STANDAARDPENSIOENFONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STANDAARDPENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 STANDAARDPENSIOENFONDS Alternatieve oplossing voor het continuïteitsvraagstuk 1 februari 2014

2 Toenemende druk bij pensioenfondsen FD

3 Het continuïteitsvraagstuk Continuïteitvraagstuk pensioenfondsen Bestuursdruk, gebrek countervailing power, complexiteit, eisen toezichthouder, kosten risico management. Niets doen BPF Liquideren/verzekeraar MOPF/Algemeen Pf Verloop aantal OPF-en

4 De grote uitdagingen voor (kleinere) fondsen Bestuursdruk onevenredig groot Goed inregelen countervailing power Complexiteit vermogensbeheer en balansbeheer Verregaande deskundigheid vereisten toezichthouder Kosten vermogensbeheer Risicobeheer moet beter Is er een (tijdelijk) alternatief voor kleinere pensioenfondsen? 4

5 Overwegingen Professionele bestuursondersteuning en onafhankelijke rapportage voegt waarde toe Minder gedoe Zicht, inzicht en tegenwicht In control en gewenste risicoblik met een onafhankelijke bewaarder en administrateur Commissie Frijns over governance en organisatie Het verdient aanbeveling dat er een standaard (default) aanpak voor beleggingsbeleid en risicomanagement wordt ontwikkeld, die eenvoudig is en goed uitlegbaar aan deelnemers en overige belanghebbenden., eenvoudig en goed uitlegbaar.. Beleggen kan eenvoudiger en goedkoper Eenvoudige portefeuille Beter beheersbaar Lagere kosten 5

6 Rapport Commissie Frijns Pensioenfondsen hebben structureel te weinig aandacht voor risicobeheer en uitvoering beleggingsbeleid Te weinig aandacht voor structureel risicobeleid Beleggingsbeleid veelal rendementsgedreven Governancemodel behoeft verbetering Bestuurlijke lat steeds hoger Besturen moeten zelfstandig de afweging maken tussen verwacht rendement en risico, gegeven risicobereidheid en risicodraagvlak De complexiteit en omvang van bestuurlijke taken vergt een adequate en professionele ondersteuning (voor kleine pensioenfondsen al snel een dure zaak) 6

7 Beleggen kan eenvoudiger en goedkoper Zwaar gediversificeerde portefeuilles zijn niet per definitie beter Gevoelig voor verandering volatiliteit/correlaties Veel onnodige complexiteit Model risico en assumpties Beleggingskosten bijna verdubbeld in 10 jaar Op basis van heldere uitgangspunten investment beliefs kan een eenvoudige en risico/rendement efficiënte portefeuille worden gebouwd Lagere kosten door eenvoudige producten Lagere kosten door schaalvoordelen (30-50%) 7

8 De nieuwe standaard Het bestuur is en blijft beleidsbepalend Strategie (Risico)beleid Uitvoeringsbeleid Beheersingskaders En ziet toe vanuit deze verantwoordelijkheid op effectieve en geïntegreerde uitvoering Uitgangspunten en beliefs Uitbesteding invulling beleid Uitbesteding rapportage en risicomonitor. 8

9 Verantwoordelijkheid bestuur Besluit over: Ambitie van het fonds (i.o.m. stakeholders) Risicotolerantie en risicobereidheid Asset allocatie (hoofd categorieën) Accepteert en internaliseert de defaults en partijen Investment beliefs Portefeuille benchmarks Manager selectie/proces Delegeert Beheer van de gealloceerde bedragen in de FGR s Bestuursondersteuning Interpreteert en bespreekt: Beleggingsrapportages (custodian) Management rapportages 9

10 Governance model ALM Pensioenfonds Montae Bestuursondersteuning & Countervailing power F&C Balans - & Vermogensbeheer Kasbank Administratie & Rapportage Jaarwerk Actuaris Pensioenadministratie Accountant

11 Rolverdeling Bestuur Bestuurs ondersteuning Manager of managers Custodian Vergadervoorbereiding/nazorg Voert uit Jaaragenda Voert uit Bewaken juridische documenten Voert uit Inbreng actualiteiten en beoordeling Voert uit Coordinatie rondom vergaderingen Voert uit ALM-studie Beslist CP Strategisch keuzes Beslist CP Adviseert Risicobeleid Beslist CP Adviseert Opstellen beleggingsrichtlijnen Beslist CP Adviseert Manager selectie proces Beslist CP Voert uit Manager Selectie Monitoring CP Voert uit Portefeuille constructie/implementatie CP Voert uit Derivatenbeheer CP Voert uit Vermogensbeheer CP Voert uit Portefeuilleoverzichten/transacties/performance CP Voert uit Balansbeheer/rentehedging Beslist CP Voert uit Monitoring FGR's CP Voert uit Voert uit Monitoring portefeuille CP Voert uit Beleggingsadministratie CP Voert uit Custody/bewaarder CP Voert uit Rapportage toezichthouder CP Voert uit Rapportage aan het bestuur Voert uit Rapportage beleggingen CP Voert uit Rapportage aan manager of managers Voert uit Risico- en compliance monitoring CP Voert uit Voert uit Cash management CP Voert uit CP = countervailing power 11

12 Structuur voor en door pensioenfondsen Bestuur Pensioenfonds x Bestuursbureau Custodian Port 1 Port 2 Port 3 Mgr 1 Mgr 2 Mgr 3 Manager of managers

13 Belangrijke criteria voor custodian Is er full service in Nederland? Kan custodian werken met FGR structuur? Is de managementrapportage voldoende basis voor uitvoering integraal risicomanagement? Zijn er online rapportage tools? Is volledige transparantie mogelijk? Is fee markt conform? Enkele partijen in Nederland voldoen aan alle criteria 13

14 Belangrijke criteria voor manager of managers Is er full service in Nederland? Beschikt partij over een managerselectie team? Passen de standaard-investment beliefs bij de partij? Kan ESG worden geïmplementeerd? Is balansmanagement met long duration standaardprodukten mogelijk? Is fee markt conform? Enkele partijen in Nederland voldoen aan alle criteria 14

15 Standaard pensioenfonds BEWEZEN DIENSTEN SAMENGEBRACHT: Bestuursondersteuning Vergadering en organisatie Juridisch beheer en beleid Coördinatie en communicatie Countervailing power Risicomanagement Vermogensbeheer Managerselectie Rapportage Balans/Dekkingsgraad Beleggingen Risk Compliance Beleggingsadministratie Custodian Kosten pakket voor een fonds is afhankelijk van dienstverlening, omvang en asset allocatie 15

16 Voordelen standaardpensioenfonds Uitdaging Complexiteit Kosten Bestuursdruk Countervailing power Risicobeheersing Zelfstandigheid Default oplossing Heldere FGR structuur en discretionaire portefeuilles met eenvoudige beleggingsproducten Lager door schaalvoordelen en lagere kostenstructuur Neemt significant af door professionele bestuursondersteuning Countervailing power goed ingeregeld door heldere governance en scheiding verantwoordelijkheden Integraal risicomanagement monitort risico s in lijn met doelstellingen pensioenfonds. On-line juiste, volledige en tijdige informatie over posities, performance en risico s beschikbaar Behoudt eigen identiteit en arbeidsvoorwaarden Bij verbetering van markten alsnog naar BPF/Verzekeraar 15

17 Ter overweging Vanuit een aantal pensioenfondsen deze propositie gezamenlijk uitwerken Structuur wordt gratis ter beschikking gesteld aan de initiërende pensioenfondsen Pensioenfondsen kunnen in deze fase structuur beïnvloeden Geinteresseerd? 17

18 Bijlagen 18

19 Investment beliefs (1) Het bestuur behoudt controle en overzicht door een goede governance structuur Er wordt belegd in beleggingen die voor het bestuur transparant en begrijpelijk zijn. Scheiding tussen bestuursadvisering, vermogensbeheer, bewaarneming/administratie en rapportage Passief beheer is het vertrekpunt Actief beheer kan waarde toevoegen in sommige markten Als markten inefficiënt zijn of als het moeilijk is om een benchmark te vinden Als skills en ervaring in die markt onderscheid maken Tactische asset allocatie en valuta s zijn geen bron van rendement Het behalen van rendement kan niet zonder het nemen van risico s. Er bestaat een premie voor illiquiditeit en voor het beleggen op lange termijn. De markten bewegen steeds naar het lange termijn gemiddelde (mean reversion) 19

20 Investment beliefs (2) Diversificatie voegt waarde toe, maar vooral op hoofd categorieën verregaande diversificatie blijkt in tijden van crisis niet te werken Derivaten worden alleen gebruikt om risico s af te dekken Beleggingskosten zijn zeker en drukken het totale resultaat Zo laag mogelijk houden, nadruk op passief tenzij Alleen meer betalen als de overtuiging is dat de extra rendementen meer dan opwegen tegen de extra kosten Volledige transparantie op dit gebied Organisatie: een combinatie van extern beheer en een bestuur dat in control is het meest effectief Het beheersen van risico s is zeker zo belangrijk als het halen van goede resultaten Integratie van Maatschappelijk verantwoord criteria, daar waar mogelijk minimaal UNPRI ondertekend 20

21 FGR structuur Beleggingsentiteit Beleggingspools zijn samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij de deelnemers gezamenlijk eigenaar zijn van het in de pool aanwezige vermogen. De deelnemers delen naar rato van hun inbreng mee in de resultaten van de pool. Een pool kan zijn onderverdeeld in meerdere sub-pools waarbij de deelnemers een keuzevrijheid toekomt in welke sub-pools zij wensen te investeren. Fonds voor Gemene Rekening (FGR) Belegt voor rekening en risico van de participanten (minimaal 2) het ter beschikking gestelde vermogen Overeenkomst tussen Bewaarder en Beheerder Bewaarder is juridisch eigenaar van beleggingen en andere bezittingen Beheerder, doorgaans in NV-/BV vorm, is gerechtigd tot alle beheersdaden en aanstelling externe vermogensbeheerders Voordeel: Fiscaal transparant Vrijgesteld van belastingen (winst-, dividend-, kapitaals- en BTW) 21

22 Rol bestuursondersteuning (Montae) 22

23 Rol custodian Beleggingsadministratie beleggingsfondsen Dashboard/app (doorkijk, compliance, perf., verplichgtingen) Financiele administratie Kwartaal, W&V, RJ 610, Full accounting service Compliance monitoring Dagelijks 20 checks Performance meting per kwartaal op pensioenfondsniveau (doorkijk) Risico monitoring per kwartaal op pensioenfondsniveau (doorkijk) Toezichthoudersrapportages FTK kwartaal en jaar Maandelijkse dekkingsgraad VEV rapportage Bewaarder uit hoofde WFT/AIFMD Risico-opslag Bewaarder Bewaarneming Settlements/transacties NAV Calculatie Financiele administratie Performance meting 23

24 Rol manager of managers Strategisch advies Algemene beleggingsnota op jaarbasis. Specifiek beleggingsplan klant op jaarbasis. Een strategische analyse op totaal portefeuilleniveau klant, rekeninghoudend met de verplichtingen Advisering over aanpassing richtlijnen. Jaarlijkse bijeenkomst met beleggingsstrategisten. Benchmarkselectie, uitleg en aanpassing. Renteafdekking Jaarlijks vaststellen strategische rentematch. Op kwartaalbasis(rebalancen) naar strategische match. Transparante rapportage met effectiviteit van de hedge. Beheer van de onderpandportefeuille op passieve basis. Afhankelijk van de keuze voor pools of maatwerkoplossing kan de dienstverlening varieren. Multimanagement Selectieproces externe beheerders Het monitoren van en rapporteren over de manager. Het 1x per twee jaar evalueren van de manager (of in geval van corporate events en underperformance) Het incorporeren van maatschappelijk verantwoorde criteria, daar waar mogelijk. Rapportage Rapportage op kwartaalbasis. Responsible engagement overlay rapportage op fondsniveau. Tekstuele uitleg over macro-economische omgeving en behaalde absolute en relatieve performance. Relatiebeheer 24

25

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

Foto s: Fotopersburo Dijkstra

Foto s: Fotopersburo Dijkstra // Ronde tafel FIduciair management: aanbieders voorzitter Marleen Koetsier, KPMG Advisory deelnemers André van den Berg, BlackRock Eugénie Buuron, PGGM Investments Ernst Hagen, F&C Investments Erik Hulshof,

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Loranne van Lieshout, Ortec Finance

Loranne van Lieshout, Ortec Finance // RONDE TAFEL Integraal Balansbeheer VOORZITTER Loranne van Lieshout, Ortec Finance Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Gerard Bergsma, Montae Foort Hamelink, Lombard Odier Anita Joosten, Philips

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD

De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD Mr. J.Wotte en drs. H. Rietdijk RA Inleiding Het Europees Parlement zou op 6 juli 2010 stemmen over de nieuwe Europese conceptrichtlijn voor Alternative

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering)

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering) Aan : Bestuur Mn Services Fondsenbeheer BV Van : Directie VB Opsteller : Kris Douma, Head of Responsible Investment Support & Active Ownership Datum : 23 februari 2010 Onderwerp : Vaststelling beleid en

Nadere informatie