Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard"

Transcriptie

1 Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Maart 2012

2 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) Rapportnummer : Datum : maart 2012 Opdrachtgever : Stichting Woonwaard Auteurs : drs. Bianca de Haan Tijmen Siermann, MSc Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard is een instrument waarmee periodiek peilingen worden gedaan naar de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen. Het digitale panel is in het najaar van 2011 ontwikkeld en opgezet in samenwerking met I&O Research. Eind 2011 is de eerste peiling gehouden. Deze rapportage presenteert de resultaten van de tweede peiling, van februari Centraal in deze tweede peiling staat het thema huurdersparticipatie; ofwel de mogelijkheden van huurders om hun stem te laten horen. Daarbij kan gedacht worden aan het meedenken van huurders met Woonwaard over onderhoud aan de eigen woning, maar ook over beleidsontwikkelingen van Woonwaard. De rapportage gaat in op hoe belangrijk huurders het vinden om te participeren en op welke wijze dat op dit moment al gebeurt, bijvoorbeeld door middel van de Huurdersbelangenvereniging of een bewonerscommissie. Daarnaast kregen de huurders de mogelijkheid suggesties te doen om de huurdersparticipatie in de toekomst te verbeteren. Methode van onderzoek In totaal zijn 500 panelleden via de uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Er is na een week een rappel verstuurd. In totaal hebben 298 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld; dit is een respons van 60%. Vanwege het hoge percentage dat zich aanmeldt via internet, is het panel representatief voor het totale klantenbestand. I&O Research heeft de vragenlijst in samenwerking met Woonwaard opgesteld. Analyse De antwoordcategorieën weet niet/geen antwoord zijn (mits aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100%, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van afrondingsverschillen. 3

4 Samenvatting Huurdersparticipatie Bijna alle huurders vinden het belangrijk om mee te praten met Woonwaard over veranderingen aan de eigen woning of woonomgeving. Volgens de huurders zijn er momenteel voldoende inspraakmogelijkheden, maar wordt er nog niet altijd rekening gehouden met de mening van de huurders. Een kwart van de huurders is van mening dat Woonwaard nog meer kan overleggen voordat aanpassingen aan de woning of woonomgeving worden doorgevoerd. De huidige participatie beoordelen de huurders met een krappe voldoende. Huurders die van mening zijn dat ze weinig inspraak hebben, vinden dat het initiatief in de communicatie nu te veel bij de huurder zelf ligt. Iets meer dan de helft van de huurders zou graag zien dat Woonwaard meer het voortouw neemt, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. Vier op de tien huurders vinden dat de nadruk moet liggen op initiatieven vanuit de bewoners zelf. Deze groep verwacht een meer pro-actieve houding van de huurders, bijvoorbeeld door leefbaarheidsinitiatieven aan te dragen of gestructureerder problemen te melden. Huurdersbelangenvereniging en bewonerscommissies In werkelijkheid is circa driekwart van de huurders aangesloten bij de huurdersbelangenvereniging (HBV) van Woonwaard. Opvallend is dat in de praktijk slechts één op de vijf bekend is met dit lidmaatschap. De HBV is bij twee op de drie huurders bekend. De leden zijn redelijk tevreden over het functioneren van de HBV. Grootste verbeterpunten liggen in de communicatie en de mogelijkheden om onderwerpen voor overleg aan te dragen. Niet-leden hebben hun twijfels over de invloed van de HBV of over hun eigen inspraak hierin. Het is veel huurders ook niet precies bekend wat de activiteiten zijn van de HBV. Woonwaard werkt naast de HBV met bewonerscommissies. Bijna twee op de drie huurders wordt vertegenwoordigd door een bewonerscommissie. De leden zijn goed te spreken over de communicatie, representativiteit en vertegenwoordiging van de eigen bewonerscommissie. Communicatie Een grote groep geeft aan met name over groot onderhoud en de afrekening van de servicekosten geïnformeerd te worden door Woonwaard. Informatie over de leefbaarheid van de woonomgeving en de wijze waarop woningen toegewezen worden, is bij minder huurders bekend. Deze items zijn volgens de huurders ook meer zaken die zelf uitgezocht dienen te worden. Contacten vanuit de huurder met Woonwaard gaan veelal over de woning, en in mindere mate over de woonomgeving. Dit gebeurt meestal telefonisch, per mail of brief. 4

5 Invloed en inspraak Huurders hechten veel waarde aan inspraak Vrijwel alle huurders vinden het belangrijk om invloed uit te oefenen op zaken met betrekking tot de eigen woning of woonomgeving. Men wil vooral inspraak bij veranderingen aan de woning, bijvoorbeeld wanneer deze wordt geïsoleerd. Ook bij ontwikkelingen in de buurt wil men graag betrokken worden; bijvoorbeeld bij nieuwe bewoners of aanpassingen in de openbare ruimte zoals het weghalen van parkeerplaatsen of groen. 1 Figuur 1 Hoe belangrijk vindt u het om zelf invloed uit te oefenen op dingen die voor uw huurwoning en woonomgeving van belang zijn? 89% 11% (zeer) belangrijk neutraal (zeer) onbelangrijk Op welke zaken zou u invloed willen hebben? Ik wil weten of er wel of niet verbeteringen aan de woning worden gedaan en de daarbij komende kosten/huurverhoging. Bij vervanging wil ik graag een keuzemogelijkheid met eventueel bijkomende kosten. Ik wil meer invloed over zaken als isolatie en het verbeteren van de woning. Bij renovatie projecten inspraak hebben over hoe je voor jezelf het zou willen hebben. Wat er allemaal leeft in de buurt. Mensen betrekken in de leefomgeving in samenwerking met Woonwaard. De visie bespreken met de buurt. Over alles wat belangrijk is in de buurt: groenvoorziening, parkeerruimte, winkelvoorziening in omgeving en veiligheid. Alle veranderingen in de buurt. Welke bewoners er eventueel in de straat komen te wonen. Daarnaast controle op netheid in de straat en de tuinen. Ik zou graag weten wie mijn nieuwe buurman wordt. 5

6 Huurdersparticipatie Kleine meerderheid tevreden over inspraakmogelijkheden Ruim de helft van de huurders is van mening dat Woonwaard voldoende mogelijkheden biedt aan huurders om mee te denken. Volgens 35% houdt Woonwaard ook voldoende rekening met de mening van de huurders. Daarentegen is ongeveer één op de vijf ontevreden. Een vergelijkbare groep heeft weinig waardering voor de communicatie vanuit Woonwaard. Een kwart van de huurders zegt dat Woonwaard te veel handelt zonder met huurders te overleggen. Huurders die van mening zijn dat ze weinig inspraak hebben, vinden dat het initiatief in de communicatie nu te veel bij de huurder ligt. De inbreng van huurders bij aanpassingen in de woonomgeving wordt bijvoorbeeld als zeer beperkt ervaren. Figuur 2 Stellingen Woonwaard geeft huurders voldoende mogelijkheid hun mening te geven Woonwaard communiceert goed met haar huurders Woonwaard houdt voldoende rekening met de mening van haar huurders Woonwaard handelt te veel zonder met haar huurders te overleggen 52% 44% 35% 26% 43% 36% 46% 36% 12% 20% 32% 19% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens Ik ben al ruim twee jaar bezig met een energieprobleem van de woning. Continu werd door Woonwaard beloofd dat men mij zou bellen, maar ik moest er altijd zelf weer achteraan. Ik krijg niet het idee dat mijn mening telt. Mijn ervaring is dat Woonwaard te erg vast blijft houden op wat de huidige werkwijze is, een mening geven is dan erg lastig omdat het antwoord bij voorbaat al vaststaat. Van Woonwaard hoor ik eigenlijk nooit iets, behalve dit huurderspanel. Dat is een goed systeem, als er ook iets mee tot stand kan worden gebracht. Wij zijn erg afhankelijk van de vereniging van eigenaren en zij hebben geen inbreng. Er kan beter overleg gepleegd worden wanneer er verbeteringen aan een woning verricht moeten worden. Het lijkt alsof er goede communicatie is, maar in de praktijk blijkt elke keer weer dat de huurder meerdere keren het contact moet opnemen met Woonwaard voordat er geluisterd wordt. 6

7 Huurdersparticipatie Huurders vooral geïnteresseerd wanneer plannen hen raken Een meerderheid verwacht dat huurders zich pas in plannen gaan interesseren, wanneer de plannen effect hebben op de eigen woonomgeving. Volgens ruim twee op de drie worden huurders pas actief in de latere fase van een project, wanneer plannen concreter zijn. Men herkent zich minder in het beeld dat huurders met een grotere mond meer invloed hebben dan andere huurders; bijna een kwart is het hiermee oneens. Ongeveer twee op de drie vindt dat huurders meer verantwoordelijkheden moeten krijgen over de eigen woning en woonomgeving. Figuur 3 Stellingen Huurders zijn pas geïnteresseerd in besluitvorming als plannen hen raken Huurders worden vaak pas actief bij concrete plannen Huurders met een grote mond hebben te veel invloed 33% 69% 79% 44% 25% 16% 23% 5% 6% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens Figuur 4 Stelling Huurders moeten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen over woning en woonomgeving 65% 28% 7% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens 7

8 Contact huurders met Woonwaard Contact met Woonwaard vooral over eigen woning De meeste contacten tussen huurders en Woonwaard gaan over de eigen woning. Bijna driekwart van de huurders heeft hierover wel eens contact gezocht. Ongeveer vier op de tien informeert wel eens bij Woonwaard over de woonomgeving. Andere contacten met Woonwaard hebben vaak een administratieve inslag, zoals vragen over inschrijfperiodes of bepaalde formulieren. De panelleden hebben de afgelopen twee jaar hun mening voornamelijk via een enquête of onderzoek aan Woonwaard mede gedeeld. Verder heeft 56% mondeling of telefonisch contact gehad met Woonwaard. Contact via brief of komt ook veelvuldig voor (45%). In mindere mate verloopt het contact via bewonerscommissies of huurdersbelangenverenigingen. Figuur 6 Medium waarmee men mening heeft meegedeeld aan Woonwaard* enquête of onderzoek mondeling/telefonisch doorgegeven via brief of via bewonerscommissie deelgenomen aan discussieof informatieavond via huurdersbelangenvereniging 9% 16% 15% 45% 56% 80% Figuur 5 Onderwerp contact met Woonwaard (onderhoud aan) mijn woning 72% via social media via een ander medium 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% mijn buurt/woonomgeving 39% overige onderwerpen 18% 0% 20% 40% 60% 80% 8 * De score door enquête of onderzoek is niet representatief voor het hele huurdersbestand van Woonwaard, omdat de leden van het huurderspanel hiermee vaker in contact komen.

9 Huurdersbelangenvereniging Meerderheid huurders bekend met huurdersbelangenvereniging Woonwaard heeft een eigen huurdersbelangenvereniging (HBV). Woonwaard bespreekt regelmatig met de HBV allerlei (beleids)onderwerpen rond huren en wonen. De HBV behartigt daarbij de belangen van de huurders. Circa driekwart van de huurders is aangesloten bij de HBV. Slechts twintig procent is hiervan op de hoogte. Twee op de drie huurders is bekend met de HBV. In de meeste gevallen is men lid geworden, omdat men wilde meedenken over plannen en men in de HBV samen sterk staat. Enkele huurders zijn lid geworden vanwege een incident wat hen persoonlijk raakte, waardoor ze hulp zochten bij de HBV. Er zijn ook huurders die automatisch lid worden bij het afsluiten van het huurcontract. Niet-leden hebben vaak vraagtekens bij de invloed van de HBV, weten niet welke invloed zij zelf kunnen hebben in de HBV of hebben onvoldoende tijd om hieraan deel te nemen. Ook zijn er huurders die aangeven de HBV niet nodig te hebben omdat ze hun problemen zelf oplossen of omdat hun bewonerscommissie de contacten met de HBV onderhoudt. Figuur 7 Bekendheid en lidmaatschap huurdersbelangenvereniging (HBV) Bekend met HBV en lid Bekend met HBV, maar geen lid Niet bekend met HBV 20% 33% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Reden lidmaatschap HBV: Ik wil invloed hebben over plannen en weten hoe de andere leden er over denken. Samen sta je sterk! Het klinkt misschien wat ouderwets, maar het is wel waar. Meedenken en belangenbehartiging over bewonerszaken. Indertijd was er sprake van een in onze ogen ongelijke huurverhoging, dat was i.v.m. het al dan niet nemen van een dakkapel, toen zijn wij lid geworden. Dat ging automatisch bij tekening huurcontract. Reden niet-lidmaatschap HBV: Wij hebben een bewonerscommissie en die heeft contact met de huurdersbelangenvereniging. De HBV is voor alle woningen van Woonwaard en ik ben eigenlijk alleen geïnteresseerd in mijn eigen woonomgeving. Omdat je toch geen inbreng hebt in de plannen. Te weinig tijd om ons er goed in te verdiepen. Als er iets is waar ik aandacht voor wil vragen, denk ik dat ik mijn eigen boontjes wel kan doppen. Ik zou niet weten wat ik voor bijdragen zou kunnen leveren. 9

10 Huurdersbelangenvereniging Leden tevreden over functioneren HBV De leden is gevraagd naar hun oordeel over het functioneren van de huurdersbelangenvereniging (HBV). Een meerderheid is tevreden over de representativiteit (62%), vertegenwoordiging (61%) en communicatie (58%) van de vereniging. Iets minder dan de helft vindt dat de HBV voldoende mogelijkheden biedt om onderwerpen voor contact met Woonwaard aan te dragen. Figuur 8 Stellingen De HBV is representatief voor alle huurders van Woonwaard De HBV vertegenwoordigt mij goed bij Woonwaard als het gaat om beleid(sveranderingen) De HBV communiceert goed met haar leden 62% 61% 58% 19% 23% 24% 15% 15% 23% De HBV geeft mij de mogelijkheid onderwerpen aan te snijden bij Woonwaard 49% 29% 22% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens Figuur 9 Stellingen Huurders erkennen belang HBV Huurders die bekend zijn met de HBV, weten vaak niet wat de vereniging precies doet. Bijna twee op de drie vindt een HBV belangrijk. Een meerderheid weet de HBV te vinden als ze vragen zouden hebben. Negen procent is van mening dat huurders problemen zelf moeten oplossen. Ik weet de HBV te vinden als ik vragen heb Ik weet wat een HBV doet Een HBV is niet nodig, individuele huurders kunnen best voor zichzelf opkomen 9% 36% 28% 56% 35% 25% 62% 29% 19% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens 10

11 Bewonerscommissies Meerderheid tevreden over bewonerscommissies Woonwaard werkt naast de HBV ook met bewonerscommissies. Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de bewoners van een complex of een buurt. De woonconsulenten van Woonwaard bespreken met de bewonerscommissies onderwerpen zoals groot onderhoud en leefbaarheid. Bewonerscommissies worden ondersteund door de HBV. Figuur 10 Stellingen Ik weet mijn bewonerscommissie te vinden als ik vragen heb De bewonerscommissie communiceert goed met de bewoners van mijn complex 78% 60% 21% 13% 9% 19% Bijna twee op de drie huurders (63%) wordt vertegenwoordigd door een bewonerscommissie. Van deze groep weet ruim driekwart de bewonerscommissie te vinden in het geval van vragen. Over de communicatie (60%), representativiteit (59%) en vertegenwoordiging (54%) van de commissies is een kleine meerderheid positief gestemd. De bewonerscommissie van mijn wooncomplex is representatief voor alle huurders van mijn complex De bewonerscommissie vertegenwoordigt mij goed 59% 54% 24% 32% 17% 14% Figuur 11 Stellingen (zeer) eens neutraal (zeer) oneens Ik weet wat een bewonerscommissie doet 45% 28% 28% De activiteiten van een bewonerscommissie zijn niet bij alle huurders bekend. Iets minder dan de helft weet wat een bewonerscommissie doet. Twee op de drie huurders wil dat de bewonerscommissies blijven bestaan; slechts één op de tien denkt dat huurders zelf hun zaken moeten regelen. Een bewonerscommissie is niet nodig, individuele huurders kunnen best voor zichzelf dingen regelen 10% 24% 66% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens 11

12 Informatieverstrekking Woonwaard heeft trekkende rol in informatie- voorziening; HBV met name belangrijk voor nieuws over leefomgeving Een woningcorporatie is voor de wet verplicht met haar huurdersbelangenvereniging (HBV) te overleggen over bepaalde (beleids-)zaken. De HBV en Woonwaard zijn dan samen verantwoordelijk voor het informeren van de huurders. Over het groot onderhoud en de afrekening van de servicekosten voelt twee op de drie huurders zich voldoende geïnformeerd. Ook de informatie over het huurprijsbeleid vindt ruim de helft van de huurders voldoende. Informatie over de leefbaarheid in de woonomgeving, de sloop en verkoop van woningen en de wijze van woningtoewijzing blijft hierbij iets achter. De huurders vinden het vooral een taak van Woonwaard om huurders te informeren. De huurders zouden zelf met name informatie kunnen zoeken over de leefbaarheid en de woningtoewijzing. Bij de leefbaarheid in de woonomgeving wordt ook de HBV een belangrijke rol toegedicht. Figuur 12 Vindt u dat de huurdersbelangenvereniging en/of Woonwaard u voldoende informeren over de volgende zaken? Groot onderhoud Afrekening servicekosten Huurprijsbeleid Leefbaarheid woonomgeving Sloop en verkoop van woningen Wijze van woningtoewijzing 48% 45% 44% 59% 66% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tabel 1 Bij wie ligt - volgens u - de taak om huurders te informeren over: (meerdere antwoorden mogelijk) groot onderhoud Woonwaard 93% HBV 16% zelf info zoeken 5% afrekening servicekosten 86% 10% 3% huurprijsbeleid 85% 23% 5% leefbaarheid woonomgeving 69% 44% 12% sloop en verkoop van woningen 82% 14% 6% wijze van woningtoewijzing 78% 15% 20% 12

13 Initiatieven bij participatie Meer initiatief mogelijk bij zowel Woonwaard als huurders Iets meer dan de helft van de huurders vindt dat Woonwaard het voortouw moet nemen om de betrokkenheid bij bewoners te vergroten, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. Een groep van veertig procent is van mening dat de nadruk moet liggen op initiatieven vanuit de bewoners zelf, bijvoorbeeld door leefbaarheidinitiatieven aan te dragen of gestructureerder problemen te melden. Figuur 13 Waarop moet Woonwaard volgens u meer nadruk op leggen om de betrokkenheid van huurders te vergroten? nadruk op initiatieven vanuit Woonwaard nadruk op initiatieven vanuit bewoners 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Initiatief bij Woonwaard: Wellicht door meer bijeenkomsten te organiseren over de plannen van Woonwaard, zodat zij zelf kunnen reageren met eventueel aanvullende ideeën. Meer aandacht voor wijkgroepen. Gebruik ze om de visie van Woonwaard uit te leggen aan de bewoners. Het werken met bewonerscommissies kan belangrijk zijn, het is een goed middel om zich te verplaatsen in de huurders. Informatieavonden organiseren en communiceren via social media. Huurders informeren in een wijk, per brief of avond, om te laten weten wie er in de bewonerscommissies zitten en wat ze voor de bewoners kunnen betekenen en wat er in een wijk gaat gebeuren. Meer informatie verstrekken via het wijkblaadje. Initiatief bij bewoners: Meer participeren in commissies en meer naar bijeenkomsten gaan. Kanttekening is dat het gevoel van wel mee mogen praten, maar uiteindelijk niet mee mogen beslissen het belang van dit soort instrumenten verkleint, waardoor ook de gevoelde noodzaak om mee te doen kleiner wordt. De huurders moeten - eventueel via de belangengroepen - duidelijk maken aan Woonwaard welke wensen en/of problemen er zijn, dus ook zelf actie ondernemen en eventueel meedenken met voorgestelde oplossingen. Zelf actief zoeken naar informatie en je eventueel aan te sluiten bij een commissie. Zichzelf meer laten horen met ideeën! Misschien in een bepaalde tijdsspanne informatie verstrekken aan Woonwaard over de straat van een wijk. 13

14 Waardering participatie Participatie scoort een krappe voldoende Aan de huurders is gevraagd hoe zij de manier waarop Woonwaard hen bij plannen en beleidsvorming betrekt, te beoordelen. Als het gaat om onderhoudsplannen beoordelen de huurders dit met een 6,2. Dit is hoger dan de score voor participatie bij organisatiebeleid (5,8). Opvallend is dat men name 30 tot 50-jarigen een lager cijfer geven aan de participatie. Zij beoordelen de participatiemogelijkheden bij onderhoudsplannen en organisatiebeleid respectievelijk met een 5,7 en een 5,3. Ook huurders met thuiswonende kinderen zijn hierover minder tevreden dan huurders zonder kinderen. 6,2 5,8 Beoordeling manier waarop Woonwaard huurders bij (onderhouds)plannen betrekt Beoordeling manier waarop Woonwaard huurders bij het organisatiebeleid betrekt 14

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID?

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

BEWONERSBLAD THUIS! 2017

BEWONERSBLAD THUIS! 2017 BEWONERSBLAD THUIS! 2017 Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 3330670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/74 Datum

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari ZOEKEN NAAR WONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/24

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2018/015 Datum Januari 2018

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN

BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN BEWONERSVISIE: DUURZAAM COMMUNICEREN Peiling Huurderspanel Woonwaard Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN GORINCHEM

PARTICIPATIE IN GORINCHEM PARTICIPATIE IN GORINCHEM Gemeente Gorinchem April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 58 Datum April 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

RAPPORT PEILING WONEN IN EEN GEMENGD COMPLEX VAN GROOT NAAR BETER. Ymere Oktober 2018

RAPPORT PEILING WONEN IN EEN GEMENGD COMPLEX VAN GROOT NAAR BETER. Ymere Oktober 2018 RAPPORT PEILING 2 2018 WONEN IN EEN GEMENGD COMPLEX VAN GROOT NAAR BETER Ymere Oktober 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolvenl

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek burgerparticipatie

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek burgerparticipatie Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek burgerparticipatie Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Oisterwijk Auteurs Susanne Agterbosch, Koen Vinckx en Mariëlle

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

Leusdenpanel Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte

Leusdenpanel Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte Gemeente Leusden Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1820

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011 Internetpanel Hengelo jaargang 9, peiling 2 20 oktober 20 Vernieuwen en bezuinigen deel II Het thema van de tweede internetpeiling van 20 is, net als de eerste peiling van dit jaar, Vernieuwen en bezuinigen.

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/141 Datum Augustus

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 ISD de Kempen: resultaten gemeente Eersel Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Gemeente Leusden Juni 212 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA Gemeente Moerdijk November 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/177 Datum November

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WBSG

Huurdersorganisatie WBSG Huurdersorganisatie WBSG Panelmeting augustus - september 25 oktober 2017 DATUM 25 oktober 2017 TITEL Panelmeting augustus - september ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Huurdersorganisatie WBSG Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET ACHTERGROND EN OPZET PEILING De gemeente Ede wil inwoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurt. Doel is het bevorderen van sociaal

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2017 Gemeente Moerdijk Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving In april 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar mening over de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving.

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT Overschie Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie Vierde peiling: Gemeente Leusden December 2010 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2010-1739 Datum : december 2010 Opdrachtgever

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

WAT VINDT UTRECHT-ZUID?

WAT VINDT UTRECHT-ZUID? WAT VINDT UTRECHT-ZUID? Wijkraadpleging Utrecht-Zuid December 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Onderzoek en advies, voor overheid en non-profit 7 de bureau van Nederland (nr. 1 bij overheid)

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen Over het onderzoek Brederode Wonen heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Overlegwet en bewonerscommissies

Overlegwet en bewonerscommissies Overlegwet en bewonerscommissies Op 1 januari 2009 is de vernieuwde overlegwet ingegaan. Deze gaat gelden voor alle corporaties ongeacht het aantal woningen. Voor de particuliere verhuurders geldt dit

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eersel Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/131 Datum Juli 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Gemeente Langedijk Augustus 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

WAT WILLEN BEWONERS IN DE BUURT?

WAT WILLEN BEWONERS IN DE BUURT? WAT WILLEN BEWONERS IN DE BUURT? Peiling over het nieuwe bestemmingsplan Hoofddorpplein- en December 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55 1019

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

handleiding

handleiding Er zijn op dit moment ongeveer 110 bewonerscommissies die samen met Eigen Haard actief zijn. De meeste bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen die niet alleen met Eigen Haard samenwerken,

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Meepraten en mee- doen met Vidomes?

Meepraten en mee- doen met Vidomes? Meepraten en mee- doen met Vidomes? Dat kan op vele manieren Informatie voor huurders van Vidomes Inhoudsopgave 3 Huurdersraad Vidomes 3 Activiteitencommissie 5 Themagroep 5 Klankbordgroep 5 Contactpersoon

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018

CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Rapport CLIËNTERVARINGEN WMO OVER 2018 Gemeente Houten Mei 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING DUURZAAMHEID / LOKALE VERANKERING EN JONGEREN PARTICIPATIE. Ymere Juni/Juli 2017

RAPPORT KLANTPANEL PEILING DUURZAAMHEID / LOKALE VERANKERING EN JONGEREN PARTICIPATIE. Ymere Juni/Juli 2017 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 1 2017 DUURZAAMHEID / LOKALE VERANKERING EN JONGEREN PARTICIPATIE Ymere Juni/Juli 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD

DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD Uitkomsten van een inwonerspeiling in Sint Pancras en Koedijk 3 juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 HUURDERSNETWERK MITROS ACTIVITEITENPLAN 2017 Januari 2017 1 - Inleiding In 2016 heeft HNM zich nadrukkelijk gepresenteerd. Op diverse manieren. Dat doen we ook in 2017, maar we zetten er wel wat tandjes

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017

CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Rapport CLIËNTERVARINGEN JEUGD OVER 2017 Gemeente Enschede Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK JEUGD Gemeente Nuth Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/147 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten

Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten De gemeente wil steeds vaker met de inwoners van dorpen en wijken in gesprek. Dat kan gaan over de nieuwbouw van een wijk; over de toekomst

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie