Instituut voor de nationale rekeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor de nationale rekeningen"

Transcriptie

1 Instituut voor de nationale rekeningen Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in Vlaanderen Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, 17 februari 2015, de volledige regionale rekeningen voor de periode en gedeeltelijke voorlopige rekeningen voor De resultaten zijn coherent met de nationale rekeningen gepubliceerd in september Brussels Hoofdstedelijk Gewest Na een groeivertraging in 2011, kromp de Brusselse economische activiteit in 2012 met 2,0 %. De beloning van werknemers steeg met 2,8 %, wat minder was dan in Het aandeel van de loonmassa in de toegevoegde waarde tegen lopende prijzen nam er verder toe (van 59,1 % in 2011 naar 60,8 % in 2012), aangezien deze laatste eveneens lichtjes kromp (-0,1 %). Het aantal werkzame personen in Brussel daalde lichtjes (-0,2 %) en kwam volledig op rekening van het aantal loontrekkenden (-0,7 %) bij een stijging van de zelfstandige werkgelegenheid met 3,6 %. De bruto-investeringen in vaste activa namen toe met 2,5 %, wat ook een duidelijke groeivertraging inhield t.o.v (+4,4 %). De krimp van de Brusselse economische activiteit manifesteerde zich in de privésector. Dit was het meest uitgesproken bij de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening, productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht en administratieve en ondersteunende diensten. Samen trokken ze de groei met 2,89 %punt naar beneden. Bedrijfstakken met de grootste positieve bijdrage tot de groei waren de "financiële activiteiten en verzekeringen" (+0,56 %punt), de vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten (+0,39 %punt) en de bouwnijverheid (+0,26 %punt). De daling van het aantal loontrekkenden ( personen) situeerde zich vooral bij de administratieve en ondersteunende diensten, de metaal- en metaalverwerkende nijverheid, de groot- en detailhandel, reparatie van auto s en motorfietsen, openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen en financiële activiteiten en verzekeringen, waar samen loontrekkenden hun job verloren. De grootste stijgingen deden zich voor bij het onderwijs, de vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten en informatiediensten en dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, samen goed voor loontrekkenden meer. De bedrijfstak zakelijke dienstverlening, meer specifiek de adviesbureaus m.b.t. bedrijfsvoering en beheer, leverde, net zoals in voorgaande jaren, de grootste bijdrage tot de groei van de zelfstandige werkgelegenheid (3,35 %punt). In Brussel bleef het aantal zelfstandigen binnen deze bedrijfstak verder sterk toenemen en maakt er ondertussen iets meer dan 56 % uit van het totaal aantal zelfstandigen. Ook de bouwnijverheid leverde opnieuw een significante bijdrage (0,69 %punt) tot de toename van het aantal zelfstandigen in Brussel. In 2012 in Brussel hadden de bedrijfstakken openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen, vervaardiging van transportmiddelen, gezondheidszorg en financiële activiteiten en verzekeringen een positieve bijdrage van minstens 0,6 %punt tot de groei van de investeringen. De totale groei van de investeringen in Brussel werd echter naar beneden getrokken door vooral de bedrijfstakken administratieve en ondersteunende diensten, productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht en vervoer en opslag. Dit zijn bedrijfstakken waar ook de toegevoegde waarde, zowel tegen lopende prijzen als in volume, daalde. Het primair inkomen van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg in ,5 mld. (+1,0 % t.o. 2011) en het beschikbaar inkomen 19,9 mld. (+1,2 % t.o. 2011).

2 2 Per inwoner kwam dit neer op een primair inkomen van of 89,4 % van het nationale gemiddelde en een beschikbaar inkomen van of 91,5 % van het nationale gemiddelde. T.o.v was dit een lichte daling voor beide maatstaven die mede veroorzaakt werd door de groei van de gemiddelde bevolking in Brussel (1,6 %), die hoger lag dan die van het totaal primair en totaal beschikbaar inkomen. Op basis van de eerste voorlopige ramingen vertoonde de Brusselse economische activiteit in 2013 een licht herstel met een economische groei van 0,5 %. De bruto toegevoegde waarde tegen lopende prijzen nam toe met 2 %. Het aantal werkzame personen in Brussel steeg opnieuw lichtjes (0,1 %) en kwam volledig op rekening van het aantal zelfstandigen (2,1 %, wat wel lager was dan in 2012). De loontrekkende werkgelegenheid daalde met 0,1 %. Het herstel van de Brusselse economische activiteit manifesteerde zich vooral in de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen. De bijdrage van de totale privésector bleef echter wel licht negatief. In heel wat bedrijfstakken daalde het aantal loontrekkenden. Dit was het meest uitgesproken bij de financiële activiteiten en verzekeringen" ( personen). De loontrekkende werkgelegenheid nam het sterkst toe bij de administratieve en ondersteunende activiteiten (1 100 personen) en het onderwijs (900 personen). De bouwnijverheid leverde de grootste bijdrage tot de groei van het aantal zelfstandigen. Net zoals in voorgaande jaren was ook de bijdrage van de bedrijfstak zakelijke dienstverlening niet onbelangrijk, maar die was beduidend kleiner dan in Vlaams Gewest In 2012 groeide de Vlaamse economie met 0,8 %, wat aanzienlijk minder was dan in 2011 (2,8 %). De werkgelegenheid trok eveneens verder aan (0,5 %), zij het ook in mindere mate dan in Het aantal zelfstandigen in Vlaanderen steeg met 0,8 % en de loontrekkende werkgelegenheid met 0,4 %. De beloning van werknemers nam toe met 3,9 %, iets meer dan de toegevoegde waarde tegen lopende prijzen (3,0 %). Hierdoor steeg het aandeel van de loonmassa in de toegevoegde waarde lichtjes tot 55,2 %. De investeringen in vaste activa namen toe met 2,0 %. Voor elk van de beschouwde variabelen werd Vlaanderen in 2012 geconfronteerd met een groeivertraging. De economische activiteit in de privésector in Vlaanderen was verantwoordelijk voor 0,59 %punt van de totale Vlaamse economische groei. Geen enkele bedrijfstak sprong er echt uit, in positieve noch negatieve zin. De best presterende bedrijfstakken - financiële activiteiten en verzekeringen, de voedingsnijverheid, de gezondheidszorg en exploitatie van en handel in onroerend goed - waren samen goed voor een bijdrage van 1 %punt tot de totale economische groei. De zwakst presterende bedrijfstakken - groot- en detailhandel, reparatie van auto s en motorfietsen, productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, zakelijke dienstverlening en administratieve en ondersteunende diensten - remden samen de groei af met 1,03 %punt. Het aantal werknemers nam toe met personen. Het grootste deel hiervan werd geregistreerd bij de maatschappelijke dienstverlening (4 450 personen), de vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten (3 750 personen) en de groot- en detailhandel, reparatie van auto s en motorfietsen (3 350 personen). Ook in de gezondheidszorg konden personen extra aan de slag. In de metaal- en metaalverwerkende nijverheid daalde het aantal loontrekkenden het meest ( personen). De stijging van het aantal zelfstandigen (3 500 personen) kwam voor een groot deel tot stand bij de zakelijke dienstverlening (4 900 personen). Bij de handel ( personen) en de landbouw ( personen) daarentegen nam de zelfstandige werkgelegenheid verder af. In Vlaanderen leverden de bedrijfstakken exploitatie van en handel in onroerend goed (1,68 %punt) - waarvan 1,36 %punt afkomstig was van de investeringen in woongebouwen door de gezinnen -, de gezondheidszorg (0,48 %punt) en de vervaardiging van transportmiddelen" (0,41 %punt) de grootste bijdrage tot de groei van de investeringen. De bedrijfstakken administratieve en ondersteunende activiteiten, de bouwnijverheid en vervoer en opslag samen trokken de groei met 1,85 %punt naar beneden.

3 3 Het primair inkomen van de inwoners van het Vlaams Gewest bedroeg in ,6 mld. (+2,2 % t.o. 2011) en het beschikbaar inkomen 128,2 mld.( +2,1 % t.o. 2011). Per inwoner kwam dit neer op een primair inkomen van of 108,8 % van het nationale gemiddelde en een beschikbaar inkomen van of 106,4 % van het nationale gemiddelde. De eerste voorlopige ramingen voor 2013 wijzen voor Vlaanderen op een verdere vertraging van de economische groei (0,3 %). Ook in lopende prijzen was er een duidelijke vertraging van de groei van de bruto toegevoegde waarde. De binnenlandse werkgelegenheid daalde zelfs (-0,3 %). Het aantal loontrekkenden daalde met 0,5 %, maar het aantal zelfstandigen nam wel verder toe (+0,6 %), zij het in iets mindere mate dan in In de privésector viel de economische groei nagenoeg stil. De grootste positieve bijdragen kwamen van de zakelijke dienstverlening en de farmacie (samen goed voor 0,33 %punt van de groei), maar werden volledig teniet gedaan door de daling van de toegevoegde waarde in volume in vooral de bedrijfstakken vervoer en opslag en de bouwnijverheid (samen goed voor een bijdrage van -0,39 %punt). Enkel in de maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs konden telkens meer dan 2000 loontrekkenden extra aan de slag. Dit werd echter volledig teniet gedaan door dalingen in heel wat bedrijfstakken met als uitschieters de bouwnijverheid ( personen) en vervoer en opslag ( personen). In de gehele industrie verloren bijna personen hun job. In aantal nam de zelfstandige werkgelegenheid opnieuw het meest toe bij de zakelijke dienstverlening ( personen) en daalde vooral bij de landbouw en de handel. Waals Gewest In 2012 kromp de economische activiteit in Wallonië met 0,2 %. De groei van de totale werkgelegenheid vertraagde tot 0,2 %, t.o. 1,6 % in Het aantal loontrekkenden bleef quasi op hetzelfde niveau als in 2011, tegen nog een groei van 1,6 % in De zelfstandige werkgelegenheid steeg met 1,3 %, tegen 1,5 % in De loonmassa nam toe met 3,1 %, wat minder was dan in 2011, bij een groei van de bruto toegevoegde waarde tegen lopende prijzen van 1,4 %. Hierdoor nam ook in Wallonië het aandeel van de beloning van de werknemers in de toegevoegde waarde verder toe (van 57,4 % in 2011 tot 58,4 % in 2012). De bruto-investeringen in vaste activa namen toe met 2,2 %, een stuk minder dan in Ook voor Wallonië was 2012 een jaar van minder goede prestaties in de beschouwde sleutelvariabelen. De krimp van de Waalse economische activiteit kan volledig toegewezen worden aan de privésector en dan bij uitstek aan de bedrijfstakken groot- en detailhandel, reparatie van auto s en motorfietsen, de zakelijke dienstverlening en de productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, die samen de Waalse groei met iets meer dan 1 %punt naar beneden trokken. Enkel de gezondheidszorg kon een noemenswaardige groeibijdrage optekenen (0,27 %punt). De overheidssector was er goed voor een bijdrage van 0,32 %punt. De totale loontrekkende werkgelegenheid veranderde nauwelijks (-400 personen). De grootste dalingen deden zich voor bij vervoer en opslag ( personen), administratieve en ondersteunende diensten ( personen), onderwijs ( personen) en de metaal- en metaalverwerkende nijverheid ( personen). Bij de "maatschappelijke dienstverlening" konden personen extra aan de slag en bij gezondheidszorg personen. Bewegingen in de andere bedrijfstakken waren telkens geringer. Het aantal zelfstandigen steeg het meest in de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening ( personen) en de bouwnijverheid (+500 personen). De daling van de zelfstandige werkgelegenheid in de handel (-850 personen) en de landbouw (-200 personen) zette zich verder door. De toename van de investeringen werd vooral ondersteund door de bijdragen van de bedrijfstakken "openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen (1,17 %punt), vervoer en opslag" (1,10 %punt), de gezondheidszorg (0,79 %punt) en de farmaceutische nijverheid (0,48 %punt). De groei werd naar beneden getrokken door de daling van de investeringen bij de exploitatie van en handel in onroerend goed (-0,64 %punt) de investeringen in woongebouwen door gezinnen tekenden zelfs een negatieve bijdrage op van -1,19 %punt, de handel (-0,62 %punt) en de financiële activiteiten en verzekeringen (-0,33 %punt).

4 4 Het primair inkomen van de inwoners van het Waals Gewest bedroeg in ,4 mld. (+1,8 % t.o. 2011) en het beschikbaar inkomen 61,3 mld. (+2,0 % t.o. 2011). Per inwoner kwam dit neer op een primair inkomen van of 87,6 % van het nationale gemiddelde en een beschikbaar inkomen van of 91,1 % van het nationale gemiddelde. Op basis van de eerste voorlopige ramingen vertoonde de Waalse economie in 2013 een licht herstel (+0,5 %). De totale werkgelegenheid daalde wel (-0,3 %) en was volledig toe te schrijven aan het aantal loontrekkenden (-0,7 %). Het aantal zelfstandigen steeg met 1,2 %. De bedrijfstak zakelijke dienstverlening droeg het meest bij (+0,35 %punt) tot de economische groei van Wallonië in De overheidssector was goed voor 0,22 %punt van de groei. De totale loontrekkende werkgelegenheid daalde met personen. In de industrie verloren personen hun job, waarvan in de metaal- en metaalverwerkende nijverheid. Ook in de bouwnijverheid ( personen), de handel ( personen) en openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen ( personen) gingen heel wat jobs teloor. In het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening konden er telkens zo n personen extra aan de slag. Het aantal zelfstandigen nam verder toe in vooral de zakelijke dienstverlening en in mindere mate in de gezondheidszorg en de bouwnijverheid. De tabel op de volgende pagina bevat de sleutelvariabelen uit de regionale rekeningen voor de drie recentste jaren. Technische nota Data 2013 De cijfers over 2013 hebben een voorlopig karakter en moeten met de nodige omzichtigheid worden behandeld. Versie van het RSZ-vestigingenbestand Voor de raming van het laatste jaar, in casu 2013, werd gebruik gemaakt van het RSZ-vestigingenbestand van het jaar 2013, m.u.v. de SUT-bedrijfstakken "opslag en vervoersondersteunende activiteiten", "openbaar bestuur, m.u.v. defensie en verplichte sociale verzekeringen" en "onderwijs" binnen de overheidssector, waarvoor de structuur van 2012 overgenomen werd. Herziening van de cijfers van alle variabelen vanaf datajaar 2003 (voor de toegevoegde waarde vanaf 2009) In de september 2014-versie van de nationale rekeningen, waarmee de huidige regionale rekeningen compatibel zijn, werd overgestapt van het ESR 1995 naar het ESR 2010 waardoor alle reeksen gewijzigd werden. Structuureffect van revisies in de nationale cijfers De regionale rekeningen zijn coherent met de september 2014-versie van de nationale rekeningen. Wijzigingen in de nationale cijfers t.o. vroegere versies hebben een verschillend impact per gewest doordat de bedrijfstakken een verschillend gewicht hebben in het totaal per gewest (= structuureffect). Aanwezigheid van de bedrijfstak "vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten" in Brussel In Brussel is er een onderneming die eigenaar is van de aangekochte en verkochte goederen, maar die de verwerking van de grondstoffen in maakloonwerk laat uitvoeren door een in een ander arrondissement gevestigde onderneming van dezelfde groep. Bedrijfstak zakelijke dienstverlening Deze verkorte term verwijst naar de bedrijfstak rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen in ESR-termen.

5 5 SLEUTELVARIABELEN VAN DE REGIONALE REKENINGEN In absolute cijfers ( miljoen of aantal personen) Aandeel van elk gewest in het Rijk (%) Veranderingspercentages t.o.v. het vorige jaar (v) Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,8 Vlaams Gewest ,3 58,2 4,6 3,0 1,8 Waals Gewest ,4 23,6 2,7 1,4 2,0 Extraregionaal gebied 242,0 0,1 3,7 7,0 3,9 Het Rijk ,5 100,0 4,0 2,0 1,9 18,1 4,0-0,1 2,0 Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, in volume - referentiejaar 2012 (volgens werkplaats) - Economische groei Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,8 Vlaams Gewest ,3 58,2 2,8 0,8 0,3 Waals Gewest ,4 23,6 0,5-0,2 0,5 Extraregionaal gebied 242,0 0,1-2,0 4,7-2,3 Het Rijk ,5 100,0 1,9 0,0 0,4 Aantal loontrekkenden (volgens werkplaats) 18,1 1,2-2,0 0,5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,1 1,6-0,7-0,1 Vlaams Gewest ,3 1,3 0,4-0,5 Waals Gewest ,5 1,6 0,0-0,7 Extraregionaal gebied ,1-3,5 0,3-2,7 Het Rijk ,0 1,4 0,1-0,5 Aantal zelfstandigen (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,8 2,9 3,6 2,1 Vlaams Gewest ,0 1,0 0,8 0,6 Waals Gewest ,2 1,5 1,3 1,2 Het Rijk ,0 1,3 1,2 0,9 Beloning van werknemers (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest , 4 Vlaams Gewest ,0 56,4 4,3 3,9 n.b. Waals Gewest ,2 24,2 5,0 3,1 n.b. Extraregionaal gebied 217,9 0,1 3,6 6,9 n.b. Het Rijk ,5 100,0 4,5 3,5 n.b. Bruto-investeringen in vaste activa (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,1 19,3 4,5 2,8 n.b. Vlaams Gewest ,7 62,7 7,3 2,0 n.b. Waals Gewest ,8 24,0 8,0 2,2 n.b. Extraregionaal gebied 28,4 0,0 3,1-22,8 n.b. Het Rijk ,0 100,0 7,1 2,1 n.b. Primair inkomen van de huishoudens (volgens woonplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,2 13,3 4,4 2,5 n.b. Vlaams Gewest ,7 62,6 3,1 2,2 n.b. Waals Gewest ,2 28,1 2,9 1,8 n.b. Extraregionaal gebied 101,2 0,0 4,5 4,4 n.b. Het Rijk ,3 100,0 3,0 2,0 n.b. Beschikbaar inkomen van de huishoudens (volgens woonplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,7 9,3 2,7 1,0 n.b. Vlaams Gewest ,7 61,2 2,3 2,1 n.b. Waals Gewest ,6 29,3 2,0 2,0 n.b. Extraregionaal gebied 97,5 0,0 4,4 4,1 n.b. Het Rijk ,4 100,0 2,2 2,0 n.b. Gemiddelde bevolking 9,5 1,9 1,2 n.b. Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,4 2,2 1,6 1,1 Vlaams Gewest ,5 0,8 0,6 0,5 Waals Gewest ,1 0,7 0,5 0,4 Extraregionaal gebied Het Rijk ,0 0,9 0,7 0,5 Bron: INR

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak, de finale consumptieve bestedingen per

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2007-2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende het arbeidsvolume en de inkomensrekeningen van de huishoudens voor

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse aanbod en gebruikstabellen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

: Gemiddelde jaarlijkse groei arbeidsvolume hoger in Vlaanderen en Wallonië dan in Brussel

: Gemiddelde jaarlijkse groei arbeidsvolume hoger in Vlaanderen en Wallonië dan in Brussel Instituut voor de Nationale Rekeningen 2018-04-20 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie -: Gemiddelde jaarlijkse groei arbeidsvolume hoger in en dan in In de periode - nam het arbeidsvolume gemiddeld

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2016 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Over het hele jaar 2015

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van Over het hele jaar 2017 neemt het bbp met 1,7 % toe

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van Over het hele jaar 2017 neemt het bbp met 1,7 % toe Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 2018-04-27 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2018 Over het hele jaar 2017

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Derde kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Derde kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 - Derde kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-069 15 november 2011 9.30 uur Economische groei valt terug Economie 1,1 procent gegroeid op jaarbasis in derde kwartaal Kwartaal op kwartaal 0,3 procent

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

De economische groei bedroeg 0,2 % in het eerste kwartaal van Over het hele jaar 2018 nam het bbp met 1,4 % toe

De economische groei bedroeg 0,2 % in het eerste kwartaal van Over het hele jaar 2018 nam het bbp met 1,4 % toe Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 2019-04-29 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedroeg 0,2 % in het eerste kwartaal van 2019 Over het hele jaar 2018

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2017 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Over het hele jaar 2016

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Economie en ondernemen

Economie en ondernemen Economie en ondernemen SAMENVATTING 42.156 BBP per inwoner, groeiend 19.155,8 miljoen euro BBP arr. Turnhout, groeiend 44% van de groei is toe te schrijven aan industrie Sterkste economische sectoren m.b.t.

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Kapitaalgoederenvoorraad en investeringen Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Kapitaalgoederenvoorraad en investeringen Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Kapitaalgoederenvoorraad en investeringen 1970-2001 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016 217-1-23 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 216 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN

NATIONALE REKENINGEN NATIONALE REKENINGEN Kwartaalaggregaten 2003 - I Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Bijlage - Tabellen. Ongevallen op de arbeidsplaats ,9% ,7% 1,9% Ongevallen op de arbeidsweg ,1% 23.

Bijlage - Tabellen. Ongevallen op de arbeidsplaats ,9% ,7% 1,9% Ongevallen op de arbeidsweg ,1% 23. Bijlage - Tabellen Tabel 1 : Vergelijking van de verdeling in absolute en relatieve frequentie van de verkeersongevallen naar de plaats van het ongeval met het geheel van de ongevallen 2008 % van de Ongevallen

Nadere informatie

Orderboekje historisch gezien op vrij hoog niveau

Orderboekje historisch gezien op vrij hoog niveau jun-11 sep-11 dec-11 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 Perscontact Frederik Bronckaerts

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral opwaartse bijstelling overheidsconsumptie. Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral opwaartse bijstelling overheidsconsumptie. Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-144 21 december 2005 9.30 uur Groei economie derde kwartaal 2005 hoger dan eerder geraamd De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2005 met

Nadere informatie

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Economie Samenvatting 14,75 miljard euro aan waardecreatie (BBP) BBP per inwoner net boven Vlaamse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie groeit 2,9 procent in Economische groei vierde kwartaal 2,7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie groeit 2,9 procent in Economische groei vierde kwartaal 2,7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-010 13 februari 2007 9.30 uur Economie groeit 2,9 procent in 2006 De Nederlandse economie is in 2006 met 2,9 procent gegroeid. Dit is bijna twee keer

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2003 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 2 Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2000-2009 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse gedetailleerde nationale rekeningen van België

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie groeit 3,5 procent in Economische groei vierde kwartaal liefst 4,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie groeit 3,5 procent in Economische groei vierde kwartaal liefst 4,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-008 14 februari 2008 9.30 uur Economie groeit 3,5 procent in 2007 De Nederlandse economie is in 2007 met 3,5 procent gegroeid. Dit is de hoogste groei

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Persbericht. Herzien BBP 2001 ruim 18 miljard euro hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumptie huishoudens ruim 11 miljard hoger

Persbericht. Herzien BBP 2001 ruim 18 miljard euro hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumptie huishoudens ruim 11 miljard hoger Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-047 20 april 2005 9.30 uur Herzien BBP 2001 ruim 18 miljard euro hoger Het bruto binnenlands product (BBP) van 2001 is door herziening van definities

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten

Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten 2018-2023 1 Top-down model Overzicht presentatie 1. Databank 2. Model 2.1 Structuur 2.2 Kern 2.3 Arbeidsmarkt 2.4 Huishoudrekeningen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012 Definitief, 2013 Nader voorlopig en 2014 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012 Definitief, 2013 Nader voorlopig en 2014 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012 Definitief, 2013 Nader voorlopig en 2014 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2005 Inhoud de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Derde kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Derde kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2000 - Derde kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Toelichting bij de recente ontwikkelingen September 2015 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Noord ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Noord ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Noord ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 10.016 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Maakeconomie in Limburg

Maakeconomie in Limburg Sectoranalyse Maakeconomie in Limburg Augustus 2018 C r e a t i e v e E c o n o m i e i n L i m b u r g P a g i n a 1 46 INHOUDSOPGAVE 1. Definitie 3 2. Bedrijven in de Maakeconomie (Vestigingen met personeel)

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Monitor Economie 2018

Monitor Economie 2018 Monitor Economie 2018 Economische kerncijfers van de MVSgemeenten Augustus 2018 Inhoudsopgave Economische ontwikkeling 3 Werkgelegenheid 5 Arbeidsparticipatie 10 Inkomen en uitkeringen 13 Armoede en schuldhulpverlening

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Persbericht PB14 037 02 06 2014 16.00 uur CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Koopkracht van werknemers in gezondheids- en welzijnszorg steeg in 2008-2012 elk jaar Zelfstandigen en pensioenontvangers

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-III

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-III Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2017-III Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-064 24 september 2009 9.30 uur www.cbs.nl Flink banenverlies In tweede kwartaal 72 duizend banen minder dan een jaar eerder Ook kwartaal op kwartaal

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2000 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2014-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2014-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2014-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Han van den Berg In 2002 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,8 procent gestegen. In 2001 was de cao-loonstijging nog 4,8 procent. Dit

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 199-201 Inhoud van de publicatie Deze

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit niet in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Net geen recessie.

Persbericht.   Economie groeit niet in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Net geen recessie. Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-095 17 mei 2002 9.30 uur Economie groeit niet in eerste kwartaal 2002 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2002 niet gegroeid. Dit blijkt

Nadere informatie