De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012

2 INHOUD Blz 1. Bevolking Totale bevolking Doorstromingscoëfficiënt Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische positie 3 2. Loontrekkende werkgelegenheid Algemeen Sectoraal Hoofdsectoren Limburgse sectoren 6 3. Werkloosheid Niet-werkende werkzoekenden Werkloosheidsgraad 8 Statistische bijlage 9-1-

3 1. Bevolking 1.1 Totale bevolking Op 1 januari 2010 telt de provincie Limburg inwoners, onder wie of 37,2% 50- plussers (figuur 1 en tabel 1). Dit betekent dat nagenoeg 4 op de 10 Limburgers 50 jaar of ouder zijn. In Vlaanderen en België bedraagt dit aandeel van de 50-plussers begin 2010 respectievelijk 37,9% ( van inwoners) en 36,4% ( van ). Twee jaar eerder bedroeg dit ouderenaandeel in Limburg 35,9%, in Vlaanderen 37,1% en in België 35,9%, waarmee de vergrijzing overal in het land toeneemt maar in Limburg forser dan elders. Figuur 1: %-aandeel van de 50-plussers in de totale bevolking Tabel 1: Leeftijdsopbouw van de totale bevolking Absolute leeftijdsopbouw 1/01/2008 1/01/ Totaal Totaal LIMBURG VLAANDEREN BELGIE Procentuele leeftijdsopbouw 1/01/2008 1/01/ Totaal Totaal LIMBURG 15,7 12,2 36,3 35,9 100,0 15,6 11,9 35,3 37,2 100,0 VLAANDEREN 16,1 11,8 35,0 37,1 100,0 16,1 11,7 34,3 37,9 100,0 BELGIE 16,9 12,1 35,1 35,9 100,0 16,9 12,1 34,6 36,4 100,0 Bron : FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking : ERSV-Limburg 1.2 Doorstromingscoëfficiënt De structuur van de bevolking is van belang voor het aanbod en de vervanging van arbeidskrachten. De doorstromingscoëfficiënt (figuur 2) geeft belangrijke aanwijzingen over de mate waarin uittreders uit de arbeidsmarkt vervangen kunnen worden door intredende starters. De doorstromingscoëfficiënt is de verhouding van de bevolking jaar ten opzichte van de bevolking jaar. Deze indicator houdt wel enkel rekening met de leeftijd en zegt niets over de bereidheid om te werken en de competenties van de in- en uittreders. -2-

4 Figuur 2 : Doorstromingscoëfficiënt op basis van waarnemingen en prognose (telkens op 1 januari berekening van de bevolking van 15-24j. in % van de bevolking 55-64j) Op 01/01/2010 heeft Limburg een doorstromingscoëfficiënt van 93,1% (Vlaanderen: 94,4% en België: 99,2%). Dat wil zeggen dat in Limburg per 100 personen die in de leeftijdsklasse van de laatste fase van hun carrière zitten, er nog 93 personen klaarstaan om hun plaats in het arbeidsleven in te nemen. Vanuit demografisch oogpunt is de vervanging op de arbeidsmarkt in Limburg dus niet meer gegarandeerd. Op 01/01/2008 bedroeg deze indicator in Limburg nog 99,6% (Vlaanderen: 96,8% en België: 102,1%). De laatste jaren is de doorstromingscoëfficiënt overal gedaald tot onder de 100%. Hierdoor is de vervanging op de arbeidsmarkt nergens meer verzekerd. Op basis van de bevolkingsvooruitzichten zal in de nabije toekomst deze doorstromingscoëfficiënt alom en bij uitstek in Limburg zeer snel blijven dalen. 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische positie In 2009 (figuur 3 en tabel 2) bedraagt de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) gemiddeld in Limburg personen (Vlaanderen: , België: ), waarvan er of 30,0% 50 jaar of ouder zijn (Vlaanderen: 29,8% of , België: 29,0% of ). 3 op de 10 Limburgers op arbeidsleeftijd zijn aldus 50-plussers. Uit de opsplitsing naar socio- economische Figuur 3 : %-aandeel van de ouderen (50-64 jaar) in de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) in 2009 (jaargemiddelden) -3-

5 positie blijkt dat van de werkende (loontrekkenden, zelfstandigen, helpers en uitgaande grensarbeid) Limburgers er 23,7% 50 jaar of ouder ( van de ) zijn. Bij de niet-werkende werkzoekenden (nwwz) bedraagt dit ouderenaandeel 23,2% (7.057 van de ) en bij de nietberoepsactieven 43,9% ( van de ). Inzake deze socio-economische positie van haar bevolking op beroepsactieve leeftijd heeft Vlaanderen in 2009 (tabel 2) relatief gezien zowel globaal (65,9% werkenden, 4,9% nwwz en 29,1% niet-beroepsactieven) als bij de ouderen (54,2%, 4,0% en 41,8%) de meest gunstige positie. Limburg heeft betrekkelijk minder werkenden (63,4% globaal en 50,1% bij de ouderen), meer nwwz (5,4% en 4,1%) en meer niet-beroepsactieven (31,3% en 45,7%) dan Vlaanderen. Tabel 2 : Bevolking naar socio-economische positie in 2009 (jaargemiddelde) Beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) Absoluut Procentueel BELGIE ,0 61,2 7,8 31,0 Ouderen (50-64 jaar) Absoluut Procentueel Bevolking Werkzoekend Nietberoepsactief Bevolking Werkzoekend Niet- (15-64 jaar) Werkend (nwwz) (15-64 jaar) Werkend (nwwz) beroepsactief LIMBURG ,0 63,4 5,4 31,3 VLAANDEREN ,0 65,9 4,9 29,1 Bevolking Werkzoekend Nietberoepsactief Bevolking Werkzoekend Niet- (50-64 jaar) Werkend (nwwz) (50-64 jaar) Werkend (nwwz) beroepsactief LIMBURG ,0 50,1 4,1 45,7 VLAANDEREN ,0 54,2 4,0 41,8 BELGIE ,0 51,9 5,7 42,4 Bron : Steunpunt WSE Verwerking: ERSV-Limburg Het aandeel van de werkenden in de bevolking op beroepsactieve leeftijd wordt ook de werkzaamheidsgraad genoemd. Figuur 4 toont duidelijk dat in 2009 de globale werkzaamheidsgraad van Limburg (63,4%) zich situeert tussen Vlaanderen (65,9%) en België (61,2%). Bij de 50-plussers heeft Limburg (50,1%) niet alleen de laagste werkzaamheidsgraad maar is de achterstand t.o.v. Vlaanderen (54,2%) nog groter. Figuur 4 : Werkzaamheidsgraden in 2009 (jaargemiddelden) (de werkenden/bevolking op beroepsactieve leeftijd) -4-

6 2. Loontrekkende werkgelegenheid 2.1 Algemeen Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) werken er in Limburg op 31 december 2009 in totaal personen in loondienst, onder wie of 23,7% 50-plussers (figuur 5 en tabel 3). Aldus zijn gemiddeld ruim 2 op de 10 werknemers in Limburg 50 jaar of ouder. Dit 50-plusaandeel bedraagt eind 2009 in Vlaanderen en België respectievelijk 23,0% ( van werknemers) en 23,8% ( van ). Aangezien twee jaar vroeger dit ouderenaandeel in Limburg met 20,7% nog kleiner was dan in Vlaanderen (20,9%) en België (21,9%), neemt de vergrijzing van het personeelsbestand in Limburg de laatste jaren sneller toe dan elders. Figuur 5 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid 2.2 Sectoraal Hoofdsectoren Uit de tewerkstellingsgegevens per hoofdsector blijkt dat eind december 2009 (tabel 3) in Limburg in de tertiaire sector (24,5% of van de werknemers) het hoogste aandeel van 50- plussers wordt opgetekend en het laagste in de landbouw (20,6% of 318 van de 1.542). Sinds 2007 is het ouderenaandeel het sterkst gestegen in de Limburgse industrie, namelijk van 17,7% tot 21,6% ( van de ). In Vlaanderen en België zien we een nagenoeg gelijkaardig beeld, zij het veelal met iets lagere ouderenpercentages. Tabel 3 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid volgens hoofdsector 31/12/ /12/2009 Evolutie Hoofdsectoren Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België LANDBOUW 20,8 17,1 16,1 20,6 19,6 19,7-0,2 2,6 3,6 INDUSTRIE 17,7 20,2 21,0 21,6 22,4 23,0 4,0 2,3 2,0 BOUWNIJVERHEID 19,5 18,5 18,2 21,6 20,1 20,0 2,1 1,6 1,8 TERTIAIRE SECTOR 21,8 21,3 22,3 24,5 23,3 24,2 2,7 2,1 1,9 TOTAAL 20,7 20,9 21,9 23,7 23,0 23,8 3,0 2,1 1,9 Bron : RSZPPO, RSZ Verwerking : ERSV-Limburg -5-

7 2.2.2 Limburgse sectoren De sector delfstoffen (155 werknemers) buiten beschouwing gelaten, werken er in Limburg op 31/12/2009 relatief gezien het meeste aantal 50-plussers (figuur 6) in de sectoren vervoer, opslag (31,7% of van de werknemers), openbaar best. en defensie, verpl. sociale verzek., onderwijs (31,0% of van de ), chemische producten (30,1% of van de 3.408), overige diensten (30,0% of van de 8.304) en textiel-, kleding- en leernijverheid (27,0% of 350 van de 1.297). Afgerond zijn in deze sectoren in Limburg al 3 op 10 werknemers reeds 50 jaar of ouder. Figuur 6 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg per sector op 31/12/ Werkloosheid 3.1 Niet-werkende werkzoekenden Eind 2011 (tabel 4) zijn er in Limburg plussers of 26,8% van de in totaal nwwz. In Vlaanderen bedraagt dit ouderenaandeel 26,6% of van de nwwz. Bijna 3 op de 10 nwwz in Limburg zijn bijgevolg 50 jaar of ouder. Van deze nwwz ouderen zijn ongeveer 20% arbeidsgehandicapt, 60% langdurig werkloos en 60% laaggeschoold (figuur 7). Tabel 4 : Niet-werkende werkzoekende ouderen ( 50 jaar) op 31/12/2011 Oudere nwwz Totaal nwwz %-aandeel ouderen in totaal nwwz LIMBURG ,5 30,0 26,8 VLAANDEREN ,8 28,5 26,6 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg -6-

8 Figuur 7 : %-aandeel van de arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en laaggeschoolden bij de oudere ( 50 jaar) nwwz op 31/12/2011 Sinds eind 2007 (figuur 8) is het aantal oudere nwwz ( 50jaar) in Limburg gestegen met 11,2%, tegenover een stijging met 9,4% voor het totaal aantal nwwz. In Vlaanderen is stijging bij de nwwz- 50-plussers (+12,4%) en het totaal aantal nwwz (+12,1%) telkens hoger dan in Limburg. Figuur 8 : %-evolutie van de nwwz 31/12/ /12/2011 Niettemin heeft de evolutie tussen 31/12/2007 en 31/12/2011 als resultaat dat in Limburg het aandeel van de ouderen onder de nwwz (figuur 9) is toegenomen met +0,4% tot 26,8% en in Vlaanderen met +0,1% tot 26,6%, waardoor de vergrijzing bij de nwwz in Limburg nu verder gevorderd is dan in Vlaanderen. Figuur 9 : Evolutie van het %-aandeel van de ouderen ( 50 jaar) in het totaal aantal nwwz -7-

9 3.2 Werkloosheidsgraad Figuur 10 toont dat de globale werkloosheidsgraad, of het aandeel van de nwwz in de beroepsbevolking (werkenden + nwwz), op 31 december 2011 in Limburg 7,0% bedraagt, wat 0,4% meer is dan in Vlaanderen (6,6%). In Limburg is de werkloosheidsdruk bij de 50-plussers met 8,0% niet alleen hoger dan voor het totaal aantal nwwz maar is het verschil (0,8%) met Vlaanderen (7,2%) ook iets groter. Figuur 10 : Oudere ( 50 jaar) en totale werkloosheidsgraad op 31/12/2011 (nwwz in % van de beroepsbevolking) -8-

10 Statistische bijlage Loontrekkende werkgelegenheid van de 50-plussers volgens sector op 31 december 2007 Limburg Sectoren (nace 2003) >=50 jaar Totaal %-aandeel >=50 jaar in totaal LANDBOUW ,0 20,4 20,8 INDUSTRIE ,5 14,0 17,7 -Delfstoffen ,0 27,3 37,6 -Electriciteit, gas, water, cokesovens ,4 8,4 21,5 -Voeding, tabak ,9 14,1 17,6 -Textiel, kleding, leer, schoeisel ,9 22,2 21,0 -Hout, papier, druk ,6 15,0 17,9 -Chemie ,9 16,7 28,1 -Rubber, kunststof ,2 14,2 19,0 -Niet-metaalhoudende minerale prod. (bouwmat.) ,0 14,9 20,4 -Metaalverwerking ,5 12,1 15,9 -Transportmiddelen ,4 9,8 13,9 -Meubels en overige industrie, incl. recuperatie ,4 15,1 18,3 BOUWNIJVERHEID ,9 12,6 19,5 TERTIAIRE SECTOR ,6 19,0 21,8 -Handel, reparatie ,4 13,1 16,2 -Horeca ,1 18,5 16,6 -Vervoer, opslag, communicatie ,1 16,6 28,8 -Financiële instellingen ,0 13,4 24,1 -Onroer. goed., verhuur, diensten aan bedrijven ,1 13,1 13,1 -Openbaar bestuur, onderwijs ,9 26,6 29,1 -Gezondheidszorgen en maatsch. dienstverl ,6 19,8 21,3 -Overige diensten ,1 20,1 25,7 TOTAAL ,6 18,5 20,7 Bron : RSZ, RSZPPO; Verwerking : ERSV-Limburg Loontrekkende werkgelegenheid van de 50-plussers volgens sector op 31 december 2009 Limburg Sectoren (nace 2008) >=50 jaar Totaal %-aandeel >=50 jaar in totaal LANDBOUW ,6 19,2 20,6 INDUSTRIE ,4 18,2 21,6 -Delfstoffen ,1 31,6 45,2 -Electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, cokesovens ,7 5,9 18,7 -Water-, afval en afvalwaterbeheer ,3 17,5 23,9 -Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten ,5 19,2 21,8 -Textiel-, kleding- en leernijverheid ,7 29,5 27,0 -Hout- en papierindustrie, drukkerijen ,6 18,5 21,8 -Chemische producten ,8 20,5 30,1 -Farmaceutische grondstoffen en producten ,1 4,3 5,4 -Rubber, kunststof en overige niet-metaalh. minerale prod ,1 18,1 22,3 -Metaalverwerking ,6 16,2 18,3 -Transportmiddelen ,4 15,6 22,6 -Overige industrie en reparatie ,0 18,1 21,8 BOUWNIJVERHEID ,1 15,6 21,6 TERTIAIRE SECTOR ,2 22,0 24,5 -Groot- en detailhandel ,1 15,6 18,3 -Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,9 22,5 19,7 -Vervoer, opslag ,8 19,0 31,7 -Uitgeverijen en audiovisuele bedr., telecomm., informatica ,5 13,4 20,5 -Financiële activiteiten en verzekeringen ,6 14,0 24,4 -Exploitatie van en handel in onroer. goed, diensten aan be ,6 17,4 17,0 -Openbaar best. en defensie, verpl. sociale verzek., onderwi ,1 27,7 31,0 -Menselijke gezondheidszorg ,6 23,6 24,5 -Maatschappelijke dienstverlening ,6 22,3 23,5 -Overige diensten ,5 24,9 30,0 TOTAAL ,6 21,6 23,7 Bron : RSZ, RSZPPO; Verwerking : ERSV-Limburg -9-

11 Loontrekkende werkgelegenheid van de 50-plussers volgens sector op 31 december 2007 Vlaanderen Sectoren (nace 2003) >=50 jaar Totaal %-aandeel >=50 jaar in totaal LANDBOUW ,1 19,6 17,1 INDUSTRIE ,3 16,4 20,2 -Delfstoffen ,0 31,4 31,1 -Electriciteit, gas, water, cokesovens ,2 13,0 26,4 -Voeding, tabak ,9 15,1 18,1 -Textiel, kleding, leer, schoeisel ,7 23,4 23,5 -Hout, papier, druk ,0 14,6 18,4 -Chemie ,9 14,6 20,9 -Rubber, kunststof ,4 15,0 17,6 -Niet-metaalhoudende minerale prod. (bouwmat.) ,1 17,7 21,6 -Metaalverwerking ,5 16,1 19,8 -Transportmiddelen ,1 13,0 19,2 -Meubels en overige industrie, incl. recuperatie ,7 20,5 23,7 BOUWNIJVERHEID ,8 14,0 18,5 TERTIAIRE SECTOR ,0 19,0 21,3 -Handel, reparatie ,9 14,5 16,8 -Horeca ,4 16,9 14,4 -Vervoer, opslag, communicatie ,4 15,1 26,8 -Financiële instellingen ,8 19,5 24,9 -Onroer. goed., verhuur, diensten aan bedrijven ,6 13,1 13,3 -Openbaar bestuur, onderwijs ,7 25,6 29,0 -Gezondheidszorgen en maatsch. dienstverl ,8 20,4 21,6 -Overige diensten ,1 19,4 22,5 TOTAAL ,7 18,7 20,9 Bron : RSZ, RSZPPO; Verwerking : ERSV-Limburg Loontrekkende werkgelegenheid van de 50-plussers volgens sector op 31 december 2009 Vlaanderen Sectoren (nace 2008) >=50 jaar Totaal %-aandeel >=50 jaar in totaal LANDBOUW ,7 21,2 19,6 INDUSTRIE ,5 19,1 22,4 -Delfstoffen ,4 34,4 36,0 -Electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, cokesovens ,9 11,6 24,9 -Water-, afval en afvalwaterbeheer ,7 15,5 24,6 -Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten ,8 18,3 20,5 -Textiel-, kleding- en leernijverheid ,3 26,8 26,5 -Hout- en papierindustrie, drukkerijen ,3 17,0 21,0 -Chemische producten ,9 18,6 24,5 -Farmaceutische grondstoffen en producten ,0 15,0 18,6 -Rubber, kunststof en overige niet-metaalh. minerale prod ,5 18,9 21,8 -Metaalverwerking ,3 19,0 21,8 -Transportmiddelen ,3 15,6 20,5 -Overige industrie en reparatie ,5 22,4 27,3 BOUWNIJVERHEID ,4 16,1 20,1 TERTIAIRE SECTOR ,9 21,3 23,3 -Groot- en detailhandel ,5 16,9 18,8 -Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,8 19,4 16,3 -Vervoer, opslag ,1 18,7 29,9 -Uitgeverijen en audiovisuele bedr., telecomm., informatica ,9 13,0 16,4 -Financiële activiteiten en verzekeringen ,1 20,1 25,3 -Exploitatie van en handel in onroer. goed, diensten aan be ,0 15,9 16,0 -Openbaar best. en defensie, verpl. sociale verzek., onderwi ,0 25,8 29,5 -Menselijke gezondheidszorg ,5 25,0 26,0 -Maatschappelijke dienstverlening ,4 22,2 23,3 -Overige diensten ,4 24,3 28,1 TOTAAL ,6 21,1 23,0 Bron : RSZ, RSZPPO; Verwerking : ERSV-Limburg -10-

12 Loontrekkende werkgelegenheid van de 50-plussers volgens sector op 31 december 2007 België Sectoren (nace 2003) >=50 jaar Totaal %-aandeel >=50 jaar in totaal LANDBOUW ,2 18,7 16,1 INDUSTRIE ,2 17,0 21,0 -Delfstoffen ,5 29,6 26,7 -Electriciteit, gas, water, cokesovens ,6 14,0 26,1 -Voeding, tabak ,3 15,5 17,9 -Textiel, kleding, leer, schoeisel ,6 23,5 23,6 -Hout, papier, druk ,1 15,8 18,8 -Chemie ,8 14,5 19,7 -Rubber, kunststof ,6 16,1 18,1 -Niet-metaalhoudende minerale prod. (bouwmat.) ,2 20,0 22,0 -Metaalverwerking ,1 18,2 22,4 -Transportmiddelen ,3 14,3 20,4 -Meubels en overige industrie, incl. recuperatie ,7 20,2 22,9 BOUWNIJVERHEID ,4 15,6 18,2 TERTIAIRE SECTOR ,9 20,2 22,3 -Handel, reparatie ,5 15,3 17,0 -Horeca ,3 15,7 13,6 -Vervoer, opslag, communicatie ,4 17,7 28,3 -Financiële instellingen ,3 22,9 27,4 -Onroer. goed., verhuur, diensten aan bedrijven ,7 13,5 13,6 -Openbaar bestuur, onderwijs ,7 26,0 29,4 -Gezondheidszorgen en maatsch. dienstverl ,6 21,4 22,2 -Overige diensten ,6 20,7 23,5 TOTAAL ,5 19,9 21,9 Bron : RSZ, RSZPPO; Verwerking : ERSV-Limburg Loontrekkende werkgelegenheid van de 50-plussers volgens sector op 31 december 2009 België Sectoren (nace 2008) >=50 jaar Totaal %-aandeel >=50 jaar in totaal LANDBOUW ,1 20,9 19,7 INDUSTRIE ,1 19,3 23,0 -Delfstoffen ,2 29,2 28,3 -Electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, cokesovens ,9 11,4 24,7 -Water-, afval en afvalwaterbeheer ,4 17,3 23,2 -Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten ,0 18,4 20,0 -Textiel-, kleding- en leernijverheid ,0 26,9 26,4 -Hout- en papierindustrie, drukkerijen ,4 18,5 21,5 -Chemische producten ,2 18,8 24,8 -Farmaceutische grondstoffen en producten ,9 13,8 15,4 -Rubber, kunststof en overige niet-metaalh. minerale prod ,6 20,2 22,2 -Metaalverwerking ,7 21,1 24,2 -Transportmiddelen ,8 17,6 22,0 -Overige industrie en reparatie ,0 21,8 27,6 BOUWNIJVERHEID ,2 17,4 20,0 TERTIAIRE SECTOR ,5 22,4 24,2 -Groot- en detailhandel ,0 17,6 18,8 -Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,6 18,0 15,4 -Vervoer, opslag ,8 21,0 31,2 -Uitgeverijen en audiovisuele bedr., telecomm., informatica ,2 16,7 19,8 -Financiële activiteiten en verzekeringen ,6 23,7 27,9 -Exploitatie van en handel in onroer. goed, diensten aan be ,1 16,8 16,4 -Openbaar best. en defensie, verpl. sociale verzek., onderwi ,7 27,2 30,4 -Menselijke gezondheidszorg ,1 26,2 26,7 -Maatschappelijke dienstverlening ,7 21,5 22,4 -Overige diensten ,3 23,8 27,0 TOTAAL ,3 22,1 23,8 Bron : RSZ, RSZPPO; Verwerking : ERSV-Limburg -11-

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG ECONOMISCH 215.3RAPPORT KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG VOORWOORD Eind november 215 telt 31.8 niet-werkende werkzoekenden, een daling

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw MAART 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Bouwnijverheid 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie DECEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Zorgeconomie 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG

STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG Socio economische analyse van de streek Midden Limburg en haar 8 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JUNI 2010

STREEKFOTO MAASLAND. Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JUNI 2010 STREEKFOTO MAASLAND Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse, vormen

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG STREEKFOTO ZUID-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Zuid-Limburg en haar 14 gemeenten - - JUNI 2012 INLEIDING Dataverzameling en data-analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID LIMBURG

STREEKFOTO ZUID LIMBURG STREEKFOTO ZUID LIMBURG Socio economische analyse van de streek Zuid Limburg en haar 14 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten OKTOBER 2016

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten OKTOBER 2016 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5

Nadere informatie

STREEKFOTO WEST-LIMBURG

STREEKFOTO WEST-LIMBURG STREEKFOTO WEST-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek West-Limburg en haar 8 gemeenten - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van West-Limburg en haar

Nadere informatie

STREEKFOTO NOORD-LIMBURG

STREEKFOTO NOORD-LIMBURG STREEKFOTO NOORD-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Noord-Limburg en haar 9 gemeenten - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van Noord-Limburg en

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5 gemeenten

Nadere informatie

STREEKFOTO WEST-LIMBURG

STREEKFOTO WEST-LIMBURG STREEKFOTO WEST-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek West-Limburg en haar 8 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van West-Limburg en haar

Nadere informatie

STREEKFOTO MIDDEN-LIMBURG

STREEKFOTO MIDDEN-LIMBURG STREEKFOTO MIDDEN-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Midden-Limburg en haar 8 gemeenten - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van Midden-Limburg

Nadere informatie

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Seminarie Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers Sessie 2 Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens & maatschappij Wouter

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2007-2008) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2008-2009) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE / Departement Werk en Sociale Economie) Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data over

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG STREEKFOTO ZUID-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Zuid-Limburg en haar 14 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van Zuid-Limburg en haar

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG STREEKFOTO ZUID-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Zuid-Limburg en haar 14 gemeenten - - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van Zuid-Limburg en

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De data over de arbeidsmarkt zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven worden

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN. Joël BIJNENS Freddy KYNDT Hilde VANHEUSDEN Luc GHYS Peter RENTMEESTERS Rik NELLES

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN. Joël BIJNENS Freddy KYNDT Hilde VANHEUSDEN Luc GHYS Peter RENTMEESTERS Rik NELLES SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN Joël BIJNENS Freddy KYNDT Hilde VANHEUSDEN Luc GHYS Peter RENTMEESTERS Rik NELLES GOM-LIMBURG OKTOBER 2005 INLEIDING Voortvloeiend uit het kerntakendebat

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN SEPTEMBER 2015 Socio-economische analyse 1 POM-ERSV Limburg Socio-economische analyse 2 POM-ERSV Limburg Voorwoord Wist u dat meer dan de helft van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN FEBRUARI 2014 Socio-economische analyse -1- POM-ERSV Limburg Socio-economische analyse -2- POM-ERSV Limburg VOORWOORD De financiële crisis die in

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Sociaaleconomische analyse van Limburg en haar 5 streken

Sociaaleconomische analyse van Limburg en haar 5 streken Sociaaleconomische analyse van Limburg en haar 5 streken Augustus 2017 INLEIDING Dataverzameling en data-analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse, vormen de basis voor strategische planning.

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw.

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. 2.1. Omschrijving Voornamelijk kwantitatieve beschrijving van de sector aan de hand van RSZcijfers. Voor de afbakening van de sectoren en de opdeling in subsectoren

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011.

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. RESOC LIMBURG Streek Noord- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. VDAB Studiedienst Januari 2010 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 1 820.272 personen. Het Federaal

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Baisier, L. (2004).. Brussel: SERV STV Innovatie & Arbeid. Vandaag is een op de vijf werknemers in de Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar,

Nadere informatie

Noord-Limburg , , ,2

Noord-Limburg , , ,2 Tabel : Evolutie toeristische aankomsten (bezoekers) 3-7 Toerisme Het aantal personen dat bij alle commer ciële logiesinrichtingen tegen betaling verbleven heeft, levert voor het verblijfstoerisme twee

Nadere informatie

1. Algemene situering

1. Algemene situering PROFIEL VAN DE REGIONALE SOCIAAL-ECONOMISCHE OVERLEGCOMITES RESOC S 2009 1. Algemene situering AFBAKENING VAN DE REGIO S De diverse RESOC s zijn onderling sterk verschillend in omvang en samenstelling.

Nadere informatie

Gemeentefoto. De Panne

Gemeentefoto. De Panne DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in De Panne in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers De Vlaamse sectorconvenants in cijfers In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden die er sinds kort zijn om statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de Limburgse streken en gemeenten FEBRUARI 2010

Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de Limburgse streken en gemeenten FEBRUARI 2010 Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de se streken en gemeenten FEBRUARI 21 POM ERSV, Kunstlaan 18, 35 Hasselt, www.ersvlimburg.be 1 De binnenlandse werkgelegenheid heeft betrekking op de arbeid

Nadere informatie

RESOC ZUID-OOST-VLAANDEREN DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012.

RESOC ZUID-OOST-VLAANDEREN DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. RESOC ZUID-OOST-VLAANDEREN DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. VDAB Studiedienst 2011 0 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in de regio Zuid-Oost-

Nadere informatie

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Statistieken Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Vanderbiesen, W. (2006). Sectorrapport: metaal. Een analyse van de RSZ-tewerkstelling op basis van de paritaire comités

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2016 46 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2015 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT JANUARI 2009 INHOUD Blz INLEIDING 3 A. MENSELIJK POTENTIEEL 4 A.1. ARBEIDSMARKTAANBOD 4 Doorstromingscoëfficiënt 4 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Gemeentefoto. Oudenaarde

Gemeentefoto. Oudenaarde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Oudenaarde in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

MIP2, op Jacht naar Eco-Innovatiekracht

MIP2, op Jacht naar Eco-Innovatiekracht MIP2, op Jacht naar Eco-Innovatiekracht Liesbet Goovaerts Katrijn Alaerts Themagroepvergaderingen MIP2 Antwerpen Globale opzet Eco-innovatieve sectoren in Vlaanderen? antwoord op twee vragen: 1. succesfactoren

Nadere informatie

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sociaal Interventiefonds - Hulp bij Het Sociaal Interventiefonds

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek CRB workshop 17 september 2013 Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek Koen Hendrickx Federaal Planbureau Overzicht 1. Data en methodologie 2. Demografie en activiteitsgraden 3. Impact

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening Definities

Vlaamse Arbeidsrekening Definities Vlaamse Arbeidsrekening Definities www.steunpuntwse.be / www.werk.be (laatste update: mei 2011) Een uitgebreide beschrijving van het concept van de Vlaamse Arbeidsrekening en de gehanteerde methodologie

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening Logboek

Vlaamse Arbeidsrekening Logboek Vlaamse Arbeidsrekening Logboek (laatste update: mei 2011) Update VAR-tabellen jobs 2007: conversie naar de nieuwe Nace Rev. 2 nomenclatuur (mei 2011) De gepubliceerde Vlaamse Arbeidsrekening-tabellen

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016 WERK.FOCUS 17 juni 216 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni 216 In het kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

Diagnose van de Vlaamse Arbeidsmarkt

Diagnose van de Vlaamse Arbeidsmarkt WSE Arbeidsmarktcongres 2013 Diagnose van de Vlaamse Arbeidsmarkt Luc Sels Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 1 Tijden van onzekerheid Procentuele kwartaal- en jaargroei van het BBP België en

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2015 52 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2014 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie