Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effecten van belonen in Spitsmijden 2"

Transcriptie

1 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Samenvatting 2008/2009

2 Spitsmijden: Een veelbelovend concept Spitsmijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke beloning, te verleiden hun reisgedrag aan te passen. Overal in Nederland, en vooral rondom de grote steden, ontstaan initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren. Spitsmijden is zo n initiatief. Uit het project Spitsmijden 1 weten we inmiddels dat financiële prikkels werken. Maar is Spitsmijden daarmee een bewezen en uitontwikkeld instrument? Spitsmijden, waarbij gedrag wordt beïnvloed met een positieve prikkel, is nog maar een jong concept. Ook internationaal bestaan er nog weinig vergelijkbare wetenschappelijke experimenten. Daarom is het van belang meer kennis te vergaren en te delen. Mijden deelnemers de spits ook gedurende een lange periode? En wordt er gebruikgemaakt van alternatieven, zoals de fiets, het openbaar vervoer of thuiswerken? Deze en andere vragen kwamen aan de orde in de proef Spitsmijden 2, die in 2008/ 2009 is uitgevoerd op de A12 tussen Gouda en Den Haag. In deze brochure gaan we kort in op de historie en de belangrijkste resultaten van Spitsmijden. Sterk door samenwerking Spitsmijden is eind 2005 ontstaan als initiatief van een aantal bedrijven, overheden en universiteiten, met de bedoeling een innovatief instrument te ontwikkelen dat kan bijdragen aan een betere doorstroming op de weg. Een betere doorstroming is ook goed voor een veiliger en schoner Nederland. Kern van het instrument is vrijwillige gedragsverandering, gestimuleerd door een beloning. Eerste proef De wetenschappelijke proef Spitsmijden is in het voorjaar van 2007 afgerond. Uit deze proef op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag bleek dat financiële prikkels werken: de 340 deelnemers halveerden hun ritten in de ochtendspits. Omstandigheden thuis en op het werk bijvoorbeeld doordat werkgevers telewerken of flexibele werktijden toestonden blijken van groot belang om de spits te kunnen mijden. Vervolgproef Spitsmijden is een vernieuwend en kansrijk concept. In november 2007 besloot de minister van Verkeer en Waterstaat om in verschillende regio s meer proeven met spitsmijden elementen te starten in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit. In Spitsmijden 2 zijn de volgende vragen onderzocht: tijdsbestendigheid: werkt belonen ook over een langere periode? andere modaliteiten: hoe belangrijk zijn alternatieve modaliteiten voor gedragsverandering? volumereductie: leiden de spitsmijdingen van de deelnemers daadwerkelijk tot merkbaar minder spitsverkeer op de A12 of wordt de ruimte opgevuld door de latente vraag? Rapportages en dvd De resultaten van Spitsmijden 2 zijn vastgelegd in verschillende rapportages: Effecten van belonen in Spitsmijden 2; hoe verleid je automobilisten? Effecten van belonen in Spitsmijden 2; samenvatting. Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV; hoe verleid je OV-reizigers? Deelname aan Spitsmijden; welke factoren spelen een rol? Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden; wat is het, hoe werkt het en wat zijn de effecten? EVI-proef in Spitsmijden 2; chiptechnologie voor elektronische voertuigherkenning. Leerervaringen uit Spitsmijden 2. Daarnaast is een film (nederlands- en engelstalig) gemaakt waarin de opzet, resultaten en toekomstmogelijkheden van het concept Spitsmijden te zien zijn. Alle rapportages en de film zijn te downloaden vanaf Effecten van belonen in Spitsmijden 2 - Samenvatting

3 Spitsmijden 2 op de weg én in het OV Het samenwerkingsverband Spitsmijden 2 bestaat uit: Bereik!, ARS T&TT, Rabobank, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Delft, Universiteit Utrecht, Nederlandse Spoorwegen, OC Mobility Coaching, RDW. Spitsmijden is mede mogelijk gemaakt door Transumo. SPITSMIJDEN GOUDA - DEN HAAG SPITSMIJDEN IN HET OPENBAAR VERVOER Van september 2008 tot en met mei 2009 vond op de A12 tussen Gouda en Den Haag de wetenschappelijke proef Spitsmijden 2 plaats. In totaal deden hier 771 deelnemers op vrijwillige basis 9 maanden lang aan mee. Het traject Gouda Den Haag was daarbij in 2 zones verdeeld. Voor zone 1 (Gouda Zoetermeer) waren de spitstijden van uur tot uur en voor zone 2 (Zoetermeer- Den Haag) van uur tot uur. De deelnemers, die de ochtendspits op de A12 meden, verdienden daar per zone 4 mee. Detectie van de spitsmijdingen gebeurde met behulp van camera s, die boven de A12 hingen. Daarnaast is, net als in Spitsmijden 1, gps-technologie getest bij 230 deelnemers. Tijdens de proef zijn alternatieve vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer en de fiets, actief gestimuleerd. Deelnemers werden op de website en in nieuwsbrieven gewezen op de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Daarnaast ontvingen zij op verzoek een NS-Business Card. Daarmee konden deelnemers nog eens 20% korting ontvangen op het treintarief, indien zij tijdens voordeeluren reisden. In totaal 57 deelnemers reisden regelmatig met de NS-Business Card. Door de spits te mijden heb ik geen onzekerheid meer over mijn reistijd. Ik heb nu zelf controle over mijn planning. Voor het eerst is onderzocht of ook treinreizigers te verleiden zijn buiten treinspitstijden van de trein gebruik te maken. Samen met de NS is van 21 februari tot en met 22 juni 2009 een proef uitgevoerd op het traject Utrecht Den Haag. Hieraan deden in totaal 124 deelnemers mee. Zij ruilden daarvoor hun Jaartrajectabonnement in voor een Dalurentrajectabonnement. Dit abonnement is niet geldig tussen en uur. Deelnemers ontvingen hierbij als beloning 20% van de abonnementsprijs retour. Indien zij toch in de spits moesten of wilden reizen, konden zij een speciaal spitssupplement aanschaffen. Ook hier was samenwerking met werkgevers belangrijk. Werkgevers betalen namelijk meestal het abonnement. Maar de deelnemer moet de positieve prikkel zelf voelen om het gedrag aan te passen. Daarvoor moesten werkgevers bereid zijn de beloning door te geven aan de deelnemende werknemer. Het openbaar vervoer van Zoetermeer naar Den Haag is goed te doen. Anders was ik echt de auto niet uitgekomen, want ik wil onafhankelijk kunnen zijn. SPITSMIJDEN A12 GOUDA - ZOETERMEER Spitsmijden Gouda - Den Haag Traject: Gouda - Zoetermeer - Den Haag Beloningsperiode: 8 september mei 2009 Beloning: 4 per trajectzone Aantal deelnemers: totaal: 771 zone Gouda - Zoetermeer: 567 zone Zoetermeer - Den Haag: 505 Een kleine groep deelnemers kwam in aanmerking voor een bijzonder experiment binnen de proef. De RDW heeft bij 23 deelnemers een nieuwe techniek voor Elektronische Voertuigidentificatie (EVI) onderzocht. Elektronische Voertuigidentificatie draait om het eenduidig vaststellen van de identiteit en authenticiteit van een voertuig. Deze nieuwe chiptechniek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van voertuiggerelateerde criminaliteit en het innen van gederfde boete- en belastinginkomsten. Spitsmijden in het OV Traject: Utrecht - Den Haag Beloningsperiode: 23 februari - 20 juni 2009 Beloning: maximaal 20% van de prijs van het Jaartrajectabonnement gedurende de proefperiode Aantal deelnemers: 124 Naast Spitsmijden 1 en 2 is Rijkswaterstaat het project Spitsmijden A12 Gouda - Zoetermeer gestart. Dit project heeft als doelstelling spitsmijdingen per dag in de ochtendspits te realiseren. Op die wijze wordt de hinder voor de weggebruiker tijdens de huidige wegwerkzaamheden op de A12 zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast komen mooie en aanvullende resultaten van toepassingen van het concept op grotere schaal beschikbaar. Dit project eindigt in december Effecten van belonen in Spitsmijden 2 - Samenvatting

4 Spitsmijden werkt SPITSMIJDEN WERKT OOK GEDURENDE EEN LANGERE PERIODE aankomsttijd van rei en over een eek v r en tijdens de proe n 2 Deelnemers realiseerden in Spitsmijden 1 gedurende 10 weken een afname van het aantal spitsritten met meer dan 50%. Per dag reduceerden de deelnemers hun aanwezigheid in de spits met ongeveer 20%. Dat is veel meer dan de aanvankelijk verwachte 6%. In Spitsmijden 2 werden vergelijkbare resultaten behaald, maar dan over een periode van 9 maanden. Hieruit blijkt dat deelnemers ook bereid zijn over een lange periode hun gedrag aan te passen. De meeste deelnemers kozen ervoor op een ander tijdstip te rijden (veelal vóór de spits). Een beperkt aantal deelnemers koos voor een ander alternatief, zoals het openbaar vervoer, carpoolen of thuiswerken. Belonen kan dus worden ingezet als mobiliteitsmaatregel over een langere periode, zonder een afname aan effectiviteit. Interessant is om te onderzoeken of dit effect ook blijft indien de positieve prikkel wegvalt. U kunt de uitgebreide resultaten lezen in het rapport Effecten van belonen in Spitsmijden 2. SPITSMIJDEN WERKT OOK IN HET OPENBAAR VERVOER Het meest in het oog springende resultaat van de praktijkproef Spitsmijden in het OV is dat vrijwel alle deelnemers tijdens de proef niet in de ochtendspits hebben gereisd. Dit is deels te verklaren door het feit dat een gedeelte van de deelnemers vóór de proef ook al buiten de ochtendspits naar het werk reisde. Bij deze groep is dus geen gedragsverandering opgetreden. De deelnemers, die van tevoren wel tijdens de ochtendspits reisden, hebben hun reisgedrag bijna volledig aangepast, voornamelijk door vóór de ochtendspits te reizen. Een positieve prijsprikkel lijkt hiermee ook in het openbaar vervoer voldoende potentieel te bieden om inzet op grotere schaal te overwegen. Een uitgebreide analyse vindt u in het rapport Effecten van belonen in Spitsmijden 2 in het OV. Met dit mooie weer pak ik lekker de fiets naar mijn werk. Heb ik meteen ook geen problemen meer met parkeren! WIE DEDEN MEE EN WIE NIET? In Spitsmijden 2 is een vergelijking gemaakt tussen deelnemers en niet-deelnemers. Opvallend is dat deelnemers vooral uit hogere inkomensklassen afkomstig zijn (> per maand). Het is dus niet zo dat deelnemers met een lager inkomen eerder zullen deelnemen vanwege de beloning. Waarschijnlijk is het voor de lagere inkomensklassen moeilijker om werktijden aan te passen. Wat betreft opleidingsniveau is er geen duidelijk verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers. Het hebben van vaste werktijden wordt het meest als reden genoemd waarom reizigers niet deelnemen aan de proef Spitsmijden. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% hoeveel kunnen deelnemers en niet-deelnemers maximaal later vertrekken? gemiddeld aantal passages per dag van deelnemers aan spitsmijden gouda - den haag Niet-deelnemers Deelnemers 0 minuten 54 37,8% 75 9,7% 1-30 minuten 21 14,7% ,5% minuten 29 20,3% 96 12,5% > 60 minuten 39 27,3% ,3% Totaal Observatiepost Richting Zone Aantal passages spits Aantal passages dag ( uur) Vóór beloning Tijdens beloning Vóór beloning Tijdens beloning Gouda Den Haag Gouda -Zoetermeer % % Zoetermeer Den Haag Gouda -Zoetermeer % % Nootdorp Den Haag Zoetermeer -Den Haag % % Nootdorp Gouda Tegenrichting % % vóór de proef tijdens de proef vergelijking spitsmijdenprojecten Project Spitsmijden 1 Spitsmijden 2 Spitsmijden 2 (OV) FileMijden A6 FileMijden A16 Traject A12 Zoetermeer - Den Haag A12 Gouda - Den Haag spoorlijn Utrecht Cenraal - Den Haag Centraal Hollandse Brug tijdens werkzaamheden Moerdijkbrug tijdens werkzaamheden Periode eind eind 2006 begin zomer 2009 februari juni 2009 september 2007 april juni 2008 Beloning % korting Uitgenodigd Deelnemers Deelnamegraad 10% 22% 5% 39% 37% Mijdingen/ dag Effect 21% 20% 99% 17-27% 18-33% 6 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 - Samenvatting

5 Samen werken aan duurzame mobiliteit Toekomst: Slim werken = Slim reizen! Een postitieve houding van werkgevers maakt Spitsmijden mogelijk. Zij spelen immers een belangrijke rol in het faciliteren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Maar dat geldt niet alleen voor werkgevers. Ook overheden kunnen meehelpen de juiste randvoorwaarden voor Spitsmijden te creëren. Bijvoorbeeld door fiscale maatregelen en door meer te investeren in alternatieve vervoerswijzen zoals het openbaar vervoer en de fiets. onderzoek heeft een aantal bouwstenen voor nieuwe toepassingen van het concept Spitsmijden opgeleverd. Door een permanent leerproces en bijstellingen op basis van voortschrijdend inzicht wordt (toepassing van) het concept steeds beter. De relevantie van het concept voor duurzame mobiliteit wordt daarmee groter. Ik ben na de spits gaan rijden. We verwachten dat er binnen 10 jaar op een slimmere manier met mobiliteit wordt omgegaan. Mensen zullen niet meer zomaar de auto instappen. Nu al is merkbaar dat de jongere generatie veel bewuster omgaat met mobiliteit en creatiever en flexibeler is in het zoeken naar alternatieven. Deze groep heeft een beter ontwikkeld mentaal model van de virtuele wereld en staat dus meer open voor virtueel werken, in combinatie met werken onderweg en thuis. Sinds de start van Spitsmijden werk ik eerst een uurtje thuis. Dat is inmiddels een uiterst productief uur geworden, waarin ik zonder te worden gestoord een hoop werk verzet. Hoe kunnen werkgevers bijdragen? flexibele werktijden; vergoeden van de inrichting van een thuiswerkplek, het beschikbaar stellen van een laptop, of het van buitenaf toegankelijk maken van het bedrijfsnetwerk; stimuleren van alternatief vervoer door het aanbieden van mobiliteitskaarten (bijvoorbeeld: NS-Business Card, Mobility Mixx); persoonlijke mobilietitsbudgetten, zodat werknemers zelf keuzes kunnen maken. Spitsmijden als onderdeel van een transitie naar duurzame mobiliteit In Spitsmijden vindt, naast gedragsonderzoek, ook transitieonderzoek plaats. Dit onderzoek, richt zich specifiek op het verwerven en verspreiden van kennis en inzicht waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan een transitie naar duurzame mobiliteit ( Een transitie is een structurele maatschappelijke verandering, ook wel omschreven als een fundamentele verandering van structuur, cultuur en werkwijzen op systeemniveau. Voor het bewerkstelligen van transities zijn daarom per definitie tal van samenhangende systeeminnovaties op verschillende terreinen nodig. Het transitie- Dit past ook veel beter bij mijn bioritme. Mijn werkgever vindt flexibele werktijden gelukkig geen probleem. Een uitgebreide analyse vindt u in het rapport Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden; wat is het, hoe werkt het en wat zijn de effecten? Het concept Spitsmijden is gebaseerd op de veronderstelling dat gedragsverandering mogelijk is. De mate waarin de deelnemers aan de projecten hun verplaatsingsgedrag hebben aangepast bleek in Spitsmijden, met minimaal zo n 20% aanpassing, veel hoger dan de aanvankelijk verwachte 6%. Een eenzijdige focus op gedragsverandering alleen is echter niet voldoende. Ook de omstandigheden, waaronder keuzes tot stand komen, zijn relevant. Uit de resultaten van Spitsmijden is gebleken dat zo n 70% van de deelnemers thuis dan wel op het werk afspraken diende te maken om deel te kunnen nemen. Dat leidde tot de conclusie dat betrokkenheid van werkgevers, het stimuleren van meer spreiding in openingstijden van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en kinderopvang, maar ook de juiste overheidsmaatregelen - zoals fiscale voordelen en betere alternatieven (zoals openbaar vervoer en fiets) - deelname aan Spitsmijden nog aanzienlijk kunnen vergroten. Spitsmijden kan derhalve ook worden beschouwd als een van de vele bouwstenen op weg naar duurzame mobiliteit. In die zin is het project onderdeel van een transitie. Zeker wanneer het concept steeds meer verbonden kan worden met tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Denk daarbij aan het nieuwe werken. Het nieuwe werken Het nieuwe werken is een managementcultuur waarbij werknemers meer keuzemogelijkheden krijgen om hun werk te doen. De verwachting is dat daardoor creativiteit, prestatie en motivatie toenemen. Bij de keuzemogelijkheden hoort ook de keuze om thuis te werken of zelf de werktijdstippen te bepalen. Een extra element kan zijn dat werknemers bij dit nieuwe werken een persoonlijk mobiliteitsbudget ontvangen. Een persoonlijk budget stimuleert het maken van persoonlijke keuzes. Door slim te reizen kunnen werknemers aan het eind van een periode geld overhouden. Slim werken is dan ook slim reizen. En dat wordt beloond. Slim reizen is aantrekkelijk omdat het voordelen oplevert voor de werknemer (zelf keuzes maken, een beloning ontvangen). Maar ook de werkgever (lagere kosten en gemotiveerd personeel) en de maatschappij (doorstroming, veiligheid, leefbaarheid) hebben er baat bij. Spitsmijden gaat nog een mooie toekomst tegemoet! 8 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 - Samenvatting

6 Weetjes Spitsmijden 2 Totaal uitgekeerde beloning Hoogst uitgekeerde beloning (over 9 maanden) Laagst uitgekeerde beloning 12 Gemiddelde beloning per deelnemer 565 Beloningsvorm naar aantal deelnemers: Spitsmijden 771* (100%) 4 per spitsmijding per zone Gps-logging 230 (30%) 90% reductie op aanschaf smartphone NS-Business Card 57 (7%) gratis kaart, 20% korting tijdens voordeeluren EVI-2 23 (3,1%) eenmalig 100 per persoon *De proef is gestart met 799 deelnemers. Definitief aantal deelnemers 771 Aantal mannen 569 (75%) Aantal vrouwen 202 (26%) Deelnemers uit Gouda 86 (11%) Deelnemers uit Zoetermeer 186 (25%) Elders 499 (65%) Colofon Uitgave Samenwerkingsverband Spitsmijden Projectmanagement Paul Manders Productie CoMMunicom Voor meer informatie over de resultaten: Erik Verhoef Hoogleraar Ruimtelijke Economie Vrije Universiteit De Boelelaan HV Amsterdam E T 0031 (0) Foto s: Gert Janssen, Roelof Pot, Ruud Slagmolen, Nederlandse Spoorwegen, Projectbureau A12, Rabobank, RDW Vormgeving en druk Vormgeving en opmaak: Xplore, Hoevelaken Drukwerk: Albe de Coker, Antwerpen oktober 2009 Dit is een uitgave van Spitsmijden. Overname van informatie is toegestaan mits wordt verwezen naar de proef Spitsmijden. 10

7 De proef Spitsmijden Gouda Den Haag wordt mede mogelijk gemaakt door Transumo. Transumo is een Nederlands platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit (

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Hoe verleid je automobilisten? 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Rapportages Spitsmijden 2 5 1.2 Samenwerkingsverband Spitsmijden 2 5 1.3 Rapport Effecten

Nadere informatie

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Martijn van Elk, Rik Vree, Marina Meens April 2008 1. Scope Voor de communicatie

Nadere informatie

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Inleiding Is de automobilist te verleiden de spits te mijden? Het antwoord geeft de proef Spitsmijden. Tijdens de 50 werkdagen durende proef zochten 340 frequente

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV

Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV Effecten van belonen in Spitsmijden in het OV Hoe verleid je OV-reizigers? 2008/2009 Inhoudsopgave Executive Summary 4 1. Inleiding 6 1.1 Rapportages Spitsmijden 2 7 1.2 Samenwerkingsverband Spitsmijden

Nadere informatie

Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW. Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006

Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW. Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006 Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006 Inhoud Inleiding Het project en de proef Technieken Yeti smartphone Technieken

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden

Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de effecten? 2008/2009 Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden 2008 2009 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur ARS T&TT 13/09/2013 Nulmeting Werven onder frequente spitsrijders Inschrijving deelnemers Registratie verplaatsingen

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice Spitsmijden 2 Ervaringen front- en backoffice 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Spitsmijden is gericht op kennisontwikkeling 5 1. Spitsmijden 7 1.1 Historie 7 1.2 Concept 7 1.3 Projecten 8 2. Facts

Nadere informatie

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Kijkend naar 2040 Scenario s: rekening houden met toenemende verkeersdruk op Zuidas Maar: scenario s zijn beïnvloedbaar Aanbieden / faciliteren alternatieven voor

Nadere informatie

Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008

Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008 Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008 Inhoud Doel presentatie Resultaten Spitsmijden 1 Transumo Van Spitsmijden 1 naar Spitsmijden 2x

Nadere informatie

Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie

Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie Inleiding Transities zijn langlopende veranderingsprocessen die Rotmans (2006) als volgt omschrijft: Een transitie is

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden?

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven y.vanvelthoven-aarts@sre.nl Pierre van Veggel APPM Management Consultants

Nadere informatie

De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits

De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits Thijs van Daalen Nederlandse Spoorwegen thijs.vandaalen@ns.nl Niels Janssen Strategy Development Partners janssen@stratdevpartners.com

Nadere informatie

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. De proef Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. 2 Doelstellingen Algemeen: Uitbreiden van het repertoire sturingsinstrumenten weggebruik

Nadere informatie

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage

Nadere informatie

Effecten van belonen Spitsmijden

Effecten van belonen Spitsmijden Effecten van belonen Spitsmijden Foto voorzijde: installatie van de EVI-bakens op de A12 Effecten van belonen Spitsmijden HET WORDT NU EEN SPORT, HÈ. NORMAAL GESPROKEN RIJD IK OM 08.10 UUR BIJ ZOETERMEER

Nadere informatie

Belonen op de Weg Dynamisch Mobiliteits Management

Belonen op de Weg Dynamisch Mobiliteits Management Duurzame Mobiliteit Belonen op de Weg Dynamisch Mobiliteits Management Utrecht, 20 mei 2008 Willem de Jager, Rabobank Nederland, lid Taskforce Mobiliteitsmanagement Gedragsverandering leereffecten banken

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen

Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Gordon de Munck Dienst Verkeer en Scheepvaart Gordon.de.munck@rws.nl

Nadere informatie

Spitsvrij: belonen werkt

Spitsvrij: belonen werkt Spitsvrij: belonen werkt Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Mark Roelofsen AT Osborne mre@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage aan het

Nadere informatie

Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein

Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein Janiek de Kruijff TNO Janiek.deKruijff@tno.nl Diana Vonk Noordegraaf TNO en TU Delft Diana.VonkNoordegraaf@tno.nl Tanja Vonk TNO Tanja.Vonk@tno.nl Bijdrage aan

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden

Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden folder basisstramien 19-01-2009 19:12 Pagina 3 Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden Op 10 september 2008 hebben 23 grote werkgevers de regio Haaglanden in aanwezigheid van de minister van Verkeer

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag. Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)

Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag. Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) Pierre van Veggel (APPM Management Consultants) Ingeborg van Egmond

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten Spitsmijden: de helft minder ritten in de spits Hoe werkt Spitsmijden in Brabant? Spitsmijden in 10 resultaten: 1. 2.300 Spitsmijders 2. Ruim de helft minder ritten in de spits 3. Meest gedaan: in de spits,

Nadere informatie

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Flexibel werken en reizen als middel voor betere bereikbaarheid Bewust reizen en plaats- en tijdonafhankelijk werken kunnen op korte termijn

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken Het slimme mobiliteitsconcept Anders reizen, beter werken Eén integrale oplossing Heeft uw bedrijf een overvolle parkeerplaats? Verwerkt u nog jaarlijks honderden declaraties voor het gebruik van de trein

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy

Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy Dagelijks zijn mensen mobiel en reizen om verschillende redenen en op diverse manieren van de ene locatie naar de andere. Per spoor, over het water, te voet, per fiets maar

Nadere informatie

Proef Slim Leasen. Programmabureau Maastricht-Bereikbaar

Proef Slim Leasen. Programmabureau Maastricht-Bereikbaar Proef Slim Leasen Programmabureau Maastricht-Bereikbaar Inleiding Inleiding Proef Slim Leasen Doelen Aanleiding en trends Werking van het persoonlijk mobiliteitsbudget Activiteitenoverzicht Stand van zaken

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar September 2013 www.radiuz.nl Radiuz Total Mobility Full service mobiliteitsplatform met direct inzicht in complete mobiliteit per medewerker Op-maat-aansluiting bij

Nadere informatie

inno-v Mobiliteitsbudget laat medewerkers nadenken over reisgedrag Lars Lutje Schipholt, algemeen directeur

inno-v Mobiliteitsbudget laat medewerkers nadenken over reisgedrag Lars Lutje Schipholt, algemeen directeur Een kwestie van doen! Een mobiliteitsbudget? Dat kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn, zeker voor jonge en moderne werknemers. Het budget biedt je keuzevrijheid en flexibiliteit. Je

Nadere informatie

Met Mobility Mixx in de driver s seat

Met Mobility Mixx in de driver s seat Met Mobility Mixx in de driver s seat De beste zakelijke mobiliteit voor u en uw werknemers mobilitymixx.nl Kies voor totale ontzorging met zakelijke mobiliteit op maat. Mobiliteit raakt de kern van uw

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Theorie naar Praktijk

Theorie naar Praktijk Dia 1 Theorie naar Praktijk Lesmodule Mobiliteit en Locatie Deze lesmodule is op gebouwd uit verschillende Transumo projecten. Meer informatie over de projecten kunt u lezen op www.transumo.nl en transumofootprint.nl

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 Regio Abonnement Het Regio Abonnement is een abonnement dat is gebaseerd op zones zoals die ook voor 2013 van toepassing waren.

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Bij mobiliteit denken we vaak aan auto s. Nog altijd. Maar is het niet meer dan dat? Werknemers verplaatsen zich voor hun

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Duurzame Mobiliteit Innovaties binnen handbereik

Duurzame Mobiliteit Innovaties binnen handbereik Duurzame Mobiliteit Innovaties binnen handbereik Almere,, 7 juni 2007 Willem de Jager, Rabobank Nederland Mobile Commerce Hoe raakt een bank betrokken? Proeven Rekening Rijden A12 Kilometerheffing Marktdialoog

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

Twents Mobiliteitsmanagement

Twents Mobiliteitsmanagement Twents Mobiliteitsmanagement Josine Reijnhoudt (Arcadis, Twente Mobiel) Janet van Delden (Arcadis, Twente Mobiel) Kim Wolterink (Regio Twente) Samenvatting De projectorganisatie Twente Mobiel is samen

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Spitsmijden wordt SpitsScoren! Verdien tot 130 euro per maand! Wat is SpitsScoren? Niet in de spits De route naar het werk kan soms lang duren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

Werkgeversaanpak en kortingsregeling (e-)fiets Antwerpen, De Studio, 28 november 2017

Werkgeversaanpak en kortingsregeling (e-)fiets Antwerpen, De Studio, 28 november 2017 Werkgeversaanpak en kortingsregeling (e-)fiets Antwerpen, De Studio, 28 november 2017 Programma 1. Uitdaging stad Antwerpen 2. Workshop 3. Toelichting werkgeversaanpak 4. Kortingsregeling (e-)fiets 1 Uitdaging

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Maartje van der Aa MuConsult m.vanderaa@muconsult.nl Lisette Hoeke Maastricht Bereikbaar

Nadere informatie

TRANSUMO SPITSMIJDEN IN HET OPENBAAR VERVOER

TRANSUMO SPITSMIJDEN IN HET OPENBAAR VERVOER TRANSUMO SPITSMIJDEN IN HET OPENBAAR VERVOER Effecten van Belonen op het keuzegedrag van Reizigers Eindrapportage Spitsmijden 2C; oktober 2009 Auteur: Frans Glazener THEMA ZELFSTURING DOOR PRIJS EN ANDERE

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

B82 SpitsScoren A15. Henri Palm Goudappel Coffeng BV. Alinda Kooistra NedMobiel Mobility Services. Jan Bosma Technolution

B82 SpitsScoren A15. Henri Palm Goudappel Coffeng BV. Alinda Kooistra NedMobiel Mobility Services. Jan Bosma Technolution B82 SpitsScoren A15 Henri Palm Goudappel Coffeng BV Alinda Kooistra NedMobiel Mobility Services Jan Bosma Technolution Samenvatting Het project SpitsScoren A15 heeft als doel om van 26 oktober 2009 tot

Nadere informatie

Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders

Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders Onderzoek naar verschuivingen in vervoerwijzenkeuze van deelnemers E-Bike Bonus als gevolg van B-Riders programma Auteurs Joost

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Initiatief beslisdocument

Initiatief beslisdocument Initiatief beslisdocument Spitsmijden 2A datum 8 maart 2008 Definitief ons kenmerk auteur versie 12.869a Paul Manders 1.0 Introductie In aanloop op het project Spitsmijden 2A (Gouda Den Haag) zijn al verschillende

Nadere informatie

@ ARS I Traffic & Transport Technology

@ ARS I Traffic & Transport Technology @ ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Q&A t.b.v. website SPRR.MC. 0009 SPRR.MC.0009 Q&A

Nadere informatie

Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden

Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Bijlage bij Handboek Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden 21 april 2007 Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Bijlage bij handboek

Nadere informatie

Nieuwe diensten, nieuwe spelers, nieuwe spelregels? De gevolgen van de opkomende mobiliteitsmarkt voor het overheidsbeleid

Nieuwe diensten, nieuwe spelers, nieuwe spelregels? De gevolgen van de opkomende mobiliteitsmarkt voor het overheidsbeleid Nieuwe diensten, nieuwe spelers, nieuwe spelregels? De gevolgen van de opkomende mobiliteitsmarkt voor het overheidsbeleid Marco Martens Ecorys Nederland BV Marco.martens@ecorys.com Eline Devillers Ecorys

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring!

Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring! Lagere CO 2 -uitstoot Meer veilige auto s Keuzevrijheid in vervoer Minder files Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring! www.creatieve-energie.nl De zakelijk gebruikte

Nadere informatie

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013 Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013 Wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren van de

Nadere informatie

Reisbalans voor uw organisatie. 22 mei 2014 Connekt MMI

Reisbalans voor uw organisatie. 22 mei 2014 Connekt MMI Reisbalans voor uw organisatie 22 mei 2014 Connekt MMI 2 Reisbalans in het kort Voor de medewerker (gebruiker) Mijn Reisbalans + mobiele app Rittenregistratie (o.a. met GPStracking) Declareren Multimodale

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM04012B SpitsMijden 01-04-2008 Rabobank Nederland Frans Glazener Dr. D. van Egeraat Hoofdstuk

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Z50-b13. Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken

Z50-b13. Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Z50-b13 Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Flexibel werken en reizen als middel voor betere bereikbaarheid Bewust reizen en plaats- en tijdonafhankelijk werken kunnen op korte

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg.

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg. S Aan de werkende leden werkzaam bij de Gemeenten 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl E-MAIL denhaag@cnvpubliekezaak.nl AFDELING PLAATS ONS KENMERK Gemeenten Den Haag Coll.0170/JS/DD DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

Renovatie Velsertunnel

Renovatie Velsertunnel Renovatie Velsertunnel Vervolgbijeenkomst 23 september 2013 Rijkswaterstaat 1 Renovatie Velsertunnel Agenda Onderdeel Presentatie Inleiding 1. Stand van zaken project Natasja Fokke 2. Scope en referentiefasering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Individuele benadering

Individuele benadering Individuele benadering KpVV themabijeenkomst Beïnvloeding van reisgedrag rond verhuismoment Dinsdag 8 december 2009 Doelen Direct benaderen van nieuwe inwoners Bewustwording (nieuwe) keuzevrijheid duurzame

Nadere informatie

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING Gezamenlijke verantwoordelijkheid ING huldigt het standpunt dat de werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid draagt om zijn woon-werkverkeer goed te regelen. Daarbij hebben de werkgever en

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Aantrekkelijk werkgeverschap. Wie zijn we

Aantrekkelijk werkgeverschap. Wie zijn we Wie zijn we Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat al gedurende 45 jaar resultaatgericht adviseert en managementfuncties vervult. Kerncompetenties van Twynstra Gudde

Nadere informatie

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Bevindingen van de pilots

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Bevindingen van de pilots Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Bevindingen van de pilots Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Bevindingen van de pilots Medewerkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben samen met andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012 Reizigersgedrag Beter Benutten! Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge Paul Veelenturf, programmamanager MB 21 juni 2012 1 Waarover gaat het? Waarom reizigers centraal? Hoe heeft MB dat georganiseerd

Nadere informatie

Spitsmijden in de trein. Resultaten Praktijkproef Spitsmijden in de trein

Spitsmijden in de trein. Resultaten Praktijkproef Spitsmijden in de trein Spitsmijden in de trein Resultaten Praktijkproef Spitsmijden in de trein Treinen raken tijdens de spitstijden steeds voller. Terwijl er tijdens daluren juist meer dan voldoende capaciteit is in de trein.

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie