Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting"

Transcriptie

1 Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting

2 Inleiding Is de automobilist te verleiden de spits te mijden? Het antwoord geeft de proef Spitsmijden. Tijdens de 50 werkdagen durende proef zochten 340 frequente weggebruikers van oktober tot december 2006 naar alternatieven om de ochtendspits te mijden voor de rit over de A12 van Zoetermeer richting Den Haag. Als dit lukte kregen zij hiervoor een beloning. En het werkte! Het aantal autoritten van de deelnemers in de spits halveerde. Een veelbelovende uitkomst van een proef waarbij gebruik werd gemaakt van een, voor Nederland, nieuwe techniek en wereldwijd van een nieuwe vorm van verkeersmanagement. Een bijzondere samenwerking tussen wetenschappers, bedrijfsleven en overheden maakte dit mogelijk. De proef Het doel van de proef was om te kijken of belonen een mogelijk nieuw sturingsinstrument kan zijn om mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. De proef geeft op wetenschappelijk niveau inzicht in effecten van positieve prikkels op deelnemende automobilisten. Waar eerst alleen voorspellingen konden worden gedaan, gebaseerd op enquêtes en modellen, is nu voor het eerst in de praktijk ervaring opgedaan. Ook zijn verschillende technieken en beloningsvarianten voor het eerst in één proef met elkaar gecombineerd. Een unieke proef dus! De verkeersinformatie op de Yeti was erg nuttig. Ik kon thuis zien of ik beter nog een kop koffie kon drinken. De proef werd gehouden op de A12 van Zoetermeer richting Den Haag. De verkeers- en vervoersproblemen zijn hier groot. Het feit dat er weinig route-alternatieven en op- en afritten zijn, maakte de proef relatief eenvoudig beheersbaar. Op basis van de verkeersgegevens van de A12 was de tijdsperiode uur als ochtendspits gedefinieerd. 2 Foto voorzijde: installatie van de EVI-bakens op de A12

3 Techniek Voor de proef is gebruikgemaakt van verschillende technieken. Naast de, voor Nederland, nieuwe EVI-techniek (EVI = Elektronische Voertuig Identificatie) zijn er voor de registratie en handhaving ook technieken als camera s met kentekenherkenning en het loggen van GPS-posities toegepast. De meerwaarde van deze combinatie zit in het zeer nauwkeurig kunnen bepalen van tijd- en positiegegevens van de deelnemers. informatie voor het onderzoek over gedrag en keuzes tijdens de proef, maar kon ook van nut zijn mocht er een storing optreden in de meetapparatuur. On Board Unit De deelnemers kregen in hun auto een On Board Unit (OBU) ingebouwd. Dit is een zendertje met kentekenidentificatie van de auto. Op de momenten dat de auto met de OBU op de route van Zoetermeer richting Den Haag reed, werd de auto door middel van EVI gesignaleerd. Deze nieuwe techniek, die uitstekend heeft gefunctioneerd tijdens de proef, werd voor het eerst op deze manier in Nederland ingezet. In het buitenland werd de techniek al eerder gebruikt, maar niet in combinatie met een beloningsproef. EVI-bakens Langs de Spitsmijden route zijn speciaal voor deze proef EVI-bakens geplaatst die de signalen van de OBU opvingen als deze passeerde. De OBU gaf bij het passeren van het baken een piepgeluid en de signalering werd automatisch in het systeem vastgelegd. Alle digitale informatie kwam uiteindelijk draadloos via GPRS bij de RDW terecht en vervolgens elektronisch bij het projectbureau in Den Haag. Hier werden de passages van de deelnemers vastgelegd en beloningen toegekend. Een zendertje in de OBU zorgde ervoor dat deelnemers niet ongemerkt hun kastje uit de auto konden verwijderen. Tijdens de proef is dit dan ook geen enkele keer waargenomen. Plaatsing van de OBU op de voorruit Deelnemers In totaal zijn 340 automobilisten de uitdaging aangegaan om de spits te mijden. De belangrijkste wervingsactie van deze deelnemers was het detecteren (via kentekenonderzoek met camera s) van auto s die regelmatig in de ochtendspits op het Spitsmijdentraject reden. De geselecteerde automobilisten hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de proef. Daarnaast konden deelnemers nieuwe deelnemers aanmelden via het internet. Als beloning werden onder hen twee Yetismartphones verloot. Motivaties De belangrijkste motivatie om aan de proef mee te doen was de beloning. Toch werden er ook andere motieven genoemd, zoals het experimenteren met mogelijkheden om het eigen gedrag aan te passen en bij te dragen aan een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Back-ups Om in de gaten te houden of de deelnemers geen sluiproutes gebruikten tijdens de ochtendspits, stonden langs de uitvalswegen extra camera s opgesteld. Deze camera s registreerden de kentekens van de auto s, inclusief de kentekens van andere gezinsauto s. De camera s stonden ook naast de EVI-bakens om een eventuele storing op te vangen. De deelnemers die voor de Yeti-smartphone als beloning hadden gekozen (zie Beloning ), ontvingen gedetailleerde verkeersinformatie, maar tevens werd hun GPS-positie continue gelogd. Deze posities worden gebruikt om de gedragswijzigingen in detail verder te bestuderen. Als extra back-up hielden de deelnemers dagelijks een digitaal logboek bij. Dit verschafte niet alleen extra Motivatie voor deelname Beloning (geld of Yeti) 38% Een bijdrage leveren aan de kennis over 16% het weggebruik in de spits Een bijdrage leveren aan vermindering van 18% de fileproblematiek Experimenteren met mogelijkheden om 21% het eigen gedrag aan te passen Het opdoen van ervaring met de Yeti- 3% smartphone en het gebruik van verkeersinformatie Anders 4% 3

4 Beloning Eén van de 340 deelnemers De deelnemers kregen alleen een beloning voor het aantal spitsmijdingen. Hierbij werd gekeken naar het aantal keren dat de deelnemer niet in de ochtendspits reed ten opzichte van zijn normale reisgedrag vóór de proef. De spits werd vermeden door op een ander tijdstip te rijden of gebruik te maken van alternatieven (zoals het openbaar vervoer, carpoolen of thuiswerken). Als beloning kon de deelnemer kiezen voor geld of een smartphone genaamd Yeti. De geldbeloning was meer in trek: 232 deelnemers kozen hiervoor; 108 deelnemers vonden de Yeti interessanter. Yeti-smartphone Tijdens de proef werden twee beloningsvarianten afwisselend gehanteerd om zo het effect van verschillende beloningen te kunnen onderzoeken. Deelnemers kregen met beide varianten te maken (telkens voor vijf weken), maar de volgorde varieerde tussen alle deelnemers. De varianten waren: gedurende vijf weken sparen om de Yeti te mogen behouden en verkeersinformatie; gedurende vijf weken uitsluitend verkeersinformatie. Ik vond het leuk om mee te doen. Het geld dat ik ermee verdiend heb, besteed ik aan iets Yeti-smartphone Met de Yeti-smartphone kun je onder andere en, een agenda beheren, telefoneren en het biedt toegang tot internet. Waar en wanneer dit gewenst is. Wat de Yeti in het kader van deze proef bijzonder maakte, was dat de deelnemers de actuele situatie op de weg konden bekijken op het toestel. Op basis van deze realtime reisinformatie was men in staat andere reiskeuzes te maken. Beloning verdiend? Bijna alle deelnemers hebben een beloning verdiend. Het toegekende geldbedrag was afhankelijk van de hoeveelheid gemeden spitsritten, gerelateerd aan het aantal spitsritten dat men normaliter maakt. Het hoogst verdiende bedrag was 290,-. Het laagst verdiende bedrag was 27,-. Voor het verdienen van de Yeti was een minimum aantal gemeden spitsritten vereist. Van de 108 deelnemers die kozen voor de Yetivariant hebben 92 de Yeti verdiend. leuks voor de kinderen, zodat ze weten dat we met de proef niet alleen de files hebben teruggedrongen, maar er ook nog een cadeau aan hebben overgehouden. Geld Ook bij de beloning in geld werd gevarieerd met de hoogte van de beloning om op die manier te onderzoeken of de hoogte van invloed was op het gedrag. De deelnemer kreeg met elke variant te maken (gemiddeld 5 euro per spitsmijding), maar de volgorde verschilde per deelnemer. De drie varianten: 1. niet geregistreerd tussen en uur > 7 euro 2. niet geregistreerd tussen en uur > 3 euro 3. variabel: niet geregistreerd tussen en uur > 7 euro wel geregistreerd tussen en uur > 3 euro wel geregistreerd tussen en uur > 3 euro De eerste twee varianten duurden ieder drie weken, de derde variant vier weken. 4

5 Resultaten Belonen werkt Automobilisten die een beloning kregen voor elke gemeden ochtendspits sloten aanzienlijk minder vaak aan in de file op de A12. Een beloning van 3 euro voor een gemeden ochtendspits zorgde al voor een groot effect: het in de spits rijden door de deelnemers halveerde zich tijdens de proef. Een hogere beloning zorgde wel voor een verdere daling van het aantal deelnemers in de spits, maar niet meer zo spectaculair als bij de beloning van 3 euro. De daling van De smartphone was het waard om te proberen de spits te mijden. En het spitsmijden: ik heb niet alleen een mooi cadeau, het scheelt ook in reistijd, benzine- en parkeerkosten. Voor mij is de proef zeer geslaagd. het rijden in de spits onder de Yeti-deelnemers was ook groot: werd zonder beloning dagelijks gemiddeld 43% van deze deelnemers in de spits waargenomen, mét beloning daalde dit tot 15%. Bijzondere omstandigheden Tijdens de proef speelden twee factoren die het gedrag van de deelnemers beïnvloed kunnen hebben. Ten eerste de problemen rond de ingebruikname van RandstadRail. RandstadRail werd later dan gepland operationeel en viel na enkele weken uit. Van dit alternatief konden de deelnemers nu geen of onvoldoende gebruikmaken om de spits te mijden. Een vijfde van de deelnemers gaf aan vaker de spits te hebben gemeden als RandstadRail wel operationeel was (gebleven). Vóór of na de spits rijden als alternatief Een dagje thuiswerken, carpoolen, fietsen of met het openbaar vervoer was voor veel deelnemers niet voldoende aantrekkelijk als alternatief voor het mijden van de spits. Wellicht dat dit ook met het weer en de problemen rond de ingebruikname van RandstadRail te maken had (zie ook het kader Bijzondere omstandigheden ). Het merendeel van de aanpassingen betrof de keuze om op een ander tijdstip te vertrekken. Twee tot drie keer zo vaak koos men er dan voor om vroeger op pad te gaan in plaats van na de spits te vertrekken. Het merendeel van de deelnemers keerde na afloop van de proef weer terug naar zijn gedrag van voor de proef. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de alternatieven niet aantrekkelijk genoeg zijn of dat de gemaakte afspraken met werkgevers of andere gezinsleden tijdelijk, voor de duur van de proef, waren. Verplichting thuis of op het werk maken het de spitsmijder moeilijk De helft van de deelnemers kostte het weinig tot nauwelijks moeite om de spits te mijden. Als dit wel moeite kostte, dan kwam dit met name door verplichtingen op het werk of thuis. Veel deelnemers hebben afspraken gemaakt met de werkgever over werktijden of thuiswerken en met het thuisfront over de taakverdeling en het tijdschema. Alleen RDW-medewerkers mochten de OBU verwijderen Jammer dat RandstadRail nog niet reed, daar had ik zeker gebruik van gemaakt. Nu was openbaar vervoer voor mij geen optie. Een tweede factor was het weer. De proef werd gehouden in het laatste kwartaal van De fiets was als alternatief door de dalende temperatuur en regen minder in trek. Het fietsgebruik tijdens de proef werd dus niet alleen door de beloningen beïnvloed, maar ook door het weer. Ik ben regelmatig op de fiets gegaan en dat beviel echt prima. De laatste weken van de proef heb ik niet gefietst want het weer was steeds zo slecht. 5

6 Weetjes De rustigste Spitsmijden ochtendspits was op maandag 23 oktober. 33 deelnemers reden deze dag van Zoetermeer richting Den Haag. Op de drukste dagen, donderdag 23 november en donderdag 7 december, passeerden 81 deelnemers tijdens de ochtendspits het EVI-baken op de A12. Wethouder Pieter Smit maakt winnaar blij met Yeti Twee deelnemers reden tijdens de tien weken van de proef 141 en 142 keer van Zoetermeer richting Den Haag. Dat is bijna drie keer per dag! De OBU hoorde bij de auto van de deelnemer, maar soms veranderde de deelnemer van voertuig en moest het kastje overgezet worden. Alhoewel de meeste deelnemers erg trouw waren aan hun auto, was er ook een deelnemer die het kastje tijdens de 50 dagen durende proef driemaal in een andere auto liet inbouwen. Conclusies Hebben we met deze proef Spitsmijden hét antwoord op de fileproblemen? Het is nog te vroeg om deze vraag te beantwoorden. Fileproblematiek is te weerbarstig om met slechts één instrument te kunnen worden aangepakt. Duidelijk is wel dat een beloningsmaatregel kan bijdragen aan de vermindering van spitsverkeer van in ieder geval bepaalde groepen spitsrijders. Verder onderzoek is nodig. Allereerst om een goede inschatting te kunnen maken van de daadwerkelijke maatschappelijke impact van een beloningsmaatregel op de verkeerssituatie. Om de waarde als beleidsinstrument te kunnen bepalen. En om een stap voorwaarts te maken richting duurzame mobiliteit. Verschillende initiatieven zijn inmiddels opgestart om de proef een vervolg te geven. In diverse regio s wordt samenwerking gezocht met werkgevers voor een eigen Spitsmijdenproef. Werkgevers kunnen namelijk, zoals uit de resultaten blijkt, in belangrijke mate de effectiviteit van beloningsmaatregelen beïnvloeden door hun opstelling ten aanzien van flexibele werktijden. Ook de in de proef deelnemende partijen maken plannen voor een nieuwe proef, maar dan één op grotere schaal (zie ook het kader naar een grootschaliger toepassing? ). Daarnaast worden de verzamelde onderzoekgegevens van de proef Spitsmijden gebruikt voor verder gedragsonderzoek. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verschillende bestaande en nieuwe gedragsmodellen. Deze modellen worden aangepast op het analyseren van beloningen en zijn gebaseerd op de combinatie van enquêtes en de praktijkproef, zodat de uitkomsten een goede inschatting geven van de daadwerkelijke maatschappelijke impact van een beloningsmaatregel op de verkeerssituatie. Naast deze samenvatting over de meest relevante resultaten wordt tranche 1 van Spitsmijden afgerond met drie rapportages: Effecten van belonen (uitgebreide rapportage over resultaten); Experimental Design and Modelling (verantwoording toegepaste technieken) en Leerervaringen (van de direct betrokkenen bij de uitvoering van de proef). Binnen Spitsmijden is ook transitieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich specifiek op het verwerven en verspreiden van kennis en inzicht om een bijdrage te leveren aan een transitie naar duurzame mobiliteit. De resultaten van het transitieonderzoek worden eind 2009 verwacht. Het wordt nu een sport, hè. Normaal gesproken rijd ik om uur bij Zoetermeer de weg op, om twintig minuten later als ik geluk heb aan te komen op mijn werk in Nootdorp. Gedurende de proef heb ik met mijn baas andere werktijden kunnen regelen. 6

7 Naar een grootschaliger toepassing? De vraag rijst hoeveel weggebruikers bij een grootschalige uitvoering van de proef hieraan zouden deelnemen. En kan de proef zodanig worden uitgevoerd dat de verkeerssituatie van Zoetermeer richting Den Haag verbetert? Uit aanvullend onderzoek blijkt dat 30 tot 40% van de Zoetermeerse A12 automobilisten die in de regio Den Haag werken wellicht mee zouden doen aan een beloningsmaatregel. Wat betreft objectieve kenmerken lijkt deze groep op de deelnemers aan de proef, maar of ze op dezelfde manier en in dezelfde mate zullen reageren is daarmee nog niet gezegd. Bovendien zullen de positieve effecten van een grootschalige proef op de verkeerssituatie deels teniet worden gedaan doordat dit gedragsreacties uitlokt van niet-deelnemers. De halvering van het aantal spitsritten dat in de proef werd gerealiseerd, zal daarom bij grootschalige toepassing en bij een gelijke opzet van de proef waarschijnlijk niet gehaald kunnen worden. Simulaties met een speciaal voor Spitsmijden ontwikkeld dynamisch verkeersmodel laten zien dat het effect op de verkeersafwikkeling afhankelijk is van de hoogte van de beloning in combinatie met het percentage deelnemers. Bij een juiste inzet hiervan kunnen relevante reistijdwinsten behaald worden en kan een positief effect op de doorstroming bereikt worden. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat zonder het optimaliseren van een beloning en van de tijdstippen waarop deze geldt, de effecten kleiner en zelfs averechts kunnen zijn. Zorgvuldige vormgeving van de beloning is dus belangrijk. Gezien de experimentele fase waarin de modeltoepassing zich bevindt, is het nog niet mogelijk exacte uitspraken te doen over de omvang van de reistijdwinsten. Colofon Uitgave Consortium Spitsmijden Projectmanagement p2managers Productie CoMMunicom Fotografie Roelof Pot, Kelle Schouten, Rein van der Zee, Vormgeving Raadgever en Partners Druk Drukkerij Tuijtel april 2007 Dit is een uitgave van Spitsmijden. Overname van informatie is toegestaan mits wordt verwezen naar de proef Spitsmijden. 7

8 DE PROEF SPITSMIJDEN IS EEN INITIATIEF VAN: i.s.m.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. De proef Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. 2 Doelstellingen Algemeen: Uitbreiden van het repertoire sturingsinstrumenten weggebruik

Nadere informatie

Effecten van belonen Spitsmijden

Effecten van belonen Spitsmijden Effecten van belonen Spitsmijden Foto voorzijde: installatie van de EVI-bakens op de A12 Effecten van belonen Spitsmijden HET WORDT NU EEN SPORT, HÈ. NORMAAL GESPROKEN RIJD IK OM 08.10 UUR BIJ ZOETERMEER

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Samenvatting 2008/2009 Spitsmijden: Een veelbelovend concept Spitsmijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten Spitsmijden: de helft minder ritten in de spits Hoe werkt Spitsmijden in Brabant? Spitsmijden in 10 resultaten: 1. 2.300 Spitsmijders 2. Ruim de helft minder ritten in de spits 3. Meest gedaan: in de spits,

Nadere informatie

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Hoe verleid je automobilisten? 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Rapportages Spitsmijden 2 5 1.2 Samenwerkingsverband Spitsmijden 2 5 1.3 Rapport Effecten

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur ARS T&TT 13/09/2013 Nulmeting Werven onder frequente spitsrijders Inschrijving deelnemers Registratie verplaatsingen

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag. Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)

Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag. Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) Pierre van Veggel (APPM Management Consultants) Ingeborg van Egmond

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Spitsvrij: belonen werkt

Spitsvrij: belonen werkt Spitsvrij: belonen werkt Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Mark Roelofsen AT Osborne mre@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage aan het

Nadere informatie

De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant

De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant Birgit Couwenberg APPM couwenberg@appm.nl Pierre van Veggel APPM veggel@appm.nl Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Y.vanVelthoven-aarts@sre.nl

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Privacy Statement 29 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Spitsmijden wordt SpitsScoren! Verdien tot 130 euro per maand! Wat is SpitsScoren? Niet in de spits De route naar het werk kan soms lang duren.

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 18 maart 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat IJsselmeergebied het nulniveau van hem en van zijn vrouw in het kader van het project FileMijden A6 niet heeft gewijzigd van vijf naar zeven.

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 24 april 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV

Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV Hoe verleid je OV-reizigers? 2008/2009 Inhoudsopgave Executive Summary 4 1. Inleiding 6 1.1 Rapportages Spitsmijden 2 7 1.2 Samenwerkingsverband Spitsmijden

Nadere informatie

www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst

www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst De teller bij de start Op 7 oktober 2011 was bij Spitsvrij-werkgever PGGM de officiële start met minister Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Remco van

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkeersinformatie in de praktijk

Verkeersinformatie in de praktijk Verkeersinformatie in de praktijk Arjen Oving Onderzoeker Thuistest verkeersinformatie Hoe ervaren automobilisten actuele verkeersinformatie op navigatiesystemen? - Onderzoek via thuistest (oktober 2014)

Nadere informatie

Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008

Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008 Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008 Inhoud Doel presentatie Resultaten Spitsmijden 1 Transumo Van Spitsmijden 1 naar Spitsmijden 2x

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Versie 1.0 5 april 2013 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en

Nadere informatie

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 De Fietsactie 2014 op hoofdlijnen: Een medewerker die vaak naar het werk fietst, vraagt zijn/haar collega-automobilist mee te doen aan

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient!

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! WEGENS SUCCES VERLENGD! spitsscoren.nl Telefoon 0900 754 66 37 info@spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Verdwijn jij ook uit de spits?

Verdwijn jij ook uit de spits? Verdwijn jij ook uit de spits? Mijd de spits en verdien tot 100 euro per maand! www.spitsvrij.nl P2 www.spitsvrij.nl Waarom Spitsvrij? De wegen raken steeds voller. Lange files zorgen voor vertraging,

Nadere informatie

Beleidsrapportage Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag

Beleidsrapportage Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Beleidsrapportage Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag 1 Colofon Uitgave: Partners: Datum: 13 mei 2013 Trefwoorden: Provincie Noord-Brabant en Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

Leerervaringen Spitsmijden

Leerervaringen Spitsmijden Leerervaringen Spitsmijden Foto voorzijde: installatie van de EVI-bakens op de A12 Leerervaringen Spitsmijden INLEIDING In het project Spitsmijden zijn drie deelrapportages opgeleverd, te weten: Effecten

Nadere informatie

GATSO ACCESS CONTROL. Oplossingen voor verkeersmanagement

GATSO ACCESS CONTROL. Oplossingen voor verkeersmanagement GATSO ACCESS CONTROL Oplossingen voor verkeersmanagement EFFECTIEF VERKEERSMANAGEMENT IN UW STEDELIJK GEBIED We leven in een wereld waarin iedereen steeds mobieler wordt. Weliswaar zet dit de deur open

Nadere informatie

G E B R U I K E R S O N D E R Z O E K. Fietstransferium Harderwijk

G E B R U I K E R S O N D E R Z O E K. Fietstransferium Harderwijk G E B R U I K E R S O N D E R Z O E K Fietstransferium Harderwijk G E B R U I K E R S O N D E R Z O E K Fietstransferium Harderwijk VCC OOST Postbus 221 6800 AE Arnhem Tel. (026) 353 76 80 Fax (026) 353

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Kijkend naar 2040 Scenario s: rekening houden met toenemende verkeersdruk op Zuidas Maar: scenario s zijn beïnvloedbaar Aanbieden / faciliteren alternatieven voor

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

Detailrapportage Monitoring & Evaluatie Spitsmijden in Brabant. Achtergronden bij de beleidsrapportage. Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag

Detailrapportage Monitoring & Evaluatie Spitsmijden in Brabant. Achtergronden bij de beleidsrapportage. Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Detailrapportage Monitoring & Evaluatie Spitsmijden in Brabant Achtergronden bij de beleidsrapportage Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Colofon Uitgave: Partners: Datum: 31 mei 2013 Trefwoorden:

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice Spitsmijden 2 Ervaringen front- en backoffice 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Spitsmijden is gericht op kennisontwikkeling 5 1. Spitsmijden 7 1.1 Historie 7 1.2 Concept 7 1.3 Projecten 8 2. Facts

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang Nummer 2, 2013 www.nm-magazine.nl Het is tijd om een hechte klantrelatie met de weggebruiker op te bouwen Verkeersmanagement

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden

Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de effecten? 2008/2009 Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden 2008 2009 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie acties afsluiting Afrit 55

Evaluatie acties afsluiting Afrit 55 Evaluatie acties afsluiting Afrit 55 Effect- en duurzaamheidsstudie van E-bike en OV actie Datum 07-07-2014 Kenmerk SR088F MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Telefoon 033 465 50 54 Fax 033

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) 163 Samenvatting (Summary in Dutch) Er zijn slechts beperkte financiële middelen beschikbaar voor publieke voorzieningen en publiek gefinancierde diensten. Als gevolg daarvan zijn deze voorzieningen en

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Social media bij spitsmijden-projecten. Het betrokken houden van deelnemers van spitsmijden -projecten door middel van social media

Social media bij spitsmijden-projecten. Het betrokken houden van deelnemers van spitsmijden -projecten door middel van social media Social media bij spitsmijden-projecten Het betrokken houden van deelnemers van spitsmijden -projecten door middel van social media Joep Gudde 06-06-2013 Mediatheekformulier Naam: Joep Gudde Datum: 06-06-2013

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen

Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen Met minder middelen toch naar mobiliteitsmanagement 2.0 Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen We moeten met minder middelen mobiliteitsmanagement op de agenda houden. De overheid heeft

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Gegevens uit de Mediation Monitor, april/mei 2009 (bewerkt dec. 2010) Van: Harold Dellink

Gegevens uit de Mediation Monitor, april/mei 2009 (bewerkt dec. 2010) Van: Harold Dellink Gegevens uit de Mediation Monitor, april/mei 2009 (bewerkt dec. 2010) Van: Harold Dellink Inleiding: Mediation naast rechtspraak en de Mediation Monitor In 2001 zijn er ten behoeve van onderzoek vijf gerechten

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling RAND Europe Sponsored Research RESR: Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer PLATOS-colloquium 2

Nadere informatie

Kansen voor ICT in het wegvervoer

Kansen voor ICT in het wegvervoer Kansen voor ICT in het wegvervoer drs. Andries Boone, kamer van koophandel Gooi en Eemland Korte samenvatting: De dagelijkse files laten zien dat er te weinig aanbod van weginfrastructuur is in Nederland

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

SLIM uit de spits SLIM op weg - uitgave voor een bereikbaar Arnhem-Nijmegen

SLIM uit de spits SLIM op weg - uitgave voor een bereikbaar Arnhem-Nijmegen SLIM uit de spits SLIM op weg - uitgave voor een bereikbaar Arnhem-Nijmegen najaar 2013 www.slimuitdespits.nl 2/3 Henk ten Cate: Ik moet er niet meer aan denken om elke dag een half uur in de file te staan.

Nadere informatie

Sven Maerivoet. 30 augustus 2010

Sven Maerivoet. 30 augustus 2010 Sven Maerivoet 30 augustus 2010 Overzicht Achtergrond. : Doelstellingen. Technische opstelling. : Use cases. Proef met testgebruikers. : VIM s toekomstbeeld. Andere projecten. Meer informatie. Sven Maerivoet

Nadere informatie

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 (Bijdragenr. 89) Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 Ing. Inge Molenaar (gemeente Den Haag) Drs. Christine Swankhuisen (Tabula Rasa) Lisanne de Vrij MSc (Tabula Rasa) Samenvatting In november

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Samenvatting Eindevaluatie

Samenvatting Eindevaluatie Samenvatting Eindevaluatie Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012-2014 Inleiding Eind 2014 is het landelijke programma Beter Benutten 2012-2014 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesloten.

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

DISCLAIMER: de kleine lettertjes

DISCLAIMER: de kleine lettertjes DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Kilometerquotering. Ernst Röell 4149661. June 18, 2014

Kilometerquotering. Ernst Röell 4149661. June 18, 2014 Kilometerquotering Ernst Röell 4149661 June 18, 2014 1 Inleiding Louis Couperus omschreef omstreeks 1889 in zijn boek Eline Vere wat tegenwoordig een file genoemd zou worden. Het is niet onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Reglement B-Riders mei 2015

Reglement B-Riders mei 2015 Reglement B-Riders mei 2015 B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets of de e-bike pakken naar het werk. B- Riders is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten van het ministerie

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Eindevaluatie Mobiliteitsprojecten.

Eindevaluatie Mobiliteitsprojecten. Eindevaluatie Mobiliteitsprojecten. Eindrapportage Datum 2 november 2013 Kenmerk IM029.002 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Telefoon 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 2015 In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 IN BEWEGING IMPLEMENTATIE VAN EEN BEST PRACTICE BINNEN HET UNO-VUMC. EINDVERSLAG INLEIDING Ouderen in woonzorgcentra

Nadere informatie

Hawk update zondag 26 oktober

Hawk update zondag 26 oktober Hawk update zondag 26 oktober Deze update is in alle opzichten een vervolg op de vorige editie. In Update 5 sprak ik over drie zaken: de pilot van het project; het eerste signaal wat gebruikt zou worden

Nadere informatie

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733

Smart Mobility - Big Data voorspellingen. Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl +31620106733 voorspellingen Bjorn Heijligers Bjorn.Heijligers@tno.nl 31620106733 TNO Smart Mobility Mobilist aan roer van eigen mobiliteit! verleiden waar mogelijk Slim Meten Slimme Diensten Slim regelen Overlap tussen

Nadere informatie