Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen"

Transcriptie

1 Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Gemeente Nijmegen Afdeling Bestuurskwaliteit Bureau Onderzoek en Statistiek Oktober

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergond en doel onderzoek Vraagstelling Opzet onderzoek Opzet rapportage Centrumbezoek van Nijmegenaren buiten Centrum Centrumbewoners en parkeren Nijmegenaren over het parkeren in de stad Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen Samenvatting Bijlage

3 2

4 1 Inleiding 1.1 Achtergond en doel onderzoek Achtergrond De laatste jaren is er nogal veel te doen geweest in Nijmegen op het gebied van betaald parkeren. Voortschrijdend inzicht, wijzigingen in de verkeersinfrastructuur, de bouw van parkeergarages en signalen van bewoners zijn enkele punten die nopen tot maatregelen, terwijl er naar gestreefd wordt de binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar te houden voor bewoners, werkenden en bezoekers aan de stad. Mede hierom is een nieuwe Parkeernota uitgebracht, incl. een nota over Parkeernormen De maatregelen zijn medio januari 2013 ingegaan. Een van de onderdelen van de nieuwe Parkeernota is de differentiatie van parkeertarieven. Hoe verder er van het centrum geparkeerd wordt, hoe goedkoper het wordt. In het gebied binnen de singels, de zgn. rode zone, is het tarief op straat 2,45,- per uur (was 2,35,- per uur). In de schil daarom heen, de blauwe zone, is het tarief 2,00,- per uur (was 1,50,- per uur) en in de schil daarbuiten (groene zone) geldt een tarief van 1,60- per uur (was 1,50,- per uur). Op het transferium betaalt men inclusief natransport voor 4 personen, slechts 2,50 voor een hele dag parkeren. Een andere bepaling van de nieuwe maatregelen betreft het tijdens winkeltijden (11:00-17:00 uur vrijmaken van de straatparkeerplaatsen in vijf ringstraten (Tweede Walstraat, Van Welderenstraat, In de Betouwstraat, Van Broekhuysenstraat en Hertogstraat) zodat kortparkerend winkelbezoek een parkeerplaats kan vinden in de buurt van de winkels in deze straten. Een ander onderdeel van de nieuwe maatregelen is het avondparkeren. Sinds medio januari 2013 dienen bezoekers in het centrum en de schil daaromheen ook tussen uur en uur te betalen om te parkeren. Daarentegen kan men in de binnenstad na uur goedkoop parkeren in de garages voor 0,50 per uur en op enkele parkeerterreinen. 2 Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag en op koopzondag van uur tot uur. Het avondparkeren kan invloed hebben op de economische activiteit in bepaalde delen van de binnenstad, vooral op locaties waar parkeervoorziening dicht in de buurt is. Van de andere kant is het denkbaar dat bepaalde ondernemers, die dichterbij de garages gevestigd zijn 1 De nieuwe maatregelen zijn een combinatie van zuur (betalen) en zoet (minder betalen in de avond in garages). In de avond wordt getracht bezoekers te verleiden om voor een laag bedrag te parkeren in de garages. Door op straat het parkeertarief door te laten lopen en bezoekers te verleiden in de garages te parkeren, wordt ruimte vrij gemaakt voor bewoners van het centrum die met hun parkeervergunning vlakbij hun woning kunnen parkeren. 2 In de binnenstad gaat het om de volgende garages en parkeerterreinen met het goedkope tarief vanaf uur: Keizer Karelgarage, Kelfkensbosgarage, Eiermarktgarage, Mariënburggarage en de parkeerterreinen op het Joris Ivensplein, de Waalkade en het Julianaplein. Het Molenpoortdak doet niet mee. Hier geldt het tarief van 2,45 per uur. Ook na uur betaalt men in de garages het goedkope tarief tot uur. Na uur kan men gratis parkeren tot uur op terreinen waar de regeling voor betaald parkeren geldt, bijvoorbeeld het Joris Ivensplein. Het vergunningengebied is alleen bestemd voor vergunninghouders. 3

5 profiteren van de nieuwe parkeermaatregelen omdat het s avonds goedkoop en comfortabel parkeren is in een garage dicht in hun buurt. De gemeente is benieuwd hoe de nieuwe maatregelen bevallen bij bewoners en ondernemers in Centrum (Stadscentrum en Benedenstad) en bezoekers aan de binnenstad. Aan bureau Onderzoek en Statistiek is gevraagd deze evaluatie uit te voeren. Naast deze evaluatie zijn er ook parkeertellingen gedaan op straat en in de garages. De resultaten hiervan worden eind 2013 bekend. Doel van de evaluatie is om naast de resultaten van de parkeertellingen de beleving van bewoners, ondernemers en bezoekers over de nieuwe maatregelen aan te bieden aan de Raad als onderdeel van een totale evaluatie van de nieuwe parkeermaatregelen. 1.2 Vraagstelling Belangrijke vragen in het onderzoek zijn: Hoe denken Nijmegenaren over het algemeen over het parkeren in Nijmegen? Op welke dagen/tijdstippen bezoeken Nijmegenaren doorgaans het centrum, hoe vaak en hoe? Waar parkeren bezoekers aan het centrum die met de auto komen doorgaans hun auto? Wat vinden Nijmegenaren van de gedachte om parkeren duurder te maken naarmate men dichter bij het centrum wil parkeren? Wat vindt men van de maatregel waarbij vanaf uur tegen een tarief van 0,50 in de garages geparkeerd kan worden tot de volgende ochtend en zal men zelf hierdoor eerder het centrum in de avond bezoeken? Wat vindt men van de maatregel om kortparkeren voor het winkelend publiek overdag in bepaalde straten mogelijk te maken ten koste van vergunningenhouders in deze straten? Hebben Nijmegenaren suggesties om bij te dragen aan een betere parkeersituatie voor bewoners en ondernemers in het centrum of bezoekers aan het centrum? Zo ja, welke? 1.3 Opzet onderzoek De gegevens van het onderzoek zijn voornamelijk verzameld via een enquête onder het digitale stadspanel. Het panel bestaat uit Nijmegenaren die zich betrokken voelen bij de stad. Ze hebben in eerdere peilingen (stadspeilingen) aangegeven bereid te zijn periodiek mee te doen aan onderzoek over belangrijke thema s in de stad. De spreiding van het digitale stadspanel naar stadsdeel komt redelijk overeen met de spreiding van de bevolking in de stad. De enquête over de parkeermaatregelen is in de maanden augustus en september online geplaatst voor het panel. Van de ruim panelleden hebben er ruim meegedaan. Dat is een respons van ongeveer 45%, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over het panel. 4

6 Naast het panel zijn ook vertegenwoordigers van bewonersgroepen en vertegenwoordigers van ondernemers in het centrum benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Dit is gedaan via een aantal vragen die digitaal naar hen zijn gestuurd. De vragen hadden een open karakter met de mogelijkheid om een toelichting te geven op het antwoord. Van ondernemerskant is een gezamenlijke reactie ontvangen op de vragen. De gezamenlijke reactie was van de VCON (Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen), KHN (Koninklijke Horeca Nijmegen, afdeling Nijmegen), Cultuurnetwerk Nijmegen (CNN) en Huis voor de Binnenstad (HVDB). Van de kant van bewoners is niet gereageerd. Wel is er een mondeling gesprek gevoerd met een van de vertegenwoordigers van de bewoners in Centrum. Naast de bevraging van het digitale stadspanel en de vertegenwoordigers van ondernemers is voor de evaluatie ook gebruikt gemaakt van de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de nieuwe maatregelen op basis van parkeertellingen in de rode en blauwe zone. De rapportage van dit onderzoek is door een extern bureau samengesteld. 1.4 Opzet rapportage De rapportage van het onderzoek bestaat uit zes hoofdstukken en is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee gaat over het centrumbezoek van Nijmegenaren die buiten het stadsdeel Centrum (Stadscentrum en Benedenstad) wonen. Bijvoorbeeld: Op welke dagen/tijden gaat men naar de binnenstad? Hoe vaak en hoe gaat men daar naar toe? Waar parkeert men doorgaans in het centrum overdag en in de avond? In hoofdstuk drie komt de relatie tussen Centrumbewoners en parkeren aan de orde. Bijvoorbeeld: In hoeverre zijn bewoners in Centrum tevreden over de parkeermogelijkheden in hun eigen buurt? Maakt men bezoekers die vanaf uur met de auto komen erop attent dat men voor 0,50,- per uur in de garage kan parkeren? Hoofdstuk vier geeft een beeld hoe Nijmegenaren denken over het parkeerbeleid en de parkeeregels in de stad. Bijvoorbeeld: Is men van dat Nijmegen er goed in slaagt om het stadscentrum bereikbaar te houden voor bezoekers aan de stad? Vindt men dat de parkeerregels in Nijmegen te ingewikkeld zijn? In hoofdstuk vijf komt het oordeel over de nieuwe maatregelen aan de orde. Bijvoorbeeld: Wat vindt men van de gedachte om het parkeren duurder te maken naarmate men dichter bij het centrum wil parkeren? Wat vindt men van het avondtarief van 0,50,- per uur in de garages na uur. Hoe oordeelt men over het parkeerregime om kortparkeren overdag voor het winkelend publiek in bepaalde winkelstraten mogelijk te maken? Hoofdstuk zes bevat de samenvatting. In de bijlage staat een korte samenvatting van de suggesties die ondernemers en panelleden hebben gegeven om bij te dragen aan een betere parkeersituatie in de stad voor bewoners, ondernemers of bezoekers. 5

7 6

8 2 Centrumbezoek van Nijmegenaren die buiten Centrum De wijze waarop men de binnenstad bezoekt, kan een belangrijke rol spelen in de manier waarop men tegen het parkeren in de binnenstad kijkt. Daarom is in de enquête aan Nijmegenaren die buiten Centrum wonen o.a. gevraagd op welke dagen men naar de binnenstad gaat, hoe men meestal gaat en waar men meestal parkeert. Binnenstad merendeels overdag bezocht op zaterdag en door de week De binnenstad wordt door panelleden die buiten Centrum wonen overwegend overdag op een zaterdag of door de week (op werkdagen) bezocht. Driekwart van de panelleden zegt wel eens overdag op de zaterdag de binnenstad te bezoeken om te winkelen, voorzieningen te bezoeken of uit te gaan. In de avond is dat op de zaterdag veel minder het geval (37% van de respondenten geeft aan dan naar de binnenstad te gaan). Ook overdag op werkdagen wordt de binnenstad naar verhouding redelijk veel bezocht. Bijna twee derde (63%) van de panelleden maakt kenbaar wel eens overdag op werkdagen de binnenstad te bezoeken. En ook in de avond is dat op deze dagen minder het geval dan overdag. Ruim een derde van de panelleden (35%) zegt wel eens de binnenstad op de koopavond te bezoeken. Fig. 2.1 Op welke dagen/dagdelen bezoekt men wel eens de binnenstad? (in %) zaterdag overdag (09.00 u u) werkdagen overdag (09.00 u u) werkdagen in de avond (na u) zaterdag in de avond (na u) Koopavond Fiets wordt meer gebruikt dan auto voor bezoek aan binnenstad Op de dagen/tijden waarop veel panelleden de binnenstad bezoeken (zaterdag en op werkdagen overdag) gebruikt men naar verhouding veel de fiets. Op werkdagen en zaterdag overdag gaat bijna de helft van de panelleden die buiten Centrum wonen met de fiets naar de binnenstad. De fiets wordt relatief ook veel gebruikt voor een bezoek aan de binnenstad in de avond, zowel op de zaterdag als door de week. Ook op deze dagen/tijden gaat de helft of bijna de helft van de panelleden met de fiets naar de binnenstad. Over het algemeen wordt de fiets meer gebruikt dan de auto om de binnenstad te bezoeken. Afhankelijk van de dag/tijd gebruikt ruim een kwart tot ruim een derde de auto. Voor zo ver men met de auto naar de binnenstad gaat is dat naar verhouding meer op werkdagen in de avond. 7

9 Fig. 2.2 Hoe gaat men meestal naar de binnenstad? (in %) zaterdag overdag (09.00 u u) werkdagen overdag (09.00 u u) werkdagen in de avond (na u) zaterdag in de avond (na u) Koopavond fiets auto bus/trein te voet anders Panelleden parkeren naar verhouding veel op straat en in de Kelfkensbosgarage Degenen die wel eens met de auto naar de binnenstad komen parkeren naar verhouding veel in de Kelfkensbosgarage en op straat. Dat geldt zowel voor overdag als s avonds. De Eiermarktgarage is kennelijk niet zo populair als parkeerlocatie. Zowel overdag als in de avond wordt hier relatief weinig gebruik van gemaakt. De Keizer Karelgarage is de enige garage waar men voor een bezoek aan de binnenstad in de avond meer parkeert dan overdag. 8

10 Fig. 2.3 Parkeerlocaties die men wel eens overdag of s avonds gebruikt als men de binnenstad bezoekt (in %) Uit tellingen die in het voorjaar van 2013 zijn gehouden van geparkeerde auto s op straat en uit gegevens in dezelfde periode over de bezetting in de Eiermarktgarage, Keizer Karelgarage en Mariënburggarage blijkt dat er op straat minder wordt geparkeerd en in de garages juist meer 3. Deze trend van straatparkeren naar garageparkeren hoeft niet in tegenspraak te zijn met het beeld dat in fig. 2.3 naar voren komt. In fig gaat het enkel om het antwoord op de vraag of men wel eens parkeert op een bepaalde locatie. Het feit dat bezoekers aangeven dat ze wel eens parkeren op een bepaalde locatie, staat los van een trend die geconstateerd wordt in het parkeergedrag of in de keuze voor locaties. 3 De parkeerapparatuur van de Kelfkensbosgarage was ten tijde van de parkeertellingen op straat en het opvragen van de gegevens over de bezetting van de garages in onderhoud. Hierdoor ontbreken gegevens over het gebruik van deze garage in het registratieonderzoek dat in het voorjaar 2013 is gehouden. 9

11 10

12 3 Centrumbewoners en parkeren De parkeersituatie in Centrum houdt niet alleen bezoekers aan de binnenstad, maar vooral ook Centrumbewoners bezig. Mogelijkheden om dicht bij de woning te parkeren worden immers kleiner wanneer bezoekers aan de binnenstad meer parkeerruimte in beslag nemen. Om te achterhalen in welke mate panelleden die in Centrum wonen (bijna 170 personen) een parkeervergunning hebben, is allereerst aan deze groep gevraagd of ze een parkeervergunning hebben, en zo ja wat voor soort vergunning. Op de vraag mocht men meer dan een antwoord geven. Begrijpelijkerwijs hebben nogal wat Centrumbewoners een bewonersvergunning of een bewonersvergunning en een bezoekersvergunning. Een aantal heeft wel een auto maar vergunning. In figuur 3.1 is te zien welke soort parkeervergunningen panelleden hebben die in Centrum wonen. In de figuur zijn de absolute aantallen opgenomen. Fig. 3.1 Soort vergunning van panelleden die in Centrum wonen (absoluut) Alleen bezoekersvergunning Bewonersvergunning en bezoekersvergunning Alleen bewonersvergunning Heb wel auto, maar vergunning Geen vergunning, want heb auto Bewonersvergunning en zakelijke vergunning Alleen zakelijke vergunning Een op de vier panelleden in Centrum zegt niet tevreden te zijn over de parkeermogelijkheden voor zich zelf in hun buurt. Daarentegen zeggen bijna zes op de tien (58%) hierover wel tevreden te zijn (fig. 3.2). 11

13 Fig. 3.2 In hoeverre zijn panelleden in Centrum tevreden over de parkeermogelijkheden in hun buurt? (in %) 58% (zeer) tevreden 3% noch tevredem/noch ontevreden (zeer) ontevreden 25% 14% Ruim een kwart van de panelleden in Centrum zegt dat ze hun bezoek erop attent maken dat ze vanaf uur tegen een tarief van 0,50,- per uur in een garage kunnen parkeren. Een deel van hen wist ten tijde van het onderzoek niet dat deze mogelijkheid bestaat. Degenen die bewoners in Centum na uur bezoeken maken naar verhouding veel gebruik van een bezoekersvergunnning van Centrumbewoners (fig. 3.3.). Fig. 3.3 Wijzen panelleden in Centrum hun bezoek erop dat men na uur kan parkeren in een garage tegen 0,50,- per uur? (in % van respondenten in Centrum) 5% 27% 9% 14% ja, zeker nee, parkeren laat ik aan bezoek over nee, wist hiervan niet af 45% bezoek gebruikt bezoekersvergunning krijg meestal bezoek na uur 12

14 4 Nijmegenaren over het parkeren in de stad Nijmegenaren zijn verdeeld wanneer het gaat om de vraag in hoeverre de stad erin slaagt om het stadscentrum bereikbaar te houden voor bezoekers. Ongeveer een kwart denkt dat de stad hier wel in slaagt, een derde denkt van niet en ongeveer vier op de tien (42%) kunnen niet zeggen of dit wel of niet zo is of hebben hierover (fig. 4.1). Fig.4.1 Slaagt Nijmegen er in om het stadscentrum bereikbaar te houden voor bezoekers aan de stad? (in % van alle respondenten) nee 32% neutraal 33% ja 26% 9% Oplossing parkeervraagstuk gemakkelijke opgave volgens Nijmegenaren Veel respondenten zijn zich ervan bewust dat het parkeerprobleem in de stad gemakkelijke zaak is, want velen geloven niet dat er zo gauw een oplossing hiervoor is naar ieders tevredenheid. Ruim driekwart geeft namelijk te kennen dat het parkeervraagstuk in Nijmegen waarschijnlijk nooit naar ieders tevredenheid zal worden opgelost (fig. 4.2). Ook in Centrum is ongeveer driekwart van de bewoners (74%) deze toegedaan. Fig. 4.2 In hoeverre is men het eens met de uitspraak dat het parkeervraagstuk in Nijmegen waarschijnlijk nooit naar ieders tevredenheid zal worden opgelost? (in % van alle respondenten) oneens 9% eens 77% neutraal 11% 3% 13

15 Meerderheid vindt dat men bij parkeren merendeels denkt aan eigen belang Nijmegenaren vinden niet alleen dat het parkeervraagstuk waarschijnlijk nooit naar ieders tevredenheid kan worden opgelost. Ook zijn ze in meerderheid (60%) van dat velen bij het parkeren meer denken aan hun eigen belang dan aan het belang van de stad (fig. 4.3). In Centrum is er ook een meerderheid die dat vindt, maar is de omvang hiervan naar verhouding wat minder groot (56%) en is de omvang van degenen die dat niet vinden naar verhouding wat groter (19%). Fig. 4.3 Vindt men dat velen bij het parkeren meer denken aan hun eigen belang dan aan het belang van de stad? (in % van alle respondenten) nee 13% neutraal 21% 6% ja 60% Voorstanders en tegenstanders autovrij maken van groter deel binnenstad even groot Gemiddeld genomen houden de voor- en tegenstanders van het autovrij maken van een groter deel van de binnenstad elkaar in evenwicht. Ongeveer vier op de tien Nijmegenaren is voorstander van het autovrij maken van een grotere deel van de binnenstad. Dat is even veel als het aantal tegenstanders hiervan (fig. 4.4). Onder bewoners in Centrum zijn hiervan meer tegenstanders (49%) dan voorstanders (33%). Fig. 4.4 Moet groter deel van de binnenstad autovrij worden gemaakt? (in % van alle respondenten) nee 39% neutraal 18% ja 39% 4% Parkeerregels nog niet voor iedereen eenvoudig, niet iedereen weet van dagkaart in garages, maar velen weten wel dat men op verschillende manieren kan betalen voor parkeren in centrum De parkeerregels zijn kennelijk nog niet voor iedereen even makkelijk. Uit het onderzoek komt naar voren dat vier op de tien Nijmegenaren (40%) vinden dat de parkeerregels in Nijmegen te 14

16 ingewikkeld zijn (fig. 4.5.). Voor Centrumbewoners geldt dat in nog sterkere mate. Bijna de helft (49%) van de bewoners in Centrum maakt namelijk kenbaar dat de parkeerregels voor haar te ingewikkeld is. Fig. 4.5 Vindt men de parkeerregels in Nijmegen voor zich zelf te ingewikkeld? (in % van alle respondenten) ja 40% 8% neutraal 27% nee 25% Behalve dat er nog een groep is die zegt dat de parkeerregels te ingewikkeld voor haar is weet ook ruim de helft van de Nijmegenaren niet dat men een dagkaart kan kopen voor 12,- om 24 uur in een garage te parkeren. Ongeveer een kwart weet dat wel (fig. 4.6). Bewoners in Centrum wijken niet veel af van dit gemiddelde beeld in de stad. Ook in Centrum weet ruim de helft (55%) hier niet van af en weet ongeveer een kwart dat wel. Fig. 4.6 Weet men dat men een dagkaart van 12,- kan kopen voor een garage in het stadscentrum om 24 uur te parkeren? (in % van alle respondenten) nee 54% neutraal 11% 8% ja 27% Hoewel ruim de meerderheid van de Nijmegenaren zegt niet te weten dat men een dagkaart kan kopen voor 12,- om 24 uur te parkeren in een garage, zeggen daarentegen nogal veel Nijmegenaren te weten dat men kan betalen met alle soorten betaalmiddelen om te parkeren in het centrum, incl. de mogelijkheid om te pinnen. Zeven op de tien maken kenbaar dit te weten en een op de vijf zegt dat niet te weten (fig. 4.7). Het beeld onder bewoners in Centrum verschilt wat dit betreft niet veel van het gemiddelde. Ook in Centrum zijn er bijna zeven op de tien bewoners (68%) die dat weten en ongeveer een op de vijf niet (19%). 15

17 Fig. 4.7 Weet men dat men met alle soorten betaalmiddelen kan betalen om in het centrum te parkeren, incl. de mogelijkheid om te pinnen? (in % van alle respondenten) nee 19% ja 70% neutraal 8% 3% Nijmegenaren verschillen van over de vraag of het parkeerbeleid er alleen maar op gericht is de gemeentekas te spekken. Vier op de tien vinden dat dit wel het geval is. Ongeveer een kwart is deze niet toegedaan en ruim een derde (36%) reageert hierop neutraal of heeft hierover. Fig. 4.8 Is het parkeerbeleid er alleen maar op gericht om de gemeentekas te spekken? (in % van alle respondenten) neutraal 29% 7% nee 24% ja 40% 16

18 5 Nijmegenaren over de nieuwe parkeermaatregelen De nieuwe parkeermaatregelen beogen zo veel mogelijk rekening te houden met bewoners in Centrum, ondernemers in de stad en bezoekers aan de stad. Toch is het vrijwel onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. De een zal soms wat meer baat hebben bij een maatregel dan de ander. Ook de locatie waar men woont, die men bezoekt, waar men werkt of zijn/haar bedrijf heeft kan hierbij een rol spelen. Om te achterhalen in hoeverre Nijmegenaren denken dat het parkeerbeleid rekening houdt met de belangen van diverse partijen (bewoners, ondernemers en bezoekers), is aan hen gevraagd of ze hier iets van merken. Ook hierover wordt nogal verschillend gedacht. Ruim een derde zegt hier helemaal niets van te merken, maar een wat grotere groep kan daar duidelijke uitspraak over doen, want bijna de helft (47%) reageert hierop neutraal of heeft hierover. Een wat kleinere groep vindt dat het parkeerbeleid wel zo veel mogelijk rekening houdt met de belangen van verschillende partijen. Fig. 5.1 Houdt het parkeerbeleid zo veel mogelijk rekening met de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers? (in % van alle respondenten) neutraal 36% 11% nee 36% ja 17% In Centrum oordelen de bewoners verschillend hierover. Ruim vier op de tien zegt weliswaar niets ervan te merken dat het parkeerbeleid zo veel mogelijk rekening houdt met de belangen van diverse partijen, maar bijna vier op de tien (39%) kan zich duidelijke hierover vormen (reageert neutraal of heeft ), terwijl bijna een op de vijf (19%) wel vindt dat hiermee zo veel mogelijk rekening wordt gehouden. Nijmegenaren vinden het normaal dat het parkeertarief in stadscentrum hoger is dan verder weg In de nieuwe maatregelen zit o.a. de gedachte om het parkeren duurder te maken naarmate men dichter bij het centrum wil parkeren en zodoende de parkeerder bewust te maken dat hij/zij keuzes kan maken voor een goedkoper alternatief dat iets verder van het centrum afligt. Hiervoor zijn verschillende zones binnen en buiten de singels ingericht waarvoor verschillende parkeertarieven gelden. Om te kijken in hoeverre de basisgedachte achter deze tariefdifferentiatie wordt ondersteund, is in de enquête gevraagd of men het raar vindt dat het parkeren duurder wordt naarmate men 17

19 dichter bij het stadscentrum wil parkeren. Uit het antwoord op deze vraag blijkt dat een meerderheid (57%) onder Nijmegenaren het normaal vindt dat parkeren duurder wordt naarmate men dichter bij het centrum wil parkeren (fig. 5.2). Onder Centrumbewoners is dat nog een fractie meer, namelijk 59%. Fig. 5.2 Vindt men het raar dat parkeren duurder wordt naarmate men dichter bij het stadscentrum wil parkeren? (in % van alle respondenten) nee 57% neutraal 14% ja 26% 3% Parkeertarief in de garage vanaf uur slaat aan Het overgrote deel van de Nijmegenaren staat verder achter de maatregel waarbij bezoekers gestimuleerd worden om voor 0,50,- per uur te parkeren in een garage (fig. 5.3). Ook bewoners in Centrum oordelen hierover overwegend gunstig, want ongeveer driekwart (76% )staat achter de maatregel en 10% niet. Fig. 5.3 Wat vindt men van de maatregel om bezoekers te stimuleren voor 0,50 per uur in een garage te parkeren, zodat ruimte vrijkomt voor bewoners om dicht bij hun woning te parkeren? (In % van alle respondenten) 2% goed 82% neutraal 7% slecht 9% Ruim een kwart van de respondenten (27%) geeft verder te kennen dat zij door de maatregel het centrum eerder zullen bezoeken, terwijl ongeveer de helft hierin aanleiding ziet om meer dan voorheen naar de stad te gaan (fig. 5.4). 18

20 Fig. 5.4 Zal men het centrum in de avond eerder bezoeken dan voorheen Vanwege het goedkope parkeertarief in de garages? (in % van de respondenten die het centrum wel eens bezoeken) 3% ja 27% twijfel 19% nee 51% Mening ondernemers over parkeertarief in garages vanaf uur wat verschillend De van ondernemers over het goedkope tarief in de garages vanaf uur is wat verschillend. Enerzijds zijn er volgens hen wat pluspunten: er komt meer ruimte op straat, de garages worden beter benut en het goedkope tarief in de avonduren verlaagt de drempel voor mensen om de stad te bezoeken. Anderzijds zijn er volgens de ondernemers ook wat minder positieve kanten aan de maatregel, omdat het hoge tarief op straat sommige plekken in het centrum minder interessant maakt. Hierdoor kan oneerlijke concurrentie ontstaan. Ook wordt opgemerkt dat garages vrouwonvriendelijk kunnen zijn, omdat ze in de avond een onveilig gevoel kunnen geven. Nijmegenaren verschillen in hun over het kort parkeren in enkele winkelstraten, ondernemers oordelen gunstiger hierover Nijmegenaren oordelen verdeeld over het sinds april 2013 doorgevoerde parkeerregime in vijf ringstraten (Tweede Walstraat, Van Welderenstraat, In de Betouwstraat, Van Broekhuysenstraat en Hertogstraat). Dit regime houdt in dat de parkeervergunningen in deze straten op dat moment niet geldig zijn, zodat er ruimte is voor kortparkerend winkelend publiek dat deze straten bezoekt. De groep die voorstander is van de maatregel (32%) is vrijwel even groot als de groep die er tegenstander van is (33%). Ruim een derde oordeelt neutraal of heeft hierover (fig.5.5). 19

21 Fig Wat vindt men van het parkeerregime in enkele winkelstraten zodat er ruimte is voor kort bezoek aan de winkels in deze straten? (in % van alle respondenten) goed 32% slecht 33% 9% neutraal 26% Bewoners in Centrum zijn wat minder positief over de maatregel dan gemiddeld. In Centrum is het aantal voorstanders van de maatregel (28%) wat minder dan gemiddeld en zijn er naar verhouding meer tegenstanders ( 43%) dan gemiddeld. Volgens de ondernemers werkt de maatregel goed. Veel consumenten kunnen volgens hen weer een parkeerplek vinden waar ze deze zoeken. Vergunninghouders kunnen ook altijd wel een plekje vinden. Het oplopend tarief voor de kortparkeerders vinden de ondernemers niet meer nodig. Verder zouden de ondernemers het regime van het exclusieve kortparkeren willen uitbreiden tot het Hertogplein en de Bloemerstraat. 20

22 6 Samenvatting Uit de enquête onder het digitale stadspanel en de ondernemers komt een wisselend beeld naar voren waar het gaat om een oordeel over de nieuwe parkeermaatregelen, die begin 2013 zijn ingevoerd. Er is een groot draagvlak voor het goedkope parkeertarief van 0,50 per uur na uur in de garages onder panelleden (Nijmegenaren). Ondernemers zijn wat genuanceerder. Enerzijds vinden ze dat de drempel wordt verlaagd voor bezoek aan de stad. Anderzijds wijzen ze erop dat bepaalde plekken in de stad waar niet direct een garage in de buurt is minder interessant zijn voor bezoekers vanwege het doorlopende tarief op straat na uur terwijl het in de garages dan een stuk goedkoper is Zeker een op de vier Nijmegenaren (27%) maakt kenbaar dat zij de stad eerder zullen bezoeken dan voorheen vanwege het goedkope tarief van 0,50 in de garages na uur. Ongeveer de helft (51%) zegt dat niet meer of minder te zullen doen. Een meerderheid (57%) van de Nijmegenaren vindt het niet vreemd dat men meer betaalt naarmate men dichter bij het centrum wil parkeren. Onder Centrumbewoners is dat nog een fractie meer (59%). Nijmegenaren zijn zeer verdeeld in hun over het parkeerregime overdag in enkele winkelstraten. Dit regime houdt in dat parkeervergunningen in deze straten overdag niet geldig zijn om kortparkeren voor winkelend publiek mogelijk te maken. Onder Nijmegenaren zijn de voorstanders van dit regime ongeveer even groot als de tegenstanders. Ondernemers ondersteunen de maatregel omdat ze vinden dat consumenten een parkeerplek kunnen vinden waar ze die zoeken. Het oplopend tarief in het kader van deze maatregel vinden ze echter overbodig. Nogal wat Nijmegenaren (40%) vinden de parkeerregels te ingewikkeld. Voor bewoners in Centrum geldt dat in nog sterkere mate. In Centrum zegt bijna de helft (49%) dat de regels te ingewikkeld zijn. Aan het eind van de enquête worden opmerkingen gemaakt over de parkeertarieven, parkeermeters, het stimuleren van het openbaar vervoer en de fiets voor een bezoek aan de binnenstad en de betekenis van parkeertarieven voor de concurrentie van de binnenstad met andere omliggende gemeenten. In het algemeen wordt de boodschap meegegeven om de bezoeker aan de stad gastvrij(er) te onthalen, bijvoorbeeld door betere bewegwijzering en betere informatieborden over het parkeren. Tegelijk beseft een fors aantal Nijmegenaren dat een oplossing niet zo direct voor de hand ligt. Want ruim driekwart van hen (77%) laat weten dat het parkeervraagstuk waarschijnlijk nooit naar ieders tevredenheid zal worden opgelost. 21

23 Bijlage Zowel aan het panel als aan de ondernemers is aan het eind van de enquête gevraagd of zij suggesties hebben voor het parkeerbeleid in Nijmegen dan wel opmerkingen hebben naar aanleiding van het onderzoek. Suggesties en opmerkingen van ondernemers Ondernemers merken o.a. op dat randgemeenten al snel een alternatief worden voor consumenten in de Nijmeegse binnenstad als de parkeertarieven in Nijmegen niet concurrerend genoeg zijn. Verder kan in hun ogen de ruimte die overdag gegeven wordt aan kortparkeerders in enkele ringstraten doorgetrokken worden naar enkele andere straten. Naar hun is het oplopend tarief overdag ook overbodig. Daarnaast pleiten ondernemers ervoor het avondtarief op straat af te schaffen dan wel te verlagen tot een zeer gunstig tarief voor hun klandizie. Tenslotte zou er wat hen betreft een marketingbudget beschikbaar gesteld mogen worden voor parkeeracties in combinatie met binnenstadpromotie. Suggesties en opmerkingen panelleden Van de ruim panelleden hebben bijna 700 panelleden een of meer opmerkingen gemaakt. De meeste opmerkingen hebben betrekking op de parkeertarieven, de parkeermeters, het stimuleren van het openbaar vervoer en de fiets om de binnenstad te bezoeken (bv. inzet pendelbussen en meer fietsenstallingen). Evenals de ondernemers wijzen diverse panelleden ook op de betekenis van parkeertarieven voor concurrentie van de binnenstad met andere omliggende gemeenten. Panelleden stellen eveneens dat de gastvrijheid van de stad verhoogd kan worden bijvoorbeeld door betere informatieborden over het parkeren (bv: Wie mag waar parkeren?) en bewegwijzering naar parkeergarages en parkeerterreinen. De algemene boodschap die panelleden meegeven is dat de bezoeker aan de stad gastvrij onthaald moet worden. 22

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Parkeeronderzoek De Biezen. Resultaten bewonersenquête

Parkeeronderzoek De Biezen. Resultaten bewonersenquête Parkeeronderzoek De Biezen Resultaten bewonersenquête Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Januari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Achtergrond en doel onderzoek... 2 1.2 Vraagstellingen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Verkeer en Vervoer-

Stadsmonitor. -thema Verkeer en Vervoer- Stadsmonitor -thema Verkeer en Vervoer- Modules Samenvatting 2 Bereikbaarheid 3 Vervoersbewegingen en verkeersoverlast 5 Parkeren 7 Duurzame mobiliteit 10 Verkeersveiligheid 14 Bijlage: Bronnen 16 Datum:

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013 Moventem Maandag 14 november 2016 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 19 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Evaluatie nieuwe parkeerautomaat

Evaluatie nieuwe parkeerautomaat Evaluatie nieuwe parkeerautomaat Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek maart 004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Achtergrond en doel onderzoek... 1 1. Vraagstellingen... 1 1. Opzet onderzoek...

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Parkeerbeleid

Onderzoek Parkeerbeleid Rapportage Onderzoek Parkeerbeleid In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Harmke Martens Utrecht, augustus 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest Anja Schaapman MSc Postbus 681

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Waarom is er gekozen voor een Review Panel? Uit eerdere enquêtes blijkt dat er niet voldoende draagvlak is in de Bomenwijk voor het invoeren van betaald parkeren.

Nadere informatie

Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016

Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016 Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016 Gebiedscode 32, sub-gebied 1 Haagse Markt e.o. (Transvaal). Meningspeiling onder bewoners en belanghebbenden In opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Zakelijke parkeervergunning

Zakelijke parkeervergunning Zakelijke parkeervergunning Peiling onder zakelijke vergunninghouders Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153 n ANWB BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Onderzoek parkeren 2019

Onderzoek parkeren 2019 Onderzoek parkeren 2019 ONDERZOEK PARKEREN 2019 April 2019 Samenstelling rapport: Mariëlle Bartels, afdeling JABO/Onderzoek en Statistiek In opdracht van: Desirée Kluyver, afdeling Stadsontwikkeling JABO/Onderzoek

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D. Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D. Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij V GEMEENTE VA EKEN SWAAR D Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard Uw kenmerk Kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum 121321/213124 Beantwoording Motie -

Nadere informatie

Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West. oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad

Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West. oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad 1 Enquête invoeren betaald parkeren Nieuw West aanleiding De komende jaren bouwt Zaanstad nog circa

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg

Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg DRAAGVLAKONDERZOEK PARKEERREGELING SCHEVENINGEN HELLINGWEG Alex Feijt The Research Company BV Maart 2019 In opdracht van: Gemeente Den Haag The

Nadere informatie

Nieuwsbrief Enschedepanel

Nieuwsbrief Enschedepanel Nieuwsbrief Enschedepanel Peiling over parkeren bij het Medisch Spectrum Twente (MST) December 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht ir. J.W. Jongenelen-Gietema drs. F.W. Winterwerp juni 2006 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Meningspeiling onderhoud openbare ruimte

Meningspeiling onderhoud openbare ruimte Meningspeiling onderhoud openbare ruimte Meting stadspanel 2012 Datum: mei 2012 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Henk Moeniralam tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres:

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Reactie op oplegnotitie Collegevoorstel 20/12/2016 binnenstad, ruimte voor iedereen

Reactie op oplegnotitie Collegevoorstel 20/12/2016 binnenstad, ruimte voor iedereen Reactie op oplegnotitie Collegevoorstel 20/12/2016 binnenstad, ruimte voor iedereen Op basis van gevolgde plenaire bijeenkomsten, eigen onderzoek en bestuurlijk overleg met onze achterbanorganisaties (KHN,

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Bewoners van Zwanenveld over hun buurt

Bewoners van Zwanenveld over hun buurt Bewoners van Zwanenveld over hun buurt Enquête-resultaten IBOR-pilot Zwanenveld Gemeente Nijmegen maart 2002 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond en doel bewonersenquête...3 1.2 Vraagstellingen

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE

PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE Rapport PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE Gemeente Enschede November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/187 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag: Context / achtergrondinformatie:

Bespreeknota. Vraag: Context / achtergrondinformatie: Bespreeknota Aan: Commissie Ruimte Van: Burgemeester en Wethouders Onderwerp: evaluatie parkeren binnenstad Portefeuillehouder: F. Groen Datum collegebesluit: 19 maart 2019 Geheim: Nee Vraag: Het college

Nadere informatie

Startnotitie Parkeernota 2012

Startnotitie Parkeernota 2012 26-10-2011-1 - pagina 1 van 7 1. Aanleiding In 2004 is de huidige Parkeervisie vastgesteld. Deze Parkeervisie is de afgelopen jaren een goede leidraad geweest voor het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2011

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2011 Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2011 I. Tarieven voor parkeren met een parkeervergunning, zoals bedoeld in art. 2 onderdeel a Binnen singels Buiten de singels conform artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 4 SAMENVATTING Parkeerdruk noopt tot maatregelen Procesaanpak Uitslag peiling en voorstel

INHOUDSOPGAVE... 4 SAMENVATTING Parkeerdruk noopt tot maatregelen Procesaanpak Uitslag peiling en voorstel April 2019 INHOUDSOPGAVE... 4 SAMENVATTING... 5 1. Parkeerdruk noopt tot maatregelen... 6 2. Procesaanpak... 8 4. Uitslag peiling en voorstel... 9 4.1 Peiling... 9 4.2 Voorstel maatregel... 10 4.3 Grens

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Onderzoek Parkeerregulering Hazepolder

Onderzoek Parkeerregulering Hazepolder Onderzoek Parkeerregulering Hazepolder Team Beleidsonderzoek en informatiemanagement Gemeente Purmerend Parkeerregulering Hazepolder, maart 2016 1 Team B&I, gemeente Purmerend Colofon In opdracht van:

Nadere informatie

Enquête Parkeerbeleid bewoners

Enquête Parkeerbeleid bewoners Enquête Parkeerbeleid bewoners Oktober 2017 3 november 2017 pagina 1 van 18 1 Inleiding Doel Aanleiding voor deze enquête is de uitvoerige wens van gemeente Zandvoort om het aantal beschikbare parkeerplaatsen

Nadere informatie

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart Opiniepeiling Ons Groene Hert Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doel onderzoek

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Enquête winkeltijden.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Enquête winkeltijden. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Enquête winkeltijden Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Op verzoek van het Huis voor de Binnenstad

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2014

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2014 Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2014 I. Tarieven voor parkeren met een parkeervergunning, zoals bedoeld in art. 2 onderdeel a Binnen singels Buiten de singels conform artikel

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

VRAGEN THEMA PARKEREN

VRAGEN THEMA PARKEREN VRAGEN THEMA PARKEREN 1. Waar kan ik zo goedkoop mogelijk parkeren in s-hertogenbosch? A. Alle parkeergarages en transferia in en om de stad hebben dezelfde tarieven. B. Aan de rand van de stad zijn er

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010 P l a t f o r m P a r k e r e n N e d e r l a n d V e x pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010-1 - U i t g e v o e r d d o o r T r e n d b o x 2010, Vexpan Platform Parkeren Nederland en Trendbox Alles

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Harmonisatie parkeertarieven. Vastgesteld door de Raad op 28 juni 2017

Harmonisatie parkeertarieven. Vastgesteld door de Raad op 28 juni 2017 Harmonisatie parkeertarieven Projectleider Kerim Iskender / Jan-Anne Waagmeester Afdeling Strategie / Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Datum Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever Identificatie

Nadere informatie

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer.

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer. Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 114 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 1 november

Nadere informatie

Parkeervisie Groningen

Parkeervisie Groningen Parkeervisie Groningen Marjolein Kolstein Age Stinissen September 2017 www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 3 1.2 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Digipanel Haarlem. Visie op het parkeren

Digipanel Haarlem. Visie op het parkeren Digipanel Haarlem Visie op het parkeren Onderzoek en Statistiek Haarlem, augustus 2011 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Wijkzaken Samensteller: Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Concernstaf

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

Parkeervisie Enschede Parkeeronderzoeken sept. 2016

Parkeervisie Enschede Parkeeronderzoeken sept. 2016 Parkeervisie Enschede Parkeeronderzoeken sept. 2016 Presentatie wijkraad Lasonder-t Zeggelt-Boddenkamp Dinsdag 27 juni 2017 Gerran Spaan; Domein Fysiek Strategie en Beleid Toelichting presentatie Parkeervisie

Nadere informatie

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD

Fysieke leefomgeving I.B EELDKWALITEIT VAN DE STAD Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een schone stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief

Nadere informatie

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5. Informatienota Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/684410 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.2 Parkeren Afdeling BBOR Auteur Brant, S. van den Telefoonnummer 023-5113862

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch.

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. rotterdam.nl/onderzoek Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek

Nadere informatie

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus 2017 In opdracht van Cluster Stadsontwikkeling afdeling Verkeer en Vervoer Onderzoek

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

23% Minimaal 1x per maand

23% Minimaal 1x per maand Hofpanel Resultaten peiling 8 Stapsgewijs autovrij maken Grotestraat Mei 2010 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de achtste peiling met het burgerpanel van Hof van Twente. De peiling

Nadere informatie

Tel. steller: Raadsvoorstel Tariefaanpassing Keizer Karelgarage

Tel. steller: Raadsvoorstel Tariefaanpassing Keizer Karelgarage Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Tariefaanpassing Keizer Karelgarage Van: Het college van B&W van 2 oktober 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Het

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Draagvlakmeting tijden betaald parkeren sector 72 Blijdorp-Noord en Bergpolder

Draagvlakmeting tijden betaald parkeren sector 72 Blijdorp-Noord en Bergpolder Draagvlakmeting tijden betaald parkeren sector 72 Blijdorp-Noord en Bergpolder Margriet Heessels en Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) maart 2015 In opdracht van Cluster Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Parkeren Helpman Oost

Parkeren Helpman Oost Parkeren Helpman Oost Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding De gemeente Groningen ontvangt veelvuldig meldingen over parkeerdruk in Helpman

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2013

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2013 Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2013 I. Tarieven voor parkeren met een parkeervergunning, zoals bedoeld in art. 2 onderdeel a Binnen singels Buiten de singels conform artikel

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie