Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership"

Transcriptie

1 Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership Bij deze een korte impressie van de Round Table die november 2011 plaatsvond in de Industrieele Groote Club op de Dam te Amsterdam, georganiseerd door Capco. We kunnen terugkijken op een zeer interessante avond en een prettige sfeer, waarin een goede mix tussen interessant en informeel bestond. Alle aanwezigen hebben hun eigen kijk op het onderwerp kunnen etaleren, en van tijd tot tijd ontstonden levendige discussies onder leiding van Jacob Schoenmaker. De twee voornaamste doelen van de avond kennis delen tussen de verschillende marktpartijen en de toezichthouder, en het creëren van een informele sfeer waarin day-to-day issues met elkaar besproken konden worden zijn absoluut bereikt.

2 Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Achtergrond en introductie Om tot dit resultaat te komen, is een half jaar lang veel tijd in de voorbereiding van het event gestoken. Capco heeft in de loop van 2011 bij verschillende marktpartijen aan tafel gezeten om de belangrijkste onderwerpen voor de avond te identificeren en te bespreken. Tijdens deze gesprekken kwamen vaak dezelfde vragen naar voren, zoals: hoe gaat de regelgeving de marktpartijen raken en wordt de OTC derivaten handel op den duur duurder of juist goedkoper? En hoe ga je om met regelgeving, die veel impact gaat hebben, maar die nog niet volledig is uitgewerkt? Op basis van deze gesprekken is uiteindelijk het programma voor de avond vormgegeven. De gasten aan tafel vertegenwoordigden de hele keten binnen het speelveld van OTC derivaten clearing. Zowel de toezichthouder (AFM), als de buyside, de sell-side en een CCP namen deel aan de discussie. Regelgeving, status en tijdslijnen Het eerste onderwerp van de avond, regelgeving, werd ingeluid door een update vanuit de AFM. De afvaardiging van de AFM legde uit niet aan te schuiven als zijnde toezichthouder, maar juist als wetsontwerper. Dit om de aanwezigen enigszins gerust te stellen... De AFM neemt zitting in de werkgroepen die zich momenteel bezighouden met het uitwerken van EMIR. De AFM was daarmee een waardevolle kennisbron aan tafel. Van een initiële wettekst van 40 pagina s, zoals afgeleid van het G20 besluit, bestaat de tekst momenteel uit het viervoudige: 160 pagina s. Qua tijdlijnen gaf de AFM aan nog einde van dit jaar de afronding van de wetsteksten van EMIR te verwachten, waarna consultatie door de EC en marktpartijen moet volgen. Dit zou betekenen dat de wet vanaf mei/juni 2012 van kracht kan gaan. Dat is dan ook het moment waarop de ESMA, de partij die toe gaat zien op de naleving van de EMIR, kan besluiten dat alle relevante OTC transacties vanaf dat tijdstip back of front loaded in scope getrokken kunnen worden. Dit geldt dan zowel voor de clearingverplichtingen als voor de rapportageverplichtingen. Volgt de markt de regulator? Nee, op verschillende gebieden zie je nu al dat de markt de leiding neemt bij het invullen van de wetgeving en dat de regulator de markt volgt. De AFM gaf aan alle aanwezigen de tip mee zich vooral aan te sluiten bij internationale lobbyclubs rondom EMIR. De ESMA moet namelijk na oplevering van de EMIR bij marktpartijen gaan consulteren. Dit biedt een opportunity voor marktpartijen om invloed uit te kunnen oefenen op de uiteindelijke invulling van de nieuwe regels. Een voorbeeld: de regelgeving zal in eerste instantie gaan gelden voor plain vanilla OTC producten als IRS en CDS. Voor FX en meer exotische derivaten, is de wetgeving nog niet uitgewerkt. In de US is na een succesvolle lobby van marktpartijen bereikt dat FX buiten de Dodd-Frank regelgeving zal gaan vallen. Hoogst waarschijnlijk gaat dit ook gelden binnen de EU. Opmerkelijk in dat licht is dat Swapclear onlangs heeft aangekondigd toch FX clearing aan te gaan bieden. Een mooi voorbeeld van het verschijnsel dat de markt regelgeving niet afwacht, maar er zelf op vooruitloopt. Ook in Europa zijn lobby-successen: zo hebben pensioenfondsen bereikt dat zij voor 3 jaar uitgezonderd worden van de clearing eisen (de reporting- en bilaterale OTC collateralisation en valuation eisen blijven wel van kracht). Elk voordeel heeft zijn nadeel Central clearing heeft, naast het creëren van transparantie, als primaire doel het verkleinen van systeemrisico s door een Centrale Clearing Partij (CCP) als tegenpartij tegenover alle OTC transacties te laten staan. Risico s worden daarbij zoveel mogelijk afgedekt door het verplicht aanhouden van 2

3 bijdrages aan garantiefondsen op CCP niveau. Daarnaast worden risico s afgedekt door het storten van initial margins en dagelijkse variation margins om de mark-to-market exposures gelijk te houden. Tevens beoogt de nieuwe wetgeving, in de vorm van kapitaalvereisten (Basel 3/CRD IV), de mogelijkheden voor leverage op OTC producten te verkleinen. Bilateraal handelen, zonder tussenkomst van een CCP, wordt na bekrachtiging van de Basel 3/CRD IV wetgeving flink duurder gemaakt door het toekennen van een hoge risk weighting op bilaterale posities. De AFM deelt de mening van veel marktpartijen dat aan EMIR wetgeving ook nadelen kleven. Er ontstaat een concentratie van risico bij de CCP s. Tevens worden nieuwe risico s geïntroduceerd. Door de aanwezigen wordt de terechte zorg geuit of het risico niet alleen verplaatst wordt, in plaats van gemitigeerd. De zorg dat commerciële belangen van CCP s het risico kunnen vergroten blijkt uit het feit dat in de US onlangs de capital requirements voor FCM s verlaagd zijn. Dit met de reden om clientèle te werven. Moral hazard kan flink oplopen volgens de aanwezigen, als de wetgeving hier blijvend geen antwoord op biedt. Daarnaast betekent het voordeel van het kunnen netten van posities op CCP niveau voor bepaalde OTC derivatenklassen, ook dat er een beperking van netting ontstaat op bilateraal niveau voor non-eligible asset classes. Belangrijk nadeel van de EMIR, vooral van belang voor grote pensioenfondsen, is dat deze partijen niet langer op bilaterale basis stukken kunnen uitwisselen als onderpand. Deze langlopende stukken zullen onder druk van de wetgeving verkocht moeten worden in ruil voor kortlopend papier en, veelal, cash. Waarom? De meeste CCP s (bijvoorbeeld LCH.Clearnet) zullen namelijk alleen zeer liquide assets accepteren als collateral (voornamelijk cash en government bonds). En indien men kiest voor cash als collateral, pakt dat nog nadeliger uit. Naast de collateral transformation costs die de sell-side aan de buy-side zal doorberekenen, is de rentevergoeding op cash door de CCP erg laag. Veel lager dan de rentevergoeding in de markt. Partijen kunnen ervoor kiezen om op omnibus niveau stukken en cash aan te houden en daarmee een netting voordeel te halen. Echter, naar verwachting van de aanwezigen, zullen de meeste pensioenfondsen en kleinere banken in deze economische tijden kiezen voor veiligheid boven mogelijk voordeel. Bij de keuze tussen netting voordelen of de segregatie van assets, zullen zij veelal kiezen voor een gesegregeerd account. Een gesegregeerd account betekent dat de portability van de posities, in het geval van een default van een Clearing Member, goed is geregeld. Bij het aanhouden van gesegregeerde accounts valt de gestorte IM van een klant onder de meest seniore tranche dus zelfs nog boven de default fund contributies van de nondefaulting Clearing Members. Hiermee is ook afgedekt dat rehypothecation van cash posities door de Clearing Member of CCP niet meer mogelijk is waarvan in EMIR sprake is dat dit eventueel verboden zal worden. Trade reporting Figuur 1: Central counterparty (CCP) model overview De AFM greep de gelegenheid van de Round Table aan om de aanwezigen nogmaals te wijzen op de rapportageverplichtingen, die ook onderdeel vormen van de wetgeving. In tegenstelling tot de clearingverplichtingen, zal de rapportageverplichting 3

4 gaan gelden voor alle partijen die in derivatenproducten handelen. Dus zowel financials als non-financials; er geldt geen reporting treshold meer zoals in de oorspronkelijke voorstellen was opgenomen De toezichthouders beogen, via de verplichte rapportage van alle transacties aan zogenaamde Trade Repositories, inzicht te krijgen in de omvang en beweging van de markt. Een uitdaging bij deze rapportage-eis ligt in het moment waarop gerapporteerd moet worden. De wet stelt dat alle transacties uiterlijk op T+1 gerapporteerd moeten worden, terwijl in de markt een groot gedeelte van de transacties pas dagen na de transactie geconfirmeerd worden. Dat geldt zeker voor de trades op bilaterale basis. Rapportage op T+1 brengt daarmee flinke operationele issues met zich mee voor de marktpartijen. Dat de rapportageverplichting ook uitbesteed mag worden aan bijvoorbeeld Clearing Brokers of confirmatieplatforms biedt enige soelaas, maar neemt niet weg dat er een veel hogere STP graad bereikt dient te worden door de marktpartijen. Voor exotische derivaten, die alleen bilateraal verhandeld en gecleared kunnen worden, zullen de counterparties zelf de verplichting op zich moeten nemen. Toch ziet de markt ook commerciële kansen in de rapportageverplichting. Trade Repositories kunnen een lucratief business model hebben. Het is echter nog onbekend hoeveel Trade Repositories er zullen ontstaan. Op dit moment is er één Trade Repository bekend, de TIW van Markit/DTCC. Tijdens het gesprek kwamen ook een aantal praktische vragen en issues aan de orde. Op al deze vragen zijn de antwoorden nog niet eenduidig te formuleren. Wie gaat bijvoorbeeld de Trade Repositories controleren? En indien een partij per asset class aan andere Trade Repositories moet rapporteren, hoe moet omgegaan worden met reconciliatie issues? Welk rapportage format zullen Trade Repositories gaan vragen? Een andere belangrijke vraag juist voor de meer exotische derivaten - is hoe de Trade Repository de closing prices en exposures zal gaan berekenen. En moeten transacties met retail/private klanten ook gerapporteerd worden? Gangbaar is dat dergelijke trades in de markt back to back worden dichtgezet. In dat geval zal de rapportageverplichting voor de market side blijven gelden. Impact regelgeving: operationeel en kostentechnisch Voor wat betreft de verwachte impact van de wetgeving op de day-to-day business werd de prikkelende vraag gesteld: is het central clearen van OTC derivaten wel zo spannend? Voor listed producten wordt immers altijd al gecleared. En daarnaast clearen vele banken ook al jaren al hun IRS business via een CCP (Swapclear). De echte grote problemen worden daarom ook verwacht bij de kleinere marktpartijen en aan de buy-side, zeker voor wat betreft bilaterale handel. Deze partijen zullen een zware dobber hebben aan de wetgeving. De aanwezigen beaamden dat. OTC derivaten clearing: is dat niet meer van hetzelfde voor banken? Listed producten worden nu ook al gecleared. De grootste uitdagingen voor met name de kleinere partijen wordt verwacht op het gebied van electronic trade execution en de trade confirmaties, evenals op het gebied van collateral management. Op dit moment vindt uitvoering en afwikkeling van trades nog manueel plaats, met alle risico s van dien (e.g. tot het moment dat een trade geconfirmeerd is, bestaat er geen wetgeldige transactie). Veel partijen zijn dan ook niet ingericht op het dagelijks verwerken van margin calls. Laat staan intraday verwerking voor bepaalde situaties. Natuurlijk werd tijdens de discussie ook de vraag gesteld: wordt OTC derivaten handel duurder? Het simpele antwoord luidde: ja, het wordt veiliger en daarmee ook duurder. En deze prijsstijging zit hem voornamelijk in het verplichte collateral dat gestort moet gaan worden. Voor wat betreft het bepalen van 4

5 de hoogte van margin, is het het pricen van risico diffuus. Grote partijen hebben modellen en data beschikbaar om op een gesofisticeerde manier tegenpartij risico te berekenen. Bij kleine banken steekt deze berekening echter iets eenvoudiger in elkaar en wordt vooral naar credit spread over verschillende klanten gekeken. Ondanks het overheersende gevoel dat de OTC business duurder wordt (door IMF/BIS onderzoeken gestoeld), bestaat ook de mogelijkheid dat OTC derivatenhandel goedkoper wordt. Belangrijke reden hiervoor is dat de markt veel toegankelijker wordt en naar verwachting dus groter wordt. De toename in liquiditeit zorgt ervoor dat bid-ask spreads kleiner zullen worden, naar mate meer partijen toetreden tot de OTC derivatenmarkt. Tevens verbeteren de mogelijkheden voor CCP s om EOD closing prices te gebruiken voor exposure berekeningen. Een ander voordeel is dat partijen de grote hoeveelheden aan Master Clearing Agreements en CSA s die voor verschillende counterparties aangehouden worden, sterk terug kunnen dringen. Dit zal leiden tot een rechtstreeks FTE voordeel op operationele afdelingen. De aanwezige partijen verwachten dat de FTE reductie nog verder zal toenemen naar mate meer gestandaardiseerde producten verhandeld gaan worden. De mate van STP processing neemt daarmee toe. Voor kleinere partijen en buy-sides, zeker indien zij een relatief lage rating hebben, geldt tevens dat zij bij de keuze voor een clearing broker een ander belangrijk voordeel kunnen halen. Afhankelijk van welke clearing broker zij kiezen, zullen zij gebruik kunnen maken van het feit dat de hogere rating van de clearing broker leidt tot lagere funding kosten. Dit voordeel kan doorgegeven worden aan de marktpartijen. De aanwezigen spraken de verwachting uit dat, ondanks de wetgeving, altijd bilaterale derivatenhandel zal blijven bestaan naast derivatenhandel via een CCP. Het correct kunnen prijzen van exotics zal een probleem blijven. En dan niet de prijs an sich, maar het ontbreken van een markt waarop tegen deze prijs gehandeld kan worden. Een race richting standaardisatie van OTC producten is mede daarom te verwachten. Overigens geheel in lijn met de gewenste versimpeling van bankproducten in het algemeen. Banken willen alleen nog producten verkopen die zij aan hun klanten kunnen uitleggen. Kleine banken zullen daarom waarschijnlijk grotendeels afstappen van de handel in exotics met hun klanten. Een ander gevolg voor kleine partijen kan zijn, dat zij helemaal uit de OTC business stappen. Sommige partijen handelen slechts enkele transacties per maand en indien een Clearing Broker voor die aantallen hun service zal aanbieden, zijn de fees daarvoor waarschijnlijk dusdanig hoog dat het voor de klant niet meer interessant is om de OTC posities aan te houden. Figuur 2: Estimation of global finance impact in terms of margining and guarantee fund contributions 5

6 Uitdagingen voor de een, zijn kansen voor de ander niet altijd noodzakelijk om CCP eligible collateral te storten bij haar Clearing Member. Mogen de buy-sides nog huiverig staan tegenover de regelgeving, de sell-side partijen zijn reeds volop bezig de markt bewust te maken van hetgeen komen gaat. Dit is niet heel vreemd aangezien op dit moment vooral de sell-side partijen (met name de clearing brokers) een duidelijke business case zien. Zij zien een uitgelezen kans om de kleinere marktpartijen te helpen aan de nieuwe regels te voldoen. Enkele aanwezigen gaan zelfs zo ver te stellen dat niet langer de regelgever de verdere invulling van de wetgeving zal sturen, maar dat de wetgever de marktpartijen zal gaan volgen. De sell-side partijen lopen nu reeds tegen hiaten en mazen in de wet aan, en kaarten deze gezamenlijk aan bij de wetgever in de bestaande lobbies. De markt neemt daarbij de leiding in het verder vormgeven van de wetgeving. In elk geval verwachten de aanwezigen allemaal dat een grote toeloop zal ontstaan richting de Clearing Members. Partijen die zich bij hen aan willen sluiten zullen een steeds minder specifieke behandeling krijgen. Daarom is het van belang zo snel mogelijk bij een Clearing Member aan te sluiten, of misschien bij twee, om nog te kunnen profiteren van het early movers voordeel. Als OTC producten straks moeten wordt gestandaardiseerd om voor clearing in aanmerking te komen, in hoeverre hebt je het dan nog over OTC? Marktpartijen zullen op zoek gaan naar Clearing Members met een robuust en solide karakter, met veel kennis en ervaring. Uiteraard speelt ook goede informatievoorziening, en fee pricing (bijvoorbeeld van clearing fee, transactiekosten en collateral charges) een belangrijke rol. Op hun beurt zullen Clearing Members steeds meer creatieve oplossingen gaan introduceren om het voor marktpartijen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om zich bij hen aan te sluiten. Bijvoorbeeld door collateral te financieren voor een klant en op deze wijze het posten van collateral te kunnen optimaliseren. Het is voor marktpartijen namelijk Tijdens de discussie werd benadrukt dat het voordeel van het clearen via een Clearing Member valt of staat met de robuustheid van de Clearing Member zelf. Een zekere mate van twijfel hieraan kan ontstaan zodra Clearing Members uit commerciële overwegingen ook minder kredietwaardige klanten gaan bedienen, of toetredingseisen gaan verlagen. Het risico voor alle klanten wordt daarmee vergroot. CCP s Maar niet alleen de sell-side ziet kansen. Ook voor CCP s geldt de vraag of een interessant winstmodel ontstaat rondom het clearen van OTC derivaten. Mogelijkheden ontstaan om het bestaande, veelal listed, productaanbod te vergroten met OTC asset classes. Een toestroom van nieuwe, meer agile CCP s op de markt wordt verwacht, gelijkvormig aan de beweging veroorzaakt door MiFID in Clearing brokers die hun productaanbod uitbreiden vormen een nieuwe klantengroep voor CCP s. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat sell- en buysides gezamenlijk nieuwe CCP s gaan oprichten. In de beginfase zullen meerdere CCP s de sprong wagen, versterkt door nationale voorkeuren. Marktpartijen willen namelijk bij voorkeur zaken doen met een lokale CCP. Toch is de meest efficiënte eindsituatie wanneer voor elke asset class één CCP aanwezig is. Dit biedt de meeste netting voordelen. Net als in het post-mifid tijdperk, is een convergentie te verwachten waarbij alleen de sterkste CCP s overblijven die de meeste volumes herbergen. Een interessante vraag daarbij is hoe een CCP zich gaat onderscheiden van de concurrentie. In de basis heeft een CCP twee mogelijkheden hiertoe: concurrentie op prijs en op de mate van risico die een klant loopt ten op zichtte van een CCP. Op het moment dat een CCP lagere prijzen en kapitaaleisen 6

7 hanteert, zal het risico dat de CCP loopt echter ook toenemen. Ook minder kredietwaardige Clearing Members kunnen zich gaan aansluiten bij de CCP. De situatie wordt oneerlijk zodra marktpartijen hun handel verplicht via een centrale partij moeten laten lopen, maar niet kunnen kiezen voor de mate van risico die ze daarmee lopen via de Clearing Member. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat klanten inspraak zullen gaan afdwingen in de risico s waaraan een CCP s zich blootstelt. samen als: Er komt veel regelgeving op ons af binnen een termijn van zes maanden. Dat is sneller dan de meeste partijen nu denken. Vooral de rapportageverplichtingen die over de marktpartijen wordt uitgestort zijn complex en verstrekkend. Voor velen is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met voorbereiden hierop. Echter, macro-economisch biedt de wetgeving absoluut een verbetering ten opzicht van het pre-lehman tijdperk. Het risico dat kleeft aan OTC derivatenhandel wordt inzichtelijk gemaakt en daarmee beter beheersbaar. Afwachten, of aan de slag? Tussen aanwezigen bestaat een groot verschil in de mate waarin zij nu reeds bezig zijn met de impact van de wetgeving op hun dagelijkse bedrijfsvoering. Sommige marktpartijen, voornamelijk aan de buyside zijde, zijn er totaal nog niet mee bezig. Dit wordt mede veroorzaakt door de verkregen vrijstelling de komende 3 jaar. Anderen zijn reeds geruime tijd in projectvorm bezig een geschikte Clearing Member te kiezen om hun clearing business bij onder te brengen. Via deze outsourcing hoopt men een zo groot mogelijke gedeelte van de impact die de nieuwe regelgeving met zich meebrengt bij de broker neer te kunnen leggen. Al met al kunnen we concluderen dat duidelijk nog veel behoefte bestaat aan extra informatie aangaande de regelgeving, scoping, clearing thresholds, collateral en margining eisen, het pricing proces van CCP s, het proces rondom reporting, de operationele impact van de regelgeving. Veel partijen zijn zich terdege bewust van de benodigde wijzigingen die aanstaande zijn. Echter de manier waarop deze wijzigingen handen en voeten zullen krijgen is bij velen nog niet bekend. En het antwoord op de vraag of de nieuwe regels alleen maar een extra kostenpost vormen, of juist een mooie kans biedt om verbeteringen door te voeren en een nieuwe markt aan te boren? Dat antwoord ligt veelal bij de marktpartijen zelf. Vaak wordt in deze projectgroepen meteen ook de Basel 3 wetgeving meegenomen, gezien de duidelijke relatie met de nieuwe CVA eisen vanuit die zijde. De pragmatische insteek daarbij is: ook al is de regelgeving nog niet helder qua scoping en tijdslijnen, dit staat niets in de weg alvast te beginnen met de gedeeltes die wel al duidelijk zijn. Wij danken alle aanwezigen voor hun bijdrage. Namens Capco: Lars Heemstra, Barry Polak, Martijn van Veen, Ronald van der Kleij, Bastian Guenther, Ydo van der Pas en Tessa de Vor Afronding Na de vele interessante discussies over een veelvoud van onderwerpen vatte Jacob Schoenmaker de besproken punten aan het einde van de avond mooi 7

8 Over Capco Capco is een wereldwijde zakelijke en technologische consultancyfirma, uitsluitend gericht op de financiële dienstverleningssector. Daar we ons louter op deze sector richten, begrijpen wij de kansen en de uitdagingen waarmee onze klanten geconfronteerd worden. Wij helpen onze klanten met adviezen en realisatie van oplossingen met betrekking tot technologie- en transformatie-vraagstukken. Wij overwinnen complexiteit en elimineren obstakels. Wij helpen onze klanten hun potentiële succes te realiseren. Wij creëren waarde, hebben inzichten en bezitten vaardigheden waardoor onze mensen aangeven dat wij meer zijn dan consultants. Wij zijn een wezenlijk onderdeel van de financiële dienstverleningssector. Samen met onze opdrachtgevers creëren wij de toekomst van de financiële dienstverlening. We verlenen onze diensten vanuit diverse kantoren in toonaangevende financiële centra in Noord-Amerika en Europa. Kantoren wereldwijd Amsterdam Antwerpen Bangalore Chicago Frankfurt Geneve Johannesburg Londen New York Parijs San Francisco Toronto Washington DC Zürich Voor meer informatie zijn we te bereiken op ( voor de Verenigde Staten of Canada), of bezoek onze website op CAPCO.COM The Capital Markets Company NV. All rights reserved. T1087-EU

RenteafdekkingonderEMIR & central clearing

RenteafdekkingonderEMIR & central clearing RenteafdekkingonderEMIR & central clearing David van Bragt & Derek Milner Sr. Consultant Investment Solutions & Sr. Portfolio Manager Derivatives & Hedging 27 september 2016 Agenda Een EMIR-proof LDI fonds

Nadere informatie

Central clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear

Central clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear entral clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) Zeist, 13 October 2016 Leontien van den Oever (Principal Risk anager PGG Investments)

Nadere informatie

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir Zie ook: www.afm.nl/emir Zoals bekend moet door de invoering van EMIR iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren. De AFM heeft de

Nadere informatie

EMIR (European Market Infrastructure Regulation): aandachtspunten

EMIR (European Market Infrastructure Regulation): aandachtspunten EMIR (European Market Infrastructure Regulation): aandachtspunten Voor wie zijn de aandachtspunten bedoeld? De aandachtspunten zijn bedoeld voor: 1) Banken, pensioenfondsen en verzekeraars die OTC-derivaten

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen

Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen De evaluatie van de kredietcrisis heeft vorm gekregen in nieuwe regelgevingen met betrekking tot over-the-counter derivaten

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2017

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2017 Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2017 Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 7 Kosten en vergoedingen, paragraaf 7.1.1 Transactiekosten... 2 II. Wijziging

Nadere informatie

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 BEST EXECUTION SEMINAR PRACTICAL INSIGHT TOM Group Introduction Hoe zijn we in deze markt structuur

Nadere informatie

KAS Focus EMIR Q&A - JulI 2013

KAS Focus EMIR Q&A - JulI 2013 KAS Focus EMIR Q&A - JulI 2013 Via KAS Focus houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt en in de dienstverlening van KAS BANK. In deze editie informeren wij u over de actuele situatie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 33 Mei 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

DACT Workshop Rabobank

DACT Workshop Rabobank Zijn banken terughoudend in het aangaan van rentederivaten met corporates? DACT Workshop 12 november 2010 : Martijn Sorber, European Head of Corporate Risk& Treasury advisory : Henk Rozendaal, Global Head

Nadere informatie

CENTRALISED CLEARING ONDER EMIR

CENTRALISED CLEARING ONDER EMIR CENTRALISED CLEARING ONDER EMIR OPLOSSINGEN VOOR PORTEFEUILLEBEHEER - VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - SEPTEMBER 2016 INTRODUCTIE In deze notitie wordt ingegaan op centralised clearing onder EMIR. Wij beschrijven

Nadere informatie

Equity Derivatives Market Structure. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Equity Derivatives Market Structure. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Equity Derivatives Market Structure Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 SPREKERS - Omar Abdellaoui - Head Business Development & Markets TOM MTF - Tycho Schaaf - Beleggingsspecialist LYNX 2 MARKTSTRUCTUUR

Nadere informatie

To hedge or not to hedge ; de toekomst van de derivatenmarkt *

To hedge or not to hedge ; de toekomst van de derivatenmarkt * To hedge or not to hedge ; de toekomst van de derivatenmarkt * 1 Inleiding Derivatentransacties zijn tegenwoordig onderwerp van gesprek in de kranten. Op voorpagina s van dagbladen wordt breed uitgemeten

Nadere informatie

EMIR reikt verder dan swap clearing

EMIR reikt verder dan swap clearing EMIR reikt verder dan swap clearing Drie dilemma's (èn oplossingen) waar pensioenfondsen mee geconfronteerd worden maart 2017 Swap clearing 2 Het belangrijkste thema van EMIR is swap clearing Aanhouden

Nadere informatie

Transparantie onder MiFiD2

Transparantie onder MiFiD2 Transparantie onder MiFiD2 door Bas Dommerholt Wat is transparantie vanuit MiFID? Transparantie gaat niet over de transactierapportage aan toezichthouder. Maar over het publiceren en voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards

Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards MiFID II bijeenkomst voor marktpartijen op 12 februari 2015 Fridjof Bron en Hans Wolters Het komende uur 1.

Nadere informatie

// RONDE TAFEL EMIR. Thijs Aaten, APG Asset Management

// RONDE TAFEL EMIR. Thijs Aaten, APG Asset Management VOORZITTER Thijs Aaten, APG Asset Management DEELNEMERS Foto s: Fotopersburo Dijkstra // RONDE TAFEL EMIR Kevin Bergenhenegouwen, Timeos Erik-Jan van Dijk, Syntrus Achmea Vermogensbeheer Ido de Geus, PGGM

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011 DNB Pensioenseminar Parallelsessie Beleggingen 21 september 2011 Hoofdvragen I. Wat maakt iemand een goede bestuurder op het gebied van beleggingen? II. Wat verwacht u van de toezichthouder op het gebied

Nadere informatie

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten SVP Agency Execution Service Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten 1 Introductie Een executiedesk begint bij steeds meer beleggers een aparte rol te vervullen als

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Week van de financiën 2017

Week van de financiën 2017 Week van de financiën 2017 Online financiering 1 www.spotcap.co m Agenda Toelichting thema: Online financiering Voor- en nadelen Overzicht online financieringsmogelijkheden Spotcap en een voorbeeld uit

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Een introductie tot het nieuwe standaard clearing contract voor otc-derivaten; het ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum.

Een introductie tot het nieuwe standaard clearing contract voor otc-derivaten; het ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum. Een introductie tot het nieuwe standaard clearing contract voor otc-derivaten; het ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum Deel 2 Inhoud 1. Introductie... 1 2. Onderpandverstrekking bij clearing...

Nadere informatie

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.nl Assurance-rapport bij Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q2 2012

Nadere informatie

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen.

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen. 2015Z03278 Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht "ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

NOTIONAL POOLING & BASEL III

NOTIONAL POOLING & BASEL III NOTIONAL POOLING & BASEL III STORM IN EEN GLAS WATER, OF DOOD IN DE POT? 15/12/2015 AGENDA Hot topic slightly different approach setting the scene & status bank & non-bank response Ontvangst: Start workshop:

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Amerikaanse futures Tycho Schaaf 8 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt 4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt In de vorige paragraaf 3 ging het vooral om verbetering van de bestaande regelgeving en toezicht. Onderwerp van deze paragraaf

Nadere informatie

Blockchain. De journey van ING. Niels Haak, Target Payments Landscape, ING. Den Haag, 22 juni 2016

Blockchain. De journey van ING. Niels Haak, Target Payments Landscape, ING. Den Haag, 22 juni 2016 Blockchain De journey van ING Niels Haak, Target Payments Landscape, ING Den Haag, 22 juni 2016 Hoe kijkt ING momenteel naar de blockchain? Laten we eerst kijken naar deze video: 2 Terugkijkend. Hoe zijn

Nadere informatie

AFM. Ministerie van Financiën t.a.v. de Minister van Financiën mr. drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Datum lojanuari 2012

AFM. Ministerie van Financiën t.a.v. de Minister van Financiën mr. drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Datum lojanuari 2012 Ministerie van Financiën t.a.v. de Minister van Financiën mr. drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE Den Haag Pagina 1 van 5 Betreft Financiële transactiebelasting Geachte heer De Jager, De AFM reageert

Nadere informatie

Europese integratie effectenmarkt nog niet afgerond

Europese integratie effectenmarkt nog niet afgerond Europa streeft al jaren naar de realisatie van een interne financiële markt die wereldwijd concurrerend is. Clearing en settlement zijn een belangrijk onderdeel van die interne markt en worden wel de ruggengraat

Nadere informatie

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013 Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's Joost Driessen 26 maart 2013 Illiquide assets voor lange-termijn beleggers? David Swensen, CIO Yale endowment: "Accepting illiquidity

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Mededeling FSMA-FEBELFIN-FEB bestemd voor de niet-financiële tegenpartijen

Mededeling FSMA-FEBELFIN-FEB bestemd voor de niet-financiële tegenpartijen 02/12/2014 Mededeling FSMA-FEBELFIN-FEB bestemd voor de niet-financiële tegenpartijen I. Voornaamste verplichtingen van de Europese EMIR-Verordening 1 voor de nietfinanciële tegenpartijen 2 3 Elke niet-financiële

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO Financiering in een reguliere bancaire omgeving Miti ganten Jaar verslag Basel 3 kosten van financiering Basel 3 Wat houdt

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Fiche 4: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie over verdere uitdagingen voor kritieke marktinfrastructuur

Fiche 4: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie over verdere uitdagingen voor kritieke marktinfrastructuur Fiche 4: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie over verdere uitdagingen voor kritieke marktinfrastructuur 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees

Nadere informatie

Inleiding over het Thema:

Inleiding over het Thema: Inleiding over het Thema: Solvency II VSAE Actuariaat congres Ester Lamerikx 20 september 2011 2011 Towers Watson. All rights reserved. Agenda Solvency I Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen

Nadere informatie

De betekenis van de nieuwe regelgeving voor hedging door buy-side financiële instellingen

De betekenis van de nieuwe regelgeving voor hedging door buy-side financiële instellingen De betekenis van de nieuwe regelgeving voor hedging door buy-side financiële instellingen Auteurs Rezah Stegeman 1 Pim Heemskerk Inleiding Soms wordt gesteld dat slechts een kleine fractie van de derivatenhandel

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures Tycho Schaaf 1 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

PENSIOENFONDSEN MOETEN KLAAR ZIJN VOOR CLEARING

PENSIOENFONDSEN MOETEN KLAAR ZIJN VOOR CLEARING VOORZITTER John van Scheijndel, PGGM Investments DEELNEMERS Lucas Bouwhuis, Achmea Investment Management David van Bragt, Aegon Asset Management Roger Coenen, RC Consultancy Eileen Herlihy, J.P. Morgan

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij?

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Masterscriptie Financieel Recht Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Bieden de regels op het gebied van segregatie en portabiliteit in EMIR een adequaat beschermingsmechanisme

Nadere informatie

Professioneel beheer van openstaande vorderingen

Professioneel beheer van openstaande vorderingen Professioneel beheer van openstaande vorderingen Voor meer liquiditeit Grip op de toekomst Een stabiele kasstroom en gewaarborgde liquiditeit zijn voor ondernemingen van elk formaat van levensbelang. Een

Nadere informatie

Vesting Finance Klantgericht factureren

Vesting Finance Klantgericht factureren Vesting Finance Klantgericht factureren Facturatie is een belangrijk element van uw bedrijfsvoering, maar niet iets dat u per se in huis moet hebben. Het is immers niet waar uw bedrijf in is gespecialiseerd.

Nadere informatie

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Hugo Prince Wouter van Bronswijk MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Agenda Organisational Requirements Instrument Referentie Data Orderbook Data Transactierapportage

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Regelgeving versus sturing: De spagaat van een verzekeraar. Annemarie Mijer 7 november 2013

Regelgeving versus sturing: De spagaat van een verzekeraar. Annemarie Mijer 7 november 2013 Regelgeving versus sturing: De spagaat van een verzekeraar Annemarie Mijer 7 november 2013 Wet- en regelgeving in een overgangsfase Solvency I Interim Measures TSC ERB Solvency II 2014 2016 2 De spagaat

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty

Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty De business case voor ketenfinanciering Het optimaliseren van uw werkkapitaal én de relatie met

Nadere informatie

FSMA_2013_15 dd. 17/07/2013

FSMA_2013_15 dd. 17/07/2013 Mededeling FSMA_2013_15 dd. 17/07/2013 Mededeling van de NBB en de FSMA aan de instellingen waarover zij toezicht uitoefenen inzake de verplichtingen ingevolge de inwerkingtreding van de Gedelegeerde Verordeningen

Nadere informatie

Risicogestuurd toezicht door de AFM

Risicogestuurd toezicht door de AFM Risicogestuurd toezicht door de AFM ontwikkelingen op het gebied van beleggingsdienstverlening Tim Mortelmans, Hoofd Toezicht AFM, Tim.mortelmans@afm.nl Thema Vermogensopbouw in 2014 Financiële instellingen

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement

Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement mr. D.J. ten Boom FRM RI en J.C.L. van Doesburg MSc* Trefwoorden: nieuwe regelgeving energiesector, compliance en riskmanagement

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Post crisis waardering van derivaten Achtergrond, methoden en uitdagingen

Post crisis waardering van derivaten Achtergrond, methoden en uitdagingen OPINIE Post crisis waardering van derivaten Achtergrond, methoden en uitdagingen De crisis die de financiële markten vanaf de zomer van 2007 in zijn greep heeft gehouden, lijkt wat te zijn geluwd. Deze

Nadere informatie

Uw handelsproces optimaal ingericht. Met onze orderexecutie oplossing

Uw handelsproces optimaal ingericht. Met onze orderexecutie oplossing Uw handelsproces optimaal ingericht Met onze orderexecutie oplossing Wereldwijd handelen via één onafhankelijke partij Uw effectenportefeuille is een dynamisch bezit en verandert regelmatig van samenstelling.

Nadere informatie

Specialist in de financiële sector happy people, higher output

Specialist in de financiële sector happy people, higher output Specialist in de financiële sector happy people, higher output MATCHING Recruitment specialist voor financiële markten Interim management en consultancy BankBook; online platform voor financials MAINTENANCE

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille HOOFDSTUK 3 DERIVATEN MET BIJSTORTVERPLICHTING 3.1 Overzicht portefeuille

Nadere informatie

Specialist in de financiële sector happy people, higher output

Specialist in de financiële sector happy people, higher output Specialist in de financiële sector happy people, higher output MATCHING Recruitment specialist voor financiële markten Interim management en consultancy BankBook; online platform voor financials MAINTENANCE

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Herstructurering van swaps Hoe bereik je een Win/Win? 17 mei 2017

Herstructurering van swaps Hoe bereik je een Win/Win? 17 mei 2017 Herstructurering van swaps Hoe bereik je een Win/Win? 17 mei 2017 Swapcontracten 1 Typische kenmerken o.a: - geen onderpand - break clausules Gelijkwaardigheid? Bank is calculation agent Cross default

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12186 8 juli 2011 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 28 juli 2011 tot wijziging van de Regeling staten financiële

Nadere informatie

Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance

Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance Een optimale cashflow, hoe bereikt u die? Om de continuïteit van uw organisatie te borgen en groei te realiseren heeft u werkkapitaal nodig.

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

MiFID II. Hans Wolters, AFM. Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014

MiFID II. Hans Wolters, AFM. Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014 MiFID II Hans Wolters, AFM Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014 Overzicht 1. Aanleiding MIFID II 2. Proces besluitvorming 3. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 4. Level

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2783 Vragen van de leden

Nadere informatie

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN Het moet echt beter: betere financiële dienstverlening voor de beste prijs. Rob Groenemeijer, NBV Integriteit en professionaliteit in de financiële dienstverlening DSI CONGRES: SMEN WERKEN N VERTROUWEN

Nadere informatie

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing is een toonaangevende leverancier van smaakstoffen en aroma s voor de voedingsmiddelenindustrie. Exters producten en aroma s vinden hun

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie