2/19/2010. Agenda. Fa404 Medicatiebeleid Opzet en toetsing. Achtergrond. Achtergrond. Achtergrond. Aukje Mantel Blokcoördinator Fa404

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2/19/2010. Agenda. Fa404 Medicatiebeleid Opzet en toetsing. Achtergrond. Achtergrond. Achtergrond. Aukje Mantel Blokcoördinator Fa404"

Transcriptie

1 Agenda Fa404 Medicatiebeleid Opzet en toetsing Aukje Mantel Blokcoördinator Fa404 informatie Doelstellingen Evaluatie mondelinge toetsing Discussie / conclusie Blauwdruk curriculum: Medicatiebeleid = kerntaak apotheker Doel Medicatiebeleid: komen tot rationeel en kostenbewust voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen Beoordelen kwaliteit Standaard Actueel? Geneesmiddelenkeuze Beïnvloedende factoren Barrières? Afspraken medicatiebeleid Geneesmiddelenonderzoek Prescriptieterugkoppeling Controle 1

2 Medicatiebeleid FTO Medicatiebegeleiding Individuele patiënt Doelstellingen F epidemiologische en f economische begrippen in praktijk toepassen Kwaliteit geneesmiddelenonderzoek kunnen beoordelen Factoren die van invloed zijn op beleid op waarde weten te schatten Wetenschappelijk verantwoorde keuzes kunnen maken Doelstellingen Kwaliteit huidig beleid en/of gemaakte afspraken kunnen beoordelen Keuzes mondeling en schriftelijk kunnen communiceren Werkwijzen van het FTO en de positie van de arts en apotheker daarin kunnen analyseren Projectonderwijs, groepen van 3-4 studenten Stel de farmacotherapeutische waarde van X vast in vergelijking met Y. Maak hierbij gebruik van de meest recente wetenschappelijke gegevens en orden deze op een systematische manier. Houd tevens rekening met overige factoren die het voorschrijfbeleid kunnen beïnvloeden. Presenteer de gegevens in een farmacotherapeutisch adviesrapport, waarbij je bovenstaande factoren meeneemt in een degelijke onderbouwing. Presenteer het rapport mondeling binnen een farmacotherapieoverleg, waarbij je de artsen ook feedback geeft op basis van prescriptiecijfers. Flankerend onderwijs Hoor- en werkcolleges f epidemiologie en f economie Communicatietraining Bereiken van overeenstemming Computerpracticum Meet-the-expert bijeenkomsten Meet-the expert: Ethiek en recht, industrie, FTO, onafhankelijkheid geneesmiddelenonderzoek, f economie in de klinische praktijk po po po po po hc hc wc wc wc cp hc wc ct F epidemiologie F economie 2

3 Groepscijfers Standaard 40% Presentatie standaard 5% Presentatie prescriptiegegevens 5% Individuele cijfers Schriftelijke toets 30% Individuele toelichting 20% Communicatieve vaardigheden o / v Schriftelijke toets: vragen adhv een artikel Een arts stelt dat hij op basis van dit onderzoek patiënten met een hoog risico op een cerebrovasculaire gebeurtenis dus het beste een SSRI kan voorschrijven. SSRIs geven tenslotte weliswaar een verhoogd risico op een dergelijke gebeurtenis, maar dit is nog altijd lager dan het risico ten gevolge van gebruik van een TCA of een ander antidepressivum. Beantwoord deze vraag en gebruik tenminste twee verschillende argumenten voor of tegen deze stelling. Ga er hierbij vanuit dat alle antidepressiva even effectief zijn Praktische gang van zaken Vernieuwde curriculum passende toetsing Valide, betrouwbaar Problemen uit beroepspraktijk Met staf uitvoerbaar Mondeling toetsing, setting is nagebootst FTO Student moet rapport individueel kunnen toelichten / verantwoorden Naast inhoudelijke kennis worden ook communicatieve vaardigheden getoetst Duur ca. 90 minuten Ca. 15 minuten presentatie rapport f therapeutische meerwaarde Ca. 10 minuten presentatie feedback mbv prescriptiegegevens 3-4 keer 15 minuten individuele gesprekken 2 examinatoren aanwezig Gesprekken worden op video opgenomen Inhoudelijke gang van zaken Inhoudelijke gang van zaken Uitgangspunt: toetsing is een gesprek Gelijkwaardige partners? Initiatief ligt (ook) bij student Student mag ook vragen stellen Setting FTO student = apotheker, examinatoren = artsen Gelijkwaardige partners Examinatoren krijgen rapport vooraf niet Examinatoren weten wel wat het onderwerp is Studenten zijn superspecialisten! Initiatief bij student(en) Apothekers zijn gespreksleider(s) vanaf 1 e minuut Tip: maak agenda, voorstellen, handen schudden etc. 3

4 Beoordeling gesprek Aandachtspunten Individuele inhoudelijke toelichting Begrijpelijk informeren Wetenschappelijke onderbouwing voorgestelde beleid Feedback prescriptiegegevens Mondelinge communicatie (o/v) Luisteren Afstemming op de arts Professionaliteit Dubbelrol docent, gesprekspartner vs. beoordelaar Vaardigheden docenten Objectieve en uniforme hantering criteria Voorbereiding studenten Aanpak Aanpak EMP project ism IVLOS (Jaap Milius, Annemieke Bakker Arkema), Evaluatiecriteria Studenten zijn voldoende voorbereid Assessoren zijn voldoende voorbereid Beoordelingstaak is realistisch en doelconform Beoordelingsinstrumenten zijn transparant, effectief en hanteerbaar Toetsresultaten zijn betrouwbaar en valide Voorafgaand aan gesprek Groep interviews studenten (blok 1) Schriftelijke enquête studenten Instructiebijeenkomst assessoren (blok 2) Direct na gesprek Interviews studenten Schriftelijke enquête studenten Probleemverkenning assessoren (blok 1) Overall achteraf Analyse evaluatiegegevens Analyse toetsresultaten Aanbevelingen Studenten beter informeren Training meer richten op simulatie, rolverdeling, demonstreren gedrag, werkwijze Verminderen van beoordelaarseffecten Accent verleggen van inhoud naar gespreksvoering volgens rolverdeling Meer transparant en uniform te hanteren beoordelingsformulier Uitgebreider instructie beoordelaars Spreiden toetsonderdelen in de tijd Beoordelingen Studenten vonden na gesprek dat ze goed waren voorbereid NB: nauwelijks verschillen in cijfers blok 1 en 2 Sterke correlatie beoordelingen communicatie en inhoudelijke verantwoording (0.89) Voorlichtingsbehoefte Niet toegenomen na gesprek (itt blok 1) 4

5 Training Grotere deelname (85% vs. 45%) Geen verschil in beoordeling tussen wel of niet volgen training Betrouwbaarheid bloktoetsing Cronbachs alpha = 0.70 Item-rest correlatie Training M (SD) Na gesprek wel (N=77) niet (N=15) Goed beeld kunnen geven inhoudelijke Wel 3.35 (0.97) kennis Niet 3.47 (0.64) Goed beeld kunnen geven communicatieve Wel 3.40 (0.78) vaardigheden Niet 3.67 (0.49) Gesprek verliep als verwacht Wel 2.71 (1.00)* Niet 3.33 (0.62)* Goed voorbereid Wel 3.32 (0.94) Niet 3.53 (0.64) Item-rest correlatie Gewicht Minimum Maximum Mean Std. Deviation Standaard 40% 5,00 8,50 7,0 0,9 -,007 Pres standaard 5% 4,5 9,0 7,2 1,1,368 Pres prescriptiecijfers 5% 5,0 9,0 7,0 1,1,467 Schriftelijke toets 30% 3,00 8,80 5,8 1,5,355 Inhoud Verantwoording 20% 4,0 9,0 6,9 1,2,720 Communicatie (cijfers 1 t/m 10)) 2,00 10,0 7,2 1,5,627 Conclusie Blok Medicatiebeleid draagt in belangrijke mate bij aan eindtermen opleiding Doorgevoerde veranderingen mondelinge toetsing hebben beoogd effect gehad Beoordeling individuele verantwoording voorziet als instrument in behoefte om meeliften te voorkomen 5

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo -- Praktisch artikel Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo Dit artikel is het tweeënzestigste in een serie praktische artikelen over onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de bedoeling om mensen

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding 214 Inleiding Als werknemers door ziekte twee jaar niet hebben kunnen werken of maar gedeeltelijk hebben kunnen werken, kunnen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij UWV. Mede op basis van

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk

Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk Eindrapportage ten behoeve van het Regiofondsproject: Structurele inbedding van communicatie onderwijs in de dagelijkse klinische praktijk Video communicatie training voor AIOS en specialisten 2004 L.P.

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen

LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen Onderzoek naar de sturing door schoolleiders en de effecten daarvan op het

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie