Sectoranalyse Horeca 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectoranalyse Horeca 2014"

Transcriptie

1 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen

2 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw stelt zich echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie. In geen geval is Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de aangeboden informatie uit deze publicatie.

3 Inleiding 1 1 Actieve ondernemingen 3 2 Faillissementen 9 3 Oprichtingen en schrappingen 13 Oprichtingen 13 Schrappingen 15 4 Omzet en investeringen 17 Omzet 17 Investeringen 19 Bijlage 1 21 Aantal ondernemingen 21 1 Ondernemingen in alle sectoren in België 21 2 Horecaondernemingen in de gewesten 22 3 Horecaondernemingen per subsector Horecaondernemingen per subsector in België Horecaondernemingen per subsector in de gewesten 25 Aantal horecaondernemingen per juridische vorm 29 1 Horecaondernemingen per juridische vorm Horecaondernemingen per juridische vorm in België Horecaondernemingen per juridische vorm in de gewesten 30 2 Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector in België _ Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector in de gewesten 33 Aantal werkgevers per dimensiegrootte 35 1 Werkgevers per dimensiegrootte Werkgevers per dimensiegrootte in België Werkgevers per dimensiegrootte in de gewesten 36 2 Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector in België 37

4 2.2 Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector in de gewesten 38 Overlevingspercentage ondernemingen 39 1 Overlevingspercentage ondernemingen per sector in België 39 Aantal faillissementen 42 1 Faillissementen in alle sectoren in België 42 2 Faillissementen in de horecasector in de gewesten 43 3 Faillissementen in de horecasector per subsector Faillissementen in de horecasector per subsector in België Faillissementen in de horecasector per subsector in de gewesten 45 4 Faillissementen in de horecasector per dimensiegrootte Faillissementen in de horecasector per dimensiegrootte in België Faillissementen in de horecasector per dimensiegrootte in de gewesten 48 5 Faillissementen in de horecasector per juridische vorm Faillissementen in de horecasector per juridische vorm in België Faillissementen in de horecasector per juridische vorm in de gewesten 51 6 Faillissementen in de horecasector per bestaansduur Faillissementen in de horecasector per bestaansduur in België Faillissementen in de horecasector per bestaansduur in de gewesten _ 54 Aantal oprichtingen en schrappingen 56 1 Oprichtingen in alle sectoren in België 56 2 Oprichtingen in de gewesten 57 3 Oprichtingen in de horecasector per subsector Aantal oprichtingen in de horecasector per subsector in België Oprichtingen in de horecasector per subsector in de gewesten 59 4 Schrappingen in alle sectoren in België 61 5 Schrappingen in de horecasector in de gewesten 62 6 Schrappingen in de horecasector per subsector Aantal schrappingen in de horecasector per subsector in België Aantal schrappingen in de horecasector per subsector in de gewesten 64 Omzet en investeringen 66 1 Omzet en investeringen in de horecasector in België 66 2 Omzet en investeringen in de horecasector in de gewesten en provincies Omzet Investeringen 68 3 Omzet en investeringen per subsector 69

5 3.1 Omzet en investeringen in België per subsector Omzet en investeringen in de gewesten en de Vlaamse provincies per subsector 70 Bijlage 2: Cijfers per Vlaamse provincie 72 1 Horecaondernemingen in de Vlaamse provincies 72 2 Horecaondernemingen per subsector 73 3 Horecaondernemingen per juridische vorm 76 4 Faillissementen in de horecasector 79 5 Oprichtingen in de horecasector 82 6 Schrappingen in de horecasector 85 Toelichting van de bronnen 88 1 Ondernemingen, oprichtingen, schrappingen 88 2 Werkgevers 88 3 Faillissementen 89 4 Nace-bel code 89

6

7 1 Inleiding In dit rapport maken we een analyse van de ondernemingen in de horecasector. We maken daarbij voornamelijk gebruik van gegevens beschikbaar bij de FOD Economie 1. Enkel voor het aantal werkgevers gebruiken we de RSZ als bron. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan: Het aantal ondernemingen Het aantal faillissementen Het aantal oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen Het rapport ziet er anders uit dan de voorbije jaren. Eerst bespreken we kernachtig de belangrijkste vaststellingen en evoluties. De gedetailleerde tabellen zijn verplaatst naar de bijlage. Achteraan in dit rapport geven we toelichting bij de gebruikte bronnen in dit rapport. 1 Vanaf het najaar 2014 geeft de FOD Economie gecorrigeerde cijfers vrij van de jaren Om nauwkeurige evoluties te kunnen geven, zijn de cijfers van vorige jaren aangepast in dit rapport. Hierdoor kunnen bepaalde cijfers afwijken ten opzichte van rapporten uit het verleden.

8 2

9 3 1 Actieve ondernemingen Algemeen Eind 2013 telt België ondernemingen in alle sectoren samen, een stijging van iets meer dan één procent (bijlage tabel1). De grafiek hieronder toont dat of 6,87% een horecaonderneming is. In 2013 daalt het aantal horecaondernemingen in België voor het eerst in jaren, dit met 0,4%. Grafiek: Evolutie actieve ondernemingen in de horecasector in België -2003/ ,99% % 9% 8% ,44% 6,98% 6,87% 7% % % % Horecaondernemingen Aandeel Op 2008 na is er een continue stijging van het aantal horecaondernemingen tot Ondanks de stijging van het aantal horecaondernemingen de laatste jaren, daalt het aandeel van de horecasector al geruime tijd. In 2003 bedroeg het aandeel immers nog 7,99%. Het is mogelijk dat de daling in 2008 niet volledig de werkelijkheid weerspiegelt. In 2008 is er namelijk een verandering van nacecode geweest. De FOD Economie voerde onlangs ook een wijziging door (met terugwerkende kracht tot 2008) bij de sportclubs met kantine. Deze zijn uit de horecasector gehaald.

10 4 Gewesten 58% van de horecaondernemingen bevindt zich in Vlaanderen, 29% in Wallonië en 12% in Brussel. Daarnaast hebben 392 of bijna één procent van de horecaondernemingen hun hoofdzetel in het buitenland (bijlage tabel 2 & 3). Het aantal horecaondernemingen in Vlaanderen is de afgelopen jaren gedaald. De daling in België dit jaar is trouwens volledig toe te schrijven aan de daling in Vlaanderen. Wallonië en Brussel kennen namelijk een stijging van het aantal horecaondernemingen. In Brussel stijgt het aantal horecaondernemingen in tien jaar tijd met liefst 16%. Ter herinnering: het gewest wordt bepaald op basis van de locatie van de maatschappelijke zetel. Grafiek: Evolutie actieve ondernemingen in de horecasector in de gewesten -2003/ Vlaanderen Wallonië Brussel Subsectoren In Vlaanderen is iets meer dan de helft van de horecaondernemingen een restaurant. Door de jaren heen stijgt dit aandeel nog. De andere grote subsector is deze van de drinkgelegenheden. Iets meer dan 30% is een drinkgelegenheid. De andere horecaondernemingen zijn de catering- (9%) en logiesondernemingen (7%). Tabel: Actieve ondernemingen in België en de gewesten België Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal Hotels 3,4% 3,3% 3,5% 3,8% Vakantieverblijven 2,6% 2,7% 2,9% 1,6% Kampeerterreinen 0,8% 0,6% 1,3% 0,1% Overige accommodatie 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% Restaurants 54,5% 52,9% 54,8% 62,8% Catering 8,9% 9,4% 9,1% 5,7% Drinkgelegenheden 29,5% 30,8% 28,1% 25,8%

11 5 Tussen de gewesten onderling zijn er verschillen (grafiek hierboven + tabel 7, 8 & 9 in bijlage). Zo zijn er in Vlaanderen procentueel meer drinkgelegenheden (31% 28% (W) / 26% (B)). In Wallonië zijn er daarentegen procentueel meer logiesbedrijven (8% 7% (V) / 6% (B)). Brussel kent een groter aandeel restaurants (63% 53% (V) / 55% (W)). Hieronder bespreken we de subsectoren in Vlaanderen meer in detail. De twee grootste subsectoren binnen de horecasector, de restaurants en drinkgelegenheden, zijn in Vlaanderen samen goed voor ondernemingen of 84% van alle horecaondernemingen (bijlage tabel 7). Hun gezamenlijke aantal is de laatste jaren gedaald, maar dit is volledig toe te schrijven aan de daling van het aantal drinkgelegenheden. Grafiek: Aantal restaurants en drinkgelegenheden in Vlaanderen -2008/ Restaurants Drinkgelegenheden Bij de restaurants zijn er twee subklassen: de eetgelegenheden met volledige bediening en de eetgelegenheden met beperkte bediening. In de periode stijgt het aantal eetgelegenheden met beperkte bediening (+3%) sneller dan deze met volledige bediening (+1%). Binnen de drinkgelegenheden heb je drie subklassen: de cafés en bars (nace ), de discotheken en nachtclubs (nace ) en de overige drinkgelegenheden (nace ). Zowel het aantal cafés en bars (-12%) als het aantal discotheken en nachtclubs (-9%) dalen over een periode van vijf jaar. Tabel: Aantal restaurants en drinkgelegenheden per subklasse in Vlaanderen -2008/ Restaurants Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Drinkgelegenheden Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend

12 6 Er zijn twee subsectoren die het aantal ondernemingen de laatste jaren sterk zien toenemen. Het aantal vakantieverblijven stijgt van 568 in 2008 naar 892 in 2013 (+57%). Het aantal cateringzaken stijgt in dezelfde periode van naar (+14%). Grafiek: Aantal en aandeel vakantieverblijven en cateringzaken in Vlaanderen -2008/2013- Vakantieverblijven Catering ,7% 2,7% ,1% 9,4% Subsectoren: Wallonië en Brussel In de andere twee gewesten, Wallonië en Brussel, zijn er een aantal andere evoluties per subsector (bijlage tabel 8 & 9). Wallonië kent eveneens een sterke toename van het aantal vakantieverblijven in de periode (+55%). Daar tegenover staat dat het aantal ondernemingen in de subsectoren kampeerterreinen (-13%) en overige accommodatie (-27%) gevoelig gedaald is in die periode. Opvallend is ook de sterke stijging van het aantal eetgelegenheden met beperkte bediening. Netto komen er in vijf jaar tijd bijna 700 bij (+18%). Opmerkelijk is de evolutie bij restaurants en drinkgelegenheden in Brussel. Tegen de nationale trend in gaat het aandeel van de restaurants er de laatste vijf jaren achteruit, terwijl het aandeel van de drinkgelegenheden er stabiel blijft. Beide subsectoren kennen wel een stijging in absolute aantallen in deze periode.

13 7 Aantal werkgevers In 2013 telt Vlaanderen werkgevers. 69% van de werkgevers stelt minder dan 5 werknemers tewerk, 87% minder dan 10 (bijlage tabel 19). In Brussel is het aandeel van de werkgevers met minder dan 5 werknemers kleiner (66%). In Wallonië is dit groter (75%). Grafiek: Procentuele verdeling werkgevers per dimensiegrootte in Vlaanderen in PC ,5% 8,8% 3,2% 0,3% minder dan 5 werknemers 5 tot 9 werknemers 17,8% 10 tot 19 werknemers 69,4% 20 tot 49 werknemers 50 tot 99 werknemers 100 werknemers en meer Bron: RSZ, PC302, werkgever in loop van tweede kwartaal, toewijzing aan dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06 In 2011 waren er in Vlaanderen nog werkgevers. Dit betekent een daling van drie procent in twee jaar tijd. Ook in Wallonië en Brussel daalt het aantal werkgevers de afgelopen twee jaar.

14 8 Overlevingspercentage Het overlevingspercentage geeft het aandeel ondernemingen dat nog actief is X jaar na oprichting (tabel hieronder + tabel 26, 27 &28 in bijlage). Gemiddeld is 92% van de ondernemingen actief één jaar na oprichting. Na drie jaar daalt dit percentage naar 75%, na vijf jaar naar 64%. Tabel: Overlevingspercentage ondernemingen in België per sector één, drie en vijf jaar na oprichting Sectie Omschrijving na 1 jaar 3 na 3 jaar 4 na 5 jaar 5 D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 97,8% 79,8% 86,0% A Landbouw, bosbouw en visserij 95,3% 88,8% 81,5% K Financiële activiteiten en verzekeringen 94,8% 88,4% 80,2% J Informatie en communicatie 86,9% 61,2% 52,8% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 91,7% 72,4% 52,6% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 90,1% 67,2% 52,6% Totaal 91,8% 75,3% 64,0% Bron: FOD Economie Grijze percentages betekenen minder dan 100 oprichtingen, bij minder dan 20 oprichtingen >> / Het overlevingspercentage in de horecasector (sector I) is lager dan gemiddeld. Na één jaar is 90% van de ondernemingen nog actief, na drie jaar 67% en na vijf jaar 53%. De horecasector heeft samen met de sector van de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening het laagste overlevingspercentage na vijf jaar. 2 Omwille van te kleine aantallen zijn er geen cijfers beschikbaar voor de sectoren B, T en U. 3 Ondernemingen opgericht in Ondernemingen opgericht in Ondernemingen opgericht in 2008

15 9 2 Faillissementen Algemeen In 2013 stijgt het aantal faillissementen in alle sectoren samen tot bijna , een stijging van 11% ten opzichte van 2012 (bijlage tabel 29). Het aandeel van de horecasector in het totaal aantal faillissementen bedraagt 19,3%. Een hoog cijfer gezien het aandeel horecaondernemingen in het totaal aantal ondernemingen slechts 6,9% bedraagt. Grafiek: Aantal faillissementen in horecasector en aandeel horecasector in totaal aantal faillissementen in België -2003/ ,84% 18,78% 19,48% ,26% 20% 19% % ,69% 17% % % Faillissementen horeca Aandeel horeca Bovenstaande grafiek toont een bijna continue toename van het jaarlijks aantal faillissementen in de horeca de laatste tien jaar. Tussen 2003 en 2006 stijgt het aantal faillissementen gering. Toch stijgt het aandeel van de horecasector in die periode van bijna 17% naar 20%. In de periode daarentegen stijgt het aantal faillissementen in de horecasector wel sterk, maar blijft het aandeel van de horecasector schommelen rond de 19%. Het aantal faillissementen in de horecasector is dus niet meer of minder sterk gestegen als gemiddeld.

16 10 Gewesten Bijna de helft van de faillissementen in de horecasector vindt plaats in Vlaanderen. Wallonië telt 30% van de faillissementen, Brussel 21%. De faillissementsratio 6 van Vlaanderen bedraagt 3,4%. In Wallonië is dit 4,1% en in Brussel 7,0%. In vergelijking met vorig jaar stijgt het aantal faillissementen in Vlaanderen met 5%. In Wallonië en Brussel is de stijging groter. De faillissementen stijgen er met respectievelijk 12% en 19%. Tabel: faillissementen in de horecasector in de gewesten n % Jaargroei Faillissementsratio Vlaanderen ,5% +5,1% 3,4% Wallonië ,6% +11,5% 4,1% Brussel ,9% +19,2% 7,0% België % +9,7% 4,0% Grafiek: Evolutie faillissementen in de horecasector in België en de gewesten -2003/ In tien jaar tijd is het jaarlijks aantal faillissementen in Vlaanderen gestegen van 656 naar Dit is een stijging met 71%. In Wallonië is er een stijging met 65%, in Brussel met 130% België Vlaanderen Wallonië Brussel Faillissementsratio wordt berekend door het aantal faillissementen jaar X te delen door het gemiddelde van het aantal actieve ondernemingen van jaar X en jaar X-1. Faillissementsratio Vlaanderen 2013 = / gem. (33.264; )

17 11 Subsectoren Ruim 93% van de faillissementen in de horecasector in Vlaanderen is ofwel een restaurant ofwel een drinkgelegenheid. Vooral de drinkgelegenheden zijn oververtegenwoordigd aangezien slechts 31% van de actieve ondernemingen een drinkgelegenheid is. Op vijf jaar tijd is hun aandeel in de faillissementen gestegen, terwijl hun aandeel bij de actieve ondernemingen in die periode net is gedaald. Tabel: Aantal faillissementen in de horecasector per subsector in Vlaanderen -2008/ Hotels Vakantieverblijven Kampeerterreinen Overige accommodatie Restaurants Catering Drinkgelegenheden Totaal Hotels 2,2% 1,8% 2,0% Vakantieverblijven 0,0% 0,6% 0,7% Kampeerterreinen 0,1% 0,1% 0,2% Overige accommodatie 0,0% 0,0% 0,2% Restaurants 58,0% 53,0% 53,0% Catering 2,2% 3,2% 3,6% Drinkgelegenheden 37,6% 41,4% 40,4% Totaal 100% 100% 100% Dimensiegrootte Meer dan de helft van de faillissementen gebeurt in een onderneming zonder werknemers. Slechts 0,3% van de failliete ondernemingen in de horeca in Vlaanderen heeft meer dan 20 werknemers. In Wallonië en Brussel is de trend gelijkaardig, maar zijn de percentages iets anders (bijlage tabel 39, 40 & 41). Grafiek: Aantal faillissementen in de horecasector per dimensiegrootte in Vlaanderen -2008/2013-5,2% 2,1% 0,3% geen werknemers 38,4% 54,0% 1 tot 4 werknemers 5 tot 9 werknemers 10 tot 19 werknemers Meer dan 20 werknemers

18 12 Juridische vorm Bijna zes op de tien failliete horecaondernemingen in Vlaanderen is een BVBA. BVBA s zijn bijgevolg (sterk) oververtegenwoordigd in de faillissementsstatistieken (tabel hieronder + tabel 11 & 43 in bijlage). Slechts één op vier is een eenmanszaak. Tabel: Aantal faillissementen in de horecasector per juridische vorm in Vlaanderen n % Natuurlijke personen ,0% NV ,1% BVBA ,4% CV 27 2,4% Andere 12 1,1% Totaal % Bestaansduur Ten slotte kijken we nog naar de bestaansduur van de failliete ondernemingen in Vlaanderen (bijlage tabel 47). Van alle failliete horecaondernemingen bestaat 2% minder dan één jaar. Daarenboven is één op twee failliete ondernemingen jonger dan vijf jaar (51%). 8% van alle failliete ondernemingen bestaat reeds meer dan 20 jaar.

19 13 3 Oprichtingen en schrappingen Oprichtingen Algemeen Grafiek: Aantal oprichtingen in horecasector en aandeel horecasector in het aantal oprichtingen in België -2003/ % ,84% 11% ,50% 7,95% 8,04% 10% 9% 8% % % % % Oprichtingen horeca Aandeel horeca Jaarlijks worden heel wat ondernemingen opgericht of geschrapt. In België zijn er in 2013 in alle sectoren samen oprichtingen (bijlage tabel 50). De grafiek hierboven toont de oprichtingen in de horecasector en het aandeel van de sector in alle oprichtingen. 8% van de oprichtingen in België vindt plaats in de horecasector. Dit is minder dan de 11% in 2003.

20 14 Gewesten Grafiek: Aantal oprichtingen in de gewesten in de horecasector -2008/ Vlaanderen Wallonië Brussel Meer dan één op twee oprichtingen in de horecasector is in Vlaanderen. In Vlaanderen daalt het aantal oprichtingen over een periode van vijf jaar. In Wallonië is er een stagnering terwijl het aantal oprichtingen in Brussel verder stijgt. Subsectoren De verdeling naar subsector in Vlaanderen volgt ongeveer de verdeling naar het aantal actieve ondernemingen. De meeste oprichtingen vinden plaats bij de restaurants (52% in 2013), gevolgd door de drinkgelegenheden (32% in 2013). We zien een terugval in het aantal oprichtingen van drinkgelegenheden ten opzichte van vijf jaar terug (-18%). Ook het aantal oprichtingen bij de restaurants stijgt niet. Tabel: Aantal oprichtingen in de horecasector per subsector in Vlaanderen -2008/ Hotels 44 1,4% 48 1,6% Vakantieverblijven 128 4,0% 105 3,6% Kampeerterreinen 7 0,2% 6 0,2% Overige accommodatie 2 0,1% 1 0,0% Restaurants ,3% ,5% Catering 310 9,7% ,8% Drinkgelegenheden ,4% ,3% Totaal % %

21 15 Schrappingen Algemeen Grafiek: Aantal schrappingen in de horecasector en aandeel horecasector in het aantal schrappingen in België -2003/ % ,34% ,37% ,19% ,75% 12% 11% 10% % % % % % Schrappingen horeca Aandeel horeca In 2013 zijn er in alle sectoren samen bijna geschrapte ondernemingen, een gevoelige stijging in vergelijking met 2012 (bijlage tabel 58). In 2013 vindt bijna 10% van de schrappingen plaats in de horecasector. In 2013 bedroeg dit percentage nog ruim 11%. De daling bij de schrappingen is echter kleiner dan de daling bij de oprichtingen.

22 16 Gewesten Grafiek: Aantal schrappingen in de gewesten in de horecasector -2008/ Vlaanderen Wallonië Brussel In 2013 stijgt het aantal schrappingen in alle drie de gewesten. In Vlaanderen stijgt het aantal schrappingen met 1%. In Wallonië en Brussel is de stijging groter, respectievelijk een stijging met 6% en 13%. Subsectoren Zowat vier op de tien schrappingen in de horecasector is een drinkgelegenheid. De drinkgelegenheden zijn hiermee oververtegenwoordigd in de schrappingen. Toch is het jaarlijks aantal schrappingen bij de drinkgelegenheden gedaald in vergelijking met 2008, van naar Dit is een daling met 8%. Het aantal geschrapte restaurants is daarentegen gestegen. Op vijf jaar tijd is hun aantal met meer dan 200 toegenomen. Dit betekent een stijging met 17%. Tabel: Aantal schrappingen in de horecasector per subsector in Vlaanderen -2008/ Hotels 59 2,0% 53 1,7% Vakantieverblijven 41 1,4% 51 1,6% Kampeerterreinen 9 0,3% 6 0,2% Overige accommodatie 4 0,1% 2 0,1% Restaurants ,9% ,4% Catering 193 6,4% 263 8,2% Drinkgelegenheden ,0% ,9% Totaal % %

23 17 4 Omzet en investeringen Omzet Algemeen Tabel: Omzet in in de horecasector in België en de drie gewesten (x ) -2008/2013- Omzet België Vlaanderen Wallonië Brussel In 2013 bedraagt de omzet in de Belgische horecasector 12,4 miljard euro. In Vlaanderen bedraagt de omzet 7,0 miljard euro, in Wallonië en Brussel is dit respectievelijk 2,6 en 2,7 miljard euro. Ten opzichte van 2012 is er in Vlaanderen een stijging met 251 miljoen euro of 3,7%. Wallonië (+2,7%) en Brussel (+0,8%) kennen een beperktere groei (bijlage tabel 66). Grafiek: Jaargroei omzet in de horecasector in Vlaanderen 2006/2013 7% +6,3% +5,8% 6% +5,4% 5% 4% +4,1% +3,7% 3% 2% 1% +1,8% +1,0% +2,4% 0% In 2013 is de jaargroei in Vlaanderen terug groter dan in 2012, maar lager dan in 2010 en In 2009 lag de jaargroei het laagst.

24 18 Subsectoren De restaurants realiseren bijna 57% van de omzet in de Vlaamse horecasector. De drinkgelegenheden, hotels en cateringbedrijven volgen op ruime achterstand. De andere logiesvormen maken 3% uit van de totale omzet in de horecasector. Hoewel het aantal logiesondernemingen (7%) heel wat lager ligt dan het aantal drinkgelegenheden (31%) realiseren ze dus wel meer omzet. Grafiek: Omzet in de horecasector in Vlaanderen naar subsector (in procenten) Catering 12,7% Drinkgelegenheden 14,6% Vakantieverblijven 1,8% Restaurants 56,6% Logies 16,2% Hotels 12,9% Kampeerterreinen 1,3% Overige accommodatie 0,1%

25 19 Investeringen Algemeen In 2013 dalen de investeringen zowel in België (-15%) als Vlaanderen (-14%). De investeringen zijn op het laagste niveau sinds Tabel: Investeringen in in de horecasector in België en de drie gewesten (x ) -2008/2013- Omzet België Vlaanderen Wallonië Brussel n.b. n.b. Subsectoren Bij de investeringen is er een (licht) andere verdeling per subsector dan bij de omzet. De hotels en de andere logiesvormen zijn goed voor 22% van alle investeringen in de horecasector in Vlaanderen, terwijl dit bij de omzet 16% is. De restaurants zijn zowel bij de omzet als de investeringen de grootste subsector. Grafiek: Investeringen in de horecasector in Vlaanderen naar subsector (in procenten) Catering 12,2% Drinkgelegenheden 11,2% Restaurants 54,2% Logies 22,4% Hotels 14,6% Vakantieverblijven 5,2% Kampeerterreinen 2,1% Overige accommodatie 0,5%

26 20

27 21 Bijlage 1 Aantal ondernemingen 1 Ondernemingen in alle sectoren in België Tabel 1: Aantal ondernemingen in alle sectoren in België 2012/2013- Sectie Omschrijving Jaargroei Aandeel 2013 A Landbouw, bosbouw en visserij ,2% 6,04% B Winning van delfstoffen ,4% 0,03% C Industrie ,1% 5,71% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,8% 0,08% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,7% 0,19% F Bouwnijverheid ,5% 13,77% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen ,5% 21,38% H Vervoer en opslag ,8% 2,72% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,4% 6,87% J Informatie en communicatie ,4% 5,01% K Financiële activiteiten en verzekeringen ,7% 1,47% L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,0% 2,53% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,0% 15,84% N Administratieve en ondersteunende diensten ,6% 5,99% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,9% 0,09% P Onderwijs ,5% 1,21% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ,2% 1,30% R Kunst, amusement en recreatie ,0% 3,38% S Overige diensten ,8% 6,37% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel ,7% 0,01% U Extraterritoriale organisaties en lichamen ,3% 0,00% / Onbekend 2 20 Totaal ,2% 100%

28 22 2 Horecaondernemingen in de gewesten Tabel 2: Aantal horecaondernemingen in de gewesten -2001/ Vlaanderen Wallonië Brussel België Vlaanderen ,8% Wallonië ,1% Brussel ,2% Buitenland Niet gekend België ,4% Tabel 3: procentuele verdeling van het aantal horecaondernemingen in de gewesten -2001/ Vlaanderen 60,5% 60,6% 60,5% 60,4% 60,4% 60,1% 60,2% Wallonië 28,9% 28,8% 28,9% 28,9% 28,8% 28,8% 28,8% Brussel 10,5% 10,6% 10,6% 10,7% 10,8% 11,0% 11,0% België 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Vlaanderen 59,4% 59,3% 59,1% 58,9% 58,5% 58,3% Wallonië 28,5% 28,5% 28,6% 28,7% 28,9% 29,1% Brussel 11,2% 11,3% 11,5% 11,7% 11,8% 11,9% Buitenland 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% Niet gekend 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7 Horecaondernemingen actief in België maar met hoofdzetel in het buitenland. 8 Horecaondernemingen actief in België maar met hoofdzetel op een niet nader gespecifieerde plaats.

29 23 3 Horecaondernemingen per subsector 3.1 Horecaondernemingen per subsector in België Tabel 4: Aantal horecaondernemingen per subsector in België -2001/ Hotels Overige accommodaties Restaurants Drankgelegenheden Kantines en catering Totaal , nacebel 2003 indeling Hotels Vakantieverblijven Kampeerterreinen Overige accommodatie Restaurants Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Catering Drinkgelegenheden Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend Totaal , nacebel 2008 indeling

30 24 Tabel 5: Procentuele verdeling van het aantal horecaondernemingen over de subsectoren in België / Hotels 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% Overige accommodaties 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% Restaurants 46,8% 47,9% 49,0% 50,1% 51,1% 52,2% 52,4% Drankgelegenheden 40,2% 39,0% 37,9% 36,7% 35,4% 34,0% 33,3% Kantines en catering 7,8% 7,8% 7,7% 7,7% 7,8% 7,9% 8,1% 100%, nacebel 2003 indeling Hotels 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% Vakantieverblijven 1,7% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,6% Kampeerterreinen 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Overige accommodatie 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Restaurants 52,6% 53,0% 53,3% 53,7% 54,1% 54,5% Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Catering 7,9% 8,1% 8,3% 8,4% 8,7% 8,9% Drinkgelegenheden 33,1% 32,4% 31,7% 31,1% 30,3% 29,5% Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend, nacebel 2008 indeling

31 Horecaondernemingen per subsector in de gewesten Vlaanderen Tabel 6: Aantal horecaondernemingen per subsector in Vlaanderen -2001/ Hotels Overige accommodaties Restaurants Drankgelegenheden Kantines en catering Totaal , nacebel 2003 indeling Hotels Vakantieverblijven Kampeerterreinen Overige accommodatie Restaurants Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Catering Drinkgelegenheden Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend Totaal , nacebel 2008 indeling

32 26 Tabel 7: Procentuele verdeling van het aantal horecaondernemingen over de subsectoren in Vlaanderen -2001/ Hotels 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% Overige accommodaties 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 2,0% 2,2% 2,4% Restaurants 45,3% 46,6% 47,7% 48,7% 49,8% 50,9% 51,0% Drankgelegenheden 42,0% 40,7% 39,4% 38,3% 36,9% 35,4% 34,8% Kantines en catering 8,2% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,4% 8,7% 100%, nacebel 2003 indeling Hotels 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% Vakantieverblijven 1,7% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,7% Kampeerterreinen 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% Overige accommodatie 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Restaurants 51,4% 51,6% 51,9% 52,2% 52,5% 52,9% Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Catering 8,1% 8,3% 8,6% 8,8% 9,1% 9,4% Drinkgelegenheden 34,5% 33,8% 33,0% 32,3% 31,6% 30,8% Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend, nacebel 2008 indeling

33 27 Wallonië Tabel 8: Aantal horecaondernemingen per subsector in Wallonië -2008/2013- Hotels Vakantieverblijven Kampeerterreinen Overige accommodatie Restaurants Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Catering Drinkgelegenheden Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend Totaal Hotels 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% Vakantieverblijven 1,9% 2,2% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% Kampeerterreinen 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% Overige accommodatie 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Restaurants 51,0% 51,8% 52,7% 53,4% 54,1% 54,8% Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Catering 8,8% 8,8% 8,9% 8,8% 9,1% 9,1% Drinkgelegenheden 32,5% 31,6% 30,7% 30,0% 28,9% 28,1% Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend

34 28 Brussel Tabel 9: Aantal horecaondernemingen per subsector in Brussel -2008/2013- Hotels Vakantieverblijven Kampeerterreinen Overige accommodatie Restaurants Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Catering Drinkgelegenheden Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend Totaal Hotels 3,8% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,8% Vakantieverblijven 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,6% Kampeerterreinen 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Overige accommodatie 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Restaurants 64,1% 64,2% 63,0% 63,0% 62,9% 62,8% Volledige bediening Beperkte bediening Voorlopig onbekend Catering 4,9% 5,1% 5,3% 5,3% 5,5% 5,7% Drinkgelegenheden 25,6% 25,6% 26,5% 26,4% 26,1% 25,8% Cafés en bars Discotheken Andere Voorlopig onbekend

35 29 Aantal horecaondernemingen per juridische vorm 1 Horecaondernemingen per juridische vorm 1.1 Horecaondernemingen per juridische vorm in België Tabel 10: Aantal horecaondernemingen per juridische vorm in België -2008/ nog geen cijfers bekend Totaal ,2% 47,4% 46,4% 45,1% 44,1% 1 2,2% 2,5% 2,7% 3,1% 3,4% 2 5,3% 5,1% 4,9% 4,7% 4,6% 3 36,7% 37,7% 38,3% 39,5% 40,6% nog 4 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% geen 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% cijfers 6 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% bekend 7 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,2% 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 1,5% 1,4% 2,1% 1,9% 1,8% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 0 = onderneming uitgebaat door één natuurlijke persoon of door echtgenoten; 1 = vennootschap onder gemeenschappelijke naam of vennootschap bij wijze van eenvoudige geldschieting; 2 = naamloze vennootschap of vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen; 3 = besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 4 = coöperatieve vennootschap; 5 = handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging; 6 = handelsvennootschap van buitenlands recht; 7 = vereniging zonder winstbejag; 8 = publiekrechterlijk lichaam of instelling, of intercommunale maatschappij; 9 = andere vennootschap, groepering of vereniging (feitelijke vereniging, onverdeeldheid, successie, burgerlijke vennootschap, enz ).

36 Horecaondernemingen per juridische vorm in de gewesten Vlaanderen Tabel 11: Aantal horecaondernemingen per juridische vorm in Vlaanderen -2008/ nog geen cijfers bekend Totaal ,9% 49,9% 48,8% 47,4% 46,3% 1 3,1% 3,6% 3,8% 4,3% 4,7% 2 4,7% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3 34,9% 35,8% 36,3% 37,5% 38,4% nog 4 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% geen 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% cijfers 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% bekend 7 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,2% 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 1,5% 1,5% 2,1% 2,0% 1,9% 0 = onderneming uitgebaat door één natuurlijke persoon of door echtgenoten; 1 = vennootschap onder gemeenschappelijke naam of vennootschap bij wijze van eenvoudige geldschieting; 2 = naamloze vennootschap of vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen; 3 = besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 4 = coöperatieve vennootschap; 5 = handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging; 6 = handelsvennootschap van buitenlands recht; 7 = vereniging zonder winstbejag; 8 = publiekrechterlijk lichaam of instelling, of intercommunale maatschappij; 9 = andere vennootschap, groepering of vereniging (feitelijke vereniging, onverdeeldheid, successie, burgerlijke vennootschap, enz ).

37 31 Wallonië Tabel 12: Aantal horecaondernemingen per juridische vorm in Wallonië -2008/ nog geen cijfers bekend Totaal ,2% 52,8% 52,2% 51,3% 50,6% 1 1,0% 1,1% 1,3% 1,6% 1,8% 2 5,1% 4,9% 4,8% 4,6% 4,4% 3 31,1% 32,1% 32,5% 33,6% 34,5% nog 4 3,5% 3,4% 3,1% 3,0% 3,0% geen 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% cijfers 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% bekend 7 4,1% 4,0% 3,7% 3,7% 3,7% 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 1,9% 1,7% 2,4% 2,1% 2,0% 0 = onderneming uitgebaat door één natuurlijke persoon of door echtgenoten; 1 = vennootschap onder gemeenschappelijke naam of vennootschap bij wijze van eenvoudige geldschieting; 2 = naamloze vennootschap of vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen; 3 = besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 4 = coöperatieve vennootschap; 5 = handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging; 6 = handelsvennootschap van buitenlands recht; 7 = vereniging zonder winstbejag; 8 = publiekrechterlijk lichaam of instelling, of intercommunale maatschappij; 9 = andere vennootschap, groepering of vereniging (feitelijke vereniging, onverdeeldheid, successie, burgerlijke vennootschap, enz ).

38 32 Brussel Tabel 13: Aantal horecaondernemingen per juridische vorm in Brussel -2008/ nog geen cijfers bekend Totaal ,1% 18,9% 17,7% 16,5% 15,3% 1 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 2 9,2% 9,0% 8,4% 8,3% 8,1% 3 62,9% 64,4% 65,1% 66,7% 68,5% nog 4 4,8% 4,5% 4,5% 4,5% 4,3% geen 5 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% cijfers 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% bekend 7 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 0,5% 0,5% 1,7% 1,4% 1,2% 0 = onderneming uitgebaat door één natuurlijke persoon of door echtgenoten; 1 = vennootschap onder gemeenschappelijke naam of vennootschap bij wijze van eenvoudige geldschieting; 2 = naamloze vennootschap of vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen; 3 = besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 4 = coöperatieve vennootschap; 5 = handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging; 6 = handelsvennootschap van buitenlands recht; 7 = vereniging zonder winstbejag; 8 = publiekrechterlijk lichaam of instelling, of intercommunale maatschappij; 9 = andere vennootschap, groepering of vereniging (feitelijke vereniging, onverdeeldheid, successie, burgerlijke vennootschap, enz ).

39 33 2 Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector 2.1 Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector in België Tabel 14: Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector in België Hotels Vakantieverblijveterreinen accommodatie gelegenheden Kampeer- Overige Drink- Restaurants Catering Totaal Eenmanszaak 20,1% 65,6% 26,2% 69,6% 38,9% 52,0% 50,1% NV 33,1% 6,3% 23,4% 7,7% 4,0% 4,1% 1,7% BVBA 40,3% 18,6% 37,9% 16,4% 49,4% 26,1% 29,6% CV 2,0% 0,4% 2,3% 1,4% 2,2% 1,3% 2,6% VZW 0,5% 4,2% 4,4% 1,4% 0,8% 10,8% 9,2% Andere 4,0% 4,8% 5,7% 3,4% 4,7% 5,6% 6,8% 2.2 Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector in de gewesten Vlaanderen Tabel 15: Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector in Vlaanderen Hotels Vakantieverblijveterreinen accommodatie gelegenheden Kampeer- Overige Drink- Restaurants Catering Totaal Eenmanszaak 21,9% 68,5% 17,8% 73,1% 40,5% 49,0% 53,7% NV 27,9% 4,1% 32,4% 6,7% 3,5% 3,8% 1,8% BVBA 44,3% 19,0% 36,6% 15,1% 47,9% 23,4% 26,5% CV 1,6% 0,2% 0,9% - 1,4% 1,0% 1,6% VZW 0,6% 2,5% 5,2% 1,7% 0,8% 15,9% 8,4% Andere 3,7% 5,6% 7,0% 3,4% 5,9% 6,9% 8,1% Wallonië Tabel 16: Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector in Wallonië Hotels Vakantieverblijveterreinen accommodatie gelegenheden Kampeer- Overige Drink- Restaurants Catering Totaal Eenmanszaak 23,3% 65,4% 33,6% 67,1% 47,1% 64,6% 53,1% NV 33,9% 9,3% 15,2% 5,7% 3,7% 3,3% 1,5% BVBA 35,6% 17,3% 40,8% 18,6% 42,0% 26,9% 23,3% CV 3,0% 0,9% 3,8% 4,3% 2,9% 1,4% 3,6% VZW 0,3% 5,0% 2,8% 1,4% 0,7% 1,5% 13,4% Andere 4,0% 2,1% 3,8% 2,9% 3,5% 2,3% 5,0%

40 34 Brussel Tabel 17: Horecaondernemingen per juridische vorm en per subsector in Brussel Hotels Vakantieverblijveterreinen accommodatie gelegenheden Kampeer- Overige Drink- Restaurants Catering Totaal Eenmanszaak 4,0% 46,4% 33,3% 53,3% 13,0% 29,9% 17,1% NV 55,8% 11,3% 16,7% 26,7% 7,2% 10,8% 2,5% BVBA 35,9% 22,7% 16,7% 20,0% 73,2% 49,6% 68,8% CV 1,2% ,9% 4,0% 6,1% VZW 0,4% 15,5% 33,3% - 0,9% 3,0% 2,7% Andere 2,8% 4,1% - - 1,7% 2,7% 2,8%

41 35 Aantal werkgevers per dimensiegrootte Voor de rapportering van het aantal werkgevers in de horecasector doen we een beroep op gegevens van de RSZ 9. De toewijzing aan de correcte dimensiegrootte gebeurt bij de RSZ op basis van het aantal werknemers in dienst op 30/06 (toestand). De RSZ biedt zowel de indeling van werkgevers volgens PC302, als werkgevers volgens nacebelindeling. De sector afbakenen op basis van PC 302, resulteert in een grotere omvang van de sector in vergelijking met de afbakening volgens nacebel-indeling. 1 Werkgevers per dimensiegrootte Werkgevers per dimensiegrootte in België Tabel 18: Aantal werkgevers per dimensiegrootte in België in PC / Minder dan 5 werknemers tot 9 werknemers tot 19 werknemers tot 49 werknemers tot 99 werknemers werknemers en meer Totaal Minder dan 5 werknemers 70,7% 70,7% 70,7% 5 tot 9 werknemers 17,1% 17,2% 17,1% 10 tot 19 werknemers 8,0% 7,9% 8,1% 20 tot 49 werknemers 3,3% 3,3% 3,2% 50 tot 99 werknemers 0,5% 0,6% 0,6% 100 werknemers en meer 0,3% 0,3% 0,3% Totaal 100% 100% 100% Bron: RSZ, PC302, werkgever in loop van tweede kwartaal, toewijzing aan dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06 9 We kiezen voor de RSZ als bron van het aantal werkgevers aangezien de RSZ zicht heeft op het aantal werknemers opgenomen in de sociale zekerheid, en bijgevolg op deze manier met zekerheid kan zeggen welke werkgevers personeel in dienst hebben in de loop van het kwartaal. Daarnaast kunnen op basis van eenzelfde definitie de cijfers vergeleken worden met andere sectoren. Ten slotte wordt de RSZ ook gebruikt als bron voor het aantal werknemers in de sector. 10 In dit eerste deel bakenen we de horecasector af op basis van PC302. Dit is voor het eerst in dit rapport aangezien de FOD Economie de horecasector enkel afbakent op basis van nacebel-indeling.

42 Werkgevers per dimensiegrootte in de gewesten Vlaanderen Tabel 19: Aantal werkgevers per dimensiegrootte in Vlaanderen in PC / Minder dan 5 werknemers tot 9 werknemers tot 19 werknemers tot 49 werknemers tot 99 werknemers werknemers en meer Totaal Minder dan 5 werknemers 69,1% 69,4% 69,4% 5 tot 9 werknemers 17,9% 18,0% 17,8% 10 tot 19 werknemers 8,9% 8,6% 8,8% 20 tot 49 werknemers 3,3% 3,3% 3,2% 50 tot 99 werknemers 0,5% 0,5% 0,5% 100 werknemers en meer 0,3% 0,3% 0,3% Totaal 100% 100% 100% Bron: RSZ, PC302, werkgever in loop van tweede kwartaal, toewijzing aan dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06 Wallonië Tabel 20: Aantal werkgevers per dimensiegrootte in Wallonië in PC / Minder dan 5 werknemers tot 9 werknemers tot 19 werknemers tot 49 werknemers tot 99 werknemers werknemers en meer Totaal Minder dan 5 werknemers 75,7% 75,3% 75,3% 5 tot 9 werknemers 15,6% 15,7% 15,4% 10 tot 19 werknemers 5,8% 5,8% 6,0% 20 tot 49 werknemers 2,4% 2,6% 2,6% 50 tot 99 werknemers 0,5% 0,5% 0,5% 100 werknemers en meer 0,1% 0,2% 0,2% Totaal 100% 100% 100% Bron: RSZ, PC302, werkgever in loop van tweede kwartaal, toewijzing aan dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06

43 37 Brussel Tabel 21: Aantal werkgevers per dimensiegrootte in Brussel in PC / Minder dan 5 werknemers tot 9 werknemers tot 19 werknemers tot 49 werknemers tot 99 werknemers werknemers en meer Totaal Minder dan 5 werknemers 67,0% 66,6% 66,4% 5 tot 9 werknemers 17,3% 17,0% 17,3% 10 tot 19 werknemers 8,8% 9,6% 9,4% 20 tot 49 werknemers 5,1% 4,8% 4,9% 50 tot 99 werknemers 1,0% 1,1% 1,1% 100 werknemers en meer 0,9% 1,0% 0,9% Totaal 100% 100% 100% Bron: RSZ, PC302, werkgever in loop van tweede kwartaal, toewijzing aan dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06 2 Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector in België Tabel 22: Aantal werkgevers per dimensiegrootte en per subsector in België nacebel 55 en Hotels Vakantieverblijveterreinen accommodatie gelegenheden Kampeer- Overige Drink- Restaurants Catering Totaal < 5 werknemers 45,7% 67,3% 74,6% 35,4% 72,3% 66,1% 79,7% 5 tot 9 wns 21,1% 15,2% 18,7% 40,4% 17,4% 16,8% 13,0% 10 tot 19 wns 16,2% 7,2% 4,5% 22,2% 7,6% 10,4% 5,5% 20 tot 49 wns 11,3% 5,3% 2,2% 2,0% 2,5% 4,1% 1,6% 50 tot 99 wns 3,5% 3,4% 0,0% 0,0% 0,2% 1,1% 0,1% Meer dan 100 wns 2,2% 1,5% 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 0,0% Bron: RSZ, nace 55-56, werkgever in loop van 2de kwartaal, toewijzing dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06 11 Om een inschatting te kunnen maken van het aantal werkgevers per subsector bakenen we in dit tweede deel de horecasector af op basis van nacebel-indeling.

44 Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector in de gewesten Vlaanderen Tabel 23: Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector in Vlaanderen nacebel 55 en Hotels Vakantieverblijveterreinen accommodatie gelegenheden Kampeer- Overige Drink- Restaurants Catering Totaal < 5 werknemers 45,1% 68,9% 64,0% 48,3% 70,9% 63,2% 77,8% 5 tot 9 wns 21,1% 15,5% 25,3% 37,9% 18,2% 17,6% 13,9% 10 tot 19 wns 18,4% 4,7% 6,7% 13,8% 8,2% 12,1% 6,4% 20 tot 49 wns 10,7% 6,1% 4,0% 0,0% 2,4% 4,8% 1,8% 50 tot 99 wns 3,7% 3,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 0,1% Meer dan 100 wns 1,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,1% 1,7% 0,0% Bron: RSZ, nace 55-56, werkgever in loop van 2de kwartaal, toewijzing dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06 Wallonië Tabel 24: Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector in Wallonië nacebel 55 en Hotels Vakantieverblijveterreinen accommodatie gelegenheden Kampeer- Overige Drink- Restaurants Catering Totaal < 5 werknemers 55,1% 67,8% 89,5% 25,9% 76,9% 72,5% 84,5% 5 tot 9 wns 19,9% 15,6% 8,8% 44,8% 15,7% 17,5% 10,6% 10 tot 19 wns 13,0% 8,9% 1,8% 29,3% 5,4% 5,8% 3,6% 20 tot 49 wns 9,3% 3,3% 0,0% 0,0% 1,9% 2,5% 1,3% 50 tot 99 wns 1,5% 3,3% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 0,1% Meer dan 100 wns 1,2% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% Bron: RSZ, nace 55-56, werkgever in loop van 2de kwartaal, toewijzing dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06 Brussel Tabel 25: Werkgevers per dimensiegrootte en per subsector in Brussel nacebel 55 en Hotels Vakantieverblijveterreinen accommodatie gelegenheden Kampeer- Overige Drink- Restaurants Catering Totaal < 5 werknemers 28,6% 56,0% 50,0% 50,0% 68,2% 65,6% 77,5% 5 tot 9 wns 23,6% 12,0% 50,0% 25,0% 17,8% 11,7% 14,8% 10 tot 19 wns 14,3% 16,0% 0,0% 8,3% 9,4% 12,3% 5,6% 20 tot 49 wns 17,4% 8,0% 0,0% 16,7% 4,0% 3,9% 1,7% 50 tot 99 wns 6,8% 4,0% 0,0% 0,0% 0,4% 3,2% 0,4% Meer dan 100 wns 9,3% 4,0% 0,0% 0,0% 0,2% 3,2% 0,0% Bron: RSZ, nace 55-56, werkgever in loop van 2de kwartaal, toewijzing dimensiegrootte op basis van toestand op 30/06

45 39 Overlevingspercentage ondernemingen 1 Overlevingspercentage ondernemingen per sector in België Tabel 26: Overlevingspercentage ondernemingen in België per sector één jaar na oprichting /2013- Sectie Omschrijving A Landbouw, bosbouw en visserij 96,2% 96,2% 95,3% B Winning van delfstoffen / / / C Industrie 94,0% 93,8% 93,9% D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 98,2% 97,1% 97,8% E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 98,9% 90,1% 97,3% F Bouwnijverheid 95,0% 95,4% 94,4% G Groot- en detailhandel: reparatie van auto s en motorfietsen 89,4% 90,0% 89,3% H Vervoer en opslag 88,5% 89,6% 88,4% I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 89,3% 90,0% 90,1% J Informatie en communicatie 84,2% 85,9% 86,9% K Financiële activiteiten en verzekeringen 95,9% 95,3% 94,8% L Exploitatie van en handel in onroerend goed 92,3% 93,0% 92,3% M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 92,9% 93,5% 93,7% N Administratieve en ondersteunende diensten 90,9% 90,9% 90,7% O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 97,3% 96,7% 92,9% P Onderwijs 87,1% 89,3% 90,3% Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 89,9% 92,9% 91,7% R Kunst, amusement en recreatie 91,8% 92,0% 93,8% S Overige diensten 89,8% 90,7% 91,7% T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel / / / U Extraterritoriale organisaties en lichamen / / / Totaal 91,1% 91,8% 91,8% Bron: FOD Economie Grijze percentages betekenen minder dan 100 oprichtingen, bij minder dan 20 oprichtingen >> / 12 Ondernemingen opgericht in Ondernemingen opgericht in Ondernemingen opgericht in 2012

SECTORANALYSE HORECA 2015

SECTORANALYSE HORECA 2015 Rapport 2015 106 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2015 Ondernemingen 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2016

SECTORANALYSE HORECA 2016 Rapport 2016 130 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2016 Ondernemingen 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016 DECEMBER 2016 01/12/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca blijft positief, maar zwakt af. Dit is een gevolg van een dalende omzet bij de logies. Ook het prijsverloop in de horeca

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2016 46 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2015 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Diversiteit horecasector

Diversiteit horecasector Rapport 2015 52 Pag. Diversiteit horecasector Cijfers 2014 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar 18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar Opzet van de presentatie De resultaten over de districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini. Bedrijfsvestigingen/Bedrijven:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Arbeidsmarkt en tewerkstelling 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli 19.09.2008 Nr 3218 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Waterdistributie

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden deelnemers: 187 Totaal aantal meldingen: 1159 Economische sectie A: landbouw, bosbouw en visserij N613 Carpale-tunnelsyndroom 2 E601 Diabetes

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Het profiel van de Vlaamse onderneming in 2010

Het profiel van de Vlaamse onderneming in 2010 2010/6 Het profiel van de Vlaamse onderneming in 2010 Michaël Goethals D/2010/3241/210 Inleiding Dit webartikel beschrijft het Vlaamse ondernemerslandschap per 1 januari 2010. De onderliggende gegevens

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Inleiding. In dit nummer. Maart Welkom nieuwe PIM-artsen!

Inleiding. In dit nummer. Maart Welkom nieuwe PIM-artsen! Maart 2015 Inleiding Welkom nieuwe PIM-artsen! In 2014 hebben we ongeveer 100 nieuwe PIM-artsen mogen verwelkomen. Intussen nemen nu 200 bedrijfsartsen deel aan het peilstation. We zijn blij met zoveel

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2013

Sectoranalyse Horeca 2013 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2013 Arbeidsmarkt en tewerkstelling 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2015

SECTORANALYSE HORECA 2015 Rapport 2015 126 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2015 Arbeidsmarkt 2015 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

Gegevens over het jaar 2013

Gegevens over het jaar 2013 Jaarverslag over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens over het jaar 2013 betreffende

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob :

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Persbericht 2 mei 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2013. Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit

Sectoranalyse Horeca 2013. Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit Sectoranalyse Horeca 2013 Ondernemingen Arbeidsmarkt en tewerkstelling Diversiteit 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

W O O R D V O O R A F

W O O R D V O O R A F W O O R D V O O R A F De kleine en middelgrote ondernemingen hebben ruim de overhand in het Brusselse landschap. 95% van de circa 30.000 privébedrijven met bezoldigd personeel in het Brussels Gewest heeft

Nadere informatie

CultuurInvest 2010 Postcode Gemeente Sector Financieringsbedrag

CultuurInvest 2010 Postcode Gemeente Sector Financieringsbedrag CultuurInvest 2010 3500 Hasselt Cultuur - Musical & Podium 150.000 3500 Hasselt Cultuur - Boek 100.000 3530 Houthalen Cultuur - Design 100.000 3560 Lummen Cultuur - Media & Multimedia 150.000 3600 Genk

Nadere informatie

Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd

Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd Naar aanleiding van de Vlaamse Startersdag van 22 april 2004 publiceerde UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, voor het eerst de Startersatlas.

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2015 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2014 - Privésector 1 De arbeidsongevallen in 2014: Daling met 4,4 % op de arbeidsplaats Daling met 13,1 % op de weg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe 1 CO2-uitstoot hoofdsectoren 1.1 Inleiding In deze rapportage wordt de CO2-uitstoot van uw gemeente weergegeven, voorzover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014

Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014 Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 Vacatures in loondienst in België in 2014 In 2014 hadden Belgische ondernemingen 83.010 vacatures en 3.645.420 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat.

Nadere informatie

Willy Borsus : Beterschap in de horecasector

Willy Borsus : Beterschap in de horecasector Willy BORSUS Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Contact: Pauline Bievez 0477/38.45.01 pauline.bievez@borsus.fgov.be Persbericht Willy Borsus : Beterschap

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be Persbericht 3 december 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Kerncijfers voor de gemeente Brussel

Kerncijfers voor de gemeente Brussel I.Algemeen FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Kerncijfers voor de gemeente Brussel Uw gemeente beslaat 32,6 km² en telt 144784 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 4.440 inwoners/km².

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Commercial catering 2010-2012. Horeca-Leisure-Transport. Structural member of

Commercial catering 2010-2012. Horeca-Leisure-Transport. Structural member of Commercial catering 2010-2012 Horeca-Leisure-Transport Structural member of 1 P a g e Geachte Foodservice professional, Brussel 3/12/2009 Als eerste brengt Food in Mind het researchdocument: Het toenemend

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

In januari stijgt het aantal faillissementen met 40%.

In januari stijgt het aantal faillissementen met 40%. Persbericht 1 februari 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie