Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden"

Transcriptie

1 Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden

2

3 Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als doel: een goed pensioen. Maar wat is beleggen eigenlijk? Waarom is beleggen verstandig? En wat is verstandig beleggen? Wat zijn de risico s met beleggen en hoe gaan wij daarmee om? Deze en andere onderwerpen worden in deze brochure uitgebreid toegelicht. We hebben deze brochure geschreven voor zowel werkgevers als werknemers. Het doel van de brochure is om u zo goed mogelijk te informeren over ons beleggingsbeleid dat bij onze Waardewijs Pensioen-varianten hoort.

4 Beleggen: waarom? Er zijn mensen die hun geld in een sok stoppen. Alleen als zij het geld nodig hebben, halen zij het eruit. Als u geld snel nodig heeft, is dit soms handig. Maar als u geld langere tijd niet nodig heeft, is het verstandiger om het op een spaarrekening te zetten of om het te beleggen. Met beleggen wilt u uw geld laten groeien. Het geld wordt meer waard. Deze waardestijging is uw beloning. Dit noemen wij rendement. Een rekenvoorbeeld maakt dit duidelijker. Rekenvoorbeeld U doet niets. U bewaart uw geld en belegt niet. U heeft 100 euro. U kijkt er een jaar lang niet naar om. Dan heeft u na een jaar nog steeds 100 euro. U belegt wel. U heeft 100 euro, die u belegt. Uw beloning kan na een jaar 2% zijn. U heeft dan 102 euro. Uw 100 euro is met 2 euro gegroeid. Deze 2 euro noemen we rendement. Alles wordt duurder Als u uw geld niet belegt of op een spaarrekening zet, wordt het geld toch minder waard. Dit komt door de inflatie. Prijzen van voedsel, energie, goederen en diensten worden ieder jaar hoger. Dat noemen we inflatie. We gaan even verder met het rekenvoorbeeld over rendement. Stel dat een brood nu 2 euro kost en over 10 jaar 2,50 euro. Zoals u in het rekenvoorbeeld leest, blijft uw 100 euro precies 100 euro als u er niets mee doet. In het eerste jaar kunt u dan voor 100 euro nog 50 broden kopen: 50 x 2 euro = 100 euro. Maar over 10 jaar kunt u voor 100 euro nog maar 40 broden kopen: 40 x 2,50 euro = 100 euro. Als u uw geld wel belegt, is er een behoorlijke kans dat uw 100 euro over 10 jaar is gegroeid, bijvoorbeeld tot 125 euro. In dat geval kunt u nog steeds 50 broden kopen: 50 x 2,50 euro = 125 euro. Door uw geld wel te beleggen, maakt u meer kans om te blijven leven zoals u nu doet, dan door niet te beleggen. Wel is het heel belangrijk om de premies van uw Waardewijs Pensioen op een verstandige manier te beleggen. Want het gaat over geld dat u apart zet om later goed van te kunnen leven. Verstandig beleggen is pensioengericht beleggen, met behulp van lifecycles. Wat dit is, leggen wij verderop in deze brochure uit. Kans op schommelingen Aandelen Bij beleggen horen risico s. Deze risico s kunnen groot of klein zijn. De risico s van het beleggen in aandelen van bedrijven zijn groter dan van het beleggen in obligaties (leningen). Bij aandelen heeft u ook meer kans op grote schommelingen in rendement. Bijvoorbeeld in jaar 1: 20% rendement en in jaar 2: -1% rendement. Als de koers van een aandeel stijgt, heeft u een positief rendement. Als de koers van een bedrijfsaandeel daalt, heeft u een negatief rendement. Dividend een uitkering bij winst tellen we hierin niet mee. De prijs van een aandeel kan om veel redenen sterk stijgen en sterk dalen. Daarom zijn aandelen in het algemeen een risicovolle belegging. Maar over een periode van bijvoorbeeld 15 jaar of langer is er een goede kans op een goed rendement. Obligaties Beleggen in obligaties heeft een minder groot risico dan in aandelen. De schommelingen in rendement zijn ook kleiner. Bijvoorbeeld in jaar 1: 4% rendement. En in jaar 2: -1% rendement. 4

5 Wat zijn aandelen? Als u een aandeel van een bedrijf koopt, dan wordt u voor een klein deel ook eigenaar van het bedrijf. Met alle voor- en nadelen die erbij horen. Een bedrijf kan het ene jaar veel winst maken en het andere jaar alweer verlies lijden. De koers (of prijs) van uw aandeel hangt hiervan af. En koersen schommelen soms heel erg en schommelen soms ook heel erg veel. Wat zijn obligaties? Bedrijven en landen hebben geld nodig en daarom lenen ze dit geld. Zo n lening noemen we een obligatie. Het land of het bedrijf betaalt rente aan degene die het geld uitleent. Bij landen spreken we van staatsobligaties en bij bedrijven van bedrijfsobligaties. En wat zijn dan beleggingsrisico s van obligaties? Het risico dat een land de lening niet kan aflossen, is kleiner dan dat een bedrijf failliet gaat. Daarom is een staatsobligatie niet zo n risicovolle belegging als een aandeel. Zeker als uw pensioen in zicht komt, is minder risicovol beleggen in obligaties vaak verstandig. Sparen of beleggen? Als u geld voor langere tijd niet nodig heeft, dan blijkt dat beleggen in aandelen en obligaties meer rendement oplevert dan een spaarrekening (in tabel 1 is dit gelijk aan Deposito ). Hier wordt al heel erg lang onderzoek naar gedaan. In tabel 1 ziet u daarvan enkele resultaten: Beleggingsfonds Historisch rendement de afgelopen 20 jaar Aandelen wereldwijd 8, Staatsobligaties eurolanden 4,20% Deposito 3,70% Tabel 1. Rendementen op basis van algemene waarnemingen VBA bij het ontbreken van historische gegevens. 5

6 Een goed pensioen met lifecycle-beleggen Een pensioenverzekering heeft een belangrijk doel: een pensioenkapitaal opbouwen om een pensioen te kopen. Daarop stemmen we de beleggingen van de pensioenpremie af. Dit doen we volgens een vast systeem: lifecyclebeleggen. Als een werknemer steeds dichter bij zijn pensioen komt, wordt er steeds minder risicovol belegd. Lifecycle-beleggen: beperken van risico s met een goed rendement Als een werknemer nog jong is en nog lang niet met pensioen gaat, kan hij in het algemeen wel iets meer risico nemen. Als het een jaar minder goed met zijn beleggingen gaat, heeft hij nog tijd genoeg om dit met betere beleggingsresultaten goed te maken. Maar als zijn pensioen dichterbij komt, is het verstandig om minder beleggingsrisico te nemen. Met lifecycle-beleggen nemen de beleggingsrisico s af als u dichter bij uw pensioen komt. De nieuwe beleggingsmogelijkheden per product Op welke manier en in welke lifecycles wordt belegd, wordt voor een groot deel bepaald door de variant van Waardewijs Pensioen. Wij kennen drie varianten: 1. Waardewijs Pensioen 2. Waardewijs Pensioen Compact 3. Waardewijs Pensioen Basis Waardewijs Pensioen Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen Basis Lifecyclebeleggen Mogelijk Mogelijk Alleen in lifecycle gemiddeld Opting-out met vrije Mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk fondskeuze Garantie Mogelijk (via optingout Niet mogelijk Niet mogelijk in de Basisgarantrekening) Tabel 2. Beleggingsvarianten van het Waardewijs Pensioen Toelichting op tabel 2 Bij de pensioenverzekering Waardewijs Pensioen Basis wordt automatisch en voor de hele periode in de lifecycle gemiddeld belegd. Er zijn verder geen keuzemogelijkheden. Waardewijs Compact heeft drie lifecycle-varianten: 1. Lifecycle ambitieus. Voor werknemers die iets meer risico willen nemen 2. Lifecycle gemiddeld. Voor de meeste werknemers geschikt 3. Lifecycle voorzichtig. Voor werknemers, die iets minder risico willen nemen Voor iedere Waardewijs Pensioen-variant is een aparte brochure gemaakt. In deze brochures leest u meer over de verschillen tussen de varianten van het Waardewijs Pensioen. 6

7 Opting-out: zelf beleggen Bij Waardewijs Pensioen kunnen werknemers ervoor kiezen om binnen onze beleggingsfondsen zelf te beleggen. Dit noemen we opting-out. De verantwoordelijkheid voor de beleggingskeuze ligt bij de werknemer zelf. Wij toetsen ieder jaar of de beleggingen nog wel bij het beleggingsprofiel van de werknemer passen. Hij krijgt hierover ieder jaar bericht. Garantie: iedere maand rente Naast de lifecycles en de beleggingsfondsen bieden wij de Basisgarantrekening aan. Via de Basisgarantrekening schrijven wij iedere maand rente op het pensioenkapitaal bij. Let op. Wees voorzichtig met garanties. Het is belangrijk dat u weet dat het rendement van de garantie misschien of zelfs waarschijnlijk te laag is voor een redelijk pensioen dat vergelijkbaar is met een middelloonregeling. Beleggen voor een hoog pensioenkapitaal Met het Waardewijs Pensioen (Compact/Basis) beleggen wij de pensioenpremie in de periode tot aan de pensioendatum. Zie figuur 1. Als een werknemer 21 jaar is, belegt hij dus tot aan zijn 67 e jaar (of ouder). De lijn die u ziet is, is niet recht. Dit komt door de schommelingen in het rendement van uw beleggingen. Het rendement kan dus het ene jaar hoger en het andere jaar lager zijn. Op de pensioendatum is er een bedrag opgebouwd: het pensioenkapitaal. In het voorbeeld in figuur 1 is dat euro. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit kapitaal een pensioen bij een pensioenuitvoerder. In het voorbeeld is dit (ouderdoms)pensioen euro bruto per jaar zolang als hij leeft. Hij moet hierover dus nog belasting betalen. Naast deze euro ontvangt hij mogelijk een AOW-uitkering. De lijn in de grafiek is een voorbeeld van de waardeontwikkeling van het pensioenkapitaal. Deze lijn laat schommelingen in rendement zien. Het pensioenkapitaal stijgt en daalt. Euro s pensioenkapitaal = euro euro ouderdomspensioen bruto/jr jaren voor pensioen van de werknemer met pensioen De lijn in de grafiek is een voorbeeld van de waardeontwikkeling van het pensioenkapitaal. Deze lijn laat schommelingen in rendement zien. Het pensioenkapitaal stijgt en daalt. Figuur 1. Opbouw van pensioenkapitaal 7

8 Drie lifecycles voor verstandig beleggen Als pensioenuitvoerder moeten wij verstandig beleggen. Daarvoor kennen wij drie lifecycles. Via de lifecycles bouwen we heel gelijkmatig het beleggingsrisico af. Zodat een werknemer steeds minder risico loopt als zijn pensioendatum nadert. We beleggen binnen de lifecycles in negen beleggingsfondsen. In de grafieken hiernaast ziet u de verdeling van de beleggingen binnen de drie lifecycles. overzicht. Daarop staat hoe hoog het pensioenkapitaal per werknemer kan worden, als volgens de lifecycle gemiddeld wordt belegd. Lifecycle gemiddeld De lifecycle gemiddeld is voor de meeste werknemers geschikt. Wij bouwen het beleggingsrisico voor hen af. Lifecycle ambitieus In de lifecycle ambitieus beginnen we vijf jaar later met het afbouwen van het beleggingsrisico dan in de lifecycle gemiddeld. We bouwen in totaal minder risico af dan in de lifecycle gemiddeld. Dat levert een hoger verwacht pensioen op dan in de lifecycle gemiddeld. Maar ook een groter risico op uitschieters. Deze lifecycle is voor werknemers die iets meer risico met beleggen willen nemen, omdat ze meer kans op een hoger pensioenkapitaal willen maken. Lifecycle voorzichtig In de lifecycle voorzichtig beleggen we vanaf het begin minder risicovol. Dat levert naar verwachting een lager pensioen op dan in de lifecycle gemiddeld. Maar tijdens de looptijd van de verzekering zijn er naar verwachting minder grote schommelingen in het beleggingsrendement. Als de werknemer zich aanmeldt Bij de start van de pensioenregeling krijgt de werknemer informatie over de risicoprofielen. Een risicoprofiel past bij een lifecycle. De vraag is: welke lifecycle past bij deze werknemer? Is hij of zij een ambitieuze, gemiddelde of voorzichtige belegger? Wij beleggen zijn of haar pensioenpremie en pensioenkapitaal volgens de lifecycle die bij hem past. Deze profielmeting vindt plaats via internet. De werknemer ontvangt daar alle informatie over. Tussen het aanmelden van een nieuwe deelnemer en de profielmeting door de werknemer zit soms enige tijd. In die periode moeten wij wel al de pensioenpremies ontvangen en beleggen. Wij beleggen deze pensioenpremies dan standaard volgens de lifecycle gemiddeld. Dit geldt alleen voor Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact. Na ontvangst van het beleggersprofiel passen wij dit aan, zoals de werknemer dit aan ons doorgeeft. Aan deze aanpassing ( switch ) zijn geen kosten verbonden. Het ene beleggingsfonds is risicovoller dan het andere. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, beleggen we steeds minder in risicovolle beleggingen. De lifecycle voorzichtig belegt in verhouding veel in obligaties. Hier is het beleggings risico lager, maar ook de verwachte groei. Bij een pensioenofferte ontvangt de werkgever een financieel 8

9 fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling 100% 90% 70% 100% 90% 70% 100% 20% 90% 10% 70% jaar voor pensioen 20% 10% 0% jaar voor pensioen 20% 10% 0% 100% jaar voor pensioen 90% 70% 100% 90% 70% 100% 20% 10% 90% 70% jaar voor pensioen 20% 10% 0% jaar voor pensioen 20% 10% 0% 100% jaar voor pensioen 90% 70% 100% 90% 70% 100% 20% 90% 10% 70% jaar voor pensioen 20% 10% 0% jaar voor pensioen 20% 10% Lifecycle gemiddeld Lifecycle gemiddeld Lifecycle gemiddeld Lifecycle 5 ambitieus Lifecycle ambitieus Lifecycle ambitieus Lifecycle voorzichtig Lifecycle voorzichtig Lifecycle voorzichtig Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea langlopende high yield bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea euro opkomende staatsobligaties markten staatsobligaties fonds fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea investment grondstoffen grade fonds bedrijfsobligaties fonds Achmea high indirect yield vastgoed bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties aandelen fonds fonds Achmea grondstoffen wereldwijd aandelen fonds fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea langlopende high yield bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea euro opkomende staatsobligaties markten staatsobligaties fonds fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea investment grondstoffen grade fonds bedrijfsobligaties fonds Achmea high indirect yield vastgoed bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties aandelen fonds fonds Achmea grondstoffen wereldwijd aandelen fonds fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea langlopende high yield bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea euro opkomende staatsobligaties markten staatsobligaties fonds fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea investment grondstoffen grade fonds bedrijfsobligaties fonds Achmea high indirect yield vastgoed bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties aandelen fonds fonds Achmea grondstoffen wereldwijd aandelen fonds fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds 9

10 De beleggingsfondsen van Achmea Met lifecycle-beleggen wordt in negen beleggingsfondsen belegd. Deze fondsen voldoen zo veel mogelijk aan het beleid voor verantwoord beleggen van Achmea. Dit betekent onder meer dat bepaalde fondsen worden uitgesloten, zoals producenten van landmijnen en clusterbommen. Achmea maakt actief gebruik van haar stemrecht. Ook praten we met bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder verwacht Achmea van haar vermogensbeheerders dat zij de fondsen beoordelen op de zogenaamde ESG-factoren: Environment, Social en Governance. Dus op de aspecten milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur. Belang van spreiding bij het beleggen Een vuistregel bij beleggen is het spreiden van de beleggingen. Spreiding vergroot de kans op groei van het pensioenkapitaal. Een werknemer is dan namelijk voor het rendement niet afhankelijk van het succes van één onderneming, land of continent, beleggingsfonds of economische sector. De aandelenfondsen van Achmea 1. Achmea Wereldwijd Aandelenfonds Dit fonds belegt vooral in landen in de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Deze internationale beleggingen leveren een goede spreiding op over landen, sectoren en bedrijven. 2. Achmea Opkomende Markten Aandelenfonds Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Institutional Emerging Markets Quant Fund. Dit fonds belegt in ondernemingen in opkomende markten in de hele wereld, maar vooral in landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snel groeien. De risico s zijn groter dan in ontwikkelde landen. De beleggingsfondsen zijn grofweg te verdelen in aandelenfondsen, obligatie fondsen en overige fondsen. Hierna leggen we de verschillen tussen deze beleggingsfondsen uit. 10

11 De obligatiefondsen van Achmea 1. Achmea Euro Staatsobligatiesfonds Dit fonds belegt in obligaties die zijn genoteerd aan een beurs in de eurozone. Deze obligaties zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een overheid uit de eurozone. 2. Achmea Investment Grade Bedrijfsobligatiesfonds Dit fonds belegt in bedrijfsobligaties over de hele wereld. De beleggingen zijn gespreid over de Verenigde Staten (circa ) en de eurozone (circa ). 3. Achmea High Yield Bedrijfsobligatiesfonds Dit beleggingsfonds belegt in bedrijfsobligaties over de hele wereld met een hoge rentevergoeding. De beleggingen zijn gespreid over de Verenigde Staten (circa ) en Europa (circa ). 4. Achmea Opkomende Markten Staatsobligatiesfonds Dit fonds belegt in staatsobligaties van landen van opkomende markten, zoals landen in Zuid- Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snel groeien, maar de risico s kunnen ook groter zijn dan in de ontwikkelde landen. 5. Achmea Langlopende Obligatiesfonds Dit fonds belegt in langlopende staatsobligaties van landen in de eurozone met een stevige economie (en daarmee een hoge kredietwaardigheid). De overige beleggingsfondsen van Achmea 1. Achmea Grondstoffenfonds Dit fonds belegt in grondstoffen, zoals energie, edelmetalen en landbouw. Deze beleggingscategorie is een goede aanvulling op aandelen en obligaties. 2. Achmea Indirect Vastgoedfonds Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Property Equities I EUR Fund. Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedaandelen. Meer informatie over de beleggingsfondsen vindt u op Of via uw eigen internetportal van Avéro Achmea. Samenstelling lifecycles Een belangrijke eigenschap van onze lifecycles is de zeer gelijkmatige afbouw van het beleggingsrisico. In alle lifecycles wordt in de laatste 15 jaar voor de pensioendatum geleidelijk meer belegd in langlopende obligaties. Hierdoor loopt u op de pensioendatum minder risico bij de aankoop van uw pensioen. Hoeveel pensioen u kunt aankopen, is onder meer afhankelijk van de marktrente op de pensioendatum. Hoe hoger deze rente, des te hoger uw pensioen. 11

12 Kosten voor beleggen Voor het beleggen van het pensioenkapitaal worden kosten in rekening gebracht. Een deel van de kosten verrekenen we met de koers, de Total Expense Ratio (TER). Het andere deel van de kosten verrekenen we met het pensioenkapitaal: de polisbeheerkosten. TER: Total Expense Ratio De kosten voor het beheer van de beleggingsfondsen worden uitgedrukt in de TER. Dit staat voor Total Expense Ratio. We verrekenen de TER elke dag voor 1/365 e deel met de koersen. Beleggingsfonds TER per jaar Achmea Wereldwijd Aandelenfonds 0,28% Achmea Opkomende Markten Aandelenfonds 0,45% Achmea Euro Staatsobligatiefonds 0,22% Achmea High Yield Bedrijfsobligatiefonds 0,62% Achmea Investment Grade 0,38% Bedrijfsobligatiefonds Achmea Opkomende Markten 0,64% Staatsobligatiefonds Achmea Langlopend Obligatiefonds 0,22% Achmea grondstoffenfonds 0,42% Achmea indirect vastgoedfonds 0, Aanpassen van beleggingen: switchkosten Het aanpassen van de beleggingen heet switchen. Als een werknemer met een Waardewijs Pensioen zijn beleggingen wil aanpassen, heeft hij verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn afhankelijk van de Waardewijs Pensioen-variant. Wat zijn de mogelijkheden en welke kosten verrekenen wij dan? 1. Een switch van de ene lifecycle naar de andere lifecycle. Deze switch is gratis 2. Een switch van vrije beleggingskeuze (opting-out) terug naar een lifecycle. Deze switch is gratis 3. Een switch van een lifecycle naar vrije beleggingskeuze (opting out). Op het pensioenkapitaal houden wij 25 euro per switch in 4. Switchen bij vrije beleggingskeuze. Op het pensioenkapitaal houden wij 25 euro per switch in Polisbeheerkosten Dit zijn de kosten die wij maken voor het beleggen van het pensioenkapitaal. De polisbeheerkosten houden wij per maand op het pensioenkapitaal in. Deze kosten zijn voor alle beleggingsfondsen gelijk: 0, op jaarbasis voor contracten tot 250 deelnemers. Voor de Basisgarantrekening zijn de kosten ook 0, per jaar. Deze kosten worden in mindering gebracht op de bijgeschreven rente. Wij rekenen geen aan- en verkoopkosten van aandelen en obligaties. 12

13 Daarom Avéro Achmea Avéro Achmea is onderdeel van Achmea. Achmea heeft een status hoog te houden. We zijn de grootste verzekeraar en een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland. Uw vertrouwen waard Wij beheren het pensioen van uw werknemers. Daarmee hebben we een grote verantwoordelijkheid. Want als een werknemer met pensioen gaat, moet zijn geld er wel gewoon zijn. Door deskundigen worden wij als een betrouwbare pensioenuitvoerder (A+) gewaardeerd. A+ wil zeggen dat wij onze verplichtingen op de lange termijn, zoals het uitbetalen van uw pensioen, nakomen. Dat geeft een goed gevoel. Vragen? Stel ze aan uw adviseur! Avéro Achmea werkt samen met adviseurs. Bij de invoering van onze pensioenregelingen spelen zij een zeer belangrijke rol. Zij zijn pensioendeskundige en kunnen u alles vertellen over Waardewijs Pensioen en de verschillende beleggingsmogelijkheden. Zoekt u een adviseur bij u in de buurt? Ga dan Maatschappelijk verantwoord Bij Achmea willen we als bedrijf doelbewust waarde toevoegen aan de samenleving. Door verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van onze planeet. Voor de mensen die het niet zo goed getroffen hebben. En voor onze klanten, zakelijke partners en medewerkers. Ook als het gaat om beleggen nemen we die verantwoordelijkheid. Dit geldt voor de hele Achmea Groep. We houden bewust rekening met duurzaamheid, milieu, sociale factoren en goed bestuur. 13

14 Handige websites Pensioenkijker.nl Wijzeringeldzaken.nl Mijnpensioenoverzicht.nl 14

15 Ter verantwoording Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Neem contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag Stuur ons een . Dat kan op Stuur ons een brief. Ons adres is: Avéro Achmea de Klachtenmanager Postbus AC Apeldoorn Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? Avéro Achmea is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens om: Ons bestand van relaties te beheren Fraude te voorkomen en te bestrijden Statistisch onderzoek te doen Te voldoen aan de wet Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals De Wet bescherming Persoonsgegevens De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen De gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (alleen bij zorgverzekeringen) Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past. We zijn een merk van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en de AFM onder nummer De kantooradressen van Avéro Achmea zijn: Van Asch van Wijckstraat LP AMERSFOORT Lange Marktstraat AD LEEUWARDEN Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Maken wij een nieuwe brochure? Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Staat er iets anders in de polisvoorwaarden? Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de polis voorwaarden. Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief of naar: Avéro Achmea Postbus AC Apeldoorn Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven, voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmerking voor het keurmerk. Kijk voor meer informatie op Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. 15

16 6201C Beleggen voor een goed pensioen

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? Samengevat Welke verzekering heeft u bij ons?... 6 Wie is

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie