Inhoud presentatie. 1. Positionering CAT Maastricht 2. Wat is CAT? 3. Structuur CAT 4. Organisatie CAT onderwijs jaar 3 UM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud presentatie. 1. Positionering CAT Maastricht 2. Wat is CAT? 3. Structuur CAT 4. Organisatie CAT onderwijs jaar 3 UM"

Transcriptie

1 Critical Appraisal of a Topic (CAT) Christel van Gool, Monique Mommers (& Carin de Brouwer) Capaciteitsgroep Epidemiologie, Universiteit Maastricht, FHML Faculty name

2 Inhoud presentatie 1. Positionering CAT Maastricht 2. Wat is CAT? 3. Structuur CAT 4. Organisatie CAT onderwijs jaar 3 UM

3 1.1 Wetenschappelijke vorming Raamplan geneeskunde Rode draad door nieuw geneeskunde curriculum 2001 Maastricht 2 grote peilers namelijk; CAT onderwijs jaar 3 (vorm van EBM, patiëntniveau) Wetenschap stage jaar 6 (wetenschappelijk onderzoek is basis voor EBM, groepsniveau)

4 1.2 Evidence Based Medicine (EBM) definitie EBM (Offringa e.a., 2008): EBM is gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal ombeslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van EBM impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiëntspelen bij de besluitvorming een centrale rol.

5 1.3 Pijlers EBM in schema Patiënt; prognose en voorkeur Evidence; beste bewijs uit wetenschappelijk onderzoek Beslissing: keuze met betrekking tot medisch handelen Expert; expertise, faciliteiten i en voorkeur

6 1.4 Niveaus wetenschappelijke vorming Expert vs. Evidence based EBM op verschillende niveaus: literatuur Lezen (replicators) Kritisch lezen (users) Kritisch lezen en becommentariëren (do ers)

7 CAT Test Multi CAT Clinicusi Methodologische h criteria Literatuur Search Voorkennis Diagnostiek Prognostiek Follow up Eindtermen

8 2.1 Critical Appraisal of a Topic (CAT) Format Gereedschap Vaardigheid (bundeling van vaardigheden)

9 2.2 Format CAT; 7 vaste onderdelen Patiënt (praktijk) Expert (vertaalslag) Wetenschap 1. Klinisch Scenario 2. Klinische Vraag Trefwoorden 3. Literatuur Search 7. Bottom Line 6.Commentaar: EBM gestuurd besluitvormingsproc es verwoorden 4. Kritisch beoordelen artikel 5. Evidence

10 2.3 Gereedschap waarmee op basis van de beste wetenschappelijke kennis op dat moment voor handen antwoord wordt gezocht op een klinische vraag die gerezen is in de medische praktijk naar aanleiding van een patiënten contact. Patiënt Wetenschap

11 2.4 Basisvaardigheden CAT: Studenten moeten aantal vaardigheden combineren om tot eindresultaat te komen: klinisch redeneren (scenario & commentaar) klinische vraag formuleren systematisch zoeken kritisch beoordelen evidence wegen evidence en toepassen op patiënt uitkomst t vertalen tl in medisch handelen

12 2.5 Wanneer CAT (later) in praktijk Wel: Als actueel onderwerp Als specifiek onderwerp Als onbekend met onderwerp Als patiënt complex/aandoening zeldzaam Algemeen: bij onzekerheid m.b.t. medisch handelen Niet: Als consensus bereikt over medisch handelen in protocollen/richtlijnen (vorm van EBM)

13 3 Structuur CAT (onderdeel 1 t/m 7) CAT heeft altijd hetzelfde format en bestaat uit 7 onderdelen: Klinische scenario (patiënt beschrijving + spanningsveld) Klinische vraag (wat wil ik weten voor mijn patiënt) Zoeken (systematische zoekstrategie opstellen m.b.v. stappenplan) Kritisch beoordelen artikel (a.h.v. methodologische criteria voor diagnostisch, prognostisch of therapeutisch onderzoek) Evidence (cijfers uit artikel die je als bewijs wil gebruiken) Commentaar (is bewijs van voldoende kwaliteit, geldig en bruikbaar voor patiënt) Bottom Line (= direct antwoord op klinische vraag)

14 3.1 Klinisch Scenario Patiënt presentatie zoals je die voor vakgenoten of binnen een multidisciplinair behandelteam moet kunnen presenteren + Onzekerheid m.b.t. medisch handelen/klinisch dilemma Vaardigheid: id patiëntpresentatie i schrijven hij met duidelijk accent op klinische relevantie

15 3.2 Klinische Vraag Per methodologisch domein een aantal elementen Diagnostiek: Patiënt: Relevante patiënt kenmerken Aandoening Test waarmee patiënt wordt onderzocht (eventueel referentietest) Vaardigheid: beantwoordbare klinische vraag formuleren (goed operationaliseren, onderdelen vloeiend aan elkaar schrijven)

16 3.3 Search: Zoeken van evidence Zoeken in databases: Pubmed (o.a. Medline +) Medline Embase Cinahl Psyclit Vaardigheid: systematisch leren zoeken in literatuurdatabase Pubmed a.h.v. gestructureerd stappenplan

17 3.4 Kritisch beoordelen artikel Beoordeel in welke mate de onderzoekers die het gekozen artikel geschreven hebben volgens de spelregels gehandeld hebben Per domein een Appendix met methodologische criteria ( spelregels ) in de trainings handleiding Vaardigheid: kritisch lezen en beoordelen van een wetenschappelijk artikel

18 3.5 Evidence table Cijfers uit het artikel die als evidence dienen om het antwoord op de klinische vraag mee te onderbouwen, overzichtelijk presenteren in een tabel (voorzien van 95% betrouwbaarheids intervallen) Vaardigheid: samenvatten en interpreteren van relevante cijfers uit een wetenschappelijke publicatie (berekenen 95% btbh intervallen m.b.v. calculator)

19 3.6 Commentaar Methodologische kwaliteit afwegen tegen bruikbaarheid/geldigheid voor eigen patiënt. Ook secundaire uitkomstmaten in de overweging betrekken (in geval van diagnostiek; kosten, risico s s, belasting ect) Expert en faciliteiten plus voorkeur patiënt spelen ook een rol Vaardigheid: wegen van evidence en toepassen op de patiënt

20 3.7 Bottom Line Hier wordt een compact antwoord geformuleerd op de klinische vraag! Geen afwegingen meer, die staan onder commentaar Kracht van evidence blijkt uit woordkeuze in Bottom Line Vaardigheid: terugvertalen van conclusies uit het besluitvormingsproces naar patient uit klinische vraag

21 4. Tussen voorkennis en eindtermen 3e jaar geneeskunde UM Test Multi CAT Clinicusi Methodologische h criteria Literatuur Search Voorkennis Diagnostiek Prognostiek Follow up Eindtermen

22 4.1 Organisatie Onderwijs jaar 3 CAT onderwijs jaar 3 Geneeskunde, Universiteit Maastricht: methodologische domeinen, medisch inhoudelijke clusters, carrouselstructuur, parallelonderwijs groe Blokperiode 3.1 Blokperiode 3.2 Blokperiode 3.3 Blokperiode 3.4 p 1 Abdomen Bewegingsapparaat Circulatie en longen Psychomedisc 2 Bewegingsapparaat Abdomen Psychomedisc Circulatie en longen 3 Circulatie en longen Psychomedisc Abdomen Bewegingsapparaat 4 Psychomedisc Circulatie en longen Bewegingsapparaat Abdomen

23 4.2 Organisatie & Onderwijsvormen run 1 College CAT training deel 1: Inleiding op methodologisch onderwerp Diagnostiek & Onderdeel 1 t/m 3 CAT Thuis: Artikel + Hfst 1,2 en3 lezen & opdracht 3.8 t/m 3.16 maken CAT training deel 2: Opdracht 3.8 t/m 3.16 uit handleiding nabespreken Practicum statistiek: ttitikberekenen en interpreteren t van betrouwbaarheidsintervallen Multi CAT (met medestudenten maken, 4 per onderwijsgroep, powerpoint presentatie van ieder groepje in onderwijsgroep, daarna feed back tijdens nabespreking van docent Epidemiologie + Klinische Coach!) Solo CAT (alleen, schriftelijke feed back van docent epidemiologie)

24 4.3 Organisatie & onderwijsvormen run 2,3 en 4 Run 2 Prognose; vrijwel gelijk run 1 (ook veel contacturen) Run 3 Therapie; alleen nog CAT training, multi en solo CAT Run 4 Follow up; alleen nog CAT training en multi CAT nabespreking Vaardigheden nemen toe, contacturen nemen af!

25 4.7 Beoordeling CAT Duidelijke criteria voor solo en multi cat (Formulier in Appendix 3.3, 4.3, 5.3 handleiding) Algoritme verschilt per run, lat steeds hoger N.B. multi CAT leermoment, accent op feedback solo CAT, beoordeling centraal (test) Maar beide moeten voldoende zijn! Anders direct na run herkansing (1X!), als herkansing niet gehaald dan in volgend jaar run opnieuw = 10 weken studievertraging!

26 5. Plan voor eigen setting? Test Multi CAT Clinicusi Methodologische h criteria Literatuur Search Voorkennis Diagnostiek Prognostiek Follow up Eindtermen

27 6.1 Opbouw trainingshandleiding CAT Hoofdstuk 1 CAT als vorm van EBM: Positionering CAT in geneeskundecurriculum UM Onderdelen CAT koppelen aan EBM vaardigheden Organisatie & Onderwijsvormen CAT UM Beoordeling CAT (gestandaardiseerd formulier per methodologisch domein)

28 6.2 Opbouw trainingshandleiding CAT Hoofdstuk 2; Systematisch literatuur zoeken Trainen formuleren beantwoordbare klinische vraag Korte functionele introductie Pubmed Introductie stappenplan Uitvoering volledig stappenplan gekoppeld aan Klinische Vraag (uitgewerkt voorbeeld) Selectie beste artikel a.h.v. short list per methodologisch domein

29 6.3 Opbouw trainingshandleiding CAT Methodologische hoofdstukken: Hfst. 3 Diagnostiek Hfst. 4 Prognostiek Hfst. 5 Therapie Deel 1: Theorie & Opdrachten Deel 2: CAT training methodologisch domein

30 6.4 Opbouw trainingshandleiding CAT Hoofdstuk 6 Follow up van de chronische patiënt: Integratie alle voorgaande kennis en vaardigheden Maken CAT voor chronische patiënt a.h.v. suboptimale literatuur Klinische ervaring nog belangrijker, want kloof tussen patiënt en wetenschap vaak groot Aangepaste onderwijsvorm (groepsopdracht)

31 6.5 Opbouw trainingshandleiding CAT Hfst. 1 & 2 betreffen voorkennis methodologische hoofdstukken: 1,2 & 3: basis CAT Diagnostiek 1,2 & 4: basis CAT Prognose 1,2 & 5: basis CAT Therapie 1,2,3,4, 5 & 6 basis CAT Follow up

32 Samenvattend over CAT training: CAT is vorm EBM CAT is life long learning skill Sluit aan bij patiënt (niet abstract=motiverend) Laat ruimte voor expertise (geen kookboekgeneeskunde) Ook in coschappen en daarna belangrijke tool! Focus ligt op aanleren vaardigheden Inzoomen op onderdelen is goed mogelijk CAT biedt frame voor positionering vaardigheidstraining Inventariseer voorkennis en eindtermen Selecteer vaardigheden die je wil trainen

33 Bedankt voor u aandacht! Vragen?

34 Praktische training na pauze Voorbeeld psychomedisch run 4 Gegeven scenario Opdracht: formuleer een aantal klinische vraag, prioriteer en kies de meest relevante Specificeer domein Specificeer zoektermen Ah Achtergrondinfo: dif

35 Instructie studenten Voorkennis bij aanvang CAT training: Pubmed instructie door bieb Top5 zoekstrategiepermethodologisch domein Top 5 Diagnostiek Prognostiek Therapie 1 Aandoening Aandoening Aandoening 2 Test Uitkomstmaatt t Interventie ti 3 Methodologische termen Methodologische termen Methodologische termen 4 Patiëntkenmerk Patiëntkenmerk Patiëntkenmerk 5 Referentie test Prognostische factor Uitkomstmaat

36 Top Therapie 1 Zoek actie Aandoening Interventie Methodologische termen 2 Controle behandeling Uitkomstmaa t A (A1) Mesh (A2) Mesh (A3) Mesh (A4) Mesh (A5) Mesh B (B1) Query 12 C (C1) Vrije tekst (C2) Vrije tekst C(3) Vrije tekst (C4) Vrije tekst (C5) Vrije tekst D D1 = (A1 OR B1 OR C1) D2 = (A2 OR C2) D3 = (A3 OR C3) D4 = (A4 OR C4) D5 = (A5 OR C5) 18 E E1 = (D1 AND D2) E1 = (D1 AND D2 AND D3) E1 = (D1 AND D2 AND D3 AND D4) E1 = (D1 AND D2 AND D3 AND D4 AND D5)

37 aandoening methodologische term uitkomstmaat 33 interventie Controle behandeling Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

38 Vragen?

INSTRUMENT VOOR BEOORDELING

INSTRUMENT VOOR BEOORDELING INSTRUMENT VOOR BEOORDELING VAN RICHTLIJNEN The AGREE Next Steps Consortium Mei 2009 Copyright Het AGREE II-Instrument is een product van The AGREE Next Steps Consortium. Dit document mag gekopieerd worden

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Continue glucose monitoring

Continue glucose monitoring Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Continue glucose monitoring Het CVZ concludeert dat er patiëntengroepen bestaan waarbij langdurige therapeutische toepassing van (real-time) CGM zinvol is. Voor

Nadere informatie

Variatie in Richtlijnen wat is het probleem?

Variatie in Richtlijnen wat is het probleem? Variatie in Richtlijnen wat is het probleem? Variatie in Richtlijnen wat is het probleem? Teun Zuiderent-Jerak Sonja Jerak-Zuiderent Hester van de Bovenkamp Siok Swan Tan LeonaHakkaart-van Roijen Werner

Nadere informatie

Training Innoveren en Leiding Geven

Training Innoveren en Leiding Geven Training Innoveren en Leiding Geven Ondersteunende training voor het verbeterprogramma Zorg voor Betere Regio Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Annelies Harps-Timmerman Carolien Smits Jan Jukema Colofon

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam Een model voor inhoud en niveau Didi Griffioen, O2 Onderzoek Olga Wortman, O2 Onderwijs Januari 2012 1 Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS Eindrapport Auteurs: Drs. S.E. Lagerveld Dr. F.T.C. Bennenbroek April 2015 Dit onderzoek is gerealiseerd met

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Advies van de Commissie Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek in het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht

Nadere informatie