EVALUATIE VAN DE NIEUWE WACHTPOST OOST-BRABANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE VAN DE NIEUWE WACHTPOST OOST-BRABANT"

Transcriptie

1 EVALUATIE VAN DE NIEUWE WACHTPOST OOST-BRABANT Vergelijkende studie over de werking en tevredenheid van huisartsen en patiënten M. DE VRIES, L. DENDOOVEN, T. WUYTS, S. VAN BAELEN, B. SCHOENMAKERS SAMENVATTING Eén van de taken van de huisarts is het voorzien van continuïteit in de eerstelijnszorg. Dit impliceert het organiseren van wachten. Huisartsenwachtposten zijn een eigentijdse manier om dit te verwezenlijken. In dit onderzoek wordt de werking van de nieuwe wachtpost Oost- Brabant geëvalueerd en gepeild naar de tevredenheid van de huisartsen en de patiënten. De bekomen resultaten worden vergeleken met deze van de wachtpost Deurne-Borgerhout. Zowel de artsen als de patiënten blijken tevreden over de nieuwe wachtpost. Belangrijke werkpunten voor de toekomst zijn het verder aanpakken van de informele triage, correct gecodeerde dossierregistratie en het voorzien van een betere parkeer gelegenheid. M. De Vries is huisarts-in-opleiding te Geel; L. Dendooven is huisarts-in-opleiding te Herent; T. Wuyts is huisarts-in-opleiding te Mol; S. Van Baelen en B. Schoenmakers zijn huisartsen te Leuven en verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven. Correspondentie: Belangenvermenging: geen De Vries M, Dendooven L, Wuyts T, Van Baelen S, Schoenmakers B. Evaluatie van de nieuwe wachtpost Oost-Brabant. Vergelijkende studie over de werking en tevredenheid van huisartsen en patiënten. Huisarts Nu 2015;44: INLEIDING Eén van de taken van de huisarts is het voorzien van continuïteit in de eerstelijnszorg. 1 Om ook buiten de kantooruren zorg te voorzien zijn er wereldwijd verschillende vormen van wachtorganisaties. 2-4 Zo kan de huisarts ervoor kiezen om dag en nacht voor de zorg van zijn eigen patiënten in te staan of 121

2 kunnen verschillende huisartsen zich groeperen in een wachtkring en zo samen de wacht organiseren. Een ander wachtsysteem dat vooral in het Verenigd Koninkrijk wordt toegepast, is de vervangingsservice. Hierbij stelt een bedrijf artsen tewerk die de wachten van andere artsen overnemen. Ook de spoeddienst van een ziekenhuis voorziet in de continuïteit van zorg bij urgenties. Naar het voorbeeld van Denemarken en Nederland en onder impuls van de overheid is ook het oprichten van wachtposten in België sterk in opmars. Hierbij zijn de artsen van een omschreven regio beurtelings van wacht op eenzelfde locatie en is het nodige materiaal ter beschikking. Tevens is er ondersteunend personeel (receptionisten, chauffeurs, ) aanwezig. Het grote voordeel van het systeem van wachtposten is dat ze zorgen voor een verlichting en verdeling van de werkbelasting en voor meer veiligheid van de artsen. Voor de patiënten is de vaste locatie een voordeel. In België werd in 2003 de eerste wachtpost opgericht: de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Eind 2013 waren er al 55 wachtposten en deze dekken bijna 53% van het Belgisch grondgebied, wat overeenstemt met de behoeften van 55% van de bevolking. 5 VRAAGSTELLING Eén van de nieuwste is de wachtpost van Oost-Brabant, die zijn deuren opende op 1 november In dit onderzoek wordt de werking van deze nieuwe wachtpost geëvalueerd en wordt gepeild naar de tevredenheid van de huisartsen en de patiënten. METHODE Opzet en populatie Deze studie is een beschrijvende dwarsdoorsnede bij huisartsen uit het wachtgebied Oost-Brabant en bij patiënten die de wachtpost bezoeken. De werking van de wachtpost werd bestudeerd aan de hand van het draaiboek. Aan het onderzoek namen huisartsen deel die behoren tot de wachtkring Oost-Brabant en patiënten die de wachtpost bezoeken. Enquête bij de artsen Er werd gepolst naar de tevredenheid van de wachtartsen aan de hand van een online enquête, die naar alle artsen van de wachtkring Oost-Brabant werd verstuurd. De enquête bestond uit 28 meerkeuzevragen en is gebaseerd op een gelijkaardige enquête in de wachtpost Deurne-Borgerhout in De enquête was beschikbaar van 2 april 2014 tot en met 7 mei Er was ook een schriftelijke versie aanwezig op de wachtpost. Patiënteninterviews De patiënttevredenheid werd achterhaald door de patiënten in de wachtpost te interviewen. Deze interviews vonden plaats op 19, 26, 27 april en 3 mei De patiënten werden zowel in de voormiddag als in de namiddag geïnterviewd. Na de consultatie bij de arts werden de patiënten uitgenodigd in een apart kabinet om daar de vragenlijst in te vullen. Sommige patiënten werden ook mondeling bevraagd waarna de observator de antwoorden invulde op de vragenlijst. Bij kinderen werd aan de volwassene die het kind vergezelde, gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Uitkomstmaten Bij de online enquête voor de artsen werden de vragen onderverdeeld in vier categorieën: verbetering, structuur, proces en algemeen. Ook werd ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen. Bij de vragenlijst voor de patiënten werd gepeild naar de gegevens van de patiënt, informatie over bereikbaarheid en parkeergelegenheid, tevredenheid, wachttijden en bevindingen over het centraal oproepnummer. Op het einde was er plaats voor zowel positieve als negatieve opmerkingen. RESULTATEN Vergelijkende studie over de werking van de wachtposten Tabel 1 geeft een overzicht van verschillende deelaspecten van de wachtpost Oost-Brabant en Deurne-Borgerhout die met elkaar worden vergeleken. Deze omvatten het werkgebied, de organisatie en het financiële luik. De tevredenheid van de huisartsen Is de wachtpost een verbetering? In totaal hebben 93 van de 226 artsen de enquête ingevuld (n=93). 86% van de deelnemende artsen vond de wachtpost Oost-Brabant een verbetering. In de wachtpost Deurne-Borgerhout was dit 74,7%. 93,5% van de deelnemende artsen vond de wachtbeurten van 12 uur een verbetering tegenover vroeger (Deurne-Borgerhout: 79,5%), waar de wachtbeurten soms 24 uur duurden of zelfs een heel weekend. De meeste huisartsen voelden zich nu veiliger en vonden een chauffeur een meerwaarde (respectievelijk 90,3% en 92,5%) (Deurne-Borgerhout: 66,3% en 84,8%). Ongeveer driekwart van de artsen gaf aan dat ze nu meer verdienden dan vroeger tijdens de wacht, dat ze nu liever van wacht waren en dat de wachtpost een verbetering was voor hun sociaal leven (respectievelijk: 74,2%, 74,2% en 77,4%) (Deurne-Borgerhout: 44,0%, 50,6% en 61,3%). Tot slot vond 88,2 % van de artsen dat de wachtpost een meerwaarde is voor de eerste lijn (Deurne-Borgerhout: 74,7%). Wat vinden huisartsen van de structuur? De grote meerderheid van de artsen was tevreden over de structuur van de wachtpost zowel qua aanwezigheid van medisch materiaal (Oost-Brabant: 88,2%, Deurne-Borgerhout: 98,8%) als onderhoud en netheid (Oost-Brabant: 94,6%, Deurne-Borgerhout: 98,8%), dagelijks beheer (Oost- Brabant: 95,7%, Deurne-Borgerhout: 93,7%), inrichting van de kabinetten (Oost-Brabant: 84,9%, Deurne-Borgerhout: 96,3%), relaxruimte (Oost-Brabant: 95,7%, Deurne-Borgerhout: 63,8%) en slaapkamers (Oost-Brabant: 91,4%, Deurne- Borgerhout: 60,8%). Ook over de wachtverdeling (Oost-Brabant: 81,7% vond de wachtverdeling goed) en de bemanning overdag en s nachts was de grote meerderheid tevreden; 25,8% vond de wachtpost overdag overbemand en 14% vond dit s nachts het geval. 122

3 Zijn huisartsen tevreden over het werkproces? De artsen waren heel tevreden over het werk van het personeel, met name de receptionistes (Oost-Brabant: 95,7%, Deurne-Borgerhout: 100%) en de chauffeurs (Oost-Brabant: 97,8%, Deurne-Borgerhout: 92,4%). De verslaggeving met het EMD werd als gemakkelijk ervaren (Oost-Brabant: 94,6%, Deurne-Borgerhout: 85,0%), ook de verslaggeving naar de eigen huisarts werd positief beleefd (Oost-Brabant: 93,5%, Deurne-Borgerhout: 88,3%). Toch ervoer 45,2% van de artsen problemen bij het gecodeerd ingeven (Deurne-Borgerhout: 51,9%). Ook het inslapen werd als een probleem gezien (Oost-Brabant: Tabel 1: Vergelijking van de werking van de wachtpost Oost-Brabant met deze van Deurne-Borgerhout. Wachtpost Oost-Brabant Deurne-Borgerhout Werkgebied Regio Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Deurne en Borgerhout Groot-Leuven, Lubbeek en Rotselaar Oppervlakte 315,290 km² 16,990 km² Aantal inwoners ± en studenten ± Aantal artsen 226 artsen (waarvan 55 alleen dagwacht) 113 artsen (waarvan 15 met een volledige/ partiële vrijstelling) + 10 haio s Dichtstbijzijnde spoeddienst 1,4 km: Spoed Heilig Hart regionaal ziekenhuis Leuven 4,9 km: Spoed UZ Leuven 1,0 km: ZNA Sint-Erasmus (alleen voor eerste opvang) 2,1 km: Spoed AZ Monica Deurne 2,4 km: Spoed ZNA Stuivenberg Organisatie Openingsuren Van zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u. en op feestdagen. Van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 7 u. en op feestdagen. Bemanning Overdag s Nachts 6 artsen, 2 chauffeurs, 1 receptionist(e) 3 artsen, 1 chauffeur, 1 receptionist(e) 4 artsen, 1 chauffeur, 1 receptionist(e) 3 artsen, 1 chauffeur, 1 receptionist(e) Taakverdeling artsen Overdag s Nachts 3 artsen zittende wacht, 2 rijdende wacht, 1 arts zittende wacht, 1 rijdende wacht, 2 artsen zittende wacht, 1 rijdende wacht, 1 arts zittende wacht, 1 rijdende wacht, Duur shift 12 uur (achterwacht 12 uur) 12 uur (achterwacht heel het weekend) Triage Patiënten dienen zich niet vooraf telefonisch aan te Idem melden. Bij telefonisch contact gebeurt er informele triage door de receptionist(e). Bij telefonisch advies wordt de patiënt uitgenodigd voor een consultatie. Registratie patiëntcontacten Webwachtmailer HBD Mailer HWP Mailer Financiën Budget/subsidiëring Een overheidssubsidie van het Riziv dekt net de kosten Idem van personeel (receptionisten, chauffeurs), materiaal, huur van de locatie, verwarming en andere vaste kosten (telefoon, elektriciteit,...). Andere onkosten zoals medisch verbruiksmateriaal zijn hier niet bij inbegrepen. Verloningswijze artsen Een betalingssysteem per prestatie en deze opbrengst Idem gaat integraal naar de arts. Betaalmogelijkheden Cash of via bancontact, derdebetalersregeling is mogelijk op aanvraag. Cash, derdebetalersregeling is mogelijk voor mensen met financiële problemen. Tarieven Men past verplicht de officiële tarieven toe. Door afronding kunnen deze bedragen licht schommelen. De weekendconventietarieven op dit moment zijn: overdag: raadpleging 36,72 ; huisbezoek 55,14 s nachts: raadpleging 48,97 ; huisbezoek 84,55 Men past de officiële tarieven toe: vrijdagavond/avond voor feestdag (19-21 u.): raadpleging 29 ; huisbezoek 49 weekend- en feestdagen (8-21 u.): raadpleging 37 ; huisbezoek 55,5 weekend- en feestdagen (21-8 u.): raadpleging 49, huisbezoek:

4 36,6%, Deurne-Borgerhout: 43,8%). Volgens 83,9% verliep de samenwerking met de spoeddienst vlot (Deurne-Borgerhout: 80,0%). 82,8% van de artsen gaf aan dat de eigen patiënten tevreden waren over de wachtpost (Deurne-Borgerhout: 93,5%). Slechts 47,3% van de artsen wou dat de wachtpost ook elke avond en nacht van de week open zou zijn (Deurne-Borgerhout: 21,2%). Zijn huisartsen overtuigd van de wachtpost? Voor het opstarten van de wachtpost stond 32,2% hier weigerachtig tegenover (Deurne-Borgerhout: 47,5%). Momenteel zou 78,5% niet meer willen werken zonder de wachtpost. Er werden heel wat positieve opmerkingen gegeven over de chauffeurs, de wagens en de receptionistes. Ook werd de loyale en aangename sfeer en collegialiteit die er heerst op de wachtpost, bewierookt. Ten slotte waren er veel positieve bemerkingen over de infrastructuur. Enkele quotes om dit te illustreren: Mijn patiënten zijn heel tevreden! De wachtpost is een grote meerwaarde (mijn complimenten aan diegenen die er zo veel werk in gestoken hebben). Proficiat dat jullie ondanks de tegenkantingen toch vol moed hebben doorgezet. Ik was oorspronkelijk weigerachtig, maar ik zou nu niet meer anders willen. Ik ben heel tevreden over de wachtpost! Super organisatie! Vijf jaar zonder wachten, nu zeker bereid (dag)wachten te doen tot 65 jaar! Dat het snel ook door de week komt! Super goed geregeld, heel erg bedankt aan alle organisatoren! De nieuwe wachtpost is voor mij een upgrade met meer comfort en veiligheid. De tevredenheid van de patiënten Patiëntgegevens en aanmeldingsklacht Tabel 2 is een samenvatting van de patiëntgegevens. In totaal werden 99 patiënten geïnterviewd. In de wachtpost Deurne-Borgerhout was de meerderheid van de diagnosen van de respiratoire tractus, gevolgd door de digestieve tractus. 6 In de wachtpost Oost-Brabant kwam een kwart van de diagnosen uit het NKO-gebied, gevolgd door 17% gastro-enterologie, 15% orthopedie en 14% pneumologie. Slechts 1 patiënt in wachtpost Oost-Brabant kreeg een psychiatrische diagnose. Bereikbaarheid en ligging Met 56% van de ondervraagde patiënten was Leuven de best vertegenwoordigde regio, gevolgd door Herent (14%) en Haacht (8%). De te overbruggen afstand tot de wachtpost varieerde van enkele meters tot 25 kilometer en bedroeg gemiddeld 7 kilometer. Het vaakst (83%) werd de auto gebruikt om de verplaatsing naar de wachtpost te maken. 9% kwam met de fiets, 3% met de bus en 5% te voet. 96% van de ondervraagden gaf aan dat de wachtpost vlot te bereiken is. Daarentegen vond 16% het wel moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Met 41% was het internet het kanaal dat de meeste patiënten had ingelicht over het bestaan van de nieuwe wachtpost. Andere belangrijke kanalen waren de huisarts (20%), mond-tot-mondreclame (18%) en een brochure of artikel in de streekkrant (16%). Met 79% had de meerderheid van de ondervraagden op voorhand nog geen telefonisch contact opgenomen met de wachtpost. Wachttijd 92% van de geïnterviewden was zeer tevreden of tevreden over de wachttijd. Deze kon variëren van minder dan 10 minuten (34%) tot anderhalf uur (1%). Wachtpost versus spoeddienst Vervolgens vroegen we waarom deze patiënten naar de wachtpost komen en of ze eraan gedacht hebben om meteen naar de spoedgevallen te gaan. 56 patiënten gaven aan dat ze hun klacht niet ernstig genoeg vonden om meteen naar de spoed te gaan; 20 mensen vonden dat de eerste stap de dokter van wacht is en dat die hun wel zou doorverwijzen als hij/zij het nodig acht. Zes patiënten gaven aan dat ze naar de wachtpost komen omdat ze wisten dat hier snel hulp zou worden verleend. Acht patiënten gaven de lange wachttijden op spoed als reden. Twee patiënten vertelden nog dat ze de huisarts van wacht persoonlijker vonden dan de spoed. Proefproject 1733 De volgende vraag ging, naar aanleiding van het proefproject 1733, over één centraal oproepnummer. De oproepen worden hierbij beantwoord door een persoon die een medische triageopleiding heeft genoten. Na telefonische exploratie van de klachten wordt men dan doorverwezen naar de noodzakelijke zorginstelling. Tabel 2: Patiëntengegevens. Patiëntgegevens % Geslacht Man 54% Vrouw 46% Nationaliteit Belgische 96% Nederlandse 1% Duitse 1% Amerikaanse 1% Italiaanse 1% Moedertaal Nederlands 95% Frans 2% Duits 1% Engels 1% Italiaans 1% Vaste huisarts? Ja 91% Nee 9% 124

5 De helft van de ondervraagden zou het centraal oproepnummer een goed systeem vinden; 6% van de patiënten dacht dat het telefonisch niet haalbaar is om dit te verwezenlijken met lange wachttijden aan de telefoon tot gevolg. Nog eens 6% van de ondervraagden vond dat de ernst van de klachten telefonisch niet in te schatten is, ook niet door personeel met een medische opleiding. 33% van de ondervraagden vond het huidige systeem beter. Zij wilden steeds een dokter zien en zouden telefonisch niet gerustgesteld kunnen worden. 4% van de ondervraagden vond het centraal oproepnummer enkel nuttig voor kleine kinderen. BESPREKING Meer satellietposten nodig? Wat opvalt bij de vergelijking van beide wachtposten, is dat deze van Oost-Brabant een veel grotere oppervlakte bestrijkt dan die van Deurne-Borgerhout. Ook het aantal inwoners in Oost-Brabant is bijna dubbel zo groot. Dit maakt dat sommige patiënten een verre verplaatsing moeten maken, wat drempelverhogend kan werken. Toch vond de overgrote meerderheid van de patiënten de wachtpost vlot te bereiken. Wel viel op dat de meerderheid van de patiënten uit de stad Leuven komt en dus vlakbij de wachtpost woont. Een sterke minderheid komt uit deelgemeenten zoals Boortmeerbeek en Kortenberg, die het verst verwijderd zijn van de wachtpost. Er is wel een verschil in het aantal inwoners in de regio Leuven in vergelijking met deze van Boortmeerbeek en Kortenberg (resp. ± vs. ± ). Toch is dit onvoldoende groot om het verschil in aantal consultaties volledig te verklaren. Om dit afstands- en verkeersprobleem op te lossen zouden satellietposten kunnen worden gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is de wachtpost Zuiderkempen met locaties in Herentals, Geel en Westerlo. Ze werken in het weekend overdag autonoom met eigen receptionisten en artsen maar met een centrale dispatching. 7 Naar een geïntegreerd model met de spoeddienst? De locatie van een wachtpost in een stad biedt voordelen zoals de aanwezigheid van de grootste populatie, bereikbaarheid met openbaar vervoer en in de meeste gevallen de nabijheid van een spoeddienst. Toch zijn er ook nadelen zoals bereikbaarheid met de auto en parkeergelegenheid. Vooral de nabijheid van de spoeddienst is een belangrijk punt. Een alternatief zou zijn dat de wachtpost aan de spoeddienst ligt. In Nederland is dit een gangbaar fenomeen en in België is er de wachtpost Antwerpen-Noord aan het ZNA Jan Palfijn. Dit zou kunnen leiden tot een betere communicatie en werking tussen beide zorginstanties. Ook zou deze nauwere samenwerking een oplossing kunnen bieden voor de meestal rustige nachten op een wachtpost en de overconsumptie van de spoeddiensten. 4 Om dit geïntegreerd model ook kostenefficiënt te maken zouden gemeenschappelijke accommodatie en personeel gebruikt kunnen worden. 8 Potentiële nadelen zijn een stijging van tal van technische onderzoeken en terugverwijzing van patiënten. WAT IS GEKEND? Naar het voorbeeld van Denemarken en Nederland en onder impuls van de overheid is ook het oprichten van wachtposten in België sterk in opmars. Hierbij zijn de artsen van een omschreven regio beurtelings van wacht op eenzelfde locatie en is het nodige materiaal ter beschikking. Tevens is er ondersteunend personeel (receptionisten, chauffeurs, ) aanwezig. In België werd in 2003 de eerste wachtpost opgericht: de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Eind 2013 waren er al 55 wachtposten en deze dekken bijna 53% van het Belgisch grondgebied, wat overeenstemt met de behoeften van 55% van de bevolking WAT IS NIEUW? Wat de wachtpost Oost-Brabant betreft, kunnen we besluiten dat zowel de huisartsen als de patiënten tevreden zijn over hun wachtpost. De artsen vinden de wachtpost een verbetering tegenover vroeger, maar het coderen, het inslapen en verplichte aanwezigheid zijn punten van kritiek. De patiënten vinden de beperkte parkeergelegenheid een heikel punt. De vaste locatie en het laagdrempelige karakter van de wachtpost zijn dan weer de grootste pluspunten. We evolueren in België naar een wachtsysteem dat grotendeels uit wachtposten zal bestaan. Daarom is het belangrijk dat wachtposten voldoende financieel ondersteund worden, zodat hun werking geoptimaliseerd kan worden. Naar een verplichte telefonische triage? Eén van de taken van de receptionisten is het beantwoorden van de telefoon. In tegenstelling tot landen zoals Nederland en Denemarken gebeurt deze triage in België op informele wijze. Meer nog, volgens de huidige Belgische wetgeving is formele triage niet toegelaten. 9 Wel loopt er momenteel het proefproject 1733 dat sinds 2014 geleidelijk over het hele land zal worden veralgemeend. 5 In Denemarken zijn het huisartsen die de telefoons beantwoorden, in Nederland wordt een beroep gedaan op geschoolde triagisten die daartoe ontwikkelde protocollen gebruiken. Ook is er een mogelijkheid tot telefonisch zelfzorgadvies. 10 Dergelijk telefonisch triage- en consultatiesysteem heeft tal van voordelen zoals een vermindering van de kosten en werkbelasting van de artsen en snelle hulp voor de patiënten. 11 Toch schuilt er ook een gevaar in. Bij ondertriage kan er tijd verloren gaan en kan de patiëntveiligheid in het gedrang komen. In een studie die de veiligheid van telefonische triage heeft onderzocht, bleek dat voor 97% van de gevallen de telefonische triage veilig was verlopen. 12 Het gevaar schuilt vooral bij de echte urgenties, deze werden in 10% van de gevallen ondergetrieerd. Dit valt te verklaren door de lage prevalentie van urgenties op een wachtpost. De veiligheid van telefonische triage kan men verbeteren door het organiseren van betere opleidingen tot triagist en eveneens de ontwikkeling en het gebruik van specifieke protocollen. 125

6 Een Canadese studie over de patiëntentevredenheid over telefonische triage wees uit dat de meerderheid van de patiënten toch een persoonlijk contact met een arts verkoos boven een telefonisch consult. 13 Als vele aandoeningen in een wachtpost uiteindelijk als niet-dringend worden bestempeld, zou een eventueel verplichte telefonische triage wel een mogelijke oplossing kunnen zijn om wachtartsen te ontlasten. Adequate codering en Sumehrs Consequente en juiste gecodeerde dossierregistratie door de wachtartsen is onontbeerlijk om goede zorg op lange termijn te garanderen. Door een analyse van de beschikbare gegevens wordt het mogelijk een gedetailleerd beeld te geven van de zorgkwaliteit en de werking van de eerste lijn tijdens de wachtdienst Vereisten voor een correcte codering zijn een goede instructie van de wachtartsen en een gebruiksvriendelijk systeem. 16 Verder is het delen van een deel van het EMD cruciaal voor een adequate continuïteit van de zorg. Dit zou in de toekomst gebeuren door de implementatie van het Summarized Electronic Health Record (Sumehr). 5 Artsen van wachtpost Oost-Brabant meer tevreden We kunnen stellen dat de artsen die deelgenomen hebben aan de enquête, in het algemeen tevreden zijn over hun wachtpost. Als we de wachtpost van Deurne-Borgerhout met deze van Oost-Brabant vergelijken, dan zien we toch opmerkelijke verschillen. Algemeen zou men kunnen stellen dat de artsen van de wachtpost Oost-Brabant meer tevreden zijn over hun wachtpost dan de artsen in Deurne-Borgerhout. Bij de enquête in Deurne-Borgerhout nam 71,7% (81 van de 113) van de huisartsen deel, in Oost-Brabant was dat slechts 41,2% (93 van de 226). Hierdoor ligt de betrouwbaarheid van de enquête in Deurne-Borgerhout hoger dan in Oost-Brabant. Een andere bemerking is dat tijdens het onderzoek de wachtpost Oost- Brabant nog maar vijf maanden bestond en niet elke arts in staat was om alle vragen te kunnen beantwoorden. Toch zien we ook een aantal opvallende verschillen tussen beide wachtposten. Zo zijn de artsen van Oost-Brabant nu duidelijk positiever over het concept wachtpost in vergelijking met de artsen van Deurne-Borgerhout tien jaar geleden. Een reden hiervoor kan zijn dat Deurne-Borgerhout de eerste wachtpost in Vlaanderen was en dat zij van nul moesten beginnen met een nog voor veel huisartsen onbekend concept. Bovendien had een aantal artsen van Oost-Brabant al wel ervaring hadden met wachtposten. Zo was er sinds 2007 al een wachtpost voor de regio groot-leuven (Leuven, Heverlee en Kessel-lo). Wachtpost tijdens de week? Verder zien we een groot verschil in mening over de wens om de wachtpost ook tijdens de week te openen. Het percentage artsen dat dit ziet zitten, is in tien jaar tijd verdubbeld (Oost- Brabant: 47,3% vs. Deurne-Borgerhout 21,2%). Dit kan worden verklaard door een veranderde tijdsgeest van de nieuwere generatie en het feit dat de artsen nu minder uren werken dan vroeger, waardoor de patiëntendruk hoger ligt. In Nederland is het vanzelfsprekend dat de wachtpost ook gedurende de week open is. 17 Artsen voelen zich veiliger Een ander verschil tussen beide wachtposten is dat de meeste artsen in Oost-Brabant zich nu veiliger voelen dan vroeger tijdens de wachtdienst. In Deurne-Borgerhout was dit maar een kleine meerderheid. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat het onveiligheidsgevoel in de laatste tien jaar is toegenomen. Overbemanning van de wachtpost Er is ook een onderscheid in de tevredenheid over de bemanning. In Deurne-Borgerhout vonden dubbel zoveel artsen dat de wachtpost zowel in de dag als s nachts overbemand was. Qua bemanning volgt de wachtpost Oost-Brabant het voorbeeld van de wachtpost Alkmaar (Nederland). Deze wachtpost heeft ongeveer dezelfde patiëntenpopulatie en hetzelfde aantal aanwezige artsen en chauffeurs. 18 Volgens het KB van 22 augustus 2013 moet de huisartsenkring een absoluut minimum voorzien van één huisarts van wacht per inwoners overdag en één huisarts per inwoners s nachts. Er is dus wel een mogelijkheid om minder huisartsen van wacht te voorzien. Tijdens rustige periodes zou er een mogelijkheid kunnen zijn om naar huis te kunnen gaan. Een andere oplossing is dat er één arts minder van wacht is, maar deze zou dan wel oproepbaar moeten zijn tijdens drukkere momenten. Waarom zijn patiënten tevreden of niet? Bij de resultaten van de patiëntinterviews dient opgemerkt te worden dat deze alleen plaatsvonden tijdens de consultaties gedurende de voormiddag en namiddag. Zowel voor de wachtpost Oost-Brabant als Deurne-Borgerhout kunnen we stellen dat patiënten die gebruikgemaakt hebben van de huisartsenwachtpost, over het algemeen zeer tevreden zijn. Over de wachttijd zijn de meningen wisselend. Behoudens de wachttijd vindt de meerderheid het nog altijd het belangrijkste dat ze geholpen worden tijdens het weekend. In beide wachtposten worden lange wachttijden met kleine kinderen wel als zeer onaangenaam ervaren en dit is net de frequentste leeftijdscategorie die een beroep doet op de wachtpost. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er een evaluatie van eerstelijnszorg buiten de kantooruren gebeurd. 19 Poole et al. bevraagden de patiënten van dertien wachtdiensten in Wales. De conclusie was dat de tevredenheid van de patiënten steeg bij korte wachttijden, bij eenvoudige toegang tot huisbezoeken en bij korte reistijden naar de wachtpost. Verschillen in diagnosen Vervolgens werden de diagnosen gesteld in de wachtpost Oost-Brabant, vergeleken met de diagnosen gesteld in de wachtpost Deurne-Borgerhout. In de wachtpost Deurne-Borgerhout werd in het medisch dossier gekeken welke diagnose de arts had gesteld. In de wachtpost Oost-Brabant werd aan de patiënten gevraagd welke diagnose zij van de arts meegedeeld hadden gekregen. In de wachtpost Deurne-Borgerhout betrof de meerderheid 126

7 van de diagnosen de respiratoire tractus in tegenstelling tot de wachtpost Oost-Brabant waar een kwart van de diagnosen het NKO-gebied betrof. Deze verschillen zijn waarschijnlijk te wijten aan de periode van het jaar waarin de interviews in de wachtpost Oost-Brabant afgenomen werden en aan het verschil in onderverdeling van de diagnosen. De wachtpost Deurne-Borgerhout had enkel een onderverdeling Oor en de overige NKO-diagnosen zijn waarschijnlijk onderverdeeld bij respiratoire tractus. Een merkwaardig punt is dat slechts één patiënt in de wachtpost Oost-Brabant een psychiatrische diagnose had gekregen. Informele cijfers in een recent onderzoek in Deurne geven aan dat tot 30% van de diagnoses psychiatrisch van aard was. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de patiënt in de wachtpost Oost-Brabant zelf zijn diagnose moest aangeven op de vragenlijst. BESLUIT Wat de wachtpost Oost-Brabant betreft, kunnen we besluiten dat zowel de huisartsen als de patiënten tevreden zijn over hun wachtpost. Dit is een mooi resultaat, aangezien de wachtpost nog maar recent is opgestart, al zijn er zeker nog werkpunten. Zo vinden de artsen dat de wachtpost een verbetering is tegenover vroeger. Maar het coderen, het inslapen en verplichte aanwezigheid zijn punten van kritiek. De patiënten vinden de beperkte parkeergelegenheid een heikel punt. De vaste locatie en het laagdrempelige karakter van de wachtpost zijn dan weer de grootste pluspunten. We evolueren in België naar een wachtsysteem dat grotendeels uit wachtposten zal bestaan. Daarom is het belangrijk dat wachtposten voldoende financieel ondersteund worden, zodat hun werking geoptimaliseerd kan worden. In de toekomst zal een verdere uitbreiding en oppuntstelling van het proefproject 1733 mogelijk een oplossing bieden aan informele triage. Ook dienen de artsen consequent te coderen om kwaliteitsvolle zorg op lange termijn mogelijk te maken. Literatuur 1 Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het Belgisch Staatsblad; Giesen P, Smits M, Huibers L, et al. Quality of after-hours primary care in the Netherlands: a narrative review. Ann Intern Med 2011;155: Huibers L, Giesen P, Wensing M, et al. Out-of-hours care in western countries: assessment of different organizational models. BMC Health Serv Res 2009;9: Jonckheer P, Dubois C, Verhoeven E, et al. Welke oplossingen voor de wachtdiensten van huisartsen? Health Services Research (HSR). Brussel. Federaal Kenniscentrum voor de Gezonheidszorg (KCE); KCE reports 171A. 5 Minister Onkelinx. Plan huisartsenwachtdiensten Renders R, Ryckebosch P, Brouns J, et al. Eindrapport van het project huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout Huisartsenwachtposten in Westerlo, Heist, Herentals en Geel. Westel info. juni Van Uden CJ, Ament AJ, Voss GB, et al. Out-of-hours primary care. Implications of organisation on costs. BMC Fam Pract 2006;7:29. 9 Van Bergen J, Huibers L, Vandevelde P, et al. Informele telefonische triage in een huisartsenwachtpost: Hoe schatten secretaresses de urgentie in? Huisarts Nu 2013;42: Van Uden CJ, Giesen PH, Metsemakers JF, et al. Development of outof-hours primary care by general practitioners (GPs) in The Netherlands: from small-call rotations to large-scale GP cooperatives. Int Fam Med 2006;38: Ryckebosch P, Coenen S, Michiels B, et al. Tien jaar huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout: Telefonische oproepen tijdens de wacht. Huisarts Nu 2013;42: Huibers L, Smits M, Renaud V, et al. Safety of telephone triage in out-of-hours care: A systematic review. Scand J Prim Health Care 2011;29: Neimanis L, Kaczorowski J, Howard M. After-hours services in capitation-funded primary care practice. Use and satisfaction. Can Fam Physician 2009;55: Ryckebosch P, Goris J, Adriaenssens N, et al. Tien jaar huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout: Inleiding tot een nieuwe artikelenreeks. Huisarts Nu 2013;42: Ryckebosch P, Goris J, Coenen S, et al. Tien jaar huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout: Hoe kan gecodeerd registreren makkelijker gemaakt worden? Huisarts Nu 2013;42: Dumay A, Haaker T. The electronic locum record for general practitioners: Outcome of an evaluation study in the Netherlands. Int J Med Inform 2010;79: Philips H, Remmen R. Huisartsenwachtposten in Vlaanderen: uitdagingen en kansen. Huisarts Nu 2010;39: Demmers R, Van Der Heyden K, Van Bergen J, et al. Een vergelijking van huisartsenwachtposten in Vlaanderen en Nederland. Huisarts Nu 2014;43: Poole R, Gamper A, Porter A, et al. Exploring patients self-reported experiences of out-of-hours primary care and their suggestions for improvement: a qualitative study. Fam Pract 2011;28:

Dr. Stefan Teughels Voorzitter WP Vlaanderen

Dr. Stefan Teughels Voorzitter WP Vlaanderen Dr. Stefan Teughels Voorzitter WP Vlaanderen De pro en contra s van een wachtpost Moeilijkheden en uitdagingen Mogelijkheden van Wachtposten (in) Vlaanderen Dalend aantal artsen Vergrijzing makkelijker

Nadere informatie

Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze?

Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze? Een vergelijking van huisartsenwachtposten in Vlaanderen en Nederland Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze? R. Demmers, K. Van der Heyden, J. Van Bergen, R. Remmen, H. Philips Samenvatting

Nadere informatie

De huisarts als nachtwinkel. Hilde Philips Zeewolde 9 april 2013

De huisarts als nachtwinkel. Hilde Philips Zeewolde 9 april 2013 De huisarts als nachtwinkel Hilde Philips Zeewolde 9 april 2013 Google afbeeldingen: WACHTPOST 2 Voting system 1. Geslacht: 1. Vrouw 2. Man 2. Ik ben momenteel werkzaam als huisarts: 1. Ja 2. Neen 3. Ik

Nadere informatie

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014 Het project 1733 18/03/2014 2 Situering van het project Debatten rond oneigelijk gebruik van spoedgevallen, Huisartsen wachtdiensten steeds moeilijker te organiseren. Vooral Nacht en WE 3 Situering van

Nadere informatie

ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN SPOEDDIENSTEN IN BELGIË:

ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN SPOEDDIENSTEN IN BELGIË: ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN SPOEDDIENSTEN IN BELGIË: Aanbevelingen van het KCE-rapport KOEN VAN DEN HEEDE, CÉCILE DUBOIS, STEPHAN DEVRIESE, NATALIE BAIER, OLIVIER CAMALY, EVELINE DEPUIJDT, ALEXANDER

Nadere informatie

Hoe schatten secretaresses de urgentie in?

Hoe schatten secretaresses de urgentie in? Informele Telefonische triage in een huisartsenwachtpost Hoe schatten secretaresses de urgentie in? J. Van Bergen, L. Huibers, P. Vandevelde, H. Philips, R. Remmen Achtergrond In vele landen worden telefoons

Nadere informatie

Tevredenheid en attitude van huisartsen over wachtdiensten en huisartsenwachtposten

Tevredenheid en attitude van huisartsen over wachtdiensten en huisartsenwachtposten Tevredenheid en attitude van huisartsen over wachtdiensten en huisartsenwachtposten Onderzoeker: Tine Van Wijnsberghe E-mail: tinevw@yahoo.com Promotor: Roy Remmen, Huisartsgeneeskunde Co-promotor: Hilde

Nadere informatie

Hoe chirurgen, thuiszorg en huisartsen en patienten elkaars klanten zijn

Hoe chirurgen, thuiszorg en huisartsen en patienten elkaars klanten zijn Hoe chirurgen, thuiszorg en huisartsen en patienten elkaars klanten zijn Roy Remmen, hoogleraar huisartsgeneeskunde David Reeser, huisarts in opleiding 2 Vier verhalen Naevus aangezicht. Overleg. snelle

Nadere informatie

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK. Lokale politie Klein-Brabant

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK. Lokale politie Klein-Brabant TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK Lokale politie Klein-Brabant Inleiding Dit onderzoek werd gevoerd om zicht te krijgen op de mate van tevredenheid van de burger inzake de werking en de dienstverlening bij hun

Nadere informatie

Praktische problemen en het niveau van oplossing

Praktische problemen en het niveau van oplossing MELDING VAN DE MEDISCHE PERMANENTIE AAN DE TERRITORIAAL BEVOEGDE PGC Wat moet zeker gemeld worden 1. Naam en voornaam (en RIZIVnummer) van de huisarts op de wachtrol zodat een eenduidige identificatie

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Geachte heer/mevrouw, Gegevens over uw ervaringen tijdens uw verblijf, kunnen ons helpen bij het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Mogen wij u vragen deze vragenlijst in

Nadere informatie

Huisartsenwachtpost Noord- Limburg: een evaluatie

Huisartsenwachtpost Noord- Limburg: een evaluatie Huisartsenwachtpost Noord- Limburg: een evaluatie Hoe tevreden is de arts en de patiënt over de wachtpost één jaar na de opening? Liesbeth Jannis Promotor: Jo Goedhuys, KULeuven Co-promotor: Marc Van Nuland,

Nadere informatie

Samenwerking tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallen in Gent

Samenwerking tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallen in Gent Samenwerking tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallen in Gent Huisartsenvereniging Gent, vzw HVG Dr. Bart Van de Velde, lid raad van bestuur en werkgroep wachtdiensten Huisartsen wachtdiensten Gent

Nadere informatie

Afsprakenplan STREVEN NAAR MEER SAMENWERKING TUSSEN HUISARTSEN EN ZIEKENHUIZEN/SPOEDDIENSTEN

Afsprakenplan STREVEN NAAR MEER SAMENWERKING TUSSEN HUISARTSEN EN ZIEKENHUIZEN/SPOEDDIENSTEN Afsprakenplan STREVEN NAAR MEER SAMENWERKING TUSSEN HUISARTSEN EN ZIEKENHUIZEN/SPOEDDIENSTEN Samenwerking Spoed en huisartsenwachtposten: evolutie Conventie 2015: Stelde al een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Te snel naar de huisartsenpost

Te snel naar de huisartsenpost Spoedbeleving patiënten is amper te beïnvloeden beeld: Vincent van den Hoogen, HH Te snel naar de huisartsenpost dr. Paul Giesen, huisarts, onderzoeker en projectleider Alice Hammink, MSc onderzoeker dr.

Nadere informatie

Liaison met de politie : opstellen van een veiligheidsprotocol ivm de wachtdienst

Liaison met de politie : opstellen van een veiligheidsprotocol ivm de wachtdienst Liaison met de politie : opstellen van een veiligheidsprotocol ivm de wachtdienst Ervaringen van de Lokale Politiezone Sint-Niklaas en de Huisartsenkring Groot Sint-Niklaas Sprekers Johan De Paepe Korpschef

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Inleiding tot een nieuwe artikelenreeks

Inleiding tot een nieuwe artikelenreeks Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout Inleiding tot een nieuwe artikelenreeks Ph. Ryckebosch, J. Goris, N. Adriaenssens, H. Philips, B. Michiels, V. Verhoeven, S. Coenen Achtergrond Steeds meer

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Wat zijn de randvoorwaarden? Het is urgent een gemeenschappelijk standpunt te bepalen over de randvoorwaarden

Wat zijn de randvoorwaarden? Het is urgent een gemeenschappelijk standpunt te bepalen over de randvoorwaarden H U I S A R T S & P R A K T I J K H U I S A R T S E N W A C H T P O S T I N V L A A N D E R E N Wat zijn de randvoorwaarden? R. REMMEN, R.RENDERS, M.TEBLICK, W.DEMERRE, G.VAN HEMELEN, P.JANVIER, M.CHAMPENOIX,

Nadere informatie

Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice. J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven

Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice. J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven Literatuur De cijfers en survey Evoluties in de samenleving

Nadere informatie

OPSTART EN MANAGEMENT VAN EEN HUISARTSENWACHTPOST

OPSTART EN MANAGEMENT VAN EEN HUISARTSENWACHTPOST OPSTART EN MANAGEMENT VAN EEN HUISARTSENWACHTPOST Een kwalitatief onderzoek in zestien Vlaamse huisartsenwachtposten T. BOOGAERTS, H. BOSSAERT, K. MAERTENS, A. NEYRINCK, I. VANDEN BUSSCHE, J. VANDERHOYDONCK,

Nadere informatie

RONDETAFELS CONTINUÏTEIT VAN ZORG IN DE HUISARTSGENEESKUNDE. Samenvatting van de debatten en conclusies

RONDETAFELS CONTINUÏTEIT VAN ZORG IN DE HUISARTSGENEESKUNDE. Samenvatting van de debatten en conclusies RONDETAFELS CONTINUÏTEIT VAN ZORG IN DE HUISARTSGENEESKUNDE Samenvatting van de debatten en conclusies INHOUD: 1. Algemene informatie... 3 a. Context... 3 b. Origine... 4 b. Praktische organisatie... 4

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Communicatie tussen eerste en tweede lijn: rol van de verwijsbrief naar spoedgevallen.

Communicatie tussen eerste en tweede lijn: rol van de verwijsbrief naar spoedgevallen. Communicatie tussen eerste en tweede lijn: rol van de verwijsbrief naar spoedgevallen. Leidt het gebruik van een best practice verwijsbrief tot een grotere tevredenheid omtrent het verwijzingsproces bij

Nadere informatie

Huisarts en telefonische triage: nut, relevantie en praktische implementatie.

Huisarts en telefonische triage: nut, relevantie en praktische implementatie. Huisarts en telefonische triage: nut, relevantie en praktische implementatie. Dr. Kenneth Van Lancker, Universiteit Gent Promotor: Prof. Dr. An De Sutter, Universiteit Gent Co-promotor: Dr. Marijke Avonts,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling van antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk en in een huisartsenwachtpost

Kwaliteitsbeoordeling van antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk en in een huisartsenwachtpost Kwaliteitsbeoordeling van antibioticagebruik in de huisartsenpraktijk en in een huisartsenwachtpost Niels Adriaenssens, 1,3 Stefaan Bartholomeeusen, 2 Philippe Ryckebosch, 1 Samuel Coenen 1,3 1 Centrum

Nadere informatie

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen Dit proefschrift gaat over moeheid bij mensen die dit als belangrijkste klacht presenteren tijdens een bezoek aan de huisarts. In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp moeheid in de huisartspraktijk kort geïntroduceerd,

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Kwalitatieve analyse bij de huisarts van de noden, de verwachtingen en de houding betreffende de wachtdienst van nu en in de toekomst.

Kwalitatieve analyse bij de huisarts van de noden, de verwachtingen en de houding betreffende de wachtdienst van nu en in de toekomst. Kwalitatieve analyse bij de huisarts van de noden, de verwachtingen en de houding betreffende de wachtdienst van nu en in de toekomst. Jacob Merckx, K.U.Leuven Promotor: Patrik Vankrunkelsven, K.U.Leuven

Nadere informatie

samenwerking tussen artsen in een huisartsenwachtpost

samenwerking tussen artsen in een huisartsenwachtpost samenwerking tussen artsen in een huisartsenwachtpost een evaluatie van de samenwerkingsaspecten opgenomen in de huishoudelijke reglementen van huisartsenwachtposten Eva Wittevrongel, Universiteit Gent

Nadere informatie

Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet "burnt out"!

Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet burnt out! Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet "burnt out"! Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg maakte een interessante studie over de performantie van de Belgische gezondheidszorg.

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

AFSPRAKENPLAN HUISARTSEN - SPOED

AFSPRAKENPLAN HUISARTSEN - SPOED AFSPRAKENPLAN HUISARTSEN - SPOED Van Abdissen en Graafheren. MACHT? INVLOEDSSFEER? VOORDEEL SAMEN? GELD? Van Huisartsen en Ziekenhuis Herkenrode HA : 112 88 Hasselt Diepenbeek - Zonhoven JESSA Ziekenhuis

Nadere informatie

Organisatie eerste lijn bij pandemie

Organisatie eerste lijn bij pandemie Organisatie eerste lijn bij pandemie Programma: 1. Stand van zaken: de wetenschap. 2. Organisatie: 1. Eerste lijn 2. Eerste/Tweede lijn Pandemie Organisatie van de eerste lijn bij pandemie. Overbelasting

Nadere informatie

PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST

PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST PROCEDURE AGRESSIE EN GEWELD TIJDENS DE WACHTDIENST DOEL VAN HET PROTOCOL Het doel van dit protocol is de veiligheid van medewerkers te verhogen en de kans op agressie te verlagen door middel van het aanbieden

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina

Inspirerende cases. CASE 11 Voxtron bij Medisch Labo Medina Inspirerende s CASE Voxtron bij Medisch Labo Medina Voxtron bij Medisch Labo Medina Medisch Labo Medina, opgericht in 1978, is een medisch diagnostisch laboratorium, actief in de eerstelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

Interculturele bemiddeling en kwaliteit van zorg Prof.dr.Theda Borde 1

Interculturele bemiddeling en kwaliteit van zorg Prof.dr.Theda Borde 1 Interculturele bemiddeling en kwaliteit van zorg Prof.dr.Theda Borde 1 Professor Borde bracht verslag uit van twee vergelijkende studies die ze in drie ziekenhuizen in Berlijn uitvoerde. De ene heeft betrekking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT v/d WACHTDIENST HUISARTSENKRING BRASSCHAAT VZW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT v/d WACHTDIENST HUISARTSENKRING BRASSCHAAT VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT v/d WACHTDIENST HUISARTSENKRING BRASSCHAAT VZW OVERZICHT : 1. Algemene principes 1.1 Organisatie 1.2 Doel 2. Gebiedsomschrijving 2.1 Inclusiebepalingen 2.2 Exclusiebepalingen 3.

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Socialistische mutualiteit Bond Moyson West-Vlaanderen

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Socialistische mutualiteit Bond Moyson West-Vlaanderen TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Socialistische mutualiteit Bond Moyson West-Vlaanderen Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

Informele telefonische triage: hoe presteren secretaresses op huisartsenwachtposten in België wat betreft inschatting van de urgentie aan de telefoon?

Informele telefonische triage: hoe presteren secretaresses op huisartsenwachtposten in België wat betreft inschatting van de urgentie aan de telefoon? Informele telefonische triage: hoe presteren secretaresses op huisartsenwachtposten in België wat betreft inschatting van de urgentie aan de telefoon? Jonathan Van Bergen, Universiteit Antwerpen Promotor:

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Uw Zorg Onze Zorg. Wachtposten Structuren WAGEN DE SPRONG. Visie op Samenwerkende eerstelijns ketenpartners Turnhout 2 maart 2013

Uw Zorg Onze Zorg. Wachtposten Structuren WAGEN DE SPRONG. Visie op Samenwerkende eerstelijns ketenpartners Turnhout 2 maart 2013 Uw Zorg Onze Zorg Wachtposten Structuren WAGEN DE SPRONG Visie op Samenwerkende eerstelijns ketenpartners Turnhout 2 maart 2013 SAMENVATTING In 2003 werd de eerste Huisartsenwachtpost ( HWP ) in België

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

Onthaalbrochure Spoedgevallen. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol

Onthaalbrochure Spoedgevallen. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol Onthaalbrochure Spoedgevallen Welkom bij het H. Hartziekenhuis mol 1 Contact 2 Spoedgevallendienst: T 014 71 23 92 T 014 71 23 96 F 014 31 88 33 E-mail: spoed@azmol.be spoedgevallen Inhoud De werking van

Nadere informatie

Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk. op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be

Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk. op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be Verspreide helpdesks vs centrale helpdesk op basis van ervaringen spoor 4 helpdesk éénlijn.be Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 3 2.1 Januari 2015... 4 2.2 Februari 2015... 5 2.3 Maart en April

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Mogelijkheid waarbij een derde (= de mutualiteit) de rekening van de zorgverstrekker betaalt: Patiënt betaalt contant enkel remgeld Getuigschrift wordt niet meer aan patiënt gegeven, maar naar mutualiteit

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Bemerkingen VVVS op voorstel report KCE "ORGANISATION AND PAYMENT OF EMERGENCY CARE SERVICES IN BELGIUM: CURRENT SITUATION AND OPTIONS FOR REFORM"

Bemerkingen VVVS op voorstel report KCE ORGANISATION AND PAYMENT OF EMERGENCY CARE SERVICES IN BELGIUM: CURRENT SITUATION AND OPTIONS FOR REFORM Bemerkingen VVVS op voorstel report KCE "ORGANISATION AND PAYMENT OF EMERGENCY CARE SERVICES IN BELGIUM: CURRENT SITUATION AND OPTIONS FOR REFORM" Door Lauwaert Voorzitter VVVS 1. Vertaling titel De vertaling

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

Het holst van de nacht: nachtmerrie voor de huisarts?

Het holst van de nacht: nachtmerrie voor de huisarts? Het holst van de nacht: nachtmerrie voor de huisarts? Koen Rappé-Universiteit Gent Promotor: Dr. H. Philips Universiteit Antwerpen Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde 1 ABSTRACT Inleiding:

Nadere informatie

Project 1733 Leuven-Tienen

Project 1733 Leuven-Tienen Project 1733 Leuven-Tienen Telefonische triage Dr. Hilde Philips Dr. Chris Van der Mullen Onderzoeksvoorstel Werkgroep Leuven- Tienen dr. Chris Van der Mullen (voorzitter), dr. Carla Delmulle, dr. Hilde

Nadere informatie

Registratie van huisbezoeken met een mobiel EMD

Registratie van huisbezoeken met een mobiel EMD Registratie van huisbezoeken met een mobiel EMD Dr. Joris Janssen, KUL Promotor: Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers, KUL Co- promotor: Dr. Luc Janssen Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 5-12-2016

Nadere informatie

Routinedata in de medische zorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen

Routinedata in de medische zorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen Focus congres 22 juni 2015 Routinedata in de medische zorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen Prof. Dr. H. van Schrojenstein Lantman- de Valk Prof. Dr. W.J.J. Assendelft

Nadere informatie

Beste, Alvast bedankt, uw antwoord is waardevol en geeft mij een zicht op de verwachtingen van de Inburgeraars. Met dank en vriendelijke groet.

Beste, Alvast bedankt, uw antwoord is waardevol en geeft mij een zicht op de verwachtingen van de Inburgeraars. Met dank en vriendelijke groet. Beste, Ik ben Rabia Kanli laatstejaarsstudente Social Work aan de PXL hogeschool. Voor mijn laatstejaarsproef voer ik een onderzoek uit over de tevredenheid van de Turkse Inburgeraars over de trajectbegeleiding.

Nadere informatie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Andrea Bruning, MD PhD AIOS Medische Microbiologie Overzicht Introductie - Point-of-care

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Reglement Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen

Reglement Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen Reglement Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen Art. 1: Organisatoren en Doel 1.1. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, wettig erkende beroepsvereniging

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Oprichten van een groepspraktijk vanuit bestaande solopraktijken: met welke factoren moet men rekening houden?

Oprichten van een groepspraktijk vanuit bestaande solopraktijken: met welke factoren moet men rekening houden? Oprichten van een groepspraktijk vanuit bestaande solopraktijken: met welke factoren moet men rekening houden? Dr. Liesbet Schoonis, Universiteit Antwerpen Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, Katholieke

Nadere informatie

Hoe kunnen we op een veilige manier minder antibiotica gebruiken? Een e-learning voor huisartsen.

Hoe kunnen we op een veilige manier minder antibiotica gebruiken? Een e-learning voor huisartsen. 1 18 november 2016 Hoe kunnen we op een veilige manier minder antibiotica gebruiken? Een e-learning voor huisartsen. Sibyl Anthierens, An De Sutter, Samuel Coenen Voor de Werkgroepen Ambulante praktijk

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

Tevredenheid van huisartsen in opleiding (HAIO) over hun wachtdiensten

Tevredenheid van huisartsen in opleiding (HAIO) over hun wachtdiensten Tevredenheid van huisartsen in opleiding (HAIO) over hun wachtdiensten Dogu Ahmed, Vrije Universiteit Brussel Promotor: Prof. Dr. Johan Vansintejan, Vrije Universiteit Brussel Co-promotor: Dr. Ines Van

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Huisartsenwachtdiensten tijdens de diepe nacht

Huisartsenwachtdiensten tijdens de diepe nacht Huisartsenwachtdiensten tijdens de diepe nacht zien huisartsen dit nog als hun takenpakket en wat zijn hun noden? Richard Demmers, UA Kim Van der Heyden, UA Promotor: dr. Hilde Philips, Centrum voor Huisartsgeneeskunde,

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Datum aanmaak rapport:16-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 5-8-2017 tot 1-9-2017

Nadere informatie

21-5-2014. icaredata, we care for your data! UZA research club 2 december 2015

21-5-2014. icaredata, we care for your data! UZA research club 2 december 2015 1 icaredata, we care for your data! UZA research club 2 december 2015 1 Overzicht 1. Situering en evolutie hulpverlening buiten de kantooruren in België 2. Huidige stand van zaken 3. Knelpunten in onderzoek

Nadere informatie

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap Getuigenissen van enkele partners in de gemeentes 2,5 maand na het lanceren van de nieuwe online aanvraagprocedure My Handicap vroegen we enkele partners uit de gemeentes naar hun ervaringen. Ruim 4850

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel

Laurentius Cliëntenpanel Laurentius Cliëntenpanel Enquête juni 2015 Digitaal patiëntenportaal en opname in het ziekenhuis Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Respons Aantal deelnemers cliëntenpanel: 561 Ingevulde vragenlijsten:

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4 Aanmelding voor de functie zeldzame ziekten versie d.d. 02/06/2016 validatie projectgroep d.d. 02/06/2016 goedkeuring begeleidingscomité d.d. 06/06/2016 Situering Deze procedure is gebaseerd op bestaande

Nadere informatie

Ervaringen vanuit D4D. Waarvoor staan we? Aanspreekpunt voor wie? Via de website Vzw met een verhaal Eerste gegevens uit de praktijk Hoe verder

Ervaringen vanuit D4D. Waarvoor staan we? Aanspreekpunt voor wie? Via de website Vzw met een verhaal Eerste gegevens uit de praktijk Hoe verder Inleiding Doctors4Doctors (D4D) is recentelijk van start gegaan en biedt een aanspreekpunt voor artsen met een hulpvraag. We schetsen kort vanuit welke idee D4D is opgericht, en aan welke noden in het

Nadere informatie

[De Krant van ZUIDRAND]

[De Krant van ZUIDRAND] [De Krant van ZUIDRAND] {V o o r w o o r d} Dag Allemaal, Voor jullie ligt de najaars-editie van de nieuwsbrief van het wijkgezondheidscentrum. Je zal lezen over het vertrek van een aantal collega s en

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Tom Vandersteegen Wim Marneffe Tom De Gendt Irina Cleemput UHasselt Symposium Patiëntveiligheid en Medische

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Samenwerkingsinitiatief. regio Tielt

Samenwerkingsinitiatief. regio Tielt 2011 Samenwerkingsinitiatief rookstop regio Tielt De huisartsenkring t Oost van West-Vlaanderen en het St. Andriesziekenhuis te Tielt slaan de handen in elkaar. De werking van het rookstopaanbod in de

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Huiswaard

Gezondheidscentrum Huiswaard Patiënt tevredenheidsonderzoek 2017 Gezondheidscentrum Huiswaard Inhoud 1. Inleiding 2. Taakverdeling 3. SMART 4. De Vragenlijsten 5. De uitkomsten 6. Analyse van de uitkomsten 7. Tot slot 8. bijlage Door:

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 11 Nederlandse Samenvatting Bij beslissingen over het al dan niet vergoeden van behandelingen wordt vaak gebruikt gemaakt van kosteneffectiviteitsanalyses, waarin de kosten worden afgezet tegen de baten.

Nadere informatie