Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden"

Transcriptie

1 Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden

2

3 Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als doel: een goed pensioen. Maar wat is beleggen eigenlijk? Waarom is beleggen verstandig? En wat is verstandig beleggen? Wat zijn de risico s met beleggen en hoe gaan wij daarmee om? Deze en andere onderwerpen worden in deze brochure uitgebreid toegelicht. We hebben deze brochure geschreven voor zowel werkgevers als werknemers. Het doel van de brochure is om u zo goed mogelijk te informeren over ons beleggingsbeleid dat bij onze Waardewijs Pensioen-varianten hoort.

4 Beleggen: waarom? Er zijn mensen die hun geld in een sok stoppen. Alleen als zij het geld nodig hebben, halen zij het eruit. Als u geld snel nodig heeft, is dit soms handig. Maar als u geld langere tijd niet nodig heeft, is het verstandiger om het op een spaarrekening te zetten of om het te beleggen. Met beleggen wilt u uw geld laten groeien. Het geld wordt meer waard. Deze waardestijging is uw beloning. Dit noemen wij rendement. Een rekenvoorbeeld maakt dit duidelijker. Rekenvoorbeeld U doet niets. U bewaart uw geld en belegt niet. U heeft 100 euro. U kijkt er een jaar lang niet naar om. Dan heeft u na een jaar nog steeds 100 euro. U belegt wel. U heeft 100 euro, die u belegt. Uw beloning kan na een jaar 2% zijn. U heeft dan 102 euro. Uw 100 euro is met 2 euro gegroeid. Deze 2 euro noemen we rendement. Alles wordt duurder Als u uw geld niet belegt of op een spaarrekening zet, wordt het geld toch minder waard. Dit komt door de inflatie. Prijzen van voedsel, energie, goederen en diensten worden ieder jaar hoger. Dat noemen we inflatie. We gaan even verder met het rekenvoorbeeld over rendement. Stel dat een brood nu 2 euro kost en over 10 jaar 2,50 euro. Zoals u in het rekenvoorbeeld leest, blijft uw 100 euro precies 100 euro als u er niets mee doet. In het eerste jaar kunt u dan voor 100 euro nog 50 broden kopen: 50 x 2 euro = 100 euro. Maar over 10 jaar kunt u voor 100 euro nog maar 40 broden kopen: 40 x 2,50 euro = 100 euro. Als u uw geld wel belegt, is er een behoorlijke kans dat uw 100 euro over 10 jaar is gegroeid, bijvoorbeeld tot 125 euro. In dat geval kunt u nog steeds 50 broden kopen: 50 x 2,50 euro = 125 euro. Door uw geld wel te beleggen, maakt u meer kans om te blijven leven zoals u nu doet, dan door niet te beleggen. Wel is het heel belangrijk om de premies van uw Waardewijs Pensioen op een verstandige manier te beleggen. Want het gaat over geld dat u apart zet om later goed van te kunnen leven. Verstandig beleggen is pensioengericht beleggen, met behulp van lifecycles. Wat dit is, leggen wij verderop in deze brochure uit. Kans op schommelingen Aandelen Bij beleggen horen risico s. Deze risico s kunnen groot of klein zijn. De risico s van het beleggen in aandelen van bedrijven zijn groter dan van het beleggen in obligaties (leningen). Bij aandelen heeft u ook meer kans op grote schommelingen in rendement. Bijvoorbeeld in jaar 1: 20% rendement en in jaar 2: -1% rendement. Als de koers van een aandeel stijgt, heeft u een positief rendement. Als de koers van een bedrijfsaandeel daalt, heeft u een negatief rendement. Dividend een uitkering bij winst tellen we hierin niet mee. De prijs van een aandeel kan om veel redenen sterk stijgen en sterk dalen. Daarom zijn aandelen in het algemeen een risicovolle belegging. Maar over een periode van bijvoorbeeld 15 jaar of langer is er een goede kans op een goed rendement. Obligaties Beleggen in obligaties heeft een minder groot risico dan in aandelen. De schommelingen in rendement zijn ook kleiner. Bijvoorbeeld in jaar 1: 4% rendement. En in jaar 2: -1% rendement. 4

5 Wat zijn aandelen? Als u een aandeel van een bedrijf koopt, dan wordt u voor een klein deel ook eigenaar van het bedrijf. Met alle voor- en nadelen die erbij horen. Een bedrijf kan het ene jaar veel winst maken en het andere jaar alweer verlies lijden. De koers (of prijs) van uw aandeel hangt hiervan af. En koersen schommelen soms heel erg en schommelen soms ook heel erg veel. Wat zijn obligaties? Bedrijven en landen hebben geld nodig en daarom lenen ze dit geld. Zo n lening noemen we een obligatie. Het land of het bedrijf betaalt rente aan degene die het geld uitleent. Bij landen spreken we van staatsobligaties en bij bedrijven van bedrijfsobligaties. En wat zijn dan beleggingsrisico s van obligaties? Het risico dat een land de lening niet kan aflossen, is kleiner dan dat een bedrijf failliet gaat. Daarom is een staatsobligatie niet zo n risicovolle belegging als een aandeel. Zeker als uw pensioen in zicht komt, is minder risicovol beleggen in obligaties vaak verstandig. Sparen of beleggen? Als u geld voor langere tijd niet nodig heeft, dan blijkt dat beleggen in aandelen en obligaties meer rendement oplevert dan een spaarrekening (in tabel 1 is dit gelijk aan Deposito ). Hier wordt al heel erg lang onderzoek naar gedaan. In tabel 1 ziet u daarvan enkele resultaten: Beleggingsfonds Historisch rendement de afgelopen 20 jaar Aandelen wereldwijd 8, Staatsobligaties eurolanden 4,20% Deposito 3,70% Tabel 1. Rendementen op basis van algemene waarnemingen VBA bij het ontbreken van historische gegevens. 5

6 Een goed pensioen met lifecycle-beleggen Een pensioenverzekering heeft een belangrijk doel: een pensioenkapitaal opbouwen om een pensioen te kopen. Daarop stemmen we de beleggingen van de pensioenpremie af. Dit doen we volgens een vast systeem: lifecyclebeleggen. Als een werknemer steeds dichter bij zijn pensioen komt, wordt er steeds minder risicovol belegd. Lifecycle-beleggen: beperken van risico s met een goed rendement Als een werknemer nog jong is en nog lang niet met pensioen gaat, kan hij in het algemeen wel iets meer risico nemen. Als het een jaar minder goed met zijn beleggingen gaat, heeft hij nog tijd genoeg om dit met betere beleggingsresultaten goed te maken. Maar als zijn pensioen dichterbij komt, is het verstandig om minder beleggingsrisico te nemen. Met lifecycle-beleggen nemen de beleggingsrisico s af als u dichter bij uw pensioen komt. De nieuwe beleggingsmogelijkheden per product Op welke manier en in welke lifecycles wordt belegd, wordt voor een groot deel bepaald door de variant van Waardewijs Pensioen. Wij kennen drie varianten: 1. Waardewijs Pensioen 2. Waardewijs Pensioen Compact 3. Waardewijs Pensioen Basis Waardewijs Pensioen Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen Basis Lifecyclebeleggen Mogelijk Mogelijk Alleen in lifecycle gemiddeld Opting-out met vrije Mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk fondskeuze Garantie Mogelijk (via optingout Niet mogelijk Niet mogelijk in de Basisgarantrekening) Tabel 2. Beleggingsvarianten van het Waardewijs Pensioen Toelichting op tabel 2 Bij de pensioenverzekering Waardewijs Pensioen Basis wordt automatisch en voor de hele periode in de lifecycle gemiddeld belegd. Er zijn verder geen keuzemogelijkheden. Waardewijs Compact heeft drie lifecycle-varianten: 1. Lifecycle ambitieus. Voor werknemers die iets meer risico willen nemen 2. Lifecycle gemiddeld. Voor de meeste werknemers geschikt 3. Lifecycle voorzichtig. Voor werknemers, die iets minder risico willen nemen Voor iedere Waardewijs Pensioen-variant is een aparte brochure gemaakt. In deze brochures leest u meer over de verschillen tussen de varianten van het Waardewijs Pensioen. 6

7 Opting-out: zelf beleggen Bij Waardewijs Pensioen kunnen werknemers ervoor kiezen om binnen onze beleggingsfondsen zelf te beleggen. Dit noemen we opting-out. De verantwoordelijkheid voor de beleggingskeuze ligt bij de werknemer zelf. Wij toetsen ieder jaar of de beleggingen nog wel bij het beleggingsprofiel van de werknemer passen. Hij krijgt hierover ieder jaar bericht. Garantie: iedere maand rente Naast de lifecycles en de beleggingsfondsen bieden wij de Basisgarantrekening aan. Via de Basisgarantrekening schrijven wij iedere maand rente op het pensioenkapitaal bij. Let op. Wees voorzichtig met garanties. Het is belangrijk dat u weet dat het rendement van de garantie misschien of zelfs waarschijnlijk te laag is voor een redelijk pensioen dat vergelijkbaar is met een middelloonregeling. Beleggen voor een hoog pensioenkapitaal Met het Waardewijs Pensioen (Compact/Basis) beleggen wij de pensioenpremie in de periode tot aan de pensioendatum. Zie figuur 1. Als een werknemer 21 jaar is, belegt hij dus tot aan zijn 67 e jaar (of ouder). De lijn die u ziet is, is niet recht. Dit komt door de schommelingen in het rendement van uw beleggingen. Het rendement kan dus het ene jaar hoger en het andere jaar lager zijn. Op de pensioendatum is er een bedrag opgebouwd: het pensioenkapitaal. In het voorbeeld in figuur 1 is dat euro. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit kapitaal een pensioen bij een pensioenuitvoerder. In het voorbeeld is dit (ouderdoms)pensioen euro bruto per jaar zolang als hij leeft. Hij moet hierover dus nog belasting betalen. Naast deze euro ontvangt hij mogelijk een AOW-uitkering. De lijn in de grafiek is een voorbeeld van de waardeontwikkeling van het pensioenkapitaal. Deze lijn laat schommelingen in rendement zien. Het pensioenkapitaal stijgt en daalt. Euro s pensioenkapitaal = euro euro ouderdomspensioen bruto/jr jaren voor pensioen van de werknemer met pensioen De lijn in de grafiek is een voorbeeld van de waardeontwikkeling van het pensioenkapitaal. Deze lijn laat schommelingen in rendement zien. Het pensioenkapitaal stijgt en daalt. Figuur 1. Opbouw van pensioenkapitaal 7

8 Drie lifecycles voor verstandig beleggen Als pensioenuitvoerder moeten wij verstandig beleggen. Daarvoor kennen wij drie lifecycles. Via de lifecycles bouwen we heel gelijkmatig het beleggingsrisico af. Zodat een werknemer steeds minder risico loopt als zijn pensioendatum nadert. We beleggen binnen de lifecycles in negen beleggingsfondsen. In de grafieken hiernaast ziet u de verdeling van de beleggingen binnen de drie lifecycles. overzicht. Daarop staat hoe hoog het pensioenkapitaal per werknemer kan worden, als volgens de lifecycle gemiddeld wordt belegd. Lifecycle gemiddeld De lifecycle gemiddeld is voor de meeste werknemers geschikt. Wij bouwen het beleggingsrisico voor hen af. Lifecycle ambitieus In de lifecycle ambitieus beginnen we vijf jaar later met het afbouwen van het beleggingsrisico dan in de lifecycle gemiddeld. We bouwen in totaal minder risico af dan in de lifecycle gemiddeld. Dat levert een hoger verwacht pensioen op dan in de lifecycle gemiddeld. Maar ook een groter risico op uitschieters. Deze lifecycle is voor werknemers die iets meer risico met beleggen willen nemen, omdat ze meer kans op een hoger pensioenkapitaal willen maken. Lifecycle voorzichtig In de lifecycle voorzichtig beleggen we vanaf het begin minder risicovol. Dat levert naar verwachting een lager pensioen op dan in de lifecycle gemiddeld. Maar tijdens de looptijd van de verzekering zijn er naar verwachting minder grote schommelingen in het beleggingsrendement. Als de werknemer zich aanmeldt Bij de start van de pensioenregeling krijgt de werknemer informatie over de risicoprofielen. Een risicoprofiel past bij een lifecycle. De vraag is: welke lifecycle past bij deze werknemer? Is hij of zij een ambitieuze, gemiddelde of voorzichtige belegger? Wij beleggen zijn of haar pensioenpremie en pensioenkapitaal volgens de lifecycle die bij hem past. Deze profielmeting vindt plaats via internet. De werknemer ontvangt daar alle informatie over. Tussen het aanmelden van een nieuwe deelnemer en de profielmeting door de werknemer zit soms enige tijd. In die periode moeten wij wel al de pensioenpremies ontvangen en beleggen. Wij beleggen deze pensioenpremies dan standaard volgens de lifecycle gemiddeld. Dit geldt alleen voor Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact. Na ontvangst van het beleggersprofiel passen wij dit aan, zoals de werknemer dit aan ons doorgeeft. Aan deze aanpassing ( switch ) zijn geen kosten verbonden. Het ene beleggingsfonds is risicovoller dan het andere. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, beleggen we steeds minder in risicovolle beleggingen. De lifecycle voorzichtig belegt in verhouding veel in obligaties. Hier is het beleggings risico lager, maar ook de verwachte groei. Bij een pensioenofferte ontvangt de werkgever een financieel 8

9 fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling fondsverdeling 100% 90% 70% 100% 90% 70% 100% 20% 90% 10% 70% jaar voor pensioen 20% 10% 0% jaar voor pensioen 20% 10% 0% 100% jaar voor pensioen 90% 70% 100% 90% 70% 100% 20% 10% 90% 70% jaar voor pensioen 20% 10% 0% jaar voor pensioen 20% 10% 0% 100% jaar voor pensioen 90% 70% 100% 90% 70% 100% 20% 90% 10% 70% jaar voor pensioen 20% 10% 0% jaar voor pensioen 20% 10% Lifecycle gemiddeld Lifecycle gemiddeld Lifecycle gemiddeld Lifecycle 5 ambitieus Lifecycle ambitieus Lifecycle ambitieus Lifecycle voorzichtig Lifecycle voorzichtig Lifecycle voorzichtig Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea langlopende high yield bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea euro opkomende staatsobligaties markten staatsobligaties fonds fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea investment grondstoffen grade fonds bedrijfsobligaties fonds Achmea high indirect yield vastgoed bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties aandelen fonds fonds Achmea grondstoffen wereldwijd aandelen fonds fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea langlopende high yield bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea euro opkomende staatsobligaties markten staatsobligaties fonds fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea investment grondstoffen grade fonds bedrijfsobligaties fonds Achmea high indirect yield vastgoed bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties aandelen fonds fonds Achmea grondstoffen wereldwijd aandelen fonds fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea high yield bedrijfsobligaties fonds Achmea langlopende obligaties fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds Achmea euro staatsobligaties fonds Achmea grondstoffen fonds Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea langlopende high yield bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds Achmea euro opkomende staatsobligaties markten staatsobligaties fonds fonds Achmea wereldwijd aandelen fonds Achmea investment grondstoffen grade fonds bedrijfsobligaties fonds Achmea high indirect yield vastgoed bedrijfsobligaties fonds fonds Achmea opkomende markten staatsobligaties aandelen fonds fonds Achmea grondstoffen wereldwijd aandelen fonds fonds Achmea indirect vastgoed fonds Achmea opkomende markten aandelen fonds 9

10 De beleggingsfondsen van Achmea Met lifecycle-beleggen wordt in negen beleggingsfondsen belegd. Deze fondsen voldoen zo veel mogelijk aan het beleid voor verantwoord beleggen van Achmea. Dit betekent onder meer dat bepaalde fondsen worden uitgesloten, zoals producenten van landmijnen en clusterbommen. Achmea maakt actief gebruik van haar stemrecht. Ook praten we met bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder verwacht Achmea van haar vermogensbeheerders dat zij de fondsen beoordelen op de zogenaamde ESG-factoren: Environment, Social en Governance. Dus op de aspecten milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur. Belang van spreiding bij het beleggen Een vuistregel bij beleggen is het spreiden van de beleggingen. Spreiding vergroot de kans op groei van het pensioenkapitaal. Een werknemer is dan namelijk voor het rendement niet afhankelijk van het succes van één onderneming, land of continent, beleggingsfonds of economische sector. De aandelenfondsen van Achmea 1. Achmea Wereldwijd Aandelenfonds Dit fonds belegt vooral in landen in de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Deze internationale beleggingen leveren een goede spreiding op over landen, sectoren en bedrijven. 2. Achmea Opkomende Markten Aandelenfonds Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Institutional Emerging Markets Quant Fund. Dit fonds belegt in ondernemingen in opkomende markten in de hele wereld, maar vooral in landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snel groeien. De risico s zijn groter dan in ontwikkelde landen. De beleggingsfondsen zijn grofweg te verdelen in aandelenfondsen, obligatie fondsen en overige fondsen. Hierna leggen we de verschillen tussen deze beleggingsfondsen uit. 10

11 De obligatiefondsen van Achmea 1. Achmea Euro Staatsobligatiesfonds Dit fonds belegt in obligaties die zijn genoteerd aan een beurs in de eurozone. Deze obligaties zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een overheid uit de eurozone. 2. Achmea Investment Grade Bedrijfsobligatiesfonds Dit fonds belegt in bedrijfsobligaties over de hele wereld. De beleggingen zijn gespreid over de Verenigde Staten (circa ) en de eurozone (circa ). 3. Achmea High Yield Bedrijfsobligatiesfonds Dit beleggingsfonds belegt in bedrijfsobligaties over de hele wereld met een hoge rentevergoeding. De beleggingen zijn gespreid over de Verenigde Staten (circa ) en Europa (circa ). 4. Achmea Opkomende Markten Staatsobligatiesfonds Dit fonds belegt in staatsobligaties van landen van opkomende markten, zoals landen in Zuid- Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snel groeien, maar de risico s kunnen ook groter zijn dan in de ontwikkelde landen. 5. Achmea Langlopende Obligatiesfonds Dit fonds belegt in langlopende staatsobligaties van landen in de eurozone met een stevige economie (en daarmee een hoge kredietwaardigheid). De overige beleggingsfondsen van Achmea 1. Achmea Grondstoffenfonds Dit fonds belegt in grondstoffen, zoals energie, edelmetalen en landbouw. Deze beleggingscategorie is een goede aanvulling op aandelen en obligaties. 2. Achmea Indirect Vastgoedfonds Dit fonds belegt uitsluitend in het Robeco Property Equities I EUR Fund. Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedaandelen. Meer informatie over de beleggingsfondsen vindt u op Of via uw eigen internetportal van Avéro Achmea. Samenstelling lifecycles Een belangrijke eigenschap van onze lifecycles is de zeer gelijkmatige afbouw van het beleggingsrisico. In alle lifecycles wordt in de laatste 15 jaar voor de pensioendatum geleidelijk meer belegd in langlopende obligaties. Hierdoor loopt u op de pensioendatum minder risico bij de aankoop van uw pensioen. Hoeveel pensioen u kunt aankopen, is onder meer afhankelijk van de marktrente op de pensioendatum. Hoe hoger deze rente, des te hoger uw pensioen. 11

12 Kosten voor beleggen Voor het beleggen van het pensioenkapitaal worden kosten in rekening gebracht. Een deel van de kosten verrekenen we met de koers, de Total Expense Ratio (TER). Het andere deel van de kosten verrekenen we met het pensioenkapitaal: de polisbeheerkosten. TER: Total Expense Ratio De kosten voor het beheer van de beleggingsfondsen worden uitgedrukt in de TER. Dit staat voor Total Expense Ratio. We verrekenen de TER elke dag voor 1/365 e deel met de koersen. Beleggingsfonds TER per jaar Achmea Wereldwijd Aandelenfonds 0,28% Achmea Opkomende Markten Aandelenfonds 0,45% Achmea Euro Staatsobligatiefonds 0,22% Achmea High Yield Bedrijfsobligatiefonds 0,62% Achmea Investment Grade 0,38% Bedrijfsobligatiefonds Achmea Opkomende Markten 0,64% Staatsobligatiefonds Achmea Langlopend Obligatiefonds 0,22% Achmea grondstoffenfonds 0,42% Achmea indirect vastgoedfonds 0, Aanpassen van beleggingen: switchkosten Het aanpassen van de beleggingen heet switchen. Als een werknemer met een Waardewijs Pensioen zijn beleggingen wil aanpassen, heeft hij verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn afhankelijk van de Waardewijs Pensioen-variant. Wat zijn de mogelijkheden en welke kosten verrekenen wij dan? 1. Een switch van de ene lifecycle naar de andere lifecycle. Deze switch is gratis 2. Een switch van vrije beleggingskeuze (opting-out) terug naar een lifecycle. Deze switch is gratis 3. Een switch van een lifecycle naar vrije beleggingskeuze (opting out). Op het pensioenkapitaal houden wij 25 euro per switch in 4. Switchen bij vrije beleggingskeuze. Op het pensioenkapitaal houden wij 25 euro per switch in Polisbeheerkosten Dit zijn de kosten die wij maken voor het beleggen van het pensioenkapitaal. De polisbeheerkosten houden wij per maand op het pensioenkapitaal in. Deze kosten zijn voor alle beleggingsfondsen gelijk: 0, op jaarbasis voor contracten tot 250 deelnemers. Voor de Basisgarantrekening zijn de kosten ook 0, per jaar. Deze kosten worden in mindering gebracht op de bijgeschreven rente. Wij rekenen geen aan- en verkoopkosten van aandelen en obligaties. 12

13 Daarom Avéro Achmea Avéro Achmea is onderdeel van Achmea. Achmea heeft een status hoog te houden. We zijn de grootste verzekeraar en een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland. Uw vertrouwen waard Wij beheren het pensioen van uw werknemers. Daarmee hebben we een grote verantwoordelijkheid. Want als een werknemer met pensioen gaat, moet zijn geld er wel gewoon zijn. Door deskundigen worden wij als een betrouwbare pensioenuitvoerder (A+) gewaardeerd. A+ wil zeggen dat wij onze verplichtingen op de lange termijn, zoals het uitbetalen van uw pensioen, nakomen. Dat geeft een goed gevoel. Vragen? Stel ze aan uw adviseur! Avéro Achmea werkt samen met adviseurs. Bij de invoering van onze pensioenregelingen spelen zij een zeer belangrijke rol. Zij zijn pensioendeskundige en kunnen u alles vertellen over Waardewijs Pensioen en de verschillende beleggingsmogelijkheden. Zoekt u een adviseur bij u in de buurt? Ga dan Maatschappelijk verantwoord Bij Achmea willen we als bedrijf doelbewust waarde toevoegen aan de samenleving. Door verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van onze planeet. Voor de mensen die het niet zo goed getroffen hebben. En voor onze klanten, zakelijke partners en medewerkers. Ook als het gaat om beleggen nemen we die verantwoordelijkheid. Dit geldt voor de hele Achmea Groep. We houden bewust rekening met duurzaamheid, milieu, sociale factoren en goed bestuur. 13

14 Handige websites Pensioenkijker.nl Wijzeringeldzaken.nl Mijnpensioenoverzicht.nl 14

15 Ter verantwoording Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Neem contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag Stuur ons een . Dat kan op Stuur ons een brief. Ons adres is: Avéro Achmea de Klachtenmanager Postbus AC Apeldoorn Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? Avéro Achmea is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens om: Ons bestand van relaties te beheren Fraude te voorkomen en te bestrijden Statistisch onderzoek te doen Te voldoen aan de wet Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals De Wet bescherming Persoonsgegevens De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen De gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (alleen bij zorgverzekeringen) Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Onze adviseurs geven u onafhankelijk advies. Zo bent u verzekerd op de manier die bij u past. We zijn een merk van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en de AFM onder nummer De kantooradressen van Avéro Achmea zijn: Van Asch van Wijckstraat LP AMERSFOORT Lange Marktstraat AD LEEUWARDEN Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Maken wij een nieuwe brochure? Wij maken regelmatig nieuwe brochures. Deze nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Staat er iets anders in de polisvoorwaarden? Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de polisvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in deze brochure? Dan gelden de polis voorwaarden. Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief of naar: Avéro Achmea Postbus AC Apeldoorn Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Avéro Achmea heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening in de verzekeringsbranche. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Alleen verzekeraars die eerlijke informatie geven, voortvarend dienstverlenen, goed bereikbaar zijn, de klanttevredenheid toetsen en de resultaten hiervan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en een consistent kwaliteitsbeleid voeren, komen in aanmerking voor het keurmerk. Kijk voor meer informatie op Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. 15

16 6201C Beleggen voor een goed pensioen

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Basis. Voor een goed basispensioen

Waardewijs Pensioen Basis. Voor een goed basispensioen Waardewijs Pensioen Basis Voor een goed basispensioen Pensioen als belangrijk onderdeel van uw arbeidsvoorwaardenbeleid Een goede pensioenregeling zorgt voor een onbezorgde oudedag voor werknemers. Daarmee

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering. Uw Rechten & Plichten

Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering. Uw Rechten & Plichten Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering Uw Rechten & Plichten Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Modelnummer: 42812 2 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk:

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Vergoedingen hoortoestellen 2014. Wij zijn er voor ú

Vergoedingen hoortoestellen 2014. Wij zijn er voor ú Vergoedingen hoortoestellen 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding 2014 Hoortoestellen Naturapolis (Select Zorg Plan en Zorg Plan Selectief) 1. U gaat naar een gecontracteerde audicien U betaalt een wettelijke

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Toets zelf regie over beleggen

Toets zelf regie over beleggen Toets zelf regie over beleggen 1. Ik herken me het best in de volgende uitspraak: A. Ik ben bang om te beleggen. Ik kan hiermee verlies lijden. B. Ik heb nog niet eerder belegd. C. Ik ben gestopt met beleggen.

Nadere informatie

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil - informatie voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Direct Schade Melden. Schade? Wij staan voor u klaar!

Direct Schade Melden. Schade? Wij staan voor u klaar! Direct Schade Melden Schade? Wij staan voor u klaar! Direct Schade Melden 24 uur per dag, 7 dagen in de week Heeft u schade? Wij gaan meteen voor u aan de slag Heeft u schade? Dan kunt u deze direct bij

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Gefeliciteerd! 3 Wanneer is waardeoverdracht gunstig voor u? 4 Hoe werkt waardeoverdracht? 6 Goed om even te weten. 7 2 Gefeliciteerd! U

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers

Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers Inhoud Voor elke pensioenwens een oplossing 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Even de voordelen voor uw medewerker op een rij! 6 U

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

VvE Zekerplan. Zekerheid, voordeel en gemak

VvE Zekerplan. Zekerheid, voordeel en gemak VvE Zekerplan Zekerheid, voordeel en gemak Informatie voor Verenigingen van Eigenaren 2 VvE Zekerplan Zekerheid, voordeel en gemak Als Vereniging van Eigenaren moet u veel regelen. Het VvE Zekerplan combineert

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werkgevers. Een pensioen waarmee u kiest voor zekerheid

Uitkomstzeker Pensioen voor werkgevers. Een pensioen waarmee u kiest voor zekerheid Uitkomstzeker Pensioen voor werkgevers Een pensioen waarmee u kiest voor zekerheid 2 Zeker weten dat je het goed geregeld hebt. Dat geeft rust Als u weet wat de toekomst brengt, dan kunt u zich daar op

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit 2 A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit Schade aan uw (bedrijfs)voertuigen is vervelend. Naast de kosten van schadeherstel,

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker WIA re-integratieproces Ondersteuning bij e zieke medewerker Wij help u bij e zieke medewerker Natuurlijk houdt u het verzuim binn uw bedrijf zo laag mogelijk. En u houdt zich daarbij aan de Wet verbetering

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Heeft u een hoortoestel nodig? In deze folder leest u meer over de vergoedingen van hoortoestellen. Vergoeding. Altijd zeker van

Heeft u een hoortoestel nodig? In deze folder leest u meer over de vergoedingen van hoortoestellen. Vergoeding. Altijd zeker van Heeft u een hoortoestel nodig? In deze folder leest u meer over de vergoedingen van hoortoestellen Vergoeding Altijd zeker van goede hoortoestellen Zorg 2017 Vergoeding hoortoestellen Heeft u een hoortoestel

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Hulp bij uw taken als eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Ziektewetmanagement

Hulp bij uw taken als eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Ziektewetmanagement Hulp bij uw taken als eigenrisicodrager voor de Ziektewet Ziektewetmanagement Ziektewetmanagement helpt u met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft Heeft u een WGA Uitstapverzekering

Nadere informatie

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Schade is natuurlijk ongewenst in uw bedrijf. Schades binnen uw wagenpark hebben

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis

Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis Vergoeding Hoortoestellen 2013 Vergoeding 2013 Hoortoestellen Naturapolis/Combinatiepolis (Select Zorg Plan en Zorg Plan) 1. U gaat naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Inhoud. Personeelsvoorzieningen. 3 Veel gestelde vragen. 5 Goed om even te weten. 6 2 Personeelsvoorzieningen. Een eenvoudige manier om uw

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Allianz Pensioen Beleggen Uw beleggingsmogelijkheden via Lifecycles. Bouwen aan een goed pensioen

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen. Gaat u binnenkort

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Elektrakeuring Agrarische Bedrijven. Werkinstructie

Elektrakeuring Agrarische Bedrijven. Werkinstructie Elektrakeuring Agrarische Bedrijven Werkinstructie Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Het proces op hoofdlijnen... 3 In 3 stappen naar een veilige elektrische installatie... 3 Hoe melden relaties zich aan?...

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval

De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval Inhoud Een inkomen als er iets gebeurt. 3 Even uw voordelen op een rij! 5 Goed om even te weten. 6 2 Een inkomen

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s. ToplandPolis

Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s. ToplandPolis Eén verzekeringspakket voor uw agrarische risico s ToplandPolis 2 Wat is de ToplandPolis? Een pakket met schadeverzekeringen Een verzameling van 7 rubrieken waarbinnen u de bedrijfsrisico s van uw onderneming

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie