Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-"

Transcriptie

1 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING Vraag nr. 195 van 7 april 2008 van CINDY FRANSSEN JoJo-startbanenproject - Evaluatie Het Vlaamse startbanenproject JoJo, Scholen voor Jongeren en Jongeren voor Scholen, is bedoeld om laaggeschoolde, allochtone en kansarme jongeren een eerste werkervaring te bezorgen. De jongere, die jonger dan 26 jaar moet zijn, kan terecht in een school als preventiemedewerker of onderhoudsmedewerker. De jongeren krijgen tegelijkertijd een opleiding. De JoJo-startbaan is in principe steeds voor één kalenderjaar. Om recht te hebben op een contractverlenging dient de startbaner zich te engageren tot het behalen van een diploma van secundair onderwijs of een andere kwalificatie. In uitzonderlijke gevallen kan het contract van bepaalde duur langer dan twee jaar duren. Niet alleen voor de jongeren in kwestie, maar ook voor de scholen is het een kans om mee te werken aan een waardevol project en tegelijkertijd ook ondersteuning te geven aan hun toezichts- en onderhoudspersoneel. Er zijn 353 voltijdse plaatsen voorzien. In het Brusselse Hoofdstedelijke gewest zijn er voor het schooljaar amper 13 plaatsen aangevraagd en toegekend. Vorig schooljaar waren dat er nog Van wanneer dateert de meest recente evaluatie van dit startbanenproject? Wat waren de conclusies? 2. Heeft de minister er zicht op hoeveel startbaners op het einde van hun JoJo-tewerkstelling effectief het diploma van secundair onderwijs behalen? 3. Wat wordt er verstaan onder een andere kwalificatie om in aanmerking te komen voor contractverlenging? 4. Hoeveel scholen voldeden dit schooljaar aan de criteria om een JoJo-startbaner in dienst te kunnen nemen? Graag een overzicht per provincie, alsook voor het Brusselse Hoofdstedelijke gewest. Hoeveel scholen dienden effectief een aanvraag in? Ook hier had ik graag een overzicht per provincie gekregen. 5. Zijn de scholen die in het schooljaar een beroep deden op het project en in niet meer, bevraagd omtrent hun motieven? Zo ja, wat waren die? 6. Wat is de budgettaire impact van dit project? Is/wordt dit project structureel verankerd?

2 -180- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Is het project bij de Brusselse scholen voldoende bekend? Zo ja, hoe verklaart de minister de daling van het aantal JoJo-startbanen in het Brusselse Hoofdstedelijke gewest? Zo neen, voert de minister extra campagne naar de Brusselse scholen toe? 8. Hoeveel jongeren hebben er tot nu toe al gesolliciteerd voor een JoJo-baan? Graag een overzicht per provincie, alsook voor het Brusselse Hoofdstedelijke gewest.

3 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING ANTWOORD op vraag nr. 195 van 7 april 2008 van CINDY FRANSSEN De JoJo-startbaners zijn tewerkgesteld door middel van jaarcontracten, onafhankelijk van schooljaren. Scholen(gemeenschappen) hoeven niet te wachten tot het begin van een schooljaar om een nieuwe aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen voor contractverlenging moeten de startbaners zich inderdaad engageren tot het volgen van een opleiding. In de inleiding stelt u dat de toegekende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dalen. Ik kan dit echter niet bevestigen. Er vond immers geen daling plaats van het aantal plaatsen toegekend aan Brusselse scholen. In 2006 waren 238 verschillende tewerkstellingsplaatsen toegewezen in Vlaanderen en Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 10 contracten afgesloten op 9 verschillende plaatsen. In 2007 waren er, dankzij de uitbreiding van het project, 371 plaatsen ingevuld in Vlaanderen en Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 17 contracten afgesloten op 13 verschillende plaatsen. We kunnen dus stellen dat zowel het aantal plaatsen als het aantal contracten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg. Dit neemt echter niet weg dat slechts 3,5% van de plaatsen in 2007 voor JoJo-medewerkers zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden. Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt. 1. Het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' wordt op verschillende manieren geëvalueerd. De meest recente algemene evaluatie van het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' dateert van begin Het resultaat van deze evaluatie is een rapport dat uit twee luiken bestaat. Enerzijds geeft het een overzicht van het aantal contracten dat afgesloten werd in de werkjaren 2006 en 2007, anderzijds bespreekt het de profielen van het aantal startbaners dat tewerkgesteld werd in deze periode. De belangrijkste conclusie van het eerste luik van het verslag is dat het beschikbare contingent voor startbaners momenteel volledig volzet is. Op regelmatige tijdstippen brengen de coördinatoren van het startbanenproject evaluatiebezoeken aan onderwijsinstellingen die een startbaner tewerkstellen. Tijdens deze bezoeken gaan de coördinatoren na of de tewerkstelling van de startbaner in overeenstemming is met de doelstellingen van het JoJo-project. Indien er geen volwaardig takenpakket aanwezig is en de jongere in kwestie niet voldoende begeleid wordt, wordt de school bijgestuurd. De coördinatiecel van de startbanenprojecten plant in 2008 een algemene evaluatie van het project. Het doel hiervan is kwalitatieve feedback van scholen krijgen en de doelstellingen van het project die niet kwantificeerbaar zijn meten. 2. Op dit ogenblik is het onmogelijk om een overzicht te geven van het aantal startbaners dat op het einde van hun tewerkstelling in het JoJo-project daadwerkelijk in het bezit is van een diploma secundair onderwijs. Ook zijn er geen cijfers beschikbaar over het aantal startbaners dat slaagde voor een andere opleiding.

4 -182- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008 Omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om tot een inhoudelijke projectevaluatie te komen, zal de administratie hiernaar peilen in de algemene evaluatie die in de loop van 2008 zal plaatsvinden. 3. Het contract van een startbaner kan enkel verlengd worden als de startbaner zich engageert om een opleiding te volgen. In principe komt iedere erkende opleiding die leidt tot een sterkere positie van de startbaner op de arbeidsmarkt hiervoor in aanmerking. De startbaner kan dus vrij, afhankelijk van zijn eigen interesse en competenties, een opleiding kiezen uit het Vlaamse vormings- en opleidingslandschap. Aangezien het aanbod hier veel ruimer is dan enkel opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs, spreken we over een andere kwalificatie. 4. Er kunnen 3 categorieën van scholen een aanvraag indienen voor een preventiemedewerker, namelijk (1) scholen buitengewoon onderwijs (BuSo) in centrumsteden met minstens 100 leerlingen, (2) secundaire scholen met GOK-uren die minstens 100 leerlingen tellen en (3) centra deeltijdse vorming (CDV). Op dit moment zijn er 24 BuSO scholen geschikt, 16 centra deeltijdse vorming en 442 secundaire scholen. Dit betekent dat er in totaal 482 potentiële werkgevers zijn voor preventiemedewerkers. Provinciale verdeling van de mogelijke werkgevers van een preventiemedewerker Secundaire scholen BuSo CDV Antwerpen Limburg Vlaams Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal Plaatsen voor onderhoudsmedewerkers worden toegewezen aan scholengemeenschappen van het basisonderwijs of het secundair onderwijs. Dit betekent dat er voor onderhoudsmedewerkers in potentiële werkgevers waren. Provinciale verdeling van de mogelijke werkgevers van een onderhoudsmedewerker Scholengemeenschap basisonderwijs Scholengemeenschap secundair onderwijs Antwerpen Limburg Vlaams Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 3 Totaal Een school kan pas een contract afsluiten nadat ze een goedkeuring op hun aanvraag kregen. In de loop van 2007 werden 257 contracten afgesloten met preventiemedewerkers. Dit cijfer komt overeen met het aantal aanvragen in 2007 aangezien de uitbreiding van het project ervoor zorgde dat geen enkele aanvraag definitief afgekeurd werd. Voor de onderhoudsmedewerkers gaat het om 144 contracten waarvoor op voorhand een aanvraag was ingediend. Ook hier werd geen enkele aanvraag definitief afgekeurd. Aantal contracten afgesloten met preventie- en onderhoudsmedewerkers in een scholengemeenschap in 2007

5 Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Preventiemedewerkers Onderhoudsmedewerkers Antwerpen Limburg Vlaams Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13 4 Totaal Veertien scholen deden in de loop van het schooljaar beroep op een JoJomedewerker, maar niet meer in het schooljaar Dit is 5% van het totale aantal scholen dat beroep deed op één of meerdere JoJo-medewerkers in het schooljaar De helft van deze scholen haakte af na slechte ervaringen met hun vorige medewerker(s). Vijf werkgevers stelden in het schooljaar voor het eerst een JoJo-medewerker tewerk in het deelproject onderhoud, maar deden dit niet in het volgende schooljaar. Twee scholen meldden dat zij geen nieuwe JoJo er aanwierven omdat zij geen geschikte kandidaat vonden. 6. Het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' wordt deels door de federale overheid gefinancierd en deels door de Vlaamse overheid. Sinds 2001 trekt de federale overheid jaarlijks euro uit voor de tewerkstelling van startbaners in de startbanenprojecten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst van 1 augustus 2002). Dit samenwerkingsakkoord trad in werking op 1 juli 2002 en werd voor onbepaalde duur gesloten. Voor het project 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' reserveerde de Vlaamse overheid 60% van dit budget (goed voor 128 VTE (Voltijds Equivalenten) preventiemedewerkers). Sinds 2006 trekt de Vlaamse overheid in het kader van het Vlaams Meerbanenplan jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de tewerkstelling van 100 VTE preventiemedewerkers en 100 VTE onderhoudsmedewerkers. De coördinatie van het startbanenproject is verankerd in het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (afdeling scholen secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs). 7. In januari 2001 startte het JoJo-project in vijf steden op basis van hun hoge percentage leerachterstand van het totale aantal ingeschreven leerlingen. Deze steden waren Antwerpen, Gent, Genk, Hasselt en Mechelen. In mei 2001 werd het project uitgebreid naar verschillende andere steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle deze betrokken scholen werden schriftelijk op de hoogte gesteld van het project. Momenteel verloopt de communicatie omtrent het project via SCHOOLdirect. De laatste communicatie dateert van 18 april Toen werden alle scholen aangespoord een aanvraag in te dienen zodat de laatste 24 plaatsen ingevuld konden worden. Er is geen bijkomende communicatie voor scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien er nu geen plaatsen meer vrij zijn in het project, plant de administratie in de nabije toekomst geen extra publiciteit. 8. De administratie kent de plaatsen toe. De scholen zijn als juridisch werkgever zelf verantwoordelijk voor werving en selectie van hun startbaner. Daarom zijn op de administratie geen gegevens beschikbaar over het aantal kandidaten dat zich aandient per vacature.

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid. Jaarverslag 2010 en 2011

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid. Jaarverslag 2010 en 2011 STARTBANENPROJECTEN Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarverslag 2010 en 2011 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Scholen

Nadere informatie

Startbanenproject scholen voor jongeren - jongeren voor scholen verkeersveiligheid

Startbanenproject scholen voor jongeren - jongeren voor scholen verkeersveiligheid 1 Startbanenproject scholen voor jongeren - jongeren voor scholen verkeersveiligheid jaarrapport 2016 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be Eindredactie Marlies De Witte Judith

Nadere informatie

STARTBANEN PROJECTEN. Vlaanderen. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015

STARTBANEN PROJECTEN. Vlaanderen. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015 Vlaanderen is onderwijs & vorming STARTBANEN PROJECTEN 1 Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.agodi.be/startbanenprojecten-jojo-en-veve

Nadere informatie

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid STARTBANENPROJECTEN Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarverslag 2012 Eindredactie Joke Goemaere Lien Geerinck Sander D Huys Peter Bex AgODi, Afdeling Scholen Secundair Onderwijs

Nadere informatie

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen. Verkeersveiligheid. Jaarverslag Agentschap voor Onderwijsdiensten

STARTBANENPROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen. Verkeersveiligheid. Jaarverslag Agentschap voor Onderwijsdiensten STARTBANENPROJECTEN Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarverslag 2013 Agentschap voor Onderwijsdiensten Eindredactie Kelly Machtelinckx Lien Geerinck Sander D Huys Peter Bex

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/veve http://www.ond.vlaanderen.be/jojo Eindredactie Katrien

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

STARTBANEN PROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid 2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

STARTBANEN PROJECTEN. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid 2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN 1 STARTBANEN PROJECTEN Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid 2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be 2 Eindredactie Hannah Boakye Karen Wens Sofie

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 402 Schooljaar 2016-2017 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Privaatrechtelijk Provincie

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: april 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Startbanenprojecten. Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid

Startbanenprojecten. Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid E VA LUAT I E V E R S L AG s ch o o l j a a r 2 0 0 9 Startbanenprojecten Scholen voor jongeren - Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

nr. 289 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 289 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 289 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Nederlandstalig onderwijs Brussel

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juli 2018 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

plage-lestijden onderwijzer

plage-lestijden onderwijzer plage-lestijden onderwijzer Schooljaar 2010-2011 - Schooljaar 2011-2012 Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project

Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project www.besafe.be Eeklo Verkeersveiligheid VeVe-project Eeklo (i.s.m. de Vlaamse Overheid) Verkeersveiligheid (VeVe-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

VR DOC.0369/2BIS

VR DOC.0369/2BIS VR 2017 2104 DOC.0369/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-479- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

b) Hoeveel kinderen slaagden voor deze test? Graag een opdeling per provincie met inbegrip van

b) Hoeveel kinderen slaagden voor deze test? Graag een opdeling per provincie met inbegrip van VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 268 van 20 januari 2014 van ANN BRUSSEEL Taaltest basisonderwijs Stand van zaken

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Juli 2018 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: december 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

nr. 290 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 290 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 290 van KRIS VAN DIJCK datum: 23 februari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Nederlandstalig Brussel Lerarentekort

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de afstemming met het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid DE VLAAMSE

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

b) Zo ja, hoeveel en om welke reden? Graag een opsplitsing van de cijfers per provincie.

b) Zo ja, hoeveel en om welke reden? Graag een opsplitsing van de cijfers per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 41 van EMMILY TALPE datum: 11 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Duaal leren - Proefprojecten Uit het antwoord op vraag om

Nadere informatie

WERKINGSDOCUMENT. Vanuit juridisch standpunt gebeuren de toekenningen aan één specifieke werkgever.

WERKINGSDOCUMENT. Vanuit juridisch standpunt gebeuren de toekenningen aan één specifieke werkgever. versie 30/01/2018 WERKINGSDOCUMENT Dit werkingsdocument is conform Artikel 11 bis 2 van het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling

Nadere informatie

BIJLAGE: OPDELING NAAR UITSTROOMPOSITIE, GESLACHT EN WOONPLAATS

BIJLAGE: OPDELING NAAR UITSTROOMPOSITIE, GESLACHT EN WOONPLAATS BIJLAGE: OPDELING NAAR UITSTROOMPOSITIE, GESLACHT EN WOONPLAATS In deze bijlage splitsen we de informatie over de tweedekansleerwegen van vroegtijdig op naar volgende kenmerken: de uitstroompositie in

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2003-2004 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

Redder, nog steeds een knelpuntberoep?

Redder, nog steeds een knelpuntberoep? Redder, nog steeds een knelpuntberoep? In 2010 werd redder voor de eerste keer erkend als knelpuntberoep. Naar aanleiding daarvan stond het beroep redder meer in de kijker. In 2011 werd er een samenwerking

Nadere informatie

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 13526 MONITEUR BELGE 13.03.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 de volgende benamingen worden toegevoegd : onder de rubriek Elektriciteit/Elektronica : «Installateur alarminstallaties»; het aanbod van deze

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief AUGUSTUS 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau goedkeuringsdatum : 30 NOVEMBER 2007 publicatiedatum : B.S.

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau goedkeuringsdatum : 30 NOVEMBER 2007 publicatiedatum : B.S. Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau goedkeuringsdatum : 30 NOVEMBER 2007 publicatiedatum : B.S.11/02/2008 Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT: Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Ter voorbereiding van het academiejaar waren de resultaten als volgt:

Ter voorbereiding van het academiejaar waren de resultaten als volgt: VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Vraag nr. 26 van 10 september 2014 van ANN BRUSSEEL Toelatingsexamen arts

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

nr. 455 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 3 april 2018 aan PHILIPPE MUYTERS Ecologiepremie+ - Aanvragen 2017

nr. 455 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 3 april 2018 aan PHILIPPE MUYTERS Ecologiepremie+ - Aanvragen 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 455 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 3 april 2018 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Ecologiepremie+ - Aanvragen 2017 De Ecologiepremie+

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de afstemming met het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid DE VLAAMSE

Nadere informatie

Wonen-Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur: 31 JOBSTUDENTEN

Wonen-Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur: 31 JOBSTUDENTEN / Vacature en selectiereglement Wonen-Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur: 31 JOBSTUDENTEN en logistieke bij archiefbeheer, klassement en dossierbehandeling Afdelingen: Locatie: Periode:

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar

Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar 2014-2015 (ALV) Markt- en Inkomensbeheer MIB-REF-070SFA-140811 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2006-2007 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

Art. 3. De subsidie, vermeld in artikel 4, kan ten vroegste ingaan vanaf 1 april 2019 en kan uiterlijk lopen tot en met 31 maart 2021.

Art. 3. De subsidie, vermeld in artikel 4, kan ten vroegste ingaan vanaf 1 april 2019 en kan uiterlijk lopen tot en met 31 maart 2021. Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 (BS ) houdende de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

SAMENVATTING Jaarverslag MOS november 2010 augustus 2011

SAMENVATTING Jaarverslag MOS november 2010 augustus 2011 SAMENVATTING Jaarverslag MOS november 2010 augustus 2011 MILIEUZORG OP SCHOOL Voor het jaarverslag MOS november 2010 augustus 2011 gaan we uit van een totaal van 5089 vestigingsplaatsen. Aantal vestigingsplaatsen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK

Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK Opleidingscheques Stand

Nadere informatie

REGLEMENT SUBSIDIËRING PROJECTEN TER BEVORDERING VAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

REGLEMENT SUBSIDIËRING PROJECTEN TER BEVORDERING VAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN REGLEMENT SUBSIDIËRING PROJECTEN TER BEVORDERING VAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN Artikel 1. Voorwerp Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurde kredieten en

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 45, vervangen bij het

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Artikel 3. Deze overeenkomst beoogt de volgende doelstellingen :

Artikel 3. Deze overeenkomst beoogt de volgende doelstellingen : DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN EN BOSGROEP VLAAMSE ARDENNEN vzw Tussen enerzijds de Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de Bestendige Deputatie, waarvoor optreden de heer A. Denys, gouverneur,

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-09 4 juni 2015 04-06-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSWEKEN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSWEKEN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSWEKEN SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2018-2019 Als je een Verkeersweek reserveert, ga je akkoord met onderstaande afspraken. Deze algemene voorwaarden gelden als een contract.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSWEKEN SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOLJAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSWEKEN SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOLJAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSWEKEN SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2019-2020 Als je een Verkeersweek reserveert, ga je akkoord met onderstaande afspraken. Deze algemene voorwaarden gelden als een contract.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie