Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice"

Transcriptie

1 Spitsmijden 2 Ervaringen front- en backoffice 2008/2009

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Spitsmijden is gericht op kennisontwikkeling 5 1. Spitsmijden Historie Concept Projecten 8 2. Facts en figures Ledenwerving Beloning Gps NS-Business Card Elektronische Voertuigidentificatie Kosten Ervaringen Frontoffice Backoffice SMS Betalen Rabomobiel Persoonlijke pagina Website Financiële beheersing kan eenvoudiger Tot slot 24 Spitsmijden

4 Voorwoord Het Nederlandse wegennet, en zeker ook de snelwegen, worden steeds drukker met alle gevolgen van dien. Overal in Nederland, en vooral rondom de grote steden, ontstaan initiatieven om de bereikbaarheidssituatie te verbeteren. Een aantal bedrijven, universiteiten en overheidsinstellingen heeft eind 2005, met het project Spitsmijden, het initiatief genomen gezamenlijk een innovatief instrument te ontwikkelen en te onderzoeken. Hierbij stond gedragsverandering op basis van een beloning centraal. De vraag was of automobilisten met behulp van een beloning te verleiden zijn om de spits te mijden. Spitsmijden is een nieuw concept aan de vraagzijde van mobiliteit en heeft toekomstpotentieel. Het beïnvloeden van de vraagzijde draagt naar verwachting ook bij aan een transitie naar duurzame mobiliteit, met als kernelementen een schoner, veiliger en leefbaarder Nederland. Uitgedaagd door de minister van Verkeer en Waterstaat, via de Taskforce Mobiliteitsmanagement, ontwikkelen regio s in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit een pakket van nieuwe proeven om de regio bereikbaar te houden. Eén van de concepten in dit pakket is Spitsmijden 2. We weten inmiddels dat financiële prikkels werken. Maar is Spitsmijden daarmee een bewezen en uitontwikkeld instrument? Spitsmijden, waarbij gedrag wordt beïnvloed met een positieve prikkel, is een jong concept. Ook internationaal bestaan er nog weinig vergelijkbare wetenschappelijke experimenten. Daarom is het van belang de kennis die voorhanden is, zo goed mogelijk te delen. Met die intentie is deze rapportage Ervaringen front- en backoffice Spitsmijden 2 opgesteld. Samenwerkingsverband Spitsmijden 2 Het samenwerkingsverband Spitsmijden 2 bestaat uit: Bereik!, ARS T&TT, Rabobank, Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Nederlandse Spoorwegen, OC Mobility Coaching, RDW en Transumo. Projectmanagement P2 managers heeft de proces- en projectleiding verzorgd Spitsmijden 2

5 Spitsmijden is gericht op kennisontwikkeling Spitsmijden heeft veel kennis opgeleverd die bruikbaar is in andere proeven; proeven met soortgelijke techniek; en proeven waarin financiële prikkels een rol spelen of waarbij Value Added Services of transitiedoelstellingen een rol spelen. Alle rapportages Spitsmijden 2 De resultaten van deze proef zijn vastgelegd in verschillende rapportages: Effecten van belonen in Spitsmijden 2; hoe verleid je automobilisten? Effecten van belonen in Spitsmijden 2; samenvatting. Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV; hoe verleid je OV-reizigers? Deelname aan Spitsmijden; welke factoren spelen een rol? Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden; wat is het, hoe werkt het en wat zijn de effecten? EVI-proef in Spitsmijden 2; chiptechnologie voor elektronische voertuigherkenning. Leerervaringen uit Spitsmijden 2. Daarnaast zijn 2 films geproduceerd over deze vervolgproef met een verkenning naar mogelijke toekomstige ontwikkeling van het concept Spitsmijden. De rapportages en de films zijn te downloaden van Rapportages andere proeven Naast de wetenschappelijke vervolgproef Spitsmijden is sprake van vele regionale projecten en enkele specifieke projecten gericht op volumereductie tijdens wegwerkzaamheden, zoals het Rijkswaterstaat project Spitsmijden A12 Gouda Zoetermeer en diverse FileMijdenprojecten. Resultaten van deze projecten zijn, of komen beschikbaar, in afzonderlijke rapportages van andere samenwerkingsverbanden. In de rapportage Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden worden er ervaringen in 10 Spitsmijden- en daaraan verwante projecten naast elkaar gezet binnen een raamwerk, dat als basis kan dienen voor nieuwe projecten en de verdere kennisontwikkeling over dit concept. Het is een rapport met een rijkdom aan inhoudelijke informatie over wat relevant is bij de opzet en inrichting van beloningsprojecten en over hoe dat kan worden vormgegeven. Eerste proef Spitsmijden De eerste wetenschappelijke proef Spitsmijden is in 2007 afgerond, mede als onderdeel van onderzoek naar demand managementconcepten binnen het nationale kennisontwikkelingsprogramma Transumo. De proef op de A12 bewees dat financiële prikkels werken: de 340 deelnemers halveerden hun ritten in de ochtendspits. Ook werd bevestigd dat flexibiliteit, thuis en op het werk bijvoorbeeld door de betrokkenheid van werkgevers van groot belang zijn. In het project Spitsmijden 1 (2006/ 2007 A12 Zoetermeer Den Haag) zijn 3 deelrapportages opgeleverd, te weten: Effecten van Belonen, met de wetenschappelijke resultaten van de proef; Experimental Design and Modelling, met de verantwoording van de proefopzet; Leerervaringen, met een aantal geleerde lessen uit de proef. Daarnaast is een film geproduceerd over Spitsmijden 1. De rapportages en de film zijn te downloaden van Spitsmijden

6 Vervolgproef Spitsmijden 2 Spitsmijden is een vernieuwend concept en lijkt kansrijk. Het is de moeite waard om het concept verder te ontwikkelen. Internationaal bestaan er nog weinig vergelijkbare wetenschappelijke experimenten en ervaringen. In november 2007 besloot de minister van Verkeer en Waterstaat dan ook in verschillende regio s meer proeven conform het Spitsmijdenconcept te stimuleren in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit. Het is van belang de kennis en ervaring - die voorhanden is bij wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers - zo breed en zorgvuldig mogelijk te delen om feiten en ficties van elkaar te onderscheiden. Met dat punt in gedachten is de tweede proef Spitsmijden ontwikkeld. Onderstaande onderzoeksvragen stonden centraal: tijdsbestendigheid: werkt belonen ook over een langere periode? andere modaliteiten: hoe belangrijk zijn alternatieve modaliteiten voor de gedragsverandering? volumereductie: leiden de spitsmijdingen van de deelnemers daadwerkelijk tot merkbaar minder spitsverkeer op de A12 of wordt de ruimte opgevuld door de latente vraag? Spitsmijden 2 bestaat uit 2 praktijkproeven: Spitsmijden voor automobilisten op de A12 op het traject Gouda - Den Haag; Spitsmijden in het openbaar vervoer op het treinreistraject Utrecht - Den Haag Spitsmijden 2

7 1. Spitsmijden 1.1 Historie In 2004/ 2005 was sprake van diverse initiatieven rondom het thema prijsbeleid en benutting van de weginfrastructuur, met uiteenlopende belangen: Rabobank Nederland: Onderzoek naar reductie van economische schade/ maatschappelijke kosten en business development van nieuwe mobiliteitsdiensten; ARS Traffic & Transport Technology: Ontwikkelen en valideren van een simulatiemodel, concepten voor prijsbeleid en technologische oplossingen/ toepassingen; WnT (Wegen naar de Toekomst): Ontwikkelen en testen van een oplossing voor tijdelijke knelpunten op de weg (Benuttingsproject); RDW: Toetsen van bestaande EVI-technologie (Elektronische Voertuigidentificatie); Swingh 1 : Ontwikkelen van een regionaal sturingsinstrument om de bereikbaarheid te vergroten; Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft: Verkrijgen van data voor onderzoek over gedragsverandering, verkeerssimulatiemodellen en bestuurlijke transitie; OC Mobility Coaching bv: Verkrijgen van data voor promotie onderzoek over de vraag hoe wordt geleerd in transitieprojecten. Voornoemde private en publieke partijen bundelden op 9 december 2005 formeel hun krachten onder de noemer Spitsmijden door in te stemmen met een plan van aanpak Spitsmijden met als doel en resultaten: Algemeen doel Uitbreiden van het repertoire van sturingsinstrumenten voor regulering van het weggebruik in de spits. Projectdoel Verkrijgen van inzicht in het verplaatsingsgedrag van forensen bij het geven van positieve prikkels indien de spits wordt gemeden. 1.2 Concept De definitie van Spitsmijden, zoals deze door de initiatiefnemers van het eerste uur wordt gehanteerd, luidt: Een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke beloning, te verleiden hun reisgedrag aan te passen. 1 Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam werken thans samen onder de naam Bereik. Spitsmijden

8 tabel 2.1 elementen uit de definitie een concept het kan op verschillende manieren en gebieden om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers het draait om doorstroming, maar ook om bereikbaarheid, milieu en veiligheid; ook buiten de spits of zonder files alle forensen op de weg en in het openbaar vervoer te verleiden hun reisgedrag aan te passen meedoen is vrijwillig het gaat om keuzes: wel of niet gaan, vervoerswijze, route, vertrektijd ook met een gedragsafhankelijke beloning de beloning van bijvoorbeeld wegbeheerders of werkgevers hangt af van het gedrag en kan verschillende vormen hebben: geld, informatie, in natura, ov-kaartje, werkgerelateerde zaken Spitsmijden is dus een breed begrip. Het beperkt zich bijvoorbeeld niet tot: de eerste proef op de A12; een vaste maatregel, methode of techniek; forensen op de snelweg; het reisgedrag van automobilisten. De bundeling van krachten van de triple O partijen (ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen) en de ondersteuning van Transumo waren cruciaal voor het succes. 1.3 Projecten Inmiddels heeft de samenwerking de volgende projecten opgeleverd: Spitsmijden 1: 2006/ 2007: A12 Zoetermeer Den Haag Spitsmijden 2: 2008/ 2009: A12 Gouda Zoetermeer Den Haag 2009: treinen Utrecht Den Haag Aanvullend is Rijkswaterstaat (RWS) een Spitsmijdenproject op de A12 gestart tussen Gouda en Zoetermeer in het kader van de wegwerkzaamheden. Dit project eindigt op 31 december In Spitsmijden 2 zijn Transumo, NS en Rijkswaterstaat toegetreden tot de stuurgroep Spitsmijden 2

9 2. Facts en figures In dit hoofdstuk staat een aantal kwantitatieve gegevens over de opzet van de proef Spitsmijden Ledenwerving aantal brieven verzonden definitief aantal deelnemers 771 Met een respons van 22% (gebaseerd op de oorspronkelijke deelnemers) is de ledenwerving succesvol verlopen. Waarschijnlijk is deze hoge respons te danken aan: de opgebouwde ervaring in Spitsmijden 1; deelnemers herkenden Spitsmijden; in Spitsmijden Gouda - Zoetermeer - Den Haag is actieve marketing in samenwerking met werkgevers uitgevoerd, waaronder Ministerie van V&W, ANWB, KPN, Logica, Rabobank Den Haag en ARS T&TT. tabel 3.1 verdeling naar sekse definitief aantal deelnemers N = 771 % aantal mannen % aantal vrouwen % tabel 3.2 verdeling naar zone 3 deelnemers zone 1 Gouda - Zoetermeer 567 deelnemers zone 2 Zoetermeer - Den Haag 705 deelnemers zone 1 en tabel 3.3 verdeling naar herkomst definitief aantal deelnemers N = 771 % deelnemers uit Gouda 86 11% deelnemers uit Zoetermeer % Elders % 2 Aan het eind van de proef waren dit nog 771 deelnemers. De proef begon met 799 deelnemers. Een aantal deelnemers moest de deelname beëindigen door bijvoorbeeld verhuizing of een andere werklocatie. 3 Spitsmijden 2 bestond uit 2 zones. Per traject kon een deelnemer 4 per spitsmijding verdienen Spitsmijden

10 Binnen de groep van 771 deelnemers, die meededen aan de beloningsproef, hebben we ook nog nader onderzoek uitgevoerd, te weten: gebruik van gps-logging; gebruik van NS-Business Card; gebruik van Elektronische Voertuigidentificatie (EVI 2). tabel 3.4 Aanvullend onderzoek deelnemers Gps-gebruik (via Rabomobiel) 230 NS-Business Card (via NS) 57 EVI-2 (via RDW) Beloning De hele proef, van initiatief tot evaluatie, duurde van 1 januari 2008 tot 1 november De beloningperiode van 9 maanden begon op maandag 8 september 2008 en eindigde op vrijdag 29 mei Het aantal beloningsdagen in Spitsmijden 2 was netto 162 werkdagen. Het invullen van het logboek en de enquête en het doorgeven van wijzigingen in persoons- en kentekengegevens vormden een voorwaarde voor uitbetaling van de beloning. Deze voorwaarde is vanaf maart 2009 gehanteerd. tabel 3.5 Beloningsvorm N % Waarde Spitsmijden % 4 per spitsmijding per zone Gps-logging % 90% reductie op aanschaf smartphone NS-Business Card 57 7% 20% korting per reis (kaart is gratis aangeboden, normaliter 30) EVI % 100 eenmalig per persoon Spitsmijden 2

11 Op de filevrije dag (7 oktober 2008) is een dubbele beloning uitgekeerd aan de deelnemers. Voor alle spitsmijdingen is per deelnemer gemiddeld 565 uitgekeerd. Verspreid over 162 werkdagen (tijdens vakanties, feestdagen en weekenden was het niet mogelijk een beloning te verdienen) betekent dit: gemiddeld een beloningswaarde per dag/ per deelnemer van: 3,48 hoogst uitgekeerde bedrag: laagst uitgekeerde bedrag: Gps In Spitsmijden is ook gps-technologie onderzocht. Deze techniek zal in de toekomst een prominente rol spelen bij Anders Betalen voor Mobiliteit. Smartphone Spitsmijden heeft, in samenwerking met Rabomobiel en ARS T&TT, de gps-technologie beproefd met een smartphone. In totaal namen 230 Spitsmijden-deelnemers gedurende 8 maanden deel aan deze extra proef. Zij mochten na afloop de smartphone behouden. De software op de smartphone registreerde iedere seconde de plaatsbepaling van de telefoon en verzond deze informatie regelmatig naar de centrale database. Deelnemers zijn verzocht de telefoon iedere rit (dus ook naast de woon-werkrit tijdens de ochtendspits) ingeschakeld mee te nemen in de auto. Hierdoor ontstond een compleet beeld van het reisgedrag van de deelnemer. Ervaringen Uit deze proef met gps-technologie zijn enkele interessante gegevens naar voren gekomen. Ten eerste is het aantal records, dat gedurende de looptijd van de proef is geregistreerd, extreem hoog: ongeveer 120 miljoen. Niet al deze records bleken bruikbaar. Aangezien het in deze proef maar om 230 deelnemers ging, kunnen we concluderen dat het gegenereerde aantal records bij een landelijke implementatie van Anders Betalen voor Mobiliteit enorm hoog zal zijn. Dat stelt eisen aan de systeembouw. Wellicht is het noodzakelijk software in te zetten die minder gegevens genereert of die, door gebruik te maken van compressietechnieken, de datastroom aanzienlijk kan verminderen. Een andere leerervaring betrof de logistiek van de levering van de smartphones. Dit was complexer dan aanvankelijk ingeschat. Om individuele deelnemers te kunnen volgen, is het van belang dat ieder apparaat een unieke identifier heeft die bekend is bij de centrale database. Vervanging van een smartphone kostte daardoor veel extra tijd en inspanning van de frontoffice Spitsmijden. Doordat de levering van een nieuwe smartphone langer duurde dan verwacht, heeft niet iedere deelnemer gedurende de 8 maanden voor elke rit gps-informatie opgeleverd. Een smartphone als gps-registratiemiddel kent beperkingen. Bovendien is een smartphone mobiel en daardoor kwetsbaar. Er zijn 8 smartphones defect gegaan en tijdens de proef vervangen. Spitsmijden

12 2.4 NS-Business Card Bij de eerste proef Spitsmijden is niet geëxperimenteerd met het verleiden van de automobilist om het openbaar vervoer te nemen. In Spitsmijden 2 was dit nadrukkelijk wel de bedoeling. Daarom is NS benaderd mee te denken of en hoe de trein als aantrekkelijk alternatief voor deelnemende automobilisten kan worden ingezet. Binnen de proef zou het naar verwachting om een relatief kleine groep reizigers gaan, die NS binnen de bestaande capaciteit (trein én P+R Gouda) op het traject richting Den Haag Centraal kon opvangen. Het aanbod diende aan een aantal voorwaarden te voldoen: gemakkelijk en flexibel in het gebruik (niet nodig om vooraf een kaartje te kopen of dat het mogelijk is om in het traject te variëren); het reisgedrag moest meetbaar zijn om te kunnen monitoren. Een (bestaande) propositie, die in dit geval zeer goed inzetbaar bleek, was de NS-Business Card. Kenmerken NS-Business Card via internet of telefoon kan een reiziger een reis vooraf boeken onder vermelding van het kaartnummer; de reizen worden achteraf gefactureerd; normaal gesproken via de werkgever die het verschuldigde bedrag al dan niet verrekent met het salaris (tijdens de proef zijn de gebruikskosten van de kaart door middel van automatische incasso door TC&O rechtstreeks met de deelnemers verrekend); 20% korting op reizen na uur; de mogelijkheid via internet of telefonisch met 10% korting een taxi te reserveren; korting op het P+R tarief (met deze kaart geldt hetzelfde tarief als met een jaarabonnement); aanschafkosten per kaart 30 (voor de deelnemers gratis). Inrichting Oorspronkelijk was de insteek dat alle deelnemers aan de proef automatisch een NS-Business Card zouden ontvangen. Dit om het gebruik van de trein als alternatief voor alle deelnemers zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te maken. In de praktijk bleek het niet mogelijk de deelnemers op deze wijze van een Business Card te voorzien, omdat voor de automatische incasso een handtekening was vereist. Aanmelding en frontoffice alle deelnemers aan de proef ontvingen een met het aanbod kosteloos de NS-Business Card via de website van Spitsmijden aan te vragen; na ondertekening en verzending van het formulier aan TC&O kreeg de deelnemer de Business Card thuis toegestuurd. De frontoffice van Spitsmijden was zowel tijdens de aanmelding als de proef eerste aanspreekpunt voor vragen van deelnemers over de Business Card Spitsmijden 2

13 Gebruik In totaal hebben 57 Spitsmijden deelnemers de Business Card aangevraagd. Van degenen, die de kaart hebben aangevraagd, heeft 54% deze ook daadwerkelijk gebruikt om een of meerdere reizen te boeken. Dit is duidelijk hoger dan het gemiddelde gebruik bij businesscards bij bedrijven. Dit valt deels te verklaren uit het feit dat veel (lease)bedrijven de Business Card standaard verstrekken aan hun werknemers. In het geval van Spitsmijden hebben deelnemers de moeite genomen de kaart zelf aan te vragen en dus een expliciete keuze voor de card gemaakt. Daarmee was sprake van een heldere intentie om de kaart te gaan gebruiken. Ervaringen Maak aanschaf NS-Businesscard laagdrempelig De wens was om alle deelnemers te voorzien van een NS-Business Card. In de praktijk bleek dat echter niet mogelijk, omdat voor de automatische incasso een gebruikersovereenkomst met handtekening nodig was. Deelnemers werd gevraagd de overeenkomst te downloaden van de website van Spitsmijden, te ondertekenen en te retourneren. Dit leidde ertoe dat uiteindelijk slechts 57 deelnemers de kaart ook daadwerkelijk hebben aangevraagd. Door eerder het proces van aanvragen te beschrijven en helder te krijgen, was het wellicht mogelijk geweest de aanvraag te integreren in de aanmeldingsovereenkomst, waardoor achteraf niet nog een extra handeling van de deelnemer nodig was geweest. Bepaal vooraf afhankelijkheden en (mogelijke) gevolgen daarvan Bij de start van het project was de intentie om ook 2 maanden te experimenteren met de prijzen van een treinreis en de gevolgen daarvan op het (trein)reisgedrag. Echter, doordat slechts een beperkte groep daadwerkelijk in het bezit was een Business Card was de doelgroep daarmee al zeer beperkt. Doel was vooral het effect te meten bij de deelnemers die nog niet eerder met te trein hadden gereisd. Om het voor deze doelgroep mogelijk te maken was het echter eerst noodzakelijk dat zij in het bezit waren van een Business Card. Eerder was al gebleken dat het actief aanvragen door de deelnemers zelf tot relatief weinig respons had geleid. Zodra duidelijk werd dat het aantal aanvragen voor de Business Card beperkt bleef, was het wellicht voor de hand liggend geweest naar alternatieven te kijken om toch voor een brede groep een kortingsactie op te zetten. 2.5 Elektronische Voertuigidentificatie 4 Ten behoeve van de signalering en registratie van deelnemende voertuigen in het project Spitsmijden heeft de RDW Elektronische Voertuigidentificatie (EVI) toegepast. In samenwerking met TNO is een pilotversie van het beoogde EVI-systeem ontwikkeld en toegepast. Dit systeem is getest in samenwerking met TNO en de Oostenrijkse firma Kapsch. EVI-microchip Central unit and RFID-reader GPS-OBU Backoffice System components EVI-chip Alle deelnemende voertuigen zijn uitgerust met een EVI-chip. De chip is de feitelijke drager van de Elektronische Voertuigidentificatie en bevat het identificerende gegeven van het voertuig. 4 Er is op aanvraag een uitgebreide rapportage beschikbaar met EVI-ervaringen bij de RDW. Spitsmijden

14 Central unit en RFID-reader Ten behoeve van het lezen van de EVI-chip en de interne communicatie over de gelezen identificatie heeft ieder deelnemend voertuig een RFID-reader en een central unit ingebouwd gekregen. De voeding kwam van de sigarettenaansteker. GPS-OBU Daarnaast zijn de deelnemende voertuigen uitgerust met een On Board Unit (OBU). De toegepaste OBU combineert gps-informatie met de voertuigidentificatie, die via de central unit en de RFIDreader uit de EVI-chip is gelezen. De OBU zendt de verzamelde data periodiek draadloos (GPRS) naar de backoffice. Backoffice systeem Het backofficesysteem bestaat uit 2 systeemdelen, te weten: gps/ EVI-ontvangst- en registratiesysteem: zorgt voor het ontvangen en vastleggen van de ruwe gps-data en de meegeleverde EVI-data die de OBU periodiek aanbiedt; gps/ EVI-beheersysteem: zorgt voor het beheer op de verschillende gegevensverzamelingen in de registratie, het raadplegen van de registratie en het plotten van informatie op een grafische kaart. Deelnemers De deelnemers aan het EVI-deel van de proef zijn onder te verdelen in 2 groepen: deelnemers aan de EVI-proef en testdeelnemers. De testdeelnemers hebben maar een korte periode deelgenomen. Het doel was de proef met 25 deelnemers uit te voeren. Eén deelnemer haakte vlak voor de inbouw af, een ander is niet verschenen bij de inbouw. Besloten is om het aantal deelnemers op 23 te houden, omdat dit naar verwachting voldoende testinformatie op zou leveren. tabel 3.6 Soort deelnemer Aantal Deelnemer aan Spitsmijden Gouda - Den Haag 771 Deelnemer aan EVI-proef 23 Testdeelnemer EVI-proef 5 Metingen In totaal zijn in de periode van 2 maart 2009 tot en met 29 mei 2009 meer dan 25 miljoen gpsmetingen ontvangen. Daarbij dienen de volgende kanttekeningen te worden gemaakt: bij 6 voertuigen stond er permanent stroom op de sigarettenaansteker waardoor de OBU continu aan stond. Dat heeft geresulteerd in een continue stroom van gps-metingen van die voertuigen. Er werden ook metingen doorgegeven als de voertuigen stilstonden; 5 EVI-configuraties zorgden voor nagenoeg alle foutsituaties. Hiervan zijn er 4 die continu (7x24) meetgegevens hebben uitgezonden (zie hierboven). De verstoringen worden toegewezen aan het werken met een prototype en de bijbehorende kinderziektes. Door het geringe aantal ingezette EVI-configuraties wordt het totaalbeeld door deze 5 EVI-configuraties onevenredig beïnvloed; van 2 OBU s is na 2 proefdagen geen signaal meer ontvangen, terwijl er wel met het voertuig is gereden; een aantal RDW- en TNO-medewerkers heeft als testpersoon meegedaan aan de proef. Terwijl de meesten slechts enkele weken deelnamen, heeft 1 RDW-er gedurende de gehele proef als testdeelnemer gefungeerd Spitsmijden 2

15 De hierboven genoemde groepen hebben het aantal metingen, de kwaliteit daarvan en het gemiddeld aantal ritten sterk beïnvloed. In de onderstaande tabel maken we bij de statistische gegevens daarom onderscheid tussen totaal en geschoond (respectievelijk alle OBU s en alle OBU s zonder de bij de tweede bullit genoemde 5 probleemconfiguraties). Metingen van testpersonen zijn in het geheel niet meegenomen bij de analyse. in de periode 2 maart 29 mei 2009 hebben 23 deelnemers in totaal ruim 26 miljoen EVI-/ gps-metingen opgeleverd; 6 EVI-configuraties zijn continu actief geweest gedurende de proef; ook in stilstand hebben deze configuraties EVI-/ gps-data geleverd. Dat heeft gezorgd voor een overvloed aan EVI-/ gps-metingen; 5 configuraties zorgden voor nagenoeg alle foutsituaties, 4 daarvan behoorden tot de bovengetabel 3.7 Soort gegeven Totaal Geschoond gps-metingen aantal ritten aantal kilometers gemiddeld aantal gps-metingen per voertuig per dag gemiddeld aantal ritten per voertuig per dag 1,08 1,16 gemiddeld aantal km per voertuig per dag 51,9 52,2 percentage EVI correct 57,9% 95,7% percentage EVI leeg 7,0% 2,1% percentage interne fouten (code 500 meldingen) percentage EVI kan niet gelezen worden (code 502 meldingen) 4,5% 0,3% 30,6% 1,8% Verstoringen Spikes In de route komt een gps-positie voor die ver (100 meter tot meer dan een kilometer) verwijderd ligt van de vorige positie. Er wordt in 1 seconde als het ware een uitstapje gemaakt. Dit gaat vanzelfsprekend gepaard met een enorme acceleratie. Door te filteren op maximale acceleratie kunnen spikes worden gewist. Grid-effect Gps-posities kunnen op 5 tot 10 meter nauwkeurig worden bepaald. Tijdens een verplaatsing kan op basis van al die meetpunten een route met bijbehorende afstand worden vastgesteld. Echter, op het moment dat een voertuig stilstaat, terwijl de gps-meting doorgaat, wordt niet steeds exact dezelfde positie bepaald, maar verschuift deze steeds iets in willekeurige richting binnen een beperkte straal. Bij het plotten van die posities lijkt het voertuig dan ook steeds te bewegen. Bij het berekenen van afgelegde afstanden op basis van de gps-metingen kan dit leiden tot behoorlijk wat extra kilometers. Time to first fix Voor het bepalen van een gps-locatie heeft de gps-ontvanger het signaal van minimaal 4 satellieten nodig. Op het moment dat de gps-ontvanger wordt geactiveerd, zoekt deze eerst de zichtbare satellieten. Zolang er nog geen fix is met minimaal 4 satellieten is de gps-positie niet nauwkeurig vast te stellen. Dit leidt tot het moment van de volledige fix tot een onvolledige of onnauwkeurige route. Resultaten EVI-proef Spitsmijden

16 noemde categorie continu zenden configuraties. De foutsituaties zijn toe te schrijven aan het werken met een prototype. Om een reëel beeld te krijgen van het functioneren van EVI zijn deze foutsituaties ten behoeve van de analyse gefilterd. Na filtering bleven er nog ruim 9,3 miljoen metingen over; van deze metingen werd in 95,7% van de gevallen de EVI-gegevens correct uitgelezen. In 2,2% werd helemaal geen EVI meegegeven, in 2,1% was er sprake van een foutsituatie; tijdens de proef is bij 8 deelnemers geconstateerd dat er of geen metingen (meer) doorkwamen of geen EVI-gegevens. Bij deze deelnemers zijn de central unit en reader tijdens de proef vervangen. Daarna is het aantal correcte EVI-metingen significant toegenomen; van de niet of slecht functionerende configuraties hebben we niet kunnen vaststellen waar het probleem zich heeft voorgedaan. TNO heeft in de gevallen waarbij na vervanging van de central unit en reader de meetgegevens goed doorkwamen, geen technische gebreken aan de sets kunnen vaststellen. 2 OBU s hebben gedurende de proef na een aantal praktijkdagen geen data meer opgeleverd. Het is niet bekend wat daarvan de oorzaak is. Dit is in onderzoek bij de leverancier Kapsch; de verstoringen, die normaliter aan het gebruik van gps kleven, zijn ook in deze proef opgetreden, zoals het grid-effect, time to first fix en de zogenaamde spikes; de backoffice is gedurende de proef 100% betrouwbaar gebleken. Op kunt u het rapport EVI-proef in Spitsmijden 2; chiptechnologie voor elektronische voertuigherkenning downloaden met uitgebreide proefresultaten. Conclusies binnen EVI-proef filtering van gps-gegevens is noodzakelijk zodra gps-data wordt vertaald naar gereden kilometers; ter voorkoming van onnodig veel meetgegevens is contactgestuurde voeding van met name de OBU vereist; het werken met gps-data vereist speciale aandacht vanwege de enorme hoeveelheid te ontsluiten data. Daarbij moet worden gedacht aan aggregatieniveaus, indexering, etcetera. Conclusies EVI het is aangetoond dat het EVI-concept in de praktijk kan werken; er is een stap voorwaarts gezet op het gebied van de ontwikkeling van EVI; binnen de RDW is veel kennis en ervaring opgedaan over EVI alsook het werken met gps; het EVI-concept met een chip die onlosmakelijk aan het voertuig is verbonden, is technologisch vernieuwend maar met deze Spitsmijdenproef nog niet uitgebreid getest; voor het correct functioneren van de OBU zal bij het inbouwen rekening gehouden moeten worden met merk- en type gebonden omstandigheden en is derhalve maatwerk. Toekomstperspectief om de RDW-kerntaak waken over de voertuigidentiteit ook in de toekomst naar behoren te kunnen blijven uitvoeren, moeten we nu aandacht geven aan EVI; de investeringen in EVI moeten we daarom zien als een lange termijninvestering; Spitsmijden 2

17 de ontwikkeling van EVI vergt nog de nodige aandacht om te komen tot een in de praktijk inzetbaar systeem. Daarbij moeten we aandacht geven aan het beveiligingsvraagstuk en de combinatie met overige in-car-systemen/ -devices; de door TNO ontwikkelde onlosmakelijke bevestiging van de EVI-chip zouden we in de praktijk moeten beproeven; toekomstgedachte is een netwerk van EVI-chips in een voertuig. Bij een volgende stap in de ontwikkeling zouden we moeten kijken naar dat samenspel van meerdere chips in een voertuig; idealiter zouden chips in de kentekenplaten en onlosmakelijk in het voertuig aangebrachte chips in een netwerk met elkaar moeten communiceren. Als 1 van de chips corrupt raakt, dan moet dat voor handhavers op afstand zichtbaar zijn; het EVI-concept is interessant en bruikbaar voor verzekeraars, politie en fabrikanten. Het is raadzaam voor de verdere ontwikkeling van EVI deze partijen nader aan te haken; een EVI-concept zal in de toekomst nooit alleen nationaal worden ingevoerd. Het is daarom raadzaam om ook in Europees verband samenwerking te zoeken. 2.6 Kosten De totale kosten van Spitsmijden 2 bedragen: tabel 3.8 projectkosten Out of pocket kosten Uren partners (met vergoeding) Uren partners (zonder vergoeding) Totaal 1,3 miljoen (waarvan bijna aan beloningen) 0,9 miljoen 1,0 miljoen 3,2 miljoen Spitsmijden

18 3. Ervaringen We onderscheiden een frontoffice en een backoffice. 3.1 Frontoffice De bemensing van de frontoffice is per 13 mei 2008 ingezet op 0,5 fte verdeeld over 5 werk-dagen. Voldoende voor het inlezen en verlenen van hand- en spandiensten in de werving van deelnemers, wervingscampagne voor werkgevers in juni en het eerste mailverkeer dat daarop volgde. Daarnaast is een privacybeleid met procedures ontwikkeld. De voornaamste taak van de frontoffice betrof de communicatie met de deelnemers. De frontoffice handelde eenvoudige vragen zelf af, volgens een vooraf ontwikkeld script. Complexere vragen zijn volgens een verwerkingsprotocol doorverwezen naar specialisten van diverse deelnemende backoffices (zoals SMS Betalen, Rabomobiel, ARS T&TT, RDW, etcetera). Persoonlijke kennismaking tussen medewerkers van de frontoffice en de diverse backoffices vergrootte de effectiviteit en efficiency richting de deelnemers. Alle klantcontacten zijn geregistreerd in een door ARS T&TT ontwikkeld CRM (Customer Relationship Management) systeem. Wervingsperiode Tijdens de wervingsperiode zijn vooral vragen binnengekomen over het normale reisgedrag (het reisgedrag van deelnemers vóór de beloningsperiode). Dat was immers bepalend voor het aantal haalbare spitsmijdingen en daarmee de maximaal haalbare beloning. Ook werd veel aandacht besteed aan vragen over foutmeldingen bij het invullen van de gegevens, activeren van de aanmelding, begin- en einddatum van de proef, wat er gebeurt wanneer je gedurende de looptijd van de proef van baan verandert en of je de Rabomobiel na afloop van de proef mag houden. Het deelnemershandboek is vlak voor aanvang van de proef verstuurd en er is een FAQ op de website geplaatst. Toch bleek dat veel deelnemers er voor kozen met een vraag, die in het handboek of op de website reeds stond beantwoord, contact op te nemen met de frontoffice. Het is interessant om na te gaan waarom deelnemers bekende informatie nog eens checken of waarom men wellicht geen kennis heeft genomen van beschikbare informatie. In juli en september 2008 ontving de frontoffice gemiddeld 175 deelnemermails per week. In de vakantiemaand augustus 2008 betrof dit gemiddeld 25 mails per week. Tijdens de wervingsperiode heeft de frontoffice ook ondersteuning geboden bij de werving via de werkgevers. Beloningsperiode Vanaf de werkelijke startdatum van de proef, op 8 september 2008, kreeg de frontoffice met pieken te maken. De arbeidsomvang in september en oktober van 30 uur per week bleek niet genoeg om de inkomende 650 mails te verwerken (dit betrof veelal vragen over het normaal reisgedrag, de berekening van de beloning en SMS Betalen). Om die reden is in die periode extra capaciteit ingezet. De digitale nieuwsbrieven en aanvullende mailings (dit betrof mededelingen die niet voor alle deelnemers waren bedoeld, zoals over Rabomobiel) werden standaard op vrijdag verstuurd. Na een dergelijke verzending kreeg de frontoffice regelmatig met een piek aan vragen te maken, waardoor het soms onmogelijk was om de afgesproken termijn van beantwoording (binnen 3 werkdagen) te handhaven Spitsmijden 2

19 Veel deelnemers hadden vragen over de opbouw van de beloning en de berekening van het normale reisgedrag. Deze deelnemers dachten dat het normale reisgedrag te laag was, 2 deelnemers hebben een officieel bezwaar ingediend. Geen enkele deelnemer heeft echter om die reden zijn deelname beëindigd, veelal omdat de toelichting van de frontoffice afdoende was. Persoonlijk contact (telefoon) werd door veel deelnemers op prijs gesteld. Met name wanneer zij ontevreden waren (bijvoorbeeld over SMS Betalen of het normale reisgedrag) of wanneer er onduidelijkheid was over het activeren van SMS Betalen, (de techniek van) Rabomobiel, of het invullen van het logboek. Het intensieve, telefonische contact heeft er zeker voor gezorgd dat deelnemers ook bij vragen gemotiveerd bleven. De meeste telefonische contacten met deelnemers hebben plaatsgevonden in oktober, november, december en januari. In de maanden november en december 2008 zijn 300 mails binnengekomen. Vanaf januari 2009 loopt dit aantal terug van 250 naar 200 vanaf maart. In totaal heeft de frontoffice ruim mails ontvangen van deelnemers. Per werkdag stelde gemiddeld 1,5% van de deelnemers een vraag per telefoon of . Deelnemers ontvingen automatisch een bevestiging en er werd gestreefd naar beantwoording binnen 3 werkdagen. Omdat deelname aan de proef vrijwillig was, is bewust gekozen voor een hoog serviceniveau naar deelnemers, zodat deze gemotiveerd bleven voor deelname, ook over een langere periode. 3.2 Backoffice Het uitvoeren van een proef als Spitsmijden was onmogelijk geweest zonder een goed bemensde backoffice. Tijdens de proef is diverse keren het belang hiervan gebleken. Hoofdtaken van de backoffice waren: deelnemerscommunicatie (handboek, bellen, , website, nieuwsbrief, FAQ bijhouden); deelnemersadministratie (contracten, NAW-gegevens deelnemers bijhouden, mutaties kentekens 1e, 2e, 3e in gezin, overige mutaties deelnemergegevens, enquêtes, checken digitale logboeken); Spitsmijden

20 procedures (beloningsmanagement, controles op techniek, betalingen, etcetera); secretarieel (notulen, besluiten vastleggen, archivering, documentatie, ondersteuning kernteam en stuurgroep); voorbereiden uitkeren beloningen. Gedurende de proef zijn er - ondanks een handboek, nieuwsbrieven en een FAQ op de website - toch veel vragen gesteld door deelnemers. Veel mensen stellen toch prijs op persoonlijk contact, ondanks dat hun vraag ook al vaak werd beantwoord in een van de genoemde middelen. Mogelijk vinden mensen het makkelijker om te bellen of te mailen dan een antwoord zelf op te zoeken. Daarnaast is gebleken dat grote bestanden (zoals het handboek) door veel deelnemers niet konden worden geopend (als gevolg van een stremming door de provider, of omdat deelnemers niet over de juiste software beschikten, in dit geval het gratis te downloaden Adobe Reader). Tot slot zijn door de frontoffice veel mutaties doorgevoerd als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij deelnemers zoals verhuizing, andere auto, kentekenregistraties van tweede en derde voertuigen binnen het gezin, etcetera. Een voordeel bij Spitsmijden was dat een groot deel van de backoffice in hetzelfde gebouw was gevestigd als de frontoffice, waardoor korte communicatielijnen mogelijk waren. Voor een aantal zaken was de backoffice echter op een andere locatie gevestigd, zoals voor Rabomobiel, SMS Betalen en EVI. De frontoffice vormde (met uitzondering van technische vragen over Rabomobiel) het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers, maar moest zelf wel geregeld de antwoorden via de backoffice ontvangen. Kentekenwijzigingen werden door de frontoffice als gebeurtenis in het CRM (Customer Relationship Management) systeem geplaatst, evenals beëindiging van de deelname en wijzigingen in persoonsgegevens. De definitieve verwerking en goedkeuring vond echter plaats door medewerkers van de backoffice. Dat geeft weliswaar een extra controle, maar neemt ook enkele werkdagen extra tijd in beslag waardoor de beantwoordingstermijn van 3 werkdagen soms in het geding kwam. Daarnaast kon de deelnemer de wijziging niet direct op zijn persoonlijke pagina zien. Ook wordt een extra belasting van de backoffice gevraagd. De vraag is of dit wenselijk is en of niet meer activiteiten bij de frontoffice moeten worden belegd. Extra voordeel is in dat geval ook dat het totaaloverzicht dan bij de frontoffice ligt. De complexiteit neemt in dat geval wel toe voor de frontoffice, alsmede de benodigde capaciteit. Om de backoffice zo efficiënt mogelijk te laten opereren is een goed CRM systeem onontbeerlijk. Daarnaast is gebleken dat toegang tot dit CRM en de mailbox vanaf een andere werklocatie ook noodzakelijk is. Nieuwsbrieven en mailings werden bijvoorbeeld standaard op vrijdag verstuurd en op die manier kon de backoffice in het weekend, indien nodig, actie ondernemen. Vanzelfsprekend moet hierbij de privacywetgeving nauwkeurig worden nagestreefd. 3.3 SMS Betalen Het openen van een mobiele portemonnee van SMS betalen vormde in eerste instantie een verplichting voor deelname. Rabo SMS Betalen is een mobiele betaaldienst waarmee een gebruiker door middel van een sms rechtstreeks geld kan overmaken naar iedereen met een Nederlands 06-nummer. De bedoeling was de beloning maandelijks over te maken naar deze mobiele portemonnee. Deelnemers konden dit bedrag dan zelf doorstorten naar hun eigen bankrekening. Het openen van een mobiele portemonnee is gratis. Er zijn wel gebruikskosten, maar om dat te compenseren kregen alle deelnemers, na invoering van een actiecode, een startbedrag van 10 in hun portemonnee gestort. De verplichting van de mobiele portemonnee voor de proef Spitsmijden gaf diverse problemen: deelnemers waren niet te overtuigen van het nut van SMS Betalen voor deze specifieke toepassing (uitbetaling van beloning). Deelnemers prefereerden directe storting op hun bankrekening; de mobiele portemonnee kent een standaard maximum saldo van 150. Dit is voor Spitsmijden te laag, omdat deelnemers in 4 weken een hoger bedrag kunnen opbouwen. Het wettelijk maximum saldo is 499 en er zijn gesprekken gevoerd om dat voor Spitsmijden in te stellen; in eerste instantie was toegezegd dat een overschot op de portemonnee automatisch naar de bankrekening zou worden afgeroomd. Deze functionaliteit was echter nog niet gereed waardoor Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Samenvatting 2008/2009 Spitsmijden: Een veelbelovend concept Spitsmijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke

Nadere informatie

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. De proef Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. 2 Doelstellingen Algemeen: Uitbreiden van het repertoire sturingsinstrumenten weggebruik

Nadere informatie

Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW. Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006

Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW. Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006 Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006 Inhoud Inleiding Het project en de proef Technieken Yeti smartphone Technieken

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Hoe verleid je automobilisten? 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Rapportages Spitsmijden 2 5 1.2 Samenwerkingsverband Spitsmijden 2 5 1.3 Rapport Effecten

Nadere informatie

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Martijn van Elk, Rik Vree, Marina Meens April 2008 1. Scope Voor de communicatie

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden?

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven y.vanvelthoven-aarts@sre.nl Pierre van Veggel APPM Management Consultants

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Inleiding Is de automobilist te verleiden de spits te mijden? Het antwoord geeft de proef Spitsmijden. Tijdens de 50 werkdagen durende proef zochten 340 frequente

Nadere informatie

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Inleiding: de aard van de Studentenfietsregeling voor het goede doel De Studentenfietsregeling heeft als hoofddoel om studenten in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Inleiding: de aard van de Kortingsregeling Tweewielers De Kortingsregeling Tweewielers heeft als hoofddoel om automobilisten in (de regio) Rotterdam gemiddeld minimaal

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) hem voor het ondernemersexamen taxivervoer

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Resultaten en conclusies 4 3. Het EVI-systeem 7. 3.1. Systeemcomponenten 7 3.2. Locatieoverzicht 8. 4. De Voorbereidingsfase 9

1. Inleiding 3 2. Resultaten en conclusies 4 3. Het EVI-systeem 7. 3.1. Systeemcomponenten 7 3.2. Locatieoverzicht 8. 4. De Voorbereidingsfase 9 I NHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Resultaten en conclusies 4 3. Het EVI-systeem 7 3.1. Systeemcomponenten 7 3.2. Locatieoverzicht 8 4. De Voorbereidingsfase 9 4.1. Selectie leverancier OBU 9 4.2. Selectie

Nadere informatie

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING Gezamenlijke verantwoordelijkheid ING huldigt het standpunt dat de werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid draagt om zijn woon-werkverkeer goed te regelen. Daarbij hebben de werkgever en

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur ARS T&TT 13/09/2013 Nulmeting Werven onder frequente spitsrijders Inschrijving deelnemers Registratie verplaatsingen

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Productvoorwaarden Reis je Rijk 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Begrippen De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Bijlage 1, versie april 2016 FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Nadere informatie en beoordelingscriteria Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD

HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD Artikel 26:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. Aanvraagformulier

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Privacy Statement 29 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie

Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie Inleiding Transities zijn langlopende veranderingsprocessen die Rotmans (2006) als volgt omschrijft: Een transitie is

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Spitsmijden wordt SpitsScoren! Verdien tot 130 euro per maand! Wat is SpitsScoren? Niet in de spits De route naar het werk kan soms lang duren.

Nadere informatie

Tussenrapportage Toetstijden FVT DJI per februari 2012

Tussenrapportage Toetstijden FVT DJI per februari 2012 TGO TOEGEPAST GEZONDHEIDS ONDERZOEK Tussenrapportage Toetstijden FVT DJI per februari 2012 dr. Roel Bakker dr. G.J. Dijkstra TGO A. Deusinglaan 1, Gebouw 3217 Postbus 58285 9713 AV Groningen (050) 3632857

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

Evaluatie SaveDriver Informatie Keten. vertrouwelijk Stok Nederland BV 2008 11

Evaluatie SaveDriver Informatie Keten. vertrouwelijk Stok Nederland BV 2008 11 Evaluatie SaveDriver Informatie Keten 1 Klant ontvangt mailing Goedemorgen, ik bel u namens uw verzekeraar en wil graag een inbouw afspraak maken. Schikt het u aanstaande vrijdag? (aanmaken workflow) 2

Nadere informatie

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >>

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >> Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave Lees verder >> Translink in cijfers 2016 Lees verder >> Inhoudsopgave Bericht van de directie Translink in cijfers De basis op orde Achter de schermen Samen op reis 2 Bericht

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 18 maart 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn geclusterd in de volgende

Nadere informatie

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012 Reizigersgedrag Beter Benutten! Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge Paul Veelenturf, programmamanager MB 21 juni 2012 1 Waarover gaat het? Waarom reizigers centraal? Hoe heeft MB dat georganiseerd

Nadere informatie

Voorwaarden deelname KPN Compleet

Voorwaarden deelname KPN Compleet Voorwaarden deelname KPN Compleet 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor KPN Compleet van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen KPN ), en

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen 3e Concept Landelijke Tafel Juridische Aspecten van Smart Mobility DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU 4-3-2016 De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV

Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV Hoe verleid je OV-reizigers? 2008/2009 Inhoudsopgave Executive Summary 4 1. Inleiding 6 1.1 Rapportages Spitsmijden 2 7 1.2 Samenwerkingsverband Spitsmijden

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 24 april 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Reglement B-Riders mei 2015

Reglement B-Riders mei 2015 Reglement B-Riders mei 2015 B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets of de e-bike pakken naar het werk. B- Riders is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten van het ministerie

Nadere informatie

Voorwaarden deelname KPN Compleet

Voorwaarden deelname KPN Compleet Voorwaarden deelname KPN Compleet 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor KPN Compleet van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen KPN ), en

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Inleiding BusinessTrack RRS

Inleiding BusinessTrack RRS Inleiding BusinessTrack RRS In de eerste plaats onze dank voor het gebruiken van BusinessTrack voor uw fiscale Ritten Registratie. Gezien er bij het gebruik van het systeem een aantal opties zijn, willen

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat IJsselmeergebied het nulniveau van hem en van zijn vrouw in het kader van het project FileMijden A6 niet heeft gewijzigd van vijf naar zeven.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008

Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008 Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008 Inhoud Doel presentatie Resultaten Spitsmijden 1 Transumo Van Spitsmijden 1 naar Spitsmijden 2x

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl. Datum:

Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl. Datum: Algemene voorwaarden Vrijelijfrente.nl Datum: 15-05-2017 Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden - 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen die door Vrijelijfrente.nl, gevestigd te

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Inleiding: de aard van de Kortingsregeling Tweewielers De Kortingsregeling Tweewielers heeft als hoofddoel om automobilisten in (de regio) Rotterdam gemiddeld minimaal

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Deloitte NS-Business Card belangrijke troef in MVO Martijn Roelants, Deloitte, Dordrecht

Deloitte NS-Business Card belangrijke troef in MVO Martijn Roelants, Deloitte, Dordrecht Vaker comfortabel met de trein Als het reizen met de trein tijd, geld en gemak oplevert, dan zullen veel meer medewerkers daarvan gebruikmaken. Hoe dat te realiseren valt? Bijvoorbeeld met speciale wachtruimtes

Nadere informatie

Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden

Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de effecten? 2008/2009 Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden 2008 2009 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar September 2013 www.radiuz.nl Radiuz Total Mobility Full service mobiliteitsplatform met direct inzicht in complete mobiliteit per medewerker Op-maat-aansluiting bij

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening

Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 Tiel Februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De pilot Budgetbeheer... 3 Kosten en dekking van de kosten van pilot

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 206 Peildatum 3 maart De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 februari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 februari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 De Fietscoalitie werkt samen met lokale partijen aan méér fietsers en minder files in het doelgebied, te weten Westpoort/ Sloterdijk - Zaanstad.

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie