De Belgische arbeidsmarkt in 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Belgische arbeidsmarkt in 2012"

Transcriptie

1

2 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het werk De Belgische bevolking van 15 jaar en ouder bestond in 2012 uit werklozen, volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), werkende personen en inactieven. In procenten betekent dit dat 49,2% van de bevolking van 15 jaar en ouder aan het werk is, 46,7% inactief is en 4% werkloos is. Dat blijkt uit resultaten van de steekproefenquête naar de arbeidskrachten waaraan in 2012 een kleine huishoudens en bijna personen deelnamen. Het profiel van de drie groepen werkenden, werklozen en inactieven wordt hierna besproken. Zo blijkt onder meer dat mannen oververtegenwoordigd zijn in de werkende en werkloze bevolking, dat deeltijds werkende vrouwen eerder een halftijdse job hebben en hun mannelijke collega s vaker een vier vijfde job, dat 45% van de werklozen al minstens een jaar werkloos is, en dat meer dan de helft van de inactieven van 15 jaar en ouder laaggeschoold is. Personen met een betrekking zijn personen die gedurende de referentieweek minstens één uur werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar worden ook de meewerkende familieleden meegerekend. IAB-werklozen zijn personen die geen job hebben, actief op zoek zijn naar werk en beschikbaar zijn om binnen twee weken te beginnen werken. Inactieve personen verrichten geen betaalde arbeid en zoeken niet actief naar werk of zijn niet beschikbaar om te werken Grafiek 1: Bevolking van 15 jaar en ouder volgens arbeidsmarktstatus (in %)

3 2 De Belgische arbeidsmarkt in Profiel van de werkende bevolking in Socio-economisch profiel van de werkende bevolking Twee derde van de personen met een job is tussen 25 en 49 jaar oud Van de bijna werkende personen in 2012 was 54,5% man. Ondanks het feit dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de werkende bevolking, hebben ze de laatste decennia een grote inhaalbeweging gemaakt op de arbeidsmarkt. Twee derde van de personen met een job is tussen 25 en 49 jaar oud, 26,1% behoort tot de 50-plussers en 7,4% is jonger dan 25 jaar. 41,3% van de werkende bevolking heeft een diploma van het hoger onderwijs op zak, 39,2% bezit een diploma van het hoger secundair en 19,5% heeft maximaal een diploma van het lager secundair. Ongeveer 61% van de personen met een job woont in het Vlaamse Gewest, bijna 30% verblijft in het Waalse Gewest en 9,3% woont in Brussel. Wanneer we het socio-economisch profiel van de werkende bevolking van 15 jaar en ouder vergelijken met dat van de totale bevolking (zie pagina 18), zien we dat mannen, jarigen, midden- en (vooral) hooggeschoolden en Vlamingen oververtegenwoordigd zijn in de werkende bevolking.

4 3 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Tabel 1: Socio-economisch profiel van de werkende bevolking (2012) Aantallen % Totaal aantal werkende personen ,0% Geslacht Mannen ,5% Vrouwen ,5% Leeftijdsgroep jaar ,4% jaar ,5% 50 jaar en ,1% Onderwijsniveau Laaggeschoold ,5% Middengeschoold ,2% Hooggeschoold ,3% Woonplaats (gewest) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,3% Vlaams Gewest ,9% Waals Gewest ,8%

5 4 De Belgische arbeidsmarkt in Kenmerken van de job Twee keer zoveel mannen werken als zelfstandige dan vrouwen Van het totaal aantal personen met een job in België (meer dan 4,5 miljoen) werken personen als loontrekkende en ongeveer als zelfstandige. Mannen werken vaker als zelfstandige dan vrouwen: 17,6% van de werkende mannen is zelfstandig tegenover 10,5% van de vrouwen. In absolute cijfers zien we dat dubbel zoveel mannen een zelfstandige job hebben dan vrouwen. Tabel 2: Werkende bevolking: onderscheid loontrekkenden / zelfstandigen en geslacht (2012) Mannen Vrouwen Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Loontrekkend ,4% ,5% ,7% Zelfstandig ,6% ,5% ,3% Totaal ,0% ,0% ,0% Een kwart van de werkende vrouwen werkt in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening De grootste activiteitensector is de sector van de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Er werkt 14,5% van de werkende bevolking. Concreet gaat het om personen. De sector is vooral populair bij vrouwen: we vinden er bijna een kwart van de werkende vrouwen terug. De sector van de groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen komt op de tweede plaats. Het aandeel van deze sector bedraagt zowel bij mannen als bij vrouwen 13,4%. De industrie komt op de derde plaats, met 13,2% van de werkgelegenheid. Voor mannen is de industrie de belangrijkste activiteitensector. We vinden er 18,5% van de mannen met een job terug.

6 5 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Tabel 3: Werkende bevolking naar economische activiteit (2012) Mannen Vrouwen Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 1,6% 0,7% 1,2% B Winning van delfstoffen 0,2% 0,1% 0,2% C Industrie 18,5% 6,8% 13,2% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,8% 0,3% 0,6% E Distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering 1,1% 0,2% 0,7% F Bouwnijverheid 12,1% 1,3% 7,2% G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 13,4% 13,4% 13,4% H Vervoer en opslag 8,3% 2,5% 5,6% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 3,4% 3,4% 3,4% J Informatie en communicatie 4,6% 1,8% 3,3% K Financiële activiteiten en verzekeringen 3,5% 3,5% 3,5% L Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,6% 0,6% 0,6% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 4,8% 4,6% 4,7% N Administratieve en ondersteunende diensten 4,0% 6,6% 5,2% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 8,5% 9,6% 9,0% P Onderwijs 5,0% 14,0% 9,1% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 6,1% 24,6% 14,5% R Kunst, amusement en recreatie 1,4% 1,5% 1,4% S Overige diensten 1,4% 3,0% 2,1% T Huishoudens als werkgever 0,1% 0,7% 0,4% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0,7% 1,0% 0,9% Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

7 6 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Verkoper is het meest voorkomende beroep De meest voorkomende beroepen in België zijn verkopers en verkoopassistenten (1), administratief medewerkers (algemeen) (2), schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke (3), huishoudelijke hulpen en schoonmakers bij gezinnen (4), en leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs (5). Bij mannen komt een job als magazijnier het vaakst voor. Bij vrouwen treffen we het meest het beroep van schoonmaakster in hotels, kantoren en dergelijke aan. Meest voorkomende beroepen (mannen + vrouwen) Meest voorkomende beroepen bij mannen Meest voorkomende beroepen bij vrouwen 1. Verkopers en verkoopassistenten 1. Magazijniers 1. Schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke accommodatie 2. Administratief medewerkers, algemeen 3. Schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke accommodatie 2. Vrachtwagenchauffeurs 2. Administratief medewerkers, algemeen 3. Verkopers en verkoopassistenten 3. Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens 4. Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens 5. Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 4. Toezichthoudend personeel in de industrie 5. Administratief medewerkers, algemeen 4. Verkopers en verkoopassistenten 5. Verpleegkundigen

8 7 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Deeltijds werk is een vrouwenaangelegenheid Een kwart van de personen met een job werkt deeltijds. Het gaat vooral om een vrouwenaangelegenheid: 43,6% van de werkende vrouwen werkt deeltijds. Van hun mannelijke collega s werkt iets minder dan 10% deeltijds. Tabel 4: Werkende bevolking: onderscheid voltijds / deeltijds werk (2012) Mannen Vrouwen Totaal Voltijds 90,3% 56,4% 74,9% Deeltijds 9,7% 43,6% 25,1% Deeltijds werkende vrouwen hebben eerder een halftijdse job; hun mannelijke collega s een vier vijfde job Bij niet-voltijds werkende loontrekkenden zijn vooral de halftijdse (50%) en vier vijfde jobs in trek. Ze zijn samen goed voor 60% van de deeltijdse loontrekkenden. 13,7% van de deeltijds werkende loontrekkenden werkt minder dan halftijds en 13,4% werkt tussen de 51% en 74% van een vergelijkbare voltijdse job. Drie vierde jobs zijn goed voor een kleine 10 procent van de deeltijdse loontrekkenden en 3,2% is meer dan 80% van een voltijdse betrekking aan de slag. Deeltijds werkende vrouwen vinden we vaker terug in een halftijdse job (33,5%) dan in een vier vijfde job (26,4%). Bij mannen noteren we het omgekeerde: 34,2% van de deeltijds werkende mannen heeft een vier vijfde job en 26,7% een halftijdse job.

9 8 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Tabel 5: Percentage deeltijdse arbeid ten opzichte van een vergelijkbare voltijdse job (enkel loontrekkenden) (2012) Mannen Vrouwen Totaal < 50% 18,3% 12,6% 13,7% 50% 26,7% 33,5% 32,2% 51%-74% 12,0% 13,7% 13,4% 75% 6,3% 10,5% 9,7% 80% 34,2% 26,4% 27,9% 81%-95% 2,6% 3,3% 3,2% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 31% van de jonge loontrekkenden heeft een tijdelijke job Van alle loontrekkenden heeft bijna 92% vast werk. Daarmee wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een statutair ambt bedoeld. Mannen treffen we iets vaker in een vaste job aan dan vrouwen. Het percentage tijdelijk werk daalt volgens de leeftijdsgroep. Zo heeft meer dan 31% van de loontrekkenden onder de 25 jaar een tijdelijk contract. In de leeftijdsgroep van 25 tot en met 49 jaar daalt het aandeel tijdelijk werk naar 7,1% en bij de 50-plussers heeft ongeveer 3% geen vaste job. Tabel 6: Soort contract van loontrekkenden (2012) Totaal Mannen Vrouwen jaar jaar 50 jaar en + Vast werk 91,9% 92,9% 90,7% 68,6% 92,9% 96,8% Tijdelijk werk 8,1% 7,1% 9,3% 31,4% 7,1% 3,2% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 9 De Belgische arbeidsmarkt in Profiel van de werkloze bevolking in 2012 Meer werkloze mannen dan vrouwen Net zoals bij de werkende bevolking zijn mannen oververtegenwoordigd in de werkloze bevolking: 55,3% van de werklozen is een man. In de jaren 80 en 90 waren vrouwen nochtans in de meerderheid. Bijna 63% van de werklozen is tussen 25 en 49 jaar oud, 22,3% van de werklozen is jonger dan 25 jaar en 14,9% behoort tot de 50- plussers. Hooggeschoolden zijn met een aandeel van 20,7% ondervertegenwoordigd in de werkloosheid. 40,4% van de werklozen is middengeschoold en 38,9% is laaggeschoold. Als we naar de woonplaats kijken, zien we dat 40,7% van de werklozen in Wallonië woont, 35,4% zijn/haar verblijfplaats in Vlaanderen heeft en 23,9% in Brussel woont. 45% van de werklozen is minstens een jaar werkloos Wanneer we het profiel van de werkloze bevolking vergelijken met het profiel van de totale bevolking van 15 jaar en ouder (zie bijlage, p. 18), zien we dat mannen, jongeren en jarigen, middengeschoolden, Brusselaars en Walen oververtegenwoordigd zijn in de werkloze bevolking.

11 10 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Tabel 7: Profiel van de werkloze bevolking (2012) Aantallen % Totaal aantal werklozen ,0% Geslacht Mannen ,3% Vrouwen ,7% Leeftijdsgroep jaar ,3% jaar ,8% 50 jaar en ,9% Onderwijsniveau Laaggeschoold ,9% Middengeschoold ,4% Hooggeschoold ,7% Woonplaats (gewest) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,9% Vlaams Gewest ,4% Waals Gewest ,7% Werkloosheidsduur < 1 jaar ,7% 1 jaar of meer ,0% Duur onbekend ,3%

12 11 De Belgische arbeidsmarkt in Profiel van de inactieve bevolking van 15 jaar en ouder in % van de inactieven van 15 jaar en ouder is laaggeschoold Van de in totaal bijna 4,3 miljoen inactieven van 15 jaar en ouder in ons land is 58% een vrouw. Twee derde van de inactieven is minstens 50 jaar oud. Laaggeschoolden zijn met een aandeel van 57% oververtegenwoordigd in de inactieve bevolking. 57,1% van de inactieven woont in Vlaanderen, 33,3% in Wallonië en 9,7% in Brussel. Wanneer we het profiel van de inactieve bevolking vergelijken met het profiel van de totale bevolking van 15 jaar en ouder (zie bijlage, p. 18), zien we dat vrouwen, jongeren en 50-plussers en laaggeschoolden oververtegenwoordigd zijn in de inactieve bevolking. Tabel 8: Profiel van de inactieve bevolking van 15 jaar en ouder (2012) Aantallen % Totaal aantal inactieven van 15 jaar en ,0% Geslacht Mannen ,9% Vrouwen ,1% Leeftijdsgroep jaar ,2% jaar ,8% 50 jaar en ,0% Onderwijsniveau Laaggeschoold ,3% Middengeschoold ,2% Hooggeschoold ,4% Woonplaats (gewest) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,7% Vlaams Gewest ,1% Waals Gewest ,3%

13 12 De Belgische arbeidsmarkt in huisvrouwen tegen huismannen Meer dan de helft van de inactieven is ter beschikking gesteld voorafgaand aan het pensioen (TBS), op brugpensioen, op vervroegd pensioen of op pensioen. 20,5% van de inactieve bevolking van 15 jaar en ouder is leerling of student, 11,2% huisvrouw of huisman, 7,6% arbeidsongeschikt en 9,1% inactief maar bevindt zich in geen van bovenstaande categorieën. De verdeling bij mannen is anders dan bij vrouwen: 57,9% van de inactieve mannen is (brug)gepensioneerd, tegenover 47,1% van de inactieve vrouwen. Slechts 1% van de inactieve mannen is huisman, terwijl dat percentage bij de vrouwen 18,5% bedraagt. In absolute cijfers gaat het om huisvrouwen tegen huismannen. Tabel 9: Samenstelling van de inactieve bevolking van 15 jaar en ouder (2012) Mannen Vrouwen Totaal Aantallen % Aantallen % Aantallen % Leerling / student ,6% ,2% ,5% Huisvrouw / huisman ,0% ,5% ,2% Arbeidsongeschikt ,4% ,1% ,6% Op (brug)pensioen, op ,9% ,1% ,6% vervroegd pensioen, TBS Andere inactief ,1% ,1% ,1% Totaal ,0% ,0% ,0%

14 13 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Werkgelegenheid en werkloosheid in een Europees perspectief Om de arbeidsmarktprestaties van België te vergelijken met andere Europese landen, worden de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden afkomstig van de Labour Force Survey (Enquête naar de Arbeidskrachten) vergeleken. Elke EU-lidstaat voert immers een Labour Force Survey uit die gecoördineerd wordt door Eurostat. Door gebruik te maken van geharmoniseerde definities en methodes worden vergelijkbare resultaten verkregen. De werkgelegenheidsgraad geeft het percentage werkende personen in een bepaalde leeftijdsgroep weer. De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) van een bepaalde leeftijdsgroep weer. Belgische werkgelegenheidsgraad van 20- tot 64-jarigen onder het Europese gemiddelde In België is 67,2% van de 20 tot 64-jarigen aan het werk. België scoort daarmee onder het Europese gemiddelde van 68,5%. Zweden heeft met 79,4% de hoogste werkgelegenheidsgraad. Onze buurlanden Nederland en Duitsland vervolledigen de top 3; daar zijn respectievelijk 77,2% en 76,7% van de 20- tot 64-jarigen aan de slag. Griekenland presteert het slechts met een werkgelegenheidsgraad van 55,3%. In het kader van de Europa 2020-strategie werd vastgelegd dat tegen % van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk moet zijn. België heeft zoals alle Europese lidstaten een nationale doelstelling vastgelegd. Die bedraagt 73,2%. Net zoals vele andere EU-lidstaten heeft België nog een lange weg af te leggen om die doelstelling te halen.

15 14 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Grafiek 2 : Werkgelegenheidsgraad jarigen in Europa (2012)

16 15 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Weinig 55-plussers aan het werk in vergelijking met andere EU-lidstaten Een van de mogelijkheden om de Belgische werkgelegenheidsgraad op te krikken, is meer 55-plussers aan het werk krijgen. De Belgische werkgelegenheidsgraad van 55- tot 64-jarigen ligt immers laag, ondanks een sterke vooruitgang de laatste jaren. In België was in ,5% van de 55- tot 64-jarigen aan de slag. Alle buurlanden presteren hier beter, en het EU-gemiddelde bedraagt 48,9%. Grafiek 3 : Werkgelegenheidsgraad jarigen in Europa (2012)

17 16 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Belgische werkloosheidsgraad onder het EU-gemiddelde De werkloosheidsgraad van personen van 15 t.e.m. 64 jaar in de Europese Unie schommelt tussen 4,4% (Oostenrijk) en 25,2% (Spanje) en bedraagt gemiddeld 10,6%. In België was in ,6% van de beroepsbevolking werkloos. Slechts zeven EU-lidstaten hebben een lagere werkloosheidsgraad dan België. Het gaat om Oostenrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Malta, Tsjechië en Roemenië. In Spanje en Griekenland worden de hoogste werkloosheidsgraden genoteerd. Daar is ongeveer een kwart van de beroepsbevolking werkloos. Grafiek 4 : Werkloosheidsgraad van personen van 15 t.e.m. 64 jaar in Europa (2012)

18 17 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Een vijfde van de Belgische beroepsbevolking onder de 25 jaar is werkloos De werkloosheidsgraad van jongeren onder de 25 jaar binnen de Europese Unie vertoont nog grotere verschillen. In Duitsland is de werkloosheidsgraad van jongeren met 8,1% het laagst. De Belgische jeugdwerkloosheidsgraad bedroeg 19,8% in België scoort daarmee beter dan het Europese gemiddelde van 22,8%. De werkloosheidsgraad van jongeren ligt in België en de buurlanden meer dan de helft lager dan in Spanje en Griekenland, waar de jeugdwerkloosheid de laatste jaren spectaculair toenam. In die twee landen was in 2012 meer dan de helft van de beroepsbevolking onder de 25 jaar werkloos. Grafiek 5: Jeugdwerkloosheidsgraad in België en een aantal Europese landen (2012)

19 18 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Bijlage: Socio-economisch profiel van de bevolking van 15 jaar en ouder naar arbeidsmarktstatuut (2012) Totale bevolking IAB-werklozen Werkenden Inactieven Totaal ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Geslacht Mannen 48,6% 55,3% 54,5% 41,9% Vrouwen 51,4% 44,7% 45,5% 58,1% Leeftijdsgroep jaar 14,4% 22,3% 7,4% 21,2% jaar 40,8% 62,8% 66,5% 11,8% 50 jaar en + 44,8% 14,9% 26,1% 67,0% Onderwijsniveau Laaggeschoold 38,0% 38,9% 19,5% 57,3% Middengeschoold 34,1% 40,4% 39,2% 28,2% Hooggeschoold 27,9% 20,7% 41,3% 14,4% Woonplaats (gewest) Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10,1% 23,9% 9,3% 9,7% Vlaams Gewest 58,1% 35,4% 60,9% 57,1% Waals Gewest 31,9% 40,7% 29,8% 33,3%

20 Bezoek onze website FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Communicatieverantwoordelijke Stephan Moens WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel ONDERNEMINGSNUMMER: VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: ANNIE VERSONNEN WTC III - SIMON BOLIVARLAAN, 30 B-1000 BRUSSEL

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Vlaanderen binnen Europa

Vlaanderen binnen Europa Vlaanderen binnen Europa Een gekleurde blik op de arbeidsmarkt Voorjaar 2016 steunpuntwerk.be/vlaanderen-binnen-europa werk.be/vlaanderen-binnen-europa europa.vdab.be Steunpunt Werk Naamsestraat 61, 3000

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

De hardwerkende Vlaming: mythe of realiteit?

De hardwerkende Vlaming: mythe of realiteit? De hardwerkende Vlaming: mythe of realiteit? Arbeidsvolume en arbeidsduur in Vlaanderen en Europa Tielens, M. & Herremans, W. 2007. Leuven: Steunpunt WSE. Klopt het beeld van de hardwerkende Vlaming; van

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon?

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? (www.statbel.fgov.be) 2.1. en 2.2.: Weinig mensen verdienen hetzelfde loon / Zoveel deelmarkten op de arbeidsmarkt (p. 81 e.v.) Netto belastbare inkomens, bedragen in

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden deelnemers: 187 Totaal aantal meldingen: 1159 Economische sectie A: landbouw, bosbouw en visserij N613 Carpale-tunnelsyndroom 2 E601 Diabetes

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

OVER UREN Hoofdstuk 13

OVER UREN Hoofdstuk 13 OVER UREN Hoofdstuk 13 Seppe Van Gils & Mieke Booghmans Kort samengevat Hoewel de arbeidswet een principieel verbod op overuren voorschrijft, presteert zo n 14% van de Vlaamse loontrekkenden overuren.

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2015 52 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2014 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 7 maart 2008 Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm - Sociaal-economisch profiel

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 DE NIET-BEROEPSACTIEVE BEVOLKING. Natascha Van Mechelen IN VLAANDEREN. 1 Omvang en samenstelling

Hoofdstuk 7 DE NIET-BEROEPSACTIEVE BEVOLKING. Natascha Van Mechelen IN VLAANDEREN. 1 Omvang en samenstelling DE NIET-BEROEPSACTIEVE BEVOLKING IN VLAANDEREN Hoofdstuk 7 Natascha Van Mechelen Zoals genoegzaam bekend, is het verhogen van de werkzaamheid een van de centrale doelstellingen van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 Vacatures in loondienst in België in 2014 In 2014 hadden Belgische ondernemingen 83.010 vacatures en 3.645.420 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat.

Nadere informatie

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar 18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar Opzet van de presentatie De resultaten over de districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini. Bedrijfsvestigingen/Bedrijven:

Nadere informatie

Belgische lonen behoren tot de hoogste in Europa

Belgische lonen behoren tot de hoogste in Europa electriceye 1 Belgische lonen behoren tot de hoogste in Europa Belgische lonen behoren tot de hoogste in Europa 1. De meeste Belgen verdienen tussen de 2.000 en de 3.000 euro bruto per maand Een voltijdse

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Feiten en cijfers over arbeid en gezin

Feiten en cijfers over arbeid en gezin Gezin en arbeid Feiten en cijfers over arbeid en gezin Geurts, K. (2003), Minder gezin, meer arbeid? De arbeidsdeelname van de bevolking naar gezinspositie. Een situering van Vlaanderen in Europa, In:

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Over arbeidsvolume en arbeidsduur in Vlaanderen en Europa

Over arbeidsvolume en arbeidsduur in Vlaanderen en Europa Over arbeidsvolume en arbeidsduur in Vlaanderen en Europa Maarten Tielens Wim Herremans Steunpunt WSE 10-2007 WSE Report Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303 3000 Leuven T:32(0)16

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Kerncijfers voor de gemeente Brussel

Kerncijfers voor de gemeente Brussel I.Algemeen FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Kerncijfers voor de gemeente Brussel Uw gemeente beslaat 32,6 km² en telt 144784 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 4.440 inwoners/km².

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief

Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief Arbeidsmarkt en onderwijs Deuce: arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief In dit artikel schetsen we eerst een beeld van de arbeidsmarktsituatie van mannen en vrouwen in België, Nederland,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016

PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016 PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit en welke beroepen leveren het meeste salaris

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Via Warschau naar Lissabon

Via Warschau naar Lissabon Via Warschau naar Lissabon Een verkenning van de arbeidsmarkt(en) in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie Eef Stevens Seppe Van Gils September 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar?

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Is de werkende Vlaming vergelijkbaar met zijn Waalse landsgenoot? Waar situeren zich de knelpunten in beide gewesten? Hoe flexibel zijn Walen en Vlamingen? Welke

Nadere informatie

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN 1 DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 1.1. DE WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZE IN STRIKTE ZIN... 3 1.2. BREDERE DEFINITIE VAN WERKLOOSHEID... 4 2. DE CIJFERS VAN DE

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen betalen goed en in welke sectoren liggen de lonen relatief laag? Wat is de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Inleiding. In dit nummer. Maart Welkom nieuwe PIM-artsen!

Inleiding. In dit nummer. Maart Welkom nieuwe PIM-artsen! Maart 2015 Inleiding Welkom nieuwe PIM-artsen! In 2014 hebben we ongeveer 100 nieuwe PIM-artsen mogen verwelkomen. Intussen nemen nu 200 bedrijfsartsen deel aan het peilstation. We zijn blij met zoveel

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur Ingrid Beckers en Hans Langenberg De arbeidsdeelname in Nederland is de afgelopen 25 toegenomen. Dit komt vooral doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Zij doen

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Cijferen met jongeren

Cijferen met jongeren Cijferen met jongeren Een doorlichting van de arbeidsmarktsituatie van jongeren in Vlaanderen en Europa Tielens, M. & Vermandere, C. 2007.. WSE-report 2007. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie en

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie