Diversiteit in de horecasector 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteit in de horecasector 2011"

Transcriptie

1 Diversiteit in de horecasector 2011

2 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw stelt zich echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie. In geen geval is Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de aangeboden informatie uit deze publicatie.

3 1 Synthese 3 Inleiding 5 Loontrekkende werkgelegenheid in de horecasector 7 Diversiteit in de horecasector 11 1 Etnisch-culturele diversiteit Werknemers per nationaliteit Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector per nationaliteit _ IBO per nationaliteit 14 2 Diversiteit naar geslacht Werknemers per geslacht Arbeidsplaatsen ingevuld door extra s per geslacht Effectieve gewone arbeidsduur op weekbasis per geslacht Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector per geslacht IBO per geslacht 19 3 Diversiteit naar leeftijd Werknemers per leeftijdscategorie Werknemers per leeftijdscategorie per geslacht Mannen per leeftijdscategorie Vrouwen per leeftijdscategorie Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector per leeftijd IBO per leeftijd 26 4 Diversiteit naar opleidingsniveau Werknemers per opleidingsniveau Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector per opleidingsniveau IBO per opleidingsniveau 30 5 Personen met een (arbeids)handicap Loontrekkende werknemers met een handicap Hinder in dagelijkse bezigheden Vormen van ondersteuning Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector volgens arbeidshandicap 36

4 2 5.3 IBO personen met een handicap 36 6 Diversiteitsplannen 37 Toelichting van de bronnen 39 1 RSZ 39 2 Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) 40 3 Studiedienst VDAB 40 4 Departement Werk en Sociale Economie 40

5 3 Synthese Etnisch-culturele diversiteit Het percentage werknemers dat niet-belg is, is in de horecasector in 2010 hoger dan het gemiddelde over alle sectoren (12% t.o.v. 5% gemiddeld). Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid verhoudingsgewijs iets meer allochtonen naar werk in de horecasector (22% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 20% vierde kwartaal 2010 alle sectoren). In de horecasector is 18% van de deelnemers aan een IBO-opleiding allochtoon. Over alle sectoren heen, zien we dat in de horecasector allochtonen meer vertegenwoordigd zijn dan gemiddeld over alle sectoren (13%). Diversiteit naar geslacht In vergelijking tot het gemiddelde van alle sectoren, heeft de horeca een groter aandeel vrouwen in dienst (54% t.o.v. 47% gemiddeld). Er is een verschil in effectieve gewone arbeidsduur tussen mannen en vrouwen. Het aandeel mannen dat 30 uren of meer werkt per week ligt beduidend hoger: 72% mannen t.o.v. 47% vrouwen. Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid verhoudingsgewijs meer vrouwen naar werk in de horecasector (bv. 49% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 46% vierde kwartaal 2010 alle sectoren). In de horecasector volgden meer vrouwen (50%) een IBO-opleiding dan gemiddeld over alle sectoren heen (28%). Diversiteit naar leeftijd In vergelijking tot het gemiddelde van alle sectoren, stelt de horeca een groter aandeel jonge werknemers te werk (25% jonger dan 25 t.o.v. 9% gemiddeld). Er werken minder oudere werknemers in de horeca (27% is minstens 45 jaar t.o.v. 38% gemiddeld). We merken dat het aantal 50-jarigen of ouder onder de mannelijke werknemers lager is dan het gemiddelde over alle sectoren heen (13% in de horecasector t.o.v. 25% in alle sectoren). Het aandeel 50-jarigen of ouder bij hun vrouwelijke collega s is iets hoger en komt quasi overeen met het gemiddelde over alle sectoren (20% in de horecasector t.o.v. 21% in alle sectoren). Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid verhoudingsgewijs meer oudere werknemers naar werk in de horecasector (bv. 8% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 6% vierde kwartaal 2010 alle sectoren). In de horecasector vertegenwoordigen de ouderen 2% van de IBO s, dit is één procentpunt minder dan het aandeel ouderen in de IBO s in alle sectoren (3%). Diversiteit naar opleidingsniveau Het aandeel laaggeschoolde horecawerknemers is hoger dan het gemiddelde over alle sectoren (33% t.o.v. 21% gemiddeld). De horeca is dus één van de sectoren met een groot aantal laaggeschoolden. Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid verhoudingsgewijs meer laaggeschoolden naar werk in de horecasector (bv. 42% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 37% vierde kwartaal 2010 alle sectoren). In de horecasector vertegenwoordigen de laaggeschoolden 54% van de IBO s, dit is zeventien procentpunten meer dan het aandeel ouderen in de IBO s in alle sectoren (37%).

6 4 Diversiteit naar (arbeids)handicap Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid minder personen met een arbeidshandicap naar werk in de horecasector (bv. 4% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 6% vierde kwartaal 2010 alle sectoren). In de horecasector maken personen met een handicap 7% van de IBO s uit. Dit komt overeen met het gemiddelde voor alle sectoren.

7 5 Inleiding De sociale partners van de horecasector engageerden zich in het sectorconvenant om de tewerkstelling van kansengroepen te bevorderen. In dit kader geven we in dit rapport een overzicht van de tewerkstelling in de horecasector op het vlak van etnisch-culturele diversiteit, diversiteit naar geslacht, diversiteit naar leeftijd, diversiteit naar opleidingsniveau en personen met een (arbeids)handicap.

8 6

9 7 Loontrekkende werkgelegenheid in de horecasector Voor we ingaan op de diversiteit in de horecasector, bespreken we de loontrekkende werkgelegenheid in de horecasector. In totaal zijn er in 2010 in België, over alle sectoren heen, arbeidsplaatsen. Er zijn arbeidsplaatsen (3,5%) in de horecasector. In Vlaanderen zijn er (57%) arbeidsplaatsen in de horecasector. Na een toename van het aantal arbeidsplaatsen in 2007 en 2008, neemt het aantal arbeidsplaatsen in 2009, op nationaal vlak, af. In 2010 zet de stijgende lijn zich echter opnieuw verder. Tabel: Aantal arbeidsplaatsen in de horecasector Vlaanderen België Vlaanderen % België % Totaal aantal % 100% Gewesten Vlaanderen % Wallonië % Brussel % Vlaamse provincies West-Vlaanderen % -- Oost-Vlaanderen % -- Antwerpen % -- Vlaams-Brabant % -- Limburg % -- Subsector Hotels % 14% Vakantieverblijven % 3% Kampeerterreinen % 0% Overige accommodatie % 1% Restaurants % 56% Catering % 13% Drinkgelegenheden % 12% Dimensiegrootte 1 tot 4 werknemers % 23% 5 tot 9 werknemers % 21% 10 tot 19 werknemers % 18% 20 tot 49 werknemers % 16% 50 of meer werknemers % 23% Arbeiders/bedienden Arbeiders % 88% Bedienden % 12% Arbeidsregime Voltijds % 35% Deeltijds % 53% Specialen % 12% Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06 1 De deeltijdse prestaties betreffen de prestaties van de werknemer die gemiddeld slechts een gedeelte presteert van de arbeidstijd van de referentie persoon (voltijdse werknemer). 2 De groep specialen bevat vooral loontrekkenden die werken via gelimiteerde prestaties (extra s in de horeca).

10 8 In 2010 bevindt 57% van de arbeidsplaatsen in de horeca zich in Vlaanderen, 21% in Wallonië en 22% in Brussel. 34% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca bevinden zich in Antwerpen, 24% in West-Vlaanderen, 17% in Oost-Vlaanderen, 15% in Vlaams-Brabant en 11% in Limburg. In 2010 zijn 58% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca een restaurant. 14% is een drinkgelegenheid, 12% een hotel, 11% catering en 4% een vakantieverblijf. In Vlaanderen ligt, in vergelijking tot het nationaal gemiddelde, het aandeel arbeidsplaatsen in vakantieverblijven, restaurants en drinkgelegenheden iets hoger. Het aandeel arbeidsplaatsen in hotels, overige accommodatie en catering ligt iets lager. In 2010 bevinden 23% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca zich in een onderneming met één tot vier werknemers. 22% bevindt zich in een horecaonderneming met vijf tot negen werknemers, 21% in een horecaonderneming met tien tot negentien werknemers en 17% in een horecaonderneming met 20 tot 49 werknemers. De overige 17% arbeidsplaatsen vinden we terug in een horecaonderneming met 50 of meer werknemers. De verdeling van de werkgelegenheid per dimensiegrootte is voor Vlaanderen en België nagenoeg gelijk. België telt wel meer arbeidsplaatsen in een onderneming met 50 werknemers of meer (23% t.o.v. 17% voor Vlaanderen). Vlaanderen telt op zijn beurt meer arbeidsplaatsen in een onderneming met tien tot negentien werknemers (21% t.o.v. 18% voor België). In 2010 worden 91% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca ingevuld door arbeiders. Dit percentage ligt iets boven het nationale gemiddelde. De overige 9% worden ingevuld door bedienden. In 2010 zijn 33% van de arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca voltijds. Het aandeel deeltijds arbeidsplaatsen bedraagt 50%. Het aandeel specialen bedraagt 17%. Het aandeel voltijdse en deeltijdse arbeidsplaatsen ligt iets lager dan het nationale gemiddelde. Het aandeel specialen ligt iets hoger dan het nationale gemiddelde.

11 9 Grafiek: Evolutie aantal arbeidsplaatsen in de horecasector in Vlaanderen -2006/ Vlaanderen Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06 De voorbije vijf jaar is het aantal arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca gestegen. In 2009 was er een daling in het aantal arbeidsplaatsen, maar in 2010 zet de stijgende lijn zich opnieuw verder.

12 10

13 11 Diversiteit in de horecasector In dit deel bekijken we de etnisch- culturele diversiteit in de horecasector a.d.h.v.: Het aantal werknemers per nationaliteit, Het aantal allochtonen dat uitstroomt uit de werkloosheid naar werk in de horeca, Het aantal werkzoekende allochtonen dat een IBO volgde. 1 Etnisch-culturele diversiteit De Vlaamse Regering definieert allochtoon als volgt: Persoon die tot een van de volgende categorieën behoort: a) personen met een sociaal-culturele herkomst van een ander land die legaal in België verblijven, die al dan niet Belg zijn geworden en die bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: zij of hun ouders zijn in het kader van gastarbeid en volgmigratie naar ons land gekomen, ze hebben de status van ontvankelijk verklaarde asielzoeker of van vluchteling verkregen, ze hebben door regularisatie recht op verblijf in België verworven, b) personen die niet de nationaliteit bezitten van een van de Europese lidstaten, of van wie minstens een van de ouders of twee van de grootouders niet de nationaliteit van een van de Europese lidstaten bezitten. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei Om de etnisch- culturele diversiteit in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, het departement WSE en de VDAB. Meer informatie over deze bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen. Op basis van de EAK bevat de groep allochtonen de groep werknemers die niet de Belgische nationaliteit hebben. Deze cijfergegevens zijn voornamelijk gebaseerd op nationaliteit. Deze definitie is natuurlijk breder te interpreteren dan enkel op basis van nationaliteit. Het Departement WSE hanteert de volgende definitie van allochtoon: mensen met een huidige of vorige nationaliteit van buiten de EU-27 (dus ook genaturaliseerden). De VDAB krijgt via het Rijksregister toegang tot de nationaliteitsgegevens van werkzoekenden. Personen van allochtone origine zijn personen waarvan de (vorige) nationaliteit niet behoort tot de EU-27 + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

14 Werknemers per nationaliteit Tabel: Aandeel loontrekkende werknemers in alle sectoren in Vlaanderen per nationaliteit niet- Sectie Omschrijving n Belg EU27 EU27 Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij % 10% 8% 100% B Winning van delfstoffen % 0% 0% 100% C Industrie % 3% 2% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht % 2% 0% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering % 2% 4% 100% F Bouwnijverheid % 5% 2% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen % 3% 2% 100% H Vervoer en opslag % 4% 2% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden % 6% 6% 100% J Informatie en communicatie % 5% 2% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen % 1% 0% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed % 0% 0% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten % 4% 2% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten % 5% 3% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen % 1% 1% 100% P Onderwijs % 1% 1% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening % 1% 1% 100% R Kunst, amusement en recreatie % 2% 3% 100% S Overige diensten % 3% 4% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel % 9% 5% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen % 79% 0% 100% Totaal % 3% 2% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2010!Opgelet: de rode percentages moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. De absolute aantallen liggen hier lager dan In 2010 heeft 88% van de loontrekkende werknemers in de horecasector de Belgische nationaliteit. 12% is niet-belg (som EU-27 en niet-eu-27). 6% heeft de nationaliteit van een land dat tot de Europese Unie behoort. 6% heeft de nationaliteit van een land dat niet tot de Europese Unie behoort. Het percentage werknemers dat niet-belg is, is in de horecasector in 2010 hoger dan het gemiddelde over alle sectoren (12% t.o.v. 5% gemiddeld).

15 13 Grafiek: Evolutie aandeel loontrekkende werknemers zonder Belgische nationaliteit in de horecasector in Vlaanderen -2007/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vlaanderen 13% 12% 15% 12% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten , NACE_2003=55 of NACE_2008=55 of 56 Het aandeel loontrekkende werknemers dat niet de Belgische nationaliteit heeft (som EU en niet-eu) blijft stabiel gedurende de laatste jaren. In 2009 is het aandeel 15%, maar misschien komt dit door de nieuwe niet-eu -definitie. In die periode zijn er nieuwe landen tot de EU toegetreden. De definities niet-eu zijn door de jaren heen enkele keren veranderd; 2007: niet-eu, 2008: niet-eu15, 2009: niet- EU15 en 2010: niet-eu27. Tabel: Detail aandeel loontrekkende werknemers in de Vlaamse horecasector per nationaliteit Belg Niet-Belg Totaal In België geboren In het buitenland geboren Totaal Belg Niet-Belg Totaal In België geboren 76% 1% 77% In het buitenland geboren 12% 11% 23% Totaal 88% 12% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten , NACE_2003=55 of NACE_2008=55 of 56 In bovenstaande tabel gaan we dieper in op de (88%) werknemers in de Vlaamse horeca die de Belgische nationaliteit bezitten. 76% van de Vlaamse horecawerknemers heeft de Belgische nationaliteit en is in België geboren. 12% van de Vlaamse horecawerknemers heeft de Belgische nationaliteit, maar is in het buitenland geboren.

16 Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector per nationaliteit In een sector als de horeca is de kans zeer reëel dat dezelfde persoon in hetzelfde jaar meerdere perioden van werkloosheid en werk doormaakt. Deze persoon kan dus in verschillende maanden worden meegeteld. De uitstroomcijfers uit werkloosheid naar werk in de horecasector interpreteren we daarom beter als aantal aanwervingen, in plaats van als aantal personen. Tabel: Gemiddelde maandelijkse uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen per nationaliteit Horecasector Alle sectoren n % n % Kwartaal 2010-I Allochtoon % % Geen allochtoon % % Kwartaal 2010-II Allochtoon % % Geen allochtoon % % Kwartaal 2010-III Allochtoon % % Geen allochtoon % % Kwartaal 2010-IV Allochtoon % % Geen allochtoon % % Bron: Departement WSE In het vierde kwartaal van 2010 stroomden 786 werklozen uit naar werk in de horecasector in Vlaanderen. 22% hiervan is allochtoon. De verhouding allochtoon/geen allochtoon is over de vier kwartalen van 2010 ongeveer gelijk. Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid verhoudingsgewijs iets meer allochtonen naar werk in de horecasector (22% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 20% vierde kwartaal 2010 alle sectoren). 1.3 IBO per nationaliteit Het profiel van IBO ers 3 is ook een indicatie van instroom in de horecasector. We bekijken de IBO s hier voor allochtonen. Tabel: IBO s in de horecasector in Vlaanderen bij allochtonen Horeca Alle sectoren n % n % Totaal aantal IBO s % % Kansengroep Allochtonen % % Bron: VDAB 3 De individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) is een opleidingsvorm waarbij een werkzoekende door een werkgever wordt opgeleid op de werkvloer. De werkgever betaalt geen loon of RSZ, enkel een productiviteitsvergoeding, verplaatsingskosten en een verzekering tegen arbeidsongevallen. De werkzoekende krijgt een premie bovenop zijn uitkering, waardoor het inkomen vergelijkbaar is met een nettoloon. Na deze opleiding van 1 tot 6 maanden is het bedrijf verplicht de werkzoekende een contract van onbepaalde duur te geven. (Bron: Departement WSE/VDAB)

17 15 In de horecasector is 18% van de deelnemers aan een IBO-opleiding allochtoon. Over alle sectoren heen, zien we dat in de horecasector allochtonen meer vertegenwoordigd zijn dan gemiddeld over alle sectoren (13%).

18 16 2 Diversiteit naar geslacht In dit deel bekijken we de diversiteit naar geslacht in de horecasector a.d.h.v.: De verdeling man/vrouw bij de horecawerknemers en de extra s, De effectieve gewone arbeidsduur op weekbasis, Het aantal vrouwen dat uitstroomt uit de werkloosheid naar werk in de horeca, Het aantal werkzoekende vrouwen dat een IBO volgde. Om de diversiteit naar geslacht in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de RSZ, de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, het departement WSE en de VDAB. Meer informatie over deze bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen. 2.1 Werknemers per geslacht Tabel: Werknemers in alle sectoren in Vlaanderen per geslacht Sectie Omschrijving n Mannen Vrouwen Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij % 40% 100% B Winning van delfstoffen % 19% 100% C Industrie % 25% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht % 26% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering % 20% 100% F Bouwnijverheid % 8% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen % 48% 100% H Vervoer en opslag % 23% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden % 54% 100% J Informatie en communicatie % 32% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen % 53% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed % 60% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten % 50% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten % 54% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen % 44% 100% P Onderwijs % 69% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening % 81% 100% R Kunst, amusement en recreatie % 44% 100% S Overige diensten % 66% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel % 75% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen % 55% 100% Totaal % 47% 100% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06 In 2010 is 46% van de horecawerknemers in Vlaanderen een man en 54% een vrouw. In vergelijking tot het gemiddelde van alle sectoren, heeft de horeca een groter aandeel vrouwen in dienst (54% t.o.v. 47% gemiddeld).

19 17 Grafiek: Evolutie aantal werknemers in de horecasector per geslacht in Vlaanderen -2007/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mannen 44% 44% 45% 46% Vrouwen 56% 56% 55% 54% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06 De verhouding man/vrouw in de horecasector in Vlaanderen is tussen 2007 en 2010 naar elkaar toegegroeid. Ze evolueert naar een fifthy-fifthy verdeling. 2.2 Arbeidsplaatsen ingevuld door extra s 4 per geslacht Tabel: Arbeidsplaatsen ingevuld door extra s per geslacht Vlaanderen België Vlaanderen % België % Mannen % 46% Vrouwen % 54% Totaal % 100% Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06 In de horecasector in Vlaanderen worden in 2010 meer arbeidsplaatsen ingevuld door vrouwen die als extra werken, dan door mannen die als extra werken (55% t.o.v. 45%). Dit komt overeen met de verdeling voor België. 4 Volgens de RSZ omvat de specialen de interims, de extra s (gelegenheidswerknemers) en de seizoensarbeiders. Aangezien de uitzendkrachten aangegeven worden door de uitzendbureaus (die dan ook de bijdragen betalen) en zij niet moeten melden bij welke werkgever of in welke sector zij tewerkgesteld zijn is het niet te achterhalen of een uitzendkracht in de horeca werkt. Het is wel degelijk zo dat de uitzendkrachten onder de specialen vallen, maar ze zijn enkel terug te vinden onder de Nace-bel code (uitzendbureaus). De extra s kunnen apart worden weergegeven omdat deze door de werkgever met een aparte code moeten aangegeven worden in de dmfa-aangifte. Definitie van een gelegenheidswerknemer is dat ze niet langer dan 2 opeenvolgende dagen tewerkgesteld worden. De seizoensarbeiders in de horeca krijgen geen eigen code, en kunnen dus ook niet apart worden weergegeven. Er zijn wel codes voor seizoensarbeiders in andere sectoren, b. in de fruitteelt, waar deze dus wél apart kunnen weergegeven worden. Conclusie is dus dat voor de horeca de specialen en de extra s (praktisch volledig) samenvallen. Toch zijn er iets meer specialen dan extra s. De RSZ verklaart dit als volgt: Het verschil in aantal kan o.a. te maken hebben met het feit dat de werkgever volgens zijn Nace-bel code (belangrijkste activiteit) onder de horeca valt, maar nog een nevenactiviteit heeft die niets met de horeca te maken heeft en waarvoor seizoensarbeiders nodig zijn. Deze werknemers worden dan onder een andere code aangegeven.

20 Effectieve gewone arbeidsduur op weekbasis per geslacht Tabel: Aantal loontrekkenden per geslacht per effectieve gewone arbeidsduur op weekbasis (%) Vlaanderen België Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal <30 uren 28% 53% 42% 27% 54% 41% 30 uren of meer 72% 47% 58% 73% 46% 59% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2010, NACE_2008=55 of 56, zonder weet niet. Bovenstaande tabel geeft de spreiding van de gewerkte uren op weekbasis weer. 42% van de horecawerknemers in Vlaanderen werkt minder dan 30 uren per week. 58% van de horecawerknemers in Vlaanderen werkt 30 uren of meer per week. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Het aandeel mannen dat 30 uren of meer werkt per week ligt beduidend hoger: 72% mannen t.o.v. 47% vrouwen. De resultaten voor België liggen in dezelfde lijn. 2.4 Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector per geslacht Tabel: Gemiddelde maandelijkse uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen per geslacht Horecasector Alle sectoren n % n % Kwartaal 2010-I Man % % Vrouw % % Kwartaal 2010-II Man % % Vrouw % % Kwartaal 2010-III Man % % Vrouw % % Kwartaal 2010-IV Man % % Vrouw % % Bron: Departement WSE In het vierde kwartaal van 2010 stroomden 786 werklozen uit naar werk in de horecasector in Vlaanderen. 49% hiervan is vrouw. De verhouding man/vrouw is over de vier kwartalen in 2010 ongeveer fifty-fifty. Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid verhoudingsgewijs meer vrouwen naar werk in de horecasector (bv. 49% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 46% vierde kwartaal 2010 alle sectoren).

21 IBO per geslacht Het profiel van IBO ers is ook een indicatie van instroom. We bekijken de IBO s hier per geslacht. Tabel: IBO s in de horecasector in Vlaanderen per geslacht Horeca Alle sectoren n % n % Totaal aantal IBO s % % Geslacht Man % % Vrouw % % Bron: VDAB In de horecasector hebben quasi evenveel mannen (50%) als vrouwen (50%) een IBO-opleiding gevolgd. Gemiddeld genomen, over alle sectoren heen, vinden we het kleinste aantal IBO-opleidingen terug bij vrouwen (28%). In de horecasector volgden meer vrouwen (50%) een IBO-opleiding dan gemiddeld over alle sectoren heen (28%).

22 20 3 Diversiteit naar leeftijd In dit deel bekijken we de diversiteit naar leeftijd in de horecasector. Specifiek bekijken we in welke mate oudere werknemers vertegenwoordigd zijn in de horeca a.d.h.v.: Het aantal werknemers per leeftijdscategorie en per geslacht, De groep 50-jarig en ouder die uitstroomt uit de werkloosheid naar werk in de horeca, Het aantal 50-jarigen of ouder dat een IBO volgde. Om de diversiteit naar leeftijd in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de RSZ, het departement WSE en de VDAB. Meer informatie over deze bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen. De Vlaamse Regering definieert oudere werknemers als volgt: Ouder wordende werknemers: werknemers als vermeld in artikel 2, 2, van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, die ouder zijn dan vijftig jaar. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei Op basis van cijfers van de RSZ en het Departement WSE, gebruiken we de leeftijdscategorie 50 jaar of ouder. Deze leeftijdsgroep stemt niet volledig overeen met de definitie van de Vlaamse Regering. De VDAB beschouwt werkzoekenden die op het moment van de start van de actie 50 jaar of ouder zijn, als 50+ er.

23 Werknemers per leeftijdscategorie Tabel: Aandeel loontrekkende werknemers in alle sectoren in Vlaanderen per leeftijdscategorie Sectie Omschrijving n < Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij % 52% 13% 21% 100% B Winning van delfstoffen 495 2% 46% 15% 36% 100% C Industrie % 53% 17% 23% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht % 56% 13% 24% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering % 57% 16% 22% 100% F Bouwnijverheid % 53% 13% 20% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen % 55% 14% 19% 100% H Vervoer en opslag % 47% 15% 33% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden % 48% 10% 17% 100% J Informatie en communicatie % 64% 11% 19% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen % 52% 16% 28% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed % 47% 16% 32% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten % 65% 11% 16% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten % 55% 12% 16% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen % 45% 17% 34% 100% P Onderwijs % 52% 14% 28% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening % 51% 16% 24% 100% R Kunst, amusement en recreatie % 53% 12% 21% 100% S Overige diensten % 49% 13% 25% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel % 40% 16% 39% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 751 1% 48% 16% 34% 100% Totaal % 53% 15% 23% 100% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06 In 2010 is 25% van de Vlaamse horecawerknemers jonger dan 25 jaar. 48% is tussen 25 en 44 jaar oud, 10% is tussen 45 en 49 jaar oud en 17% is 50 jaar of ouder. In vergelijking tot het gemiddelde van alle sectoren, stelt de horeca een groter aandeel jonge werknemers te werk (25% jonger dan 25 t.o.v. 9% gemiddeld). En werken er minder oudere werknemers in de horeca (27% is minstens 45 jaar t.o.v. 38% gemiddeld).

24 22 Grafiek: Evolutie aandeel loontrekkende werknemers van 50 jaar of ouder in de horecasector in Vlaanderen -2007/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar 15% 16% 17% 17% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06 In 2010 is het aandeel loontrekkende werknemers van 50 jaar of ouder in de horecasector in Vlaanderen met twee procentpunten toegenomen sinds 2007.

25 Werknemers per leeftijdscategorie per geslacht Mannen per leeftijdscategorie Tabel: Aandeel loontrekkende mannen in alle sectoren in Vlaanderen per leeftijdscategorie Sectie Omschrijving n < Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij % 52% 12% 20% 100% B Winning van delfstoffen 402 2% 44% 16% 37% 100% C Industrie % 52% 17% 24% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht % 52% 14% 28% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering % 55% 17% 23% 100% F Bouwnijverheid % 52% 13% 21% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen % 54% 14% 21% 100% H Vervoer en opslag % 44% 16% 36% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden % 51% 8% 13% 100% J Informatie en communicatie % 63% 11% 20% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen % 46% 17% 34% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed % 45% 15% 35% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten % 64% 11% 18% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten % 54% 11% 15% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen % 41% 18% 37% 100% P Onderwijs % 47% 13% 35% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening % 48% 16% 29% 100% R Kunst, amusement en recreatie % 52% 11% 22% 100% S Overige diensten % 46% 14% 32% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 538 5% 37% 17% 41% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 340 0% 51% 13% 36% 100% Totaal % 51% 14% 25% 100% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06

26 Vrouwen per leeftijdscategorie Tabel: Aandeel loontrekkende vrouwen in alle sectoren in Vlaanderen per leeftijdscategorie Sectie Omschrijving n < Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij % 53% 15% 22% 100% B Winning van delfstoffen 93 1% 56% 12% 31% 100% C Industrie % 57% 16% 20% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht % 68% 12% 11% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering % 65% 15% 15% 100% F Bouwnijverheid % 63% 13% 17% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen % 55% 14% 18% 100% H Vervoer en opslag % 60% 14% 20% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden % 45% 12% 20% 100% J Informatie en communicatie % 66% 11% 16% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen % 57% 16% 24% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed % 48% 16% 30% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten % 66% 11% 15% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten % 56% 14% 17% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen % 50% 15% 31% 100% P Onderwijs % 54% 15% 25% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening % 52% 17% 23% 100% R Kunst, amusement en recreatie % 55% 12% 21% 100% S Overige diensten % 50% 13% 21% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel % 41% 15% 38% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen 411 1% 46% 19% 33% 100% Totaal % 55% 15% 21% 100% Bron: RSZ, volgens locatie van de hoofdverblijfplaats van de werknemer, situatie op 30/06 We merken dat het aantal 50-jarigen of ouder onder de mannelijke werknemers lager is dan het gemiddelde over alle sectoren heen (13% in de horecasector t.o.v. 25% in alle sectoren). Het aandeel 50-jarigen of ouder bij hun vrouwelijke collega s is iets hoger en komt quasi overeen met het gemiddelde over alle sectoren (20% in de horecasector t.o.v. 21% in alle sectoren).

27 Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector per leeftijd Tabel: Gemiddelde maandelijkse uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen per leeftijd Horecasector Alle sectoren n % n % Kwartaal 2010-I <25 jaar % % jaar % % 50 jaar of ouder 77 9% % Kwartaal 2010-II <25 jaar % % jaar % % 50 jaar of ouder 88 10% % Kwartaal 2010-III <25 jaar % % jaar % % 50 jaar of ouder 69 8% % Kwartaal 2010-IV <25 jaar % % jaar % % 50 jaar of ouder 62 8% % Bron: Departement WSE In het vierde kwartaal van 2010 stroomden 786 werklozen uit naar werk in de horecasector in Vlaanderen. 8% hiervan is 50 jaar of ouder. Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid verhoudingsgewijs meer oudere werknemers naar werk in de horecasector (bv. 8% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 6% vierde kwartaal 2010 alle sectoren).

28 IBO per leeftijd Tabel: IBO s in de horecasector in Vlaanderen per leeftijd Horeca Alle sectoren n % n % Totaal aantal IBO s % % Leeftijd <25 jaar % % jaar % % 50 jaar en meer 18 2% 354 3% Kansengroep Ouderen 18 2% 352 3% Bron: VDAB De meeste deelnemers aan een IBO-opleiding in de horecasector zijn jonger dan 25 jaar (62%). 36% is minstens 25 jaar en hoogstens 49 jaar. Over alle sectoren heen zien we iets minder jongeren (55%) en iets meer 25- tot 49-jarigen (42%). In de horecasector vertegenwoordigen de ouderen 2% van de IBO s, dit is één procentpunt minder dan het aandeel ouderen in de IBO s in alle sectoren (3%).

29 27 4 Diversiteit naar opleidingsniveau In dit deel bekijken we de diversiteit naar opleidingsniveau in de horecasector a.d.h.v.: Het aantal werknemers per opleidingsniveau, Het aantal laaggeschoolden dat uitstroomt uit de werkloosheid naar werk in de horeca, Het aantal laaggeschoolden dat een IBO volgde. Om de diversiteit naar opleidingsniveau in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, het departement WSE en de VDAB. Meer informatie over deze bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen. De Vlaamse Regering definieert kortgeschoolden zo: Personen die aan een van de volgende voorwaarden voldoen: a) ze zijn houder van ten hoogste een diploma van het lager secundair onderwijs, b) ze zijn enkel houder van een getuigschrift van een middenstandsopleiding, c) ze zijn houder van een niet-erkend buitenlands diploma. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei Op basis van de EAK bevat de groep laaggeschoolden, werknemers met volgend opleidingsniveau: geen diploma, lager onderwijs, lager algemeen secundair onderwijs (1 ste of 2 de graad), lager technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs (1 ste of 2 de graad). De categorie laaggeschoolde werknemers van de EAK komt overeen met de eerste voorwaarde van de definitie van de Vlaamse Regering. Volgens het Departement WSE heeft een laaggeschoolde maximaal een diploma van de tweede graad van het secundair onderwijs behaald. De VDAB beschouwt werkzoekenden als kortgeschoold als het hoogst behaalde diploma een van de volgende is: Getuigschrift van het lager onderwijs, Getuigschrift van de 2e graad van het algemeen, technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO), Getuigschrift (deeltijds) beroepssecundair onderwijs, Getuigschrift leertijd, Diploma of getuigschrift aan een buitenlandse instelling dat hier niet erkend is.

30 Werknemers per opleidingsniveau Tabel: Aandeel loontrekkende werknemers in alle sectoren in Vlaanderen per opleidingsniveau Sectie Omschrijving n Laag Midden 5 Hoog 6 Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij % 52% 6% 100% B Winning van delfstoffen % 19% 0% 100% C Industrie % 49% 27% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht % 38% 49% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering % 45% 22% 100% F Bouwnijverheid % 53% 13% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen % 56% 21% 100% H Vervoer en opslag % 49% 18% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden % 55% 12% 100% J Informatie en communicatie % 24% 70% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen % 27% 69% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed % 43% 35% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten % 23% 72% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten % 39% 30% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen % 46% 35% 100% P Onderwijs % 12% 82% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening % 41% 43% 100% R Kunst, amusement en recreatie % 42% 39% 100% S Overige diensten % 47% 34% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel % 50% 4% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen % 0% 79% 100% Totaal % 42% 37% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2010, NACE_2008=55 of 56!Opgelet: de rode percentages moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. De absolute aantallen liggen hier lager dan % van de Vlaamse horecawerknemers is laaggeschoold. 55% is middelmatig geschoold en 12% hooggeschoold. Het aandeel laaggeschoolde horecawerknemers is hoger dan het gemiddelde over alle sectoren (33% t.o.v. 21% gemiddeld). De horeca is dus één van de sectoren met een groot aantal laaggeschoolden. Het percentage hooggeschoolde horecawerknemers is lager dan het gemiddelde over alle sectoren (12% t.o.v. 37% gemiddeld). 5 Hoger algemeen secundair onderwijs (3 de graad), hoger technisch secundair onderwijs (3 de graad), Hoger kunstsecundair onderwijs (3 de graad), hoger beroepssecundair onderwijs (3 de graad, o.a. middenstandsopleiding, Syntra) en postsecundair niet-hoger onderwijs. 6 Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type, 1 cyclus of professionele bachelor, academische bachelor (hogeschool), academische bachelor (universiteit), voortgezet onderwijs en aanvullende opleiding na graduaat of na bachelor (specialisatie, bachelor na bachelor), master (hogeschool), hoger niet-universitair onderwijs van het lange type, 2 cycli, master (universiteit), universitair onderwijs: licentiaat, ingenieur, dokter in de geneeskunde, voortgezette en aanvullende opleiding na licentiaat, ingenieur of master (specialisatie, master na master) en doctoraat met proefschrift.

31 29 Grafiek: Evolutie aandeel laaggeschoolde loontrekkende werknemers in Vlaanderen -2007/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Laaggeschoold 35% 34% 33% 33% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2010, NACE_2008=55 of 56 In 2010 is het aandeel laaggeschoolde loontrekkende werknemers in de horecasector in Vlaanderen met twee procentpunten gedaald sinds Uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector per opleidingsniveau Tabel: Gemiddelde maandelijkse uitstroom uit werkloosheid naar werk in de horecasector en alle sectoren in Vlaanderen per opleidingsniveau Horecasector Alle sectoren n % n % Kwartaal 2010-I Laaggeschoold % % Middengeschoold % % Hooggeschoold % % Kwartaal 2010-II Laaggeschoold % % Middengeschoold % % Hooggeschoold 94 10% % Kwartaal 2010-III Laaggeschoold % % Middengeschoold % % Hooggeschoold % % Kwartaal 2010-IV Laaggeschoold % % Middengeschoold % % Hooggeschoold % % Bron: Departement WSE In het vierde kwartaal van 2010 stroomden 786 werklozen uit naar werk in de horecasector in Vlaanderen. 42% hiervan is laaggeschoold. Gemiddeld stromen er uit de werkloosheid verhoudingsgewijs meer laaggeschoolden naar werk in de horecasector (bv. 42% vierde kwartaal 2010 horeca t.o.v. 37% vierde kwartaal 2010 alle sectoren).

32 IBO per opleidingsniveau Tabel: IBO s in de horecasector in Vlaanderen per opleidingsniveau Horeca Alle sectoren n % n % Totaal aantal IBO s % % Studieniveau Lager onderwijs + 1 ste graad secundair % % 2 de graad secundair % % 3 de + 4 de graad secundair % % Professionele bachelor 28 4% % Academische bachelor 8 1% 78 1% Master 20 3% 538 5% Kansengroep Laaggeschoolden % % Bron: VDAB Het studieniveau van de personen die een IBO-opleiding in de horecasector volgden, is eerder laag (54%). Over alle sectoren heen volgden 37% laaggeschoolden een IBO. In de horecasector vertegenwoordigen de laaggeschoolden 54% van de IBO s, dit is zeventien procentpunten meer dan het aandeel ouderen in de IBO s in alle sectoren (37%). 7 De som van lager onderwijs en 1 ste graad secundair onderwijs en 2 de graad secundair bv. voor alle sectoren is Dit ligt iets lager dan de kansengroep laaggeschoolden. Dit verschil ontstaat door kleine verschillen in het tijdstip waarop de kenmerken van de werkzoekende worden bepaald.

33 31 5 Personen met een (arbeids)handicap In dit deel bekijken we de cijfers over het aantal personen met een (arbeids)handicap in de horecasector a.d.h.v.: De hinder in dagelijkse bezigheden, De vormen van ondersteuning die werknemers krijgen bij het werk dat ze doen, Het aantal personen met een arbeidshandicap dat uitstroomt uit de werkloosheid naar werk in de horeca, Het aantal personen met een handicap dat een IBO volgde. Om de diversiteit naar opleidingsniveau in de horeca in kaart te brengen, doen we beroep op cijfers van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, het departement WSE en de VDAB. Meer informatie over deze bronnen vindt u achteraan in dit rapport, in het hoofdstuk toelichting van de bronnen. De Vlaamse Regering definieert personen met een handicap als volgt: Mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt. Tot de categorie van personen met een arbeidshandicap behoren ondermeer de hiernavolgende personen: personen met een handicap, erkend door het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, personen die gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs, personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap, personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt, personen die recht geven op bijkomende kinderbijslag of personen die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag voor hun kind of kinderen ten laste als ouder met een handicap, personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; personen met een attest van arbeidshandicap van een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding aangewezen dienst of arts. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009.

34 32 In de EAK editie 2010 werden twee vragen i.v.m. langdurige gezondheidsproblemen gesteld. 1) Ervaart u in uw dagelijkse bezigheden op het werk of daarbuiten, hinder door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte (al dan niet werkgerelateerd)? Ja: in erge mate Ja: in zekere mate Neen GA 2) Welke van de volgende vormen van ondersteuning krijgt u bij het werk dat u nu doet? (Meerdere antwoorden mogelijk) aanpassing van het soort taken aanpassing van de hoeveelheid werk hulp bij verplaatsing van en naar het werk hulp bij verplaatsing op het werk aangepaste uitrusting hulp van collega s u kunt helemaal geen betaalde arbeid (meer) verrichten Het Departement WSE en de VDAB hanteren onderstaande definitie van werkzoekenden met een arbeidshandicap: Een werkzoekende wordt als arbeidsgehandicapt beschouwd wanneer na een administratief onderzoek, uit attesten of verslagen, blijkt dat hij: ingeschreven is in het huidige VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap); een kwalificatie of getuigschrift heeft uit het buitengewoon onderwijs, of ex-buso of BLOleerling is zonder dat er kwalificaties of getuigschriften behaald zijn; recht heeft op een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming; in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graagd van arbeidsongeschiktheid blijft; recht heeft op bijkomende kinderbijslag of recht heeft op verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap); recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering; een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB erkende dienst of arts; Dit is conform de 7 criteria opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 18 juli 2008.

35 Loontrekkende werknemers met een handicap Hinder in dagelijkse bezigheden Tabel: Aandeel loontrekkende werknemers in alle sectoren in Vlaanderen dat in de dagelijkse bezigheden op het werk of daarbuiten, hinder door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte (al dan niet werkgerelateerd) ervaart Sectie Omschrijving n Geen Ja Nee antwoord Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij % 91% 2% 100% B Winning van delfstoffen 519 0% 100% 0% 100% C Industrie % 94% 2% 100% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht % 96% 2% 100% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering % 90% 2% 100% F Bouwnijverheid % 93% 2% 100% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen % 93% 2% 100% H Vervoer en opslag % 93% 2% 100% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden % 94% 5% 100% J Informatie en communicatie % 94% 4% 100% K Financiële activiteiten en verzekeringen % 94% 2% 100% L Exploitatie van en handel in onroerend goed % 91% 4% 100% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten % 95% 2% 100% N Administratieve en ondersteunende diensten % 90% 3% 100% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen % 93% 2% 100% P Onderwijs % 94% 2% 100% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening % 88% 3% 100% R Kunst, amusement en recreatie % 92% 2% 100% S Overige diensten % 89% 2% 100% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel % 84% 1% 100% U Extraterritoriale organisaties en lichamen % 78% 18% 100% Totaal % 93% 2% 100% Bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten 2010, NACE_2008=55 of 56!Opgelet: de rode percentages moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. De absolute aantallen liggen hier lager dan % van de Vlaamse werknemers in de horecasector geeft aan dat ze hinder ervaren in hun dagelijkse bezigheden (op het werk of daarbuiten), door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte. Dit cijfer ligt lager dan het gemiddelde over alle sectoren (1% t.o.v. 5% gemiddeld).

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2016 46 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2015 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2015 52 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2014 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Arbeidsmarkt en tewerkstelling 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2013

Sectoranalyse Horeca 2013 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2013 Arbeidsmarkt en tewerkstelling 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2015

SECTORANALYSE HORECA 2015 Rapport 2015 106 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2015 Ondernemingen 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Werkzoekendencijfers Februari 2017

Werkzoekendencijfers Februari 2017 Het dashboard WZ Cijfers is vandaag reeds 1 keer bekeken. Werkzoekendencijfers Februari 217 Totaal Aantal Aandeel Verschil met 219.595 1,% - 4,6% Categorie Aantal Aandeel Verschil met WZUA 152.243 69,3%

Nadere informatie

Werkzoekendencijfers Maart 2017

Werkzoekendencijfers Maart 2017 Het dashboard WZ Cijfers is vandaag reeds 3 keer bekeken. Werkzoekendencijfers Maart 217 Totaal Aantal Aandeel Verschil met 213.56 1,% - 5,2% Categorie Aantal Aandeel Verschil met WZUA 147.855 69,3% -

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

NOTA. Arbeidsmarktrapport SAMENVATTING. Pijler leren en werken

NOTA. Arbeidsmarktrapport SAMENVATTING. Pijler leren en werken NOTA Arbeidsmarktrapport AAN : Streekplatform Kempen AUTEUR : Kim Nevelsteen DATUM : 2 oktober 2017 BETREFT : Analyse van de Kempense arbeidsmarkt SAMENVATTING Het aantal werkkrachten in de regio is groeiende.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016 DECEMBER 2016 01/12/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca blijft positief, maar zwakt af. Dit is een gevolg van een dalende omzet bij de logies. Ook het prijsverloop in de horeca

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2016

SECTORANALYSE HORECA 2016 Rapport 2016 130 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2016 Ondernemingen 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG ECONOMISCH 215.3RAPPORT KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG VOORWOORD Eind november 215 telt 31.8 niet-werkende werkzoekenden, een daling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon?

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? (www.statbel.fgov.be) 2.1. en 2.2.: Weinig mensen verdienen hetzelfde loon / Zoveel deelmarkten op de arbeidsmarkt (p. 81 e.v.) Netto belastbare inkomens, bedragen in

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN Inleiding Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) tot uitbreiding van

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Werkloosheidscijfers Allochtonen Het "Maandverslag Arbeidsmarkt" van de V l a a m- se Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS Synthese De sector van de elektriciens telde in het tweede kwartaal van 2010 15.171 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Standaard-cv Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Hoe moet je dit formulier invullen? Om een vlotte en correcte behandeling van je dossier toe te laten, verzoeken we je om dit formulier volledig

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2013. Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit

Sectoranalyse Horeca 2013. Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit Sectoranalyse Horeca 2013 Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea,

Nadere informatie

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 JUNI 2015 BAROMETER Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 Uit een nieuwe arbeidsmarktanalyse van het Steunpunt WSE blijkt dat Vlaanderen slechts matig scoort in vergelijking met de EU-regio

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie