kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013"

Transcriptie

1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

2 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen Verantwoordelijke: mevrouw Aurélie Somer Opdrachthouder: Ipsos Public Affairs Jean-Michel Lebrun Client Service Director Corinne Descamps Senior Research Executive Datum : Juni 2013 Status van het document : Executive Summary

3 2 In het kader van haar opdracht betreffende de planning van de gezondheidsberoepen, wou de Planningscommissie-medisch aanbod de beroepsgroep van kinesitherapeuten bevragen, met als doelstelling om een oplossing te bieden voor het gebrek aan informatie over de activiteit van de loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg. Deze enquête werd uitgevoerd door middel van een anonieme, schriftelijke vragenlijst die via de post werd verstuurd naar de volledige groep van erkende kinesitherapeuten die in België de kinesitherapie uitoefenen als actieve loontrekkende in de sector van de gezondheidszorg en het onderwijs 1. De onderzoeksperiode liep van 22 oktober tot 12 november kinesitherapeuten, die behoren tot de doelgroep van het onderzoek, hebben hun ingevulde vragenlijst teruggestuurd (706 Franstaligen 34% en Nederlandstaligen 66%), hetzij een antwoordpercentage van 28% voor de Franstaligen en 35% voor de Nederlandstaligen. Binnen deze populatie werden 2 categorieën van loontrekkende kinesitherapeuten gedefinieerd: de exclusieve loontrekkende kinesitherapeuten, die de kinesitherapie enkel uitoefenen onder het statuut van loontrekkende en de gecombineerde loontrekkende kinesitherapeuten die de kinesitherapie uitoefenen onder het dubbele statuut van loontrekkende en zelfstandige. De eerste categorie vertegenwoordigt 61% (n=1.249) van de kinesitherapeuten die de enquête beantwoord hebben, de tweede categorie vertegenwoordigt 39% (n=809). 43% van de respondenten, die momenteel actief zijn als kinesitherapeut, oefenden de kinesitherapie al uit in het verleden: 25% onder het statuut van exclusieve kinesitherapeut en 18% onder het statuut van gecombineerde kinesitherapeut. 66% van de respondenten, die momenteel actief zijn als kinesitherapeut, zijn van plan om de kinesitherapie in de toekomst te blijven uitoefenen: 44% onder het statuut van exclusieve kinesitherapeut en 22% onder het statuut van gecombineerde kinesitherapeut. 34% van de bevraagde kinesitherapeuten zijn dus niet van plan om de kinesitherapie in de toekomst te blijven uitoefenen: evenveel bij diegenen die momenteel werken onder het enig statuut als bij diegenen die momenteel werken onder het dubbel statuut (17%). De voornaamste reden voor deze vermindering is de stopzetting van de beroepsactiviteit. We hebben het socio-demografisch profiel van de twee categorieën van kinesitherapeuten, die meewerkten aan de enquête, opgesteld. Bij de exclusieve kinesitherapeuten, die meewerkten aan de enquête, tellen we drie vierde vrouwen en één vierde mannen. Bij de gecombineerde kinesitherapeuten zien we evenveel mannen (47%) als vrouwen (50%). Op het vlak van de leeftijd blijkt dat de bevraagde exclusieve kinesitherapeuten gemiddeld iets ouder zijn dan de gecombineerde kinesitherapeuten: 45 jaar versus 42,3 jaar. 1 Volledige lijst, met contacten, die in september 2012 opgesteld werd met gegevens die afkomstig zijn uit het kadaster: Nederlandstaligen en Franstaligen

4 3 Het contactbestand, dat gebruikt werd om de vragenlijsten te versturen, bevatte 60% kinesitherapeuten die wonen in Vlaanderen. Deze verhouding, waarbij de meerderheid woont in Vlaanderen, vinden we terug bij de twee categorieën van kinesitherapeuten, de exclusieve en de gecombineerde, die meewerkten aan de enquête: 69% van de exclusieve kinesitherapeuten en 56% van de gecombineerde kinesitherapeuten wonen in Vlaanderen. Onze respondenten zijn het minst afkomstig uit het Brussels Gewest: 3% van de exclusieve kinesitherapeuten en 6% van de gecombineerde kinesitherapeuten. Wallonië telt daarentegen 22% van de bevraagde exclusieve kinesitherapeuten en 34% van de gecombineerde kinesitherapeuten. In het algemeen oefenen de bevraagde exclusieve kinesitherapeuten hun beroepsactiviteit uit in de regio waar ze wonen: 94% van diegenen die in Vlaanderen wonen, 89% van diegenen die in Wallonië wonen, en 90% van diegenen die in Brussel wonen, oefenen hun beroepsactiviteit uit in hun eigen regio. De gecombineerde kinesitherapeuten die in Vlaanderen of in Wallonië wonen, oefenen hun beroepsactiviteit ook nagenoeg allemaal uit in hun eigen regio: 99% van diegenen die in Vlaanderen wonen en 98% van diegenen die in Wallonië wonen. Het Brussels Gewest heeft daarentegen een profiel dat iets verschilt van dat van de twee andere gewesten voor wat betreft de kinesitherapeuten die onder een dubbel statuut werken en die in het Brussels Gewest wonen, aangezien 14% van hen hun beroepsactiviteit uitoefenen in Vlaanderen en 16% in Wallonië. 7 bevraagde kinesitherapeuten op 10 hebben hun diploma behaald aan een hogeschool, ongeacht hun statuut (exclusief of gecombineerd) waaronder ze momenteel hun beroepsactiviteit uitoefenen, en ongeacht hun geslacht, hun moedertaal en zelfs hun woonregio voor wat de gecombineerde kinesitherapeuten betreft. Voor de exclusieve kinesitherapeuten bemerken we daarentegen een specifiek, regionaal kenmerk aangezien meer inwoners van het Brussels Gewest een universitair diploma (57%) behaalden dan een hogeschooldiploma (43%). Het universitair diploma komt in het algemeen meer voor bij kinesitherapeuten van minder dan 30 jaar oud: 6 bevraagde exclusieve kinesitherapeuten op 10 en 5 bevraagde gecombineerde kinesitherapeuten op 10, van minder dan 30 jaar oud, behaalden een universitair diploma. De respondenten die afstudeerden aan een hogeschool behaalden voornamelijk een graduaatsdiploma na een studietraject van 3 jaar (88% van de exclusieve kinesitherapeuten en 83% van de gecombineerde kinesitherapeuten die afstudeerden aan een hogeschool). De respondenten die afstudeerden aan een universiteit behaalden voornamelijk een licentiaatsdiploma na een studietraject van 4 jaar (75% van de exclusieve kinesitherapeuten en 69% van de gecombineerde kinesitherapeuten die afstudeerden aan een universiteit). Van de respondenten die studeerden aan een hogeschool hadden 9% van de exclusieve kinesitherapeuten en 14% van de gecombineerde kinesitherapeuten toegang tot een afstudeerrichting tijdens het laatste jaar van hun studies. Diegenen die momenteel de kinesitherapie uitoefenen onder het dubbel statuut (8%) waren dubbel zo talrijk als diegenen die momenteel als exclusieve kinesitherapeut werken (4%), om een afstudeerrichting te volgen. Bij de respondenten die afstudeerden aan een universiteit varieert het aandeel, van diegenen die tijdens het laatste jaar toegang hadden tot een afstudeerrichting, van 31% (exclusieve

5 4 kinesitherapeuten) tot 35% (gecombineerde kinesitherapeuten). Van hen hebben 26% van de exclusieve kinesitherapeuten en 28% van de gecombineerde kinesitherapeuten effectief een afstudeerrichting gevolgd. Een afstudeerrichting in het laatste jaar aan de universiteit werd het meest gevolgd in Vlaanderen (33% van de exclusieve kinesitherapeuten en 35% van de gecombineerde kinesitherapeuten). In het algemeen volgden meer vrouwen dan mannen, tijdens het laatste jaar van hun universitair onderwijs, een afstudeerrichting. Dat was ook het geval voor de respondenten van minder dan 35 jaar oud. Sportkinesitherapie is de afstudeerrichting die het meest gevolgd wordt in het laatste jaar van het hogeschoolonderwijs (20% van de respondenten) terwijl kinesitherapie bij kinderen de meest gevolgde afstudeerrichting is in het laatste jaar van het universitair onderwijs (17% van de bevraagde exclusieve kinesitherapeuten en 19% van de bevraagde gecombineerde kinesitherapeuten). Ongeacht het statuut waaronder ze momenteel de kinesitherapie uitoefenen (exclusief of gecombineerd) hebben de respondenten allen gemeen dat ze kinesitherapie wilden studeren omdat ze een beroep wilden waarbij ze mensen kunnen helpen (63% van de exclusieve kinesitherapeuten en 57% van de gecombineerde kinesitherapeuten) en ook omdat het beroep van kinesitherapeut lichaamsbeweging en geneeskunde combineert (59% van de exclusieve en de gecombineerde kinesitherapeuten) of ook nog omdat ze een beroep wilden waarbij ze in contact komen met mensen (56% van de exclusieve en 54% van de gecombineerde kinesitherapeuten). Ieder heeft daarentegen zijn eigen redenen om de kinesitherapie onder een bepaald statuut uit te oefenen in plaats van onder een ander statuut. De exclusieve kinesitherapeuten motiveren hun keuze voor een bepaald statuut met hun wens om werk en privé in evenwicht te houden (67% onder hen) en vervolgens met een interessante werkaanbieding (49% onder hen). De gecombineerde kinesitherapeuten motiveren hun keuze voor een bepaald statuut met de wens om een deel van hun inkomen veilig te stellen (78% onder hen) en vervolgens met de wens om sociale voordelen te hebben die verbonden zijn aan het statuut van loontrekkende (54% onder hen). Ieder heeft ook op een andere manier de enquête beantwoord, afhankelijk van zijn of haar huidig statuut van kinesitherapeut. We zullen het eerst hebben over de permanente opleiding na het behalen van het diploma van kinesitherapeut. 8 bevraagde gecombineerde kinesitherapeuten op 10 en 7 exclusieve kinesitherapeuten op 10 bleven zich bijscholen na het behalen van hun diploma. Vooral mannen (82%), kinesitherapeuten met een universitair diploma (79%) en respondenten die hun beroepsactiviteit uitoefenen in Wallonië (80%) of in Brussel (82%) bleven zich bijscholen. De manuele therapie is het eerste opleidingsdomein van de kinesitherapeuten die werken onder het dubbel statuut (32% onder hen). Ze besteedden er gemiddeld 269 opleidingsuren aan. De neurologische kinesitherapie is het eerste opleidingsdomein van de exclusieve kinesitherapeuten (27% onder hen). Ze besteedden er gemiddeld 142 opleidingsuren aan. Op het vlak van de prestatie-uren constateren we ook enkele verschillen. De exclusieve kinesitherapeuten werken gemiddeld 31 uur per week en de gecombineerde kinesitherapeuten 46

6 5 uur per week. De prestatie-uren van de gecombineerde kinesitherapeuten variëren echter in functie van het statuut waaronder ze in hoofdberoep werken. Diegenen die voornamelijk werken onder het statuut van loontrekkende presteren gemiddeld 43 uur per week terwijl diegenen die voornamelijk werken onder het statuut van zelfstandige gemiddeld 52 uur per week presteren. Mannen presteren gemiddeld meer uren per week dan vrouwen. Ook de jonge exclusieve kinesitherapeuten, van 20 tot 34 jaar oud, presteren gemiddeld meer uren per week, terwijl het aantal prestatie-uren per week van de gecombineerde kinesitherapeuten steeg met de jaren. Drie vierde van de bevraagde kinesitherapeuten (75% van de exclusieve kinesitherapeuten en 72% van de gecombineerde kinesitherapeuten) wenst de komende 5 jaar het bezoldigde prestatievolume op hetzelfde peil te houden. Meer dan de helft van de gecombineerde kinesitherapeuten (56%) wil ook de activiteiten als zelfstandige in de komende 5 jaar behouden. Het ziekenhuis is de belangrijkste prestatieplaats waar de kinesitherapie wordt uitgeoefend onder het statuut van loontrekkende (34% van de prestaties van de exclusieve kinesitherapeuten). Daarna volgt het rust- en verzorgingstehuis (28% van de exclusieve en 47% van de gecombineerde kinesitherapeuten). Op deze verschillende plaatsen wordt een dertigtal uren per week gewerkt. De praktijkruimte (70% van de gecombineerde kinesitherapeuten) en thuis bij de patiënten (61% van de gecombineerde kinesitherapeuten) zijn de belangrijkste prestatieplaatsen voor het uitoefenen van de kinesitherapie onder het statuut van zelfstandige. Per week wordt er daar gemiddeld 23 uur gewerkt. Voor wat het werk als loontrekkende kinesitherapeut in de ziekenhuisomgeving betreft, constateren we geen verschil tussen de twee statuten van kinesitherapeuten: de volledige groep van respondenten werkt als loontrekkende kinesitherapeut binnen een georganiseerde dienst (99% van de exclusieve en de gecombineerde kinesitherapeuten), voornamelijk binnen de dienst ambulante zorg (31% van de exclusieve en 21% van de gecombineerde kinesitherapeuten) en de orthopedietraumatologie (27% van de exclusieve kinesitherapeuten en 20% van de gecombineerde kinesitherapeuten). Het werken als zelfstandige kinesitherapeut in een ziekenhuisomgeving gebeurt voornamelijk ook binnen een georganiseerde dienst (91% van de zelfstandige activiteiten van de gecombineerde kinesitherapeuten) zonder dat er één in het bijzonder uitspringt. Elk statuut lijkt daarentegen zijn eigen voorkeursprestatiedomein te hebben. De voornaamste prestatiedomeinen van de exclusieve kinesitherapeuten zijn de geriatrie (37%) en de algemene kinesitherapie (36%). De kinesitherapie in de geriatrie is ook het voornaamste werkdomein van de gecombineerde kinesitherapeuten (51%) die werken als loontrekkende terwijl de algemene kinesitherapie (69%) en de orthopedische kinesitherapie (49%) de voornaamste werkdomeinen zijn van de zelfstandige gecombineerde kinesitherapeuten. De bevraagde exclusieve en gecombineerde kinesitherapeuten leveren verschillende prestaties onder de M- en K-nomenclaturen, en onder forfait.

7 6 Van de exclusieve kinesitherapeuten levert 32% prestaties onder de M-nomenclatuur, 23% onder de K-nomenclatuur, en 30% onder forfait. Er werken meer mannen dan vrouwen onder de M- nomenclatuur (40% van de mannen versus 30% van de vrouwen) en de K-nomenclatuur (33% van de mannen versus 20% van de vrouwen). De exclusieve kinesitherapie onder de M-nomenclatuur wordt meer uitgeoefend in het Brussels Gewest (40%) dan in de twee andere gewesten (33% in Wallonië en 31% in Vlaanderen). De prestaties onder de M-nomenclatuur (35% en 31%) en de prestaties onder forfait (32% en 29%) worden in gelijke mate geleverd door de exclusieve kinesitherapeuten die afstudeerden aan een universiteit of aan een hogeschool. De prestaties onder de K-nomenclatuur worden echter vaker geleverd door de exclusieve kinesitherapeuten die afstudeerden aan een universiteit (28% versus 21% van de respondenten die afstudeerden aan een hogeschool). Met betrekking tot de gecombineerde kinesitherapeuten stellen we vast dat 46% van hen prestaties levert onder de M-nomenclatuur onder het statuut van zelfstandige en 11% onder het statuut van loontrekkende. 15% levert prestaties onder forfait onder het statuut van loontrekkende en 4% onder het statuut van zelfstandige. 8% levert prestaties onder de K-nomenclatuur onder het statuut van loontrekkende en 5% onder het statuut van zelfstandige. De bevraagde exclusieve kinesitherapeuten die prestaties leveren onder de M-nomenclatuur, leveren er gemiddeld 10,7 per dag. Zij die werken onder de K-nomenclatuur behandelen gemiddeld 12 patiënten per dag. Het exclusief uitoefenen van de kinesitherapie onder de K-nomenclatuur komt meer voor in Vlaanderen (13 prestaties per dag versus 10 in Wallonië en 9,1 in Brussel). Ten slotte zijn er nog de bevraagde exclusieve kinesitherapeuten die onder forfait werken; zij leveren gemiddeld 12,9 prestaties per dag. In het algemeen leveren de exclusieve kinesitherapeuten, die afstudeerden aan een hogeschool, gemiddeld meer prestaties per dag dan hun collega s die afstudeerden aan een universiteit, en dit voor de 3 nomenclaturen : 11,1 prestaties onder de M- nomenclatuur versus 9,8 ; 13,1 prestaties onder de K-nomenclatuur versus 10 ; 13,9 prestaties onder forfait versus 11,3. De bevraagde gecombineerde kinesitherapeuten leveren, op het moment dat ze als loontrekkende werken, gemiddeld hetzelfde volume aan prestaties per nomenclatuur als de exclusieve kinesitherapeuten (10,9 prestaties per dag onder de M-nomenclatuur, 11,7 patiënten per dag onder de K-nomenclatuur en 12,9 prestaties per dag onder forfait). Op het moment dat ze als zelfstandige werken, leveren ze per dag het meest prestaties onder de M- nomenclatuur (9 prestaties onder de M-nomenclatuur versus 6,7 patiënten onder de K- nomenclatuur en 7,5 prestaties onder forfait). De kinesitherapeuten die afstudeerden aan een hogeschool, leveren per dag gemiddeld meer prestaties als zelfstandige onder de M-nomenclatuur dan hun collega s die afstudeerden aan een universiteit (9, 4 prestaties versus 8,1). De prestaties onder forfait zijn de voornaamste bron van inkomsten uit loontrekkende activiteiten van de bevraagde mannelijke en vrouwelijke kinesitherapeuten (26% van de mannelijke exclusieve kinesitherapeuten en 28% van de vrouwelijke exclusieve kinesitherapeuten; 27% van de mannelijke gecombineerde kinesitherapeuten en 25% van de vrouwelijke gecombineerde kinesitherapeuten). De prestaties onder de M-nomenclatuur zijn de voornaamste bron van inkomsten uit hun activiteiten als

8 7 zelfstandige (70% van de mannelijke gecombineerde kinesitherapeuten en 65% van de vrouwelijke gecombineerde kinesitherapeuten). We kunnen concluderen dat dit onderzoek aantoont dat de kinesitherapeuten die we bevraagd hebben, tevreden zijn over hun beroepssituatie: de exclusieve kinesitherapeuten geven een algemene tevredenheidscore van 7,7 op 10 en de gecombineerde kinesitherapeuten geven 7,3 op 10. Het criterium dat hen vooral tevreden stemt over het beroep van loontrekkende kinesitherapeut, is de relatie met de patiënten (de exclusieve kinesitherapeuten geven een tevredenheidscore van 8,4 op 10, de gecombineerde kinesitherapeuten geven 8,1 op 10). Een analyse van de redenen van de respondenten om kinesitherapie te gaan studeren, legt de nadruk echter op het feit dat men een beroep wou uitoefenen waarbij men de mensen kan helpen of een beroep waarbij men in contact komt met mensen. We kunnen dus stellen dat de uitoefening van het beroep van loontrekkende kinesitherapeut beantwoordt aan de verwachtingen die de respondenten volgens henzelf hadden toen ze hun studies begonnen, en dit stemt hen dus tevreden. Een ander criterium dat de exclusieve loontrekkende kinesitherapeuten blijkbaar zeer tevreden stemt: de werkuren (score van 8,1 op 10). De wens om werk en privé in evenwicht te houden is de eerste reden van de exclusieve kinesitherapeuten om ervoor te opteren om uitsluitend te werken onder het statuut van loontrekkende (67%). Bepaalde aspecten van het beroep van loontrekkende kinesitherapeut worden evenwel minder positief bevonden, zoals de mogelijkheden om te evolueren tijdens de carrière (score van 5,1 op 10), het salaris (score van 5,7 op 10) of ook nog de mate van stress (score van 6,1 op 10).

9

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Ipsos Public Affairs 24/06/2013 1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg M.A.S. MARKET ANALYSIS & SYNTHESIS BRUSSELSESTEENWEG 46 A 3000 LEUVEN FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Cel Planning

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dir.-gen. Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Planning Gezondheidsgroepen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dir.-gen. Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Planning Gezondheidsgroepen M.A.S. Tel: +32 16 22 69 67 Market Analysis & Synthesis Fax: +32 16 20 50 52 Brusselsesteenweg 46 a http://www.masresearch.be B-3000Leuven info@masresearch.be Belgium FOD Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Ipsos Social Research Institute

Ipsos Social Research Institute Ipsos Social Research Institute OPINIEPEILING De Belgen en het fokken van dieren voor hun bont Januari 2012 11-063439-01 Inhoud I. CONTEXT & ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN 1. Context & Onderzoeksdoelstellingen

Nadere informatie

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld.

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld. Referentie : 2009-01 Datum : 23 janvier 2009 Contact : Janaina Costa Tel : 02/ 524 98 52 Mail : janaina.costa@health.fgov.be Mevrouw, mijnheer, De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

OPINIEPEILING. Het eten van foie de feestdagen. January

OPINIEPEILING. Het eten van foie de feestdagen. January OPINIEPEILING Het eten van foie gras @jdens de feestdagen January 2013 12-093655- 01 Inhoud ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN EN ALGEMEEN KADER 1. Context en onderzoeksdoelstellingen 2. Methodologie 3. Steekproefprofiel

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

De definitie van de informatiebehoeften van de Dienst Planning voor het invoeren en actualiseren van de gegevens van de planningsmodellen

De definitie van de informatiebehoeften van de Dienst Planning voor het invoeren en actualiseren van de gegevens van de planningsmodellen KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De definitie van de informatiebehoeften van de Dienst Planning voor het invoeren en actualiseren van de gegevens van de planningsmodellen Eindproduct 5: Hiaten inzake kennis

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli E. Zelfstandige arbeid

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli E. Zelfstandige arbeid De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli 216 E. Zelfstandige arbeid Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Nadere informatie

Technologen medische beeldvorming

Technologen medische beeldvorming Technologen medische beeldvorming alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

Medisch laboratoriumtechnologen

Medisch laboratoriumtechnologen Medisch laboratoriumtechnologen alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De Medisch Laboratoriumtechnoloog volgens de wet...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning Logopedisten Alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De logopedist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN

BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN BEVRAGING VERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEG- EN ZIEKENHUISASSISTENTEN PLANNINGSMODELLEN BEROEPSBEOEFENAARS IN DE GEZONDHEIDSZORG Deze enquête richt zich tot alle houders van een diploma, brevet of titel van

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18.

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18. ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: Heroriëntatie van de carrière PUBLICATIE VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË 79 1011101010111010101111101011101010 3 1111101011101010 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg M.A.S. MARKET ANALYSIS & SYNTHESIS BRUSSELSESTEENWEG 46 A 3000 LEUVEN FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Cel Planning

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Loopbanen De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Penne, K., & Bourdeaudhui, R. (2015). De competentieportfolio van de Vlaamse

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Werkgroep kinesitherapie - Planningscommissie medisch aanbod. Notulen van de vergadering van 16/03/2010

Werkgroep kinesitherapie - Planningscommissie medisch aanbod. Notulen van de vergadering van 16/03/2010 Werkgroep kinesitherapie - Planningscommissie medisch aanbod. Notulen van de vergadering van 16/03/2010 Status document Brontaal: Frans Redactie ontwerp : Tite Kubushishi 18/03/2010 Goedkeuring : Goedgekeurd

Nadere informatie

RAPPORT november 2006

RAPPORT november 2006 ONDERZOEK NAAR HET STATUUT VAN GIDS EN REISLEIDER RAPPORT november 2006 PLANNING & ONDERZOEK EXTERNE VORMING 3 1. INHOUDSTAFEL 1. INHOUDSTAFEL...3 2. INLEIDING...5 3. METHODOLOGIE...7 4. RESULTATEN...7

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/084 BERAADSLAGING NR 10/048 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

VROEGER NADENKEN OVER LATER

VROEGER NADENKEN OVER LATER Positionering en verwachtingen van de algemene Belgische bevolking over de planning van de latere levensjaren Policy Brief 12 december 2012 Koning Boudewijnstichting Ipsos Public Affairs Projectverantwoordelijken

Nadere informatie

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek uitgevoerd voor de vzw: Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre September 2009 Dedicated Research

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DIËTISTEN Inhoudsopgave Waarom worden de diëtisten erkend?...3 Wat verstaat de wet onder een diëtist?...4 Waarom een erkenning aanvragen?...5 De erkenningscriteria...6

Nadere informatie

Resultaten voor België Contraceptie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Contraceptie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.5.1. Inleiding Contraceptie is bijna universeel toegankelijk in ons land. Alhoewel ze relatief duur blijft (van 110 tot 250 BF per maand voor de pil), kunnen de meest onbemiddelde personen toch hulp

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 (Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1Vrije Universiteit Brussel, 2 KU Leuven Een echtscheiding is meestal een ingrijpende gebeurtenis voor de ex-partners

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen

Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen Wat gebeurt er met uw vermogen als u er niet meer bent? Een onderzoek door SeniorenNet.be en Rode Kruis-Vlaanderen Structuur van de presentatie 1. Opzet & methode 2. Demografisch profiel 3. Analyse van

Nadere informatie

Kinesitherapie Louis Ide

Kinesitherapie Louis Ide Uitgaven kinesitherapie De rode draad in de uitgaven voor kinesitherapie in België is dat er, als men de vergelijking maakt met het aandeel in de bevolking, er meer uitgaven voor kinesitherapie zijn in

Nadere informatie

Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities

Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities Peeters, A. & Van der Beken, W. (2003), Uitzendkrachten in 2001: profiel- en tewerkstellingskenmerken, IDEA Consult i.o.v. Federgon, Brussel. De heterogeniteit

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Nationale Bank van België (2004). De sociale balans 2003, Economisch Tijdschrift 4-2004. Voor het eerst heeft de Nationale Bank van België de sociale balansen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd -

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Karel, Annie, Eddy en Martine Oudere werknemers haken te vlug af. Dit is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze algemene

Nadere informatie

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren September 2012 1 Methodologie Universum De onderzoekspopula/e bestaat uit Belgen van 16 tot 70 jaar oud. Dataverzamelingsmethode De interviews werden

Nadere informatie

GLOBAAL RAPPORT ONDERZOEK BIJ RVT/ROB Deel 2: Bevindingen uit de bevraging van de familieleden van bewoners 2001

GLOBAAL RAPPORT ONDERZOEK BIJ RVT/ROB Deel 2: Bevindingen uit de bevraging van de familieleden van bewoners 2001 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID Afdeling Epidemiologie Web site: www.iph.fgov.be/epidemio/ GLOBAAL RAPPORT ONDERZOEK BIJ RVT/ROB Deel

Nadere informatie

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017)

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) > VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep

Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep Time to leave: loopbaanonderbrekers onder de loep Desmet, B., Glorieux, I. & Vandeweyer, J. 2007. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel. 1 In onze samenleving kampen

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/029 BERAADSLAGING NR 12/016 VAN 6 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Naam: Voornaam:. adres:... Officieel adres (voor de briefwisseling) : Naam van de instelling :... Officieel adres :. Benaming van de studie :

Naam: Voornaam:.  adres:... Officieel adres (voor de briefwisseling) : Naam van de instelling :... Officieel adres :. Benaming van de studie : - Vragenlijst Naam: Voornaam:. privé: GSM:... E-mailadres:... fficieel adres (voor de briefwisseling) : Geboortedatum : /.. 1. Gegevens over de voorgenomen studie in België Naam van de instelling :.....

Nadere informatie

Loopbanen van geowetenschappers

Loopbanen van geowetenschappers Loopbanen van geowetenschappers Midden 4 is een grootschalig onderzoek naar de loopbanen van geowetenschappers afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en onder begeleiding van GAIA, het netwerk

Nadere informatie

INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS

INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS In het kader van de opdracht coördinatie en verruiming van het sociaal overleg in de artistieke sector wil het Kunstenloket met dit onderzoek nagaan op welke manier beeldende

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Enquête profiel peilartsen 2004

Enquête profiel peilartsen 2004 Enquête profiel peilartsen 004 1. Enquête Jaarlijks wordt de peilartsen gevraagd een korte enquête in te vullen over de karakteristieken van hun praktijk. De enquête waarop deze tekst gebaseerd is, werd

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Tom Vandersteegen Wim Marneffe Tom De Gendt Irina Cleemput UHasselt Symposium Patiëntveiligheid en Medische

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor Opiniepeiling over roken Onderzoek uitgevoerd voor 26 Juni 2012 Dedicated Research Avenue Brugmann 216 Tel: +32 2 344 00 88 www.dedicated.be B-1050 Brussels - Belgium Fax: +32 2 343 92 22 info@dedicated.be

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Bijlage 1 : Vragenlijst betreffende de effectieve leiding van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) 1. Identiteit van de tussenpersoon

Bijlage 1 : Vragenlijst betreffende de effectieve leiding van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) 1. Identiteit van de tussenpersoon Bijlage 1 : Vragenlijst betreffende de effectieve leiding van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) v. 2009-10 1. Identiteit van de tussenpersoon Naam van de tussenpersoon Ondernemingsnummer 2. Identiteit

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars M.A.S. MARKET ANALYSIS & SYNTHESIS BRUSSELSESTEENWEG 46 A 3000 LEUVEN FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Cel Planning

Nadere informatie

2. Loontrekker of zelfstandige?

2. Loontrekker of zelfstandige? 2. Loontrekker of zelfstandige? Meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming een statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever heeft belang bij de vele mogelijke voordelen (geen vooropzeg bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 DE NIET-BEROEPSACTIEVE BEVOLKING. Natascha Van Mechelen IN VLAANDEREN. 1 Omvang en samenstelling

Hoofdstuk 7 DE NIET-BEROEPSACTIEVE BEVOLKING. Natascha Van Mechelen IN VLAANDEREN. 1 Omvang en samenstelling DE NIET-BEROEPSACTIEVE BEVOLKING IN VLAANDEREN Hoofdstuk 7 Natascha Van Mechelen Zoals genoegzaam bekend, is het verhogen van de werkzaamheid een van de centrale doelstellingen van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid.

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen 1 Brussel, 27/10/2014 Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen Het traditionele rollenpatroon bestaat nog steeds, maar is

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 2010 bestaat uit 10772 leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot het

Nadere informatie

Arbeid en niet-arbeid bij personen met functiebeperkingen in de Panel Studie van Belgische Huishoudens

Arbeid en niet-arbeid bij personen met functiebeperkingen in de Panel Studie van Belgische Huishoudens 1 Arbeid en niet-arbeid bij personen met in de Panel Studie van Belgische Huishoudens Erik Samoy (PhD) Studiecel VFSIPH Brussel, juni 2001 1. De panel studie (PSBH) De PSBH startte in 1990 als een project

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie