Het FVB in Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het FVB in 2007-2008. Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008"

Transcriptie

1 Het FVB in Meer dan opleiding 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 F o n d s v o o r V a k o p l e i d i n g i n d e B o u w n i j v e r h e i d

2

3 Meer dan opleiding Het FVB in

4 Colofon Meer dan opleiding Het FVB in Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Koningsstraat Brussel tel april 2009 Concept en redactie: Tempera, (tel ) i.s.m. studiedienst FVB (tel ) Lay-out: Dievee & Schamf, tel Fotografie: Dirk Vermeirre, tel

5 INHOUD Voorwoord 7 Toeleiden, opleiden, maar ook verleiden Interview met Stefaan Vanthourenhout en Rik Hinnens 9 Beknopt Vijf steekkaarten over vijf werkingsthema s 23 Opleidingsadvies als basis 25 Diversiteit in opleiding 27 Outplacement in de bouwsector 29 Ervaring erkennen 31 De bouw: een diversiteit aan beroepen 33 Eén sectoraal opleidingsbeleid met aanvullende regionale accenten 35 In cijfers 53

6

7 Voorwoord vaklui werken in de bouwsector. Al deze krachten zijn nodig voor de realisatie van talloze, vaak ambitieuze bouwprojecten. Het gaat om meer dan louter mankracht. Bouwwerk vraagt immers om kwaliteit en vakmanschap. De bouwsector evolueert continu. Er is een permanente nood aan vernieuwende initiatieven in het opleidingsaanbod. Als sectoraal opleidingsfonds zet het FVB zich in voor de instroom van voldoende, goed opgeleide bouwvakarbeiders en kwaliteitsgericht opleidingsadvies op maat van het bedrijf. Het FVB garandeert een uitgebreid opleidingsaanbod. In samenwerking met verscheidene opleidingspartners zorgt het FVB voor een accurate afstemming van de opleidingsnoden op het sectoraal opleidingsaanbod. In organiseerde het ruim opleidingsuren rond meer dan tachtig bouwgerelateerde onderwerpen. Het cursusaanbod is toegankelijk voor actieve bouwvakarbeiders, maar ook voor werkzoekenden die een loopbaan in de sector beogen en voor leerkrachten en leerlingen uit het bouwonderwijs. Om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te verzekeren, werkt het FVB actief samen met het bouwonderwijs en met zowel publieke als private opleidingsverstrekkers. Met de bouwscholen sluit het convenants af. De samenwerking met opleidingsverstrekkers verloopt via materiële ondersteuning, het realiseren van een gezamenlijk opleidingstraject, Het FVB staat sinds dit jaar ook in voor sectoraal outplacement. Oudere bouwvakarbeiders die hun werk verliezen, krijgen begeleiding op weg naar een nieuwe baan in de bouw. Het outplacement zorgt er voor dat waardevol bouwtalent niet verloren gaat. Het FVB zet zich in voor een verbetering van de instroom in de sector niet enkel kwantitatief maar ook kwalitatief werkt aan een goede doorstroming van het bouwonderwijs naar de bouwsector, streeft naar een betere afstemming van onderwijs op arbeidsmarkt en biedt een kwalitatief hoogstaand opleidingsaanbod. Die opdrachten en de uitwerking ervan gelden voor het FVB in het hele land. Voor de manier van uitwerken, geldt het principe van maatwerk. Het FVB zoekt aansluiting bij opleidingsinspanningen van lokale overheden en van publieke en private opleidingspartners. Op die manier garandeert het een efficiënte inzet van de werkingsmiddelen. 7

8

9 Toeleiden, opleiden, maar ook verleiden Interview met Stefaan Vanthourenhout en Rik Hinnens, uittredend en nieuw voorziter van het FVB 9

10 Steeds meer opleidingsuren aantal opleidingsuren Stefaan Vanthourenhout In vijf jaar tijd realiseerde het FVB een ambitieuze groei van het aantal opleidingsuren. 10

11 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN Stefaan Vanthourenhout bestuurde de voorbije drie jaren het FVB. Begin 2009 zat zijn voorzittersmandaat erop en gaf hij de fakkel door aan Rik Hinnens, algemeen directeur van het afwerkingbedrijf WYCOR. De uittredende en aantredende voorzitter discussiëren over de toekomst van het FVB. Mijnheer Vanthourenhout, hoe kijkt u terug op uw voorzittersmandaat? Stefaan Vanthourenhout: Ik ben vooral trots op de groei van het FVB. Drie jaar geleden mikten we op het realiseren van opleidingsuren voor de actieve bouwvakarbeiders per jaar. We wisten dat het ambitieus was. Velen twijfelden of dat cijfer haalbaar was. Maar dit jaar staan er zelfs iets meer opleidingsuren op onze teller. De functie van sectoraal opleidingsadviseur en/of -regisseur werd ten volle benut. Rik Hinnens: Er is meer verwezenlijkt. Het aantal opleidingsuren stijgt en de voorbije jaren kwamen er zelfs heel wat initiatieven bij: nieuwe convenantregelingen met het onderwijs, het VCA-examen, de opleidingscentra Construtec Wallonie en het Brussels Beroepsreferentiecentrum draaien nu volop, de Edutec-werking breidde uit, Niemand kan zeggen dat het FVB stilzit. Drie jaar geleden organiseerde het FVB een soortgelijk dubbelgesprek. De toenmalige voorzitters discussieerden toen lang over rekruteringsmoeilijkheden. Is er daar iets veranderd? Vanthourenhout: Een moeilijke vraag. Het FVB doet echt wel zijn best, met imagoacties en zo. Maar hoe we ook benadrukken dat de bouw afwisselend werk biedt, tegelijk leven we in een samenleving die handenarbeid niet waardeert. Nota bene in een periode waarin we handen tekortkomen. Tegen zo n maatschappelijke onderstroom kunnen we moeilijk op. We dachten misschien al honderd keer na over dat imagoprobleem. Imagocampagnes zijn nodig, maar niet zaligmakend. Hinnens: We moeten niets camoufleren. Sommige bouwvakarbeiders zijn al om vijf uur s morgens de baan op. Dat is niet vanzelfsprekend voor het familiale leven. Vroeg opstaan, soms lange verplaatsingen, We vragen wel wat flexibiliteit van onze mensen. Maar de bouw biedt ook voordelen: afwisselend werk en tal van sectorale voordelen, zoals opleiding. Bouwvakarbeiders realiseren iets: na hun werk staat dat gebouw er. En onze arbeiders krijgen een mooi loon, een aanvullend pensioen, andere bijkomende sectorale sociale voordelen, We moeten dat positieve meer benadrukken. 11

12 Vanthourenhout: Rik heeft gelijk. Onze bedrijven doen een heel degelijk aanbod. Maar toch schrikken mensen terug voor een job in de bouw. We verliezen werknemers aan bedrijven met minder goede arbeidsvoorwaarden. Dat zou niet mogen. Misschien moeten we meer stilstaan bij de inhoud van het werk. Veel bouwbedrijven kunnen meer doen qua personeelsbeleid en jobvoldoening. Jongeren stappen ambitieus een bedrijf binnen en willen vooruit. Maar na pakweg zes maanden doet zo n jongere dikwijls nog exact dezelfde job als bij aanwerving. Als zo n jongere de kans krijgt, is die weg. Onze bedrijven en de sector moeten meer nadenken hoe we jongeren gemotiveerd houden. Hinnens: We praten in de bouwsector de hele tijd over de toeleiding en de opleiding, maar misschien moeten we het evenzeer hebben over verleiding. Ik zorg in mijn eigen bedrijf bijvoorbeeld voor een goed onthaal: een stevig introductiegesprek, een onthaalbrochure, elke nieuwkomer krijgt ook meteen een peter die hem wegwijs maakt en begeleidt. Kortom: jongeren niet aan hun lot overlaten. Bouwondernemingen moeten in hun eigen hart durven kijken. Onthalen en begeleiden ze hun nieuwe werknemers op een degelijke wijze? Zijn er functioneringsgesprekken? Volgen ze een degelijke sollicitatieprocedure? Doen ze aan teambuilding? Bij WYCOR organiseren we een nieuwjaarsfeest, barbecues, een drink bij een pensioen,... Het vraagt allemaal energie, maar mensen appreciëren dat. We boeken resultaat: WYCOR telt nauwelijks uitstroom. En het is nog plezierig ook. Vanthourenhout: Misschien ligt daar een nieuwe rol voor het FVB: personeelsinstrumenten ontwikkelen en aanbieden aan onze bouwbedrijven. Ik denk aan een soort loopbaanontwikkeling op maat van de bouwsector. Dat zou kleine bouwbedrijven flink vooruit kunnen helpen qua personeelsbeleid. Uiteindelijk zorgt een doordacht personeelsbeleid voor tevredenheid bij werknemer en werkgever. Het FVB stapt eigenlijk al op die weg: het trekt een deel van de outplacementafhandeling naar zich toe. Niet vanzelfsprekend voor een sectoraal fonds. Vanthourenhout: Inderdaad, als een bouwvakarbeider ontslagen wordt en die heeft recht op outplacement, dan neemt het FVB alle administratieve afhandeling over van de werkgever. Zo helpen we mee aan een begeleiding op maat van onze sector. 12

13 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN Hinnens: Outplacement is in mijn ogen een belangrijke opdracht voor het FVB. We moeten valabele bouwvakarbeiders aan de sector leveren. Zorgen dat ontslagen arbeiders de sector niet verlaten, hoort daar ook bij. Bij dat outplacement rendeert bovendien onze lokale inplanting volop. Onze mensen van bijvoorbeeld Limburg weten welke Limburgse bouwbedrijven aanwerven. Een ontslagen arbeider kiest uiteraard zelf waar hij gaat werken, maar wij willen voorkomen dat hij per ongeluk naar een andere sector verhuist bij een outplacement. Nog een nieuwigheid is het Ervaringsbewijs en de Validation des Compétences. Het zijn een soort diploma s, maar gebaseerd op ervaring en niet op schoolse kennis. Hinnens: Mensen verdienen kansen. Zeker in de bouwsector. We moeten geen goede kracht opzijschuiven, omdat hij lang geleden geen diploma haalde. Zo n bewijs kan daarvoor een oplossing zijn. Vanthourenhout: We stappen volop mee in die nieuwe strategie van erkenning van kennen en kunnen. Ik geloof er persoonlijk wel in. Maar een en ander staat nog in de kinderschoenen. Leeft dat genoeg op de werkvloer? En qua promotie is er ook nog werk aan de winkel. Hinnens: Ik noem zo n Ervaringsbewijs of een Validation des Compétences een entreeticketje. Het is net zoals elk ander diploma: het helpt bij de aanwerving. Maar eens in dienst begint een nieuwe koers. Dan moet iedereen zich bewijzen op de werkvloer. Het diploma speelt dan niet meer. Een Ervaringsbewijs of een Validation des Compétences valoriseert de kennis en ervaring opgedaan op het terrein. Als FVB reiken we trouwens al langer bekwaamheidsattesten uit. Zo n attest bewijst dat de arbeider over de nodige competenties beschikt om op een verantwoorde manier met een torenkraan of bouwplaatsmachine te werken. Eigenlijk loopt onze sector met die bekwaamheidsattesten voorop. Het FVB besteedt steeds meer aandacht aan nieuwe technologische of innoverende opleidingen. De eigen sectorale opleidingscentra Edutec en Construtec Wallonie draaien op volle kracht. Hinnens: Niet alleen Edutec en Construtec Wallonie doen het goed. In Brussel krijgt ook het Beroepsreferentiecentrum Bouw vorm. Dat is een centrum dat opleidingen aanbiedt over torenkraanbesturing, moderne bekisting en stellingbouw. 13

14 Opleiding door Construtec Opleiding door Edutec aantal opleidingsuren aantal opleidingsuren Edutec en Construtec varen elk hun eigen koers, maar nemen beide een betekenisvol aantal opleidingsuren voor hun rekening. 14

15 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN De bouw evolueert, dus er ontstaan nieuwe opleidingsnoden. Neem bijvoorbeeld lage-energiewoningen of veilig werken op hoogte. Niemand verwacht van het onderwijs dat ze elke technologische evolutie opnemen in hun opleidingen. Daarom heeft het FVB in elk landsgedeelte een sterk partnerschap met een gespecialiseerd opleidingscentrum. Edutec in Vlaanderen, het Brussels Beroepsreferentiecentrum en Construtec Wallonie zorgen voor een belangrijke hefboom in ons sectoraal opleidingsaanbod. Vanthourenhout: Die drie varen trouwens elk hun eigen koers. We geven ze autonomie. Dat hebben we de voorbije jaren geleerd. Vroeger stuurden we die centra meer centraal, met één opleidingspakket voor alle regio s. Maar dat kwam niet echt van de grond. Nu luistert bijvoorbeeld Construtec Wallonie beter naar de Waalse opleidingsmarkt. Zo vangen we accentverschillen op, want de opleidingsnoden zijn in elke regio wat anders. Het blijven allemaal bouwopleidingen met dezelfde sectorale doelstelling, maar dankzij hun autonomie draait elk centrum gewoon beter. Dat oog voor regionale accenten is toch ruimer dan de technologische opleidingen? Vanthourenhout: Het klopt dat we nadenken over het optimale niveau waarop we beslissingen nemen. Want maatregelen die goed zijn voor Wallonië, zijn niet noodzakelijk goed voor Vlaanderen of Brussel. En omgekeerd. De context is in elk landsgedeelte gewoon anders: arbeidsmarkt, onderwijs, Dat is zo verschillend. Neem nu de alternerende beroepsopleidingen voor werkzoekenden. Die draaien als gek in Wallonië, maar in Vlaanderen komen ze moeilijk van de grond. Het industrieel leerlingenwezen functioneert dan weer wel in Vlaanderen en minder in Wallonië. We kunnen ook niet om de politieke context heen. Onderwijs is een regionale bevoegdheid en elke regio legt andere beleidsaccenten. We sloten bijvoorbeeld een convenant met de Vlaamse overheid. Die bezorgt ons een aantal sectorconsulenten die mee de doelstellingen van de convenant helpen verwezenlijken. De Vlaamse overheid levert daarvoor een aanzienlijke financiële bijdrage. De Waalse overheid kiest voor andere impulsen. Zo n regionale beleidskeuzes hebben onvermijdelijk een impact op onze werking. Het is aan ons om elke regionale strategie af te stemmen met die van de sector. Want wij als FVB vertrekken natuurlijk vanuit onze sectorale doelstelling. Hinnens: Er is niets mis mee om op maat van de lokale omstandigheden te werken. Zo denken we er nu over om in functie van de noden van elke regio een actieplan op te stellen. Dat moet maatwerk toelaten voor elke regio inzake onderwijs, alternering en aanpak van werkzoekenden. 15

16 Doorstroming vanuit het convenantonderwijs 50% 40% 30% 20% doorstroming 10% 0% Rik Hinnens * doorstroming gemeten als minstens 65 dagen tewerkstelling in de sector in de eerste 18 maanden volgend op het afstuderen. Onderwijs is een belangrijke pijler voor het FVB. Maar de investering rendeert tot nog toe onvoldoende. Misschien moet de sector de samenwerking met het bouwonderwijs herbekijken. 16

17 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN Maar laat duidelijk zijn dat we nu over politieke accenten praten. De opdracht van het FVB en de uitvoering ervan is voor het hele land dezelfde. Belangrijke maatregelen en keuzes blijven sectoraal. Neem de opleidingspremies. Die blijven natuurlijk hetzelfde voor het hele land. Ik geef altijd het voorbeeld van de Vlaamse en Waalse arbeider, die in Brussel op dezelfde werf werken. Die kunnen we toch niet anders behandelen? Er zijn geen twee soorten arbeiders. Vanthourenhout: We gaan niet regionaliseren. Het FVB is en blijft een sectorale organisatie, eensgezind gestuurd door de sociale partners. U raakte al het bouwonderwijs aan. In vergelijking met andere sectorfondsen werkt het FVB erg actief samen met de bouwscholen. Vanthourenhout: Onderwijs is een belangrijke pijler voor het FVB. We investeerden daar altijd al veel in: bijscholing van leraars, handboeken, imagoacties, Maar eigenlijk krijgen we daar te weinig voor terug. Neem nu onze premie voor scholen wanneer hun leerlingen doorstromen naar de bouw. Dat gaat over veel geld: 500 euro per leerling die in de bouw begint te werken. Maar die premie blijkt niet te zorgen voor extra instroom. Op zich begrijp ik dat: een school kan een jongere niet verplichten om in de bouw te gaan werken. Maar misschien moeten we dan de eerlijkheid hebben om onze samenwerking met de bouwscholen op dat vlak te herbekijken. Misschien kan het geld van die premie beter besteed worden aan stages, lerarenbijscholing, contactmomenten tussen bedrijven en scholen,. Wat voor ons telt is de doorstroming van jongeren naar de bouwbedrijven. Hinnens: Een ander voorbeeld is de organisatie van het VCA-examen. Ik sta erachter dat het FVB veiligheidsopleidingen geeft en VCA-examens afneemt voor intreders in de sector. Veiligheid is belangrijk en mensen moeten dat leren. Maar nu organiseren wij die examens ook voor jongeren uit de bouwscholen. Waarom moet het FVB dat eigenlijk doen? Ik vind veiligheid veel te belangrijk om op het einde van de opleiding er nog even door te jagen. We geven met dat examen zelf de indruk dat veiligheid iets is dat je er wel even bijdoet. Maar veiligheid moet met de paplepel ingelepeld worden, bij elke bouwleerling en vanaf het eerste studiejaar. Iedereen moet veilig kunnen werken. Dat is een basiscompetentie en daarmee een opdracht voor het onderwijs. Ik bewonder de vlotheid waarmee het rijexamen in de eindtermen van het secundair onderwijs opdook. Dat kon kosteloos. Waarom kon dit echter niet voor basisveiligheid? Nu, die discussie is ondertussen gelukkig opgelost: de overheid gaat het veiligheidsexamen mee financieren. 17

18 18 Stefaan Vanthourenhout en Rik Hinnens

19 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN U klinkt beiden ambitieus, maar tegelijk ook wat met de handrem op. Ik hoorde al enkele keren zeggen we moeten dat herbekijken. Vanthourenhout: Je zou kunnen zeggen dat het FVB het een beetje te goed doet. We zijn momenteel het slachtoffer van ons eigen succes. We doen steeds meer, maar onze inkomsten stijgen niet mee. Hinnens: Het FVB ontvangt elk jaar hetzelfde aandeeltje van de loonmassa voor zijn opdrachten. Dat betekent dat onze inkomsten elk jaar quasi ongewijzigd blijven. Maar de opleidingsparticipatie stijgt wel. Dat is positief, maar onze kosten groeien er wel mee. Het FVB eindigde de laatste jaren met een financieel onevenwicht. Vanthourenhout: Ik ben er bezorgd over, zeker gezien de economische verwachtingen. Als onze sector banen zou verliezen, betekent dat minder inkomsten voor het FVB. Terwijl als het economisch minder goed gaat, er meer gaatjes in de productieplanning komen en die worden nogal eens gevuld met opleiding. Op zich goed voor het FVB; wij zijn er uiteindelijk voor die opleiding. Maar we moeten ons financieel evenwicht echt wel in het oog houden. De nabije toekomst kondigt zich aan als moeilijk. Hinnens: We moeten de oplossing niet zoeken in extra centen, want dat werkt kostprijsverhogend. Dat is macroeconomisch onverstandig, want het doet de klanten van onze bouwbedrijven pijn. Elke kostprijsverhoging dient uiteindelijk te worden doorgerekend. Maar jonge gezinnen hebben het al zo moeilijk om hun bouwplannen te realiseren. Bouwen is duur. Bovendien leveren onze bedrijven naast hun FVB-bijdrage nog veel andere opleidingsinspanningen. De netto kost van een arbeidersuur bedraagt nu al meer dan dertig euro. Ik wil het rendementsverlies wel eens berekend zien van de begeleiding van een jongere door een ervaren bouwvakarbeider. Vanthourenhout: Het FVB zit hoe dan ook aan een grens. We kunnen niet steeds meer blijven doen voor hetzelfde geld. Dat probleem moet de raad van bestuur de volgende jaren aanpakken. 19

20 Rik Hinnens is algemeen directeur van het bouwbedrijf WYCOR uit Wetteren. WYCOR is een afwerkingbedrijf. Begonnen als kleine schrijnwerkerij groeide de onderneming op dertig jaar uit tot een onderneming met tweehonderd medewerkers. Rik Hinnens werd in januari 2009 voorzitter van het FVB. Zijn mandaat loopt drie jaar. Stefaan Vanthourenhout is nationaal secretaris van ACV Bouw en Industrie. Hij was FVB-voorzitter van januari 2006 tot einde Stefaan Vanthourenhout verlaat het FVB niet. Hij wordt er ondervoorzitter. Stefaan Vanthourenhout en Rik Hinnens 20

21 HET FVB IN TOELEIDEN, OPLEIDEN, MAAR OOK VERLEIDEN Waaraan mag de bouwsector zich nog verwachten? Vanthourenhout: Ik kijk benieuwd naar de experimenten met het Hoger Beroepsonderwijs. Veel jongeren uit het bouwonderwijs hebben behoorlijk wat inhoud, maar de bouwopleidingen stoppen allemaal na het secundair onderwijs. Dat zou veranderen met het Hoger Beroepsonderwijs. Als experiment komt er een voortgezette schildersopleiding. Die bereidt voor op de job van ploegbaas schilder- en decoratiewerken. Zo n hogere beroepsopleiding moet veelbelovende jongeren na hun secundair onderwijs bekwamen in zaken zoals werkplanning, omgaan met klanten en leiding geven. Dat zijn vaardigheden die het secundair onderwijs niet aanleert, maar elk bedrijf goed kan gebruiken. En als zo n jongere later een eigen bedrijf wil beginnen, heeft hij al heel wat basis mee. Hinnens: Een ander aandachtspunt wordt de betere samenwerking tussen de verschillende fondsen van de bouwsector. Het FBZ, NAVB en het FVB gaan organisatorisch de krachten bundelen. De buitenwereld zal dat vooral merken door een transparantere en eenvormigere toegankelijkheid. Alle dienstverlening van de sectorale fondsen bouw gebeurt binnenkort onder één gemeenschappelijk logo. Organisatorisch gaan een aantal ondersteunende diensten samenwerken om nog sterker ten dienste te staan van de bouwsector. Ik sta ten volle achter die bundeling van krachten. We doen als bouwsector veel inspanningen, maar door die verschillende organisaties merken onze bedrijven dat onvoldoende. Het klinkt alsof de nieuwe voorzitter veel werk wacht Hinnens: Onze organisatie en de krachtenbundeling zijn belangrijk, maar voor mij zijn de instroom in de sector en de getrouwheid de absolute prioriteiten. Dat blijven even nijpende als moeilijke uitdagingen. Alles wat we daaraan kunnen verbeteren, is gewonnen. Het is eenvoudig: elke voorzitter van het FVB moet de ambitie hebben om aan de instroom in de sector te werken. Daarnaast blijft kwaliteitsadvies rond opleidingen de speerpunt. En het bewaken van het budgettair evenwicht van het FVB wordt ook belangrijk. We kunnen niet meer blijven doen met evenveel of zelfs minder middelen. Daar moet een evenwicht gezocht worden. Vanthourenhout: Er wacht Rik een boeiende tijd. Er staat een nieuwe cao op til en in de bouw zijn dat qua opleiding altijd dikke akkoorden. Veel werk dus, maar ook veel mogelijkheden. Rik kan als voorzitter iets op de kaart zetten. 21

22 22

23 Beknopt Vijf steekkaarten over vijf werkingsthema s 23

24 De raad van bestuur Blikvanger: klantentevredenheid voorzitter Tevredenheid over de FVB-dienstverlening Rik Hinnens, Confederatie Bouw - Confédération Construction ondervoorzitter score 8/10 of meer % bedrijven 78% streefpercentage 80% Eddy Devos, Confédération Construction - Confederatie Bouw Stefaan Vanthourenhout, ACV-Bouw & Industrie CSC-Bâtiment & Industrie beheerders Nathalie Bergeret, Confédération Construction - Confederatie Bouw Peter Börner, ACLVB - CGSLB Pierre Cuppens, CSC-Bâtiment & Industrie - ACV-Bouw & Industrie Gabriël Delporte, Confederatie Bouw - Confédération Construction Rik Desmet, De Algemene Centrale - La Centrale Générale Marc Dillen, Confederatie Bouw - Confédération Construction Lionel Eeckhout, Confederatie Bouw - Confédération Construction Patrick Franceus, ACV-Bouw & Industrie - CSC-Bâtiment & Industrie Françoise Nyssens, Confédération Construction - Confederatie Bouw Geert Ramaekers, Bouwunie Jan Soetaert, De Algemene Centrale - La Centrale Générale Peter Suys, Bouwunie René Vancauwenberge, De Algemene Centrale - La Centrale Générale Marc Vander Eeckt, ACV-Bouw & Industrie - CSC-Bâtiment & Industrie Robert Vertenueil, La Centrale Générale - De Algemene Centrale Uit de jaarlijkse klantentevredenheidsenquête blijkt 78 procent van de bouwbedrijven tevreden met de dienstverlening van het FVB: ze geven een score van acht op tien of meer. Het FVB streeft naar tevredenheid bij minimum tachtig procent van de bedrijven. Slechts een kwart van alle organisaties kent een klantentevredenheid die de tachtig procent overschrijdt. waarnemend lid Marnix Van Hoe, FeMa 24

25 HET FVB IN BEKNOPT Opleidingsadvies als basis Maatwerk Een goed opleidingsbeleid start met gericht opleidingsadvies. Het FVB staat borg voor dit advies. voor bouwbedrijven, scholen en opleidingsinstellingen zowel over basisopleidingen als over bijscholing rond gespecialiseerde thema s aansluitend bij de actuele arbeidsmarktbehoeften door gespecialiseerde FVB-adviseurs in alle provincies gefinancierd door solidair gedragen, sectorale bijdragen 25

26 Steeds meer opleiding Het aanbod in aantal opleidingsuren 2770 cursisten in een basisopleiding bouwvakarbeiders in een bijscholing 1520 beginnende beroepsbeoefenaars in een systeem van alternerend leren (537 JLW en 983 ABO) convenants met 289 bouwscholen samenwerking met 346 opleidingscentra In de bouwsector neemt opleiding een steeds belangrijkere plaats in. Tegenover steeg het aantal opleidingsuren op jaarbasis met bijna veertig procent. 26

27 HET FVB IN BEKNOPT Diversiteit in opleiding Opleiding aan de basis van kwaliteit Het FVB voorziet diverse opleidingsmogelijkheden voor een sector die steunt op vakbekwame werkkrachten. Samenwerking met het bouwonderwijs convenants tussen scholen en FVB voor meer kwaliteit, veiligheid en doorstroming in de bouwsector ondersteuning door het FVB met bijscholing voor leerkrachten, financiële steun, handboeken en een jaarlijks veiligheidsexamen engagementen van de scholen rond stages, vakkennis van leerkrachten, veiligheidsopleiding en de bezettingsgraad in de derde graad van het bouwonderwijs Alternerend leren en werken Jongerenleerlingwezen (JLW) voor leerplichtige jongeren tussen vijftien en achttien jaar Alternerende Bouwopleiding (ABO) voor jongeren tussen achttien en vijfentwintig jaar optimale afstemming tussen vorming in het klaslokaal en het geleerde in de praktijk oefenen op de bouwwerf het FVB ondersteunt zowel het leer- als het werkproces Samenwerking met opleidingsverstrekkers samenwerking met publieke en private opleidingsverstrekkers voor bijscholing van bouwvakarbeiders opleidingen tijdens de werkuren, s avonds of op zaterdag opleidingskosten gedragen door het FVB 27

28 Blikvanger De sector engageerde zich recent rond outplacement voor bouwvakarbeiders. De cao van 20 december 2007 bepaalt dat werkgevers outplacementbegeleiding aanbieden aan hun werknemers binnen de vijftien dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De sector draagt solidair de kost van de outplacementbegeleiding. Het FVB neemt de praktische organisatie ervan op zich. Outplacement in uren outplacementbegeleiding voor 334 ontslagen bouwvakarbeiders 109 werknemers nu al opnieuw aan de slag in de bouwsector 28

29 HET FVB IN BEKNOPT Outplacement in de bouwsector Op weg naar een nieuwe baan in de bouwsector Oudere bouwvakarbeiders die hun werk verliezen, krijgen begeleiding op weg naar een nieuwe baan in de bouw. hulp bij het vinden van een nieuwe baan begeleiding voor het onderhandelen van een nieuw arbeidscontract begeleiding bij de aanpassing aan de nieuwe werksituatie administratieve ondersteuning psychologische begeleiding gedurende minimum dertig en maximum zestig uur tijdens drie tot twaalf maanden na het ontslag praktische organisatie en financiering door het FVB 29

30 In cijfers Ervaringsbewijzen in aanvragen voor een Ervaringsbewijs 83 ervaringsdeskundigen legden een test af 67 van hen slaagden in de proef Aan het woord Vroeger had ik een hijsbewijs, maar dat verviel als het niet geregeld werd afgestempeld. Dit bewijs heb ik voor het leven. Chris Meeusen over zijn Ervaringsbewijs voor torenkraanbestuurder in Gazet van Antwerpen Ervaringsbewijzen: de bouwsector als voortrekker 30% 25% % 15% 10% uitgereikte ervaringsbewijzen 5% % autobus/autocar buitenschoolse kinderopvang transport en logistiek bouw verhuis kapper elektronica textiel call centra Bij alle tot nog toe uitgereikte ervaringsbewijzen (693 in totaal) gaat het in meer dan een kwart van de gevallen om bouwberoepen (183 ervaringsbewijzen). 30

31 HET FVB IN BEKNOPT Ervaring erkennen Een ervaringsbewijs Ervaringsbewijzen geven erkenning aan vakmanschap. een officieel bewijs van vakbekwaamheid als alternatief voor een diploma uitgereikt door de Vlaamse minister van Werk op basis van een praktische proef georganiseerd door het FVB voor vier bouwberoepen: bestuurder mobiele kraan, industrieel schilder, stellingbouwer en torenkraanbestuurder 31

32 32

33 HET FVB IN BEKNOPT De bouw: een diversiteit aan beroepen actieve bouwvakarbeiders 1125 werktuigkundigen voor de baggervaart 958 baggerwerkers 1324 torenkraanbestuurders 2203 bestuurders mobiele kraan/verreiker 1006 boormeesters 588 bronbemalers 410 heimachinisten 8813 chauffeurs 7444 bouwplaatsmachinisten wegenwerkers 2390 natuursteenbewerkers metselaars 9027 bekisters 4231 ijzervlechters 1019 betonherstellers 2020 prefab-monteerders 1198 gevelwerkers 1351 voegers 2072 dekvloerleggers 3753 tegelzetters 5842 stukadoors 5906 dakdekkers 4536 dakafdichters schrijnwerkers-timmermannen 3637 interieurbouwers 1090 glaswerkers 2186 stellingbouwers 2646 industrieel isolatiewerkers 6076 monteurs centrale verwarming 5537 sanitairinstallateurs 7762 schilders-decorateurs 1828 industrieel schilders 1682 magazijniers 33

34 34

35 Eén sectoraal opleidingsbeleid met aanvullende regionale accenten 35

36 36

37 HET FVB IN EÉN SECTORAAL OPLEIDINGSBELEID MET AANVULLENDE REGIONALE ACCENTEN Een gemeenschappelijk sectoraal streven... Instroom, doorstroming en kwaliteit van de opleiding. Dit zijn de fundamenten waarop het FVB zijn werking bouwt. In alle acties, gespreid over het hele land streeft het deze drievoudige doelstelling na. 1. Instroom. Elk jaar verlaat zowat vijftien procent van alle bouwvakarbeiders de sector. Ze gaan met pensioen, kiezen voor een loopbaan in een andere sector, Een even grote groep nieuw bouwtalent moet de vrijgekomen vacatures invullen. Het FVB leidt potentiële bouwvakarbeiders via opleiding naar de sector. Instroom in de bouwbedrijven, maar ook in opleiding, vormen het eerste anker van de sectorale werking. 2. Doorstroming. Niet iedereen die een bouwopleiding volgt, kiest na de scholing voor een loopbaan in de sector. Sommigen wenden hun begeerde competenties aan om elders aan de slag te gaan. Dat is jammer, want op die manier gaan de sectorale opleidingsinspanningen meteen verloren. Het FVB stimuleert zowel beginnende beroepsbeoefenaars als werkgevers uit de bouwsector om een onderlinge arbeidsovereenkomst te sluiten. 3. Kwaliteit van de opleiding. Een voldoende groot personeelsbestand is niet alles. Om het competentieniveau van het personeel op peil te brengen en te houden, moeten de opleidingen ook van een zeker niveau zijn. De opleidingscentra, opleidingsinhouden, het gebruikte materieel en materiaal, worden door het FVB gescreend zodanig dat leerlingen en cursisten kunnen genieten van een kwalitatief hoogstaand sectoraal opleidingsaanbod. Streven naar voldoende instroom, doorstroming en kwaliteit van de opleiding zijn de uitdagingen voor het FVB. De sectororganisatie zet zich overal in het land in om deze doelstellingen te realiseren. Met dit gemeenschappelijke streven zorgt het FVB voor cement in een branche waar verschillende subsectoren, in de diverse regio s, in uiteenlopende contexten werken. Alle delen ze het belang van het streven naar instroom, doorstroming en kwaliteit. 37

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Inleiding. Opleiden, een thema in de ondernemingspraktijk

Inleiding. Opleiden, een thema in de ondernemingspraktijk Opleiden, een thema in de ondernemingspraktijk Opleiden is in alle opzichten een noodzaak. Om competitief te blijven, heeft een bedrijf bekwame, gemotiveerde en geïnformeerde werknemers nodig. Die krijg

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie