Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management"

Transcriptie

1 Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken hierbij gebruik van derden (uitvoerende brokers) die de order daadwerkelijk uitvoeren. Ons beleid is erop gericht steeds te streven naar het beste resultaat ( best execution ) door de uitvoerende brokers voor onze cliënten, binnen de in ons beleid vastgestelde kaders. Dit orderuitvoeringsbeleid geeft invullling aan eisen die gesteld worden door Europese wetgeving, zoals vastgelegd in MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) die per 1 november 2007 van kracht is. De eisen van MiFID zijn in Nederland opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft) en de bijbehorende besluiten. Indien u vragen heeft over ons orderuitvoeringsbeleid, dan kunt u met ons contact opnemen. Orderuitvoeringsbeleid Om orders voor u te kunnen uitvoeren is het nodig om uw instemming met ons orderuitvoeringsbeleid te hebben. Wanneer u gebruik maakt van vermogensbeheerdiensten dan ligt deze toestemming besloten in het feit dat u het beheer van het vermogen aan ons heeft overgedragen. Een order kan worden uitgevoerd buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit (mtf) om. Uw order wordt uitgevoerd in overeenstemming met ons orderuitvoeringsbeleid. Hierbij bestaat geen garantie dat de best mogelijke uitvoering in alle gevallen zal worden gerealiseerd. Het orderuitvoeringsbeleid geldt voor alle niet-professionele en professionele cliënten van IBS. Het beleid is niet van toepassing op de categorie in aanmerking komende tegenpartijen. Toepassingsgebied Het orderuitvoeringsbeleid van IBS heeft betrekking op de directe of indirecte uitvoering van orders van professionele en niet-professionele partijen. De verschillende financiële instrumenten worden genoemd in bijlage 1. Plaatsen van uitvoering Orders kunnen worden uitgevoerd op gereglementeerde markten (bijvoorbeeld Euronext), multilaterale handelsfaciliteiten (een markt die opgericht is door twee of meer partijen, bijvoorbeeld banken), via beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling of via derde partijen die optreden als marketmaker of voor eigen rekening handelen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte. Hieronder volgt een opsomming van plaatsen van uitvoering waarop gehandeld wordt voor de diverse financiële instrumenten: 1. Aandelen of hiermee gelijk te stellen waardebewijzen of rechten worden verhandeld op een beurs of een mtf waar de voornaamste handel plaatsvindt. Soms kunnen deze worden verhandeld met een geschikte koper of verkoper. 2. Niet op de beurs verhandelbare aandelen of andere hiermee gelijk te stellen waardebewijzen of rechten worden verhandeld met een geschikte verkoper of koper. 3. Obligaties en andere schuldinstrumenten (zowel op de beurs verhandelbaar als niet op de beurs verhandelbaar) worden verhandeld op een beurs of met een geschikte verkoper of koper. 4. Op de beurs verhandelbare derivaten worden op de beurs verhandeld. 5. Closed end beleggingsfondsen worden verhandeld op de beurs waar de voornaamste handel plaatsvindt of de enige beurs waar verhandeling plaatsvindt. 6. Open end beleggingsfondsen worden verhandeld met het administratiekantoor van het desbetreffende fonds, tegen de prijs die is afgegeven door het administratiekantoor (doorgaans de intrinsieke waarde) of op de relevante beurs van verhandeling.

2 Een overzicht van de voornaamste plaatsen van uitvoering is te vinden in bijlage 2. Criteria om de plaats van uitvoering te bepalen Uitgangspunt is dat gehandeld wordt op de thuismarkt van een financieel instrument. De thuismarkt heeft vaak de meeste liquiditeit (beste verhandelbaarheid) in een fonds. Hoe meer liquiditeit een handelsplaats in een bepaald fonds heeft, hoe groter de kans op snelle en waarschijnlijke uitvoering tegen een goede prijsvorming. Mochten de omstandigheden hiertoe aanleiding geven (bijvoorbeeld bij toenemende liquiditeit van andere markten) dan zullen ook andere markten geraadpleegd kunnen worden. Niet all markten zullen als plaats van uitvoering in aanmerking komen. Er wordt onder andere gekeken naar uitvoeringskosten en de waarschijnlijkheid van afwikkeling. De verplichting om de best mogelijke uitvoering te krijgen vervalt indien er sprake is van grote koersschommelingen ter beurze of interne en /of externe systeemtechnische problemen. In dat geval zal het zo spoedig mogelijk uitvoeren van orders de leidende factor worden voor het bereiken van het meest optimale resultaat. Als er sprake is van systeemtechnische problemen kan het voorkomen dat wij niet in staat zijn om op alle door ons geselecteerde markten te handelen. Wijze van uitvoering IBS maakt bij de uitvoering gebruik van externe beleggingsondernemingen (zoals brokers en depotbanken). De depotbanken (zoals, Binck) en de overige externe beleggingsondernemingen zullen hun orders uitvoeren volgens hun eigen orderuitvoeringsbeleid, waarbij voor u als cliënt van IBS het best mogelijke resultaat wordt geborgd. Dit beleid geldt voor aandelen, vastrentende waarden en derivaten. De orderuitvoering met betrekking tot beleggingsfondsen vindt voornamelijk plaats bij de fondsen zelf of bij een administratiekantoor. In bijlage 2 kunt u zien met welke partijen wij zaken doen en waar uw order wordt uitgevoerd. Bij het doorgeven van uw orders zullen wij ons voor uw belangen inzetten en alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat te behalen. Wij houden hierbij rekening met de criteria zoals hierboven omschreven. Het uitvoeren van uw order in de praktijk IBS (of de door haar ingeschakelde beleggingsonderneming) streeft bij de uitvoering van orders naar een hoge waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling. Al onze procedures en alle inspanningen van onze medewerkers zijn hierop gericht. Indien specifieke instructies van cliënten ontbreken worden alle orders naar de thuismarkt van het financiële instrument geleid. De prijs wordt gedefinieerd als bied- of laatkoers, afhankelijk van de aard van de order. In een situatie waarin IBS bij het uitvoeren van een order op de geselecteerde plaats van uitvoering gebruik maakt van een externe beleggingsonderneming, bestaan de kosten uit de clearingkosten, afwikkelingskosten, bewaarnemingskosten en belastingen (indien van toepassing). IBS voegt uw orders samen met die van andere cliënten indien zij dit noodzakelijk vindt. Wij zullen dit alleen doen als het waarschijnlijk is dat samenvoeging voor de cliënten voordelig is. Desondanks is het mogelijk dat het resultaat van samenvoeging van een bepaalde order in uw nadeel uitvalt. Ons orderuitvoeringsbeleid voorziet er in dat, in sommige gevallen, orders in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit via een over-the-counter transactie ( een transactie tussen marktpartijen onderling, OTC) kunnen worden afgehandeld als dit voor u een betere uitvoering oplevert.

3 Wanneer is het orderuitvoeringsbeleid niet van toepassing Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het geven van specifieke instructies (inclusief de onderhandeling die leidt tot een OTC-transactie) ertoe kan leiden dat het onmogelijk is om ervoor te zorgen dat het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van de order wordt verkregen. Wanneer IBS (en/of de door haar ingeschakelde beleggingsonderneming) posities moet afwikkelen omdat u niet voldoet aan de voor u geldende (wettelijke) regels (bijvoorbeeld door margin-verplichtingen of het bijstorten vanwege een overstand), dan vallen deze handelingen niet onder de werking van dit orderuitvoeringsbeleid. Evaluatie IBS zal haar plaatsen van uitvoering tenminste éénmaal per jaar evalueren en eventuele wijzigingen aan de door haar ingeschakelde externe beleggingsonderneming doorgeven. IBS kan naar eigen goeddunken nieuwe plaatsen van uitvoering opnemen voorzover die voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in de Wft, of bestaande plaatsen van uitvoering verwijderen als die niet meer voldoen aan de in de wet opgenomen criteria. IBS is verantwoordelijk voor de evaluatie en selectie van de plaatsen van uitvoering en houdt hierover een dossier bij waarin de motivatie staat vermeld. Wijziging Op de website van IBS zal steeds de actuele versie van orderuitvoeringsbeleid te vinden zijn. Amsterdam, juni 2013

4 Bijlage 1 Financiële instrumenten waarop het orderuitvoeringsbeleid van toepassing is: 1) Verhandelbare effecten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties) 2) Geldmarktinstrumenten 3) Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen 4) Derivaten of andere afgeleide instrumenten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten, grondstoffen, overdracht van kredietrisico Financiële instrumenten die door bovenstaande opsomming niet onder het orderuitvoeringsbeleid vallen (niet limitatief): Contante valutatransacties; leningen en deposito s; het uitoefenen en toewijzen van opties; bepaalde typen van grondstofderivaten (die door materiële levering kunnen worden afgewikkeld en die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit)

5 Bijlage 2 Instrument Custodian Uitvoerende broker Aandelen (individueel) Binckbank Binckbank Obligaties (individueel) Binckbank Binckbank Trackers (ETF's) Binckbank Binckbank / Flow Traders / Societé Générale Beleggingsfondsen Binckbank Binckbank

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 33 Mei 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie