ja, met obligaties en aandelen 4 n Ja, met obligaties, aandelen en derivaten (opties en futures) 5 Huidige situatie In hoeverre bent u na pensionering afhankelijk van de AOW en deze pensioenverzekering? Score n Geheel afhankelijk (is het enige inkomen) 1 n Tot op zekere hoogte afhankelijk (er zijn andere inkomsten, maar onvoldoende voor betaling van de vaste lasten en levensonderhoud) 2 n Niet zozeer afhankelijk (er zijn andere inkomsten en die zijn in principe voldoende voor betaling van de vaste lasten en levensonderhoud) 3 n Onafhankelijk (er is voldoende aanvullend inkomen voor de vaste lasten en levensonderhoud) 4 Beleggingsbereidheid (tolerantie) Tot welk gevoel leiden tussentijdse waardedalingen bij u? Score n Tussentijdse waardedalingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden 1 n U voelt zich nog steeds comfortabel bij tussentijdse waardedalingen tot 5% 2 n U voelt zich nog steeds comfortabel bij tussentijdse waardedalingen tot 15% 3 n U voelt zich nog steeds comfortabel bij tussentijdse waardedalingen tot 20% 4 n U gaat voor maximale vermogensgroei op lange termijn en accepteert (grote) tussentijdse waardedalingen 5 n Geheel onafhankelijk (vermogensinstandhouding is in het geheel geen eis) 5 Beleggingservaring Hoeveel jaar ervaring hebt u met beleggen? Score n Geen 1 n Minder dan 1 jaar 2 n 1 tot 3 jaar 3 n 3 tot 7 jaar 4 n Meer dan 7 jaar 5 Tel uw score op Uw score ligt tussen de: n 4 10 n n U hebt een: Defensief beleggersprofiel Gemiddeld beleggersprofiel Offensief beleggersprofiel 14 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 15uw 15

9 adviseren: uw intermediair op productniveau en wij op beleggingsniveau Zodra u van het opting-outrecht gebruikmaakt bij een pensioenregeling met beleggingsvrijheid, verplicht de Pensioenwet ons om u te adviseren. Het gaat hier niet om het aanbevelen van financiële producten of diensten; die We onderscheiden vier risicocategorieën in relatie tot vier beleggingswaarden: Zeer laag risico: spaardeposito s. Laag risico: obligaties. Hoog risico: wereldwijde, Europese en Nederlandse aandelen. Zeer hoog risico: aandelen uit emerging markets. rol vervult uw tussenpersoon. Wij adviseren u specifiek over uw beleggingsstrategie. In de afbouw van het beleggingsrisico houden we hier rekening mee. Daarbij spelen ook de looptijden een belangrijke Standaardoptie rol. Hoe langer de looptijd, hoe meer kansen er zijn om te herstellen van eventuele klappen op de beurs. Als u kiest voor de standaardoptie (het gemiddelde beleggersprofiel), is er geen adviesrelatie. U zorgt niet zelf voor uw beleggingen en hoeft dit ook niet te doen, omdat u geen beleggingsbeslissingen kunt of wilt nemen. Wij handelen als Rendement is het verschil in waardes aan het begin van de looptijd en aan het einde van de looptijd. een prudente belegger voor rekening en risico van u als deelnemer. Er is geen adviesrelatie tussen ons en u. Opting-out Indien u uw pensioengelden naar eigen keuze wilt beleggen (voor zover de pensioenregeling dat toestaat), adviseren wij u op basis van uw beleggersprofiel. Voor elk beleggersprofiel hebben wij een standaardadvies bepaald waarbij we rekening houden met de beleggingshorizon en spreiding in de diverse beleggingscategorieën. Rendement = waarde einde looptijd -/- waarde begin looptijd X 100% waarde begin looptijd = 1.250,- -/ ,- X 100% 1.000,- = 25% risico en rendement Het risico van een belegging wordt aanzienlijk verminderd door spreiding over verschillende aandelen- en Tot slot willen we u nog iets vertellen over onze beleggingsstrategie voor uw pensioenregeling. De begrippen risico beleggingscategorieën. en rendement spelen daarin een centrale rol. In het algemeen geldt: hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement. Zeer geavanceerde methodieken en technieken staan ons ter beschikking deze twee factoren in het gewenste evenwicht te brengen, 16 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 17uw 17

10 Schematisch Als wij een fonds uit het assortiment halen, zullen we een ander passend fonds aanbieden. Als het om een garantiefonds gaat, komt er een ander garantiefonds voor in de plaats. De deelnemer heeft geen beleggingsvrijheid Art. 52 PW is niet van toepassing! Kiest een werkgever voor een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid voor zijn werknemers? nee De werkgever kan kiezen uit: 1. Het Standaardprofiel 2. Eén fonds De deelnemer heeft beleggingsvrijheid Art. 52 PW is van toepassing! ja opting-out Een deelnemer met een premieovereenkomst op basis van beleggingsvrijheid Resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III De standaardoptie > Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds De deelnemer moet zich profileren a.h.v. een vragenlijst om tot zijn beleggersprofiel te komen ja ja Neemt de deelnemer, die beleggingsvrijheid heeft, de verantwoording voor zijn beleggingen over van Avéro Achmea? nee De standaardoptie De resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III Tijdbox IV Beleggersprofiel > 15 jaar Volgt de deelnemer zijn beleggersprofiel (advies) op? nee De deelnemer kan zijn eigen beleggingsmix samenstellen uit de huidige Avéro Achmea UL fondsen of één van de beleggersprofielen kiezen. Defensief Gemiddeld Mixfonds III Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds Garantiefonds ja Offensief Nederlands Aandelenfonds II Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds De deelnemer start met 100% van zijn opgebouwd kapitaal in dat fonds behorende bij zijn beleggersprofiel en resterende looptijd tot pensioendatum 18 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 19uw 19

11 Over Avéro Achmea Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten waarbij zij gebruik maakt van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. gevestigd te Apeldoorn, KvK nr Achmea Pensioenen Levensverzekeringen staat bij de AFM ingeschreven onder nummer Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Van Asch van Wijckstraat 55 (3811 LP) Amersfoort, Nederland. De fondsen waarin door Avéro Achmea voor rekening en risico van de polishouder wordt belegd maken deel uit van het Fonds voor Gemene Rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen. Hiervoor is een prospectus opgesteld, dat bestaat uit een Basisprospectus en een Aanvullend Prospectus per fonds. Beide zijn te downloaden op Op deze financiële dienst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN BIJ UW LEVENS- OF PENSIOENVERZEKERING. Informatie voor verzekerden

BELEGGINGSFONDSEN BIJ UW LEVENS- OF PENSIOENVERZEKERING. Informatie voor verzekerden BELEGGINGSFONDSEN BIJ UW LEVENS- OF PENSIOENVERZEKERING Informatie voor verzekerden DE AMERSFOORTSE BELEGGINGSFONDSEN In deze brochure leest u alles over de beleggings fondsen van De. Als u uw pensioen-

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Pensioen voor uw medewerkers

Pensioen voor uw medewerkers Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Pensioen voor uw medewerkers Allianz Design Pensioen Een goed pensioen voor uw medewerkers U wilt uw personeel goed belonen. Omdat ze het verdienen, omdat u hen

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

ASR Premiepensioen. Informatie voor de werkgever

ASR Premiepensioen. Informatie voor de werkgever ASR Premiepensioen Informatie voor de werkgever Zorg voor uw werknemers Nu en in de toekomst Uw werknemers zijn onmisbaar voor uw bedrijf. Het aantrekken en behouden van goed personeel is dan ook van vitaal

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

Aan. Datum 21 december 2007 Referentie 0712-790m Pagina 1 van 11 Betreft Visie op open norm zorgplicht bij

Aan. Datum 21 december 2007 Referentie 0712-790m Pagina 1 van 11 Betreft Visie op open norm zorgplicht bij Aan Belangstellenden Datum 21 december 2007 Referentie 0712-790m Pagina 1 van 11 Betreft Visie op open norm zorgplicht bij premieovereenkomsten 1. Inleiding Een van de meest in het oog springende aspecten

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Netspar debat. Achtergrond. Vraagstelling / aanpak. Risicoprofielmeting voor beleggingspensioenen

Netspar debat. Achtergrond. Vraagstelling / aanpak. Risicoprofielmeting voor beleggingspensioenen Netspar debat Risicoprofielmeting voor beleggingspensioenen Marc Turlings, Achmea Benedict Dellaert, Erasmus School of Economics Achtergrond Onduidelijkheid over risicoprofielen bij beleggingsproducten

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen Klant De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen die deelnemers aan de collectieve pensioenregeling hebben op het pensioen en de risico s daarvan.

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen 2 Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan

Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Toelichting Met uw Pensioen Continu Plan bouwt u pensioen op door te beleggen. Hoe meer risico u neemt met uw beleggingen, hoe hoger uw

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Allianz Pensioen Beleggen Uw beleggingsmogelijkheden via Lifecycles. Bouwen aan een goed pensioen

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Basis. Voor een goed basispensioen

Waardewijs Pensioen Basis. Voor een goed basispensioen Waardewijs Pensioen Basis Voor een goed basispensioen Pensioen als belangrijk onderdeel van uw arbeidsvoorwaardenbeleid Een goede pensioenregeling zorgt voor een onbezorgde oudedag voor werknemers. Daarmee

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 HET WERKNEMERS PENSIOEN Regie over pensioen Blijvend lage kosten Overzichtelijke pensioenopbouw Uw onderneming is uniek.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Klantprofiel Individueel pensioen

Klantprofiel Individueel pensioen Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten:

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten: Zelf beleggen Zelf beleggen kan als de werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf uw beleggingen wil kiezen,

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Prestatie Pensioen. Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen

Prestatie Pensioen. Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen Prestatie Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer vrije tijd om te genieten en te ontspannen.

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie