werk en inkomen algemeen JANUARI 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk en inkomen algemeen JANUARI 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten"

Transcriptie

1 01 JANUARI 2015 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: POLITIE-CAO Welk eisenpakket heeft de NPB op tafel gelegd? NPB-WORKSHOPS Gezonde voeding tijdens nachtdiensten gaan erin als koek BELASTINGAANGIFTE Onze NPB-consulenten staan ook in 2015 weer voor u klaar! jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 1

2 werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten Veiligheid De terreurdaden die de Franse hoofdstad Parijs van woensdag 7 tot vrijdag 9 januari in hun greep hielden hebben ook in Nederland geleid tot heftige discussies. Die gingen dan met name over de noodzaak om de veiligheid in onze openbare ruimte te verhogen en over de manier waarop dat dan moest gebeuren. Namens de NPB heb ik via allerlei media een bijdrage geleverd aan dat maatschappelijke debat, bijvoorbeeld door op dinsdag 13 januari in het actualiteitenprogramma EenVandaag onze visie uiteen te zetten. Uiteraard staat daarin het streven naar een zo groot mogelijke veiligheid voor politiemensen centraal. Objectbeveiliging Wat de NPB betreft behoort het bewaken en beschermen van gebouwen en personen tegen terroristen niet tot de kerntaken van de politie. De meeste agenten zijn daar niet voor getraind en hun uitrusting bevat daarvoor ook niet de juiste geweldmiddelen. Worden er in tijden van terreurdreiging collega s ingezet voor objectbeveiliging, dan moeten dat dus zorgvuldig getrainde en bewapende specialisten zijn. De Nationale Politie heeft dat soort vakmensen wel in huis maar dat zijn er niet genoeg om bij een verhoogd dreigingsniveau aan de vraag naar extra bescherming te voldoen. De NPB voelt er niets voor om daarvoor dan zwaarder bewapende (wijk)agenten op pad te sturen. Het is voor alle partijen beter om in zo n situatie voorlopig de Koninklijke Marechaussee in te zetten. Een overheidsdienst die specifiek getraind en uitgerust is voor zware bewakings- en beveiligingstaken. Informatiepositie Een bijkomend nadeel van het inzetten van (wijk)agenten voor bewakingsdoeleinden is dat ze daardoor niet langer beschikbaar zijn voor hun reguliere werk. Het is niet verstandig om in een tijd van oplopende spanningen extra (wijk)agenten weg te halen van de straat. Juist dan zijn deze collega s hard nodig als oren en ogen van de samenleving, net als bijvoorbeeld onderwijzers, artsen, hulpverleners. Deze mensen bewegen zich in de haarvaten van de samenleving, zoals premier Rutte het op vrijdag 9 januari noemde. Daardoor beschikken ze over de juiste informatiepositie om tijdig te kunnen ingrijpen als jon- geren maatschappelijk dreigen te ontsporen met alle mogelijk verstrekkende gevolgen van dien. Wat de NPB betreft moeten (wijk)agenten dus niet op één plek worden vastgezet om gebouwen of mensen te beveiligen, maar juist zoveel mogelijk in beweging blijven in de wijken en op straat. Daardoor kunnen ze een wezenlijke preventieve bijdrage leveren aan de terreurbestrijding. Bewapening Uiteraard heeft de NPB ook oor voor de collega s die graag willen dat ook (wijk)agenten tijdens hun werk snel zwaardere wapens kunnen inzetten als dat nodig is. Wij begrijpen die wens en zien ook best mogelijkheden om zo n noodvoorziening op een verantwoorde wijze te realiseren. Het gaat echter wel om een ingrijpende (cultuur)verandering die je niet zomaar van de ene op de andere dag kunt doorvoeren. Wat mij betreft verdient dit onderwerp serieuze discussie binnen onze bond; ik ben zeer benieuwd naar het verloop daarvan. Op woensdag 14 januari vond in de Tweede Kamer een debat over de terreurdreiging plaats en daarbij kwam ook de veiligheid van de Nederlandse politiemedewerkers ter sprake. Nogal logisch, want drie van de zeventien slachtoffers in Parijs waren agenten. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie deed de toezegging dat hij op korte termijn met de politiebonden en de korpschef zou praten over maatregelen om de veiligheid van politiemensen te vergroten. Dat overleg heeft plaatsgevonden op donderdag 22 januari en verliep zeer constructief. Als het goed is heeft u inmiddels van uw leidinggevende vernomen en/of zelf ervaren welke voorzorgsmaatregelen er die middag zijn besproken. Is er door de Parijse aanslagen iets veranderd in uw motivatie voor of plezier in het politiewerk en wilt u daarover iets kwijt aan het NPBbestuur, mail ons dan gerust via Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

3 bladwijzer 4 EISENPAKKET Op maandag 22 december 2014 heeft de NPB zijn inzet bij de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao gepubliceerd. Diezelfde dag maakte minister Opstelten zijn eerste aanbod bekend. De mistigheid daarvan bleek voor de vier politiebonden reden om nog niet aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, maar aan te dringen op meer duidelijkheid. Intussen werken zij aan het samenballen van hun CAO-wensen tot één gezamenlijke inzet. In dit bondsblad de integrale tekst van de NPB-inzet zoals die ook aan de werkgever is gestuurd. BELASTINGSERVICE Ook in 2015 kunnen NPB-leden bij het invullen van hun aangifteformulier voor de inkomstenbelasting gratis de hulp van een NPBconsulent inroepen. Wel moet u die voortaan persoonlijk machtigen om namens u aangifte te doen. In dit bondsblad leest u hoe dat in zijn werk gaat en vindt u alle benodigde gegevens om een belastingnetwerker bij u in de buurt in te schakelen plus een handig overzicht van alle gegevens die voor een optimale aangifte van belang kunnen zijn. 22 VASTE PRIK BUSKER 2 Puzzel 27 FNV Voordeel 28 Contact met de NPB 30 Maak een collega lid! 33 NPB-voordeeltjes 34 De Blauwe Diender 35 Computerhoek 36 coverfoto anp / evert elzinga Het volgende bondsblad verschijnt op 28 maart Kopij uiterlijk dinsdag 10 maart 2015 aanleveren bij de redactie Werk en inkomen algemeen Nieuwe politie-cao in de maak - Waar zet de NPB op in? 4 - Stand van zaken CAO-overleg 12 OR stemt alsnog in met reorganisatieplan 14 NPB kraakt nieuwe reiskostenbeleid 15 Het ritme van voeding - NPB-workshops vallen goed in de smaak 16 Akkoord over banenplan politie en defensie 17 Dit jaar met ABP Keuzepensioen? - Kies een voordelige startdatum 20 Nieuw FTK: pensioenfondsen in strak keurslijf 21 Individuele belangenbehartiging NPB boekt succes in LFNP-rechtsstrijd 18 NPB start proefproces over uitbetaling TBF 19 Verenigingsnieuws Handige boeiensleutel! 15 Het NPB-Belastingnetwerk 2015 [UPDATE] 22 Alle fiscale gegevens voor het grijpen? 24 NPB-korting bij First Care Company 35 NPB PROUD Themadag: op zoek naar verbinding 26 Op de cover: Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs is ook op het Centraal Station van Amsterdam de beveiliging flink opgeschroefd. De spoorwegpolitie is zeer nadrukkelijk aanwezig en ook de gewone politie laat zich meer zien. jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 3

4 Op maandag 22 december publiceerde de NPB zijn inzet bij de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. Diezelfde dag maakte minister Opstelten zijn eerste aanbod bekend (zie pagina 12). De mistigheid daarvan bleek voor de vier politiebonden reden om nog niet aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, maar aan te dringen op meer duidelijkheid. Intussen werken zij aan het samenballen van hun CAO-wensen tot één gezamenlijke inzet. Rondetafelsessie over de CAOinzet in Amsterdam. De NPB streeft naar een politie-cao die voornamelijk bestaat uit afspraken die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en doelen die relatief snel te bereiken zijn. In het afgelopen decennium zijn te veel mooie plannen in politie-cao s vastgelegd en daarna jarenlang op de plank blijven liggen. Ook nu nog liggen talrijke veelbelovende afspraken te wachten op uitvoering. Deze gang van zaken is de collega s op de werkvloer niet ontgaan. Zij heeft de status van het CAO-overleg en het vertrouwen in de onderhandelingspartners geschaad. Het lijkt ons in het algemeen belang om de politiemedewerkers te laten zien dat de werkgever en de bonden ook spijkers met koppen kunnen slaan. Wij gaan voor een relatief klein aantal afspraken die vervolgens binnen een jaar worden uitgevoerd en tot tastbare resultaten leiden. Waar zet de NPB op in? Totstandkoming De inzet van de NPB bij de komende CAO-onderhandelingen is op dinsdag 28 oktober vastgesteld door de vertegenwoordigers van de NPB-leden in de bondsraad. Dat gebeurde mede op basis van de uitkomsten van een digitale ledenpeiling via de NPBwebsite tussen half juli en begin september Die leverde reacties op, waaronder reacties van NPB-leden (90 procent). Daarnaast hebben in augustus en september in tien NPB-afdelingen informele rondetafelsessies over de gewenste CAO-inzet plaatsgevonden, waarbij telkens minstens één NPBbestuurder aanwezig was. Looptijd De NPB is bij het opstellen van zijn inzet uitgegaan van een CAO met een looptijd van een jaar. Mocht tijdens de onderhandelingen blijken dat een langere looptijd onvermijdelijk of wenselijk is, dan kan dat tot wijzigingen in de inzet van de NPB leiden. Beloning 1. Salarisverhoging De salarissen van de politiemedewerkers hebben de afgelopen vier jaar ( ) op de nullijn gestaan. Een dwangbevel van de regering: er was sprake van een economische crisis en ook de politiesector moest zijn steentje bijdragen aan het wegwerken van het hoog opgelopen begrotingstekort. De salarissen van politiemensen hebben daardoor flink aan koopkracht ingeboet. De percentages verschillen enigszins afhankelijk van welke index je raadpleegt, maar volgens de Consumentenprijsindex is ons geld in die periode toch al gauw zo n acht à negen procent minder waard geworden. 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

5 Prinsjesdag 2014: Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op weg naar de Tweede Kamer om daar de Miljoenennota te presenteren. De NPB vindt het hoog tijd dat de werkgever de draad van de inflatiecorrectie weer oppakt. Wij vinden op dat punt het kabinet en met name minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aan onze zijde. Die liet op Prinsjesdag al weten dat wat hem betreft de ambtenaren in 2015 in aanmerking kwamen voor een loonsverhoging die de inflatie volledig goedmaakte. De verwachte inflatie was 1,25 procent en dat zou dan dus ook de loonsverhoging worden. Dit is een politieke keuze waar de NPB zich niet in kan vinden. Zodra de overheid door economische tegenspoed in serieuze financiële moeilijkheden komt is een van de eerste reddingsboeien waar ze naar grijpt het bevriezen van de ambtenarensalarissen. Gaat het vervolgens weer wat beter met de economie en dus met de overheidsfinanciën, dan wordt doodleuk weggekeken van het ontstane gat in de huishoudboekjes van het personeel. Inflatiecorrectie De NPB vindt dat de overheid de (politie)ambtenaren moet belonen voor hun bereidwillige bijdrage aan het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Zij verdienen een loonsverhoging die niet alleen de inflatie in 2015 goedmaakt maar ook een deel van het koopkrachtverlies in de jaren Het is goed om daarbij te beseffen dat de inflatie in de jaren 2011, 2012 en 2013 veel hoger was dan de verwachte inflatie in Ook in dat opzicht is de door minister Dijsselbloem genoemde loonruimte dus relatief goedkoop te noemen. De economie trekt weer enigszins aan en dat is volgens het kabinet in ieder geval deels het gevolg van zijn hervormingsbeleid. Een beleid dat vooral wordt betaald door bezuinigingen op overheidsvoorzieningen en lastenverzwaringen voor de burgers. Daarbij wordt er zorgvuldig op gelet aldus het kabinet dat de sterkste schouders de zwaarste lasten te dragen krijgen. Solidariteit De NPB vraagt zich af wat daar in de praktijk van terecht komt. Wij hebben in ieder geval het gevoel dat het geen kwaad kan dit principe ook van toepassing te verklaren op de gewenste loonsverhoging voor het politiepersoneel. Met andere woorden: wij willen een loonstijging die uiting geeft aan solidariteit tussen collega s in sociaal-economisch (nog altijd) gure tijden. Met het oog op de ingrijpende bezuinigingen en lastenverzwaringen van dit kabinet zet de NPB dan ook in op een loonsverhoging waardoor de medewerkers in de lagere schalen er meer op vooruit gaan dan de medewerkers in de hogere schalen. De manier om dat te doen is kiezen voor een vast bedrag, zoals ook gebeurd is in de CAO voor gemeenteambtenaren. De NPB wil vanaf 1 januari 2015 voor alle medewerkers een salarisverhoging van 100 bruto per maand. Concreet betekent dit voor de collega s bovenin schaal 8 een loonstijging van 3 procent; voor de collega s bovenin schaal 7 een loonstijging van 3,4 procent en voor de collega s bovenin schaal 6 een loonstijging van 3,7 procent. jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 5

6 2. Reorganisatietoeslag De overgang van regiopolitie naar nationale politie duurt veel langer dan verwacht. Ook voor de personele reorganisatie bleek een veel langere aanloop nodig dan gepland. Het gevolg is dat het personeel al jaren zijn werk doet in een bijzonder onrustige organisatie, waarin voortdurend van alles verandert: functies, collega s, afdelingen, werkplekken, werkwijzen. Tegelijkertijd is het een organisatie die op slot zit en waarin loopbaanstappen moeilijk te maken zijn. Door het uitblijven van duidelijkheid over de structuur van het korps (met name op het gebied van de ondersteuning) en over de aanpak van de personele reorganisatie voelen veel collega s zich al jaren onzeker over hun toekomst binnen de politie. Toch blijft iedereen zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk politiewerk zo goed mogelijk gedaan te krijgen zeker dat deel van het werk waar de samenleving acuut behoefte aan heeft. Volgens de NPB is het hoog tijd dat de werkgever deze onwankelbare inzet en loyaliteit in turbulente tijden een keer beloont met een financieel blijk van waardering. De NPB wil voor alle medewerkers een eenmalige reorganisatietoelage van 350, uit te betalen in juni Onregelmatigheidstoeslag (OT) Nederlandse politiemensen die onregelmatig werken ontvangen daarvoor sinds jaar en dag een ondermaatse vergoeding vergeleken bij soortgelijke toeslagen in andere sectoren. De NPB probeert deze onterechte achterstand bij elke CAOronde opnieuw weggewerkt te krijgen, maar heel overtuigend is dat tot op heden niet gelukt. Onze laatste poging leidde tot twee afspraken in de politie- CAO 2012/2014. Ten eerste de afspraak dat de OT zou worden verhoogd met de opbrengst van de afschaffing van de afbouwtoelage nachtdienstontheffing. Ten tweede de afspraak dat daarvoor ook de opbrengst van de afschaffing van de verschuivingstoelage zou worden gebruikt. Over het tempo waarin en de wijze waarop zullen nadere afspraken worden gemaakt, aldus de CAO-tekst. De werkgever heeft op dat punt de afgelopen drie jaar geen enkel initiatief genomen en de NPB heeft niet het idee dat daar binnenkort verandering in komt. Het afschaffen van de verschuivingstoelage zou pas gebeuren als de inzetplanning aanzienlijk verbeterd was en er dus minder verschuivingen plaatsvonden. Ook op dat punt heeft de werkgever de afgelopen drie jaar weinig tot geen initiatief getoond. De NPB stelt vast dat het blijkbaar niet verstandig is over het verhogen van de onregelmatigheidstoeslag al te procedurele of voorwaardelijke afspraken te maken. Daarom gaan wij dit keer recht op ons doel af met een bijzonder duidelijke eis op OTgebied. De NPB wil dat met ingang van 1 januari 2015 de OT-bedragen worden verhoogd met 2 per uur. 6 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

7 foto ron rutten werk en inkomen algemeen 4. Piketvergoeding De onregelmatigheidstoeslag bij de politie houdt niet over, maar de piketvergoeding van 1 per uur is natuurlijk al helemaal niet van deze tijd. De NPB probeert ook hierin al jarenlang verbetering te krijgen. Onze laatste poging leidde tot de volgende afspraak in de politie-cao 2012/2014: de werkgever zou proberen het aantal piketdiensten in 2013 te beperken en met de opbrengst daarvan zou dan vanaf 1 maart 2014 de piketvergoeding worden verhoogd. Ook van deze afspraak moet de NPB achteraf constateren dat hij blijkbaar te procedureel en te voorwaardelijk was om van de werkgever iets gedaan te krijgen. Vandaar dat wij dit keer ook wat betreft de piketvergoeding maar liever recht op ons doel af gaan. De NPB wil dat de piketvergoeding met ingang van 1 januari 2015 verhoogd wordt tot 4 per uur. De NPB wil bij grootschalige inzet zoals de Nuclear Security Summit een plaatsgebonden piketvergoeding van 6 per uur. 7. Vijfenveertig-jarig ambtsjubileum Door de verhoging van de AOW-leeftijd en het verlagen van de pensioenopbouw zullen veel politiemedewerkers langer blijven doorwerken. Nu heeft iemand aanspraak op een gratificatie bij een ambtsjubileum van 12,5, 25, 40 of 50 jaar. De NPB stelt voor aan deze regeling een 45-jarig ambtsjubileum toe te voegen en daardoor een extra blijk van waardering in het leven te roepen voor trouwe dienst. Daarbij moet een korte onderbreking van het werken bij de politie niet afgestraft worden: eerdere dienstjaren moeten gewoon meetellen voor het totaal. De NPB wil dat aan de rechtspositie van het politiepersoneel (artikel 75 van het Barp) een 45-jarig ambtsjubileum toegevoegd wordt. Heeft iemand tussentijds een periode buiten de politie gewerkt, dan tellen voor zijn hoeveelheid politiedienstjaren zowel de jaren voor als de jaren na de onderbreking mee. 5. Verschuivingsvergoeding Het belangrijkste doel van de invoeren van de verschuivingsvergoeding is nooit het verzachten van roosterongemak geweest. De NPB zag haar vooral als een stimulans voor de werkgever om zijn planning te verbeteren en het aantal lastminute-verschuivingen te verminderen. Om die stimulans nog wat te vergroten na al die jaren is het aantal verschuivingen nog altijd ongewenst hoog wil de NPB een herziening van de afspraak dat de eerste acht uur niet meetellen bij het vergoeden van het aantal verschuivingsuren. De NPB wil dat vanaf 2015 ALLE verschuivingsuren voor een vergoeding in aanmerking komen. 6. Reiskostenvergoeding In 2015 zal de reiskostenvergoeding voor politieambtenaren zijn opgehoogd tot 0,18 per kilometer. De fiscus staat een belastingvrije vergoeding van maximaal 0,19 toe. De NPB vindt het redelijk dat de werkgever deze mogelijkheid maximaal gaat gebruiken, mede gezien de toenemende reisbewegingen als gevolg van de reorganisatie. De NPB wil dat vanaf 1 januari 2015 de reiskostenvergoeding wordt verhoogd tot 0,19 per kilometer. Koninklijke onderscheiding voor Bert van der Wal Op dinsdag 27 januari 2015 heeft NPB-coryfee Bert van der Wal een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen door burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland. Dat gebeurde tijdens de receptie die Bert door de Eenheid Den Haag was aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid uit actieve dienst. Bert kreeg de onderscheiding onder andere voor het vele vakbondswerk dat hij heeft verzet als kaderlid van de Nederlandse Politiebond. Zo was hij een aantal jaren voorzitter van de NPB-afdeling Den Haag en heeft hij veel collega s met raad en daad bijgestaan als individuele belangenbehartiger. Ook is hij al heel lang één van de coördinatoren binnen het NPB-Belastingnetwerk. foto john korsel De NPB-afdeling Den Haag feliciteert Bert van harte met deze welverdiende onderscheiding! jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 7

8 foto alex groothedde Combinatie werk/privé 1. Telewerken In de vorige CAO is afgesproken dat Het Nieuwe Werken geleidelijk zou worden ingevoerd binnen de politie. De eerste stap zou zijn de ondersteuning van vrijwillig thuiswerken. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de toegezegde procesafspraken erop neerkomen dat de werkgever pas na het voltooien van de personele reorganisatie wil gaan nadenken over de ruimte voor het invoeren van telewerken binnen het korps. De NPB vindt het bedenkelijk dat ook de CAO-afspraak over dit onderwerp door de werkgever dus willens en wetens op de lange baan wordt geschoven. Dat wringt des te meer omdat met de personele reorganisatie voor de deur een daadkrachtige invoering van het telewerken voor veel collega s in de ondersteuning het verschil kan uitmaken tussen wel of geen toekomst binnen de (nationale) politie. De NPB wil dat de werkgever in 2015 de mogelijkheden voor telewerken binnen de politie structureel uitbouwt. 2. Dagrooster eerder vaststellen Politiemensen zullen langer gemotiveerd hun werk blijven doen als ze daarnaast een bevredigend sociaal leven kunnen leiden. Een privéleven dat het mogelijk maakt voldoende tot rust te komen en aandacht te geven aan familie en vrienden. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is een zo hoog mogelijke zekerheid over een eenmaal vastgesteld werkrooster. Volgens de NPB is er bij de politie nog altijd sprake van een onnodige onrust in de roosters, die niet zozeer veroorzaakt wordt door de onverwachte noodzaak om extra mensen in te zetten, maar door een tekortschietende organisatie. Wij vinden het hoog tijd worden dat de werkgever die verantwoordelijkheid serieus oppakt. De NPB wil dat daarbij om te beginnen een nieuwe standaard wordt ingevoerd voor het definitief vaststellen van de roosters. De NPB wil dat het dagrooster voortaan zeven dagen van tevoren in plaats van vier dagen van tevoren wordt vastgesteld. 3. Pilot zelfroosteren Ook van groot belang voor een motiverende inroostering is de ruimte die werknemers krijgen om actief bij te dragen aan een optimale afstemming van hun inzet op bepaalde fasen of gebeurtenissen in hun privéleven. Die mogelijkheid zou bijvoorbeeld geboden kunnen worden door een vorm van zelfroostering. Op meerdere plaatsen binnen de politieorganisatie is daar al ervaring mee opgedaan en blijkbaar tot algemene tevredenheid. De NPB dringt er dan ook op aan deze aanpak zo snel mogelijk om te zetten in landelijk beleid. De NPB wil dat de werkgever een proefproject met zelfroosteren start, gebaseerd op de ervaringen die daarmee in het land inmiddels al zijn opgedaan. 8 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

9 foto ron rutten Loopbaanperspectief/levensfasebewust personeelsbeleid De NPB wil dan ook dat de werkgever zich politiek sterk maakt voor een nieuwe vroegpensioenregeling voor de politie, die wat betreft het aantal jaren en de mate van inkomensbehoud gelijkwaardig is aan de afspraken uit De NPB wil de uitwerking van het pensioenakkoord voor het ABP 2015 voor de politiesector hierbij betrekken. De NPB wil een nieuwe vroegpensioenregeling voor de politie die qua tijdsduur en inkomensbehoud gelijkwaardig is aan de tien jaar geleden afgesproken voorziening. 2. Adviesgesprek vroegpensioen NPB-congres 2014: bondsvoorzitter Han Busker overhandigt korpschef Gerard Bouman een NPB-rapport over duurzaam personeelsbeleid 1. Vroegpensioen In 2005 zijn voor het laatst CAO-afspraken gemaakt over de mogelijkheden van politieambtenaren om met vroegpensioen te gaan. Kort gezegd is toen een regeling afgesproken waardoor executieve collega s maximaal vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd konden stoppen met werken en ATH-collega s maximaal vier jaar. Door een reeks politieke besluiten (verhoging AOW/pensioenleeftijd, afschaffing levensloopregeling) is deze VPL-regeling de laatste jaren in toenemende mate onder druk komen te staan. Ten eerste heb je aan vijf jaar VPL-kapitaal niet langer genoeg om vanaf je 60-ste te kunnen stoppen met werken. Ten tweede is het bij elkaar sparen van dat kapitaal sowieso niet meer mogelijk, omdat de overheid de belastingvrije ruimte daarvoor drastisch heeft teruggeschroefd. De NPB wil dat de werkgever erkent dat aan de bestaande vroegpensioenregeling voor politieambtenaren een gemeenschappelijk inzicht ten grondslag lag: politiewerk is een hoogrisicoberoep dat onvermijdelijk gepaard gaat met geestelijke en lichamelijke slijtage. Om die reden heeft het historisch gezien zelden of nooit ter discussie gestaan dat politiemensen de mogelijkheid moesten hebben om eerder met werken te stoppen dan andere ambtenaren zeker de uitvoerende collega s met voldoende zware jaren op hun naam. Tientallen jaren lang is het stoppen met werken vanaf 60 jaar voor deze mensen zelfs verplicht geweest. Dat werd zowel in hun eigen belang geacht als in het belang van hun collega s en de burgers. De werkgever is momenteel niet in staat om de medewerkers te vertellen welke mogelijkheden ze hebben om gebruik te maken van vroegpensioenvoorzieningen zoals levensloop en ABP Keuzepensioen. Medewerkers hebben die informatie wel nodig om zich op hun vroegpensioen te kunnen voorbereiden en een keuze op dat gebied te kunnen maken. De NPB wil dat de werkgever medewerkers na hun 55-ste minstens twee keer een adviesgesprek aanbiedt over hun vroegpensioenmogelijkheden. 3. AOW-gerechtigde leeftijd In meerdere rechtspositionele regelingen wordt nog altijd een eindleeftijd van 65 jaar genoemd. Denk aan de bovenwettelijke WW-uitkering en de FLO. Tot 2013 sloten de regelingen daardoor naadloos aan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Sindsdien wordt die leeftijd echter jaarlijks verhoogd met als einddoel 67 jaar. In een aantal procedures heeft de Commissie voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat door deze ontwikkelingen de regelingen in feite een willekeurig en daardoor verboden onderscheid maken op grond van leeftijd. De NPB wil dat de werkgever zich deze oordelen aantrekt en de einddata van de betreffende regelingen aanpast. De NPB wil dat in alle rechtspositionele regelingen die bedoeld zijn om door te lopen tot aan de AOWgerechtigde leeftijd de concreet genoemde leeftijd van 65 jaar wordt vervangen door de algemene aanduiding de AOW-gerechtigde leeftijd. jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 9

10 werk en inkomen algemeen foto s ron rutten Veiligheid 4. Besteding opleidingsbudget Veel NPB-leden klagen over de moeite die het kost om van de werkgever budget toegekend te krijgen voor het volgen van een opleiding. Dit belemmert doorstroommogelijkheden en demotiveert. Bekend is ook dat voor leidinggevenden wel opleidingen beschikbaar worden gesteld. Om een goede doorstroom te bevorderen lijkt het dan ook wenselijk dat in een richtlijn duidelijk wordt vastgelegd hoe het opleidingsbudget moet worden besteed. 1. Sporten en trainen in werkverband De NPB wil meer mogelijkheden voor trainen en sporten in werkverband. Dat is volgens ons een effectieve manier om het hoofd te bieden aan een belangrijk veiligheidsrisico: het verlies aan onderlinge vertrouwdheid en bekendheid op de werkvloer door de toegenomen flexibilisering van de inzet (= het niet meer werken in vaste teams). De NPB wil dat voortaan tachtig procent van het opleidingsbudget wordt toegekend aan personeel op de werkvloer. De NPB wil dat het opleidingsbudget gebruikt wordt om eigen mensen geschikt te maken voor bepaalde functies in plaats van daarvoor externen te werven. 5. Duurzame inzetbaarheid In 2011 heeft een gezamenlijke werkgroep van de werkgever en de bonden een beleidsrapport uitgebracht over de beste manieren om duurzame inzetbaarheid van het politiepersoneel te bevorderen. Met het uitvoeren van de aanbevelingen in dat rapport moet echter nog steeds begonnen worden. De NPB stelt voor de koe alsnog bij de horens te vatten en een duidelijk startpunt af te spreken voor het omzetten van woorden in daden. De NPB wil dat werkgevers en bonden in juni 2015 officieel starten met de uitvoering van het rapport Duurzame inzetbaarheid: een leven lang werken. 6. IBT met leeftijdgenoten Veel senioren hebben moeite met het qua leeftijd gemengde karakter van de huidige IBT. Ze zouden liever niet trainen samen met jongeren, maar alleen met generatiegenoten. Dat laatste zou hun motivatie een behoorlijke impuls geven. De NPB vindt dat de werkgever deze mogelijkheid tot landelijk beleid zou moeten maken, zeker gezien het succes van de hier en daar genomen initiatieven op dit gebied. De NPB wil dat leidinggevenden de professionele ruimte krijgen om hun teamleden groepsactiviteiten te bieden, bijvoorbeeld samen sporten. Dit draagt ook bij aan levensfasebewust personeelsbeleid. 2. Extra uren om te trainen of te studeren ( leerrugzakje ) De NPB dringt al sinds jaar en dag bij de werkgever aan op het verruimen van het aantal trainingsuren per jaar. Het huidige officiële aantal van 32 is wat ons betreft te weinig om de weerbaarheid van de collega s een cruciaal onderdeel van hun veiligheid optimaal te waarborgen. Tot een verhoging van het officiële aantal trainingsuren heeft dat tot op heden niet geleid, maar wel bleek de werkgever in 2011/2012 bereid een aantal extra uren beschikbaar te stellen voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van studie of training. Met ingang van 31 december is die tijdelijke regeling komen te vervallen. De NPB wil graag dat het zogenaamde leerrugzakje vanaf 2015 structureel beschikbaar wordt gesteld. De NPB wil dat de werkgever ook in 2015 en daarna extra uren beschikbaar stelt die medewerkers kunnen inzetten voor studie of trainen ( leerrugzakje ). De NPB wil dat de werkgever IBT met leeftijdgenoten mogelijk maakt waar dat nog niet het geval is, in navolging van de al bestaande initiatieven op dat gebied. 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

11 Gezondheid Werken bij de politie kun je alleen maar gemotiveerd blijven doen als je van begin af aan je fysieke en geestelijke gezondheid in acht neemt. Die krijgen het van tijd tot tijd namelijk zwaar te verduren: politiewerk is veelzijdig, intensief, riskant en onregelmatig. Daar moet je goed op voorbereid zijn en ook achteraf verstandig mee omgaan. Dat geldt zowel voor executieve medewerkers als voor collega s met een ondersteunende functie. De NPB vindt dat de werkgever een aantal voorzieningen zou moeten aanbieden om medewerkers te ondersteunen bij het op peil houden van hun gezondheid en het tijdig signaleren van medische problemen die met het werk samenhangen. 1. Vrijwillige preventieve check-up De NPB roept zijn leden sinds jaar en dag op om elkaar goed in de gaten te houden en aan de bel te trekken als het vermoeden ontstaat dat een collega fysieke of psychische problemen begint te krijgen. De praktijk wijst echter uit dat de sociale controle op de werkvloer in veel gevallen onvoldoende is om tot tijdig ingrijpen te leiden. Vandaar dat de NPB bij de werkgever aandringt op een aanvullende laagdrempelige voorziening. De NPB wil dat de werkgever periodiek een preventief medisch onderzoek gaat aanbieden waar medewerkers op basis van vrijwilligheid gebruik van kunnen maken. 2. Nachtdiensten en gezonde voeding De NPB is drie jaar geleden begonnen zijn leden door middel van herhaalde informatiecampagnes en workshops te wijzen op het belang van de juiste voeding tijdens het draaien van nachtdiensten. Daardoor kunnen namelijk een hoop negatieve effecten van het onregelmatig werken op gezondheid, alertheid en herstelvermogen worden afgezwakt. De NPB zou graag zien dat een dergelijke informatievoorziening standaard onderdeel wordt van het korpsbeleid, zodat alle collega s daarvan kunnen profiteren. De NPB wil dat de werkgever de medewerkers voorlichting gaat aanbieden over de gevolgen van nachtarbeid op gezondheid en functioneren en over de mogelijkheden om die effecten door verantwoorde voeding tegen te gaan. Overig Derde WW-jaar De WW wordt vanaf 1 januari 2016 in stappen verkort van maximaal drie jaar naar twee jaar. In de Stichting van de Arbeid is afgesproken dat het derde WW-jaar gerepareerd zal worden op de CAO-overlegtafels. Uitgangspunt is daarbij onder andere een volledige reparatie tot het huidige WW-niveau. Voor de bovenwettelijke WW bij de politie zal het uitgangspunt moeten zijn dat het niveau van de WW en bovenwettelijke WW niet aangetast wordt. jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 11

12 Stand van zaken CAO-overleg De NPB en de andere politiebonden hebben minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gemeld dat ze zijn inzetbrief te oppervlakkig en mistig vinden om aan onderhandelingen over een nieuwe CAO te beginnen. Afgesproken is om in januari/februari eerst tijdens een aantal gesprekken tot meer concrete onderhandelingspunten te komen. Tegelijkertijd werken de politiebonden aan het samenballen van hun eisenpakketten tot één gezamenlijke CAO-inzet. Drie dagen voor Kerstmis 2014 ontvingen de voorzitters van de vier politiebonden de CAO-inzet van de werkgever. Een brief waar nieuwsgierig naar was uitgekeken. Hoe zou minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het beschikbare extra arbeidsvoorwaardengeld willen besteden? Welk deel daarvan zou hij willen uittrekken voor een loonsverhoging? Hoeveel geld zou hij willen steken in het verbeteren van toelagen en tegemoetkomingen? Hoeveel geld in maatregelen om de veiligheid en gezondheid van het politiewerk te bevorderen? Zou hij met voorstellen komen voor het behoud van de mogelijkheden voor vervroegde uittreding van politieambtenaren? Helaas: de inzetbrief van minister Opstelten (3,5 pagina) bleek geen enkel concreet voorstel te bevatten. De bewindsman liet weten dat hij vooral afspraken wil maken over verdere stappen in de richting van moderne arbeidsvoorwaarden. Dat kunnen wat hem betreft geen omvangrijke afspraken worden, want de politieorganisatie heeft de komende jaren vooral behoefte aan rust en focus op het neerzetten van het nieuwe nationale korps. Uithollen rechtspositie Dat roept natuurlijk de vraag op wat de werkgever verstaat onder moderne arbeidsvoorwaarden. In 2012 was één van de grootste CAO-wensen van minister Opstelten het vergroten van de inzetbaarheid van het personeel door het verkleinen van hun rechtspositie. Wat hem betreft zou de speciale werken rusttijdenregeling voor het politiepersoneel (LAR) worden afgeschaft en ook de mogelijkheid van nachtdienstontheffing vanaf 55 jaar. Daarnaast streefde hij naar een halvering van het gegarandeerde aantal vrije zondagen per jaar. De NPB en de andere politiebonden hebben zich tegen die aanval op de rechtspositie verzet en niet zonder succes. Het aantal gegarandeerde vrije zondagen is niet verlaagd van 26 naar 13 maar slechts naar 21; de LAR is nog altijd niet afgeschaft en de mogelijkheid van nachtdienstontheffing is inmiddels zelfs structureel landelijk geregeld. Flexibele inzetbaarheid Het lijkt er echter op dat de minister nog steeds gebrand is op het maximaliseren van de flexibiliteit waarmee politiemedewerkers kunnen worden ingezet. In zijn brief van 22 december laat hij weten dat hij de afspraken uit de vorige CAO over het mogelijk maken van meer variatie in arbeids- en rusttijden graag zo spoedig mogelijk (verder) wil uitvoeren, waar nodig tezamen met beperkte aanpassingen of vereenvoudiging van die afspraken. Het venijn zit in de staart: waar nodig (?) wil hij dus graag terugkomen op de afspraken uit 2012 en dat zal waarschijnlijk niet zijn om de rechtspositie van het personeel te versterken. Langer doorwerken Ook wil de werkgever het graag nog eens hebben over de mogelijkheden van politieambtenaren om eerder te stoppen met werken dan op de officiële AOW/pensioengerechtigde leeftijd. De politiek heeft het ambitieniveau van dergelijke voorzieningen gewijzigd, aldus Opstelten. En dus is de tijd rijp voor een herijking van middelen die nu worden aangewend om vervroegd uittreden te bevorderen, ook om te komen tot een evenwichtiger verdeling over de generaties. Wat staat hier met zoveel woorden? Nederlanders leven langer dan vroeger, wat met zich meebrengt dat over veel meer jaren pensioen moet worden uitbetaald als je de AOW/pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar houdt. In dat geval dreigen de pensioenen in de toekomst onbetaalbaar te worden. Om dat te voorkomen is besloten tot een verhoging van de AOW/ pensioengerechtigde leeftijd. Iedereen moet een paar jaar langer blijven werken dan voorheen, dat is een maatschappelijk en politiek gegeven. Vervroegd stoppen met werken Aan die werkelijkheid zijn inmiddels alle bestaande (vroeg)pensioenregelingen aangepast door verso- 12 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

13 tekst dick harte foto avdd Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie probeert aan te geven hoe groot de kloof is tussen zijn CAO-aanbod en de CAO-inzet van de NPB. bering of afschaffing. Tijdens de komende CAOonderhandelingen ligt de vraag op tafel wat er daardoor overblijft van de mogelijkheden voor vervroegde uittreding van politieambtenaren en of dat genoeg is. De visie van de werkgever daarop lijkt duidelijk. Hij wil niet meer investeren in mogelijkheden voor vervroegde uittreding, maar in mogelijkheden om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken. Wat minister Opstelten betreft moet de vraag niet zijn: na hoeveel jaar bij de politie kan iemand met behoud van een inkomen stoppen met werken? Hij wil dat de vraag wordt: door welk personeelsbeleid kunnen we iemand tot aan zijn pensioen met succes en plezier aan het werk houden, hetzij binnen, hetzij buiten de politie? De NPB vindt dat een schijntegenstelling. Wij zijn uiteraard helemaal voor een uitgekiend personeelsbeleid waardoor iedereen zo lang mogelijk met succes en plezier kan blijven werken. Aan de andere kant moet de werkgever onder ogen zien dat politieambtenaren door de aard van hun werk eerder versleten kunnen raken dan Nederlanders met een ander beroep. Voor de medewerkers die daardoor na tientallen zware jaren gewoonweg uitgeput dreigen te raken, moeten mogelijkheden voor vervroegde uittreding blijven bestaan. Inkomensontwikkeling Wat betreft de mogelijke afspraken over de beloning houdt de werkgever zich zorgvuldig op de vlakte. Hij wil een verantwoorde inkomensontwikkeling. Daar voegt hij wel meteen aan toe dat de ruimte (het geld) voor een betere beloning mede zal moeten komen uit bezuinigingen op andere zaken. Opmerkelijk genoeg neemt de werkgever in zijn inzetbrief uitgebreid de ruimte om de bonden te verzekeren dat hij niet van plan is om te tornen aan de werkzekerheidsgarantie en de andere voorzieningen ten behoeve van de personele reorganisatie binnen de Nationale Politie. Ook memoreert hij dat heel veel politiemedewerkers op basis van de vorige CAO extra inkomen hebben gekregen door de toekenning van OVW-periodieken en dat ook de versobering van de pensioenregeling indirect geleid heeft tot een inkomensverbetering. De boodschap lijkt te zijn dat de politieambtenaren eigenlijk niet mogen klagen over hun werkgever en dat het nog niet zo slecht gesteld is met hun inkomensontwikkeling. De NPB is het daar niet mee eens, zoals duidelijk blijkt uit ONZE inzet voor een nieuwe CAO. Individuele afspraken Op meerdere punten in zijn inzetbrief blijkt duidelijk dat minister Opstelten ernaar streeft het aantal collectieve regelingen flink uit te dunnen. Ook politieambtenaren moeten voortaan vooral ieder voor zich hun kansen pakken en op eigen kracht aan hun loopbaan werken. Opstelten: Individuele arbeidsvoorwaardenvorming wil ik in de toekomst zoveel mogelijk laten plaatsvinden in de dialoog tussen leidinggevende en de medewerker, zonder dat dit altijd in gedetailleerde collectieve regels vastgelegd hoeft te worden. ( ) Vertrouwen en ruimte zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Ook meldt de werkgever dat hij graag samen met de bonden de rechtspositie van de politieambtenaren wil nalopen op consistentie, samenhang en de mogelijkheid van vereenvoudiging. Gaandeweg zou dan wel eens kunnen blijken, aldus Opstelten, dat hij het wettelijk gezien over sommige onderwerpen eigenlijk helemaal niet met de bonden eens hoeft te worden (maar bijvoorbeeld slechts met de ondernemingsraad). De NPB is een groot voorstander van eigen initiatief en kan zijn leden niet genoeg aanraden om van tijd tot tijd bewust na te denken over het werk dat ze doen en in de toekomst willen gaan doen. Tegelijkertijd zijn we heilig overtuigd van de noodzaak en het belang van collectieve regelingen ter bescherming van de individuele medewerker. Onze invloed op dat gebied zullen de NPB en de andere politiebonden dan ook met hand en tand verdedigen. Hoe dan ook: de NPB en de andere bonden hebben minister Opstelten gemeld dat ze zijn inzetbrief te summier en onduidelijk vinden om aan het onderhandelingsproces te beginnen. Afgesproken is dat eerst een aantal gesprekken gaat plaatsvinden om tot meer concrete onderhandelingspunten te komen. Die bijeenkomsten zijn inmiddels gestart. Tegelijkertijd werken de politiebonden zoals gebruikelijk aan het samenballen van hun afzonderlijke eisenpakketten tot één gezamenlijke CAO-inzet. jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 13

14 OR stemt alsnog in met reorganisatieplan De korpsleiding heeft haar oorspronkelijke Reorganisatieen formatieplan voldoende aangepast aan de kritiekpunten van de Centrale Ondernemingsraad om alsnog een positief advies te krijgen. Dat heeft de COR op vrijdag 16 januari besloten. Het gevolg is dat de personele reorganisatie binnen de Nationale Politie officieel van start kan gaan. Het Reorganisatie- en formatieplan bestaat uit een overzicht van de onderdelen waaruit het nieuwe korps is opgebouwd en de personeelsbezetting (formatie) die de werkgever daarbij voor ogen staat. Deze zaken vallen onder de bedrijfsvoering: de manier waarop de organisatie is ingericht en draaiende wordt gehouden. Bedrijfsvoering Dat is een onderwerp waarover de vakbonden officieel niets te zeggen hebben; hun belangrijkste taak bij reorganisaties is het bewaken en waar nodig verstevigen van de rechtspositie van de werknemers. De medezeggenschap van het personeel op het gebied van de bedrijfsvoering loopt via hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad. Voor een heleboel aanpassingen in de bedrijfsvoering is de werkgever wettelijk verplicht de OR om advies te vragen. Voor het kunnen uitvoeren van reorganisatieplannen is zelfs instemming van de OR vereist (lees: een positief advies). Negatief advies Op maandag 3 november had de korpsleiding haar Reorganisatie- en formatieplan voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad en haar officieel om een advies gevraagd. Op vrijdag 5 december 2014 heeft de COR vervolgens een voorlopig advies uitgebracht en dat was negatief. De COR maakte zich vooral zorgen over de gevolgen van de voorgestelde aanpak voor de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning. Ook was het reorganisatiebudget van 230 miljoen volgens de COR onvoldoende. Op basis van eigen berekeningen (gevalideerd door onderzoeksbureau AEF) moest minstens 200 miljoen meer worden uitgetrokken. De COR meldt op zijn website dat de korpschef concrete toezeggingen heeft gedaan over onder meer de volgende onderwerpen. Reorganisatiekosten De korpsleiding garandeert dekking voor de reorganisatiekosten. De COR krijgt invloed op de manier waarop de kosten worden gedekt als het huidige budget niet toereikend blijkt te zijn. Bezetting ondersteuning Voor het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning wordt een Plan van aanpak personele bezetting bedrijfsvoering opgesteld. Dat plan wordt vastgesteld in overeenstemming tussen korpschef en COR en vormt de basis voor een besluit tot uitvoering. Thuis/telewerken Het korps gaat de komende maanden beleid formuleren voor het Nieuwe Werken (thuis/telewerken). Medewerkers die dit voorjaar hun voorgenomen plaatsingsbesluit ontvangen, weten dan wat ze op dit punt van het korps kunnen verwachten. Aanvullend is afgesproken dat er op ruime schaal kan worden geëxperimenteerd Positief advies Zowel voorzitter Frank Giltay van de COR als korpschef Gerard Bouman zijn tevreden met de uitkomsten. Giltay: De COR heeft op een aantal onderwerpen fors ingezet vanuit zorg voor de medewerkers. Veel van onze voorwaarden worden ingevuld. Onze zorgen zijn serieus genomen, maar nog niet van tafel. We blijven heel kritisch en alert de belangen van alle collega s bewaken en de Nationale Politie mede vorm geven. COR-voorzitter Frank Giltay samen met plaatsvervangend korpschef Ruud Bik bij de overhandiging van het reorganisatieplan op 3 november depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

15 tekst dick harte NPB kraakt herziening reiskostenbeleid De NPB vindt het onbegrijpelijk dat de korpsleiding serieus overweegt de administratieve lastendruk van politiemedewerkers te verhogen door ze de reiskosten van hun woon/ werkverkeer per dag te laten declareren in het computersysteem Youforce. In het arbeidsvoorwaardenoverleg met minister Opstelten op donderdag 15 januari heeft bondsvoorzitter Han Busker dan ook gepleit voor het handhaven van een vast bedrag per maand. De overstap op een declaratiesysteem zal leiden tot kostbaar tijdverlies. Bij de NPB komen al weken meldingen van verontruste leden binnen over hun ervaringen met het nieuwe personeelsadministratiesysteem Youforce, dat op 1 januari officieel in gebruik is genomen. Het korps wil vanaf 1 februari helemaal geen vaste maandbedragen meer uitbetalen maar voor de kosten van woon/werkverkeer alleen nog een tegemoetkoming uitkeren op basis van declaraties. De NPB en de andere bonden hebben bezwaar aangetekend tegen deze nogal abrupte invoering van een nieuw regime. Handige boeiensleutel! Ook zo n hekel aan dat gepriegel met die kleine handboeisleutels?! Koop dan nu een exemplaar van de unieke langwerpige NPB-sleutel waarmee je handboeien in een handomdraai losof vastdraait. De sleutel kan net als een pen achter de blouse of dienstjas worden gedragen of met de bijgeleverde sleutelring aan de daarvoor geschikte sleutelhanger meegedragen worden. NPB-leden kunnen dit handige en leuk vormgegeven item aanschaffen voor de vriendenprijs van 8. Maak het juiste bedrag over op IBAN-nummer NL 41 RABO ten name van NPB Woerden. Vermeld daarbij aub het gewenste aantal, uw bondsnummer, uw dienstnummer en uw adresgegevens. Juridisch in de haak? De bonden hebben aangevoerd dat de beleidswijziging rauwelijks wordt ingevoerd, terwijl niet eens duidelijk is of ze juridisch wel door de beugel kan. Het is waar dat artikel 7 van het Besluit reis-, verblijfen verhuiskosten politie de korpschef de bevoegdheid geeft om te bepalen of de tegemoetkoming in de reiskosten van het woon/werkverkeer wordt toegekend als een vast bedrag of op declaratiebasis. Aan de andere kant zijn er heel wat medewerkers die hun vaste vergoeding toegekend hebben gekregen in een officieel besluit. Kan de werkgever die besluiten zomaar ongedaan maken met een beroep op artikel 7 van het Brvvp? Snelste of kortste route? Volgens de NPB staat buiten kijf dat declareren per reisdag gaat leiden tot een hogere administratieve lastendruk voor het personeel en veel verlies aan arbeidstijd. Ook is er de nodige twijfel over de instellingen van Youforce. Meerdere leden hebben geklaagd dat het programma bij het berekenen van de gereden kilometers blijkbaar niet de snelste route kiest, maar de kortste. Hun tegemoetkoming wordt namelijk gebaseerd op minder kilometers dan voorheen. Daarnaast zou niet langer het door de minister aangewezen systeem Andes gebruikt worden, maar een eigen systeem, waar bijvoorbeeld het buitenland niet in zou zitten. Uitzoeken Volgens de werkgever is er geen verandering gekomen in de berekeningswijze van het aantal kilometers woon-werkverkeer. Hij heeft toegezegd te zullen uitzoeken waar de gemelde verschillen door veroorzaakt kunnen zijn. Ook het juridische vraagstuk dat de bonden op tafel hebben gelegd zal nader worden bestudeerd. Privacybescherming Tot slot heeft de NPB aangekaart dat op de werkvloer onrust is ontstaan doordat de salarisadministratie is uitbesteed aan een externe organisatie (Raet). Collega s maken zich zorgen over de ongunstige gevolgen die dat kan hebben voor hun privacy. De werkgever heeft de bonden verzekerd dat de geheimhouding van de persoonsgegevens van het personeel gewaarborgd is door een privacyreglement. De bonden krijgen dat toegestuurd. jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 15

16 werk verenigingsnieuws en inkomen algemeen tekst frank kuiper foto s Elly Kaldenberg Het ritme van voeding NPBworkshops vallen in de smaak Tussen 24 november en 19 december 2014 hebben acht NPB-afdelingen hun leden de workshop Het ritme van voeding aangeboden, gepresenteerd door diëtiste Elly Kaldenberg van Sanavis (Visie op voeding). De deelnemers waren steevast erg enthousiast over de gepresenteerde tips om door uitgekiende voeding de nadelige gevolgen van nachtdiensten binnen de perken te houden. Hieronder enkele reacties van deelnemers. Verkeerde voeding Als voorzitter van de ondernemingsraad vond ik het vooral een trigger dat de (nacht)lunchpakketten kritisch tegen het licht werden gehouden. Opeens besef je je dat we al veertig jaar de verkeerde voeding uitdelen voor de onregelmatige diensten, zoals een witte bol, een krentenbol, een flesje energiedrank en een chocoladereep. Ik heb het meteen ingebracht in de commissie Veilig en gezond werken. Ritme aanhouden Wat mij opviel was dat alle aanwezigen al bezig waren met gezonde voeding. Er werd veel kennis en ervaring besproken. Ik vond het fijn dat we met een deskundige konden praten over de tegenstrijdige berichten die je overal ziet en hoort. Wat vooral indruk op me maakte was hoeveel je zelf veel kunt doen om de ongezonde effecten van het draaien van onregelmatige diensten te compenseren. Bijvoorbeeld door toch een ritme aan te houden. Met behulp van klokjes liet de deskundige ons zien hoe makkelijk dat te doen is. Pieken en dalen Ook was heel herkenbaar dat je door het eten van de verkeerde dingen op de verkeerde momenten even een piek krijgt, maar daarna juist een enorme crash. Ik dacht altijd dat dat gewoon was hoe ik me voelde in de nacht, maar nu ik erop let merk ik echt verschil! Na de presentatie hebben we zelf broodjes gemaakt met fruit, groente, vis en mager vlees. Het was echt verrassend hoe snel je iets gezonds en lekkers in elkaar zet. Snelle suikers Ik vond het echt een super workshop. Wat we ervan onthouden hebben? We hebben een voedingsschema meegekregen waar mijn vriendin en ik ons echt aan proberen te houden. Daarnaast eten we gezonder; bewust ook meer fruit en groente. Mijn vriendin eet ook weer meer vis. Ik lust dat echt niet, maar in plaats van solidair te zijn koopt zij het nu voor zichzelf. We 16 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

17 Akkoord over banenplan voor politie en defensie Op basis van het Sociaal Akkoord uit 2013 wordt de komende twee jaar ruim 40 miljoen euro extra geïnvesteerd in het bevorderen van de werkgelegenheid bij politie en defensie. Minister Asscher van Sociale Zaken is akkoord gegaan met het sectorplan dat de werkgevers en de vakbonden daarvoor hebben ingediend, mede op initiatief van de bonden van FNV Veiligheid de NPB, de Marechausseevereniging en defensiebond AFMP. zijn ook helemaal klaar met snelle suikers. Ik drink sindsdien ook geen Red Bull meer! Bij mentale weerbaarheid werd ook al gezegd hoe slecht dat spul is, maar als twee consulenten het zeggen dan uh helpt dat wel. Nog lekker ook! Mij is vooral bijgebleven hoe belangrijk het is om het ritme van je natuurlijke spijsvertering en energieniveau aan te houden. Ik ga nu heel anders met mijn nachtdienst om dan vroeger. Ik eet tijdens de nachtdienst, maar ook na afloop s ochtends voor ik in bed duik. Echt een ritme aanhouden is natuurlijk door de waan van elke dienst lastig te doen, maar we proberen het wel. Na al die informatie samen smoothies en broodjes maken was echt leuk om te doen. Verrassend hoe gemakkelijk het is om gezond eten op tafel te zetten en dat het nog zo lekker is ook! Het Project Nachtarbeid Politiemensen duidelijk maken hoe ze door bewuste voedingskeuzes de negatieve effecten van nachtdiensten op hun gezondheid en veiligheid kunnen verminderen. Dat is het doel van het project Nachtarbeid dat door de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP) momenteel draait, mede op instigatie van de NPB. Bondssecretaris Saskia Dorrestein: Het bestuur van de NPB vindt het belangrijk dat de leden van de bond de kans krijgen om meer te weten komen over de effecten van voeding op de gezondheid en het functioneren tijdens nachtdiensten. De acht gewaardeerde workshops in november en december 2014 krijgen wat ons betreft dan ook zeker een vervolg in Een van de afspraken in het Sociaal Akkoord was het beschikbaar stellen van in totaal 600 miljoen om de (langdurige) werkloosheid te bestrijden op basis van zogenaamde sectorplannen. Als werkgevers en bonden met een overtuigend voorstel kwamen om de specifieke arbeidsmarktproblemen in hun sector aan te pakken, dan was minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid een groot deel van de financiering te leveren. Bewindsman akkoord Medio januari is de bewindsman akkoord gegaan met het sectorplan voor defensie en politie. Dat betekent dat er 40 miljoen extra beschikbaar komt voor met name de omscholing, begeleiding van werk naar werk (binnen en buiten de sector) en instroom van jongeren in de veiligheidssector. Minister Asscher betaalt daarvan 16 miljoen. De rest wordt gefinancierd door het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) en door de Nationale Politie. Inhoud sectorplan Een greep uit de belangrijkste elementen van het sectorplan: l 800 MBO-leerlingen worden begeleid om in te stromen bij de politie l 175 politiewerknemers worden omgeschoold naar andere functies binnen de politie l politiewerknemers worden gesterkt in fysieke en mentale weerbaarheid l politiewerknemers krijgen een EVC-traject om vaardigheden op peil te houden l 200 jongeren zonder startkwalificatie krijgen kans om in te stromen bij defensie l werknemers bij defensie krijgen een beroepsopleiding l 160 werknemers worden (om)geschoold voor technische functies bij defensie Uitval en doorstroom Daarnaast voorziet het sectorplan in het terugdringen van de uitval tijdens de basisopleiding voor politie en defensie. Bij de politie is de uitval zo n twintig procent over een opleidingsperiode van vier jaar. In het sectorplan zijn maatregelen afgesproken om de uitval te verlagen, zodat meer studenten aangenomen kunnen worden. Ook zal werk worden gemaakt van het optimaliseren van de doorstroommogelijkheden tussen defensie en politie. Namens de bonden van FNV Veiligheid reageerde NPB-voorzitter Han Busker verheugd op het akkoord over het werkgelegenheidsplan. Ik ben blij dat het gelukt is deze mogelijkheid uit het Sociaal Akkoord te benutten om ook bij Defensie en de politie een impuls te geven aan de werkgelegenheid voor met name de jongeren. FNV Veiligheid heeft zich daar stevig voor ingezet en dat is gelukkig niet zonder resultaat gebleven. jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 17

18 individuele belangenbehartiging tekst pauline de casparis NPB boekt succes in LFNP-rechtsstrijd De Nationale Politie is bij de invoering van het LFNP onzorgvuldig te werk gegaan. Dat heeft de rechtbank Zeeland/ West-Brabant op 22 januari 2015 geoordeeld in een aantal door de NPB aangespannen beroepszaken. Het korps heeft geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de gekozen aanpak zou leiden tot een enorme verschraling van het takenpakket van bepaalde medewerkers. Voor de rechtbank genoeg reden om hun beroepen gegrond te verklaren. Eind 2013 kregen alle politiemedewerkers te horen welke functie uit het nieuwe landelijke functiegebouw (LFNP) ze toegekend kregen. Het was de bedoeling dat iedereen zou overgaan naar de LFNP-functie die het meest overeenkwam met hun huidige werk. Duizenden collega s vinden dat in hun geval niet gelukt en zijn tegen het besluit van de werkgever in beroep gegaan al dan niet met juridische ondersteuning van hun vakbond. Ook de NPB heeft vorig jaar honderden LFNP-zaken voor de rechter gebracht. Transponeringstabel Sinds 14 oktober vorig jaar worden geregeld uitspraken in LFNP-zaken gedaan, ook de afgelopen weken weer. Tot nu oordelen alle rechtbanken hetzelfde over de status van de Transponeringstabel. Daarin kun je van elke politiefunctie uit de tijd van de regiopolitie opzoeken met welke functie uit het nieuwe landelijke functiegebouw hij het meest overeenkomt (de beste match heeft). De werkgever heeft deze tabel laten maken door een team deskundigen en het overzetten (transponeren) van de voormalige korpsfuncties naar LFNP-functies volledig op deze tabel gebaseerd. De Transponeringstabel is door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld als een algemeen verbindend voorschrift (AVV). Het juridische gevolg daarvan is dat de rechter zich terughoudend moet opstellen bij het toetsen van de rechtmatigheid ervan. De NPB vindt dat de tabel ten onrechte de status van AVV heeft gekregen en blijft aandringen op een inhoudelijke rechterlijke toetsing, maar tot nu toe tevergeefs. NPB-advocaat Hans Dammingh begroet een collega op het NPB-hoofdkantoor in Woerden. Hardheidsclausule In veel gevallen hebben collega s ook een beroep gedaan op de hardheidsclausule in de LFNP-regeling: van de toekenning van een LFNP-functie op basis van de Transponeringstabel kan worden afgeweken als dat in individuele gevallen leidt tot onbillijkheden van overwegende aard of als sprake is van een bijzondere situatie. Volgens de werkgever is er juridisch geen ruimte om met een beroep op deze clausule de uitkomst van de matching te corrigeren. De meeste rechtbanken zijn daarin meegegaan, maar gelukkig valt nu ook een ander geluid te melden van de rechtbank Zeeland/West-Brabant. Die is het met zijn collegarechters eens dat de hardheidsclausule niet bedoeld is om de werkgever (alsnog) rekening te laten houden met werkzaamheden waarvoor functieonderhoud gevraagd had kunnen worden of die in de uitgangspositie vastgelegd hadden kunnen zijn. Onvoorzien nadeel De clausule is ook niet bedoeld om nadelige effecten te corrigeren die vooraf door de betrokken onderhandelingspartijen erkend waren, aldus de rechtbank. Het gebruik van de Transponeringstabel heeft echter één effect gehad dat door de werkgever kennelijk niet is voorzien: de enorme verschraling van de inhoud van takenpakketten van bepaalde medewerkers. Volgens de rechtbank Zeeland/West-Brabant heeft het korps verzuimd zorgvuldig af te wegen of in die gevallen de hardheidsclausule van toepassing zou moeten zijn. Reden genoeg om de door de NPB aangespannen beroepen gegrond te verklaren. De NPB is erg blij dat deze rechtbank het heeft aangedurfd om vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop de werkgever het LFNP heeft ingevoerd. Op 16 april zal de Centrale Raad van Beroep een aantal LFNP-zaken ter zitting behandelen. De NPB hoopt dat de uitspraken van de rechtbank Zeeland- West-Brabant de Raad zullen inspireren tot een kritische benadering van het LFNP en de door velen als onredelijk ervaren uitkomsten van de matching. 18 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

19 NPB start proefproces over uitbetaling TBF De NPB heeft de werkgever voor de rechter gedaagd omdat hij een grote groep collega s al een jaar laat wachten op de eerste uitbetaling van hun toelage bezwarende functie (TBF). Het gaat om de politieambtenaren die eind 2013 op basis van hun LFNP-functie aanspraak hebben gekregen op een maandelijkse TBF vaak met terugwerkende kracht tot De TBF is in 2006 ingevoerd als onderdeel van de levensloopregeling die in de politie-cao was afgesproken. In dat jaar begon de werkgever de TBF uit te keren aan medewerkers met een executieve functie tot en met schaal 11 en aan administratieftechnisch personeel met een door de werkgever aangewezen zware functie. De ontvangers mogen zelf bepalen wat ze doen met het overgemaakte bedrag (1,8 procent van hun brutosalaris). Ze kunnen het gebruiken als inleg om voldoende (extra) kapitaal bij elkaar te sparen om eerder te stoppen met werken dan gewone (politie)ambtenaren. Ze kunnen de TBF echter ook laten uitbetalen als extra salaris ( opeten ), zoals in tachtig procent van de gevallen gebeurt. Nieuwe functie-indeling Door de invoering van het nieuwe Landelijke Functiehuis Nederlandse Politie (LFNP) kwam het traditionele onderscheid tussen executieve functies, AT-functies en aangewezen zware AT-functies te vervallen. Voortaan heeft iemand een functie in het domein Uitvoering, het domein Ondersteuning of het domein Leiding. Het domein Leiding kent geen onderverdeling in vakgebieden, de andere domeinen wel. Met uitzondering van het vakgebied Intelligence zijn binnen het domein Uitvoering alle vakgebieden aangemerkt als executief of zwaar. Het gevolg daarvan is dat heel wat collega s die voorheen een ATfunctie hadden in december 2013 (voor het eerst) ook aanspraak hebben gekregen op een toelage bezwarende functie. Inmiddels heeft iedereen zijn LFNP-besluit al ruim een jaar in huis, maar de eerste uitbetaling van de nieuwe TBF-aanspraken (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, de officiële invoerdatum van het LFNP) laat nog altijd op zich wachten. Ingebrekestelling De NPB heeft enkele maanden geleden bij de korpsleiding geïnformeerd wanneer de betaling kon worden verwacht. We hebben toen meteen ook laten weten dat het redelijk zou zijn als het korps de betreffende collega s bij die gelegenheid schadeloos zou stellen voor de misgelopen rente. Helaas bleek de werkgever geen concrete datum te kunnen of willen noemen en niet van plan te zijn wettelijke rente te betalen. Vervolgens heeft de NPB hem namens een groep van circa 30 politiemedewerkers officieel in gebreke gesteld. Proefproces We hoopten natuurlijk dat het korps door deze actie in beweging zou komen. Maar jammer genoeg kwam er geen enkele reactie. Uiteraard heeft de NPB daar geen genoegen mee genomen en een beroepsprocedure bij de rechtbank aangespannen. Dat is niet alleen gebeurd voor de genoemde dertig collega s, maar voor alle politiemedewerkers die op hun eerste TBF-uitbetaling zitten te wachten. In feite gaat het dus om een proefproces. Als de rechtbank het standpunt van de NPB over de TBF bevestigt, hebben we als bond een instrument in handen waarmee de druk op de werkgever verder kan worden opgevoerd. We hopen en verwachten dat de rechtbank snel uitsluitsel geeft. Via onze website en onze Facebookpagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Zelf in actie komen? Wat de NPB betreft is het op dit moment (nog) niet nodig om de werkgever massaal in gebreke te stellen. Wil je desondanks liever niet wachten, neem dan even contact op met onze afdeling Individuele Belangenbehartiging via of (0348) Wij zullen de werkgever dan namens jou in gebreke stellen. jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015 ledenmagazine van de npb depolitie 19

20 Dit jaar met ABP Keuzepensioen? Kies een voordelige startdatum! Collega s die van plan zijn na 1 mei 2015 met ABP Keuzepensioen te gaan doen er verstandig aan te laten uitzoeken of het in hun geval niet voordeliger is om dat al vanaf 1 mei te doen. Vanaf 2 mei 2015 wordt het pensioen met enkele tientjes per maand verlaagd en dus met enkele honderden euro s per jaar. De oorzaak daarvan is een verlaging van het door de werkgever te betalen FPU-garantiebedrag, beter bekend als het voorwaardelijk pensioen. Sinds half januari is de bedoelde informatie op te vragen bij het ABP. NPB-leden kunnen uiteraard ook de bond inschakelen voor overleg. Daarbij moeten twee dingen duidelijk zijn: uw pensioenplannen en de hoogte van uw voorwaardelijk ABP-pensioen. Dat bedrag staat op uw pensioenoverzicht; het is het bovenste voorwaardelijke pensioenbedrag dat daarop te vinden is. Voor het bespreken van uw situatie kunt u contact opnemen met de afdeling Individuele Belangenbehartiging via of via Na 2015 met pensioen De mogelijkheid om eerder te stoppen met werken en op die manier de verlaging van het voorwaardelijk deel van het ABP Keuzepensioen te ontlopen is NIET nodig voor collega s die pas na 2015 met pensioen gaan. Zij compenseren de verlaging van het FPU-deel van het Keuzepensioen door hun pensioenopbouw na 2 mei Dat geldt ook voor de collega s die in 2015 voorafgaand aan het ABP-keuzepensioen eerst eindeloopbaanverlof opnemen op basis van hun levenslooptegoed. Ze bouwen tijdens hun eerste jaar levensloop nog gewoon pensioen op en dat compenseert het verlies aan voorwaardelijk pensioen. Noodzakelijk kwaad Waarom wordt het FPU-deel van het ABP Keuzepensioen vanaf 2 mei 2015 met een zevende verminderd? Dat is een van de afspraken in het akkoord dat de sociale partners vorig najaar hebben gesloten. Dat akkoord was een noodzakelijk kwaad, afgedwongen door het pensioenbeleid van het kabinet Rutte II. Dat heeft vanaf 1 januari 2015 opnieuw de belastingvrije mogelijkheden voor collectief pensioensparen verlaagd. Om fiscale overtredingen en boetes te voorkomen moesten de bestaande pensioenregelingen bijtijds worden bijgesteld, zodat ze bleven passen binnen de verminderde fiscale ruimte. Kapitaalgaranties Een eis van de werkgever om tot een akkoord te komen was het verlagen van de zogenaamde voorwaardelijke pensioenaanspraken. Dat zijn de kapitaalgaranties die in 2006 aan de Nederlandse ambtenaren zijn toegekend toen het collectieve spaarplan voor een vervroegd pensioen bij de overheid (FPU) na amper tien jaar alweer werd afgeschaft. Ambtenaren hadden bij de introductie van dat spaarplan in 1997 garantiebedragen toegekend gekregen voor hun eerdere dienstjaren. In die jaren hadden ze immers niet samen met de werkgever kunnen sparen voor een vervroegd pensioen simpelweg omdat het spaarplan toen nog niet bestond. In 2006 kregen zij de garantie dat deze niet-gespaarde bedragen te zijner tijd door de werkgever zou worden toegevoegd aan hun ABP Keuzepensioen. Daardoor bleven ze verzekerd van de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken dan op AOW/pensioengerechtigde leeftijd. De aanspraken heten voorwaardelijk omdat ze tot 2023 alleen gelden voor medewerkers die tot hun vroegpensioen in dienst blijven. Vanaf 2023 worden de aanspraken onvoorwaardelijk omdat de financiering dan rond moet zijn. Voor alle duidelijkheid: in 1999 spraken de werkgever en de bonden voor politieambtenaren een aanvullende vroegpensioen-spaarregeling af. Ook voor deze extra mogelijkheden bovenop de FPU kregen de toenmalige medewerkers voor hun achterliggende dienstjaren garantiebedragen toegekend te betalen door de politiewerkgever. Vanaf 2006 moest ook deze aanvullende regeling (AFUP) ophouden te bestaan en de toegezegde garantiebedragen zijn toen eveneens omgezet in extra pensioenaanspraken. Deze alleen voor politieambtenaren geldende aanspraken zijn door de aanpassing van de ABP-pensioenregeling niet geraakt. 20 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 71 - nummer 1 - januari 2015

NPB-inzet politie-cao 2015

NPB-inzet politie-cao 2015 CGOP CAO 22 december 2014 CGOP ink 1081 CAO NPB-inzet politie-cao 2015 Inleiding De NPB streeft naar een politie-cao die voornamelijk bestaat uit afspraken die op korte termijn uit te voeren zijn en doelen

Nadere informatie

> De politie moet ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijven om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan jonge aanwas.

> De politie moet ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijven om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan jonge aanwas. Minister van Veiligheid en Justitie De heer mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE AFDELING PLAATS ONS KENMERK Leusden GB/15.008/svdb E-MAIL DATUM UW KENMERK bestuur@acp.nl BETREFT Inzet

Nadere informatie

Datum 5 augustus 2015 Onderwerp Reactie op uw brief van 30 juli 2015 over de loonruimteovereenkomst

Datum 5 augustus 2015 Onderwerp Reactie op uw brief van 30 juli 2015 over de loonruimteovereenkomst 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitters van de politievakorganisaties ACP, ANPV, NPB en VMHP Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Politie De leden van de CGOP d.t.v. de secretaris, dhr. A. van der Ven Turfmarkt 147 Parkstraat 20 2511 DP Den Haag 2514

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw

Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw Om inzicht te krijgen in wat de financiele gevolgen zijn voor de versobering van de pensioenopbouw vanaf 2014, inclusief het

Nadere informatie

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg.

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg. S Aan de werkende leden werkzaam bij de Gemeenten 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl E-MAIL denhaag@cnvpubliekezaak.nl AFDELING PLAATS ONS KENMERK Gemeenten Den Haag Coll.0170/JS/DD DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

In te stemmen met het op 23 december 2003 tot stand gekomen onderhandelaarsakkoord met de in de Commissie van Overleg vertegenwoordigde bonden.

In te stemmen met het op 23 december 2003 tot stand gekomen onderhandelaarsakkoord met de in de Commissie van Overleg vertegenwoordigde bonden. RIS112485_26-JAN-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.29 RIS 112485 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: In te stemmen met het op 23 december 2003 tot stand gekomen onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Secretariaat VVMC. N.V. Nederlandse Spoorwegen T.a.v. mevr. Y. Verdonk, Directeur H&R Postbus HA Utrecht

Secretariaat VVMC. N.V. Nederlandse Spoorwegen T.a.v. mevr. Y. Verdonk, Directeur H&R Postbus HA Utrecht Secretariaat VVMC N.V. Nederlandse Spoorwegen T.a.v. mevr. Y. Verdonk, Directeur H&R Postbus 2025 3500 HA Utrecht Stadhuisplein 344A 5038 TH Tilburg T (013) 580 27 68 Email: secretariaat@vvmc.nl Internet:

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

ECCVA/U201000526 CvA/LOGA: 10/05 Lbr. 10/030

ECCVA/U201000526 CvA/LOGA: 10/05 Lbr. 10/030 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Advies: eenmalige uitkering in april 2010 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201000526 CvA/LOGA: 10/05 Lbr. 10/030 bijlage(n)

Nadere informatie

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 INKOMENSONTWIKKELING Vernieuwing huidig loongebouw gebaseerd op de nieuwe functie indeling (ORBA systematiek)

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Terug naar jaren dertig?

Terug naar jaren dertig? Terug naar jaren dertig? AAN DE LEDEN VAN FNV BONDGENOTEN EN CNV VAKMENSEN WERKZAAM BIJ FEENSTRA VERWARMING EN BACOL Groningen, 17 november 2014 Beste mensen, De directie stelt in de flits van 14 november

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord wordt gekoppeld aan de verdiende lonen?

1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord wordt gekoppeld aan de verdiende lonen? Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord, besproken tijdens het landelijk beraad van groepsbesturen van CNV Publieke Zaak op 8 juli 2010 in Nijkerk 1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen

vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen CAOkrant juli 2012 Colofon: Raad van korpschefs in samenwerking met het Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden. Op 21 juni 2012 ondertekenden de Minister van Veiligheid en Justitie en de Politie-vakbonden

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Sector-cao Verzekeringsbedrijf Basispensioenregeling en stopzetting FAR. Vragen en Antwoorden

Sector-cao Verzekeringsbedrijf Basispensioenregeling en stopzetting FAR. Vragen en Antwoorden Sector-cao Verzekeringsbedrijf Basispensioenregeling en Vragen en Antwoorden 1. Wat is de flexibele aanvullingsregeling (FAR)? De FAR is in het leven geroepen als compensatiemaatregel voor het afschaffen

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33371 5 oktober 2015 Regeling vergoedingen commissies politie 2015 De korpschef, gelet op: artikel 25, derde lid van de

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

Tijd voor de overheid fors te investeren in deze doelgroep.

Tijd voor de overheid fors te investeren in deze doelgroep. pagina: - 1 - Wageningen, 17 september 2007. CAO inzet ANPV 2007 Aan de leden van de politiebond ANPV, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het CGOP dtv het CAOP. CAO inzet politiebond

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Organisatie- en personeelsbeleid Rijk Turfmarkt 147 's-gravenhage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22401 30 juli 2015 Regeling vergoeding beroepsziekten politie De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM ral.div.80 (versie 27 juni 2011) ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel

Nadere informatie

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden Rechtskracht van de LAR Looptijd 30 maanden Met ingang van 1 mei 2009 Afgesloten met de vakbonden Verplicht korpsen tot naleving

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014 Huidige regeling Voorstel werkgever Conceptstandpunt vakbonden 1. Roosters monteurs

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

Aan de leden van CNV Onderwijs, werkzaam in het MBO. Beste collega,

Aan de leden van CNV Onderwijs, werkzaam in het MBO. Beste collega, Aan de leden van, werkzaam in het MBO POSTADRES Postbus 2510 3500 GM Utrecht BEZOEKADRES Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht TELEFOON 0900-225 5266 FAX 030-751 1709 INTERNET www.cnvo.nl E-MAIL info@cnvo.nl BANKREKENING

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016 Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat Datum: 1 november 2016 Geachte voorzitter en leden, Inleiding Op woensdag 26 oktober jl.

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek

Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek Federatie Werkgevers Techniek Looptijd: die past bij de bedrijfstak en moet leiden tot één cao voor de Metalektro en Metaal en Techniek. Participatie

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden 1. Actueel Ontwikkelingen politiek en economie Sociaal Akkoord en arbeidsrecht Kostenbeheersing via tijdelijke

Nadere informatie

Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016

Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016 Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016 De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en de VZA (de Vereniging van Zelfstandige Apothekers), verder te noemen cao-partijen,

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie

AKKOORD SECTOR POLITIE (tot 1-1-2012) TOT VERLENGING EN AANVULLING VAN HET ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD 2008-2010

AKKOORD SECTOR POLITIE (tot 1-1-2012) TOT VERLENGING EN AANVULLING VAN HET ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD 2008-2010 AKKOORD SECTOR POLITIE (tot 1-1-2012) TOT VERLENGING EN AANVULLING VAN HET ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD 2008-2010 1 Tussen de werkgever in de sector politie en de vakorganisaties NPB, ACP, VMHP en ANPV is

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao CPB Notitie Datum : 7 maart 2008 Aan : Ministerie van BZK / Directie Politie Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao 1 Inleiding Tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer over de politie-cao

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie