Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) ( ) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen) Doel van de kwartaalrapportage is om het (programma)management op summiere doch effectieve wijze te informeren over de voortgang van uw project. Een kwartaalrapportage beslaat maximaal 3 A4, waarin wordt beschreven wat de stand van zaken is van uw project, hoe de realisatie van de deliverables vordert en welke externe communicatie over het project heeft plaatsgevonden. De kwartaalrapportage meldt eventuele stagnaties in het project en de noodzakelijke acties om het project dan weer op koers te krijgen. Geadviseerd wordt de in dit format aangegeven voorbeeldtabellen te hanteren. De financiële paragraaf in de kwartaalrapportage zal worden gebruikt als basis voor de betaling van voorschotten aan uw project. De kwartaalrapportage wordt binnen 2 weken na afloop van elk kwartaal opgesteld en digitaal én als hardcopy gestuurd aan de Directie Transumo. De kwartaalrapportage maakt deel uit van het monitoringstraject van Transumo-projecten. Het Transumo-programma als geheel wordt door BSIK (SenterNovem) gemonitord. In verband met deze externe rapportageverplichting -die voorwaarde is voor subsidieverlening vanuit BSIK- is het niet mogelijk om af te wijken van de termijnen die Transumo voor de projecten hanteert (oplevermomenten voor jaarbegrotingen, kwartaalrapportages, jaarrapportages en accountantsverklaringen). 2

3 1. Inhoudelijke voortgang (max. 1 A4) De opzet van de proef is nader uitgewerkt inclusief controlemechanismen etc. Ook is de communicatie richting deelnemers voorbereid. Begin april zal de wervingsbrief de deur uitgaan. De modellering licht op schema. Op het gebied van Transitie is een duidelijke onderzoeksopzet bepaalt en in uitvoering. 1.1 Korte beschrijving van de OUTPUT: Voorbeeld: Deliverable Afgesproken opleverdatum Realisatie eind Q1 Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1) 1 Plan van aanpak 2005 Q4 ( ) 100% 2 Modelleringsraamwerk opgezet voor het analyseren van 2006 Q3 ( ) 60% W1, M1 het effect van prijs- en/of beloningsmaatregelen op het gedag van individuele reizigers en daarmee op de verkeersstromen Het model is succesvol getest op enkele netwerken, maar is nog niet gekalibreerd 3 Functioneel ontwerp van de benuttingsproef 2006 Q3 ( ) 100% 4 Sanity check. Registratiesystemen voor de 2005 Q4 ( ) 100% W1, M5 benuttingsproef. 5 Inleidende oriëntatie t.a.v. de modules Gedrag en 2005 Q4 ( ) 100% W1 Modellering 6a Notitie Samenvatting transities en transitiemanagement Q4 ( ) 100% W1, M8 6b Uitwerking missie, visie en beliefs t.a.v. de proef 2005 Q4 ( ) 100% W1, M10 6c Ontwerp onderzoek bestuurlijke transitie prijsbeleid 2006 Q1 ( ) 50% W1 6d Ontwerp nulmeting bestuurlijke transitie prijsbeleid 2006 Q1 ( ) 100% W1 6e Dataverzameling proces Spits Mijden 2006 Q1 ( ) 40% W1, M1, M4, M10 6f Raamwerk evaluatie project Spits Mijden 2006 Q1 ( ) 60% W1 7 Modelbouw verkeersmodel 2006 Q3 ( ) 60% W1, M10 8 Ontwerp werkstroom Meten en Registreren 2006 Q3 ( ) 65% M5 9 Afspraken met gemeente Zoetermeer (data en 2006 Q1 ( ) 90% M9 verkeersmodel) 10 Specificaties van Yeti gebruik 2006 Q2 ( ) 50% M5, 11 Ontwikkelingen van Yeti 2006 Q3 ( ) 50% M5, 3

4 12 Specificatie van software modules voor het projectbureau 2006 Q2 ( ) 40% 13 Definitie benuttingsproef 2006 Q3 ( ) 100% 14 Functioneel ontwerp Gedragsonderzoek 2006 Q1 ( ) 90% M6 15 SP onderzoek (incl. literatuur bestuderen) 2006 Q1 ( ) 90% M6 16 SP enquete 2006 Q1 ( ) 90% M6 17 Ledenwerving opzet 2006 Q1 ( ) 90% 18 Ledenwerving 2006 Q2 ( ) 20% M8 19 Transitieonderzoek 2006 Q4 ( ) 30% W1, M8, M9, M10 20 Ambassadeur voor project 2006 Q1 ( ) 80% 21 Hardware EVO bepalen 2006 Q2 ( ) 75% M5, 22 Communicatieplan opstellen 2006 Q2 ( ) 50% 23 Website bouwen en operationaliseren 2006 Q1 ( ) 90% K1a, 24 Telefonische opvang regelen 2006 Q1 ( ) 90% 25 Specificaties model: INDY 2005 Q4 ( ) 100% 26 Model INDY literatuur onderzoek 2005 Q4 ( ) 100% 27 Modificatie INDY model voor SpitsMijden 2006 Q1 ( ) 80% 28 Economische model VU (literatuur onderzoek) 2006 Q1 ( ) 100% 29 Kalibratie van netwerk (INDY en VU model) 2006 Q2 ( ) 20% 30 Model simulatie - SP enquête resultaten (Modellen: 2006 Q3 ( ) INDY en VU) 31 Model simulatie - RP data (Modellen: INDY en VU) 2006 Q4 ( ) Geef in percentages aan hoe de mate van realisatie van de deliverables is. U kunt hierbij het volgende hanteren: 100%: gereed, ingediend en geaccepteerd; 90%: ingediend, nog niet geaccepteerd; 80%: inhoudelijk compleet, correctieslag en toetsing volgen nog; 10-80%: inhoudelijke voortgang zelf in te schatten (% naar rato van de tijd); 10%: taakgroep bemenst, inhoudsopgave bekend. 1.2 Overzicht bijeenkomsten, activiteiten en communicatiemomenten: Datum Activiteit Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem 4

5 (zie bijlage 1) Communicatie naar aanleiding van publicatie in Algemeen dagblad ev Doorlopend Enkele Stuurgroepen Doorlopend Bijeenkomsten kernteam en werkgroepen per werkstroom (Werving, Transitie, Projectbureau, Modelbouw) Q Factsheet aangeleverd aan Transumo K1b Q Koppeling gelegd met Werkgeversinitiatief Haaglanden van VNO/NCW West M8 5

6 2. Planning en fasering (max. 1 A4) Geef aan of de planning conform de projectplanning verloopt. Doe dit aan de hand van 4 sleutels: a. Projectuitvoering (doelstelling, planning, tussenresultaten, kwaliteit e.d.); b. Projectconsortium (samenwerking binnen project, taakverdeling, onderlinge communicatie e.d.); c. Kennisverspreiding en communicatie (bijeenkomsten, publicaties, betrokkenheid eindgebruikers, samenwerking buiten project e.d.); d. Financieel/administratief (kosten, financiering, rapportage e.d.). Voor elke sleutel beantwoordt u de volgende 2 vragen: a. Zijn er afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan en de Jaarbegroting of voorziet u die op korte termijn? b. Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u onderneemt om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de deliverables en mijlpalen. Bij elke sleutel geeft u uw oordeel: Sleutel Actie Groen Alles verloopt volgens plan Geen actie nodig Oranje Kleine afwijking: in tijd en/of budget < 10% van het Jaarplan Bijsturing nodig Rood Grote afwijking: in tijd en/of budget 10% van het Jaarplan Direct actie ondernemen Spitsmijden: Sleutel 2006 Q1 Oordeel Toelichting Actie a. Projectuitvoering Groen Plan van aanpak is tijdig opgeleverd en geaccoordeerd door de stuurgroep. Funtioneel ontwerp is af. Vrijwel alle werkstromen liggen op schema. Geen vertraging op het kritieke pad. b. Projectconsortium Groen Partijen werken goed samen. Transitieaspecten duidelijk in beeld. c. Kennisverspreiding en communicatie Groen Door vroegtijdige piblicatie in de pers kreeg het project eerder dan verwacht publiciteit. Inmiddels is duidelijk dat dit geen negatief effect heeft gehad op de proef 6

7 d. Financieel/administratief Oranje Finacieel ligt het project op schema. Projectmanagement kosten zijn hoger dan begroot. Dat werk ligt ook meer dan gemiddeld in de voorbereiding. Alle overige budgetposten liggen op schema. Geen problemen te verwachten op dit moment Projectmanagement kosten zullen nauwkeurig gemonitored worden door de stuurgroep om te waarborgen dat deze niet boven budget eindigen. 7

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen Plan van Aanpak ARS Traffic & Transport Technology BV Leidschendam, 26 november 2009 ARS T&TT Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur Datum: Handtekening: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg

AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg Versie: 23 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN EN UITVOERINGSKADER 6 2.1 EIGEN BELEID 6 2.2 REGELGEVING 7 2.3 DE SECTORPLANNEN

Nadere informatie

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Datum 17 april 2015 Rapportnr. ADR/2015/598 Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Colofon Titel

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier

Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier Tertiaalrapportage 2009 T3 Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier Cortenoever Tichelbeeksewaard Voorsterklei Rapportage nr. : 2009-T3 Verslagperiode : September t/m December 2009 Datum rapportage

Nadere informatie

Inrichtingsplan SSC ICT

Inrichtingsplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Inrichtingsplan SSC ICT onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 15 december 2004 Versie 2.0 Inhoudsopgave Documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie