Het FVB in Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het FVB in 2007-2008. Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008"

Transcriptie

1 Het FVB in Meer dan opleiding 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 F o n d s v o o r V a k o p l e i d i n g i n d e B o u w n i j v e r h e i d

2

3 Meer dan opleiding Het FVB in

4 Colofon Meer dan opleiding Het FVB in Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Koningsstraat Brussel tel april 2009 Concept en redactie: Tempera, (tel ) i.s.m. studiedienst FVB (tel ) Lay-out: Dievee & Schamf, tel Fotografie: Dirk Vermeirre, tel

5 INHOUD Voorwoord 7 Toeleiden, opleiden, maar ook verleiden Interview met Stefaan Vanthourenhout en Rik Hinnens 9 Beknopt Vijf steekkaarten over vijf werkingsthema s 23 Opleidingsadvies als basis 25 Diversiteit in opleiding 27 Outplacement in de bouwsector 29 Ervaring erkennen 31 De bouw: een diversiteit aan beroepen 33 Eén sectoraal opleidingsbeleid met aanvullende regionale accenten 35 In cijfers 53

6

7 Voorwoord vaklui werken in de bouwsector. Al deze krachten zijn nodig voor de realisatie van talloze, vaak ambitieuze bouwprojecten. Het gaat om meer dan louter mankracht. Bouwwerk vraagt immers om kwaliteit en vakmanschap. De bouwsector evolueert continu. Er is een permanente nood aan vernieuwende initiatieven in het opleidingsaanbod. Als sectoraal opleidingsfonds zet het FVB zich in voor de instroom van voldoende, goed opgeleide bouwvakarbeiders en kwaliteitsgericht opleidingsadvies op maat van het bedrijf. Het FVB garandeert een uitgebreid opleidingsaanbod. In samenwerking met verscheidene opleidingspartners zorgt het FVB voor een accurate afstemming van de opleidingsnoden op het sectoraal opleidingsaanbod. In organiseerde het ruim opleidingsuren rond meer dan tachtig bouwgerelateerde onderwerpen. Het cursusaanbod is toegankelijk voor actieve bouwvakarbeiders, maar ook voor werkzoekenden die een loopbaan in de sector beogen en voor leerkrachten en leerlingen uit het bouwonderwijs. Om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te verzekeren, werkt het FVB actief samen met het bouwonderwijs en met zowel publieke als private opleidingsverstrekkers. Met de bouwscholen sluit het convenants af. De samenwerking met opleidingsverstrekkers verloopt via materiële ondersteuning, het realiseren van een gezamenlijk opleidingstraject, Het FVB staat sinds dit jaar ook in voor sectoraal outplacement. Oudere bouwvakarbeiders die hun werk verliezen, krijgen begeleiding op weg naar een nieuwe baan in de bouw. Het outplacement zorgt er voor dat waardevol bouwtalent niet verloren gaat. Het FVB zet zich in voor een verbetering van de instroom in de sector niet enkel kwantitatief maar ook kwalitatief werkt aan een goede doorstroming van het bouwonderwijs naar de bouwsector, streeft naar een betere afstemming van onderwijs op arbeidsmarkt en biedt een kwalitatief hoogstaand opleidingsaanbod. Die opdrachten en de uitwerking ervan gelden voor het FVB in het hele land. Voor de manier van uitwerken, geldt het principe van maatwerk. Het FVB zoekt aansluiting bij opleidingsinspanningen van lokale overheden en van publieke en private opleidingspartners. Op die manier garandeert het een efficiënte inzet van de werkingsmiddelen. 7

8

9 Toeleiden, opleiden, maar ook verleiden Interview met Stefaan Vanthourenhout en Rik Hinnens, uittredend en nieuw voorziter van het FVB 9

10 Steeds meer opleidingsuren aantal opleidingsuren Stefaan Vanthourenhout In vijf jaar tijd realiseerde het FVB een ambitieuze groei van het aantal opleidingsuren. 10

11 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN Stefaan Vanthourenhout bestuurde de voorbije drie jaren het FVB. Begin 2009 zat zijn voorzittersmandaat erop en gaf hij de fakkel door aan Rik Hinnens, algemeen directeur van het afwerkingbedrijf WYCOR. De uittredende en aantredende voorzitter discussiëren over de toekomst van het FVB. Mijnheer Vanthourenhout, hoe kijkt u terug op uw voorzittersmandaat? Stefaan Vanthourenhout: Ik ben vooral trots op de groei van het FVB. Drie jaar geleden mikten we op het realiseren van opleidingsuren voor de actieve bouwvakarbeiders per jaar. We wisten dat het ambitieus was. Velen twijfelden of dat cijfer haalbaar was. Maar dit jaar staan er zelfs iets meer opleidingsuren op onze teller. De functie van sectoraal opleidingsadviseur en/of -regisseur werd ten volle benut. Rik Hinnens: Er is meer verwezenlijkt. Het aantal opleidingsuren stijgt en de voorbije jaren kwamen er zelfs heel wat initiatieven bij: nieuwe convenantregelingen met het onderwijs, het VCA-examen, de opleidingscentra Construtec Wallonie en het Brussels Beroepsreferentiecentrum draaien nu volop, de Edutec-werking breidde uit, Niemand kan zeggen dat het FVB stilzit. Drie jaar geleden organiseerde het FVB een soortgelijk dubbelgesprek. De toenmalige voorzitters discussieerden toen lang over rekruteringsmoeilijkheden. Is er daar iets veranderd? Vanthourenhout: Een moeilijke vraag. Het FVB doet echt wel zijn best, met imagoacties en zo. Maar hoe we ook benadrukken dat de bouw afwisselend werk biedt, tegelijk leven we in een samenleving die handenarbeid niet waardeert. Nota bene in een periode waarin we handen tekortkomen. Tegen zo n maatschappelijke onderstroom kunnen we moeilijk op. We dachten misschien al honderd keer na over dat imagoprobleem. Imagocampagnes zijn nodig, maar niet zaligmakend. Hinnens: We moeten niets camoufleren. Sommige bouwvakarbeiders zijn al om vijf uur s morgens de baan op. Dat is niet vanzelfsprekend voor het familiale leven. Vroeg opstaan, soms lange verplaatsingen, We vragen wel wat flexibiliteit van onze mensen. Maar de bouw biedt ook voordelen: afwisselend werk en tal van sectorale voordelen, zoals opleiding. Bouwvakarbeiders realiseren iets: na hun werk staat dat gebouw er. En onze arbeiders krijgen een mooi loon, een aanvullend pensioen, andere bijkomende sectorale sociale voordelen, We moeten dat positieve meer benadrukken. 11

12 Vanthourenhout: Rik heeft gelijk. Onze bedrijven doen een heel degelijk aanbod. Maar toch schrikken mensen terug voor een job in de bouw. We verliezen werknemers aan bedrijven met minder goede arbeidsvoorwaarden. Dat zou niet mogen. Misschien moeten we meer stilstaan bij de inhoud van het werk. Veel bouwbedrijven kunnen meer doen qua personeelsbeleid en jobvoldoening. Jongeren stappen ambitieus een bedrijf binnen en willen vooruit. Maar na pakweg zes maanden doet zo n jongere dikwijls nog exact dezelfde job als bij aanwerving. Als zo n jongere de kans krijgt, is die weg. Onze bedrijven en de sector moeten meer nadenken hoe we jongeren gemotiveerd houden. Hinnens: We praten in de bouwsector de hele tijd over de toeleiding en de opleiding, maar misschien moeten we het evenzeer hebben over verleiding. Ik zorg in mijn eigen bedrijf bijvoorbeeld voor een goed onthaal: een stevig introductiegesprek, een onthaalbrochure, elke nieuwkomer krijgt ook meteen een peter die hem wegwijs maakt en begeleidt. Kortom: jongeren niet aan hun lot overlaten. Bouwondernemingen moeten in hun eigen hart durven kijken. Onthalen en begeleiden ze hun nieuwe werknemers op een degelijke wijze? Zijn er functioneringsgesprekken? Volgen ze een degelijke sollicitatieprocedure? Doen ze aan teambuilding? Bij WYCOR organiseren we een nieuwjaarsfeest, barbecues, een drink bij een pensioen,... Het vraagt allemaal energie, maar mensen appreciëren dat. We boeken resultaat: WYCOR telt nauwelijks uitstroom. En het is nog plezierig ook. Vanthourenhout: Misschien ligt daar een nieuwe rol voor het FVB: personeelsinstrumenten ontwikkelen en aanbieden aan onze bouwbedrijven. Ik denk aan een soort loopbaanontwikkeling op maat van de bouwsector. Dat zou kleine bouwbedrijven flink vooruit kunnen helpen qua personeelsbeleid. Uiteindelijk zorgt een doordacht personeelsbeleid voor tevredenheid bij werknemer en werkgever. Het FVB stapt eigenlijk al op die weg: het trekt een deel van de outplacementafhandeling naar zich toe. Niet vanzelfsprekend voor een sectoraal fonds. Vanthourenhout: Inderdaad, als een bouwvakarbeider ontslagen wordt en die heeft recht op outplacement, dan neemt het FVB alle administratieve afhandeling over van de werkgever. Zo helpen we mee aan een begeleiding op maat van onze sector. 12

13 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN Hinnens: Outplacement is in mijn ogen een belangrijke opdracht voor het FVB. We moeten valabele bouwvakarbeiders aan de sector leveren. Zorgen dat ontslagen arbeiders de sector niet verlaten, hoort daar ook bij. Bij dat outplacement rendeert bovendien onze lokale inplanting volop. Onze mensen van bijvoorbeeld Limburg weten welke Limburgse bouwbedrijven aanwerven. Een ontslagen arbeider kiest uiteraard zelf waar hij gaat werken, maar wij willen voorkomen dat hij per ongeluk naar een andere sector verhuist bij een outplacement. Nog een nieuwigheid is het Ervaringsbewijs en de Validation des Compétences. Het zijn een soort diploma s, maar gebaseerd op ervaring en niet op schoolse kennis. Hinnens: Mensen verdienen kansen. Zeker in de bouwsector. We moeten geen goede kracht opzijschuiven, omdat hij lang geleden geen diploma haalde. Zo n bewijs kan daarvoor een oplossing zijn. Vanthourenhout: We stappen volop mee in die nieuwe strategie van erkenning van kennen en kunnen. Ik geloof er persoonlijk wel in. Maar een en ander staat nog in de kinderschoenen. Leeft dat genoeg op de werkvloer? En qua promotie is er ook nog werk aan de winkel. Hinnens: Ik noem zo n Ervaringsbewijs of een Validation des Compétences een entreeticketje. Het is net zoals elk ander diploma: het helpt bij de aanwerving. Maar eens in dienst begint een nieuwe koers. Dan moet iedereen zich bewijzen op de werkvloer. Het diploma speelt dan niet meer. Een Ervaringsbewijs of een Validation des Compétences valoriseert de kennis en ervaring opgedaan op het terrein. Als FVB reiken we trouwens al langer bekwaamheidsattesten uit. Zo n attest bewijst dat de arbeider over de nodige competenties beschikt om op een verantwoorde manier met een torenkraan of bouwplaatsmachine te werken. Eigenlijk loopt onze sector met die bekwaamheidsattesten voorop. Het FVB besteedt steeds meer aandacht aan nieuwe technologische of innoverende opleidingen. De eigen sectorale opleidingscentra Edutec en Construtec Wallonie draaien op volle kracht. Hinnens: Niet alleen Edutec en Construtec Wallonie doen het goed. In Brussel krijgt ook het Beroepsreferentiecentrum Bouw vorm. Dat is een centrum dat opleidingen aanbiedt over torenkraanbesturing, moderne bekisting en stellingbouw. 13

14 Opleiding door Construtec Opleiding door Edutec aantal opleidingsuren aantal opleidingsuren Edutec en Construtec varen elk hun eigen koers, maar nemen beide een betekenisvol aantal opleidingsuren voor hun rekening. 14

15 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN De bouw evolueert, dus er ontstaan nieuwe opleidingsnoden. Neem bijvoorbeeld lage-energiewoningen of veilig werken op hoogte. Niemand verwacht van het onderwijs dat ze elke technologische evolutie opnemen in hun opleidingen. Daarom heeft het FVB in elk landsgedeelte een sterk partnerschap met een gespecialiseerd opleidingscentrum. Edutec in Vlaanderen, het Brussels Beroepsreferentiecentrum en Construtec Wallonie zorgen voor een belangrijke hefboom in ons sectoraal opleidingsaanbod. Vanthourenhout: Die drie varen trouwens elk hun eigen koers. We geven ze autonomie. Dat hebben we de voorbije jaren geleerd. Vroeger stuurden we die centra meer centraal, met één opleidingspakket voor alle regio s. Maar dat kwam niet echt van de grond. Nu luistert bijvoorbeeld Construtec Wallonie beter naar de Waalse opleidingsmarkt. Zo vangen we accentverschillen op, want de opleidingsnoden zijn in elke regio wat anders. Het blijven allemaal bouwopleidingen met dezelfde sectorale doelstelling, maar dankzij hun autonomie draait elk centrum gewoon beter. Dat oog voor regionale accenten is toch ruimer dan de technologische opleidingen? Vanthourenhout: Het klopt dat we nadenken over het optimale niveau waarop we beslissingen nemen. Want maatregelen die goed zijn voor Wallonië, zijn niet noodzakelijk goed voor Vlaanderen of Brussel. En omgekeerd. De context is in elk landsgedeelte gewoon anders: arbeidsmarkt, onderwijs, Dat is zo verschillend. Neem nu de alternerende beroepsopleidingen voor werkzoekenden. Die draaien als gek in Wallonië, maar in Vlaanderen komen ze moeilijk van de grond. Het industrieel leerlingenwezen functioneert dan weer wel in Vlaanderen en minder in Wallonië. We kunnen ook niet om de politieke context heen. Onderwijs is een regionale bevoegdheid en elke regio legt andere beleidsaccenten. We sloten bijvoorbeeld een convenant met de Vlaamse overheid. Die bezorgt ons een aantal sectorconsulenten die mee de doelstellingen van de convenant helpen verwezenlijken. De Vlaamse overheid levert daarvoor een aanzienlijke financiële bijdrage. De Waalse overheid kiest voor andere impulsen. Zo n regionale beleidskeuzes hebben onvermijdelijk een impact op onze werking. Het is aan ons om elke regionale strategie af te stemmen met die van de sector. Want wij als FVB vertrekken natuurlijk vanuit onze sectorale doelstelling. Hinnens: Er is niets mis mee om op maat van de lokale omstandigheden te werken. Zo denken we er nu over om in functie van de noden van elke regio een actieplan op te stellen. Dat moet maatwerk toelaten voor elke regio inzake onderwijs, alternering en aanpak van werkzoekenden. 15

16 Doorstroming vanuit het convenantonderwijs 50% 40% 30% 20% doorstroming 10% 0% Rik Hinnens * doorstroming gemeten als minstens 65 dagen tewerkstelling in de sector in de eerste 18 maanden volgend op het afstuderen. Onderwijs is een belangrijke pijler voor het FVB. Maar de investering rendeert tot nog toe onvoldoende. Misschien moet de sector de samenwerking met het bouwonderwijs herbekijken. 16

17 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN Maar laat duidelijk zijn dat we nu over politieke accenten praten. De opdracht van het FVB en de uitvoering ervan is voor het hele land dezelfde. Belangrijke maatregelen en keuzes blijven sectoraal. Neem de opleidingspremies. Die blijven natuurlijk hetzelfde voor het hele land. Ik geef altijd het voorbeeld van de Vlaamse en Waalse arbeider, die in Brussel op dezelfde werf werken. Die kunnen we toch niet anders behandelen? Er zijn geen twee soorten arbeiders. Vanthourenhout: We gaan niet regionaliseren. Het FVB is en blijft een sectorale organisatie, eensgezind gestuurd door de sociale partners. U raakte al het bouwonderwijs aan. In vergelijking met andere sectorfondsen werkt het FVB erg actief samen met de bouwscholen. Vanthourenhout: Onderwijs is een belangrijke pijler voor het FVB. We investeerden daar altijd al veel in: bijscholing van leraars, handboeken, imagoacties, Maar eigenlijk krijgen we daar te weinig voor terug. Neem nu onze premie voor scholen wanneer hun leerlingen doorstromen naar de bouw. Dat gaat over veel geld: 500 euro per leerling die in de bouw begint te werken. Maar die premie blijkt niet te zorgen voor extra instroom. Op zich begrijp ik dat: een school kan een jongere niet verplichten om in de bouw te gaan werken. Maar misschien moeten we dan de eerlijkheid hebben om onze samenwerking met de bouwscholen op dat vlak te herbekijken. Misschien kan het geld van die premie beter besteed worden aan stages, lerarenbijscholing, contactmomenten tussen bedrijven en scholen,. Wat voor ons telt is de doorstroming van jongeren naar de bouwbedrijven. Hinnens: Een ander voorbeeld is de organisatie van het VCA-examen. Ik sta erachter dat het FVB veiligheidsopleidingen geeft en VCA-examens afneemt voor intreders in de sector. Veiligheid is belangrijk en mensen moeten dat leren. Maar nu organiseren wij die examens ook voor jongeren uit de bouwscholen. Waarom moet het FVB dat eigenlijk doen? Ik vind veiligheid veel te belangrijk om op het einde van de opleiding er nog even door te jagen. We geven met dat examen zelf de indruk dat veiligheid iets is dat je er wel even bijdoet. Maar veiligheid moet met de paplepel ingelepeld worden, bij elke bouwleerling en vanaf het eerste studiejaar. Iedereen moet veilig kunnen werken. Dat is een basiscompetentie en daarmee een opdracht voor het onderwijs. Ik bewonder de vlotheid waarmee het rijexamen in de eindtermen van het secundair onderwijs opdook. Dat kon kosteloos. Waarom kon dit echter niet voor basisveiligheid? Nu, die discussie is ondertussen gelukkig opgelost: de overheid gaat het veiligheidsexamen mee financieren. 17

18 18 Stefaan Vanthourenhout en Rik Hinnens

19 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN U klinkt beiden ambitieus, maar tegelijk ook wat met de handrem op. Ik hoorde al enkele keren zeggen we moeten dat herbekijken. Vanthourenhout: Je zou kunnen zeggen dat het FVB het een beetje te goed doet. We zijn momenteel het slachtoffer van ons eigen succes. We doen steeds meer, maar onze inkomsten stijgen niet mee. Hinnens: Het FVB ontvangt elk jaar hetzelfde aandeeltje van de loonmassa voor zijn opdrachten. Dat betekent dat onze inkomsten elk jaar quasi ongewijzigd blijven. Maar de opleidingsparticipatie stijgt wel. Dat is positief, maar onze kosten groeien er wel mee. Het FVB eindigde de laatste jaren met een financieel onevenwicht. Vanthourenhout: Ik ben er bezorgd over, zeker gezien de economische verwachtingen. Als onze sector banen zou verliezen, betekent dat minder inkomsten voor het FVB. Terwijl als het economisch minder goed gaat, er meer gaatjes in de productieplanning komen en die worden nogal eens gevuld met opleiding. Op zich goed voor het FVB; wij zijn er uiteindelijk voor die opleiding. Maar we moeten ons financieel evenwicht echt wel in het oog houden. De nabije toekomst kondigt zich aan als moeilijk. Hinnens: We moeten de oplossing niet zoeken in extra centen, want dat werkt kostprijsverhogend. Dat is macroeconomisch onverstandig, want het doet de klanten van onze bouwbedrijven pijn. Elke kostprijsverhoging dient uiteindelijk te worden doorgerekend. Maar jonge gezinnen hebben het al zo moeilijk om hun bouwplannen te realiseren. Bouwen is duur. Bovendien leveren onze bedrijven naast hun FVB-bijdrage nog veel andere opleidingsinspanningen. De netto kost van een arbeidersuur bedraagt nu al meer dan dertig euro. Ik wil het rendementsverlies wel eens berekend zien van de begeleiding van een jongere door een ervaren bouwvakarbeider. Vanthourenhout: Het FVB zit hoe dan ook aan een grens. We kunnen niet steeds meer blijven doen voor hetzelfde geld. Dat probleem moet de raad van bestuur de volgende jaren aanpakken. 19

20 Rik Hinnens is algemeen directeur van het bouwbedrijf WYCOR uit Wetteren. WYCOR is een afwerkingbedrijf. Begonnen als kleine schrijnwerkerij groeide de onderneming op dertig jaar uit tot een onderneming met tweehonderd medewerkers. Rik Hinnens werd in januari 2009 voorzitter van het FVB. Zijn mandaat loopt drie jaar. Stefaan Vanthourenhout is nationaal secretaris van ACV Bouw en Industrie. Hij was FVB-voorzitter van januari 2006 tot einde Stefaan Vanthourenhout verlaat het FVB niet. Hij wordt er ondervoorzitter. Stefaan Vanthourenhout en Rik Hinnens 20

21 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN Waaraan mag de bouwsector zich nog verwachten? Vanthourenhout: Ik kijk benieuwd naar de experimenten met het Hoger Beroepsonderwijs. Veel jongeren uit het bouwonderwijs hebben behoorlijk wat inhoud, maar de bouwopleidingen stoppen allemaal na het secundair onderwijs. Dat zou veranderen met het Hoger Beroepsonderwijs. Als experiment komt er een voortgezette schildersopleiding. Die bereidt voor op de job van ploegbaas schilder- en decoratiewerken. Zo n hogere beroepsopleiding moet veelbelovende jongeren na hun secundair onderwijs bekwamen in zaken zoals werkplanning, omgaan met klanten en leiding geven. Dat zijn vaardigheden die het secundair onderwijs niet aanleert, maar elk bedrijf goed kan gebruiken. En als zo n jongere later een eigen bedrijf wil beginnen, heeft hij al heel wat basis mee. Hinnens: Een ander aandachtspunt wordt de betere samenwerking tussen de verschillende fondsen van de bouwsector. Het FBZ, NAVB en het FVB gaan organisatorisch de krachten bundelen. De buitenwereld zal dat vooral merken door een transparantere en eenvormigere toegankelijkheid. Alle dienstverlening van de sectorale fondsen bouw gebeurt binnenkort onder één gemeenschappelijk logo. Organisatorisch gaan een aantal ondersteunende diensten samenwerken om nog sterker ten dienste te staan van de bouwsector. Ik sta ten volle achter die bundeling van krachten. We doen als bouwsector veel inspanningen, maar door die verschillende organisaties merken onze bedrijven dat onvoldoende. Het klinkt alsof de nieuwe voorzitter veel werk wacht Hinnens: Onze organisatie en de krachtenbundeling zijn belangrijk, maar voor mij zijn de instroom in de sector en de getrouwheid de absolute prioriteiten. Dat blijven even nijpende als moeilijke uitdagingen. Alles wat we daaraan kunnen verbeteren, is gewonnen. Het is eenvoudig: elke voorzitter van het FVB moet de ambitie hebben om aan de instroom in de sector te werken. Daarnaast blijft kwaliteitsadvies rond opleidingen de speerpunt. En het bewaken van het budgettair evenwicht van het FVB wordt ook belangrijk. We kunnen niet meer blijven doen met evenveel of zelfs minder middelen. Daar moet een evenwicht gezocht worden. Vanthourenhout: Er wacht Rik een boeiende tijd. Er staat een nieuwe cao op til en in de bouw zijn dat qua opleiding altijd dikke akkoorden. Veel werk dus, maar ook veel mogelijkheden. Rik kan als voorzitter iets op de kaart zetten. 21

22 22

23 Beknopt Vijf steekkaarten over vijf werkingsthema s 23

24 De raad van bestuur Blikvanger: klantentevredenheid voorzitter Tevredenheid over de FVB-dienstverlening Rik Hinnens, Confederatie Bouw - Confédération Construction ondervoorzitter score 8/10 of meer % bedrijven 78% streefpercentage 80% Eddy Devos, Confédération Construction - Confederatie Bouw Stefaan Vanthourenhout, ACV-Bouw & Industrie CSC-Bâtiment & Industrie beheerders Nathalie Bergeret, Confédération Construction - Confederatie Bouw Peter Börner, ACLVB - CGSLB Pierre Cuppens, CSC-Bâtiment & Industrie - ACV-Bouw & Industrie Gabriël Delporte, Confederatie Bouw - Confédération Construction Rik Desmet, De Algemene Centrale - La Centrale Générale Marc Dillen, Confederatie Bouw - Confédération Construction Lionel Eeckhout, Confederatie Bouw - Confédération Construction Patrick Franceus, ACV-Bouw & Industrie - CSC-Bâtiment & Industrie Françoise Nyssens, Confédération Construction - Confederatie Bouw Geert Ramaekers, Bouwunie Jan Soetaert, De Algemene Centrale - La Centrale Générale Peter Suys, Bouwunie René Vancauwenberge, De Algemene Centrale - La Centrale Générale Marc Vander Eeckt, ACV-Bouw & Industrie - CSC-Bâtiment & Industrie Robert Vertenueil, La Centrale Générale - De Algemene Centrale Uit de jaarlijkse klantentevredenheidsenquête blijkt 78 procent van de bouwbedrijven tevreden met de dienstverlening van het FVB: ze geven een score van acht op tien of meer. Het FVB streeft naar tevredenheid bij minimum tachtig procent van de bedrijven. Slechts een kwart van alle organisaties kent een klantentevredenheid die de tachtig procent overschrijdt. waarnemend lid Marnix Van Hoe, FeMa 24

25 HET FVB IN BEKNOPT Opleidingsadvies als basis Maatwerk Een goed opleidingsbeleid start met gericht opleidingsadvies. Het FVB staat borg voor dit advies. voor bouwbedrijven, scholen en opleidingsinstellingen zowel over basisopleidingen als over bijscholing rond gespecialiseerde thema s aansluitend bij de actuele arbeidsmarktbehoeften door gespecialiseerde FVB-adviseurs in alle provincies gefinancierd door solidair gedragen, sectorale bijdragen 25

26 Steeds meer opleiding Het aanbod in aantal opleidingsuren 2770 cursisten in een basisopleiding bouwvakarbeiders in een bijscholing 1520 beginnende beroepsbeoefenaars in een systeem van alternerend leren (537 JLW en 983 ABO) convenants met 289 bouwscholen samenwerking met 346 opleidingscentra In de bouwsector neemt opleiding een steeds belangrijkere plaats in. Tegenover steeg het aantal opleidingsuren op jaarbasis met bijna veertig procent. 26

27 HET FVB IN BEKNOPT Diversiteit in opleiding Opleiding aan de basis van kwaliteit Het FVB voorziet diverse opleidingsmogelijkheden voor een sector die steunt op vakbekwame werkkrachten. Samenwerking met het bouwonderwijs convenants tussen scholen en FVB voor meer kwaliteit, veiligheid en doorstroming in de bouwsector ondersteuning door het FVB met bijscholing voor leerkrachten, financiële steun, handboeken en een jaarlijks veiligheidsexamen engagementen van de scholen rond stages, vakkennis van leerkrachten, veiligheidsopleiding en de bezettingsgraad in de derde graad van het bouwonderwijs Alternerend leren en werken Jongerenleerlingwezen (JLW) voor leerplichtige jongeren tussen vijftien en achttien jaar Alternerende Bouwopleiding (ABO) voor jongeren tussen achttien en vijfentwintig jaar optimale afstemming tussen vorming in het klaslokaal en het geleerde in de praktijk oefenen op de bouwwerf het FVB ondersteunt zowel het leer- als het werkproces Samenwerking met opleidingsverstrekkers samenwerking met publieke en private opleidingsverstrekkers voor bijscholing van bouwvakarbeiders opleidingen tijdens de werkuren, s avonds of op zaterdag opleidingskosten gedragen door het FVB 27

28 Blikvanger De sector engageerde zich recent rond outplacement voor bouwvakarbeiders. De cao van 20 december 2007 bepaalt dat werkgevers outplacementbegeleiding aanbieden aan hun werknemers binnen de vijftien dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De sector draagt solidair de kost van de outplacementbegeleiding. Het FVB neemt de praktische organisatie ervan op zich. Outplacement in uren outplacementbegeleiding voor 334 ontslagen bouwvakarbeiders 109 werknemers nu al opnieuw aan de slag in de bouwsector 28

29 HET FVB IN BEKNOPT Outplacement in de bouwsector Op weg naar een nieuwe baan in de bouwsector Oudere bouwvakarbeiders die hun werk verliezen, krijgen begeleiding op weg naar een nieuwe baan in de bouw. hulp bij het vinden van een nieuwe baan begeleiding voor het onderhandelen van een nieuw arbeidscontract begeleiding bij de aanpassing aan de nieuwe werksituatie administratieve ondersteuning psychologische begeleiding gedurende minimum dertig en maximum zestig uur tijdens drie tot twaalf maanden na het ontslag praktische organisatie en financiering door het FVB 29

30 In cijfers Ervaringsbewijzen in aanvragen voor een Ervaringsbewijs 83 ervaringsdeskundigen legden een test af 67 van hen slaagden in de proef Aan het woord Vroeger had ik een hijsbewijs, maar dat verviel als het niet geregeld werd afgestempeld. Dit bewijs heb ik voor het leven. Chris Meeusen over zijn Ervaringsbewijs voor torenkraanbestuurder in Gazet van Antwerpen Ervaringsbewijzen: de bouwsector als voortrekker 30% 25% % 15% 10% uitgereikte ervaringsbewijzen 5% % autobus/autocar buitenschoolse kinderopvang transport en logistiek bouw verhuis kapper elektronica textiel call centra Bij alle tot nog toe uitgereikte ervaringsbewijzen (693 in totaal) gaat het in meer dan een kwart van de gevallen om bouwberoepen (183 ervaringsbewijzen). 30

31 HET FVB IN BEKNOPT Ervaring erkennen Een ervaringsbewijs Ervaringsbewijzen geven erkenning aan vakmanschap. een officieel bewijs van vakbekwaamheid als alternatief voor een diploma uitgereikt door de Vlaamse minister van Werk op basis van een praktische proef georganiseerd door het FVB voor vier bouwberoepen: bestuurder mobiele kraan, industrieel schilder, stellingbouwer en torenkraanbestuurder 31

32 32

33 HET FVB IN BEKNOPT De bouw: een diversiteit aan beroepen actieve bouwvakarbeiders 1125 werktuigkundigen voor de baggervaart 958 baggerwerkers 1324 torenkraanbestuurders 2203 bestuurders mobiele kraan/verreiker 1006 boormeesters 588 bronbemalers 410 heimachinisten 8813 chauffeurs 7444 bouwplaatsmachinisten wegenwerkers 2390 natuursteenbewerkers metselaars 9027 bekisters 4231 ijzervlechters 1019 betonherstellers 2020 prefab-monteerders 1198 gevelwerkers 1351 voegers 2072 dekvloerleggers 3753 tegelzetters 5842 stukadoors 5906 dakdekkers 4536 dakafdichters schrijnwerkers-timmermannen 3637 interieurbouwers 1090 glaswerkers 2186 stellingbouwers 2646 industrieel isolatiewerkers 6076 monteurs centrale verwarming 5537 sanitairinstallateurs 7762 schilders-decorateurs 1828 industrieel schilders 1682 magazijniers 33

34 34

35 Eén sectoraal opleidingsbeleid met aanvullende regionale accenten 35

36 36

37 HET FVB IN EÉN SECTORAAL OPLEIDINGSBELEID MET AANVULLENDE REGIONALE ACCENTEN Een gemeenschappelijk sectoraal streven... Instroom, doorstroming en kwaliteit van de opleiding. Dit zijn de fundamenten waarop het FVB zijn werking bouwt. In alle acties, gespreid over het hele land streeft het deze drievoudige doelstelling na. 1. Instroom. Elk jaar verlaat zowat vijftien procent van alle bouwvakarbeiders de sector. Ze gaan met pensioen, kiezen voor een loopbaan in een andere sector, Een even grote groep nieuw bouwtalent moet de vrijgekomen vacatures invullen. Het FVB leidt potentiële bouwvakarbeiders via opleiding naar de sector. Instroom in de bouwbedrijven, maar ook in opleiding, vormen het eerste anker van de sectorale werking. 2. Doorstroming. Niet iedereen die een bouwopleiding volgt, kiest na de scholing voor een loopbaan in de sector. Sommigen wenden hun begeerde competenties aan om elders aan de slag te gaan. Dat is jammer, want op die manier gaan de sectorale opleidingsinspanningen meteen verloren. Het FVB stimuleert zowel beginnende beroepsbeoefenaars als werkgevers uit de bouwsector om een onderlinge arbeidsovereenkomst te sluiten. 3. Kwaliteit van de opleiding. Een voldoende groot personeelsbestand is niet alles. Om het competentieniveau van het personeel op peil te brengen en te houden, moeten de opleidingen ook van een zeker niveau zijn. De opleidingscentra, opleidingsinhouden, het gebruikte materieel en materiaal, worden door het FVB gescreend zodanig dat leerlingen en cursisten kunnen genieten van een kwalitatief hoogstaand sectoraal opleidingsaanbod. Streven naar voldoende instroom, doorstroming en kwaliteit van de opleiding zijn de uitdagingen voor het FVB. De sectororganisatie zet zich overal in het land in om deze doelstellingen te realiseren. Met dit gemeenschappelijke streven zorgt het FVB voor cement in een branche waar verschillende subsectoren, in de diverse regio s, in uiteenlopende contexten werken. Alle delen ze het belang van het streven naar instroom, doorstroming en kwaliteit. 37

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Agenda Wat is Constructiv? Wat doet fvb-ffc Constructiv Waarvoor ons contacteren? Samenwerking onderwijs Werk zoeken werk vinden Levenslang evolueren opleiding

Nadere informatie

Rapport doorstroming 2007-2008

Rapport doorstroming 2007-2008 Rapport doorstroming 2007-2008 Inhoudstafel 1. Inleiding...4 2. Overzicht doorstroming...5 3. Voltijds onderwijs (TSO, BSO & BuSO)...6 3.1. Doorstroming per gewest 07-08...6 3.2. Evolutie per gewest...6

Nadere informatie

Een stevig fundament voor de Belgische bouwsector

Een stevig fundament voor de Belgische bouwsector Een stevig fundament voor de Belgische bouwsector C O R P O R A T E B R O C H U R E Constructiv is een samenwerkingsverband van vijf dienstverlenende organisaties voor de bouwsector. Die organisaties vallen

Nadere informatie

Analyse augustus 2008

Analyse augustus 2008 HERMES Onderzoek naar het personeelsverloop in de bouwsector: Brussel Gegevens 2008 2 Brussel Inhoudstafel I. Inleiding... 4 A. Opzet onderzoek...5 B. Bespreking populatie...6 II. Verloop... 7 A. Algemeen...7

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector

Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector Opdrachten Beheer van geavanceerde opleidingsinfrastructuur De slagkracht

Nadere informatie

Hefbomen voor competent personeel. Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Hefbomen voor competent personeel. Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Hefbomen voor competent personeel Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Jaarverslag 2013 2 Colofon Hefbomen voor competent personeel fvb-ffc Constructiv in 2013 Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Veertig jaar ten dienste van de bouwsector

Veertig jaar ten dienste van de bouwsector Het FVB in 2005-2006 Veertig jaar ten dienste van de bouwsector 1 september 2005 tot 31 augustus 2006 F o n d s v o o r V a k o p l e i d i n g i n d e B o u w n i j v e r h e i d Veertig jaar ten dienste

Nadere informatie

Duurzaam opleiden in de bouw, de sleutel tot succes! JAARVERSLAG 2011 Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Duurzaam opleiden in de bouw, de sleutel tot succes! JAARVERSLAG 2011 Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Duurzaam opleiden in de bouw, de sleutel tot succes! JAARVERSLAG 2011 Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Colofon Duurzaam opleiden in de bouw, de sleutel tot succes! fvb-ffc Constructiv in 2011

Nadere informatie

Build Up Skills Belgium. Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen

Build Up Skills Belgium. Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen Build Up Skills Belgium Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen Europese achtergrond 20-20-20 Doelstellingen: Tegen 2020 20% minder broeikasgassen Aandeel van 20% energie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Building Heroes JAARVERSLAG 2012

Building Heroes JAARVERSLAG 2012 Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Building Heroes JAARVERSLAG 2012 Colofon Building Heroes fvb-ffc Constructiv in 2012 Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Koningsstraat 132/5 1000 Brussel

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

FVB: opleidingen Lever veilig. Herentals 25 april 2014

FVB: opleidingen Lever veilig. Herentals 25 april 2014 FVB: opleidingen Lever veilig Herentals 25 april 2014 Paritaire bouworganisaties (31-12-2010) Paritair Comité Werklieden Bouwsector Commission paritaire des Ouvriers Construction (PC - CP 124) fbz-fse

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen Hierbij delen we u de aangepaste barema s mee van de leervergoedingen die officieel zijn vastgelegd binnen elke gemeenschap. Het gaat om een indexaanpassing.

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Leren Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

Waar er geen wijzigingen in optraden =

Waar er geen wijzigingen in optraden = Werkplekleren bouw Waar er geen wijzigingen in optraden = Onderwijsstages meest gehanteerde instrument (3800 bouwbedrijven in O-Vl vs jaarlijks +/- 1200 leerlingen 3 e graad bouw- en houtonderwijs. Voor

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Foto: Nicolas Neefs. Persdossier De Week van de Bouw 2016: ontdek beroepen met een hart voor een sector die beweegt! Op 28 & 29 april.

Foto: Nicolas Neefs. Persdossier De Week van de Bouw 2016: ontdek beroepen met een hart voor een sector die beweegt! Op 28 & 29 april. Foto: Nicolas Neefs Persdossier De Week van de Bouw 2016: ontdek beroepen met een hart voor een sector die beweegt! Op 28 & 29 april. Inhoud 1 BRC Bouw en fvb-ffc Constructiv. Wie zijn wij?...p. 2 De essentie

Nadere informatie

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ADVIES Raad Secundair Onderwijs 24 maart 2009 RSO/ADV/JVR/011 Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6,

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers

De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers De bouwnijverheid: op zoek naar gekwalificeerde werknemers Katleen De Rick - onderzoeksleider Onderzoeksgroep Onderwijs en levenslang leren Onderzoeksgroep Arbeidsmarkt VFO - Hasselt 13 november 2008 Op

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Naar meer en betere bouwvakopleiding

Naar meer en betere bouwvakopleiding Het FVB in 2003-2004 Naar meer en betere bouwvakopleiding 1 oktober 2003 tot 30 september 2004 F o n d s v o o r V a k o p l e i d i n g i n d e B o u w n i j v e r h e i d Naar meer en betere bouwvakopleiding

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Duaal Leren. Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven

Duaal Leren. Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven Duaal Leren Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven Duaal Leren Duaal leren Eén grote werf met deelwerven

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Advies. Proefproject hoger beroepsonderwijs: Ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO

Advies. Proefproject hoger beroepsonderwijs: Ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO Brussel, 7 februari 2008 070208 Advies Proefproject HBO bcp nieuwe opleidingen Advies Proefproject hoger beroepsonderwijs: Ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO Inhoud

Nadere informatie

VLAAMS BELEID SPORT EN WERK IN BRUSSEL EN VLAAMSE RAND

VLAAMS BELEID SPORT EN WERK IN BRUSSEL EN VLAAMSE RAND 1 VLAAMS BELEID SPORT EN WERK IN BRUSSEL EN VLAAMSE RAND GEDACHTEWISSELING MINISTER MUYTERS Minister Philippe Muyters - Commissie Brussel - Vlaams Parlement 13/07/2016 Werk 12 Omgevingsanalyse Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

79 miljoen euro voor opleiding in de bouwsector

79 miljoen euro voor opleiding in de bouwsector Het FVB in 2006-2007 79 miljoen euro voor opleiding in de bouwsector 1 september 2006 tot 31 augustus 2007 F o n d s v o o r V a k o p l e i d i n g i n d e B o u w n i j v e r h e i d 79 miljoen euro

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 23 ACTUELE VRAAG van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u!

U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u! U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u! Wat? Voor jongeren (m/v) van 18 tot en met 23 jaar met een getuigschrift uit het bouwonderwijs, die niet langer dan 6 maanden in een bouwbedrijf (PC 124)

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ADVIES Raad Secundair Onderwijs 12 februari 2009 RSO/ADV/JVR/006 Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 De lonen van de bouwvakarbeiders worden verhoogd op 1 januari 2014: Toepassing van de regeling van de driemaandelijkse indexering die in de sector geldt. De

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Advies. Uitrol Duaal Leren. Brussel, 29 mei 2017

Advies. Uitrol Duaal Leren. Brussel, 29 mei 2017 Advies Uitrol Duaal Leren Brussel, 29 mei 2017 SERV_20170614_UitrolDuaalLeren_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be .

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers PROVINCIE ANTWERPEN Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 1 Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 2 1.1. Doelstelling samenwerking

Nadere informatie

Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ACTIVITEITENVERSLAG VOOR DE PERIODE

Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ACTIVITEITENVERSLAG VOOR DE PERIODE Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ACTIVITEITENVERSLAG VOOR DE PERIODE VAN 01/01/2010 TOT 31/12/2010 Metrologielaan 8 1130 Brussel 1.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

(Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen)

(Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen) 1 BIJKOMENDE PROJECTEN RISICOGROEPEN (2016-2017) (Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen) P(s)C Verantwoord.

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang INFORMATIEMAP Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang Inhoudstafel 1 WAT IS HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 2 WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 3 HOE KAN JE HET ERVARINGSBEWIJS

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Ook zien we dat in 2014 voor het eerst in jaren minder vacatures vanuit VDAB aan Actiris en Forem zijn bezorgd.

Ook zien we dat in 2014 voor het eerst in jaren minder vacatures vanuit VDAB aan Actiris en Forem zijn bezorgd. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 629 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 27 mei 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Interregionale arbeidsmobiliteit - Samenwerking VDAB-Forem

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

10 jaar opleiden: blijven de oorspronkelijke doelstellingen overeind?

10 jaar opleiden: blijven de oorspronkelijke doelstellingen overeind? 10 jaar opleiden: blijven de oorspronkelijke doelstellingen overeind? Toelichting CPS 9 mei 2017 Structuur Doelstelling veiligheidsopleidingen: een wetenschappelijke insteek (Evelien De Pauw) Doelstelling

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie