De Ioitte UP Amsterdam Postbus HC Amsterdam Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland"

Transcriptie

1 De Ioitte UP Amsterdam Postbus HC Amsterdam Nederland Tel: Fax: Assurance-rapport bij Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q Aan: de aandeelhouders van het Accenta Capital Fund (Side Pocket) Opdracht Wij hebben de op pagina drie in de bijgevoegde rapportage Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q (hierna de Rapportage ) opgenomen en hieronder genoemde aspecten onderzocht met als doel een redelijke mate van zekerheid te verstrekken dat de onderstaande aspecten in alle van materieel belang zijnde aspecten juist zijn. De waarderingsmethodiek zoals weergegeven in colunm C Valuation methodology De datum van de meest recent beschikbaar gestelde intrinsieke waarde berekeningen van de gehouden stukken zoals weergegeven in colunm D Date last received NAV-statement De datum van afgifte van de meest recente quote door een onafhankelijke derde partij zoals weergegeven in column E Date broker quote De quote afgegeven door een onafhankelijke derde partij, uitgedrukt als percentage van de laatst bekende intrinsieke waarde, zoals weergegeven in column F Broker quote De kwantiteit van de stukken zoals weergegeven in column G Quantity De prijs van de stukken zoals weergegeven in column H Price de kwantiteit, uitgedrukt in local currency zoals weergegeven in column I MV in LC de kwantiteit, uitgedrukt in EUR, zoals weergegeven in column J MV in EUR zoals weergegeven in column K In % NAy De per 30 juni 2012 gehouden liquide middelen zoals weergegeven onder Cash De per 30 juni 2012 uitstaande crediteuren zoals weergegeven onder Payables weergegeven onder Number of participations Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of DeIotte Touche Tohmatsu Limited

2 de portefeuille maar alleen bij de methode welke gebruikt is om de waarde zoals deze op pagina Onze opdracht is niet gericht op het verstrekken van zekerheid bij de waarde van de stukken in Inherente beperking /OP 120 1/ac dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de bovengenoemde aspecten zoals opgenomen op pagina drie van deze Rapportage geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de bovengenoemde aspecten zoals opgenomen op pagina drie van deze Rapportage te verstrekken. Dienovereenkomstig Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de hierboven genoemde aspecten Nederlands recht, waaronder Standaard 3000, Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot dat zekerheid wordt verkregen dat de aspecten geen afwijking van materieel belang bevatten. controle of beoordeling van historische financiële informatie. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze opdracht zodanig plannen en uitvoeren op basis van ons onderzoek. Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Verantwoordelijkheid van de accountant van de Rapportage en de hierin opgenomen informatie in overeenstemming met de toelichting omvat onder meer het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van de Rapportage, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten bevat en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. De reikwijdte van de Rapportage welke uiteengezet zijn op pagina een en twee van de Rapportage. De beheerder van het Accenta Capital Fund (Side Pocket) is verantwoordelijk voor het opmaken zoals vermeld op pagina een en twee van de bijgevoegde rapportage. Deze verantwoordelijkheid en de daarin opgenomen feiten is afhankelijk van de door de beheerder gekozen doelstellingen Verantwoordelijkheid van bet bestuur pagina drie van de Rapportage opgenomen portfolio overzicht en de volledigheid van de opgenomen crediteuren. Derhalve verstrekken wij geen zekerheid over de volledigheid van het Onze opdracht is niet gericht op het verstrekken van zekerheid inzake de volledigheid van het op portfolio overzicht en de volledigheid van de crediteuren. van de stukken in de portefeuille. drie van de rapportage is weergegeven. Derhalve verstrekken wij geen zekerheid over de waarde

3 De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden aangaande de aspecten omvatten onder meer het Waarderingsmethodiek zoals weergegeven in column C Valuation methodology op basis vaststellen van de juistheid van de op pagina drie van de Rapportage vermelde: om als basis voor ons oordeel met beperking te bieden. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is gehouden stukken zoals weergegeven in column D Date last received NAV-statement op weergegeven in column E Date broker quote op basis van correspondentie met een onafhankelijke derde; bekende intrinsieke waarde, zoals weergegeven in colunm F Broker quote op basis van De datum van afgifte van de meest recente quote door onafhankelijke derden zoals van het op pagina 2 van de Rapportage gepresenteerde waarderingsmodel; basis van publiekelijk beschikbare informatie; basis van herberekening; de kwantiteit, uitgedrukt in local currency zoals weergegeven in column I MV in LC op Datum van de meest recent beschikbaar gestelde intrinsieke waarde berekeningen van de De quote afgegeven door onafhankelijke derden, uitgedrukt als percentage van de laatst correspondentie met een onafhankelijke derde; De kwantiteit van de stukken zoals weergegeven in column G Quantity op basis van confirmaties van derden; waarde bepalingen afgegeven door beheerders van de stukken; herberekening; onderliggende facturen en/of door FCM opgestelde berekeningen, en; weergegeven onder Number of participations op basis van een door FCM bijgehouden participantenregister. de kwantiteit, uitgedrukt in EUR, zoals weergegeven in column J MV in EUR op basis van De prijs van de stukken zoals weergegeven in column H Price op basis van intrinsieke De rekenicundige juistheid van de marktwaarde van de stukken als functie van de waarde en zoals weergegeven in column K In % NAy op basis van herberekening; De per 30 juni 2012 gehouden liquide middelen zoals weergegeven onder Cash op basis van bankafschriften en confirmaties van derden; De per 30 juni 2012 uitstaande crediteuren zoals weergegeven onder Payables op basis van

4 Quantity de volgende verschillen geconstateerd: 1. Wij hebben aangaande de kwantiteit van de stukken zoals weergegeven in column G Onderbouwing van het oordeel met beperking in het overzicht gepresenteerd; Discovery Global Citizens Fund Class B Seies 01/08-1 Discovery Global Citizens Fund Class B Series 07/07-1 (Side Pocket) Discovery Global Citizens Fund Class C Series A gepresenteerd. bewaring dan in het overzicht gepresenteerd; 6 stukken minder in bewaring dan 19 stukken minder in 13 stukken meer dan in het overzicht 2. Wij hebben aangaande de per 30 juni 2012 uitstaande crediteuren zoals weergegeven onder De waarderingsmethodiek zoals weergegeven in column C Valuation methodology De datum van de meest recent beschikbaar gestelde intrinsieke waarde berekeningen van de gehouden stukken zoals weergegeven in column D Date last received NAV-statement De datum van afgifte van de meest recente quote door een onafhankelijke derde partij zoals weergegeven in column E Date broker quote De quote afgegeven door een onafhankelijke derde partij, uitgedrukt als percentage van de De kwantiteit van de stukken zoals weergegeven in column G Quantity De prijs van de stukken zoals weergegeven in column H Price De per 30 juni 2012 gehouden liquide middelen zoals weergegeven onder Cash de kwantiteit, uitgedrukt in local currency zoals weergegeven in column I MV in LC zoals weergegeven in column K In % NAy de kwantiteit, uitgedrukt in EUR, zoals weergegeven in column J MV in EUR laatst bekende intrinsieke waarde, zoals weergegeven in column F Broker quote paragraaf Onderbouwing van het oordeel met beperking, in alle van materieel belang zijnde en uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid onder 2 zoals beschreven in de van de Rapportage per 30 juni 2012, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid onder 1 Naar ons oordeel geeft de Rapportage onderstaande aspecten zoals opgenomen op pagina drie aspecten juist weer: Oordeel met beperking betreffende de Rapportage berekeningen en hierbij geen verschillen geconstateerd. Wij hebben de bedragen niet niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot de uitstaande crediteuren. Payables de Custody fee USD en Liquidatie fee aangesloten met door FCM opgestelde (volledig) aan kunnen sluiten met onderliggende facturen. Als gevoig daarvan hebben wij

5 De per 30 juni 2012 uitstaande crediteuren zoals weergegeven onder Payables weergegeven onder Number of participations Beperking in gebruik en verspreidingskring De Rapportage is opgesteld voor de aandeelhouders van het Accenta Capital Fund (Side Pocket) met als doe! de bij Finles Capital Management in beheer gebrachte assets zoals opgenomen in het op pagina drie van deze rapportage gepresenteerde portfolio inzichtelijk te maken. Hierdoor is de Rapportage mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons assurancerapport is derhalve uitsluitend bestemd voor de aandeelhouders van het Accenta Capital Fund (Side Pocket) en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Amsterdam, 9 november 2012 Deloitte Accountants B.V. drs. AJ. Kernkamp RA

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie