Evaluatie nieuwe parkeerautomaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie nieuwe parkeerautomaat"

Transcriptie

1 Evaluatie nieuwe parkeerautomaat Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek maart 004

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond en doel onderzoek Vraagstellingen Opzet onderzoek Opzet rapportage... Binnenstadsbezoek en parkeren in de binnenstad....1 Bezoekfrequentie binnenstad, autogebruik en herkomst.... Waar parkeert men doorgaans en hoe betaalt men doorgaans?.... Wat vindt men van het parkeren in Nijmegen?... 4 Het gebruik van de nieuwe parkeerautomaat Betaalwijze, parkeerkaartje en parkeertijd Leesbaarheid, begrijpelijkheid en duidelijkheid knoppen Handelingen en reactiesnelheid automaat Het oordeel over de nieuwe parkeerautomaat Hoe bevalt de nieuwe automaat over het algemeen? Welke voor- en nadelen heeft de nieuwe automaat? De nieuwe automaat in vergelijking met de oude Suggesties van respondenten voor verbetering Conclusies

3 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel onderzoek In januari 00 werden in de Nijmeegse binnenstad parkeerautomaten geplaatst waarmee parkeerders niet meer contant, maar alleen elektronisch (dat wil zeggen met de chipknip of creditcard) konden betalen. Dit leidde tot felle reacties van bezoekers van de binnenstad, omdat de chipknip indertijd nog niet zoveel werd gebruikt als betaalmiddel. Om de grieven te ondervangen werden in mei 00 in de parkeergarages automaten geplaatst, waarmee parkeerders behalve elektronisch ook contant konden betalen. Verder werden op enkele parkeerterreinen in de stad promotieteams ingezet om parkeerders met de betaalwijze bij de chipautomaten te ondersteunen. Maar parkeerders in de binnenstad bleven hun ongenoegen uiten over de chipautomaten op straat en de parkeerterreinen in de stad (o.a. St. Josephhof, Wedren, Waalkade, Nassausingel). In juli 00 besloot het gemeentebestuur om de chipautomaten op straat en de parkeerterreinen gefaseerd te vervangen door een duale parkeerautomaat, d.w.z. een automaat waarmee men zowel contant als elektronisch kan betalen. Medio 00 ontwikkelde het bedrijf Vialis een dergelijke parkeerautomaat die eerst werd getest door Vialis en Interpay (de beheerder van het elektronische betalingsverkeer). Na de test werden er vijfentwintig duale automaten in het centrum en de wijk Zwanenveld geplaatst als proefopstelling. De afdeling Stadstoezicht (Bureau Verkeer en Parkeerbeheer) heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek gevraagd om tijdens de periode van de poefopstelling een evaluatie van de nieuwe parkeerautomaat uit te voeren. Doel van het onderzoek is na te gaan hoe de nieuwe parkeerautomaat bij de parkeerders in de binnenstad bevalt en welke eigenschappen van de automaat eventueel bijgesteld kunnen worden om de gebruiksvriendelijkheid ervan te vergroten. Hierdoor kan de leverancier bij de ontwikkeling en oplevering van het eindproduct met eventuele tekortkomingen rekening houden. De resultaten van deze evaluatie zijn tussentijds doorgegeven aan de opdrachtgever die vervolgens de leverancier van de automaat hiervan op de hoogte heeft gesteld. 1. Vraagstellingen Bij de evaluatie is het van belang na te gaan in hoeverre de eigenschappen van de nieuwe automaat (hardware) en het gebruik ervan (software) nog problemen opleveren voor parkeerders in de binnenstad. Tevens is het belangrijk te weten in hoeverre het oordeel over de nieuwe automaat samenhangt met de parkeerervaring in de binnenstad en het eerdere gebruik van de automaat. Daarom zijn de volgende centrale vraagstellingen voor de evaluatie geformuleerd: Hoe oordelen parkeerders in de Nijmeegse binnenstad over het parkeren in de binnenstad? Waar parkeren zij doorgaans in de Nijmeegse binnenstad? Hoe betalen zij doorgaans voor het parkeren in de Nijmeegse binnenstad? Hoe bevalt hen over het algemeen de nieuwe parkeerautomaat? Welke voor- en nadelen heeft de nieuwe automaat volgens hen? Was het gebruik van de nieuwe automaat voor hen voldoende duidelijk? Zo nee, waar niet? Vindt men de nieuwe parkeerautomaat een verbetering of een verslechtering ten opzichte van de oude automaat? Vindt men dat er nog iets verbeterd kan worden aan de software en hardware van de nieuwe automaat? Zo ja, wat? 1

4 Inleiding Zijn er verschillen in het oordeel over de nieuwe automaat tussen parkeerders die de nieuwe automaat voor het eerst hebben gebruikt en parkeerders die de automaat al eerder hebben gebruikt? 1. Opzet onderzoek De gegevens voor de evaluatie van de nieuwe parkeerautomaat zijn verzameld via een enquête onder parkeerders op een van de grotere parkeerplaatsen in de binnenstad, namelijk het parkeerterrein St. Josephhof. Dit parkeerterrein is gekozen om twee redenen. Ten eerste omdat ervan wordt uitgegaan dat hier verschillende soorten bezoekers parkeren (kortparkeerders en langparkeerders, Nijmegenaren en niet-nijmegenaren, parkeerders die voor doelgerichte aankopen de binnenstad bezoeken en parkeerders die minder doelgericht de binnenstad bezoeken, parkeerders die overwegend door de week komen en parkeerders die overwegend op koopavonden/zaterdag komen, etc.) Ten tweede omdat de trefkans voor ondervraging op dit parkeerterrein groter is dan bijvoorbeeld bij een parkeerautomaat op straat. Bij de selectie van de respondenten is er voor gezorgd dat er minimaal 00 parkeerders zijn ondervraagd die voor het eerst de nieuwe automaat hebben gebruikt (starters) én minimaal 00 parkeerders die er al eerder gebruik van hebben gemaakt (herhalers). Dit aantal is voldoende om redelijk betrouwbare uitspraken per groep te doen (een betrouwbaarheid van minimaal 90% met een onnauwkeurigheid die varieert tussen 5 à 10%). Uiteindelijk zijn 445 parkeerders geënquêteerd, van wie 00 tot de groep van de starters behoren en 45 tot de groep van de herhalers. De ondervraging op het parkeerterrein St. Josephhof heeft plaatsgevonden direct nadat de parkeerders een kaartje uit de nieuwe parkeerautomaat hadden gekocht. De enquête is afgenomen op verschillende dagen (ook op koopavond) in de week van 14 tot en met februari Opzet rapportage Het rapport bestaat uit zes hoofdstukken en is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk gaat over het binnenstadsbezoek, het parkeergedrag van de ondervraagde parkeerders in de Nijmeegse binnenstad en hun mening over het parkeren in de binnenstad. Bijvoorbeeld: hoe vaak bezoeken zij de binnenstad? Waar parkeren de ondervraagden doorgaans wanneer zij een bezoek brengen aan de Nijmeegse binnenstad? Hoe betalen zij daarvoor? Hoe tevreden is men over de parkeermogelijkheden in de binnenstad? Hoofdstuk besteedt aandacht aan zaken die te maken hebben met de nieuwe automaat en het gebruik ervan. Bijvoorbeeld: was de tekst goed leesbaar? Was steeds duidelijk wat ermee bedoeld werd? Was direct duidelijk welke knop waarvoor dient? Wat vond men van het aantal handelingen dat men heeft moeten verrichten? Wat vond men van de reactiesnelheid van de automaat? In hoofdstuk 4 komt het oordeel over de nieuwe automaat aan bod. Hoe beviel de automaat over het algemeen? Welke voordelen en welke nadelen heeft de automaat? Vindt men de nieuwe automaat een verbetering of een verslechtering ten opzichte van de oude automaat? Hoofdstuk 5 besteedt aandacht aan suggesties die de ondervraagden hebben gegeven voor de verbetering van de automaat. In hoofdstuk 6 staan tenslotte enkele conclusies naar aanleiding van de resultaten. In de hoofdstukken tot en met 5 is bij enkele onderdelen nagegaan of bepaalde groepen verschillen in hun mening over de nieuwe automaat. Bijvoorbeeld of er verschil van mening is tussen starters en herhalers, muntgeld betalers en chipbetalers, kortparkeerders en langparkeerders, Nijmegenaren en niet-nijmegenaren, jonge en oudere parkeerders, parkeerders die vaak de binnenstad bezoeken en parkeerders die dat minder vaak doen, parkeerders die doorgaans parkeren in een parkeergarage en parkeerders die doorgaans op straat parkeren.

5 Binnenstadsbezoek en parkeren in de binnenstad Binnenstadsbezoek en parkeren in de binnenstad.1 Bezoekfrequentie binnenstad, autogebruik en herkomst Om een idee te krijgen in hoeverre de ondervraagde parkeerders op het parkeerterrein St. Josephhof bekend zijn met het parkeren in de Nijmeegse binnenstad zijn er enkele vragen aan hen gesteld over het binnenstadsbezoek en het parkeren in de binnenstad. Wanneer hen gevraagd wordt hoe vaak ze als regel een bezoek brengen aan de Nijmeegse binnenstad, blijkt dat een groot deel (88%) minstens een keer per maand de Nijmeegse binnenstad bezoekt. Bijna zes op de tien (60%) bezoeken zelfs één keer per week of vaker de binnenstad. Een minderheid (1%) geeft te kennen slechts enkele keren per jaar of (bijna) nooit te komen. fig..1 Hoe vaak bezoekt men de Nijmeegse binnenstad? (in %) vrijw el dagelijks -4 keer per week keer per week 1 keer per week 1 keer per 14 dagen 1 keer per maand enkele keren in het jaar (bijna) nooit Ruim driekwart (77%) van de ondervraagde parkeerders die de binnenstad enkele keren per jaar of vaker bezoeken komt bijna altijd met de auto naar de Nijmeegse binnenstad, 1 % komt bij de helft of meer dan de helft van de bezoeken met de auto, 8% bij ongeveer de helft van de bezoeken en de rest (4%) komt bijna nooit met de auto. Het nogal hoge autogebruik hangt in dit geval samen met de herkomst van de ondervraagden. Van de ondervraagde parkeerders op het parkeerterrein St. Josephhof komen bijna vier op de tien (8%) uit Nijmegen. Het grootste deel (6%) komt van buiten Nijmegen, met name uit de regio, zoals Groesbeek, Berg en Dal, Wijchen, Beuningen, Malden, Heumen, Beek, Millingen, Bemmel, etc. Bezoekers aan de binnenstad die van buiten Nijmegen komen, komen over het algemeen ook meer met de auto (Stadscentrummonitor 00).. Waar parkeert men doorgaans en hoe betaalt men doorgaans? Veel van de ondervraagde parkeerders hebben ervaring met het parkeren in de Nijmeegse binnenstad. Bijna tweederde maakt kenbaar dat men doorgaans op een parkeerplaats in de straat of op een parkeerterrein parkeert.

6 Binnenstadsbezoek en parkeren in de binnenstad fig... Waar parkeert men doorgaans in de binnenstad? (in %) parkeerplaats in straat of op parkeerterrein 6 zow el in straat, op parkeerterrein als in parkeergarage in parkeergarage anders Het grootse deel heeft ook ervaring met het elektronisch betalen voor het parkeren in Nijmegen. Want op de vraag hoe men doorgaans betaalt voor het parkeren, antwoorden ruim acht op de tien (8%) dat men dat doet met de chipknip, dat wil zeggen met de chippas van een bank. De citychip en de creditcard worden heel weinig gebruikt. In fig.. is een categorie anders te zien. Hierin zitten behalve degenen die met de citychip of creditcard betalen ook degenen die gratis parkeren of een parkeervergunning hebben. fig.. Hoe betaalt men doorgaans voor het parkeren in de binnenstad? (in %) met chippas 8 met muntgeld 11 zow el met chippas als muntgeld 4 anders Wat vindt men van het parkeren in Nijmegen? Naast vragen over het bezoek aan de Nijmeegse binnenstad en het parkeergedrag is ook aan de onderzoeksgroep gevraagd of men tevreden is over de parkeermogelijkheden in de binnenstad en welke problemen er eventueel volgens de ondervraagden zitten aan het parkeren in Nijmegen. Omdat deze vragen ook gesteld zijn in de Stadscentrummonitor 00, kunnen de uitkomsten hiermee vergeleken worden. Er is overigens wel een verschil in de groepssamenstelling van beide groepen. In de Stadscentrummonitor gaat het om autogebruikers of parkeerders ongeacht de locatie en in dit onderzoek om parkeerders op het parkeerterrein St. Josephhof. Wat het effect is van dit verschil, is niet te traceren. Tweederde (66%) van de ondervraagde parkeerders maakt kenbaar tevreden te zijn over de parkeermogelijkheden in de binnenstad. Ongeveer een kwart (4%) is hierover ontevreden. In vergelijking met de Stadscentrummonitor 00 is zowel de tevredenheid als de ontevredenheid over de parkeermogelijkheden in de binnenstad toegenomen. Dit komt omdat de groep die een uitgesproken mening heeft naar verhouding groter is geworden. 4

7 Binnenstadsbezoek en parkeren in de binnenstad Met andere woorden: de groep die geen uitgesproken mening heeft (d.w.z. de groep die noch tevreden / noch ontevreden is of geen mening heeft) is in het onderzoek naar de nieuwe parkeermeter kleiner dan in de Stadscentrummonitor 00. fig..4 Is men tevreden over de parkeermogelijkheden in de binnenstad? (in %) tevreden noch tevreden, noch ontevreden 8 16 ontevreden 1 4 geen mening Stadscentrummonitor 00 Evaluatie nieuwe parkeerautomaat 004 Op de vraag welke problemen er zitten aan het parkeren in Nijmegen mocht men twee antwoorden geven. In fig..5 zijn deze problemen te zien. Het probleem dat het meest genoemd wordt is dat parkeren duur is, gevolgd door het probleem dat er moeilijk een parkeerplaats te vinden is. Deze beide problemen worden ook het meest genoemd in de Stadscentrummonitor 00. Ongeveer een kwart van de ondervraagden zegt dat zij geen problemen heeft met het parkeren in Nijmegen. Alleen problemen die door minimaal 5 respondenten zijn genoemd (hetgeen neerkomt op ongeveer 1% van de respondenten) zijn in de figuur opgenomen. Omdat men twee problemen mocht noemen komt het totale percentage in fig..5 uit op meer dan 100%. fig..5 Parkeerproblemen in Nijmegen (in % respondenten) duur 9 moeilijk plaats te vinden 1 geen probleem w eekends te druk 6 6 koopavond te druk te ver lopen naar centrum Parkeergarages te krap pasparkeren strenge parkeerpolitie kan niet achteraf betalen

8 Binnenstadsbezoek en parkeren in de binnenstad 6

9 Het gebruik van de nieuwe parkeerautomaat Het gebruik van de nieuwe parkeerautomaat.1 Betaalwijze, parkeerkaartje en parkeertijd Aan de parkeerders op het parkeerterrein St. Josephhof is gevraagd hoe zij betaald hebben voor hun parkeerkaartje, wat voor soort parkeerkaartje ze hebben gekocht en hoe lang ze geparkeerd hebben. Uit de betaalwijze van de ondervraagden bij de nieuwe duale automaat blijkt dat men kennelijk steeds meer gewend is geraakt aan het elektronisch betalen voor parkeren. Want van de ondervraagde parkeerders heeft 85% met de chipknip (chippas van de bank) betaald en 15% met muntgeld. Wat de betaalwijze betreft is er geen verschil tussen parkeerders uit Nijmegen en buiten Nijmegen. De citychip wordt heel weinig gebruikt. Slechts één van de ondervraagden heeft namelijk hiermee betaald. De meeste parkeerders (86%) hebben een normaal parkeerkaartje gekocht, 1% heeft een dagkaart uit de automaat genomen en % heeft gebruik gemaakt van een vergunningentarief. De gekochte parkeertijd van de ondervraagde parkeerders is in fig..1 te zien. fig..1 Gekochte parkeertijd van de ondervraagden in % 1 - uur 9% uur of langer 15% dagkaart 1% 0-1 uur 4%. Leesbaarheid, begrijpelijkheid en duidelijkheid knoppen Omdat de mening over de nieuwe parkeerautomaat mede beïnvloed wordt door de leesbaarheid van de tekst in het scherm en de duidelijkheid van de knoppen is in de enquête o.a. naar deze twee aspecten geïnformeerd. Over het algemeen is de tekst in het scherm goed leesbaar, want 95% geeft aan hiermee geen problemen te hebben. Een kleine groep (5%) heeft wel problemen met het lezen van de tekst. Op basis van de resultaten zijn er geen aanwijzingen dat dit met de leeftijd van de respondenten te maken heeft. Voor velen (90%) is ook steeds duidelijk wat met de tekst bedoeld wordt. Degenen voor wie dat (soms) niet duidelijk is geven aan dat dit vooral het geval is bij het beginmenu, de +/- knoppen en bij de OK en STOP-knop. Bijna negen op de tien (89%) ondervraagde parkeerders geven ook aan dat direct duidelijk is welke knop waarvoor dient. Bij 11% is dat niet het geval. Bij deze laatste groep heeft de onduidelijkheid van de knoppen vooral te maken met de onduidelijke bijschriften, de onbekendheid met het apparaat en het aantal knoppen (te veel knoppen). De mening over de 7

10 Het gebruik van de nieuwe parkeerautomaat (on)duidelijkheid van de knoppen heeft weinig te maken met het feit of men voor de eerste keer de automaat heeft gebruikt (starter) of dat al eens eerder heeft gedaan (herhaler).. Handelingen en reactiesnelheid automaat Naast de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de tekst en de duidelijkheid van de knoppen wordt het oordeel over de nieuwe parkeerautomaat ook in belangrijke mate bepaald door het aantal handelingen dat men moet verrichten voor het kopen van een kaartje. De veronderstelling daarbij is dat hoe meer moeite men moet doen voor het kopen van een parkeerkaartje, hoe minder positief men over de automaat zal oordelen en hoe minder moeite men moet doen, hoe positiever men over de automaat zal denken. Daarom is gevraagd wat men vindt van het aantal handelingen dat men heeft moeten verrichten voor het kopen van een kaartje. Velen hebben hierover een gunstige mening, want tweederde vindt het aantal handelingen normaal en ongeveer een kwart vindt die zelfs weinig (fig..). fig.. Wat vindt men van het aantal handelingen dat men heeft moeten verrichten voor het kopen van een kaartje? (in %) normaal 66% w einig 6% veel 8% Tussen starters en herhalers zijn geen grote verschillen gevonden in de mening over het aantal handelingen dat men heeft moeten verrichten voor het kopen van een parkeerkaartje. Ook kortparkeerders (korter dan 1 uur) en langparkeerders (langer dan uur) verschillen niet veel in hun mening hierover. Leeftijd en geslacht doen er hier verder ook niet veel aan toe. Wel geven degenen die een dagkaart hebben gekocht meer aan dan degenen die een normaal parkeerkaartje hebben gekocht dat zij het aantal handelingen voor het kopen van hun kaartje veel vinden. Onder de dagkaartkopers vindt ruim een vijfde (1%) deze handelingen veel, terwijl dat onder de parkeerders met een normaal kaartje varieert van 4% tot 7%. Muntgeldbetalers vinden het aantal handelingen dat men heeft moeten verrichten voor het krijgen van een parkeerkaartje veel minder dan chipbetalers. Onder muntgeldbetalers vond bijna de helft (48%) het aantal handelingen hiervoor weinig, onder chipbetalers was dat %. Dit is niet zo verwonderlijk omdat muntgeldbetalers in één handeling parkeertijd kiezen én betalen, terwijl chipbetalers eerst parkeertijd moeten kiezen en vervolgens met hun pas moeten betalen. Een grote meerderheid van de ondervraagden vindt de reactiesnelheid van de nieuwe automaat vlot of normaal. Slechts een beperkt aantal is van mening dat de nieuwe automaat traag heeft gereageerd (fig..). De traagheid van de automaat werd door deze personen o.a. in verband gebracht met het gebruik van de chippas (betalen met geld gaat sneller) én met het x drukken op de OK-knop om af te sluiten (1 x drukken vindt men genoeg). 8

11 Het gebruik van de nieuwe parkeerautomaat fig.. Mening reactiesnelheid nieuwe automaat (in %) vlot 78% normaal 18% traag 4% Omdat maar heel weinig parkeerders problemen hebben met de reactiesnelheid van de automaat, is wat dit betreft verder niet nagegaan of er verschillen zijn tussen bepaalde groepen. 9

12 Het gebruik van de nieuwe parkeerautomaat 10

13 Het oordeel over de nieuwe parkeerautomaat 4 Het oordeel over de nieuwe parkeerautomaat 4.1 Hoe bevalt de nieuwe automaat over het algemeen? De nieuwe automaat valt bij gebruikers kennelijk goed in de smaak. Want als aan de ondervraagden de vraag wordt gesteld hoe de automaat over het algemeen is bevallen in het gebruik, antwoordt een grote meerderheid dat deze hen goed tot zeer goed is bevallen. fig. 4.1 Hoe bevalt de automaat over het algemeen in het gebruik? (in %) (zeer) goed 86% noch goed/slecht 7% (zeer) slecht 7% De verschillende groepen in het onderzoek verschillen weinig in hun mening over het algemene oordeel met betrekking tot het gebruik van de automaat. Dit betekent o.a. dat de nieuwe automaat zowel bij starters als herhalers, kortparkeerders als langparkeerders, muntgeldbetalers als chipbetalers, Nijmegenaren als niet-nijmegenaren in goede aarde valt. Alleen oudere parkeerders (55 jaar of ouder) oordelen over deze algemene eigenschap iets neutraler dan jongere parkeerders (18 tot 5 jaar). Onder de oudere parkeerders zegt ruim 14% dat de automaat hen noch goed/noch slecht is bevallen, onder jongere parkeerders is dat 6%. 4. Welke voor- en nadelen heeft de nieuwe automaat? Bij de ondervraagde parkeerders is ook geïnformeerd welke belangrijke voor- en nadelen de nieuwe parkeerautomaat heeft. Deze vragen zijn gesteld om te achterhalen wat in de ogen van de gebruikers goed overkomt (gebruiksvriendelijk is) en wat in de ogen van de gebruikers eventueel tekort schiet aan de nieuwe parkeerautomaat. Men mocht drie voordelen en ook drie nadelen noemen. Zeker acht op de tien (8%) parkeerders noemen één of meer voordelen. Een veel kleiner aantal, namelijk eenderde (%) noemt één of meer nadelen. De voordelen die genoemd worden hebben vooral betrekking op de snelheid van de automaat. Ook zegt men naar verhouding veel dat de automaat duidelijk of duidelijker is dan de oude automaat. Andere zaken (bijvoorbeeld de twee betaalmogelijkheden) worden ook genoemd, maar in mindere mate. In fig. 4. zijn de voordelen in absolute aantallen te zien die genoemd zijn. Alleen voordelen die minimaal drie keer genoemd zijn, staan in de figuur opgenomen. 11

14 Het oordeel over de nieuwe parkeerautomaat fig. 4. Voordelen nieuwe parkeerautomaat (in absolute aantallen) automaat is snel(ler) automaat is duidelijk(er) zow el met chip als munt eenvoudige/logische bediening overzichtelijk kan met chip betalen plus en min knoppen goed goede hoogte kan met munten betalen gebruiksvriendelijk knoppen goed en duidelijker kleine sprongen display goed Van de drie meest genoemde voordelen (automaat sneller, automaat duidelijker, je kan zowel contant als met chip betalen) is nagegaan of ten aanzien hiervan verschillen bestaan tussen starters en herhalers, muntgeldbetalers en chipbetalers, kortparkeerders en langparkeerders én jonge en oudere parkeerders. Over het algemeen zijn er geen grote verschillen gevonden in de mate waarin deze voordelen zijn genoemd. Het enige dat naar voren komt is dat chipbetalers meer nog dan muntgeldbetalers zeggen dat de automaat snel(ler) is. Van de chipbetalers die voordelen noemen zegt 54% dat de automaat snel(ler) is, onder muntgeldbetalers is dat minder namelijk 5%. Daarentegen wordt het duale betaalsysteem door muntgeldbetalers begrijpelijkerwijs veel meer genoemd als voordeel dan door chipbetalers. Van de muntgeldbetalers zegt 1% dat het een voordeel is om zowel contant als met de chip te betalen, onder chipbetalers is dat veel lager namelijk 10%. De nadelen die genoemd worden hebben voor een deel betrekking op de hardware, maar vooral ook op de software. Het meest wordt als nadeel genoemd dat het scherm onleesbaar wordt wanneer er zonlicht op schijnt. Ook wordt naar verhouding veel gezegd dat de chip het niet altijd doet (oftewel de automaat niet direct reageert op de chip). In fig. 4. zijn de nadelen in absolute aantallen te zien. Alleen nadelen die minimaal drie zijn genoemd zijn in de figuur vermeld. 1

15 Het oordeel over de nieuwe parkeerautomaat fig. 4. Nadelen nieuwe parkeerautomaat (in absolute aantallen) bij zonlicht scherm onleesbaar chip doet het niet altijd chipsaldo niet direct zichtbaar x OK-knop indrukken te veel letters op scherm te klein (OK) onduidelijk traject dagkaart knoppen onverlicht bij donkder plus/min-syteem onduidelijk w achttijd te lang alles onduidelijk scherm/knoppen te hoog kaartjesgleuf te krap huidige tijd en P-tijd omdraaien w eet niet hoe te beginnen plus/min-knoppen anders dan tekst w einig iinstructies traject vergunningtarief onduidelijk te veel tekst te veel knoppen Omdat er in absolute zin weinig nadelen van de nieuwe automaat door de ondervraagden zijn genoemd, is verder niet nagegaan of er verschillen bestaan in de mate waarin deze nadelen zijn genoemd door bepaalde groepen. 4. De nieuwe automaat in vergelijking met de oude Wat vindt men van de nieuwe automaat in vergelijking met de oude automaat? Om dit te achterhalen is in de enquête gevraagd of men de nieuwe automaat in vergelijking met de oude automaat in het algemeen een verbetering of verslechtering vindt. Uit het resultaat op deze vraag komt naar voren dat de nieuwe automaat in brede zin als een verbetering wordt beschouwd. Zeker acht op de tien ondervraagden laten namelijk weten dat zij de nieuwe automaat een verbetering vinden ten opzichte van de oude automaat. Een aantal ondervraagden (6%) maakt kenbaar dat zij de vergelijking niet kunnen maken, omdat zij de oude automaat niet kennen. Slechts een beperkt aantal vindt dat er sprake is van een verslechtering (fig. 4.4). 1

16 Het oordeel over de nieuwe parkeerautomaat fig. 4.4 Is automaat verbeterd of verslechterd ten opzichte van oude automaat? (in %) verbeterd 81% noch verb./noch versl. 7% verslechterd % kan niet beoordelen 6% geen mening 4% Bepaalde groepen verschillen weinig in hun mening over de nieuwe automaat ten opzichte van de oude automaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor starters en herhalers, muntgeldbetalers en chipbetalers, degenen die doorgaans in een garage parkeren en degenen die doorgaans op straat parkeren. Andere groepen verschillen daarentegen wel enigszins in hun mening hierover. Jongere parkeerders hebben bijvoorbeeld een wat gunstiger oordeel over de nieuwe automaat ten opzichte van de oude automaat dan oudere parkeerders. Van de jongere parkeerders (18-5 jaar) vindt 87% de nieuwe automaat een verbetering ten opzichte van de oude, terwijl dat onder de oudere parkeerders (55 jaar of ouder) minder is, namelijk 68%. Oudere parkeerders hebben meer dan jongere parkeerders de neiging om zich in hun oordeel hierover neutraler op te stellen, dat wil zeggen meer te antwoorden met noch beter/noch slechter of geen mening. Ook is er een bepaalde groep die de vergelijking tussen de oude en nieuwe automaat moeilijk kan beoordelen. Het gaat hier om parkeerders die maar een enkele keer in het jaar of bijna nooit de stad bezoeken. De beoordeling is voor hen moeilijk omdat zij de oude automaat niet kennen. Onder parkeerders die maar een enkele keer in het jaar of bijna nooit de stad bezoeken zegt 8% dat zij de vergelijking met de oude automaat niet kunnen beoordelen, terwijl dat gemiddeld 6% is. Waarschijnlijk speelt hierbij ook de herkomst van de parkeerders een rol. Van de degenen die maar een enkele keer in het jaar of bijna nooit de stad bezoeken komt het overgrote deel (91%) van buiten Nijmegen. En degenen die zeggen dat zij geen oordeel kunnen geven wonen bijna allemaal buiten Nijmegen. 14

17 Suggesties van respondenten voor verbetering 5 Suggesties van respondenten voor verbetering Om te weten of de nieuwe automaat in de ogen van gebruikers nog tekortkomingen vertoont, is bij de ondervraagde parkeerders geïnformeerd of er nog iets verbeterd kan worden aan de automaat en zo ja, wat. Op deze vraag mocht men drie antwoorden geven. Vier op de tien (40%) ondervraagden vinden dat er nog iets verbeterd kan worden aan de automaat. In fig. 5.1 is te zien dat er niet alleen over de hardware (bijvoorbeeld bij zonlicht scherm onleesbaar, knoppen s avonds verlichten, kaartjesgleuf groter/hoger) maar vooral ook over de software (bijvoorbeeld twee keer met OK-knop afsluiten overbodig, eerst chipsaldo op scherm laten zien, dagkaarttraject duidelijker maken) veel opmerkingen worden gemaakt. In de figuur zijn de opmerkingen in absolute aantallen te zien en zijn alleen opmerkingen opgenomen die minimaal twee keer zijn genoemd. fig Verbetersuggesties nieuwe automaat (in absolute aantallen) bescherming tegen zonlicht goedkoper parkeren grotere letters voor ouderen ook achteraf kunnen betalen x OK afsluiten overbodig knoppen 's avonds verlicht en instructies verbeteren meer P-automaten kaartjesgleuf groter/hoger display groter/hoger beter onderscheid huidige tijd en p-tijd eerst chipsaldo op scherm dagkaarttraject duidelijk maken rechtstreeks tijd intoetsen eenvoudiger maken lager scherm voor invaliden menu duidelijker maken plus/min-knop opzij plaatsen kosten per uur weergeven moet het altijd doen duidelijker plus/ min-knoppen bevestiging chipbetaling eruit sneller maken mogelijkheid opladen chipknip Duitse/Engelse tekst chipknip moeilijk eruit te halen uitnodigender apparaat duidelijker traject vergunningtarief aangeven hoe te beginnen grotere tijdstappen duidelijk invoer tijd minder tekst in scherm grotere P-kaartje einde P-tijd onduidelijk chipkniplezer verbeteren ook met pinpas bet alen

18 Suggesties van respondenten voor verbetering Omdat het aantal personen dat een bepaalde opmerking heeft gemaakt over de nieuwe automaat naar verhouding beperkt is, is verder niet nagegaan of bepaalde opmerkingen gerelateerd kunnen worden aan bepaalde groepen. 16

19 Conclusies 6 Conclusies Gunstig oordeel nieuwe parkeerautomaat De nieuwe parkeerautomaat waarmee behalve elektronisch ook contant betaald kan worden, wordt over het algemeen als een verbetering ervaren door de parkeerders in de binnenstad. Niet minder dan 86% van de ondervraagden in het evaluatieonderzoek maakt kenbaar dat de automaat goed tot zeer goed is bevallen in het gebruik. Zeker acht van de tien parkeerders (81%) geven bovendien aan dat de nieuwe automaat een verbetering is ten opzichte van de oude. Slechts een beperkt aantal ondervraagden (%) vindt de nieuwe slechter dan de oude. De rest heeft geen mening of kan geen geven oordeel, omdat men de oude automaat niet kent. Ook het aantal handelingen dat men moet verrichten om een kaartje te kopen wordt door zeker negen op de tien (9%) parkeerders niet veel gevonden. Positief oordeel algemeen aanwezig Het vrij gunstige oordeel over de nieuwe automaat is bij verschillende groepen aanwezig. Dit betekent o.a. dat de nieuwe automaat zowel in de smaak valt bij degenen die de automaat voor het eerst hebben gebruikt (starters) als bij degenen die de automaat al eens eerder hebben gebruikt (herhalers). De automaat bevalt verder zowel degenen die contant hebben betaald (muntgeldbetalers) als degenen die elektronisch hebben betaald (chipbetalers) en zowel parkeerders die wonen in Nijmegen als parkeerders die wonen buiten Nijmegen. Enkele verschillen tussen groepen Toch zijn er enkele verschillen tussen bepaalde groepen. Hoewel ook oudere parkeerders (55 jaar of ouder) in meerderheid de nieuwe automaat beter vinden dan de oude automaat, geven vooral de jongere parkeerders (18-5 jaar) aan dat de nieuwe automaat een verbetering is. Onder oudere parkeerders zegt ruim tweederde (68%) dat de nieuwe automaat een verbetering is ten opzichte van de oude, terwijl dat onder jongere parkeerders veel meer is, namelijk 87%. Parkeerders met een dagkaart vinden meer dan parkeerders met een normaal kaartje dat zij veel handelingen moeten verrichten voor het kopen van een parkeerkaartje. Onder parkeerders met een dagkaart vindt 1% dat zij veel handelingen moeten verrichten voor het kopen van een parkeerkaartje, terwijl dat onder parkeerders met een normaal kaartje 4 tot 7% is. Onder muntgeldbetalers zijn er daarentegen naar verhouding veel meer parkeerders die deze handelingen weinig vinden (48%) dan onder chipbetalers (%). Dit is begrijpelijk omdat muntgeldbetalers in één handeling (namelijk gelijk bij het inwerpen van de munt) parkeertijd kiezen én betalen, terwijl chipbetalers eerst parkeertijd moeten kiezen en daarna met hun pas moeten betalen. Vooral snelheid voordeel nieuwe automaat De groep die voordelen noemt van de nieuwe automaat is vrij groot, namelijk 8%. Het meest genoemde voordeel van de automaat is niet de mogelijkheid om zowel contant als elektronisch te betalen, maar de snelheid waarmee de nieuwe automaat werkt. Vooral chipbetalers (54%) noemen dit meer dan muntgeldbetalers (5%). Als voordeel van de automaat wordt naar verhouding ook veel gezegd dat de automaat duidelijk(er) is. De duale betaalmogelijkheid wordt wel genoemd, maar in mindere mate. Enkele nadelen over hard- en software Ondanks de grote groep die voordelen noemt, is er ook een groep die vindt dat de automaat nadelen heeft. Deze groep (%) is veel kleiner dan de groep die voordelen noemt. De nadelen die genoemd worden hebben te maken met de hardware én software van de parkeerautomaat. Zo wordt o.a. gezegd dat het scherm onleesbaar wordt bij zonlicht, het chipsaldo niet direct zichtbaar is, de chip het niet altijd doet, twee maal drukken op de OKknop overbodig is, het kopen van een dagkaart onduidelijk is, de letters te klein zijn, de knoppen niet goed zichtbaar zijn in het donker en de kaartjesgleuf te krap is. 17

20 Conclusies Suggesties voor verbetering automaat Volgens vier op de tien (40%) ondervraagde parkeerders kan er nog wat verbeterd worden aan de nieuwe automaat. De suggesties die zij in dit verband noemen hebben zowel betrekking op de hardware als de software en liggen veelal in het verlengde van de nadelen die genoemd zijn. Suggesties voor verbetering zijn onder meer: bescherming automaat tegen zonlicht, grotere letters voor ouderen, ook achteraf kunnen betalen, knoppen s avonds verlichten, kaartjesgleuf hoger plaatsen en groter maken, eerst chipsaldo op scherm laten zien, het kopen van een dagkaart duidelijker maken, één keer drukken op OK-knop is voldoende om af te sluiten en mogelijkheid bieden om rechtstreeks parkeertijd in te toetsen. 18

21 Conclusies 19

Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen

Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Gemeente Nijmegen Afdeling Bestuurskwaliteit Bureau Onderzoek en Statistiek Oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergond en doel onderzoek...

Nadere informatie

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153 n ANWB BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht ir. J.W. Jongenelen-Gietema drs. F.W. Winterwerp juni 2006 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch.

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. rotterdam.nl/onderzoek Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Cition

Klanttevredenheidsonderzoek Cition Klanttevredenheidsonderzoek Cition Projectnummer: 10161 In opdracht van: Cition Parkeermanagement Emmie van Oirschot MSc dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Nulmeting pilot zwerfvuilproject. Resultaten van de bewonersenquête in de maisonettes van Meijhorst, Malvert en Neerbosch-Oost

Nulmeting pilot zwerfvuilproject. Resultaten van de bewonersenquête in de maisonettes van Meijhorst, Malvert en Neerbosch-Oost Resultaten van de bewonersenquête in de maisonettes van Meijhorst, Malvert en Neerbosch-Oost Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek september 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Effectmeting geluidarm asfalt A73. De geluidsbeleving in Dukenburg en Lindenholt voor en na het aanbrengen van geluidarm asfalt

Effectmeting geluidarm asfalt A73. De geluidsbeleving in Dukenburg en Lindenholt voor en na het aanbrengen van geluidarm asfalt Effectmeting geluidarm asfalt A73 De geluidsbeleving in Dukenburg en Lindenholt voor en na het aanbrengen van geluidarm asfalt Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond en doel onderzoek...

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Opbrengst straatparkeren

Opbrengst straatparkeren Rapportage gereguleerd parkeren 1e half jaar 2017 Dit bericht bevat informatie over de belangrijkste indicatoren voor het gereguleerd parkeren in Vlaardingen. Het doel is om de raad, het college en het

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

ANWB PARKEREN Factsheet: Onderzoek naar parkeergedrag en behoeften

ANWB PARKEREN Factsheet: Onderzoek naar parkeergedrag en behoeften ANWB PARKEREN Factsheet: Onderzoek naar parkeergedrag en behoeften Marieke Boerma Hans Onkenhout AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND EN DOEL 04 OVER HET ONDERZOEK 05 RESULTATEN PARKEERGEDRAG

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Meningspeiling onderhoud openbare ruimte

Meningspeiling onderhoud openbare ruimte Meningspeiling onderhoud openbare ruimte Meting stadspanel 2012 Datum: mei 2012 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Henk Moeniralam tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres:

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart Opiniepeiling Ons Groene Hert Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doel onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 1. Inleiding. 2. Chippen en parkeren. Aan de leden van de Commissie Verkeer, Scheveningen en Ypenburg/Leidschenveen

Gemeente Den Haag. 1. Inleiding. 2. Chippen en parkeren. Aan de leden van de Commissie Verkeer, Scheveningen en Ypenburg/Leidschenveen RIS094611_22-05-2002 Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr.drs. B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de Commissie Verkeer,

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Naar een optimale parkeerexploitatie

Naar een optimale parkeerexploitatie Naar een optimale parkeerexploitatie Commissie Ruimte, 8 oktober 2014 Eddy Jongen, parkeerregisseur AGENDA Wat weten we van parkeren? Landelijk Weert Dynamiek in het betaald parkeren (DBP) Besluit, stavaza,

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Verkeer en Vervoer-

Stadsmonitor. -thema Verkeer en Vervoer- Stadsmonitor -thema Verkeer en Vervoer- Modules Samenvatting 2 Bereikbaarheid 3 Vervoersbewegingen en verkeersoverlast 5 Parkeren 7 Duurzame mobiliteit 10 Verkeersveiligheid 14 Bijlage: Bronnen 16 Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid

Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April BiebPanel flitspeiling Bibliotheek Gelderland Zuid Rapportage Bibliotheek Gelderland Zuid April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken,

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Vervanging Vialis parkeerautomaten en acceptatie compensatieaanbod Vialis

Onderwerp van het voorstel Vervanging Vialis parkeerautomaten en acceptatie compensatieaanbod Vialis Registratienummer 3.36005 Opgesteld door, telefoonnummer A.J.M. Sterk, 9719 R. Mahulete, 2518 Programma Mobiliteit Portefeuillehouders A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Vervanging Vialis parkeerautomaten

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Evaluatie P&R-Waalsprinter

Evaluatie P&R-Waalsprinter Evaluatie P&R-Waalsprinter Gebruikers over het P&R-terrein en de Waalsprinter Datum: december 2011 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Henk Moeniralam tel.: (024)

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012

Nadere informatie

Evaluatie Wijkserviceteams. Meer oranje op straat...

Evaluatie Wijkserviceteams. Meer oranje op straat... Meer oranje op straat... Gemeente Nijmegen afdeling Onderzoek en Statistiek december 2006 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 2 Inleiding 6 2.1 Achtergrond en doel onderzoek 6 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Dialoog parkeerspelregels. Maandag 9 februari 2015

Dialoog parkeerspelregels. Maandag 9 februari 2015 Dialoog parkeerspelregels Maandag 9 februari 2015 Agenda 19.30 uur Introductie wethouder Luca 19.40 uur Parkeeropgave 2014 2015 & Parkeren in Zeist anno 2015 19.50 uur Opgave van de dialoog (wat wel en

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Vexpan Expertteam vraag:

Vexpan Expertteam vraag: Vexpan Expertteam vraag: 2014-002 Vraag: Gemeenten hanteren nog wel eens het principe, dat het garage parkeren niet duurder mag zijn dan het straat parkeren. Vroeger was dat met een uurtarief wat makkelijker

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven.

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven. Resultaten onderzoek evaluatie HvO woningzoekenden Inleiding In de maand september 2014 heeft Enserve in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een onderzoek ter evaluatie van de HvO 2013 uitgevoerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Enschedepanel

Nieuwsbrief Enschedepanel Nieuwsbrief Enschedepanel Peiling over parkeren bij het Medisch Spectrum Twente (MST) December 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Enschedepanel over afvalinzameling

Enschedepanel over afvalinzameling Het ophalen van klein chemisch afval (KCA) en grof (huis)vuil en grof tuinafval is een verantwoordelijkheid van Twente Milieu. Sinds 2005 is er een wijziging aangebracht in het ophaalsysteem van KCA en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295. 27 mei 2015. Evaluatie parkeerregeling Scheveningen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295. 27 mei 2015. Evaluatie parkeerregeling Scheveningen Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295 1 27 mei 2015 Evaluatie parkeerregeling Scheveningen

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag

Gemeente Veenendaal. Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Gemeente Veenendaal Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Gemeente Veenendaal Evaluatie proef gratis parkeren centrum zaterdag Datum 6 maart 2017 Kenmerk VND199/Sdg/1338.01 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Klanttevredenheid op betaalde parkeerterreinen. Datum : 6 januari 2010 Versie : 1.0

Klanttevredenheid op betaalde parkeerterreinen. Datum : 6 januari 2010 Versie : 1.0 Klanttevredenheid op betaalde parkeerterreinen Datum : 6 januari 2010 Versie : 1.0 Klanttevredenheid op betaalde parkeerterreinen Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie