Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014"

Transcriptie

1 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013

2 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw stelt zich echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie. In geen geval is Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de aangeboden informatie uit deze publicatie.

3 1 Synthese 3 Inleiding 5 Deel I: Diversiteitsanalyse horecawerknemers (2013) 7 Intro: loontrekkende werkgelegenheid in de horecasector 7 1 Etnisch-culturele diversiteit Werknemers per nationaliteit Instroom allochtoon/autochtoon naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid 12 2 Diversiteit naar geslacht Werknemers per geslacht Arbeidsplaatsen ingevuld door extra s per geslacht Effectieve gewone arbeidsduur op weekbasis per geslacht Instroom naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid per geslacht15 3 Diversiteit naar leeftijd Werknemers per leeftijdscategorie Werknemers per leeftijdscategorie per geslacht Mannen per leeftijdscategorie Vrouwen per leeftijdscategorie Instroom naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid per leeftijd 23 4 Diversiteit naar opleidingsniveau Werknemers per opleidingsniveau Instroom naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid per opleidingsniveau 27 5 Personen met een (arbeids)handicap Loontrekkende werknemers met een handicap Hinder in dagelijkse bezigheden Vormen van ondersteuning Instroom naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid volgens arbeidshandicap 35 6 Individuele Beroepsopleidingen per diversiteitsgroep in de horecasector 36 7 Loopbaan- en diversiteitsplannen 37

4 2 Deel II: Opleiding van risicogroepen in Vlaanderen (2013) 39 1 Horeca-beroepsopleidingen voor werkzoekenden VDAB-beroepsopleidingen horeca Beroepsopleidingen horeca bij andere opleidings- en tewerkstellingspartners 41 2 Nederlandse taalondersteuning voor horecawerknemers Opleiding Nederlands op de Werkvloer (NODW) Beeldwoordenboek Keuken 43 3 Opleiding en leerovereenkomsten voor jongeren deeltijds onderwijs in een horeca-opleiding 44 Bijlage: Toelichting van de bronnen 47 1 RSZ 47 2 Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) 48 3 Departement Werk en Sociale Economie 48 4 Studiedienst VDAB 48

5 3 Synthese 1 Deze synthese belicht de voornaamste cijfers uit dit rapport over de diversiteit in de horecasector. De horecasector herbergt een grote diversiteit. We bekijken achtereenvolgens de diversiteit naar etnischculturele achtergrond, naar geslacht, naar leeftijd, naar opleidingsniveau en naar (arbeids)handicap. In 2013 telt de horecasector in Vlaanderen arbeidsplaatsen. Dit is 3,96% van alle arbeidsplaatsen in Vlaanderen. In Vlaanderen werkt 45% van de werknemers in een onderneming met minder dan 10 werknemers (micro-ondernemingen). Etnisch-culturele diversiteit In vergelijking met het gemiddelde over alle sectoren heen, is het percentage niet-belgen in de horecasector hoog. Zo heeft iets minder dan 16% van de werknemers in de horecasector niet de Belgische nationaliteit. Over alle sectoren heen is dit slechts een kleine 6%. Kijken we naar het geboorteland (ongeacht de nationaliteit), dan is 28% of één op vier van alle werknemers in de horecasector in het buitenland geboren. Van deze werknemers die in het buitenland zijn geboren, zijn er 29% in een EU27-land geboren, 71% in een niet-eu27-land. Bij de instroom naar werk uit de werkloosheid krijgen we hetzelfde beeld. Zo stromen er verhoudingswijs iets meer allochtonen 2 naar werk in de horecasector. In 2013 ligt het gemiddelde in de horecasector op bijna 24% allochtonen, terwijl dit voor alle sectoren samen op net geen 19% ligt. Diversiteit naar geslacht Als we kijken naar het geslacht van de werknemers, zien we in de horecasector een groter aandeel vrouwen in dienst. Bij de unieke werknemers in de horecasector is 52% een vrouw, terwijl dit percentage over alle sectoren heen 48% is. Er is wel een verschil in effectieve gewone arbeidsduur tussen mannen en vrouwen. Het aandeel mannen dat 30 uren of meer werkt per week ligt beduidend hoger, met name 67% mannen t.o.v. 45% vrouwen. in de horecasector is de instroom van vrouwen vanuit de werkloosheid groter dan in alle sectoren samen. De trendlijn van de instroom naar de horecasector ligt reeds jaren hoger dan de trendlijn voor alle sectoren samen. Het gemiddeld aandeel vrouwen in de instroom vanuit de werkloosheid ligt in 2013 op 49%. In alle sectoren samen is dit 46%. Diversiteit naar leeftijd De horecasector is de sector met procentueel de grootste groep jongeren. Het aandeel jonge werknemers (min 25-jarigen) ligt beduidend hoger in de horecasector (21%) dan in alle sectoren samen (8%). Het aandeel 50-plussers in de horecasector (20%) ligt daarentegen lager dan het gemiddelde (26%). Over de jaren heen zien we wel dat de aandelen van de jongeren en ouderen naar elkaar toegroeien (in 2007: 28% - 15%, in 2013: 21% - 20%). Ten slotte speelt het geslacht ook een rol. Het aandeel mannelijke 50-plussers in de horecasector ligt beduidend lager dan het aandeel vrouwelijke 50-plussers in de horecasector (16% 24%). Zowel voor de min 25-jarigen als de 50-plussers ligt de trendlijn voor de instroom naar werk in de horecasector hoger dan voor alle sectoren samen. Het gemiddeld aandeel min 25-jarigen ligt in de horecasector op 39%, terwijl dit voor alle sectoren samen 35% is. Het aandeel 50-plussers in de instroom bedraagt gemiddeld 9% in de horecasector en 8% in alle sectoren samen. 1 Alle cijfers in deze synthese zijn cijfers voor Vlaanderen, tenzij anders vermeld. 2 Mensen met een huidige of vorige nationaliteit van buiten de EU-27.

6 4 Diversiteit naar opleidingsniveau In vergelijking met het gemiddelde over alle sectoren heen, stelt de horecasector een groter percentage laaggeschoolden tewerk. In 2013 ligt het percentage laaggeschoolden op ruim 32% in de horecasector, terwijl dit voor alle sectoren samen net geen 19% is. Er stromen vanuit de werkloosheid procentueel meer laaggeschoolden naar de horecasector dan gemiddeld. In 2013 bedraagt het gemiddelde in de horecasector 42% laaggeschoolden. Dit is ruim boven het gemiddelde van alle sectoren samen. Dit percentage bedraagt namelijk 34% in Diversiteit naar (arbeids)handicap 8% van de Vlaamse werknemers in de horecasector geeft aan dat ze hinder ervaren in hun dagelijkse bezigheden (op het werk of daarbuiten) door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte. Dit cijfer is even hoog als het gemiddelde over alle sectoren (8%). Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid minder personen met een arbeidshandicap naar werk in de horecasector dan over alle sectoren heen. Het kwartaalgemiddelde in de horecasector bedraagt in 2013 ongeveer 4%, terwijl dit voor alle sectoren samen op gemiddeld 5% uitkomt.

7 5 Inleiding Uit de diversiteitsanalyse die in de vorige jaren werd gemaakt, bleek al dat de horeca een zeer diverse sector is. Mannen en vrouwen zijn samen sterkhouders van de sector. De horeca trekt in vergelijking met andere sectoren vooral jongeren aan, terwijl oudere werknemers (50-plussers) ondervertegenwoordigd zijn. Veel werknemers behaalden nooit een diploma, ook niet van het middelbaar onderwijs. De horeca is ook een kleurrijke sector in de letterlijke zin van het woord: veel werknemers zijn van vreemde afkomst. Het is van het grootste belang om met deze verscheidenheid rekening te houden op de werkvloer en in het personeels- en opleidingsbeleid. Werknemers die tevreden zijn, die in een goede sfeer kunnen werken en die uitgedaagd worden het beste van zichzelf te geven, zullen langer blijven. De manier waarop een bedrijf met zijn personeel omgaat, heeft een grote impact op de loyaliteit van de medewerkers. De sociale partners van de horecasector engageerden zich in een collectieve arbeidsovereenkomst om de tewerkstelling van risicogroepen op de arbeidsmarkt te bevorderen 3. Hiertoe sloten zij o.a. een convenant af met de Vlaamse Regering, waarin engagementen werden vastgelegd die betrekking hebben op diversiteit in de sector. Horeca Vorming Vlaanderen staat in voor de uitvoering van de CAO in Vlaanderen en voor het sectorconvenant. Over de CAO dient verantwoording te worden afgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Over het sectorconvenant wordt gerapporteerd ten aanzien van de Vlaamse overheid. Het diversiteitsrapport van de horecasector ziet er in 2014 gelijkaardig uit als vorig jaar. In een eerste deel maken we een analyse van de diversiteit onder de werknemers in de sector: etnisch-culturele diversiteit, diversiteit naar geslacht, diversiteit naar leeftijd, diversiteit naar opleidingsniveau en personen met een (arbeids)handicap. We gaan in op de cijfers voor de sector en vergelijken deze met het gemiddelde voor alle sectoren samen. Het tweede deel spitst zich toe op begeleiding, opleiding en tewerkstelling van risicogroepen. Voor werkzoekenden kunnen we hiervoor terecht bij de VDAB en partnerorganisaties. Tot slot kunt u op het einde van dit rapport de gebruikte bronnen lezen. 3 CAO Hotelbedrijf: bevordering tewerkstelling risicogroepen, akkoord van 01/10/2007.

8 6

9 7 Deel I: Diversiteitsanalyse horecawerknemers (2013) Intro: loontrekkende werkgelegenheid in de horecasector Vooraleer in te gaan op de diversiteit van de werknemers in de horecasector, geven we een algemeen beeld van de loontrekkende werkgelegenheid in de horecasector. In totaal zijn er in 2013 in België, over alle sectoren heen, arbeidsplaatsen. Er zijn arbeidsplaatsen in de horecasector wat neerkomt op 3,45% van alle arbeidsplaatsen in België. In Vlaanderen zijn er arbeidsplaatsen. Er zijn arbeidsplaatsen in de horecasector, 3,96% van totaal aantal arbeidsplaatsen. Tabel: Aantal arbeidsplaatsen in de horecasector in n % Vlaanderen België Vlaanderen België Totaal aantal % 100% Gewesten 4 Vlaanderen ,6% Wallonië ,1% Brussel ,3% Vlaamse provincies West-Vlaanderen ,6% Oost-Vlaanderen ,1% Antwerpen ,4% Vlaams-Brabant ,8% Limburg ,1% Subsector Hotels ,0% 14,0% Vakantieverblijven ,4% 3,0% Kampeerterreinen ,5% 0,4% Overige accommodatie ,2% 0,6% Restaurants ,9% 56,8% Catering ,3% 13,7% Drinkgelegenheden ,8% 11,4% Dimensiegrootte 1 tot 4 werknemers ,2% 23,1% 5 tot 9 werknemers ,8% 20,2% 10 tot 19 werknemers ,5% 18,9% 20 tot 49 werknemers ,6% 15,0% 50 of meer werknemers ,0% 22,8% Arbeiders/bedienden Arbeiders ,5% 87,2% Bedienden ,5% 12,8% Arbeidsregime Voltijds ,1% 37,6% Deeltijds ,6% 52,8% Specialen ,2% 9,6% Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/ Op basis van de plaats van de hoofdzetel. 5 De deeltijdse prestaties betreffen de prestaties van de werknemer die gemiddeld slechts een gedeelte presteert van de arbeidstijd van de referentie persoon (voltijdse werknemer). 6 De groep specialen bevat vooral loontrekkenden die werken via gelimiteerde prestaties. (extra s in de horeca). Zie ook p.12.

10 8 Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de loontrekkende werknemers in de horecasector voor het jaar Enkele cijfers: In 2013 bevindt 56% van de arbeidsplaatsen in de horeca zich in Vlaanderen, 22% in Brussel en 22% in Wallonië. bevindt 33% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca zich in Antwerpen, 24% in West- Vlaanderen, 16% in Oost-Vlaanderen, 16% in Vlaams-Brabant en 11% in Limburg. bevindt 59% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca zich bij de restaurants, 13% bij de hotels, 13% bij de drinkgelegenheden, 11% bij de catering en 4% bij de overige logiesvormen 7. Deze verdeling is min of meer hetzelfde voor België. bevindt 23% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca zich in een onderneming met één tot vier werknemers. 22% bevindt zich in een horecaonderneming met vijf tot negen werknemers, 21% in een horecaonderneming met tien tot negentien werknemers en 16% in een horecaonderneming met 20 tot 49 werknemers. De overige 18% arbeidsplaatsen vinden we terug in een horecaonderneming met 50 of meer werknemers. De verdeling van de werkgelegenheid per dimensiegrootte (het aantal werknemers in dienst) is voor Vlaanderen en België nagenoeg gelijk. België telt wel meer arbeidsplaatsen in een onderneming met 50 werknemers of meer (23% t.o.v. 18% voor Vlaanderen). Vlaanderen telt op zijn beurt meer arbeidsplaatsen in een onderneming met vijf tot negen werknemers (22% 20%), alsook tien tot negentien werknemers (21% 19%). wordt 90% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca ingevuld door arbeiders. Dit percentage ligt iets boven het nationale gemiddelde in de horeca. is 36% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca voltijds. Het aandeel deeltijdse arbeidsplaatsen bedraagt 50%, terwijl het aandeel specialen 8 14% bedraagt. Het aandeel voltijdse en deeltijdse arbeidsplaatsen ligt lager dan het nationale gemiddelde. Grafiek: Evolutie aantal arbeidsplaatsen in de horecasector in Vlaanderen -2006/ Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/ /06/2013 In 2013 daalt het aantal werknemers in de horecasector naar , lager dan in crisisjaar 2009 en het laagste peil sinds Er zijn wel opmerkelijke verschillen tussen de subsectoren. In absolute aantallen gaan er vooral in de subsectoren van de catering en de drinkgelegenheden jobs verloren. 7 Omvat alle accommodatie uitgezonderd hotels. Volgens de nace-code zijn dit de vakantieverblijven (55.2), kampeerterreinen (55.3) en de overige accommodatie (55.9). 8 Zie p.15 voor meer uitleg.

11 9 1 Etnisch-culturele diversiteit De Vlaamse Regering definieert allochtoon als volgt: Persoon die tot een van de volgende categorieën behoort: a) personen met een sociaal-culturele herkomst van een ander land die legaal in België verblijven, die al dan niet Belg zijn geworden en die bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: zij of hun ouders zijn in het kader van gastarbeid en volgmigratie naar ons land gekomen, ze hebben de status van ontvankelijk verklaarde asielzoeker of van vluchteling verkregen, ze hebben door regularisatie recht op verblijf in België verworven, b) personen die niet de nationaliteit bezitten van een van de Europese lidstaten, of van wie minstens een van de ouders of twee van de grootouders niet de nationaliteit van een van de Europese lidstaten bezitten. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei In dit deel bekijken we de etnisch- culturele diversiteit in de horecasector a.d.h.v.: Het aantal werknemers per nationaliteit, Het aantal allochtonen dat instroomt naar werk in de horeca vanuit de werkloosheid, Naargelang de bron wordt het begrip allochtoon anders gedefinieerd. Om de etnisch-culturele diversiteit in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, cijfers van het departement WSE en cijfers van de VDAB. Meer informatie over deze bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen. Op basis van de EAK bevat de groep allochtonen de groep werknemers die niet de Belgische nationaliteit hebben. Deze cijfergegevens zijn voornamelijk gebaseerd op nationaliteit. Merk op dat de niet-eu -definitie gedurende de laatste jaren enkele keren is veranderd. Bv. 2007: niet-eu, 2008: niet- EU15, 2009: niet-eu15 en 2010: niet-eu27. In vergelijking tot de definitie van de Vlaamse Regering is deze definitie beperkter. Het begrip allochtoon is natuurlijk breder te interpreteren dan enkel op basis van nationaliteit. Het Departement WSE hanteert de volgende definitie van allochtoon: mensen met een huidige of vorige nationaliteit van buiten de EU-27 (dus ook genaturaliseerden). De VDAB krijgt via het Rijksregister toegang tot de nationaliteitsgegevens van werkzoekenden. Personen van allochtone origine zijn personen waarvan de (vorige) nationaliteit niet behoort tot de EU-27 + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Meer informatie over de gebruikte bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen.

12 Werknemers per nationaliteit 9 Tabel: Aandeel loontrekkende werknemers in alle sectoren in Vlaanderen (werkplaats) per nationaliteit niet- Sectie Omschrijving n Belg EU27 Totaal EU27 A Landbouw, bosbouw en visserij ,0% 17,8% 7,2% 100% B Winning van delfstoffen ,0% 0,0% 0,0% 100% C Industrie ,1% 3,7% 2,2% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,1% 1,9% 0,0% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,4% 1,6% 0,0% 100% F Bouwnijverheid ,1% 4,6% 2,3% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen ,1% 3,7% 2,2% 100% H Vervoer en opslag ,4% 5,0% 2,7% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,4% 6,5% 9,1% 100% J Informatie en communicatie ,7% 4,3% 1,9% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen ,6% 1,2% 0,2% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,8% 5,2% 0,0% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,0% 3,5% 1,6% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten ,9% 7,5% 4,6% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,6% 0,3% 1,1% 100% P Onderwijs ,0% 1,5% 0,5% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,2% 2,3% 1,5% 100% R Kunst, amusement en recreatie ,6% 4,3% 1,2% 100% S Overige diensten ,7% 3,2% 3,1% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel ,6% 16,0% 13,3% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen ,7% 57,3% 0,0% 100% Totaal ,4% 3,5% 2,1% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2013, volgens werkplaats De FOD Economie raadt aan de grijze percentages voorzichtig te interpreteren. De absolute aantallen liggen hier lager dan In 2013 heeft 84% van de loontrekkende werknemers in de horecasector de Belgische nationaliteit. 16% is niet-belg (som EU-27 (zonder België) en niet-eu-27). Het percentage werknemers dat niet- Belg is, is in de horecasector in 2013 beduidend hoger dan het gemiddelde over alle sectoren (16% t.o.v. 6% gemiddeld). 9 De gegevens over de nationaliteit van de bevraagde personen in EAK komen uit het Rijksregister. De gegevens van het Rijksregister bevat enkel de eerste nationaliteit en in het geval van meerdere nationaliteiten wordt voorrang gegeven aan de Belgische. Personen met naast de Belgische nog een andere nationaliteit worden hier bijgevolg altijd als Belg beschouwd.

13 11 Grafiek: Evolutie aandeel loontrekkende werknemers zonder Belgische nationaliteit in de horecasector in Vlaanderen (werkplaats) -2007/ % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Horecasector 13,1% 12,1% 14,7% 12,1% 20,2% 15,7% 15,6% Alle sectoren 4,0% 4,2% 4,4% 4,6% 5,4% 5,0% 5,6% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten , NACE_2003=55 of NACE_2008=55 of 56, volgens werkplaats Het aandeel loontrekkende werknemers in de horecasector dat niet de Belgische nationaliteit heeft (som EU (zonder België) en niet-eu) schommelt lichtjes gedurende de laatste jaren. In 2013 is het aandeel loontrekkende werknemers zonder Belgische nationaliteit nagenoeg gelijk aan dat van 2012, met name 16%. Het aandeel in alle sectoren kent een kleine stijging over de jaren heen, maar ligt wel duidelijk lager dan in de horecasector. Tabel: Detail aandeel loontrekkende werknemers in de Vlaamse horecasector per nationaliteit Belg Niet-Belg Totaal In België geboren In het buitenland geboren Totaal Belg Niet-Belg Totaal In België geboren 71,5% 0,6% 72,1% In het buitenland geboren 12,9% 15,0% 27,9% Totaal 84,4% 15,6% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2013, NACE_2003=55 of NACE_2008=55 of 56 De FOD Economie raadt aan de grijze percentages voorzichtig te interpreteren. De absolute aantallen liggen hier lager dan In bovenstaande tabel gaan we dieper in op de werknemers in de Vlaamse horeca die de Belgische nationaliteit bezitten. Ruim 71% van de Vlaamse horecawerknemers heeft de Belgische nationaliteit en is in België geboren. 13% van de Vlaamse horecawerknemers heeft de Belgische nationaliteit, maar is in het buitenland geboren. In totaal is 72% van de Vlaamse horecawerknemers in België geboren, 28% in het buitenland. Van de werknemers die in het buitenland geboren zijn, zijn er overigens 29% in een EU27-land geboren, 71% in een niet-eu27-land (niet in de tabel opgenomen).

14 Instroom allochtoon/autochtoon naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid Bijna één op vier werklozen die instromen naar werk in de horecasector is allochtoon. De verhouding allochtoon/autochtoon is niet helemaal gelijk over de vier kwartalen. Net zoals de andere jaren (zie grafiek) zien we een hoger percentage in kwartaal 2 in vergelijking met de andere kwartalen. Ten slotte ligt de instroom allochtonen naar werk vanuit de werkloosheid hoger in de horecasector dan gemiddeld. Dit is al jaren zo. In een sector als de horeca is de kans zeer reëel dat dezelfde persoon in hetzelfde jaar meerdere perioden van werkloosheid en werk doormaakt. Deze persoon kan dus in verschillende maanden worden meegeteld. De instroomcijfers naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid interpreteren we daarom beter als aantal aanwervingen, in plaats van als aantal personen. Tabel: Gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen vanuit de werkloosheid per nationaliteit Horecasector Alle sectoren n % n % Kwartaal 2013-I Allochtoon ,0% ,5% Geen allochtoon ,0% ,6% Kwartaal 2013-II Allochtoon ,4% ,8% Geen allochtoon ,6% ,2% Kwartaal 2013-III Allochtoon ,5% ,0% Geen allochtoon ,5% ,0% Kwartaal 2013-IV Allochtoon ,4% ,8% Geen allochtoon ,6% ,2% Bron: Departement WSE Grafiek: Percentage allochtonen in de gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren vanuit werkloosheid -2007/ % 25% 20% 15% 10% Horecasector Alle sectoren Trendlijn horecasector Trendlijn alle sectoren Bron: Departement WSE

15 13 2 Diversiteit naar geslacht In dit deel bekijken we de diversiteit naar geslacht in de horecasector a.d.h.v.: De verdeling man/vrouw bij de horecawerknemers en de extra s, De effectieve gewone arbeidsduur op weekbasis, Het aantal vrouwen (mannen) dat instroomt naar werk vanuit de werkloosheid, Om de diversiteit naar geslacht in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de RSZ, de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, cijfers van het departement WSE en cijfers van de VDAB. Meer informatie over de gebruikte bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen. 2.1 Werknemers per geslacht Voor de verdeling naar geslacht doen we beroep op cijfers over het aantal unieke werknemers. De cijfers verschillen hierdoor van de cijfers op basis van het aantal arbeidsplaatsen eerder in dit rapport. Tabel: Aantal unieke werknemers in alle sectoren in Vlaanderen per geslacht Sectie Omschrijving n Mannen Vrouwen Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij ,4% 35,6% 100% B Winning van delfstoffen ,2% 17,8% 100% C Industrie ,1% 23,9% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,7% 27,3% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,8% 20,2% 100% F Bouwnijverheid ,5% 8,5% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen ,3% 47,7% 100% H Vervoer en opslag ,0% 23,0% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,1% 51,9% 100% J Informatie en communicatie ,4% 31,6% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen ,1% 53,9% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,8% 57,2% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,2% 49,8% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten ,9% 56,1% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,4% 45,6% 100% P Onderwijs ,7% 70,3% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,9% 81,1% 100% R Kunst, amusement en recreatie ,9% 43,1% 100% S Overige diensten ,5% 67,5% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel ,8% 75,2% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen ,9% 56,1% 100% Totaal ,5% 47,5% 100% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06/2013

16 14 In 2013 is 48% van de horecawerknemers in Vlaanderen een man en 52% een vrouw. De horecasector is dus geen uitgesproken mannelijke of vrouwelijke sector. De horeca heeft een groter aandeel vrouwen in dienst dan alle sectoren samen. De verhouding man/vrouw in de horecasector is in Vlaanderen tussen 2008 en 2013 naar elkaar toe gegroeid. Ze evolueert naar een fifty-fifty verdeling. Grafiek: Evolutie aandeel unieke werknemers in de horecasector per geslacht in Vlaanderen -2008/ % 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% Man 44,0% 44,7% 45,7% 46,5% 47,1% 48,1% Vrouw 56,0% 55,3% 54,3% 53,5% 52,9% 51,9% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie 30/06/ /06/ Arbeidsplaatsen ingevuld door extra s 10 per geslacht Tabel: Arbeidsplaatsen ingevuld door extra s per geslacht Vlaanderen België Vlaanderen % België % Mannen ,3% 47,9% Vrouwen ,7% 52,1% Totaal % 100% Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06 In de horecasector in Vlaanderen worden in 2013 meer arbeidsplaatsen ingevuld door vrouwen die als extra werken, dan door mannen die als extra werken (53% t.o.v. 47%). De verdeling voor België is gelijkaardig. 10 Volgens de RSZ omvat de specialen de interims, de extra s (gelegenheidswerknemers) en de seizoensarbeiders. Aangezien de uitzendkrachten aangegeven worden door de uitzendbureaus (die dan ook de bijdragen betalen) en zij niet moeten melden bij welke werkgever of in welke sector zij tewerkgesteld zijn is het niet te achterhalen of een uitzendkracht in de horeca werkt. Het is wel degelijk zo dat de uitzendkrachten onder de specialen vallen, maar ze zijn enkel terug te vinden onder de Nace-bel code (uitzendbureaus). De extra s kunnen apart worden weergegeven omdat deze door de werkgever met een aparte code moeten aangegeven worden in de dmfa-aangifte. Definitie van een gelegenheidswerknemer is dat ze niet langer dan 2 opeenvolgende dagen tewerkgesteld worden. De seizoensarbeiders in de horeca krijgen geen eigen code, en kunnen dus ook niet apart worden weergegeven. Er zijn wel codes voor seizoensarbeiders in andere sectoren, bv. in de fruitteelt, waar deze dus wél apart kunnen weergegeven worden. Conclusie is dus dat voor de horeca de specialen en de extra s (praktisch volledig) samenvallen. Toch zijn er iets meer specialen dan extra s. De RSZ verklaart dit als volgt: Het verschil in aantal kan o.a. te maken hebben met het feit dat de werkgever volgens zijn Nace-bel code (belangrijkste activiteit) onder de horeca valt, maar nog een nevenactiviteit heeft die niets met de horeca te maken heeft en waarvoor seizoensarbeiders nodig zijn. Deze werknemers worden dan onder een andere code aangegeven.

17 Effectieve gewone arbeidsduur op weekbasis per geslacht Tabel: Aantal loontrekkenden per geslacht per effectieve gewone arbeidsduur op weekbasis (%) Vlaanderen België Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal <30 uren 33,1% 54,9% 45,1% 32,1% 54,3% 43,5% 30 uren of meer 66,9% 45,1% 54,9% 67,9% 45,7% 56,5% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2013, NACE_2008=55 of 56, zonder weet niet. Bovenstaande tabel geeft de spreiding van de gewerkte uren op weekbasis weer. Bijna 55% van de werknemers werkt minder dan 30 uur in een week. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Het aandeel mannen dat 30 uren of meer werkt per week ligt beduidend hoger: 67% mannen t.o.v. 45% vrouwen. De resultaten voor België liggen in dezelfde lijn. 2.4 Instroom naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid per geslacht Tabel: Gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen vanuit de werkloosheid per geslacht Horecasector Alle sectoren n % n % Kwartaal 2013-I Man ,1% ,9% Vrouw ,9% ,1% Kwartaal 2013-II Man ,8% ,1% Vrouw ,1% ,9% Kwartaal 2013-III Man ,3% ,2% Vrouw ,7% ,8% Kwartaal 2013-IV Man ,1% ,9% Vrouw ,8% ,1% Bron: Departement WSE De verhouding mannen/vrouwen die instromen naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid is over de vier kwartalen in 2013 ongeveer fifty-fifty. Er zijn niettemin nagenoeg in elk kwartaal iets meer mannen. Op de grafiek hieronder ziet men de trend naar meer instromende mannen in de horecasector. Wat opvalt is dat het aandeel vrouwen in bijna elk jaar een piek kent in het derde kwartaal. Ten slotte is het percentage vrouwen dat instroomt naar werk vanuit de werkloosheid in de horecasector groter dan het gemiddelde voor alle sectoren samen.

18 16 Grafiek: percentage mannen vrouwen in de gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid 2007/ % 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% Mannen Vrouwen Trendlijn mannen Trendlijn vrouwen Bron: Departement WSE Grafiek: percentage vrouwen in de gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren vanuit de werkloosheid -2007/ % 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% horecasector Alle sectoren Trendlijn horecasector Trendlijn alle sectoren Bron: Departement WSE

19 17 3 Diversiteit naar leeftijd De Vlaamse Regering definieert oudere werknemers als volgt: Ouder wordende werknemers: werknemers als vermeld in artikel 2, 2, van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, die ouder zijn dan vijftig jaar.. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei In dit deel bekijken we de diversiteit naar leeftijd in de horecasector. Specifiek bekijken we in welke mate jongere en oudere werknemers vertegenwoordigd zijn in de horeca a.d.h.v.: Het aantal werknemers per leeftijdscategorie en per geslacht, Het aantal min 25-jarigen dat instroomt naar werk in de horeca vanuit de werkloosheid. Het aantal 50-jarigen of ouder dat instroomt naar werk in de horeca vanuit de werkloosheid. Om de diversiteit naar leeftijd in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de RSZ, en het departement WSE. Op basis van cijfers van de RSZ en het Departement WSE, gebruiken we de leeftijdscategorie 50 jaar of ouder. De VDAB beschouwt werkzoekenden die op het moment van de start van de actie 50 jaar of ouder zijn als 50-plusser. Zoals hierboven vermeld, bekijken we in dit deel eveneens de min 25-jarigen van naderbij. Hoewel deze groep niet tot de vier prioritaire kansengroepen behoort, heeft deze groep het eveneens moeilijk op de arbeidsmarkt en hebben werkende jongeren, vooral dan in crisistijd, de grootste kans om hun werk te verliezen. 11 Meer informatie over de gebruikte bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen. 11 Bron: VDAB Kansengroepen in Kaart Jongeren op de Vlaamse arbeidsmarkt: Laaggeschoolde jongeren in nood.

20 Werknemers per leeftijdscategorie Tabel: Aandeel unieke werknemers in alle sectoren in Vlaanderen per leeftijdscategorie Sectie Omschrijving n < Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij ,1% 52,3% 12,4% 22,2% 100% B Winning van delfstoffen 473 3,2% 46,9% 14,0% 35,9% 100% C Industrie ,3% 49,8% 17,5% 26,5% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,6% 58,1% 13,3% 25,0% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,8% 53,0% 17,2% 25,0% 100% F Bouwnijverheid ,8% 52,3% 12,9% 22,0% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen ,6% 51,7% 14,7% 23,0% 100% H Vervoer en opslag ,8% 47,1% 14,0% 34,1% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,5% 48,6% 10,7% 20,2% 100% J Informatie en communicatie ,4% 64,1% 11,5% 18,0% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen ,1% 49,6% 15,6% 31,7% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,4% 47,8% 14,0% 32,8% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,9% 63,4% 11,6% 18,1% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten ,5% 53,9% 12,3% 19,3% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,1% 44,0% 15,7% 36,2% 100% P Onderwijs ,8% 53,3% 13,4% 28,5% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,2% 49,1% 15,0% 28,7% 100% R Kunst, amusement en recreatie ,2% 52,6% 10,7% 23,5% 100% S Overige diensten ,4% 48,3% 12,4% 27,8% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel ,5% 34,9% 14,6% 46,0% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 756 0,8% 45,6% 14,8% 38,8% 100% Totaal ,3% 51,4% 14,3% 26,0% 100% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06/2013 De horecasector stelt procentueel de grootste groep van jongeren (min 25-jarigen) tewerk. 21% van alle werknemers in de horecasector is jonger dan 25 jaar. In alle sectoren samen is dit 8%. Op die manier stelt de horecasector 7,0% van alle jongeren (die aan de slag zijn) tewerk. In 2013 is goed één op vijf van de Vlaamse horecawerknemers 50 jaar of ouder. In vergelijking tot het gemiddelde van alle sectoren werken er minder oudere werknemers in de horeca (20% is minstens 50 jaar t.o.v. 26% gemiddeld). De horecasector laat procentueel wel drie sectoren achter zich m.b.t. de tewerkstelling van 50-plussers.

21 19 Grafiek: Evolutie aandeel unieke werknemers jonger dan 25 jaar in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen -2007/ % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Horecasector 28,0% 27,5% 27,0% 26,0% 24,8% 22,1% 20,5% Alle sectoren 10,3% 10,1% 9,4% 9,2% 9,2% 8,7% 8,3% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06 Het aandeel jonge werknemers ligt beduidend hoger in de horecasector dan in alle sectoren samen. We zien wel dat het aandeel min 25-jarigen in de horecasector de afgelopen jaren gevoelig gedaald is, van 28% in 2007 naar nog geen 21% in In alle sectoren samen is er ook een daling, maar iets beperkter. Grafiek: Evolutie aandeel unieke werknemers van 50 jaar of ouder in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen -2007/ % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Horecasector 14,9% 16,0% 16,8% 17,0% 18,3% 19,5% 20,2% Alle sectoren 20,5% 21,3% 22,5% 23,4% 24,2% 25,0% 26,0% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06 In 2013 stijgt het aandeel loontrekkende werknemers van 50 jaar of ouder in de horecasector in Vlaanderen verder. In 2007 was dit percentage nog ongeveer 15%, maar in 2013 is de kaap van 20% reeds overschreden. De horecasector stijgt met 5,3 procentpunten in vergelijking met 5,5 procentpunten voor alle sectoren.

22 20 op enkele jaren tijd is de kloof tussen het aandeel min 25-jarigen en het aandeel 50-plussers nagenoeg weggewerkt. Onderstaande grafiek toont dat er in 2013 bijna evenveel 50-plussers in de horecasector werken als er min 25-jarigen werken. De horecasector is wel de enige sector waar het aandeel min 25-jarigen nog hoger is dan het aandeel 50-plussers. Grafiek: Evolutie aandeel unieke werknemers min 25-jarigen en 50-plussers in de horecasector in Vlaanderen -2007/ % 25% 20% 15% 10% 5% 0% min 25-jarigen 28,0% 27,5% 27,0% 26,0% 24,8% 22,1% 20,5% 50-plussers 14,9% 16,0% 16,8% 17,0% 18,3% 19,5% 20,2% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06

23 Werknemers per leeftijdscategorie per geslacht Mannen per leeftijdscategorie Tabel: Aandeel loontrekkende mannen in alle sectoren in Vlaanderen per leeftijdscategorie Sectie Omschrijving n < Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij ,5% 52,9% 11,5% 21,1% 100% B Winning van delfstoffen 389 3,3% 45,2% 14,4% 37,0% 100% C Industrie ,5% 48,8% 17,4% 27,3% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,8% 53,7% 13,9% 28,7% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,1% 51,0% 17,5% 26,5% 100% F Bouwnijverheid ,4% 51,6% 12,7% 22,3% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen ,8% 52,1% 14,2% 23,9% 100% H Vervoer en opslag ,6% 44,1% 13,8% 37,5% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,3% 52,6% 9,1% 16,0% 100% J Informatie en communicatie ,5% 64,0% 10,9% 18,7% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen ,8% 45,0% 15,1% 37,1% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,3% 45,0% 14,2% 35,5% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,7% 62,8% 11,3% 19,2% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten ,7% 52,6% 11,1% 17,6% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,8% 40,0% 17,0% 38,2% 100% P Onderwijs ,0% 48,7% 12,4% 35,0% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,5% 46,3% 14,7% 32,6% 100% R Kunst, amusement en recreatie ,1% 52,0% 10,0% 23,0% 100% S Overige diensten ,6% 45,5% 12,7% 35,2% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 470 4,7% 33,0% 13,6% 48,7% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 332 0,3% 47,9% 13,9% 38,0% 100% Totaal ,6% 50,0% 14,2% 27,2% 100% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06/2013 Het aandeel jonge mannen in de horecasector in Vlaanderen loopt op tot 22% in Dit is de hoogste score van alle sectoren. Het percentage 50-plussers onder mannelijke werknemers is het laagste percentage van alle sectoren. We merken daarentegen dat het aandeel 50-jarigen of ouder onder de mannelijke werknemers ruim onder het gemiddelde over alle sectoren heen zit (16% in de horecasector t.o.v. 27% in alle sectoren).

24 Vrouwen per leeftijdscategorie Tabel: Aandeel loontrekkende vrouwen in alle sectoren in Vlaanderen per leeftijdscategorie Sectie Omschrijving n < Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij ,5% 51,2% 14,0% 24,3% 100% B Winning van delfstoffen 84 2,4% 54,8% 11,9% 31,0% 100% C Industrie ,7% 52,7% 17,7% 23,9% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,3% 69,8% 11,6% 15,3% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,7% 61,2% 15,9% 19,3% 100% F Bouwnijverheid ,7% 60,4% 14,8% 19,0% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen ,5% 51,2% 15,4% 21,9% 100% H Vervoer en opslag ,1% 57,2% 14,9% 22,8% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,8% 44,9% 12,2% 24,2% 100% J Informatie en communicatie ,1% 64,3% 13,0% 16,6% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen ,4% 53,5% 16,1% 27,0% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,5% 50,0% 13,8% 30,7% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,1% 64,1% 11,9% 16,9% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten ,2% 54,9% 13,3% 20,6% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,2% 48,8% 14,1% 33,8% 100% P Onderwijs ,1% 55,3% 13,9% 25,7% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,4% 49,8% 15,1% 27,8% 100% R Kunst, amusement en recreatie ,7% 53,5% 11,7% 24,1% 100% S Overige diensten ,8% 49,7% 12,3% 24,3% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel ,5% 35,5% 14,9% 45,1% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 424 1,2% 43,9% 15,6% 39,4% 100% Totaal ,9% 53,0% 14,5% 24,6% 100% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06/2013 Het aandeel min 25-jarigen bij vrouwelijke horecawerknemers is bijna 19%, 3% minder dan bij hun mannelijke collega s. De horecasector blijft niettemin ook bij vrouwelijke werknemers de sector met het grootste percentage jongeren. Het aandeel 50-jarigen of ouder bij de vrouwelijke werknemers in de horecasector is hoger dan bij mannen en komt min of meer overeen met het gemiddelde voor alle sectoren samen (24% in de horecasector en 25% in alle sectoren).

25 Instroom naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid per leeftijd Tabel: Gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen vanuit de werkloosheid per leeftijd Horecasector Alle sectoren n % n % Kwartaal 2013-I <25 jaar ,9% ,4% jaar ,8% ,9% 50 jaar of ouder 87 10,5% ,7% Kwartaal 2013-II <25 jaar ,2% ,8% jaar ,5% ,6% 50 jaar of ouder 81 9,3% ,6% Kwartaal 2013-III <25 jaar ,3% ,8% jaar ,9% ,8% 50 jaar of ouder 68 7,8% ,3% Kwartaal 2013-IV <25 jaar ,4% ,6% jaar ,5% ,3% 50 jaar of ouder 63 7,1% ,1% Bron: Departement WSE Het aandeel van de min 25-jarigen schommelt tussen de 30% en 50%. Vanaf 2009 ligt het aandeel jongeren (<25 jaar) hoger in de horecasector dan in alle sectoren. Over de verschillende jaren heen zien we dat er telkens een piek is in kwartaal drie en vier. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat veel jongeren (schoolverlaters) dan op de arbeidsmarkt komen. Grafiek: percentage min 25-jarigen in de gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren vanuit de werkloosheid -2007/ % 44% 40% 36% 32% 28% Horecasector Alle sectoren Trendlijn Horecasector Trendlijn alle sectoren Bron: Departement WSE

26 24 Het aandeel van de 50-plussers is een kleine 9%. De trend in de horecasector ligt wel iets hoger dan in alle sectoren samen, zoals te zien hieronder op de grafiek. Het aandeel over de laatste jaren is relatief stabiel gebleven. Wel is duidelijk dat het aandeel in kwartalen 1 en 2 doorgaans iets hoger ligt dan in kwartalen 3 en 4. Er valt in deze laatste kwartalen dan ook een piek van de min 25-jarigen te noteren. Grafiek: percentage 50-plussers in de gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren vanuit de werkloosheid -2007/ % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Horeca Alle sectoren Trendlijn horecasector Trendlijn alle sectoren Bron: Departement WSE

27 25 4 Diversiteit naar opleidingsniveau De Vlaamse Regering definieert kortgeschoolden als Personen die aan een van de volgende voorwaarden voldoen: a) ze zijn houder van ten hoogste een diploma van het lager secundair onderwijs, b) ze zijn enkel houder van een getuigschrift van een middenstandsopleiding, c) ze zijn houder van een niet-erkend buitenlands diploma. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei In dit deel bekijken we de diversiteit naar opleidingsniveau in de horecasector a.d.h.v.: Het aantal werknemers per opleidingsniveau, Het aantal laaggeschoolden dat instroomt naar werk in de horeca vanuit de werkloosheid, Om de diversiteit naar opleidingsniveau in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, cijfers van het departement WSE en cijfers van de VDAB. Naargelang de bron wordt het begrip laaggeschoold anders gedefinieerd. Op basis van de EAK bevat de groep laaggeschoolden, werknemers met volgend opleidingsniveau: geen diploma, lager onderwijs, lager algemeen secundair onderwijs (1 ste of 2 de graad), lager technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs (1 ste of 2 de graad). De categorie laaggeschoolde werknemers van de EAK komt overeen met de eerste voorwaarde van de definitie van de Vlaamse Regering. Volgens het Departement WSE heeft een laaggeschoolde maximaal een diploma van de tweede graad van het secundair onderwijs behaald. De VDAB beschouwt werkzoekenden als kortgeschoold als het hoogst behaalde diploma een van de volgende is: Getuigschrift van het lager onderwijs, Getuigschrift van de 2e graad van het algemeen, technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO), Getuigschrift (deeltijds) beroepssecundair onderwijs, Getuigschrift leertijd, Diploma of getuigschrift aan een buitenlandse instelling dat hier niet erkend is. Meer informatie over de gebruikte bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen.

28 Werknemers per opleidingsniveau Tabel: Aandeel loontrekkende werknemers in alle sectoren in Vlaanderen (werkplaats) per opleidingsniveau Sectie Omschrijving n Laag Midden 12 Hoog 13 Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij ,7% 41,5% 20,7% 100% B Winning van delfstoffen ,4% 74,6% 0,0% 100% C Industrie ,7% 49,7% 27,6% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,0% 47,8% 44,2% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,3% 49,9% 28,8% 100% F Bouwnijverheid ,2% 56,1% 14,8% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen ,1% 53,9% 25,9% 100% H Vervoer en opslag ,3% 52,4% 18,3% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,2% 55,0% 12,7% 100% J Informatie en communicatie ,1% 24,0% 72,9% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen ,6% 27,4% 70,1% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,5% 35,3% 42,2% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,2% 23,2% 73,6% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten ,8% 39,7% 24,5% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,0% 49,0% 36,9% 100% P Onderwijs ,6% 11,5% 83,8% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,0% 42,6% 42,5% 100% R Kunst, amusement en recreatie ,9% 45,0% 37,2% 100% S Overige diensten ,8% 49,9% 30,3% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel ,3% 58,6% 4,1% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 164 0,0% 0,0% 100,0% 100% Totaal ,8% 43,3% 37,8% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2013, NACE_2008=55 of 56, volgens werkplaats De FOD Economie raadt aan de grijze percentages voorzichtig te interpreteren. De absolute aantallen liggen hier lager dan % van de Vlaamse horecawerknemers is laaggeschoold, 55% is middelmatig geschoold en 13% hooggeschoold. Het aandeel laaggeschoolde horecawerknemers is hoger dan het gemiddelde van alle sectoren samen (32% t.o.v. 19% gemiddeld). Samen met de landbouw, huishoudpersoneel en de administratieve en ondersteunende diensten is de horeca één van de sectoren met een groot aantal laaggeschoolden. Het percentage hooggeschoolde horecawerknemers is veel lager dan gemiddeld (13% t.o.v. 38% gemiddeld). 12 Hoger algemeen secundair onderwijs (3 de graad), hoger technisch secundair onderwijs (3 de graad), Hoger kunstsecundair onderwijs (3 de graad), hoger beroepssecundair onderwijs (3 de graad, o.a. middenstandsopleiding, Syntra) en postsecundair niet-hoger onderwijs. 13 Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type, 1 cyclus of professionele bachelor, academische bachelor (hogeschool), academische bachelor (universiteit), voortgezet onderwijs en aanvullende opleiding na graduaat of na bachelor (specialisatie, bachelor na bachelor), master (hogeschool), hoger niet-universitair onderwijs van het lange type, 2 cycli, master (universiteit), universitair onderwijs: licentiaat, ingenieur, dokter in de geneeskunde, voortgezette en aanvullende opleiding na licentiaat, ingenieur of master (specialisatie, master na master) en doctoraat met proefschrift.

29 27 Grafiek: Evolutie aandeel laaggeschoolde loontrekkende werknemers in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen (werkplaats) -2007/ % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Horecasector 35,1% 33,9% 32,8% 33,2% 29,4% 33,1% 32,2% Alles sectoren 23,6% 21,6% 21,0% 21,1% 20,3% 19,9% 18,8% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten , NACE_2008=55 of 56, volgens werkplaats Het aandeel laaggeschoolde werknemers in de horecasector is hoger dan gemiddeld. In 2013 daalt het niveau van het aandeel laaggeschoolden in de horecasector terug lichtjes in vergelijking met een jaar eerder. In de voorbije vijf jaar is er een licht dalende trend wat betreft de laaggeschoolden in alle sectoren samen. 4.2 Instroom naar werk in de horecasector vanuit de werkloosheid per opleidingsniveau Tabel: Gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen vanuit de werkloosheid per opleidingsniveau Horecasector Alle sectoren n % n % Kwartaal 2013-I Laaggeschoold ,8% ,6% Middengeschoold ,7% ,6% Hooggeschoold ,7% ,8% Kwartaal 2013-II Laaggeschoold ,2% ,0% Middengeschoold ,3% ,8% Hooggeschoold ,5% ,2% Kwartaal 2013-III Laaggeschoold ,3% ,7% Middengeschoold ,4% ,1% Hooggeschoold ,3% ,2% Kwartaal 2013-IV Laaggeschoold ,7% ,8% Middengeschoold ,4% ,3% Hooggeschoold ,8% ,9% Bron: Departement WSE

30 28 Van de werklozen die instromen in de horecasector is 35% tot 50% laaggeschoold. Dit aandeel is groter dan voor alle sectoren samen. Beide trendlijnen zijn wel dalend. Het is ook duidelijk te zien dat het aandeel, afgezien van 2008, telkens een piek kent in kwartaal 2. Grafiek: percentage laaggeschoolden in de gemiddelde maandelijkse instroom naar werk in de horecasector en alle sectoren vanuit de werkloosheid -2007/ % 50% 45% 40% 35% 30% 25% Horecasector Alle sectoren Trendlijn laaggeschoolden Trendlijn alle sectoren Bron: Departement WSE

31 29 5 Personen met een (arbeids)handicap Mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt. Tot de categorie van personen met een arbeidshandicap behoren ondermeer de hiernavolgende personen: personen met een handicap, erkend door het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, personen die gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs, personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap, personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt, personen die recht geven op bijkomende kinderbijslag of personen die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag voor hun kind of kinderen ten laste als ouder met een handicap, personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, personen met een attest van arbeidshandicap van een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding aangewezen dienst of arts. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei In dit deel bekijken we de cijfers over het aantal personen met een (arbeids)handicap in de horecasector a.d.h.v.: De hinder in dagelijkse bezigheden, De vormen van ondersteuning die werknemers krijgen bij het werk dat ze doen, Het aantal personen met een arbeidshandicap dat instroomt naar werk in de horeca vanuit de werkloosheid, Om de diversiteit naar arbeidshandicap in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, cijfers van het departement WSE en cijfers van de VDAB. Naargelang de bron wordt het begrip (arbeids)handicap anders gedefinieerd. De Vlaamse Regering definieert personen met een handicap als volgt:

32 30 In de EAK editie 2013 werden twee (relevante) vragen i.v.m. langdurige gezondheidsproblemen gesteld: 1) Ervaart u in uw dagelijkse bezigheden op het werk of daarbuiten, hinder door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte (al dan niet werkgerelateerd)? Ja: in erge mate Ja: in zekere mate Neen Geen antwoord (GA) 2) Welke van de volgende vormen van ondersteuning zou u nodig hebben om te kunnen werken of welke van de volgende vormen van ondersteuning krijgt u bij het werk dat u nu doet? (Meerdere antwoorden mogelijk) aanpassing van het soort taken aanpassing van de hoeveelheid werk hulp bij verplaatsing van en naar het werk hulp bij verplaatsing op het werk aangepaste uitrusting hulp van collega s u hebt geen ondersteuning nodig u kunt helemaal geen betaalde arbeid (meer) verrichten Het Departement WSE en de VDAB hanteren onderstaande definitie van werkzoekenden met een arbeidshandicap: Een werkzoekende wordt als arbeidsgehandicapt beschouwd wanneer na een administratief onderzoek, uit attesten of verslagen, blijkt dat hij: ingeschreven is in het huidige VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap); een kwalificatie of getuigschrift heeft uit het buitengewoon onderwijs, of ex-buso of BLOleerling is zonder dat er kwalificaties of getuigschriften behaald zijn; recht heeft op een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming; in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijft; recht heeft op bijkomende kinderbijslag of recht heeft op verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap); recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering; een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB erkende dienst of arts; Dit is conform de zeven criteria opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 18 juli Meer informatie over de gebruikte bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen.

33 Loontrekkende werknemers met een handicap Hinder in dagelijkse bezigheden Tabel: Aandeel loontrekkende werknemers (15-64 jaar) in alle sectoren in Vlaanderen (werkplaats) dat in de dagelijkse bezigheden op het werk of daarbuiten, hinder door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte ervaart Geen Sectie Omschrijving n Ja Nee Totaal antwoord A Landbouw, bosbouw en visserij ,5% 94,5% 0,0% 100% B Winning van delfstoffen 401 0,0% 100,0% 0,0% 100% C Industrie ,5% 92,2% 0,3% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,4% 96,6% 0,0% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,3% 90,7% 0,0% 100% F Bouwnijverheid ,1% 90,3% 0,6% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen ,8% 92,6% 0,6% 100% H Vervoer en opslag ,3% 92,4% 0,3% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,2% 91,3% 0,5% 100% J Informatie en communicatie ,1% 94,5% 0,3% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen ,6% 93,5% 0,9% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,3% 91,7% 0,0% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,6% 96,6% 0,8% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten ,1% 87,2% 0,7% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,5% 91,1% 0,4% 100% P Onderwijs ,3% 92,3% 0,5% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,2% 88,2% 0,6% 100% R Kunst, amusement en recreatie ,0% 92,0% 0,0% 100% S Overige diensten ,2% 91,8% 0,0% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel ,7% 82,6% 4,7% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 164 0,0% 100,0% 0,0% 100% Totaal ,2% 91,4% 0,5% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2013, NACE_2008=55 of 56, volgens werkplaats De FOD Economie raadt aan de grijze percentages voorzichtig te interpreteren. De absolute aantallen liggen hier lager dan % van de Vlaamse werknemers in de horecasector geeft aan dat ze hinder ervaren in hun dagelijkse bezigheden (op het werk of daarbuiten), door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte. Dit cijfer is gelijk aan het gemiddelde voor alle sectoren samen.

34 32 Grafiek: Evolutie aandeel loontrekkende werknemers (15-64 jaar) in de horecasector in Vlaanderen (werkplaats) dat in de dagelijkse bezigheden op het werk of daarbuiten, hinder ervaart door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte (al dan niet werkgerelateerd) -2007/ % 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Horecasector 8,7% 6,3% 1,0% 3,9% 7,2% 8,2% Alle sectoren 8,1% 6,2% 5,4% 7,5% 7,8% 8,2% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten , NACE_2003=55 of NACE_2008=55 of 56, volgens werkplaats De FOD Economie raadt aan de percentages voorzichtig te interpreteren. De absolute aantallen liggen hier lager dan Op de grafiek hierboven zien we dat het aandeel loontrekkende werknemers in de horecasector in Vlaanderen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen sterk fluctueert over de jaren heen. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het kleine aandeel in de steekproef. Het percentage in de horecasector zit in 2013 op het niveau van het gemiddeld percentage Vormen van ondersteuning Op de volgende pagina staat de tabel met daarin de vormen van ondersteuning die werknemers die hinder ervaren al krijgen bij het werk dat ze nu doen. In de horecasector zijn voor werknemers, die aangaven dat ze hinder ervaren in hun dagelijkse bezigheden, volgende ondersteunende maatregelen het meest nodig of krijgen ze deze al: Aanpassing van het soort taken (30% ja, minder dan alle sectoren 34% ja) Aanpassing van de hoeveelheid werk (19% ja, minder dan alle sectoren 25% ja) Hulp van collega s (12% ja, evenveel als alle sectoren 12% ja) Volgende maatregelen worden niet vernoemd: hulp bij verplaatsing naar en van het werk, hulp bij verplaatsing op het werk en aangepaste uitrusting. Ten slotte vermeldt ook geen enkele van de horecawerknemers, die hinder ervaart in zijn dagelijkse bezigheden, geen betaalde arbeid (meer) te kunnen verrichten.

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2016 46 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2015 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2015 52 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2014 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2015

SECTORANALYSE HORECA 2015 Rapport 2015 106 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2015 Ondernemingen 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Arbeidsmarkt en tewerkstelling 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2016

SECTORANALYSE HORECA 2016 Rapport 2016 130 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2016 Ondernemingen 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2013

Sectoranalyse Horeca 2013 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2013 Arbeidsmarkt en tewerkstelling 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016 DECEMBER 2016 01/12/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca blijft positief, maar zwakt af. Dit is een gevolg van een dalende omzet bij de logies. Ook het prijsverloop in de horeca

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN Inleiding Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2013. Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit

Sectoranalyse Horeca 2013. Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit Sectoranalyse Horeca 2013 Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea,

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008 Loon naar werken In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit? Welke impact heeft het opleidingsniveau

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon?

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? (www.statbel.fgov.be) 2.1. en 2.2.: Weinig mensen verdienen hetzelfde loon / Zoveel deelmarkten op de arbeidsmarkt (p. 81 e.v.) Netto belastbare inkomens, bedragen in

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Werkloosheidscijfers Allochtonen Het "Maandverslag Arbeidsmarkt" van de V l a a m- se Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie