VRAGEN EN ANTWOORDEN LAGE EMISSIEZONE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN EN ANTWOORDEN LAGE EMISSIEZONE"

Transcriptie

1 VRAGEN EN ANTWOORDEN LAGE EMISSIEZONE We willen vanaf 4 januari 2016 een lage emissiezne inveren in Antwerpen. Dat wil zeggen dat vertuigen vanaf dan aan bepaalde milieuvrwaarden meten vlden vraleer ze de stad binnen mgen. Op die manier wrdt het wagenpark versneld schner en krijgen we een betere luchtkwaliteit. We willen dit systeem uitwerken in nauwe samenwerking met de Vlaamse en de federale verheid. Want verschillende aspecten zals een specifiek verkeersbrd, de tegangsvrwaarden, de handhaving enzvrt zijn hun bevegdheden. We willen de lage emissiezne inveren in de kernstad, inclusief kaaien, Leien en Singel. Op de Singel maken een paar wegvakken geen deel uit van de lage emissiezne m de bereikbaarheid vr drgaand verkeer te behuden. De tegangsvrwaarden waar we vanuit gaan zijn: Vanaf 2016: vr diesel minstens Eur nrm 3 plus retfilter; vr benzine minstens Eur nrm 1; Vanaf 2020: vr diesel minstens Eur nrm 5; vr benzine geldt minstens Eur nrm 2. Er kmt nrmaal gezien een specifiek verkeersbrd dat de lage emissiezne aankndigt. Aan de invalswegen van de stad willen we een netwerk van camera s met autmatische nummerplaatherkenning (ANPR) installeren. Alle aut s die de stad in f uitrijden en niet vlden aan de Eur nrm wrden geflitst en bebet. De camera s werken met een databank waarin alle nummerplaten pgenmen zijn die aan de tegangsvrwaarden vlden. Vr smmige types vertuigen geldt een vrijstelling (vb. priritaire vertuigen). Smmige grepen die nevenredige lasten meten dragen dr de invering van de lage emissiezne zullen een (tijdelijke) ntheffing kunnen aanvragen. Die categrieën wrden later bepaald. REGLEMENTAIR KADER Met er niet eerst een wetswijziging gebeuren? De stad werkt samen met de Vlaamse en federale verheid m een reglementair kader vr de invering van een lage emissiezne in te veren. Dat is er nu ng niet, maar er wrdt aan gewerkt. We werken stelselmatig te naar invering tegen 2016, zdat inwners en bedrijven tijd hebben zich aan te passen. GEBIEDSAFBAKENING Waar geldt de lage emissiezne? Waarm precies de kernstad? Lage emissieznes zijn vral efficiënt in de dichtbevlkte znes rnd het centrum. De lage emissiezne heeft een grt effect p ultrafijn stf. De uitstt daarvan heeft vral gezndheidseffecten in de nmiddellijke mgeving en de inwners en weggebruikers daar. De kernstad is k een duidelijk afgebakende zne, wat het eenvudiger maakt vr weggebruikers en vr de handhaving. Een kleinere zne heeft veel minder gezndheidseffect dan we willen. Een grtere zne is meilijker te rganiseren en meilijker te handhaven. 1

2 Welke stukken van de Singel vallen niet nder de lage emissiezne? Vertuigen die niet cnfrm de tegangsvrwaarden zijn, meten ver alternatieven kunnen beschikken zdat ze de lage emissiezne kunnen ntwijken znder een vertreding te meten begaan. Dit kan dr enkele wegvakken p de Singel buiten de lage emissiezne te huden: het wegvak tussen Klnel Silvertplaan en Generaal Lemanstraat (mwille van bereikbaarheid van randparkings (vb. Desguinlei) vr verkeer kmende van Gent en Brussel) het wegvak tussen Turnhutsebaan en Stenenbrug (mwille van plaatselijk verkeer tussen Deurne Nrd en Deurne Zuid). Delen van de Singel niet, de Ring niet wat is dan het rendement? Op de Ring kan de stad geen lage emissiezne inveren, de stad heeft daar geen bevegdheid ver. Op de Singel huden we enkele wegvakken buiten de lage emissiezne mwille van drstrming en bereikbaarheid van randparkings. Dat vermindert enigszins het ttale effect van de lage emissiezne, maar de zne kernstad is grt geneg in gebied en aantal inwners dat er een substantiële vermindering van de bltstelling aan vervuilende stffen blijft. COMMUNICATIE He en he lang p vrhand wrdt dit (internatinaal) gecmmuniceerd? Welke kanalen van cmmunicatie en heveel keer? We plannen een langdurige infrmatie en sensibiliseringscampagne m de invering, het waarm ervan en de mdaliteiten van de lage emissiezne bekend te maken. Inwners, bedrijven, bezekers zullen duidelijk geïnfrmeerd wrden ver de tegangsvrwaarden zijn en welke alternatieven er zijn. We vrzien k verleg met de sectrfederaties (transprt, bedrijven ) ver de invering van de lage emissiezne. He weet iemand van buiten Antwerpen / buiten Vlaanderen / buiten België p vrhand dat deze regel geldt? We plannen een langdurige infrmatie en sensibiliseringscampagne m de invering, het waarm ervan en de mdaliteiten van de lage emissiezne bekend te maken. We bepleiten de invering van een specifiek verkeersbrd dat in de wegcde wrdt pgenmen. Buitenlanders die in een ander land rijden wrden geacht de lkale wegcde te kennen. He wrdt de lage emissiezne aangekndigd? Bedeling is dat er een specifiek verkeersbrd vr gemaakt wrdt dat het begin en het einde van de lage emissiezne zne aangeeft. Andere steden die k een lage emissiezne willen inveren werken dan met hetzelfde brd. Het maken van een verkeersbrd is een federale bevegdheid. De stad verwacht dat dat brd er kmt. 2

3 Dit brd kan in de nieuwe rijpleiding pgenmen wrden, maar he met ik, met jaren rijervaring, dit nu weten? Zals met elk nieuw verkeersbrd f elke aanpassing aan de verkeersregels die wrden ingeverd. We plannen een langdurige infrmatie en sensibiliseringscampagne m de invering, het waarm ervan en de mdaliteiten van de lage emissiezne bekend te maken. He zal de autmbilist gewaarschuwd wrden znder teveel hinder, maar wel duidelijk geneg, inclusief de gevlgen? We plannen een langdurige infrmatie en sensibiliseringscampagne m de invering, het waarm ervan en de mdaliteiten van de lage emissiezne bekend te maken. TOEGANGSVOORWAARDEN Welke nrmen wrden van tepassing? Dit hangt mee af van het Vlaamse en federale kader dat vr lage emissieznes ntwikkeld zal wrden. De nrm met hg geneg zijn m effect te hebben p milieu en gezndheid. Tegelijk mag de nrm niet te hg zijn mdat er dan teveel vertuigen gevat wrden en er geen draagvlak meer is. In principe zullen de vlgende nrmen gelden: Wat betekenen die Eurnrmen (gewne burger kent eurnrm van zijn aut niet)? De Eur nrmen zijn Eurpese milieustandaarden waaraan de mtren van vertuigen meten vlden. Ze zijn bedeld m de uitstt van vervuilende stffen aan banden te leggen. Nieuwe persnenwagens zijn p dit mment van het type Eur 5, vanaf najaar 2015 zijn ze van het type Eur 6. Nieuwe vrachtwagens zijn p dit mment al van het type Eur 6. Eur 3 is in vege sinds 2001, Eur 4 sinds Diesels vanaf buwjaar 2006 kunnen de stad znder prblemen in. Diesels van buwjaar tussen 2001 en 2006 meten een retfilter hebben. Dus: 2015: benzine: wagens geprduceerd vanaf juli 1992 zijn k diesel: wagens geprduceerd vanaf 2006 zijn k wagens geprduceerd in de peride zijn k als ze een retfilter hebben 3

4 2020: benzine: : wagens geprduceerd vanaf 1996 zijn k diesel: persnenwagens geprduceerd vanaff 2011 zijn k, vrachtwagens geprduceerd vanaf 2008 zijn k. Waarm geldt vr diesel een hgere Eurnrm dan vr benzine? De gezndheidseffecten p de lkalee bevlking van diesel zijn grter dann van benzine. Orzaak zijn de retdeeltjes die in dee nmiddellijk nabijheid van de uitstt circuleren en ingeademd wrden. De tegestane eurnrmen zijn niet met de natte vinger bepaald maar zijn gebaseerd p een erg uitgebreide haalbaarheidsstudie vr een lage emissiezne in Antwerpen. Met deze nrmen wrdt een ptimaal evenwicht bekmen tussen effecten p luchtkwaliteit en maatschappelijke aanvaardbaarheid.. Heveel kst een retfilter? Een retfilter vr een persnenwag gen kst ngeveer 600 eur. Er is eenn Vlaamse retfilterpremie van 6000 eur. De kst m je wagen aan te passen is dus eigenlijk 0. Een geslten retfilter vr een vrachtwagen kst ngeveer eur. Bedrijven kunnen daarvr een eclgiepremie krijgenn (35% vr KMO s, 25% vr grte bedrijven). GEVATTE VOERTUIGEN: WIE WEL Wat gebeurt er met parkeerkaarten vr bewners / bewnerskaarten in de kernstad? Het zu nlgisch zijn m vertuigenn van een bepaalde leeftijd te verbieden in de stad rnd te rijden, maar er dan wel een parkeerkaart vr uit te reiken. De vrwaarden vr parkeerkaarten vr bewners zullenn dus aangepast wrdenn aan de tegangsvrwaarden van de lage emissiezne.. Is dit geen asciale maatregel? Wie een schnere aut kan betalen heeft geen prbleem, de sciaal zwakkere wel? Het is asciaal m inwners in het algemeen en mensen die extra vatbaar zijn vr de gevlgen van een slechtee luchtkwaliteit (kinderen, uderen, zieken) bltt te blijven stellen s aan de uitstt van ude vervuilendee wagens. De negatieve gezndheidsg seffecten van de udere generaties vertuigen zijn duidelijk gedcumenteerd. De lage emissiezne is een 4

5 selectieve maatregel die precies die categrie vertuigen eruit haalt m een z grt mgelijke grep mensen te beschermen. Vr bepaalde categrieën gebruikers zullen er wel vrijstellingen f ntheffingen zijn. Die categrieën en vrwaarden wrden later bepaald. Geldt de LEZ k vr buitenlandse vertuigen? Wat met al die buitenlandse nummerplaten? Die gaan zeker niet in de databank zitten met nummerplaten die aan de tegangsvrwaarden vlden? De lage emissiezne geldt vr alle vertuigen die in de kernstad willen rijden. Net zals in andere landen met lage emissieznes geldt dat k vr buitenlandse vertuigen. Zij meten zich in regel stellen dr zich vraf te registeren (via een internettepassing) vr ze de stad binnen kmen m te vermijden dat ze geflitst wrden f dr een ntheffing te betalen. Dus het LEZ beleid verplicht mij m vr 4/1/2016 een nieuwe wagen te kpen? Of een recentere tweedehandse wagen. Of een fiets. Over heveel aut s gaat het? 2016 ± 75% vldet vanzelf ± 15% vldet mits retfilter ± 10% vldet niet 2020 ± 85% vldet vanzelf ± 15% vldet niet Is er nderscheid tussen particulier en prfessineel verver (taxi s, schlbussen, ) Er is in regel geen nderscheid. Bepaalde categrieën van vertuigen zullen wel van een vrijstelling kunnen genieten (bijvrbeeld priritaire vertuigen, specifieke werkvertuigen ). Vr andere categrieën zal er een ntheffing kunnen gevraagd wrden. Die categrieën en vrwaarden wrden later bepaald. Is er nderscheid tussen vertuigen die residentieel zijn in de LEZ tegenver externen die de LEZ binnenkmen? Geen nderscheid. De lage emissiezne geldt vr alle vertuigen die in de kernstad willen rijden. Het zu nlgisch zijn m vertuigen van een bepaalde leeftijd te verbieden in de stad rnd te rijden, maar er dan wel een parkeerkaart vr uit te reiken. De vrwaarden vr parkeerkaarten vr bewners zullen dus aangepast wrden aan de tegangsvrwaarden van de lage emissiezne. Is er een uitzndering vr kleinhandel enz. (vb. leveringen en niet enkel vrachtwagens, maar k statinwagens, persnenwagens) Er is in regel geen nderscheid. Bepaalde categrieën van vertuigen zullen wel van een vrijstelling kunnen genieten (bijvrbeeld priritaire vertuigen, specifieke werkvertuigen ). Vr andere categrieën zal er een ntheffing kunnen gevraagd wrden (zie verder). Die categrieën en vrwaarden wrden later bepaald. 5

6 GEVATTE VOERTUIGEN: WIE (MISSCHIEN) NIET Wat is het verschil tussen een vrijstelling en een ntheffing? Vrijstellingen dienen vr categrieën van vertuigen die niet aan de tegangsvrwaarden meten vlden (bvb. priritaire vertuigen zals brandweerwagens, aangepaste vertuigen van mindervaliden, ldtimers met een O in het kenteken...). Ontheffingen dienen vr delgrepen die nevenredige lasten plpen dr de lage emissiezne. Met een ntheffing wrdt de LEZ vr een bepaalde tijd en tegen betaling tch tegankelijk, k al vldet de wagen niet aan de vrwaarden (bvb. mensen die hgst zelden met de aut in Antwerpen meten zijn). Vrijstellingen en ntheffingen wrden mee uitgewerkt in het hger beleidskader. De exacte mdaliteiten mtrent vrijstellingen en ntheffingen meten ng vastgesteld wrden. Uitgangspunt hierbij is dat de vrijstellingen en ntheffingen het del van de lage emissiezne niet mgen ndermijnen, namelijk de luchtkwaliteit verbeteren. Wie krijgt een vrijstelling? Vrijstellingen dienen vr categrieën van vertuigen die niet aan de tegangsvrwaarden meten vlden (bvb. priritaire vertuigen zals brandweerwagens, aangepaste vertuigen van mindervaliden, ldtimers met een O in het kenteken...). Vrijstellingen en ntheffingen wrden mee uitgewerkt in het hger beleidskader. De exacte mdaliteiten mtrent vrijstellingen en ntheffingen meten ng vastgesteld wrden. Wie krijgt een ntheffing? Ontheffingen dienen vr delgrepen die nevenredige lasten plpen dr de lage emissiezne. Met een ntheffing wrdt de LEZ vr een bepaalde tijd en tegen betaling tch tegankelijk, k al vldet de wagen niet aan de vrwaarden (bvb. mensen die hgst zelden met de aut in Antwerpen meten zijn). Vrijstellingen en ntheffingen wrden mee uitgewerkt in het hger beleidskader. De exacte mdaliteiten mtrent vrijstellingen en ntheffingen meten ng vastgesteld wrden. Wie bepaalt de categrieën vr ntheffing en p welke basis? Wie bepaalt wanneer welke uitznderingen er tegelaten zullen wrden? Vrijstellingen en ntheffingen wrden mee uitgewerkt in het hger beleidskader. Een aantal categrieën zullen waarschijnlijk in het reglementair kader pgenmen zijn. Vr de andere zal de stad zelf keuzes maken. Wat met aangepaste ude aut s vr gehandicapten? Wrdt zeker mee bekeken in de bepaling van de categrieën die vr vrijstelling f ntheffing in aanmerking kmen. Wat met gepensineerden van zekere leeftijd (bven 70, 75, 80? die met ude aut zitten die zich geen nieuwe aut kunnen verrlven)? De mdaliteiten vr vrijstelling en ntheffing meten ng verder uitgewerkt wrden. Of leeftijd een criterium kan zijn is niet zeker. 6

7 Met er betaald wrden vr een ntheffing? De mdaliteiten meten ng verder uitgewerkt wrden, maar in principe ja. Bedeling van een ntheffing is dat ze tijdelijk en niet gratis, precies m er vr te zrgen dat nietcnfrme vertuigen nbeperkt blijven rndrijden. HANDHAVING He gaat de cntrle met ANPR precies in zijn werk? ANPR staat vr autmatische nummerplaatherkenning. Dat wil zeggen dat camera s de nummerplaten van vertuigen herkennen waarna dr een geautmatiseerd systeem gecheckt zal wrden f het vertuig al dan niet aan de vrwaarden vldet. Als het vertuig niet aan de vrwaarden vldet en er geen vrijstelling f ntheffing uitgereikt is, geeft het systeem een seintje en kan de eigenaar van het vertuig bebet wrden. He wrden buitenlandse vertuigen die niet in rde zijn bebet? // Geldt die autmatische nummerplaatherkenning inclusief bebeting k vr buitenlandse nummerplaten? Om ervr te zrgen dat alle vertuigen, zwel binnenlands als buitenlands, evenwaardig bebet zullen wrden, zullen we verleg plegen met de federale verheid m hiermtrent een kader te creëren Wat als de bete niet wrdt betaald? Om ervr te zrgen dat alle vertuigen, zwel binnenlands als buitenlands, evenwaardig bebet zullen wrden, zullen we verleg plegen met de federale verheid m hiermtrent een kader te creëren. Is dit geen asciale maatregel? Wie een bete kan betalen heeft geen prbleem, de sciaal zwakkere wel? Vr bepaalde categrieën gebruikers zullen er wel vrijstellingen f ntheffingen zijn. Die categrieën en vrwaarden wrden later bepaald. Het is asciaal m inwners in het algemeen en mensen die extra vatbaar zijn vr de gevlgen van een slechte luchtkwaliteit (kinderen, uderen, zieken) blt te blijven stellen aan de uitstt van ude vervuilende wagens. De negatieve gezndheidseffecten van de udere generaties vertuigen zijn duidelijk gedcumenteerd. De lage emissiezne is een selectieve maatregel die precies die categrie vertuigen eruit haalt m een z grt mgelijke grep mensen te beschermen. Privacy geveligheid van de ANPR (he lang wrden de data bewaard, beveiliging, gebruik enkel vr, ) Uiteraard wrdt het systeem ingeverd binnen de regels van de privacy regelgeving. Dit met mee geregeld wrden in het reglementair kader. De wet p de privacy maakt initiatieven zals deze mgelijk mits aan de ndige vrwaarden is vldaan. Is er een peride vlak na de invering waarin je eerst een waarschuwing krijgt en pas de vlgende keer een bete? 7

8 We plannen een langdurige infrmatie en sensibiliseringscampagne m de invering, het waarm ervan en de mdaliteiten van de lage emissiezne bekend te maken. Inwners, bedrijven, bezekers zullen duidelijk geïnfrmeerd wrden ver de tegangsvrwaarden zijn en welke alternatieven er zijn. Bete heveel? (parkeerbete, lichte/zware vertreding?) Deze mdaliteiten zullen mee uitgewerkt wrden in het kader van het hgere beleidskader. He weet de databank welke vrtuigen er diesel / benzine, welke Eurnrmen en f er retfilters zijn? Er wrdt een databank gecreëerd, liefst gekppeld aan de DIV databank, waarin de vertuigen die vlden aan de tegangsvrwaarden p genmen zijn. De ntwikkeling van de LEZ databank wrdt mee pgenmen in de samenwerking met de hgere verheden. In België ingeschreven vertuigen die bij inschrijving vldeden aan de tegangsvrwaarden meten geen verdere stappen ndernemen m de LEZ te betreden. Hun milieukenmerken zijn immers al gekend bij hun inschrijving. Andere vertuigen, zals wagens waarin achteraf een retfilter is geïnstalleerd f buitenlandse vertuigen, zitten ng niet in de databank. Zij kunnen zich via een website laten pnemen in de databank. Z is de erkenning en registratie van alle tegelaten vertuigen en vervlgens de geautmatiseerde handhaving mgelijk. EFFECTEN Wat verwacht je als resultaat van deze LEZ? Wat levert het cncreet p? Uit de haalbaarheidsstudie die de stad heeft laten maken blijkt dat de gezndheidsbaten de ksten vr invering, beheer en handhaving van de lage emissiezne veruit verschrijden. Er zullen veel minder inwners aan te hge cncentraties bltgesteld wrden, wat leidt tt uitgespaarde gezndheidsksten en minder verlies aan geznde levensmaanden. FINANCIEEL Wat kst de invering hiervan? Kst dit niet veel geld in tijden van besparingen? Kan daar niets nuttiger mee gebeuren (sciaal / eclgisch / )? Inveren van lage emissiezne heeft een grte maatschappelijke pbrengst in de vrm van gezndheidsbaten. Die verstijgen veruit de ksten die we meten maken vr de invering en handhaving ervan. Gezien het belang van dit prject vrzien we in het meerjarenbudget budget wrden m de invering, het beheer en de handhaving te financieren. De bijdragen uit ntheffingen en betes zullen dienen m de werking van de lage emissiezne te financieren. Zijn de vrdelen van de LEZ ten pzichte van die grte nksten bewezen? Uit de haalbaarheidsstudie die de stad heeft laten maken blijkt dat de gezndheidsbaten de ksten vr invering, beheer en handhaving van de lage emissiezne veruit verschrijden. Er zullen veel minder inwners aan te hge cncentraties bltgesteld wrden, wat leidt tt 8

9 uitgespaarde gezndheidsksten en minder verlies aan geznde levensmaanden (ng. 25 dagen minder verlies). Wrdt het geïnde geld van betes vr iets specifieks bestemd f is het gewn m de stadskas te spijzen? We gebruiken het geld m de lage emissiezne te beheren en te handhaven. Op die manier zijn het de vervuilers die betalen. VERGELIJKING Waarm is er niet gekzen vr een vignet zals in Duitsland? Uiteraard hebben we de buitenlandse vrbeelden ged bestudeerd. Met het Duitse vignetsysteem is enkel een visuele cntrle mgelijk en dan ng alleen als het vertuig stilstaat. Dat is dus zwak qua handhaving. Wij hebben gepteerd vr een kwalitatiever systeem dat in aanvang weliswaar duurder en cmplexer is m in te veren, maar waarvan het effect wel grter zal zijn. De pakkans met een vignetsysteem is namelijk aanzienlijk lager dan met een ANPR systeem. Het vignettensysteem heeft k als nadeel dat iedereen een vignet met aankpen, tegen een bepaalde kstprijs, k als zijn vertuig aan de nrmen vldet. In ns systeem zijn er geen ksten vr de vertuigen die aan de tegangsvrwaarden vlden. Het zijn met andere wrden enkel de vervuilers die betalen. Waarm alleen in Antwerpen en niet in andere Vlaamse/Belgische steden? Bedeling van nze vraag aan de Vlaamse en federale verheid vr een hger beleidskader is dat eenzelfde systeem k in andere steden kan ingeverd wrden en dat daar dan k dezelfde vrwaarden gelden als in Antwerpen. He verhuden de tegangsvrwaarden zich met die van andere steden zals Lnden? Stckhlm, Götebrg, Malmö (Zweden): Eur 3 tt uiterlijk 2015 tegelaten, Eur 4 tt 2016 tegelaten, Eur 6 tt 2020 tegelaten Berlijn (en andere Duitse steden): Eur 4 sinds 2010 vr alle vertuigen Zijn andere Belgische steden dit k al aan het den f plannen ze dit k te den? Van Gent is geweten dat zij de invering van een lage emissiezne zullen verwegen als er een hger beleidskader is. Van andere steden kennen we geen plannen. Kan niet beter beslist wrden dat vanaf dan die wagens niet meer dr de keuring geraken? Z wrdt het (Belgische) wagenpark veel sneller en breder schn. Wij lssen met de lage emissiezne een lkaal prbleem (sterke luchtverntreiniging) p met een lkale maatregel. Dit prbleem is niet veral even grt, dus meten k niet alle wagens vanaf een bepaalde leeftijd afgekeurd wrden. 9

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

DE COMBINATIE VAN EEN KOUDE DIESELMOTOR EN DRUK STADSVERKEER IS EEN DRAMA OP VLAK VAN VERBRUIK EN UITSTOOT.

DE COMBINATIE VAN EEN KOUDE DIESELMOTOR EN DRUK STADSVERKEER IS EEN DRAMA OP VLAK VAN VERBRUIK EN UITSTOOT. Maarten Matienk 23 maart 2011 DE COMBINATIE VAN EEN KOUDE DIESELMOTOR EN DRUK STADSVERKEER IS EEN DRAMA OP VLAK VAN VERBRUIK EN UITSTOOT. Nieuw nderzek stelt prbleem van verdieselijking vr Brussel en Antwerpen

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN

DE MANUELE VENTILATIE OPTIMAAL ORGANISEREN - - DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN Wanneer en he lang meten kamers verlucht wrden wanneer er geen installatie vr hygiënische ventilatie aanwezig is? PRINCIPES CONTEXT De luchtkwaliteit hangt

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Telichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de pvlger van het B-Circuit. De hfdredenen vr deze wijziging zijn: Het Prvinciaal Bestuur stelt vast

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30

ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Strende interacties zne 30 Preventie Vrrang 3 Actieplan: Vrrang 3 Fietspad Fietsstraat HCP Ken Wuters - HINP Nic Vandenbempt 1. Cntext Algemeen De stad

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Dossier : drugs in het verkeer

Dossier : drugs in het verkeer Dssier : drugs in het verkeer 1 Enkele gangbare pvattingen ver illegale drugs Ik merk het direct wanneer iemand drugs heeft genmen. Ik lp dus geen risic m mee te rijden met iemand die nder invled rijdt.

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand ktber Waarm werken rnd eerlijke handel? Vandaag lijden 800 miljen wereldburgers hnger. Het is dan k vlkmen naanvaardbaar m in nderhandelingen 'vedsel'

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Cmmissie verzekschriften 22.4.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzekschrift 959/2006, ingediend dr Michael Zammit (Maltezer natinaliteit), ver de activiteiten van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

KINDERRECHTEN 3 de graad

KINDERRECHTEN 3 de graad KINDERRECHTEN 3 de graad Bijlage krantenartikels + vragen bij pdracht 4 Kinderrechten uit het nieuws gegrepen Ter inf: per artikel wrden suggesties van vragen gegeven m de link met het kinderrecht te leggen.

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL

SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE ZOETWATERGARNAAL

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen Nieuwe verplaatsingstestellen: lpt technlgie vr p de wettelijke regeling van de verzekering van aansprakelijkheid? C. Van Schubreck Hgleraar KU Leuven, advcaat Balie Turnhut FOD Ecnmie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Basiscriteria voor het overdragen van een archeologisch archief aan een bewaarnemer

Basiscriteria voor het overdragen van een archeologisch archief aan een bewaarnemer Basiscriteria vr het verdragen van een archelgisch archief aan een bewaarnemer Deze basiscriteria vr het verdragen van een archelgisch archief aan een tijdelijke f permanente bewaarnemer werden ntwikkeld

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren Samenwerken ver de sectren heen. Dilemma's en he ermee m te gaan Carline Vermeiren Netwerken Steeds meer bewustwrding mtrent (kinder)armede Vertaalt zich in tename van de beschikbare middelen m hierp in

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

MOBILITEIT DEELTHEMA: PARKEERNORMEN

MOBILITEIT DEELTHEMA: PARKEERNORMEN GEINTEGREERD PROJECTPROCES MOBILITEIT NATUURLIJK MILIEU WATER GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN ENERGIE GEZONDHEID LEEFBAARHEID TOEGANKELIJKHEID SOCIO ECONOMISCHE ASPECTEN MOBILITEIT DEELTHEMA: PARKEERNORMEN Uit

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

WZC Sint Isabella Vrijheid 100 2370 ARENDONK

WZC Sint Isabella Vrijheid 100 2370 ARENDONK WZC Sint Isabella Vrijheid 100 2370 ARENDONK Onthaalbrchure studenten Algemene afspraken stage WZC Sint Isabella - Arendnk: Huding van de studenten: we verwachten van de studenten een stijlvlle en crrecte

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie