DACT Workshop Rabobank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DACT Workshop Rabobank"

Transcriptie

1 Zijn banken terughoudend in het aangaan van rentederivaten met corporates? DACT Workshop 12 november 2010 : Martijn Sorber, European Head of Corporate Risk& Treasury advisory : Henk Rozendaal, Global Head of Interest Rate Derivatives International Inhoudsopgave (16.00h 17.00h) Pre crisis 1. waardering van derivaten 2. Opkomst van de Credit Support Annex (CSA) Post crisis 3. Impact van CSA s op het waarderen van swaps 4. Het verschijnsel Central Clearing Houses 5. Ontwikkeling Euribor en Eonia 6. Belangrijke Basel III effecten Wat betekent dit voor corporates? Conclusies Vragen 7. Ander hedging proces? 8. CSA non CSA in de praktijk 9. Breakclauses 10.Hedge coordinatie 11.Waarom verschilt de MTM per bank? 2 1

2 Pre-crisis : Uitgangspunten waardering derivaten Waarderingsproces van derivaten is uit te splitsen in twee stappen: 1. Bepaal de te verwachten toekomstige cashflows 2. Verdisconteer deze cashflows om de waarde ervan per heden te bepalen Voorbeeld: Een derivaat betaalt het verschil tussen de temperatuur in de Bilt, zoals gemeten op 1 Jan 2015, en 20 C Huidige verwachting van de temperatuur op 1 Jan 2015: 25 C Verwachte payoff: EUR 5 (25 CC - 20 C) NPV: EUR 5 * df(1 Jan 2015) = EUR 5 * 0.8 = EUR 4 Vraag: Tegen welke rentecurve dient verdisconteerd te worden? 3 Historische uitgangspunten bij rente swaps Gevolg van de definitie van een renteswap: Toekomstige cashflows afhankelijk van Libor (index op de floating leg) Overige aannames: Swaps kennen geen onderpand / collateral (unsecured) De te verwachten cashflows uit de swap dienen door de bank gefund te worden Banken lenen aan elkaar op Libor (unsecured funding) Toekomstige cashflows dienen verdisconteerd te worden op het niveau waar de bank zich kan funden: Libor Dubbele rol voor Libor: (1) Voorspeller van toekomstige cashflows en (2) maat voor het verdisconteren van cashflows Uitgangspunt: Bij inceptie van een swap trade is de NPV identiek nul Zowel de toekomstige cashflows als de verdiscontering zijn afhankelijk van dezelfde waarneming: Libor 4 2

3 Samenvatting waardering oude stijl Swap Curve Y 5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y 35Y 40Y 45Y 50Y Discount Factoren Y 5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y 35Y 40Y 45Y 50Y Y Libors 5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y 35Y 40Y 45Y 50Y 5 Opkomst CSA s Evolutie van de derivatenmarkt naar een volwassen markt in het begin van de jaren negentig: Grotere volumes Toenemend aantal participanten Grote onderlinge verwevenheid van de participanten: iedereen handelt met iedereen Mark to market van derivatenposities creëren aanzienlijke krediet risico s Banken gaan onderling onderpand verlangen om de krediet risico s te verkleinen: opkomst van de Credit Support Annex A CSA defines the terms or rules under which collateral is posted or transferred between swap counterparties to mitigate the credit risk arising from "in the money" derivative positions. Terms include thresholds, minimum transfer amounts, eligible securities and currencies, haircuts applicable to eligible securities and rules for the settlement of disputes arising over valuation of derivative positions. Source: 6 3

4 Specificaties van een CSA Bilaterale afspraak over het plaatsen van onderpand in geval er marktwaarde is in een derivaat De belangrijkste afspraken zijn omtrent: Toegestane vormen van collateral (welke valuta, obligaties etc.) Rentevergoeding op het geplaatste collateral Thresholds: vanaf welk bedrag dient er collateral geplaatst te worden Minimum Transfer Amounts (MTA s) Onbedoelde neven effecten van CSA s: Bilaterale afspraken wildgroei van verschillende CSA s Het plaatsen van collateral beïnvloedt de waardering van derivaten Thans vindt er een standaardisatie plaats tussen diverse banken richting een standaard CSA: Cash only Daily Margining Rentevergoeding op basis van de O/N rente (EONIA of FED funds) Zero Threshold 7 Post Crisis: Impact van CSA s op het waarderen van swaps 8 4

5 Opkomst van de forecasting curve Aangezien het collateral de discounting curve bepaalt, kunnen we hiervoor niet meer de swapcurve gebruiken De swapcurve voorspelt, samen met een reeds door het collateral vastgestelde discounting curve, alle toekomstige libors Oude situatie Swapcurve Nieuwe situatie Swapcurve CSA No CSA Discount factoren Libors Discount factoren Libors Bij een zelfde swapcurve, zullen de voorspelde Libors in de oude en nieuwe situatie verschillend zijn aangezien er verschillende discountfactoren worden gebruikt 9 Complexiteit door CSA s Oorspronkelijk bedoeld als smeermiddel voor de handel in derivaten, introduceerden CSA s ook additionele complexiteit: De mogelijkheid tot het plaatsen van verschillende typen collateral Asymmetrie in de collateral vergoeding : CSA No CSA Thresholds: collateral wordt pas uitgewisseld als de MtM boven een bepaalde drempel is CSA s vallen binnen de liquiditeits richtlijnen, Centrale banken dwingen banken langere funding aan te trekken. 10 5

6 Het verschijnsel Central Clearing Houses 11 European Market Infrastructure Regulation Als doel - Vergroten van transparantie - Verminderen tegenpartij risico - Verminderen van operational risk Voor wie - Alle financiele instellingen - Voor niet financiele instellingen alleen als een bepaalde threshold overschreden wordt Tijdslijnen voor verplichte clearing voor financiele instellingen - Eind 2011 goedkeuring Europese Parlement en Europese Commissie - Eind 2012 Centrale Clearing voor OTC derivaten en rapportage aan centraal register 12 6

7 Opkomst van Clearing Houses Een ontwikkeling die in het kader van het bovenstaande niet onvermeld kan blijven is die van de opkomst van Clearing Houses voor OTC derivaten: Centrale tegenpartij met een zeer laag risicoprofiel Netto neemt zij geen positie in: som van alle posities is nul Leden van het Clearing House met een negatieve mark-to-market (MtM) storten collateral (ook wel variation margin ) en het Clearing House stort variation margin bij leden met een positieve MtM, naast Variation margin is er ook Initial margin gebaseerd op de netto delta positie per tijdsperiode en rating. Dilemma s: Too big to fail Waardering van complexe derivatenportefeuilles bij een faillissement van één van de leden 13 Waardering bij Clearing Houses De collateral agreements bevatten de volgende details: Variation margin - Cash only initial margin cash of bonds Dagelijkse margining Rente vergoeding op basis van O/N (e.g. EONIA of Fed Funds) Alle swaps bij e.g. LCH.Clearnet worden gewaardeerd m.b.v. O/N discounting Aangezien de meeste interbancaire swaps tegenwoordig via een clearinghouse lopen, is O/N discounting de nieuwe markt standaard geworden To ensure the most accurate valuation for risk management purposes, LCH.Clearnet Limited will be using OIS rate curves to discount its SwapClear portfolio. Extensive consultations with SwapClear members indicated that cleared interest rate swap portfolios should be discounted according to an OIS curve rather than a Libor curve, referred to as Discount Risk. This ensures that LCH.Clearnet will be valuing according to market in the event of a SwapClear member default. Source: LCH.Clearnet 15th June

8 EONIA waardering in de praktijk 15 Ontwikkeling Euribor & EONIA (3 & 6 months) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3M Euribor 6M Euribor 3M Eonia 6M Eonia 1,0 0,

9 Inzoomen op Euribor/EONIA spread 200 3M Euribor/3M Eonia spread jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep nov jan mrt mei jul sep Aanpassing model en consequenties Door een toename van de Euribor/EONIA basis (en overige basis spreads) is de waarderingsfout onder oude stijl discounting groter geworden Het is dan ook mogelijk dat de NPV van een renteswap beweegt terwijl de swap curve zelf niet verandert, bijvoorbeeld wanneer de Eonia curve beweegt Onder een cash-based CSA heeft een Euribor renteswap met een NPV 0 dan ook Euribor/EONIA basisrisico Onderstaande swapformule geldt nog steeds, met dien verstande dat de discountfactoren df niet een functie zijn van de swap curve zelf, maar van het cash collateral onder de betreffende CSA (exogeen vs. endogeen) NPV i R df i i j L j df j j 18 9

10 Belangrijke Basel III onderwerpen: Liquidity en Capital & Solvency regels 1. Kapitaal richtlijnen 1. Verbeteren kwaliteit, kwantiteit van kapitaal aangehouden door banken 2. Min Tier 1 van 2 procent naar 6 procent in Liquiditeits richtlijnen Liquidity Coverage Ratio (LCR) = stock of high quality liquid assets > 100% net cash outflow over a 30-day time period Net Stable funding ratio(nsfr)(na 2018) = available amount of stable funding > 100% Required amount of stable funding 3. Leverage ratio(na 2018) Limiteren van de balans groei: - Tier 1 kapitaal > 3 procent van alle activa 19 BIS III effecten voor derivaten transacties Kapitaal Banken moeten meer kapitaal aanhouden voor: OTC derivaten en securities financing centrale clearing counterparties Banken moeeten de derivaten boeken meer matched gaan funden 20 10

11 Wat betekent dit voor Corporates? 21 Conventioneel Hedging Proces Grote, complexe deals kunnen lastig te managen zijn De benodigde transactie is omvangrijk en kent een lange looptijd Verschillende bepalingen en voorwaarden Kostbare infrastructuur Markt verstoring Geen transparante prijs garantie Stress gedurende financial close van kredietfaciliteit 22 11

12 Basis van pricing voor derivaten transacties Interne ratings Loss Given Default Zijn er zekerheden voor de derivaten Netto gebruik van Economic Capital Looptijd(< 5 jaar of > 5 jaar) Wel break, geen break Exposure at Defaults (EAD) Credit valuation adjustment (CVA) 23 CSA/NON CSA wat is de toekomst? Slechts 5% van de Corporates gebruikt een CSA. Voordelen van een CSA voor een klant: Scherpere pricing Langere deals mogelijk Grotere notionals Grotere exposures Nadelen van een CSA voor een klant : Onverwachte margincalls Kosten voor funding van de margincalls kunnen hoog zijn. Vergroten balans 24 12

13 Breakclauses Voordelen Breakclauses: Geeft veel meer ruimte voor klant om deals te doen Een breakclause kan ervoor zorgen dat deals goedkoper worden voor een klant Nadelen Breakclauses: Bij het breken van een deal moet de klant gaan zoeken naar een nieuwe bank Uitoefenen van een break gaat altijd gepaard met extra kosten voor een klant (bid-offer) Bij te grote MTM op breakdatum kan dit zorgen voor onplezierige cash out-flow IFRS gevolgen: 1: Evalueren of er sprake is van verbreken van hedge relatie: Zo Nee: In de praktijk als hedge instrument korter loopt dan hedge item is er niets aan de hand Off market derivatives hedge item blijft hetzelfde Indien niet te strak gedocumenteerd Zo ja: prospectief verwerken van vrijvallen van hedge accounting Trends: Bestaande Break clauses worden nu heronderhandeld, met het oog op BIS III en mogelijke hogere opslagen in de toekomst Vervalkalenders met breakclauses Banken gaan steeds vaker een break vragen voor deals > 5 jaar 25 Voorbeeld deal met en zonder break clause Concreet voorbeeld: - Voorbeeld 10 jaars deal met 5 jaars break, notional 100 mio: A Credit spread is 10bp met break na 5 jaar B Credit spread is 14bp zonder break A Na 5 jaar heronderhandelen break en dan weer 10bp over de resterende looptijd, totaal 10*10 =100bp + 10*5= 150bp NPV = 1290k B 14*10=140bp NPV = 1240k 26 13

14 Wanneer een Hedge Coördinatie mandateren? Welke gevallen van toepassing zijn voor Hedge Coördinatie Substantiële hoofdsom (>Eur200mln) en bijbehorende Credit Exposure Meerdere kredietfaciliteiten en Hedge providers Aanzienlijke executie overhead (ISDA onderhandelingen / veiling / monitoring) i Client wil alle relatiebanken de gelegenheid bieden om te noteren voor hedges Hedge Coördinatie Programma 1. Aanstellen hedge coordinator 2. Afsluiten Market swap 3. Banken uitnodigen 4. Veiling swap 5. Uitsyndiceren van de swaps Voordelen: Één aanspreekpunt Beste credit spreads Vergelijken breaks/geen breaks Eerlijk en transparant Scherpe tarifering Snelle en efficiënte uitvoering Nadelen: Niet iedere bank kan grote hedges doen Risico tussen market hedge en uitsyndiceren Meestal zit er een break clause op een markethedge 27 Waarom verschilt unwinden vaak per bank? Voorbeeld CCS swap EURUSD van 1,50 klant ontvangt 10 jaar fixed 5% Klant ontvang valuation op basis van 3m libor flat van EUR M Tegensluiten: Bank berekent transactie op basis van Long term funding curve van Bank. Bank betaalt slechts EUR 31,799M uit* Iedere bank gebruikt een andere waarderingscurve! *In dit voorbeeld is uitgegaan van een funding van 75bp voor 10 jaar 28 14

15 Berekening MTM 29 Senior Unsecured Funding Curve 5 major Banks 3 november 2010 Z Spread Senior Unsecured 240 RBS; RBS; 213 RBS; RBS; RBS; RBS; 145 RBS; 143 ING; ING; 112 AA ; 116 AA ; AA ; 82 AA; 79 AA; 92 AA; 110 ING; 82 Deutsche Bank; 75 Rabo; 66 Rabo; 74 Rabo; ING; 54 Rabo; 38 Rabo; 37 Rabo; 42 Rabo; 58 Rabo; 48 Rabo; Deutsche Bank; 22 Deutsche Bank; 10 Rabo; 15 Rabo; 8 Rabo; Jul-10 1-Jul Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun-20 15

16 Conclusies 31 Conclusies Toename complexiteit waardering renteswaps Voor deals onder een niet-standaard CSA of geen CSA geldt een niet-standaard prijs Nieuwe vormen van risico, zoals Euribor/Eonia spread vereisen een vernieuwd inzicht in risico management Vooral derivaten met lange looptijden zullen minder aggressief worden geprijst BIS III implementatie pas in 2019, maar banken zullen vanaf 2011/2012 al prijzen alsof het 2019 is Interne ratings gaan beslissend worden in het aangaan van lange derivaten Meer verschillen tussen banken bij unwinden transacties Banken worden niet terughoudend, maar zullen anders gaan prijzen 32 16

17 Vragen? 33 17

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij?

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Masterscriptie Financieel Recht Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Bieden de regels op het gebied van segregatie en portabiliteit in EMIR een adequaat beschermingsmechanisme

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership

Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership Bij deze een korte impressie van de Round Table die november 2011 plaatsvond

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013 Tim Wildenberg, CEO Neonet Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat Prijsvorming overlay structuren en order executie Interview: Intercapital

Nadere informatie

Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten

Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten De nanciële crisis heeft e ect op de waardering van derivaten. De verschillen tussen de traditionele en nieuwe waarderingsmethodieken kunnen signi

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting IAS 39 geeft aan wat de spelregels zijn voor de waardering tegen reële waarde in geval van hedge accounting. Het is geen eenvoudige standaard.

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie?

Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Faculteit der Economische Wetenschappen Masterscriptie Derivaten en de omzetbelasting: een complexe materie? Naam: G. Paramanathan Studentnummer: 286963 Heemstede,

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

vba _beleggingsprofessionals JOURNAAL 22 DOSSIER Illiquide beleggingen verdienen een plaats in de portefeuille

vba _beleggingsprofessionals JOURNAAL 22 DOSSIER Illiquide beleggingen verdienen een plaats in de portefeuille Illiquide beleggingen verdienen een plaats in de portefeuille Auteurs Ivo Kuiper 1 Jan Bertus Molenkamp Roelof Salomons David Swensen, the architect van het Yale Model, is een van de meest vooraanstaande

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

Prijsvorming van vastgoedderivaten

Prijsvorming van vastgoedderivaten Prijsvorming van vastgoedderivaten 1.500 1.000 IPD All Property Dec '08 IPD All Property Dec '09 IPD All Property Dec '10 3M LIBOR 500 (bps) 0 sep-06 nov-06 jan-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 jan-08 mrt-08

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Treasurymanagementsystemen

Treasurymanagementsystemen I3100^1 Drs. R.Ch.T. Ewals 1 1 Inleiding I3100^ 3 2 Ontwikkelingen van treasurymanagementsystemen I3100^ 3 3 Elementen van standard treasurymanagementsystemen I3100^ 4 3.1 Trademanagement I3100^ 5 3.2

Nadere informatie

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden:

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden: Hoofdstuk 6 Opties Opties zijn instrumenten waarbij sprake is van een eenzijdige verplichting van de ene contractpartij en daartegenover een eenzijdig recht van de andere contractpartij. Het recht in een

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 4, november 2012. Kempen & Co. Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 4, november 2012. Kempen & Co. Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 4, november 2012 Kempen & Co Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics KAS BANK en dwpbank starten joint venture voor retail effectenprocessing

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Beleggingen K201 BELEGGINGEN VOOR RISICO FONDS In te vullen door: Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Wanneer in te vullen: Elk kwartaal Laatste wijziging

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille WHITE PAPER Juni 2014 Voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille Thijs Markwat Roderick Molenaar Rolf Hermans De toegevoegde waarde van hedgefondsen

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN Anti-VaR T.R. Bank 1114271 trbank@few.vu.nl Bedrijfswiskunde & Informatica April 2007 vrije Universiteit amsterdam INTENTIONALLY LEFT BLANK Voorwoord Aan het eind van de

Nadere informatie