Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen"

Transcriptie

1 Harm Hermant Verbindende Manager met 25 jaar ervaring in de gemeentelijke gebiedsontwikkeling en in het professionaliseren van lijn- en projectorganisaties. Heb sterke affiniteit met het publiek/private domein en de projectmatige aansturing van de actuele stedelijke opgaven. Resultaatgerichte teamcaptain met eigen drive en ruime ervaring in het dagelijks leiding geven aan professionals in een inspirerende en coachende rol. Verzorg sinds 1998 trainingen Projectmatig Werken aan de hand van een zelf ontwikkeld opleidingsprogramma gericht op persoonlijk leiderschap en het professionaliseren van projectmanagement. Vanuit deze ervaring treed ik op als Verandermanager, Interim Manager of Trainer/Coach bij het professionaliseren van mensen en organisaties. Raak geïnspireerd door bevlogen en ondernemende mensen en zet in op het initiëren en faciliteren van intelligente en collectieve oplossingen. Competenties Snel schakelend van problemen naar kansen Ondernemend met breed sociaal/zakelijk netwerk Resultaat & Samenwerkingsgericht Overtuigend & Omgevingsbewust Organisatiesensitief Conceptueel & Analytisch Coachend & Communicatief Skills Project/Procesmanagement duurzame vastgoed- en gebiedsontwikkeling Organisatie Advies Verandermanagement Interim Management Training Projectmatig Werken Coaching persoonlijke ontwikkeling Opleidingen ir., Bouwkunde, Stedenbouwkunde + Arch ing., Weg & Waterbouwkunde, Civiele Bouwkunde Delft University of Technology Hogeschool INHOLLAND

2 Cursussen Strategisch contracteren (PMB Adam) Coachtraining (ADC) Cursus Corporaties (IC) Project- en Procesmanagement (IC) Presentatie- en Communicatietechnieken (IC) Curriculum Procesmanagement (Sioo) Training Onderhandelingsvaardigheden (Greep) Grond- en Vastgoedexploitatie (IC) Personeelsmanagement (IC) (IC: In-company) Coachingscompetenties professionaliseren structuur en cultuur Recente activiteiten Cooper Feldman Promitheus Partner Projectmanager Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling Trainer Projectmatig Werken Interim Manager Mede eigenaar Trainer Projectmatig Werken Interim Manager Verandermanager Coach bij het professionaliseren van mensen en organisaties Ervaring Werkervaring Duurzame gebiedsontwikkeling 800 woningen + zorgcentrum Bijsteren Putten (10p+) heden Verzorgen integrale projectmanagement resterende woningbouwontwikkeling van Bijsteren. Betreft zowel de regisserende als operationele rol vanuit zelfstandige Projectorganisatie in nauwe samenwerking met Projectontwikkelaar Bemog, Woningstichting Putten en OMNIA, Stedenbouwkundige Amer, Civiele aannemer Temmink als ook de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Sterke wijziging stedenbouwkundig plan en woningprogramma naar woningtype en prijs als gevolg van stagnerende en veranderende woningmarkt. De ingrijpende financiële consequenties worden door Gemeente en Ontwikkelaar zelfstandig gedragen.

3 Organisatieadvies Bouwbureau gemeente Nijmegen (10p.+) 2011 Verzorgen organisatieadviestraject Bouwbureau Vastgoed en Sportaccommodaties ter verbetering kwaliteit dienstverlening, dagelijkse werkprocessen organisatie en individueel functioneren van de medewerkers bij onderhoud en ontwikkeling gemeentelijk vastgoed. Aangrijpingspunt op zowel de bedrijfsvoering als samenwerking en communicatie met interne opdrachtgevers. Accent op ontwikkelen effectieve gedragsverandering en duurzaam verbetervermogen. Inzet van Dialoogbijeenkomsten, interactieve feedbackgesprekken met klanten, quick wins en persoonlijke verbetergesprekken. Verbetertraject Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed gemeente Nijmegen (20p.+) 2011 In vervolgopdracht als Kwartiermaker verzorgen verbetertraject onderhoud gemeentelijk vastgoed in nieuwe samenwerking met DHV als opdrachtnemer van het onderhoud. Accent en interventies op Proces en Relatie, nieuwe gezamenlijke projectorganisatie en huisvesting en intelligente upgrading onderhoudscontract met DHV uitgevoerd door ca. 20 medewerkers van beide organisaties zelf. Ter verbetering van samenwerking en communicatie zijn in een interactieve Teamdag de teamrollen volgens Belbin opgehaald Tevens zijn de projectrollen en taken en bevoegdheden met elkaar besproken zodat structuur en cultuur beter met elkaar worden verbonden. Transformatie Westpoort Amsterdam (20p.+) Voor Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam het integrale proces- en projectmanagement verzorgd ontwikkeling grootstedelijke werkgebied Westpoort. Betreft transformatie van naar stedelijk werkgebied met hotels, leisure, onderwijs en studentenwoningen, herbestemming leegstaande kantoren i.s.m. marktpartijen en vastgoedeigenaren. Vernieuwing Station Sloterdijk en bus/tramstation i.s.m. NS Poort en Prorail met opstellen Samenwerkingsovereenkomst, Europese aanbesteding ontwerp- en realisatietraject en risicomanagement (RISMAN). Verantwoordelijk voor projectorganisatie met projectleiders, gronduitgevers en planbegeleiders, Grondexploitatie (GEPS) en Projectbudget met planning&control cyclus (FIS) en financiële lijnrapportages (FP, RAG) en voor Parkmanagement en beheer. Verzorgen kredietaanvragen en besluitvorming projectwethouder tot Raad, opdrachtgeverschap voor gemeentelijke diensten als Ruimtelijke Ordening (dro), Infrastructuur,Verkeer&Vervoer (divv) en Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Samenwerking met Haven Amsterdam en ondernemersverenigingen (Westpoort en ORAM). Woningbouwontwikkeling Bijsteren Putten (10p.+) Integrale ontwikkelproces verzorgd vanaf initiatief tot en met realisatie van circa woningen inclusief beperkte voorziening. Plan van Aanpak opgesteld met Stedenbouwkundige Verkenning en een financiële Quick Scan woningbouwontwikkeling volgen langs vier trajecten Planvorming, Ontwikkelingswijze + projectorganisatie, Planologische procedures en Voorbereiding & realisatie. Onder verantwoordelijkheid van een slagvaardige ambtelijke projectgroep zijn onder andere de volgende producten en activiteiten uitgevoerd: masterplan, reguliere deelonderzoeken woningbehoefte, archeologie, veiligheid, woningbouwprogramma (sociale huur t/m particulier opdrachtgeverschap), onrendabele top huurwoningen, grond/bouwexploitatie en risicoanalyse, selectie en overeenkomsten ontwikkelende bouwers en woningstichting, bestemmingsplan met uitwerkingsplicht en procedures, actieve verwerving en onteigening, sanering milieu cirkels, communicatieplan, afstemming Provincie en structuurvisie en openbare presentaties belanghebbenden, Raadscommissies. Verleende diensten: projectmanagement, grond & vastgoedexploitatie, planning, verkeersonderzoek, selectie en contractvorming, communicatie, Europese aanbesteding bouw en woonrijp maken.

4 Implementatietraject PMW Bevo Gorinchem (10p.) Aanpassing dagelijkse werkwijze na training PMW vanuit hoe het geleerde vast te houden door projectevaluatie. Coaching negen projectleiders in hun persoonlijke ontwikkeling. Opleidingstraject Projectmatig Werken Poort6 Gorinchem (25p.) Verzorgen opleiding PMW voor 25 projectleiders, managers en medewerkers + begeleiden professionalisering organisatie. Voorafgegaan door opstellen en implementeren Handboek Vastgoedontwikkeling in nauwe samenwerking met management en medewerkers. Opleidingstraject Projectmatig Werken gemeente Gorinchem (85p.) Verzorgen opleiding PMW voor 85 projectleiders/medewerkers, managers en bestuurders + begeleiden professionalisering organisatie. Vervolgens Implementatie Projectmatig samenwerken tussen ISV partners. Praktijkgerichte instapcursus Projectmatig Werken gemeente Bernheze (30p.) Gemeente brede instapcursus PMW ontwikkelt en verzorgt voor collegeleden, managementteam, projectleiders en projectmedewerkers. Interim hoofd afdeling Ruimtelijke Ordening Amersfoort (25p.) Dagelijkse leiding aan 25 medewerkers van secties Kaderstelling en Opdrachtverlening (stedenbouw), sectie Facilitering (bestemmingsplannen) en sectie Verkeer, Structuur en Organisatie, vertegenwoordigingen staven en commissies. Projectmatig Werken afdeling Ruimtelijke Ordening Amersfoort (45p.) Verzorgen opleidingstraject PMW voor 45 projectleiders/medewerkers, managers en bestuurders. Begeleiden professionalisering organisatie. Managementadvies ontwikkelingstraject afdeling Ruimtelijke ordening Amersfoort (25p.) Verzorgen managementadvies door middel van inventarisatie taken en werkprocessen, interviews medewerkers, besluitvormingsproces, projectmatig werken, regierol, organisatie directeur/managementteam, veranderplan, training en coaching. Referenties Nico Gerritsen Wethouder at Gemeente Putten Harm is een excelent projectdirecteur die zijn verantwoordelijkheden op een uitermate collegiale en gedegen wijze uitvoert. Hij is organisatorisch en qua managementkwaliteiten sterk. 20 september, 2012 Peter Kluver manager at Gemeente Nijmegen Harm is een consultant die de opdrachtgever bij de les houdt. Hij bewaakt de afspraken in de opdracht, zorgt voor kwalitatieve tijdige aanlevering en houdt de vaart erin. Hij is sterk in de een op een relatie. Methodische aanpak is goed en consistent met hetgeen hij aanbood in de offerte. Geen verrassingen. Wel meedenken en flexibiliteit in de uitvoering van de opdracht als dat nodig is.

5 Bert Debie Director Advisory Group Asset Management at RHDHV In 2011 heb ik gedurende een half jaar met Harm mogen samenwerken ten behoeve van de optimalisatie van het contract Nijmegen-DHV. Ik heb Harm gedurende deze periode leren kennen als iemand met een sterk analytisch vermogen. Hij is prima in staat om zijn bevindingen te vertalen in een concrete aanpak waardoor een heldere focus ontstaat. Harm is zich zeer bewust van z n context en acteert hierin met veel sensitiviteit en respect, kortom een professional die weet te binden en boeien. 2 januari, 2012 Eric Peperkamp Bureauhoofd gemeentelijk Vastgoed Harm is sterk in verandermanagement. Hij maakt het verschil door structuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar te verbinden en op beide terreinen grondig door te pakken. Zijn analyses zijn goed doordacht en Harm durft de zaken goed te benoemen. Dat doet hij op een respectvolle manier voor alle betrokkenen. Zijn aanbevelingen en aanpak zijn duidelijk en realistisch. De balans tussen onafhankelijk adviseurs en partner weet hij goed in stand te houden. Daardoor ontstaat een prima samenwerking. 22 juli, 2011

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie