AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang"

Transcriptie

1 AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang Beroepssecundair Onderwijs Centrum voor Volwassenenonderwijs Cliëntvolgsysteem Erkende Regionale samenwerkingsverbanden Europees Sociaal Fonds Elders Verworven Competenties Eerder Verworven Kwalificaties Initiatief voor Buitenschoolse Opvang Kind en Gezin Provincie Limburg Opleiding en Training Persoonlijk ontwikkelingsplan Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité Sociaal Economische Raad van de regio Sociaal Economische Raad van Vlaanderen Vormingscentrum voor Begeleiding van het Jonge Kind Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst Kind en Opvang Vlaamse Onderwijsraad Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Vereniging zonder Winstoogmerk Het Testcentrum Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang Doc. 36 afkortingen en begrippenkader - Pagina 1 van 5

2 Begrippenkader Aanvrager kandidaat De aanvrager (kandidaat) van het Ervaringsbewijs is de persoon die het begeleidingsproces en/of het beoordelingsproces van zijn of haar verworven competenties instapt of doorloopt. De aanvrager is minimum 18 jaar of deeltijds leerplichtig. Beroepsprofiel Het beroepsprofiel is een gedetailleerde beschrijving van de taken die een beroepsbeoefenaar uitoefent en een beschrijving van de competenties die hij daarvoor nodig heeft. Begeleider testcentrum De begeleider van het testcentrum is zowel de persoon die binnen de beoordelingsinstantie begeleiding biedt bij het reflecteren over competenties en bij het invullen van de talentenmap als de organisatie die de begeleiding van de verworven competenties aanbiedt en waarbinnen die persoon werkt. Beoordelaar testcentrum De beoordelaar van het testcentrum is zowel de persoon die de competenties van een kandidaat beoordeelt, als de organisatie die de beoordeling van verworven competenties aanbiedt en waarbinnen die persoon werkt. Competentie beroepscompetentieprofiel Een competentie kan omschreven worden als een observeerbare eigenschap onder de vorm van kennis, kunde of een gedragsvaardigheid die bijdraagt tot een succesvol functioneren in een specifieke rol of functie. Een beroepscompetentieprofiel is een gedetailleerde beschrijving van taken van een ervaren beroepsbeoefenaar en een beknopte omschrijving van de competenties die hij of zij daarvoor nodig heeft. Deeltijds leerplichtige Elke leerling die ingeschreven is in een centrum voor deeltijds onderwijs, die deeltijdse vorming volgt of in de leertijd zit en daarbij in het bezit is van een positief advies van de instelling waar hij ingeschreven is waaruit blijkt dat de betrokkenen over voldoende competenties beschikt om met een redelijke kans op slagen een beoordelingsprocedure voor de titel aan te vragen. Erkende beoordelingsinstantie Een erkende organisatie die zorgt voor de herkenning en de beoordeling van de competenties binnen de procedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid. Doc. 36 afkortingen en begrippenkader - Pagina 2 van 5

3 Ervaringsbewijs Het Ervaringsbewijs is een officieel document van de Vlaamse Overheid. Het is een kwalificatiebewijs dat mensen kunnen behalen als erkenning van verworven competenties uit opgedane ervaring. Her Ervaringsbewijs bestaat nu al voor verschillende beroepen. Website: Erkennen van Verworven Competenties - EVC EVC beoogt zowel de erkenning en waardering als de verdere ontwikkeling van wat een persoon heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving. De essentie van EVC is het erkennen dat leren niet alleen gebeurt via het onderwijs. Leren gebeurt ook in andere leeromgevingen en via talloze andere manieren. EVC richt zich op het erkennen en waarderen van wat een kandidaat al heeft geleerd. Wanneer dit plaatsvindt aan de hand van een erkende standaard kan dit de kandidaat certificaten of een diploma opleveren. ESF-Agentschap In het kader van het Ervaringsbewijs stelt het Europees Sociaal Fonds samen met Vlaanderen, de benodigde financiële middelen ter beschikking aan de testcentra. Het ESF-Agentschap neemt de éénloketfunctie op voor deze erkende testcentra en ondersteunt de werking in samenspraak met het departement voor Werk en Sociale Economie. Het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw staat in voor het beheer van project in het kader van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen en wil de inzetbaarheid, aanpasbaarheid, ondernemerschap en gelijke kansen in Vlaanderen verhogen. Het ESF-Agentschap wil de actoren in Vlaanderen hiervoor maximaal stimuleren, ondersteunen en begeleiden. Het Europees Sociaal Fonds is één van de vier belangrijkste financiële instrumenten van de steun aan structuurmaatregelen van de Europese Unie. De maatregelen zijn gericht op de verklaring van economische en sociale ongelijkheden. Formeel leren Formeel leren zijn alle vormen van leren binnen een gestructureerde reguliere en niet reguliere leercontext. Kansengroepen kansengroepen : de aanvragers die op het ogenblik van hun instap in de beoordelingsprocedure van hun verworven competenties tot een of meer van de volgende categorieën behoren : arbeidsgehandicapt: Vlaamsfondsnummer hebben of beperkte/zeer beperkte geschiktheid hoogste studieniveau is buitengewoon lager of buitengewoon secundair onderwijs Doc. 36 afkortingen en begrippenkader - Pagina 3 van 5

4 oudere: t.e.m de leeftijd hebben van minstens 45 jaar vanaf 2008 de leeftijd hebben van minstens 50 jaar allochtoon: iemand met een herkomst van buiten de EU tot en met 2007 op basis van het naamherkenningsprogramma van de VDAB vanaf 2008 op basis van de historiek van de nationaliteiten: al wie een huidige of vorige nationaliteit heeft van buiten de EU-27. Laaggeschoold: ten hoogste een diploma van secundair onderwijs komt overeen met de laag- en de middengeschoolden volgens de VDAB Portfolio of talentenmap De portfolio is een instrument dat het mogelijk maakt dat iemand zijn of haar competenties die in uiteenlopende situaties worden verworven en gedurende een leven worden opgebouwd kan tonen. De portfolio of talentenmap ondersteunt de processen van herkennen, ontwikkelen, beoordelen en erkennen van competenties in onderwijs en arbeidsmarkt, in studie- en beroepskeuze en loopbaanontwikkeling. De portfolio wordt ook wel eens talentenmap genoemd. Quickscan Een quickscan is een vragenlijst waarmee je op een vlugge manier kan nagaan of je reeds de vooropgestelde competenties bezit/kan bewijzen. SERV De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse partners. In het kader van het Ervaringsbewijs geven de sociale partners advies over welke beroepen in aanmerking kunnen komen. Website: Standaarden De SERV stelt samen met de sociale partners en betrokken sectoren standaarden op. De standaarden worden afgeleid uit de beroepsprofielen. De standaarden vormen de kern van de procedure rond het Ervaringsbewijs. De standaarden worden gebruikt om na te gaan of mensen over voldoende competenties beschikken om een bepaald beroep uit te oefenen. De standaard is de toetsteen van het Ervaringsbewijs en moet de garantie op kwaliteit bieden. Een standaard slaat op het geheel van kennis en vaardigheden die minimaal noodzakelijk zijn om een welbepaalde beroepsactiviteit succesvol te kunnen uitoefenen. Tegelijk bevat een standaard toetsingscriteria, die de beoordelingsprocedure sturen. De minister van Werk legt deze standaard vast. Op die manier is er een eenvormig, objectieve vorm voor heel Vlaanderen en wordt willekeur vermeden. Doc. 36 afkortingen en begrippenkader - Pagina 4 van 5

5 Succescriteria Criteria die kerncompetenties omzetten in handelingen in een bepaalde beroepscontext. Hierdoor kan worden beoordeeld of de competenties worden beheerst. Titel van beroepsbekwaamheid De titel van beroepsbekwaamheid is het bewijs dat uitgereikt wordt door een bevoegde instantie nadat een procedure van herkenning, beoordeling en erkenning heeft plaatsgevondenen waarbij vastgesteld werd dat de betrokken persoon beschikt over vastgelegde competenties ten aanzien van een bepaald beroep. Het Ervaringsbewijs wordt beschouwd als titel van beroepsbekwaamheid. Vlaamse Overheid De Vlaamse Overheid voorziet een wetgevend kader voor het Ervaringsbewijs. Hiermee wil de Vlaamse Overheid competenties, waar ook verworven, geldig verklaren. Website: Doc. 36 afkortingen en begrippenkader - Pagina 5 van 5

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

INVENTARISATIE EN ANALYSE VAN PORTFOLIO S IN VLAANDEREN Praktijkondersteunende studieopdracht

INVENTARISATIE EN ANALYSE VAN PORTFOLIO S IN VLAANDEREN Praktijkondersteunende studieopdracht INVENTARISATIE EN ANALYSE VAN PORTFOLIO S IN VLAANDEREN Praktijkondersteunende studieopdracht Een project in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap OWBPO-project OND/SOV/2007/03 15/12/2007-31/03/2008

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS?

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? ACADEMIEJAAR 2013-2014 VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE VOORTRAJECTEN IN VLAANDEREN Scriptie ingediend door INE SIMONS voor het behalen

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Openingsbijeenkomst Expertisecentrum Beroepsonderwijs Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Toespraak Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Utrecht, 8

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1. Doelstelling... 2 2. Toepassingsgebied... 2 3. Lokale werkafspraken...

Nadere informatie

EVC in universitair HRM: een verkenning. Ruud Duvekot

EVC in universitair HRM: een verkenning. Ruud Duvekot EVC in universitair HRM: een verkenning Ruud Duvekot Amstelveen, 2014 0 1 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 1. EVC verklaard... 10 1.1. De oorsprong van EVC... 10 1.2. Drie benaderingen van EVC...

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (versie 19 maart 2012) TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie