Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6"

Transcriptie

1

2 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen door groei, maar de laatste jaren steeds vaker door minder gunstige marktomstandigheden. Het blijkt heel moeilijk om dergelijke complexe projecten tot een goed einde te brengen. Het succes is afhankelijk van de mate waarin we medewerkers weten te overtuigen hun gedrag en manier van werken aan te passen. Zeker bij ERP-gerelateerde transformaties wordt van medewerkers gevraagd om op een andere manier tegen hun werk aan te kijken. Rollen en verantwoordelijkheden wijzigen. Voor het management is het geen gemakkelijke taak om dit voor elkaar te krijgen. De introductie van een nieuw ERP-systeem levert risico s op voor de bedrijfsvoering. De techniek werkt uiteindelijk altijd wel. Het veranderen van gedrag wordt nog vaak onderschat. Dat komen we dagelijks tegen. Risico s herkennen en erkennen is de eerst stap op weg naar een succesvol project Complexiteit Het management maakt het zichzelf gemakkelijker door zich vooraf te realiseren wat de complexiteit is van de gevraagde veranderingen. Afhankelijk van de complexiteit kan vervolgens een strategie gekozen worden. We onderscheiden grofweg drie soorten. 1. Een verbetering van een specifiek proces of product 2. Een transitie naar een geheel nieuw proces of de introductie van een nieuw product 3. Een transformatie naar een nieuwe manier van denken en werken doordat vele processen veranderen. Op de laatste zal ik hier nader ingaan. De sleutel voor het succesvol doorvoeren van verandering ligt bij het middenmanagement. Zij zullen hun directe collega s uiteindelijk moeten overtuigen van de gemaakte keuzes, maar hoe doe je dat? Je bent waarschijnlijk manager geworden omdat je goed bent in je vak, niet omdat je een ervaren verandermanager bent. Dat vraagt om bijscholing op dit gebied als onderdeel van de transformatie.

3 Inhoudsopgave Bewust willen en kunnen 4 Performance Support 5 Informele organisatie 5 Waarom is het zo moeilijk? 6 Wat gaat er mis met de planning? 7 Wat gaat er mis met de uitvoering? 7 Bestaat een unieke aanpak? 8 De succesfactoren voor de transformatie 9 Transformatie in beeld 10

4 Bewust willen en kunnen Er geldt een aantal belangrijke voorwaarden voordat medewerkers hun mindset en manier van werken zullen aanpassen. Medewerkers willen allereerst de werkelijke redenen voor bijvoorbeeld het invoeren van een nieuw CRM-systeem begrijpen en het ermee eens zijn dat het een oplossing is voor een reëel probleem (bewust van nut en noodzaak). Redenen als we willen de klant centraal stellen of we willen meer omzet per bestaande klant realiseren zijn hier niet voldoende. Een dergelijke cause for change moet persoonlijke betekenis krijgen voor de groep medewerkers van wie verlangd wordt dat ze hun gedrag en manier van werken aanpassen. Medewerkers moeten kunnen geloven in de werkelijke redenen. Ze moeten ook zien dat het hoger en middenmanagement de verandering zo belangrijk vinden dat zij daadwerkelijk tijd en de middelen beschikbaar stellen om niet alleen een nieuw technisch systeem, maar ook gedragsverandering in te voeren. Het helpt bovendien als medewerkers gericht worden beoordeeld op het wel of niet uitvoeren van de nieuwe processen en de nieuwe manier van werken. Van het hoger en middenmanagement wordt uiteraard verwacht dat men de nieuwe manier van werken ook ondersteunt en actief zelf uitvoert. Voorbeeldgedrag is een voorwaarde voor medewerkers om mee te willen doen. Is er bijvoorbeeld in het inkoopproces afgesproken dat er voor elke inkoop altijd een inkooporder moet worden aangemaakt in het systeem, dan moet het management hierin het goede voorbeeld geven. Medewerkers zien dat er daadwerkelijk training, support en professionele documentatie beschikbaar wordt gesteld voor het succesvol in gebruik nemen van een nieuw ERP-systeem. Men moet immers wel in staat zijn te kunnen werken met het nieuwe systeem. 4

5 Performance Support Maar al te vaak zien we nog dat een klassikale training voor het zich eigen maken van nieuwe bedrijfsprocessen als voldoende wordt beschouwd in transformaties. Goed gedocumenteerde en goed onderhouden werkinstructies zijn natuurlijk essentieel. Er zijn heel goede performancesupport systemen beschikbaar waarbij functiespecifieke, relevante hulpfuncties door de gebruikers zelf worden onderhouden. Relevant betekent in dit verband dat de hulp per functie en per proces wordt ingericht en onderhouden. Hulpfuncties zijn intelligent geworden en herkennen waar een gebruiker mee bezig is. Op basis daarvan wordt hulp geboden bij het uitvoeren van een proces. Dit kan foute data-invoer en het vervolgens moeten oplossen van fouten beperken. Informele organisatie Niet alleen het management in de formele organisatie, maar ook belangrijke rolmodellen in de informele organisatie spelen een belangrijke rol bij de invoering van bijvoorbeeld een nieuw CRM-systeem. Als een belangrijke verkoper in het bedrijf tijdens de lunch steeds herhaalt dat er al zoveel managers geweest zijn die geprobeerd hebben CRM in te voeren en dat ze allemaal mislukt zijn, dan zullen andere medewerkers hun gedrag niet snel aanpassen maar afwachten. Voor het doorvoeren van een succesvolle verandering is het dus belangrijk deze medewerkers te identificeren en aandacht te geven. 5

6 Waarom is het zo moeilijk? Het plannen van verandering is moeilijk. Gebruikers gaan niet zo maar overstag. Dat weten we inmiddels wel. Toch gaat het nog vaak mis. Waarom is veranderen dan zo moeilijk? We zien in de praktijk dat de nadruk in een IT-project al snel komt te liggen bij techniek en processen. Dat is ook vaak een goed startpunt voor een IT-project, zou je zeggen. Gedurende een project moet de aandacht echter wel verlegd worden naar de gebruikers. In veel gevallen wordt dat vanuit het project wel geprobeerd, maar met onvoldoende resultaat. Dit onderdeel van het project vraagt in de meeste gevallen om een geheel andere aanpak, nl. vanuit de lijnorganisatie en (zoals hierboven aangegeven) vanuit de informele organisatie. Dit vraagt om verandermanagementvaardigheden van een projectleider die in de meeste gevallen ontbreken. Het gaat hier immers om een compleet ander vakgebied. 6

7 Wat gaat er mis met de planning? We zien vaak in de planning van complexere software-implementaties een aantal essentiële zaken misgaan. Later kunnen die moeizaam en slechts met veel extra inspanning en kosten hersteld worden. Ik noem een aantal belangrijke oorzaken: 0 Gebrek aan commitment vanuit het management, geen sponsor 0 Geen duidelijke cause for change 0 Geen transparantie en geen probleemeigenaar 0 Geen duidelijk herkenbare bedrijfsstrategie of vertaalslag naar project 0 Geen consensus over de strategie op divisie- of afdelingsniveau 0 Systeem en processen zijn niet op elkaar afgestemd 0 IT en de business werken niet of onvoldoende samen 0 Bedrijfscultuur; geen mensen die zich het probleem durven toeeigenen, geen commitment, geen beslissingen durven nemen, geen beloning voor goed presteren, geen duidelijk gedefinieerd succes. Wat gaat er mis met de uitvoering? Uit ervaring weten we inmiddels dat er ook tijdens de uitvoering van alles mis kan gaan bij complexere software implementaties. Oorzaken kunnen zijn: 0 Er is geen urgentie, geen focus, geen prioriteit 0 Onvoldoende sterk sponsor 0 Te gemakkelijk compromissen doorvoeren om onrust te temperen 0 Slechte/onvoldoende communicatie 0 Fouten uit het verleden herhalen zich 0 De impact is onderschat 0 Training is het enige dat men doet aan change management (too late too little) 7

8 Bestaat een unieke aanpak? Is er dan een aanpak te bedenken die als een silver bullet-methodiek altijd en overal werkt? Daar geloof ik niet in. Elke organisatie is immers uniek. De cultuur en de mensen van een organisatie zorgen daarvoor. Daarom gaat veranderen van manieren van werken en veranderen van mindset stap voor stap. Het is gewoon hard werken om dat voor elkaar te krijgen. Toch zijn er wel een aantal elementen te benoemen die steeds terugkomen in trajecten. Cause for Change Het is cruciaal dit helder te formuleren. Waarom doen we dit project, wat verwachten we er precies van, per wanneer en hoe? Deze zaken zullen helder moeten zijn willen mensen gaan meedoen. De cause for change is een belangrijk communicatiemiddel. Per regio, per marktsegment, per afdeling en per functie kunnen deze redenen verschillend zijn. Dat is prima, maar het moet wel helder zijn en het management heeft de taak de cause for change te vertalen naar iets dat persoonlijke betekenis krijgt voor zijn/haar medewerkers. Een Change plan Als onderdeel van een projectplan dient er een veranderplan te worden opgesteld. In dit plan moeten een aantal onderdelen worden afgedekt. 8

9 De succesfactoren voor de transformatie Leidinggevenden 0 Wat wordt hun rol in het project, hoe gaan we hen voorbereiden en zorgen dat ze de eigen medewerkers kunnen betrekken en wellicht overtuigen van nut en noodzaak? Dit kunnen formeel of informeel leidinggevenden zijn. Organisatie 0 Welke initiatieven lopen er al binnen de organisatie, kunnen medewerkers dit traject er nog bij hebben op dit moment, wat zijn de ervaringen met vergelijkbare trajecten vanuit het verleden en hoe gaan we daarmee om? 0 Waar veranderen rollen, taken, verantwoordelijkheden en hoe gaan we dat gestalte geven in het project? Worden compensatieplannen, beoordelingstrajecten ook aangepast, etc.? Communicatie 0 Een planning voor communicatie, wie brengt welke boodschap wanneer in het project? Overdracht naar de organisatie 0 Hier wordt beschreven hoe nieuwe kennis zal worden overgedragen naar de organisatie. Welke training en supportstrategie hanteren we hierbij? Blijvende verbeteringen 0 Het is belangrijk vanaf het begin zichtbaar te maken aan gebruikers hoe de organisatie zorgt voor continuïteit en verdere uitbouw van een systeem nadat het project is afgelopen. Het geeft vertrouwen aan gebruikers als ze zien dat dit deel is ingevuld. 9

10 Transformatie in beeld 10

11 Over Arie Huisman Arie Huisman is verbonden aan Be Ready For Change BV. In de IT-consultancy en verandermanagementadvies speelt Be Ready For Change een belangrijke rol als leverancier van diensten als IT-projectleiding, procesverbetering, verandermanagement, communicatie, documentatie, training en e-learning. Be Ready For Change zorgt ervoor dat de organisatie klaar is om met een nieuw systeem of volgens een nieuw concept te gaan werken. Dat mensen gaan meedoen om het bedrijfsdoel te realiseren. Be Ready For Change schept de voorwaarden voor succesvolle verandering.

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat:

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

De menselijke factor in IT transities Maart 2015

De menselijke factor in IT transities Maart 2015 De menselijke factor in IT transities Maart 2015 René Voortwist ICT adviseur INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE ICT BEHEERDER OUDE STIJL...4 2.1 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.... 4 2.2 KENNIS EN VAARDIGHEDEN...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Vijf signalen waar men alert op moet zijn

Vijf signalen waar men alert op moet zijn lean Vijf signalen waar men alert op moet zijn De onderstroom van Lean trajecten Het zijn turbulente tijden. In de markt ontstaat een nog grotere druk op organisaties en nog meer focus op kostenreductie.

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur

1. Verandering in strategie, structuur of cultuur 1. Verandering in strategie, structuur of cultuur Een verandering is een ingrijpende wijziging in het functioneren van een organisatie of in het functioneren van mensen binnen een organisatie (Wissema

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie