Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training"

Transcriptie

1 Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training

2 Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel gebruiker als juridisch eigenaar van de omgevingsdienst. Dit geldt niet alleen op ambtelijk niveau, ook bestuurlijk is er (nog) sprake van een zoekproces. Welke sturingsinstrumenten hebben gemeenten en provincies naast de reguliere dienstverleningsovereenkomsten om resultaten af te dwingen? Hoe stuur je en hoe monitor je de resultaten en effecten? En als er knelpunten zijn in de relatie met de omgevingsdienst, hoe los je deze dan op? Het gaat samenvattend om: de WAT-vraag: wat is de rol van opdrachtgevende gemeente precies en wat zijn bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? de HOE-vraag: hoe kun je de opdrachtgeversrol invullen, wat vraagt dit van de ambtenaar en de bestuurder, hoe draagt iedereen dezelfde lijn uit, hoe communiceer je intern? En hoe werk je samen als collectief van opdrachtgevers? Visie op de rol van opdrachtgever In de ontwikkeling van de regisserende overheid is de rol van opdrachtgever essentieel voor het realiseren van de beleids- en uitvoeringsdoelstellingen. Met de oprichting van regionale uitvoeringsorganisaties, zoals omgevingsdiensten, is het beleid en de uitvoering strikt gescheiden. Alle betrokken partijen zullen in deze nieuwe werkelijkheid op zoek gaan naar hun eigen positie en rol. In onze visie is samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van belang voor het bereiken van succes. In dit geval is de rol van de omgevingsdienst onlosmakelijk verbonden met de rol van de opdrachtgevende overheden. Samenwerking, maar wel vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. De opdrachtgevers staan voor een collectieve opgave in hun rol richting de omgevingsdienst. Collectief, maar ook individueel, omdat elke gemeente of provincie anders is georganiseerd. Dit levert spanning op richting het gemeenschappelijke optreden. De uitdaging is een balans te vinden tussen standaard- en maatwerkprocessen en procedures richting de uitvoerende dienst. Op langere termijn is harmonisatie van de werkprocessen een stap in uniformiteit en efficiency. Dit gaat echter niet vanzelf. Daarvoor is een lerende houding nodig bij alle betrokken organisaties. 2

3 In deze lerende omgeving is JS Consultancy een ondersteunende partij. We nemen u mee in de ontwikkeling en verbetering van de werkprocessen. Daarnaast komen we tot een concreet resultaat: voorbereidingen treffen voor het jaarplan en de opdracht richting omgevingsdienst. Voor de langere termijn staan wij open om u te ondersteunen met nieuwe verbeterstappen in effectiviteit en efficiency. Contouren van het programma Wij hebben een dagprogramma ontwikkeld, met een terugkombijeenkomst circa twee weken later. In totaal beslaat het programma dan drie à vier dagdelen (nader met u te bepalen). Vooraf Om goed inzicht te krijgen in de reikwijdte van de problematiek en de manier waarop nu de opdrachtgeversrol wordt ingevuld, houden wij vooraf interviews. Wij denken aan vier tot zes interviews met gemeenten, provincie. Zo mogelijk betrekken we ook de omgevingsdienst bij de gesprekken. Elementen in het trainingsprogramma Theorie Er zijn meerdere rollen te onderscheiden: eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer, bevoegd gezag en tot slot de rol van toezichthouder. Bij kleinere gemeenten zijn meerdere rollen ondergebracht bij dezelfde afdeling en soms zelfs bij dezelfde persoon. In dit laatste geval is het goed om de verschillende rollen goed te onderscheiden. In dit onderdeel van de training zullen we de rollen nader definiëren; zowel ambtelijk als bestuurlijk. We gaan in op het instrumentarium en de beleids- en beheercyclus. Sturing We gaan in op: Het instrumentarium waarover de opdrachtgever beschikt (meerjarenbeleidsplan, risicoanalyse, jaarplan, dienstverleningsnormen). De doelstellingen waarop wordt gestuurd (aantallen, perecentage binnen de termijn, bezwaar en beroep, naleefgedrag). Ambtelijke en bestuurlijke prioriteiten, de reikwijdte van de dienstverleningsovereenkomst en eventuele bezuigingsdoelstellingen. 3

4 We leggen daarnaast de praktijk van alledag (het HOE) van de gemeenten en provincies naast die van de omgevingsdienst. Denk aan de productenen dienstencatalogus, de werkprocessen, ICT, P&C-documenten, bestuurlijk gevoelige dossiers, accountmanagement/relatiebeheer en de uitvoering van de adviesrol. Praktijk Aan het einde van dag 1 krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht. Deze opdracht geeft antwoord op de vraag welke kennis we al hebben en waar we nog aan moeten werken. Terugkomdag Tijdens de terugkomdag presenteren de deelnemers hun huiswerkopdracht en komen ze tot concrete acties om hun rol nader in te vullen. Ook wordt de rol en de invulling van een eventueel opdrachtgeversplatform als collectief nu concreet gemaakt. Daarna wordt naar succesfactoren gekeken die bepalen of de afspraken ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast. We kijken daarbij naar gedrag en houding van alle spelers in het krachtenveld en doen (indien daar behoefte aan is) rollenspellen om het geleerde werkelijk te doorleven. Vooraf Startbijeenkomst Terugkomdag Documentenstudie en interviews met direct betrokkenen Theorie opdrachtgever opdrachtnemer Instrumentarium voor sturing en monitoring ( Beleids-Acht ) Rollen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer Toelichting opdracht Bespreking opdracht Toepassing en organisatie rollen in de eigen organisatie Stroomlijning en standaardisering van processen Competenties voor samenwerking Succesvoorwaarden goed opdrachtgeverschap 4 Resultaat: Na afloop van de training beschikken de deelnemers over: een helder beeld van de rol als opdrachtgever, een scherp beeld van de sturingsinstrumenten en hoe ze deze vertalen naar de eigen organisatie, meer handelingsrepertoire om in het dagelijkse werk om te gaan met de actoren in het krachtenveld (zowel ambtelijk als bestuurlijk), duidelijke werkafspraken (wie doet wat wanneer) om ervoor te zorgen dat er tijdig een goede jaaropdracht aan de omgevingsdienst wordt geformuleerd.

5 Over de trainingen van JS Consultancy JS Consultancy is een bureau dat zich richt op dienstverlening richting de overheid. Deze jarenlange overheidservaring zorgt voor een hoge kwaliteit in ons trainingsaanbod. Het bewijs hiervoor ligt in onze benoeming als beste HRM-dienstverlener van de jaren 2011 t/m We kennen het werkveld van de deelnemers en de ontwikkelingen binnen de overheid en kunnen ons verplaatsen in de benodigde competenties. Van daaruit ontwikkelen we een maatwerk trainingsprogramma. Een programma met een doelgerichte aanpak en met oog voor ieders persoonlijke ontwikkeling. JS Consultancy beschikt over ervaren programmamanagers, trainers, sprekers en acteurs die succesvolle trajecten hebben gerealiseerd. We hebben ruime ervaring met training en training van regisseurs in het publieke domein, zowel incompany als binnen open inschrijvingen. De trainers van JS Consultancy hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en trainingstrajecten voor (senior) professionals en leidinggevenden binnen verschillende overheidsorganisaties. Daarnaast beschikken we over een netwerk van externe sprekers en docenten. Contact? Spreek een dergelijk programma over opdrachtgeverschap u aan? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: Ida Wildeboer, Programmamanager Trainingen, , 5

6 JS Consultancy Florapark HK Haarlem Tel.: Kennis Kennis van de Overheid van de Overheid Diensten Diensten Advies Interim Advies Werving & Selectie Interim Mobiliteit Werving & Selectie Opleidingen Mobiliteit Opleidingen Domeinen Domeinen Sociaal Juridisch Sociaal Ruimte & Vastgoed Juridisch HRM Ruimte & Vastgoed Financiën HRM Financiën ADVIES INTERIM OPLEIDINGEN WERVING & SELECTIE MOBILITEIT Beste Dienstverlener voor de Overheid AMSTERDAM DEN HAAG DEN BOSCH HAARLEM ZWOLLE

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

HR als business partner. Herpositionering HR cruciaal

HR als business partner. Herpositionering HR cruciaal HR als business partner Herpositionering HR cruciaal HR als business partner Dynamiek in de publieke sector De overheid is volop in ontwikkeling binnen een context die snel verandert. Hoe kan HR hierin

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Datum: 12 september 2013 Opdrachtgever: College Opdrachtnemer: GMT Inhoud: Aanleiding organisatieontwikkeling

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Trainingen AT Osborne

Trainingen AT Osborne Trainingen AT Osborne AT Osborne Academy Vijf principes De consultants en managers van AT Osborne delen hun kennis en ervaring in de AT Osborne Academy. Ze zijn naast hun inhoudelijke werkzaamheden ook

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Wilt u ook beter omgaan met uw personeel en klanten? Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 0653123185 info@spaarnecoaching.nl Wij zijn gespecialiseerd

Nadere informatie