uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer"

Transcriptie

1 uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer

2 inhoud De zorgplicht van de pensioenuitvoerder 4 Pensioenregeling met beleggingsvrijheid 4 De standaardoptie 6 Het opting-outrecht 7 De Avéro Achmea Pensioenmanager 11 Vrije fondskeuze (14 UL-fondsen) 11 Pensioenregeling zonder beleggingsvrijheid 12 Eén vast fonds 12 Het standaardprofiel 12 Wie doet wat? 14 Beleggersprofiel invullen 14 Adviseren: uw intermediair op productniveau en wij op beleggingsniveau 16 Risico en rendement 16 uw pensioen, schade volmachten onze zorg 2 3 uw pensioen, schade volmachten onze zorg

3 de zorgplicht van de pensioenuitvoerder Advies op basis van beleggersprofielen Wij adviseren u op basis van drie beleggersprofielen: defensief, gemiddeld of offensief. Deze profielen komen overeen Op 1 januari 2008 trad een belangrijk onderdeel van de nieuwe Pensioenwet in werking. Hierdoor hebben wij als uitvoerder van pensioenen met beleggingsvrijheid een speciale zorgplicht tegenover de deelnemer - u dus. Deze zorgplicht gaat voor nieuwe pensioenen direct in; voor bestaande regelingen van vóór 1 januari 2008 geldt de zorgplicht vanaf 1 januari Waarom is deze zorgplicht eigenlijk bij de pensioenuitvoerder neergelegd? De belangrijkste reden is dat het hier gaat om een basisinkomen in een periode waarin u niet meer actief bent. Hierdoor moeten wij als pensioenuitvoerder extra zorgvuldig te werk gaan. Er zijn namelijk risico s aan verbonden. Immers, bij een pensioenregeling in de vorm van een premieovereenkomst beleggen wij de premies die uw werkgever inlegt. Het resultaat van deze beleggingen bepaalt het eindkapitaal op uw pensioendatum. Om dit risico te beheersen is het van met beleggingsstrategieën waarbinnen het risico op een consistente wijze naar de pensioendatum toe wordt afgebouwd. Daarbij wordt in steeds defensievere beleggingsfondsen belegd. Dit noemt men de lifecycle-systematiek. Deze systematiek maakt gebruik van vier fondsen en de Avéro Achmea Pensioenmanager. Deze geavanceerde methode zorgt voor automatische switches van aanwezig pensioenkapitaal en een premieherbestemming van toekomstige inleg op vooraf vastliggende tijdstippen. Altijd wordt 100% van het aanwezige pensioenkapitaal in een van de vier onderliggende fondsen belegd. De vier fondsen kennen elk een beleggingsmandaat (vooraf vastgestelde bandbreedtes) waarbinnen de vermogensbeheerder gedurende de looptijd van de verzekering actief kan inspelen op de ontwikkelingen op de financiële markten. Hierdoor hebt u geen omkijken naar uw beleggingen. groot belang dat de belegger over specifieke expertise beschikt. De overheid is van mening dat deze expertise ruimer aanwezig is bij de pensioenuitvoerder dan bij de meeste deel nemers. De pensioenuitvoerder is deskundig en kan als een goed huisvader waken over de beleggingen van de pensioenpolissen in zijn administratie. Beleggen is een specialisme, waarvoor kennis, ervaring en tijd nodig zijn. Om al deze redenen is het begrijpelijk dat de zorgplicht bij de pensioenuitvoerder is neergelegd. Wij zijn dan ook in de regel verantwoordelijk voor de beleggingen (niet voor beleggingsresultaten) van de premies voor uw pensioen. U kunt er echter voor kiezen om deze verantwoordelijkheid van ons over te nemen. Over dergelijke keuzemogelijkheden en andere gevolgen van de nieuwe zorgplicht willen wij u in Zelf een beleggingsmix samenstellen Uw beleggersprofiel wordt vastgesteld aan de hand van uw persoonlijke financiële situatie op de pensioendatum, uw beleggingservaring, uw beleggingskennis en uw risicobereidheid. Het doel is bij ons bekend, namelijk pensioen. Als u van mening bent dat u beter kunt beleggen dan de beleggingsstrategie die hoort bij uw profiel, bent u daar vrij in. U kunt dan uw eigen beleggingsmix uit onze fondsen samenstellen. Wel wijzen wij u er dan jaarlijks op dat u niet conform het vastgestelde beleggersprofiel belegt! deze brochure informeren. Het voordeel van mixfondsen pensioenregeling met beleggingsvrijheid Wij hebben de Avéro Achmea Pensioenmanager ingevuld met twee mixfondsen, een aandelenfonds en een obligatiefonds met maatschappijgarantie. Mixfondsen nemen u veel werk uit handen. Door in een mixfonds te beleggen, hoeft u zich niet af te vragen of u aandelen moet bijkopen of juist verkopen. Ook hoeft u zich niet bezig te houden met Als u een pensioenregeling met beleggingsvrijheid hebt, geldt voor ons de zorgplicht vanuit de Pensioenwet. Dit houdt onder meer in dat wij verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen. In dat geval zullen wij een beleggingsmethodiek hanteren die bekend staat als standaardoptie. U kunt er echter voor kiezen deze verantwoordelijkheid van ons over de vraag welke obligaties of aandelen u in uw portefeuille moet hebben. Alle beleggingsbeslissingen worden aan de vermogensbeheerder overgedragen. Mixfondsen kennen een actief beleggingsbeleid, waardoor u er nauwelijks omkijken naar hebt. te nemen. Dit wordt het opting-outrecht genoemd. Als u van dit recht gebruikmaakt, blijven wij u wel adviseren zoals de Pensioenwet voorschrijft. Dat advies hoeft u niet op te volgen; u kunt dan een vrije keuze maken uit onze fondsen om zelf een beleggingsmix samen te stellen. uw pensioen, schade volmachten onze zorg 4 5 uw pensioen, schade volmachten onze zorg

4 de standaardoptie Een halfjaar voor elk automatisch switchmoment ontvangt u een brief waarin u gewaarschuwd wordt dat op tijdstip X uw opgebouwde pensioenkapitaal van fonds Y naar fonds Z wordt herbelegd. Mocht u het automatische Als wij verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen, doen wij dat volgens de zogenaamde standaardoptie. Wij hebben deze standaardoptie op onderstaande wijze ingevuld: switchmoment niet gelukkig vinden, dan kunt u altijd van uw opting-outrecht gebruikmaken en door middel van het wijzigingsformulier kiezen voor de optie Vrije Fondskeuze binnen opting-out. U kunt dan op een ander tijdstip weer instappen in uw profiel (ons beleggingsadvies) of naar de standaardoptie terugkeren. Resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III De standaardoptie > 9 jaar Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds Er is geen prijsverschil tussen de standaardoptie, een beleggersprofiel of de Vrije Fondskeuze binnen opting-out. Met andere woorden; of u nu belegt in het Avéro Achmea Mixfonds III binnen de standaardoptie of binnen optingout, het heeft geen gevolgen voor de premiekosten voor uw werkgever of uzelf. Defensiever beleggen het opting-outrecht Naam Fonds Aandelen Obligaties Deposito s Mixfonds IV 62,5% 35% 2,5% Mixfonds III 37,5% 55% 7,5% GarantieFonds 0% 100% 0% Als u voor opting-out kiest, adviseren wij u op basis van uw beleggersprofiel een bepaalde beleggingstrategie te volgen. Dit advies hoeft u niet op te volgen. U kunt dan zelf een beleggingsmix samenstellen (zie hieronder bij Vrije Fondskeuze). In de regel zullen wij u echter adviseren over de spreiding van de beleggingen over de periode tot uw pensioendatum, De Avéro Achmea Pensioenmanager zorgt ervoor, afhankelijk van de resterende looptijd tot uw pensioendatum, dat uw opgebouwde pensioenkapitaal automatisch wordt geswitcht naar een steeds defensiever fonds op vooraf vastgestelde tijdstippen. Tegelijkertijd vindt een premieherbestemming van uw toekomstige inleg plaats. Zo wordt waarbij het beleggingsrisico kleiner wordt naarmate uw pensioendatum nadert. Wij houden in ons advies rekening met de mate waarin het risico (standaarddeviatie) toeneemt van bepaalde waardes naarmate uw pensioendatum nadert (zie tabel pagina 8). uw beleggingsrisico naar uw pensioendatum afgebouwd. uw pensioen, schade volmachten onze zorg 6 7 uw pensioen, schade volmachten onze zorg

5 Onderstaand model laat zien in welke fondsen u afhankelijk van uw profiel en leeftijd belegt tot uw pensioendatum. Ook 20% 18% 16% is duidelijk dat per beleggersprofiel het percentage aandelen naar de pensioendatum toe wordt afgebouwd en het percentage obligaties en deposito s wordt opgebouwd. standaarddeviatie 14% 12% 10% 8% 6% 4% De resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III Tijdbox IV Beleggersprofiel > 15 jaar % 0% 1 jaar 3 jaar 5 jaar 7 jaar 20 jaar Defensief Mixfonds III Garantiefonds beleggingshorizon Gemiddeld Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds aandelen obligaties deposito Offensief Nederlands Aandelenfonds II Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds Dit risico neemt toe, omdat bij een eventuele waardedaling van de beleggingen de herstelperiode afneemt. Daarom is het van belang om defensiever te beleggen naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt. Defensief wil hier zeggen: beleggen in minder risicovolle ofwel minder volatiele waardes. Defensiever beleggen Naam fonds Aandelen Obligaties Deposito s Nederlands Aandelenfonds II 100,0% 0,0% 0,0% Mixfonds IV 62,5% 35,0% 2,5% Wij adviseren u aan de hand van een defensief, gemiddeld of offensief beleggersprofiel. Een defensief profiel komt overeen met een beleggingsstrategie waarbij zo lang mogelijk in een gemiddeld mixfonds wordt belegd. Het Mixfonds III 37,5% 55,0% 7,5% Garantiefonds 0,0% 100,0% 0,0% gemiddelde beleggersprofiel komt overeen met een beleggingsstrategie waarbinnen zo lang mogelijk in een offensief mixfonds wordt belegd. Het offensieve beleggersprofiel komt overeen met een beleggingsstrategie waarbinnen zo lang mogelijk in aandelen wordt belegd. uw pensioen, schade volmachten onze zorg 8 9 uw pensioen, schade volmachten onze zorg

6 Onderstaand model laat zien dat risico en rendement communicerende vaten zijn. de Avéro Achmea Pensioenmanager Hoog De Avéro Achmea Pensioenmanager bouwt op een consistente wijze het beleggingsrisico naar de pensioendatum af. De Avéro Achmea Pensioenmanager houdt geen rekening met het beursklimaat en speelt niet in op gebeurtenissen op financiële markten. Dit gebeurt wel bij de mixfondsen, waarop een tactisch beleggingsbeleid mag worden uit- Relatief risico Mixfonds IV Nederlands Aandelenfonds gevoerd binnen het afgesproken beleggingsmandaat (zie bandbreedtes in de tabel onder Vrije fondskeuze). Vrije fondskeuze (14 UL-fondsen) Mixfonds III Aandelen Obligaties Als u uw beleggingsmix uit fondsen wilt samenstellen, hebt u de volgende keuzes. Laag Garantiefonds Potentieel rendement Deposito s Hoog Fondsnaam Aandelen Obligaties Deposito In onderstaand plaatje wordt duidelijk dat alle drie de beleggersprofielen het beleggingsrisico naar de pensioen datum toe afbouwen. Avéro Achmea Wereld Vastgoedfonds 100% Avéro Achmea Euro Aandelenfonds 100% Bandbreedtes Bandbreedtes Bandbreedtes Avéro Achmea AEX Indexfonds II 100% de drie beleggersprofielen Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II 100% Avéro Achmea Euro Indexfonds 100% Nederlands Aandelenfonds III Mixfonds IV Mixfonds III Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds 100% Avéro Achmea Mixfonds II 17,5% (10-25) 75% (60-90) 7,5% (0-15) Avéro Achmea Mixfonds III 37,5% (25-50) 55% (35-75) 7,5% (0-15) Avéro Achmea Mixfonds IV 62,5% (50-75) 35% (25-45) 2,5% (0-5) Risico 0% Leeftijd Garantiefonds Offensief beleggersprofiel Gemiddeld beleggersprofiel Defensief beleggersprofiel Avéro Achmea Wereld Obligatiefonds 100% Avéro Achmea Euro Obligatiefonds 100% Avéro Achmea Euro Liquiditeitenfonds 100% Avéro Achmea Garantiefonds 100% Avéro Achmea Continu Garantiefonds 100% We onderzoeken ten minste één keer per jaar of u conform ons advies op basis van uw beleggersprofiel belegt en informeren u hierover. 10 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 11uw 11

7 premieregeling zonder beleggingsvrijheid Het standaardprofiel Een werkgever kan bij de pensioenregeling ervoor kiezen geen beleggingsvrijheid te geven aan zijn werknemers. We spreken dan van een premieovereenkomst zonder beleggingsvrijheid. De redenen kunnen divers zijn: duidelijkheid, geen switchmomenten, geen keuze voor opting-out en de advisering door de pensioenuitvoerder, gemak of de keuze voor zekerheid. Voor u en uw werkgever zijn er dan diverse keuzes, die we hieronder beschrijven. Resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III > 9 jaar Standaardprofiel Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds Eén vast fonds Een werkgever kan één vast fonds aanbieden aan zijn werknemers. Vaak zal gekozen worden voor een garantiefonds of een fonds met een defensief karakter (minder volatiel fonds). Het standaardprofiel Defensiever beleggen Naam Fonds Aandelen Obligaties Deposito s Mixfonds IV 62,5% 35% 2,5% Mixfonds III 37,5% 55% 7,5% GarantieFonds 0% 100% 0% Het standaardprofiel (niet te verwarren met de methodiek standaardoptie ) belegt volgens onderstaande methode. De methode is rechttoe rechtaan en bouwt het beleggingsrisico op een consistente wijze af naar de pensioendatum. Stel u bent 21 jaar oud en u wilt op uw 65e met pensioen. U belegt dan gedurende 44 jaar op de volgende wijze: Van uw 21e tot uw 56e (35 jaar) wordt uw beleggingsdeel van uw premie belegd in het Avéro Achmea Mixfonds IV. Vervolgens wordt uw aanwezige kapitaal geherinvesteerd in het Avéro Achmea Mixfonds III en wordt tot uw 60e ook het toekomstige beleggingsdeel van uw premie in dit fonds belegd. Het aanwezige kapitaal op uw 60e wordt overgeheveld naar het Avéro Achmea Garantiefonds en gedurende de laatste vijf jaar samen met het beleggingsdeel van uw toekomstige premies in dit fonds belegd totdat u 65 bent geworden. 12 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 13uw 13

8 wie doet wat? Beleggersprofiel invullen Uw beleggersprofiel wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst (zie hieronder), die u samen met uw tussenpersoon kunt invullen. Via uw tussenpersoon komt het beleggersprofiel bij ons terecht. Hebt u inhoudelijke beleggingservaring? Score n Nee 1 n Ja, met beleggingsfondsen 2 n Ja, met obligaties 3 n Ja, met obligaties en aandelen 4 n Ja, met obligaties, aandelen en derivaten (opties en futures) 5 Huidige situatie In hoeverre bent u na pensionering afhankelijk van de AOW en deze pensioenverzekering? Score n Geheel afhankelijk (is het enige inkomen) 1 n Tot op zekere hoogte afhankelijk (er zijn andere inkomsten, maar onvoldoende voor betaling van de vaste lasten en levensonderhoud) 2 n Niet zozeer afhankelijk (er zijn andere inkomsten en die zijn in principe voldoende voor betaling van de vaste lasten en levensonderhoud) 3 n Onafhankelijk (er is voldoende aanvullend inkomen voor de vaste lasten en levensonderhoud) 4 Beleggingsbereidheid (tolerantie) Tot welk gevoel leiden tussentijdse waardedalingen bij u? Score n Tussentijdse waardedalingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden 1 n U voelt zich nog steeds comfortabel bij tussentijdse waardedalingen tot 5% 2 n U voelt zich nog steeds comfortabel bij tussentijdse waardedalingen tot 15% 3 n U voelt zich nog steeds comfortabel bij tussentijdse waardedalingen tot 20% 4 n U gaat voor maximale vermogensgroei op lange termijn en accepteert (grote) tussentijdse waardedalingen 5 n Geheel onafhankelijk (vermogensinstandhouding is in het geheel geen eis) 5 Beleggingservaring Hoeveel jaar ervaring hebt u met beleggen? Score n Geen 1 n Minder dan 1 jaar 2 n 1 tot 3 jaar 3 n 3 tot 7 jaar 4 n Meer dan 7 jaar 5 Tel uw score op Uw score ligt tussen de: n 4 10 n n U hebt een: Defensief beleggersprofiel Gemiddeld beleggersprofiel Offensief beleggersprofiel 14 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 15uw 15

9 adviseren: uw intermediair op productniveau en wij op beleggingsniveau Zodra u van het opting-outrecht gebruikmaakt bij een pensioenregeling met beleggingsvrijheid, verplicht de Pensioenwet ons om u te adviseren. Het gaat hier niet om het aanbevelen van financiële producten of diensten; die We onderscheiden vier risicocategorieën in relatie tot vier beleggingswaarden: Zeer laag risico: spaardeposito s. Laag risico: obligaties. Hoog risico: wereldwijde, Europese en Nederlandse aandelen. Zeer hoog risico: aandelen uit emerging markets. rol vervult uw tussenpersoon. Wij adviseren u specifiek over uw beleggingsstrategie. In de afbouw van het beleggingsrisico houden we hier rekening mee. Daarbij spelen ook de looptijden een belangrijke Standaardoptie rol. Hoe langer de looptijd, hoe meer kansen er zijn om te herstellen van eventuele klappen op de beurs. Als u kiest voor de standaardoptie (het gemiddelde beleggersprofiel), is er geen adviesrelatie. U zorgt niet zelf voor uw beleggingen en hoeft dit ook niet te doen, omdat u geen beleggingsbeslissingen kunt of wilt nemen. Wij handelen als Rendement is het verschil in waardes aan het begin van de looptijd en aan het einde van de looptijd. een prudente belegger voor rekening en risico van u als deelnemer. Er is geen adviesrelatie tussen ons en u. Opting-out Indien u uw pensioengelden naar eigen keuze wilt beleggen (voor zover de pensioenregeling dat toestaat), adviseren wij u op basis van uw beleggersprofiel. Voor elk beleggersprofiel hebben wij een standaardadvies bepaald waarbij we rekening houden met de beleggingshorizon en spreiding in de diverse beleggingscategorieën. Rendement = waarde einde looptijd -/- waarde begin looptijd X 100% waarde begin looptijd = 1.250,- -/ ,- X 100% 1.000,- = 25% risico en rendement Het risico van een belegging wordt aanzienlijk verminderd door spreiding over verschillende aandelen- en Tot slot willen we u nog iets vertellen over onze beleggingsstrategie voor uw pensioenregeling. De begrippen risico beleggingscategorieën. en rendement spelen daarin een centrale rol. In het algemeen geldt: hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement. Zeer geavanceerde methodieken en technieken staan ons ter beschikking deze twee factoren in het gewenste evenwicht te brengen, 16 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 17uw 17

10 Schematisch Als wij een fonds uit het assortiment halen, zullen we een ander passend fonds aanbieden. Als het om een garantiefonds gaat, komt er een ander garantiefonds voor in de plaats. De deelnemer heeft geen beleggingsvrijheid Art. 52 PW is niet van toepassing! Kiest een werkgever voor een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid voor zijn werknemers? nee De werkgever kan kiezen uit: 1. Het Standaardprofiel 2. Eén fonds De deelnemer heeft beleggingsvrijheid Art. 52 PW is van toepassing! ja opting-out Een deelnemer met een premieovereenkomst op basis van beleggingsvrijheid Resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III De standaardoptie > Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds De deelnemer moet zich profileren a.h.v. een vragenlijst om tot zijn beleggersprofiel te komen ja ja Neemt de deelnemer, die beleggingsvrijheid heeft, de verantwoording voor zijn beleggingen over van Avéro Achmea? nee De standaardoptie De resterende looptijd tot pensioendatum De Avéro Achmea Pensioenmanager Tijdbox I Tijdbox II Tijdbox III Tijdbox IV Beleggersprofiel > 15 jaar Volgt de deelnemer zijn beleggersprofiel (advies) op? nee De deelnemer kan zijn eigen beleggingsmix samenstellen uit de huidige Avéro Achmea UL fondsen of één van de beleggersprofielen kiezen. Defensief Gemiddeld Mixfonds III Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds Garantiefonds ja Offensief Nederlands Aandelenfonds II Mixfonds IV Mixfonds III Garantiefonds De deelnemer start met 100% van zijn opgebouwd kapitaal in dat fonds behorende bij zijn beleggersprofiel en resterende looptijd tot pensioendatum 18 uw pensioen, schade onze volmachten zorg schade pensioen, volmachten onze zorg 19uw 19

11 Over Avéro Achmea Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten waarbij zij gebruik maakt van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. gevestigd te Apeldoorn, KvK nr Achmea Pensioenen Levensverzekeringen staat bij de AFM ingeschreven onder nummer Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Van Asch van Wijckstraat 55 (3811 LP) Amersfoort, Nederland. De fondsen waarin door Avéro Achmea voor rekening en risico van de polishouder wordt belegd maken deel uit van het Fonds voor Gemene Rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen. Hiervoor is een prospectus opgesteld, dat bestaat uit een Basisprospectus en een Aanvullend Prospectus per fonds. Beide zijn te downloaden op Op deze financiële dienst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Robeco Direct Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Deelnemersbrochure ACF/Brocacef Inhoud 1. Inleiding...3 2. Flexioen...4 3. Beleggen...5 4. financieel

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De beschikbare premieregeling van Stichting Ortec Pensioenfonds.. 4 3. Flexioen...

Nadere informatie